Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 27 oktober 1999 - Straatsburg Uitgave PB

Resultaten van de Europese Raad te Tampere op 15 en 16 oktober
MPphoto
 
 

  Turco (NI). - (IT) Mevrouw de Voorzitter, weer eens schotelt de Raad ons een document voor waarin de verkondiging van grote, edelmoedige principes en de verwezenlijking daarvan door een diepe kloof van elkander gescheiden worden. In Tampere heeft men niet alleen verzuimd een stuk Europa op te bouwen - daarvoor waren de genomen "besluiten" immers te timide en te onbeduidend - maar heeft men zelfs een Europa aangekondigd dat wij, en ik geloof ook de Europese burgers, helemaal niet willen. Dat wat alom als ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid wordt verkondigd, is niets meer dan de toepassing van een bureaucratisch en repressief beleidsconcept, van een beleid waarin men veel over veiligheid en weinig over vrijheid en rechtvaardigheid spreekt. Een bewijs daarvan wordt gevormd door de lange reeks intergouvernementele conferenties, door Dublin, Europol, Eurodac, Eurojust en wederzijdse rechtsbijstand. Daar kan het Parlement geen enkele democratische controle op uitoefenen, evenmin trouwens als de Commissie of het Hof van Justitie.

Weer eens staat u toe dat de bureaucratie de politiek naar haar hand zet, alhoewel, zoals in alle grote democratieën het geval is, het tegendeel waar had moeten zijn. U hebt met de Overeenkomst van Dublin en met Eurodac een Europese bureaucratie in het leven geroepen voor het asielrecht en misschien zult u op een goede dag ook besluiten om eindelijk een Europees asiel- en immigratiebeleid in het leven te roepen. Hoe kunnen wij echter de georganiseerde misdaad bestrijden met de door u voorgestelde instrumenten? Ik denk allereerst aan Europol. Zoals Europol is opgezet, gevrijwaard van elke democratische en gerechtelijke controle, kan hij dankzij u steeds meer bevoegdheden naar zich toetrekken. Europol heeft dus eigenlijk zelf de eigenschappen van het verschijnsel dat hij wil bestrijden.

Voor de drugsbestrijding in de periode 2000-2004 dringt de Raad erop aan dat wij het desbetreffende document hals over kop aannemen, hoewel, zoals de Commissie zelf toegeeft, geen enkele stelselmatige of rigoureuze evaluatie is gemaakt van de zogenaamde resultaten van het vorige programma. Niet alleen dwingt de Commissie ons te zeggen dat het beoogde doel in de verste verte nog niet bereikt is, maar zij constateert zelfs dat de drugshandel en het drugsgebruik steeds toenemen. Dit betekent dat een groot deel van het tot nu toe uitgegeven geld geen investering was in de bestrijding van drugs, maar in de verspreiding daarvan.

Wat voor nieuws is er verder van het vrijheidsfront? De Raad stelt voor artikel 13 van het Verdrag van Amsterdam zo beperkt als maar mogelijk is toe te passen en wil een instantie buiten de instellingen om belasten met de uitwerking van het handvest van de grondrechten. Heren van de Raad, dit is niet het Europa dat wij willen! Wij willen geen intergouvernementeel, ondemocratisch, onliberaal Europa, dat u uit hoofde van uw institutionele taken moet vertegenwoordigen. Evenals Ernesto Rossi en Altiero Spinelli willen wij de Verenigde Federale Staten van Europa! Wij willen een Europa van recht, vrijheid en democratie!

 
Juridische mededeling - Privacybeleid