Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Tiistai 15. helmikuuta 2000 - Strasbourg EUVL-painos

Rehujen lisäaineet
MPphoto
 
 

  Kindermann (PSE).(DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, käsiteltävänä oleva ehdotus vuodelta 1970 peräisin olevan rehujen lisäaineista annetun direktiivin muuttamisesta on ensimmäinen lukuisista rehuja koskevista ehdotuksista. Me keskustelemme siis seuraavien kuukausien aikana täällä parlamentissa vielä muutamista sellaisista. Se, että tällä aiheella on keskeinen merkitys, on todiste siitä suuresta huomiosta, jota eurooppalainen julkisuus on kohdistanut dioksiinia, antibiootteja, puhdistamolietettä ym. koskeviin skandaaleihin. Tässä on siis kyse yleisen terveyden suojelemisen tärkeästä elementistä. Olemme siksi sitä mieltä, että oikeusperustaksi on otettava 152 artikla eikä 37 artikla, kuten komissio on ehdottanut.

Komission ehdottama muutos, nimittäin niiden lisäaineiden yhtäläinen kohtelu, jotka on hyväksytty ennen 31. joulukuuta 1987 tai sen jälkeen, on kiistaton ja saa meidän täyden tukemme. Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta on kuitenkin tehnyt yksimielisesti muutamia tärkeitä tarkistuksia komission ehdotukseen.

Komission ehdottamassa säädöksessä piilee uhka, että tiettyjen lisäaineiden markkinoinnissa syntyy monopoleja. Oikeus hakea hyväksymistä annetaan vain sille, joka sai alkuperäisen hyväksynnän, kuitenkin pois lukien ne yritykset, jotka ovat saaneet hyväksynnän myöhemmin. Meidän tulisi estää sellainen monopoliaseman syntyminen, joka saattaisi johtaa esimerkiksi rehujen hinnannousuun, myöntämällä väliaikainen hyväksyminen kaikille yrityksille, jotka ovat markkinoineet tiettyä ainetta 1. huhtikuuta 1998. Tämä väliaikainen hyväksyminen on voimassa, kunnes uudelleenarviointimenettely on saatu päätökseen.

Tärkein muutos verrattuna komission ehdotukseen koskee kuitenkin mietinnön esittelijän suosittamaa geneettisesti muunnettuja organismeja koskevien määräysten sisällyttämistä lisäaineita koskevaan direktiiviin. Hän on ottanut tältä osin lähtökohdaksi parlamentin ja komission neuvotteleman kompromissin, joka koskee geneettisesti muunnettujen organismien hyväksymistä tarkoituksellista levittämistä koskevan direktiivin ulkopuolella. Tämä antaa jo perustan geneettisesti muunnettujen organismien hyväksymiselle. Siten on vain loogista hyväksyä myös käsiteltävänä olevassa tapauksessa niiden sääntöjen, joita olemme hyväksyneet jo muilla aloilla – mainitsen vain metsänviljelyaineiston alan –, kaltaisia sääntöjä geneettisesti muunnetuista lisäaineista rehussa.

Tärkeässä asemassa on tässä yhteydessä erityisesti geneettisesti muunnettujen lisäaineiden merkitseminen. Se antaa toisaalta maanviljelijälle mahdollisuuden tehdä tietoinen päätös siitä, haluaako hän käyttää sellaisia rehuja vai ei, ja antaa toisaalta kuluttajalle mahdollisuuden torjua elintarvikkeet, jotka on valmistettu geneettisesti muunnettujen organismien perusteella.

Lopuksi ryhmämme kiittää vielä lämpimästi mietinnön esittelijää, joka on nähnyt paljon vaivaa. Voimme uskoakseni odottaa komission jäsen Byrnen vastausta jännittyneinä.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö