Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 Hakemisto 
Puheenvuorot
Tiistai 20. heinäkuuta 1999 - Strasbourg EUVL-painos
1. Istuntokauden jatkaminen
 2. Ikäpuhemies
 3. Puhemiehen vaali
 4. Varapuhemiesten vaali
 5. Kvestorien vaali


  

Puhetta johti
puhemies NAPOLITANO

(Istunto avattiin klo 10.10.)

 
1. Istuntokauden jatkaminen
MPphoto
 
 

  Puhemies . – Julistan Euroopan parlamentin 7. toukokuuta 1999 keskeytetyn istuntokauden uudelleen avatuksi ja julistan edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä, välittömillä vaaleilla annetun säädöksen 10 artiklan 3 kohdan sekä parlamentin työjärjestyksen 10 artiklan 3 kohdan mukaisen istunnon avatuksi.

Parlamentin jäsen Crowley on pyytänyt etukäteen puheenvuoroa.

 
  
MPphoto
 
 

  Crowley (UEN) .(EN) Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää teitä siitä, että annoitte minulle mahdollisuuden puhua parlamentille. Haluan, että pöytäkirjaan kirjataan vastalauseeni siitä, että rakennuksesta puuttuvat liikkumis- ja kulkumahdollisuudet minulle, tämän parlamentin jäsenelle. Olin kaksi ja puoli vuotta sitten yhteydessä viranomaisiin, jotka käsittelivät tämän uuden rakennuksen rakentamista, ja ilmoitin heille tarpeeni vammaisena henkilönä tässä parlamentissa. Minulle vakuutettiin tuolloin, että tarpeellinen välineistö rakennettaisiin. Tulin tänne viime kuussa ja puhuin arkkitehtien ja rakentajien kanssa istuntosalin istumajärjestelyistä. Kirjoitin myös edelliselle puhemiehelle kirjeen, jossa kerroin hänelle eteen tulevista vaikeuksista.

Saavuin tänne tänään uudelleen valittuna parlamentin jäsenenä ja huomasin ensinnäkin sen, etten pääse rakennuksen ”0”-kerroksesta ensimmäiseen kerrokseen ilman, että hankin jostakin turvallisuusyksiköstä turvakortin. Jouduin odottamaan tänä aamuna 24 minuuttia ja eilen illalla 38 minuuttia sitä, että joku tuo minulle kortin.

Toiseksi, en voi istua tässä rakennuksessa yhdessä poliittisen ryhmäni kanssa, koska siihen ei ole järjestetty tilaa. Kolmanneksi, on ehdottoman häpeällistä, kun niin paljon julkista rahaa on kulutettu tähän uuteen rakennukseen, että emme voineet näyttää kunnollista esimerkkiä 2000-luvulle – uudelle vuosituhannelle – siitä, minkälaisen syrjimättömän yhteiskunnan Euroopan parlamentti haluaa nähdä vallitsevan tulevaisuudessa.

(Voimakkaita ja jatkuvia suosionosoituksia)

Haluaisin lopettaa puheenvuoroni lainaamalla George Bernard Shaw"ta. Hän sanoi, että lähimmäisen vihaaminen ei ole pahin synti, mutta välinpitämättömyys tätä kohtaan on epäinhimillisyyden olennainen piirre. Olemme kokeneet sen täällä tänään. Haluan, että vastalauseeni kirjataan pöytäkirjaan. Aion osallistua käsittelyihin. Haluan kuitenkin, että syvä vastalauseeni kaikuu tänään tässä parlamentissa kaikkien korviin ja ympäri Eurooppaa television välityksellä.

(Voimakkaita ja jatkuvia suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies . – Parlamentin jäsen Crowley, vastalauseenne merkitään ilman muuta muistiin. Haluan esittää henkilökohtaiset mitä vilpittömimmät pahoitteluni tapahtuneesta. Voin vain välittää eteenpäin tällä hetkellä saamani vakuutuksen, että henkilökunta toteuttaa pyytämänne tekniset parannukset hyvissä ajoin syyskuun istuntoa varten. Olen varma, että puhemieheksi valittava henkilö huolehtii henkilökohtaisesti tämän lupauksen täyttämisestä tähän mennessä.

 

2. Ikäpuhemies
MPphoto
 
 

  Puhemies . – Ilmoitan, että työjärjestyksen 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti ikäpuhemiehen tehtävät kuuluvat Mário Soaresille. Hän on kuitenkin katsonut parhaaksi luopua näistä tehtävistä, koska hän on ehdolla parlamentin puhemieheksi. Tässä tilanteessa tehtävä kuuluu siis minulle.

Arvoisat kollegat, sanon vain muutaman sanan. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun hoidan parlamentin täysistunnon puhemiehen tehtäviä, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun teen sen ikäpuhemiehenä, joskin vain vanhemman, maineikkaan kollegan sijaisena, ja tunnustan tämän hämmentävän minua hieman. Minulla on kuitenkin hyvin mieluisa tilaisuus toivottaa teidät kaikki lämpimästi tervetulleiksi parlamenttiin, johon minulla on ollut kunnia kuulua jo joidenkin vuosien ajan. Ennen kaikkea olen kuulunut useita vuosia kotimaani Italian kansalliseen parlamenttiin. Uskon vakaasti parlamentaariseen instituutioon, ja olen erityisen vakuuttunut siitä, että koko Euroopan yhdentymisprosessin demokraattinen legitimointi riippuu tästä parlamentista, sen roolin täydestä tunnustamisesta ja myös sen kyvystä tehdä yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa.

Tiedämme, että parlamentin on onnistunut laajentaa toimivaltaansa ja että sen täytyy laajentaa sitä entisestään. Meidän tehtävämme nyt on osallistua päättäväisesti unionin toimielinuudistukseen, todellisen eurooppalaisen demokratian luomiseen. Tämä on se tehtävä, joka yhdistää meitä huolimatta niistä merkittävistä poliittisista eroista, joita keskuudessamme vallitsee ja jotka nousevat varmasti esille kiihkeissä keskusteluissa. Tässä parlamenttisalissa, tässä kauniissa uudessa talossamme, tulee esiintymään väittelyä ja kilpailua, mutta älkäämme unohtako hetkeksikään sitä aatetta, jolle Euroopan suuret vaikuttajat omistautuivat: saanen mainita heidän joukostaan rakkaan nimen Altiero Spinelli, koska olen itse oppinut häneltä paljon ja muistan hyvin hänen kymmenen vuotta kestäneen taistelunsa täällä parlamentissa.

(Suosionosoituksia )

Aate, joka meitä yhdistää, edustajakollegat, vaikeiden ja vaativien haasteiden edessä, on yhtenäisemmän, laajemman ja voimakkaamman Euroopan rakentaminen rauhan, vapauden ja oikeudenmukaisuuden takaamiseksi koko mantereella.

Onnea työhönne viidennellä lainsäädäntökaudella!

Muistutan, että työjärjestyksen nojalla ikäpuhemiehen johtaessa istuntoa ei voida käydä mitään keskustelua, jonka aihe ei liity menettelyllisessä mielessä kiinteästi puhemiehen valintaan tai valtakirjojen tarkastukseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Cappato (NI) . – (IT) Arvoisa puhemies, pyydän puheenvuoroa vedotakseni työjärjestykseen, tulevaisuutta silmällä pitäen tietysti. 14 artiklan 2 kohdassa mainitaan, että ainoastaan valittu puhemies voi pitää avauspuheen.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies . – Kiitän teitä täsmennyksestä, mutta ette tiedä, kuinka pitkä puheeni olisi ollut, mikäli se olisi ollut avauspuhe!

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

   >Watson (ELDR) .(EN) Arvoisa puhemies, ennen kuin siirrymme valitsemaan parlamentille puhemiestä, haluaisin pyytää teitä vahvistamaan, että työjärjestyksen liitettä I on noudatettu. Työjärjestyksen liitteessä I olevan 1 artiklan 2 kohdassa määrätään, että ennen kuin jäsen voidaan asianmukaisesti nimittää parlamentin tehtäviin, hänen on täytettävä asianmukaisesti taloudellisia etujaan koskeva ilmoitus. Haluaisin pyytää teitä vahvistamaan, että näitä määräyksiä on todella noudatettu.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies . – Vahvistan teille parlamentin yksiköiden puolesta, että näin on tehty.(1)

 
  

(1) Parlamentin kokoonpano – Valtakirjojen tarkastus – Poliittisten ryhmien kokoonpano – Esityslista: ks. pöytäkirja


3. Puhemiehen vaali
MPphoto
 
 

  Puhemies . – Arvoisat kollegat, toimitamme tänä aamuna työjärjestyksen mukaisen puhemiehen vaalin.

Työjärjestyksen 13 artiklan mukaisesti ehdokkaita Euroopan parlamentin puhemieheksi voivat nimetä, asianosaisten suostumuksella, poliittiset ryhmät tai vähintään 32 jäsentä.

Työjärjestyksen 14 artiklan mukaisesti Euroopan parlamentin puhemiesehdokkaiksi on nimetty seuraavat henkilöt:

Nicole Fontaine

Tällä välin GUE/NGL-ryhmä on ilmoittanut peruuttavansa González Álvarezin ehdokkuuden. Parlamentin jäsen Wurtz on pyytänyt tähän liittyen puheenvuoroa.

 
  
MPphoto
 
 

  Wurtz .(GUE/NGL) (GUE/NGL) – (FR) Arvoisa puhemies, äänestämme todellakin ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen Euroopan parlamentin puhemiehestä ilman näitä kristillis-demokraattisen ryhmän ja sosiaalidemokraattisen ryhmän välisiä etukäteissopimuksia, jotka symboloivat mielestäni jonkinlaista demokraattisen keskustelun estävää määräysvaltaa. Nyt oikeisto ja vasemmisto ottavat yhteen, mikä johtuu pikemminkin olosuhteiden aiheuttamasta sattumasta kuin kahden suurimman ryhmän poliittisesta tahdosta. Euroopan yhtyneen vasemmiston ryhmä...

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies . – Pyydän teitä pitäytymään puheessanne yksinomaan González Álvarezin ehdokkuuden peruuttamiseen ja olemaan esittämättä puhemiehen valintaa koskevia poliittisia huomautuksia.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Wurtz (GUE/NGL) .(FR) Arvoisa puhemies, olen samaa mieltä, mutta kuten tiedätte, kaikki täällä on politiikkaa. Otan kuitenkin huomautuksenne huomioon. Olimme päättäneet esittää Laura Gonzalezin ehdokkuutta ensimmäisellä äänestyskierroksella, jolla parlamentin puhemiehen vaalilla ei ollut alunperin mitään mahdollisuutta ratketa, koska halusimme osoittaa erityisasemamme vasemmiston piirissä. Tilanne on kuitenkin muuttunut, etenkin oikeiston kahden suurimman poliittisen ryhmän tekemän vaalikauden mittaisen sopimuksen myötä, eikä nyt voida enää sulkea pois mahdollisuutta vaalin ratkeamisesta heti ensimmäisellä äänestyskierroksella. Haluamme niin muodoin olla mukana asettamassa yhdistyneen ja taistelunhaluisen vasemmiston liittoutunutta ja itsevarmaa oikeistoa vastaan...

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies . – Olen pahoillani, parlamentin jäsen Wurtz, mutta minun on pakko keskeyttää teidät. Kaikki on politiikkaa: poliittista kysymyksistä voidaan keskustella vielä viisi vuotta, mutta ei juuri nyt.

(Suosionosoituksia)

Jäljellä on siis enää kolme varsinaista ehdokasta neljän sijaan: Nicole Fontaine, Heidi Hautala ja Mário Soares, koska Wurtzin puheenvuoron mukaan González Álvarezin ehdokkuus on peruutettu.

Muistutan, että työjärjestyksen 14 artiklan mukaisesti ehdokkaan on saatava ehdoton enemmistö annetuista äänistä, jotta hänet voidaan valita ensimmäisen kolmen äänestyskierroksen jälkeen. Tyhjiä tai mitätöityjä äänestyslippuja ei oteta huomioon ääntenlaskussa. Valitsen seuraavaksi kuusi ääntenlaskijaa.

(Puhemies valitsi ääntenlaskijat.)

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies . – Ääntenlaskijoiksi on valittu seuraavat jäsenet:

Baltas

(Äänestys toimitettiin.)

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies . – Julistan äänestyksen päättyneeksi.

Pyydän ääntenlaskijoita aloittamaan ääntenlaskun.

(Istunto keskeytettiin klo 11.15 ääntenlaskun ajaksi ja sitä jatkettiin klo 12.20.)

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies . – Julistan puhemiehen vaalin ääntenlaskun tulokset.

Äänestäjien määrä: 615

Vaadittava enemmistö on 278 ääntä. Äänimäärät:

Fontaine: 306 ääntä

Fontaine on saanut ehdottoman enemmistön annetuista äänistä, ja hänet valitaan siis parlamentin puhemieheksi.

Onnittelen Fontainea valituksi tulemisen johdosta. Toivotan hänelle mitä parhainta onnea tehtävänsä hoidossa ja kehotan häntä astumaan puhemiehen paikalle.

(Erittäin voimakkaita suosionosoituksia)

 
  
  

Puhetta ryhtyi johtamaan
puhemies FONTAINE

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies . – Hyvät kollegat, olette juuri järjestäneet minulle yhden elämäni ihanimmista yllätyksistä. Haluaisin sanoa teille, että olen todellakin hyvin liikuttunut. En aio pitää puhetta, teen sen huomenna. Haluan vain muutamalla sanalla kiittää teitä todella sydämeni pohjasta siitä luottamuksesta, jota olette juuri osoittaneet minua kohtaan. Tämä luottamuksen taakka on aika musertava, mutta teidän on tiedettävä, että teen kaikkeni ollakseni sen arvoinen ja tehdäksemme erinomaista yhteistyötä, kuten olemme sitä paitsi tehneet tähänkin asti.

Sallittehan, että sanon pari sanaa erityisesti – uskon, että miespuoliset kollegat sallivat minulle tämän – teille parlamentin naispuolisille jäsenille, jotka olette aina tukeneet minua valtavasti, kuten muutkin kollegat, mutta haluaisin sanoa, että tämä valinta on huomionosoitus myös teille, sillä totta on, että vuonna 1979 valitun Simone Veilin jälkeen Euroopan parlamentilla ei ole ollut 20 vuoteen naista puhemiehenä, joten olen valinnastani hyvin ylpeä.

(Voimakkaita suosionosoituksia)

Ja sallitte varmasti myös, että omistan tämän valinnan niille kollegoistamme, jotka olivat kollegojamme vielä äsken. Tiedän, että monet heistä jatkavat täällä, mutta monet muut olivat sanoneet, että he olisivat kovasti halunneet osallistua tähän vaaliin, joka tuotti paljon iloa, ja haluaisin kiittää heitä erittäin suuresti.

Ja Mario Soaresille haluaisin sanoa, että välillämme käytiin hyvin demokraattinen ja hyvin toverihenkinen kilpailu, ja tämän vaalin tulos – tällaistahan politiikka on – ei vähennä mitenkään sitä, miten hyvin suuresti minä arvostan häntä, ja samoin tekee koko parlamentti.

(Voimakkaita suosionosoituksia)

Mario Soares pyytää minulta puheenvuoroa, ja annan sen hänelle heti.

 
  
MPphoto
 
 

  Soares (PSE) . – (PT) Kiitoksia, arvoisa puhemies. Sallinette minun aivan ensiksi onnitella teitä. Toteutitte erinomaisen kampanjan, esiinnyitte kaikin puolin arvokkaasti ja hoiditte yhteydenpitomme todellakin hyvin tyylikkäästi. Sen tähden haluan täysin vilpittömästi onnitella teitä ja toivottaa teille menestyksekästä puheenjohtajakautta, ja olen varma siitä, että tulette onnistumaan tehtävässänne. Ja jos sallitte, kiittäisin mielelläni myös niitä, jotka äänestivät minua. Minun ehdokkuuteni toi vaaliin uudenlaista dynamiikkaa, ja tahtoisinkin kiittää paitsi oman ryhmäni jäseniä, myös niitä muihin ryhmiin kuuluvia jäseniä, jotka antoivat minulle äänensä.

(Suosionosoituksia )

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies . – Kiitos, parlamentin jäsen Soares.

 
  
MPphoto
 
 

  Hautala (Verts/ALE) .Arvoisa puhemies, haluan onnitella teitä lämpimästi Euroopan parlamentin Vihreät/Euroopan vapaa allianssi -ryhmän puolesta. Mehän tunnemme teidät hyvin oikeudenmukaisena ja taitavana puhemiehenä, ja haluamme jatkossa työskennellä kanssanne kaikkien sisäisten uudistusten aikaansaamiseksi. Esimerkiksi jäsenten ohjesääntö on nyt erittäin tärkeä kysymys. Haluan myös onnitella teitä henkilökohtaisesti siitä, että olette pitkästä aikaa ensimmäinen nainen, joka johtaa tätä taloa. Minulla on ollut erittäin hyvää yhteistyötä teidän kanssanne sovittelukomiteoissa, ja tiedämme, että tulette toimimaan äärimmäisen hyvin puhemiehenä. Meidän yhteinen tehtävämme on nyt edustaa täällä Euroopan kansalaisia, niin että myös he voivat vaikuttaa Euroopan unionin asioihin. Onnittelut vielä kerran.

 
  
MPphoto
 
 

  Poettering (PPE) .(DE) Madame la Présidente, arvoisa puhemies, haluaisin onnitella teitä sydämellisesti Euroopan kansanpuolueen ryhmän puolesta! Teen sen kuitenkin mielelläni myös omasta puolestani, koska olemme toimineet täällä Euroopan parlamentissa toisiimme luottaen ja ystävällisissä väleissä vuodesta 1984 alkaen. Arvoisa puhemies, toivotan teille mitä parhainta menestystä, jota itse odotatte ja toivotte itsellenne, jota me kaikki toivotamme parlamentille.

Kun luovutitte toukokuussa, Strasbourgin edellisellä istuntoviikolla, puhemiehen tehtävän eteenpäin, sanoitte: ”Päätän nyt tämän istunnon. Tämä on ollut viimeinen kerta, jolloin johdan istuntoa varapuhemiehenä!” Saitte suuret suosionosoitukset – mikä oli ainutkertainen kokemus minulle ja kaikille, jotka olivat paikalla –, ja kaikki nousivat seisomaan, mitä tapahtuu yleensä oikeastaan vain puheenjohtajille. Sen vuoksi voimme sanoa tänään, istuimmepa tai seisoimmepa parlamentissa missä tahansa: jos on olemassa poliittista oikeudenmukaisuutta, nimenomaan myös Euroopan parlamentissa, se on toteutunut, kun Nicole Fontaine valittiin Euroopan parlamentin puhemieheksi!

Jean Monnet sanoi aikoinaan: ”Mikään ei ole mahdollista ilman ihmistä eikä mikään kestävää ilman järjestelmää.” Euroopan parlamentti on muuttunut paljon vuodesta 1979, ja Nicole Fontaine on oikea henkilö edistämään parlamentin toimivaltaa, valtuuksia ja arvoa tulevaisuudessa. Toivotan Nicole Fontainelle paljon onnea ja menestystä, ja hän voi aina luottaa parlamentin suurimpaan ryhmään, joka teki tämän ehdotuksen, joka oli sen poliittinen velvollisuus ja tarpeen demokratian kannalta!

Haluaisin kuitenkin osoittaa kunnioitusta myös Mario Soaresille. Hän on huomattava portugalilainen henkilö, ja, arvoisa presidentti Soares, te estitte 1970-luvulla Portugalia siirtymästä diktatuurista toiseen. Te olette huomattava valtiomies, merkittävä eurooppalainen, ja vaikka emme voineet valita teitä, kunnioitamme teitä erittäin paljon!

(Voimakkaita suosionosoituksia)

Heidi Hautala – olemme jo tehneet hyvää yhteistyötä viime päivinä, ja tämän hyvän yhteistyön ilmausta on se, että istutte vihreiden ryhmän puheenjohtajana ensimmäisessä rivissä, aivan kuten liberaalien puheenjohtaja Pat Cox. Jatkakaamme edelleen työtämme tässä avoimuuden hengessä ja reiluuden ilmapiirissä ja suunnatkaamme tämänpäiväisistä henkilöpoliittisista vastakkainasetteluista huolimatta – nehän ovat demokratiassa tavallisia – huomiomme asioihin ja edistäkäämme Euroopan yhdentymistä! Näin toivotan teille, arvoisa puhemies, ja meille kaikille!

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Barón Crespo (PSE) . – (FR) Arvoisa puhemies, sallittehan, että puhun teidän kielellänne ensinnäkin onnitellakseni teitä ja toivottaakseni teille kovasti onnea ja toiseksi vakuuttaakseni teille Euroopan sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmän yhteistyöhalua ja ystävyyttä.

Olemme eri vastuutehtäviä hoitaessamme työskennelleet yhdessä jo vuosia. Tiedän hyvin, millainen tehtävänne on, sillä minulle itsellenikin lankesi eräänä heinäkuun päivänä kymmenen vuotta sitten tehtäväksi nousta puhemiehen istuimelle. Olette toiminut varapuhemiehenä puhemieskaudellani ja sen jälkeisten puhemiesten kaudella ja olette työllänne hankkinut itsellenne suuren arvostuksen parlamentissa, ensinnäkin varapuhemiehenä toimiessanne, etenkin vaikeina äänestyspäivinä, mutta myös siksi, että olette jo pitkään tehnyt työtä Euroopan hyväksi, mikä on saanut meidät tekemään yhteistyötä myös muissa tehtävissä ja muilla foorumeilla.

Voin vakuuttaa teille, arvoisa puhemies, että vaikka olittekin tähän asti vain yhden poliittisen ryhmän ehdokas, olette nyt Euroopan parlamentin kaikkien jäsenten puhemies, ja olen varma, että olette tehtävänne tasalla. Mitä Euroopan sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmään tulee, saatte kaiken tarpeellisen tuen hoitaaksenne menestyksekkäästi paitsi parlamentin toiminnan kannalta välttämättömät uudistukset – ensinnäkin ne, jotka koskevat parlamentin jäsenten ja avustajien ohjesääntöä – myös tehdäksenne toimielimestä mahdollisimman avoimen maanmiehillemme kaikissa jäsenvaltioissa ja myös unionin ulkopuolisissa maissa, koska rakennamme parhaillaan paitsi tätä parlamenttia myös yhtenäisempää Eurooppaa. Tässä asiassa uskon, että voitte luottaa lojaaliin tukeemme ja ystävyyteemme, ja toivon, että niin puhemiesneuvostossa kuin tulevissa toimissammekin voimme tehdä parhaamme paitsi saadaksemme parlamentin toimimaan myös kehittääksemme Eurooppaa.

Jos sallitte, haluaisin puheenvuoroni lopuksi ilmaista kunnioitukseni ja ystävyyteni vanhaa toveria, Mario Soaresia, kohtaan, jonka olen tuntenut niistä ajoista asti, kun kotimaassani ja Portugalissa taisteltiin fasismia vastaan. Hän on esimerkki kotimaansa demokratiaa puolustavasta kiihkeästä taistelijasta, suurmiehestä, joka on tukenut siirtomaavallan purkamisprosessia ja hieman oikeudenmukaisemman ja avoimemman maailman aikaansaamista, mutta uskon etenkin, että hän ilmentää ihailtavasti sanokaamme urheiluhenkistä ulottuvuutta, jonka on kuuluttava demokratiaan. Haluaisin myös antaa tunnustuksen Heidi Hautalalle ja toivon, että kykenemme kaikki yhdessä edistämään demokratian ja yhdistyneen Euroopan asiaa.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Cox (ELDR) .(FR) Eläköön, Nicole, ja onnittelut, arvoisa puhemies.

Pyysin tänä aamuna Nicolelta etukäteen pientä tarkennusta, neuvoa, siltä varalta, että hän nousisi täällä tänään puhemiehen istuimelle. Mikä on ranskan kielessä sääntönä silloin, kun nainen valitaan puhemieheksi? Hän sanoi minulle, että Ranskan akatemian mukaan voidaan sanoa joko ”Madame le Président” tai ”Madame la Présidente”. Niinpä, Madame la Présidente – tämä ilmaus on siis Ranskan akatemian mukaan täysin oikein – haluaisin onnitella teitä paitsi siitä, että teidät on nyt valittu parlamentin puhemieheksi seuraaviksi vuosiksi, myös siitä, että olette, kuten jo sanoitte, entisen kollegani Simone Veilin jälkeen 20 vuoteen ensimmäinen nainen, joka on valittu puhemieheksi. Onnittelen teitä myös paitsi siitä, että olette puhemies ja naispuolinen puhemies, myös siitä, että olette jo vuosia ollut erittäin hyvä kollega, ja toivotan teille erittäin hyvää työtä paitsi parlamentin ja sen sisäisten uudistusten hyväksi, myös ja varsinkin parlamentin ja Euroopan hyväksi, koska tiedän, miten tärkeänä pidätte henkilökohtaisesti Eurooppaa ja yhteistä näkemystämme tulevaisuudesta.

Haluaisin sanoa myös portugalilaiselle kollegallemme, Mario Soaresille, että onnittelen häntä siitä, että hän antoi tähän vaaliin osallistumalla parlamentin jäsenille valinnan mahdollisuuden, koska sellaista on todellinen politiikka, todellinen demokratia.

Liberaalipuolueen ryhmässä päätimme tukea ehdokkuuttanne, ei siksi, että muodostaisimme poliittisen liittouman, vaan poliittisen mielenilmaisun vuoksi parlamentin toiminnan järjestämiseen tarkoitetulla istuntojaksolla, koska aika ajoin tarvitaan poliittista tasapainoa Euroopan suurten poliittisten ryhmittymien välille. Koska teidät on tänään valittu parlamentin puhemieheksi, te pidätte myös kiinni tästä poliittisesta tasapainosta, joka on välttämätön toimielinten välillä tarkkoja tavoitteita sisältävän tulevaisuuden kannalta ja Euroopan, sisäisten uudistusten ja koko parlamentin hyväksi tehtävää yhteistä työtä silmällä pitäen. Onnittelut ja eläköön, hyvä kollegani.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies . – Kiitoksia äärettömän paljon, parlamentin jäsen Pat Cox.

Parlamentin jäsen Wurtzilla on puheenvuoro.

 
  
MPphoto
 
 

  Wurtz (GUE/NGL) . – (FR) Arvoisa puhemies, haluan vuorostani ja Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmän – Pohjoismaiden vihreän vasemmiston puolesta onnitella teitä. Olette vastedes meidän kaikkien puhemies.

Haluaisin sanoa myös – kuten minulla jo oli tilaisuus sanoa teille vieraillessanne ryhmässämme muutama päivä sitten – että kaikki tietävät, ettemme ole poliittisia hengenheimolaisia. En salannut teiltä tätä seikkaa enkä myöskään sitä, millaisia seurauksia tuolla seikalla olisi tänään, mutta poliittiset erimielisyydet eivät sulje pois henkilökohtaista kunnioitusta.

Toivomme siis, että osoitatte puhemiehenä sitä samanlaista lojaalisuutta ja oikeudenmukaisuutta, joiden ansiosta saitte paljon ystäviä parlamentissa toimiessanne edellisen parlamentin ensimmäisenä varapuhemiehenä.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Collins (UEN) .(EN) Arvoisa puhemies, esitän onnitteluni ja onnentoivotukseni valinnastanne Euroopan parlamentin puhemieheksi. Olen kovin tyytyväinen siihen, että parlamentti on saanut erinomaisen puhemiehen, ja olen myös varma, että hoidatte tehtäviänne aina arvokkaasti ja oikeudenmukaisesti.

Voititte tämän parlamentin kunnioituksen toimiessanne varapuhemiehenä ja hoitaessanne monia teille kuuluneita tehtäviä. Haluan toivottaa teille parlamentin puolesta kaikkea menestystä virkakaudellanne. Parlamentilla on loistava puhemies. Me kaikki toivotamme teille onnea.

(Suosionosoituksia )

 
  
MPphoto
 
 

  Muscardini (NI) .(IT) Arvoisa puhemies, Alleanza Nazionale tietää, että tulette johtamaan tätä parlamenttia sellaisessa demokratian ja tasapainon hengessä, jollaisesta olemme jo voineet nauttia viime lainsäädäntökaudella. Voimakas sitoutumisenne vapaaseen ja poliittisesti yhtenäiseen Eurooppaan, kunnioituksenne demokraattisia instituutioita kohtaan ja uskonne sellaiseen parlamenttiin, jolla olisi viimeinkin lujat, määrätietoiset ja avoimet suhteet komissioon, saavat meidät väistämättä odottamaan vuosia, jolloin menneiden aikojen kompromissipolitiikka olisi viimein taakse jäänyttä ja jolloin todellinen yhteistyö parlamentin kaikkien ryhmien välillä alkaisi. Rajoillamme käynnissä olevien tapahtumien vuoksi tämä Eurooppa aloittaa lainsäädäntökauden hyvin vaikealla hetkellä: hyvin vaikealla hetkellä, koska poliittisen yhtenäisyyden ja talouspoliittisen suunnitelman toteutuminen ovat vielä kaukana. Voimakas, ystävällinen ja kyvykäs sekä tasapainoinen ja oikeudenmukainen puhemies, jollainen te olette jo osoittanut voivanne olla, antaa meille toivoa ja luottamusta työskennellä kaikki yhdessä Euroopan kansalaisten tarpeiden tyydyttämiseksi, sillä he odottavat meiltä yhä selkeää vastausta tulevaisuuttaan koskevaan kysymykseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Bonde (EDD) . – (DA) Madame la présidente, chère Nicole, myös Demokratian ja monimuotoisuuden Eurooppa -ryhmä haluaa iloisena onnitella teitä tämänpäiväisen valintanne johdosta. Olen varma siitä, että olette puhemies, joka pitää huolta tavallisten kansalaisten eduista. Pidämme erityisen tärkeänä sitä, että parlamentissa nyt saadaan asiat kuntoon siten, että 300 euron hintaisesta matkasta ei makseta 1000 euron korvausta ja siten, että palkka maksetaan suoraan ikään kuin etuovesta, eikä kätkettyinä lisäetuina aivan kuin takaoven kautta. Ryhmäni suhtautuu kriittisesti EU: n keskusjohtoisuuteen ja sulkeutuneisuuteen. Olen varma siitä, että voimme yhdessä tehdä rakentavaa työtä, jotta EU: n päätöksentekoprosessi muuttuisi avoimemmaksi. On kuitenkin asioita, joissa emme voi tehdä rakentavaa yhteistyötä – mutta joissa voimme toimia rakentavana oppositiona – mikä johtuu tietenkin siitä, että te haluatte lisätä integraatiota, jota me taas haluamme vähentää. Voimme kuitenkin toimia rakentavana oppositiona.

Haluan vielä tehdä henkilökohtaisen huomautuksen Mário Soaresille. Näinä päivinä on kulunut 25 vuotta siitä, kun vierailin luonasi eräässä asunnossa Pariisissa, missä olit maanpaossa. Ihailin suuresti taistelua, jota kävit Portugalin demokratian puolesta, ja tuin sinua niin, että sait puheesi julkaistua pohjoismaisissa sanomalehdissä ja sanomaasi levitettyä. En ole kuitenkaan voinut tukea sinua tänään, sillä vaikka olemmekin samaa mieltä Portugalin demokratiasta, ryhmäni ei ole kanssasi samaa mieltä Euroopan yhdysvaltoihin liittyvästä näkemyksestä. Emme sen vuoksi ole voineet äänestää Mário Soaresia, vaikka hänen menneisyytensä ja historiansa ovatkin lähellä sydäntäni.

Haluan vielä tehdä henkilökohtaisen huomautuksen yhtenä niistä kymmenestä veteraanista, jotka ovat olleet parlamentin jäseniä vuodesta 1979. Nicole Fontaine on paras puhemies, joka meillä on koskaan ollut. Kun päätimme edellisen istuntomme toukokuussa, koko istuntosali antoi hänelle yksimielisen tukensa ja voimakkaita suosionosoituksia, sillä hän oli johtanut istuntoja niin erinomaisesti edellisen vaalikauden aikana. En siis missään tapauksessa ole äänestänyt teitä tänään poliittisista syistä vaan siksi, että toivon, että jatkaisitte kaikkien jäsenten luottamusmiehenä. Ja näillä sanoilla haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi parlamentin puhemieheksi seuraavaksi 2 ½ vuodeksi.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies . – Kiitos, parlamentin jäsen Bonde.

Hyvät kollegat, olen äärimmäisen liikuttunut kaikesta siitä, mitä olen juuri kuullut. Vastaan huomenna avauspuheessani niihin moniin huoliin ja mietteisiin, joita useat esittivät. Nyt, jos suostutte, keskeytämme tämän istunnon, mutta haluaisin ennen sitä kiittää ikäpuhemies Napoletanoa, joka toimi puhemiehenä tänä aamuna erittäin ansiokkaasti ja erittäin kylmähermoisesti silloin, kun kääntämisessä oli hieman häiriöitä. Kaikki saatiin loppujen lopuksi järjestykseen. Hän johti erinomaisesti tämän avajaisistunnon puhetta, ja haluaisin kaikkien puolesta kiittää häntä siitä.(1)(2)

(Suosionosoituksia)

(Istunto keskeytettiin klo 12.50, ja sitä jatkettiin klo 15.10.)

 
  

(1) Varapuhemiesten vaali: ks. pöytäkirja
(2) Poliittisten ryhmien muodostaminen: ks. pöytäkirja


4. Varapuhemiesten vaali
MPphoto
 
 

  Puhemies . – Hyvät kollegat, esityslistalla on seuraavana Euroopan parlamentin varapuhemiesten vaali.

Teillä pitäisi olla edessänne ehdokasluettelo. Luen sen teille ääneen. Äänestyslippuja jaetaan parhaillaan, koska pidimme vielä tämän kerran parempana manuaalisen äänestyksen järjestämistä, koska 14: ään varapuhemiehen paikkaan oli ehdolla 14 ehdokasta. Käytämme elektroniikan suomia etuja hyväksemme hieman myöhemmin.

Olen vastaanottanut ilmoitukset seuraavien jäsenten ehdokkuudesta:

Joan Colom i Naval, Ingo Friedrich, Renzo Imbeni, Marie-Noëlle Lienemann, Luis Marinho, David Martin, Gérard Onesta, José Pacheco Pereira, Guido Podestà, James Provan, Alonso José Puerta, Gerhard Schmid, Alejo Vidal-Quadras Roca ja Jan Wiebenga.

Jokainen ehdokas on ilmoittanut minulle suostuneensa ehdokkaaksi.

Kuten sanoin teille äsken, kiinnitän huomionne tarkasti siihen, että koska ehdokkaiden lukumäärä ei ylitä täytettävänä olevien paikkojen lukumäärää, ehdotan, että vahvistamme ensin näiden 14 varapuhemiesehdokkaan valinnan ja että teemme sen suosionosoituksin. Sen jälkeen toimitamme äänestyksen näin valitsemienne varapuhemiesten arvojärjestyksen määrittämiseksi.

(Suosionosoituksia)

14 varapuhemiehen valinta vahvistetaan suosionosoituksin.

Ilmoitan juhlallisesti, että äänestys alkaa.

(Äänestys toimitettiin.)

(Istunto keskeytettiin klo 15.40, ja sitä jatkettiin klo 18.05.)

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies . – Hyvät kollegat, sallittehan, että ilmoitan teille, kuten sovimme, varapuhemiesten arvojärjestystä koskevan äänestyksen tulokset.

Äänestäjien määrä: 594

Ehdokkaiden saamat äänimäärät:

David Martin: 275 ääntä

James Provan ja Ingo Friedrich saivat kumpikin 246 ääntä, mikä tarkoittaa sitä, että iältään vanhempi ehdokas on arvojärjestyksessä nuoremman edellä. James Provan on luullakseni vanhempi.

Marie-Noëlle Lienemann: 215 ääntä

Onnittelen uudelleen kaikkia varapuhemiehiämme.

Työjärjestyksen 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti varapuhemiesten arvojärjestys määräytyy saadun äänimäärän mukaan, ja uuden puhemiehistön kokoonpano annetaan tiedoksi Euroopan yhteisöjen toimielinten puheenjohtajille.

(Suosionosoituksia)

 

5. Kvestorien vaali
MPphoto
 
 

  Puhemies . – Huomenaamulla toimitettavan kvestorien vaalin osalta ehdotan, että ehdokasasettelujen määräaika on tänä iltana klo 20.00. Nämä ehdokkaat on asetettava samassa paikassa kuin varapuhemiesten ehdokkaat eli pienessä huoneessa, joka on istuntosalin vieressä.

 
  
MPphoto
 
 

  Swoboda (PSE) .(DE) Arvoisa puhemies, niiden ryhmien, joilla on vain yksi hyvä ehdokas kvestorien vaalissa, on helppo noudattaa määräaikaa, jonka annoitte. Meidän ryhmällämme on valitettavasti useita hyviä ehdokkaita, ja meidän on ensin valittava heistä. Koska vaalia ei järjestetä heti huomenaamulla, haluaisin todella pyytää sitä, että määräaikaa pidennettäisiin, esimerkiksi klo 22.00: een, minun puolestani jopa klo 24.00: een, mutta ainakin klo 22.00: een tänä iltana. Pyydän sitä painokkaasti ryhmäni puolesta!

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies . – Parlamentin jäsen Swoboda, mielestäni voimme olla vieläkin joustavampia ja asettaa, jos suostutte, määräajaksi klo 9.00 huomenaamulla. Siten voitte miettiä asiaa vielä yön yli.

 
  
MPphoto
 
 

  Swoboda (PSE) .(DE) Arvoisa puhemies! Jos olette aina näin suurpiirteinen, olemme erittäin tyytyväisiä teihin!

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies . – Hyvät kollegani, parlamentti on käsitellyt kaikki esityslistan aiheet.(1)

(Istunto päättyi klo 18.10.)

 
  

(1) Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö