Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 1999 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Βοοειδή και βόειο κρέας: σύστημα αναγνώρισης, καταγραφής και σήμανση
MPphoto
 
 

  Kindermann (PSE), συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ήδη τον Φεβρουάριο του 1997 είχαμε ασχοληθεί εδώ στο Σώμα με το ζήτημα της σήμανσης του βοδινού κρέατος. Ήδη τότε είχαμε υποστηρίξει την άμεση εισαγωγή του υποχρεωτικού συστήματος σήμανσης. Ωστόσο το Συμβούλιο αποφάσισε αρχικά την προαιρετική σήμανση και ανέβαλε την εισαγωγή του υποχρεωτικού συστήματος μέχρι τον Ιανουάριο του 2000. Τώρα καλούμεθα να συμφωνήσουμε σε μια νέα αναβολή κατά ένα έτος, επειδή έχει καθυστερήσει η εφαρμογή του ισχύοντος κανονισμού 820/97. Για τις καθυστερήσεις αυτές ευθύνονται αποκλειστικά τα κράτη μέλη και η Επιτροπή

Η Επιτροπή αιτιολογεί την καθυστέρηση αναφερόμενη στο γεγονός ότι τα κράτη μέλη άργησαν να υποβάλουν τις εκθέσεις προόδου που αποτελούν τη βάση για τον καθορισμό των γενικών κανόνων του υποχρεωτικού συστήματος. Κατά τη δική μας άποψη η Επιτροπή και τα κράτη μέλη δεν εργάσθηκαν με επαρκή συνέπεια ώστε το υποχρεωτικό σύστημα σήμανσης να τεθεί σε ισχύ την προβλεπόμενη ημερομηνία. Η Επιτροπή θα πρέπει να δεχθεί αδιαμαρτύρητα την ερώτηση γιατί δεν άσκησε πολύ νωρίτερα πίεση στα κράτη μέλη. Σε τελική ανάλυση τα κράτη μέλη ήταν υποχρεωμένα να δημιουργήσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για μια χωρίς ελλείψεις απόδειξη της προέλευσης των βοοειδών και να μεριμνήσουν ώστε οι ηλεκτρονικέσ τους βάσεις δεδομένων να μπορούν να τεθούν πλήρως σε λειτουργία μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτος.

Δεν είναι όμως βάσιμη και η επιχειρηματολογία της Επιτροπής, ότι η καθυστέρηση της υποβολής της δικής της πρότασης οφείλεται στο ότι ακόμα εκκρεμούσε η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τη διαδικασία κατά του Συμβουλίου σχετικά με τη νομική βάση του κανονισμού 820/97. Ακόμα και αν είχε υπάρξει απόφαση, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να περατωθεί η διαδικασία συναπόφασης στον εν λόγω τομέα.

Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε άνευ όρων σε μια παράταση της προθεσμίας κατά ένα χρόνο, ειδάλλως θα είμαστε ενδεχομένως αναγκασμένοι και του χρόνου τον ίδιο καιρό να συμφωνήσουμε εκ νέου για μια περαιτέρω παράταση επειδή μερικά κράτη μέλη έχουν αμελήσει και πάλι τα καθήκοντά τους. Θα δώσουμε στα κράτη μέλη περιθώριο οκτώ μηνών ώστε να συμπληρώσουν τις παραλείψεις τους, αλλά την 1η Σεπτεμβρίου του 2000 θα πρέπει να εισαχθεί το υποχρεωτικό σύστημα οριστικά σε όλα τα κράτη μέλη και για όλους που εμπορεύονται βοδινό κρέας. Μέχρι τότε θα έχει και η Επιτροπή χρόνο στη διάθεσή της να υποβάλει τις εκτελεστικές διατάξεις σχετικά με το υποχρεωτικό σύστημα. Ταυτόχρονα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα αποφασίσουν με μια διαδικασία συναπόφασης για μια νέα εκδοχή του κανονισμού 820/97. Αυτή η διαδικασία καθιστά δυνατόν να καθιερωθεί το υποχρεωτικό σύστημα νωρίτερα απ’ ότι προβλέπεται στην πρόταση της Επιτροπής και αφήνει σε όλους τους ενεχόμενους αρκετό χρόνο για την ανεύρεση βιώσιμης και ικανοποιητικής λύσης.

Τελειώνοντας θέλω να ευχαριστήσω και πάλι όλους τους συναδέλφους της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών επειδή έλαβαν υπόψη τις τροπολογίες που τους υπέβαλε η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Θεωρώ ότι εδώ και τώρα είναι πολύ σημαντικό να μιλήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μια φωνή και να στείλει σαφές μήνυμα όσον αφορά αυτό το ζήτημα που είναι τόσο ουσιαστικό για την προστασία των καταναλωτών. Ευχαριστώ επίσης και πάλι όλους τους συνεργάτες και τη γραμματεία για την αυτοθυσία και την ταχύτητα που επέδειξαν κατά τη διάρκεια των εργασιών.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου