Mietintöluonnos - CONT_PR(2022)698988Mietintöluonnos
CONT_PR(2022)698988

MIETINTÖLUONNOS
vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan raja- ja merivartioviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2020
(2021/2146(DEC))
Talousarvion valvontavaliokunta
Esittelijä: Tomáš Zdechovský

18.1.2022

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: