Ontwerpverslag - CONT_PR(2022)698988Ontwerpverslag
CONT_PR(2022)698988

ONTWERPVERSLAG
over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Grens- en kustwachtagentschap voor het begrotingsjaar 2020
(2021/2146(DEC))
Commissie begrotingscontrole
Rapporteur: Tomáš Zdechovský

18.1.2022

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: