Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Tirsdag den 15. februar 2000 - Strasbourg EUT-udgave

Tilsætningsstoffer til foderstoffer
MPphoto
 
 

  Kindermann (PSE). – (DE) Hr. formand, kære kolleger, det foreliggende forslag til ændring af direktivet om tilsætningsstoffer til foderstoffer fra 1970 er det første af en hel række forslag om emnet foderstoffer. Vi kommer således til at drøfte nogle stykker endnu i Europa-Parlamentet i de kommende måneder. At dette emne er af central betydning, ses af den store opmærksomhed, som den europæiske offentlighed viste skandalerne om dioxin, antibiotika, slam fra rensningsanlæg osv. Der er således her tale om et vigtigt element i beskyttelsen af befolkningens sundhed. Derfor mener vi, at artikel 152 skal anvendes som retsgrundlag og ikke artikel 37, således som Kommissionen har foreslået.

Den ændring, Kommissionen har foreslået, nemlig samme behandling af de tilsætningsstoffer, der er blevet godkendt henholdsvis før og efter den 31.12.1987, er ikke noget stridspunkt og har vores fulde opbakning. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter har imidlertid enstemmigt foretaget nogle vigtige ændringer i Kommissionens forslag.

De bestemmelser, Kommissionen foreslår, indebærer en risiko for monopoldannelse i forbindelse med markedsføringen af visse tilsætningsstoffer. Retten til at søge om godkendelse gives kun til den, der fik den oprindelige godkendelse, mens de firmaer, der har fået en godkendelse på et senere tidspunkt, udelukkes. En sådan monopoldannelse, der f.eks. kunne medføre en stigning i priserne på foderstoffer, skal vi forhindre ved at give alle firmaer, der den 1. april 1998 markedsførte et bestemt stof, en foreløbig godkendelse. Den skal så være gældende, indtil reevalueringsproceduren er afsluttet.

Den vigtigste ændring i forhold til Kommissionens forslag vedrører dog ordførerens henstilling om, at bestemmelser om genetisk modificerede organismer medtages i direktivet om tilsætningsstoffer. Han har her benyttet det kompromis, som Parlament og Kommission har forhandlet sig frem til, om godkendelse af GMO uden for direktivet om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer som udgangspunkt. Det danner allerede grundlaget for at godkende GMO. Det er således kun logisk, at vi i overensstemmelse med de regler, vi allerede har vedtaget på andre områder - jeg nævner blot frø til skovbrug - også i det foreliggende tilfælde fastsætter bestemmelser om genetisk modificerede tilsætningsstoffer til foderstoffer.

Navnlig mærkningen af genetisk modificerede tilsætningsstoffer spiller en vigtig rolle her. Den gør det på den ene side muligt for landmanden bevidst at vælge, om han vil anvende et sådant foderstof eller ej, og gør det på den anden side muligt for forbrugeren at sige nej til fødevarer, der er fremstillet på basis af GMO.

Til slut en hjertelig tak fra vores gruppe til ordføreren, som har udført et godt stykke arbejde. Jeg tror, vi alle er spændt på hr. Byrnes svar.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik