Návrh správy - CONT_PR(2022)698988Návrh správy
CONT_PR(2022)698988

NÁVRH SPRÁVY
o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž za rozpočtový rok 2020
(2021/2146(DEC))
Výbor pre kontrolu rozpočtu
Spravodajca: Tomáš Zdechovský

18.1.2022

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: