Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 All text 
Debatter
Tisdagen den 15 februari 2000 - Strasbourg EUT-utgåva

Fodertillsatser
MPphoto
 
 

  Kindermann (PSE).(DE) Herr talman, kära kolleger! Föreliggande förslag till ändring av direktivet om fodertillsatser från år 1970 är det första i en hel rad förslag när det gäller djurfoder. Vi kommer alltså under de närmaste månaderna här i parlamentet att diskutera ytterligare några. Att denna fråga har central betydelse bevisar den stora uppmärksamhet som den europeiska allmänheten har skänkt skandalerna med dioxin, antibiotika, slam från reningsverk osv. Det handlar här alltså om en viktig beståndsdel i skyddet av allmänhetens hälsa. Därför anser vi att artikel 152 skall användas som rättslig grund och inte artikel 37, som kommissionen har föreslagit.

Den ändring som kommissionen har föreslagit, nämligen lika behandling av de tillsatser som godkänts efter respektive före den 31 december 1987, är oomtvistad, och har vårt fulla stöd. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling har dock enhälligt gjort några viktiga ändringar i kommissionens förslag.

De av kommissionen föreslagna bestämmelserna medför risk för monopolbildning vid saluförandet av vissa tillsatser. Förslagsrätt medges endast dem som erhållit det ursprungliga godkännandet, men utesluter de företag som senare har fått ett godkännande. En sådan monopolbildning, som exempelvis skulle kunna leda till en höjning av priset på djurfoder, bör vi förhindra genom att ge ett preliminärt godkännande till alla företag som den 1 april 1998 saluförde ett visst ämne. Detta skall sedan gälla tills den förnyade utvärderingen har avslutats.

Den viktigaste ändringen gentemot kommissionens förslag gäller dock det av föredraganden rekommenderade inkluderandet av bestämmelser om genetiskt modifierade organismer i direktivet om tillsatserna. Han har här utgått från den kompromiss som parlamentet och kommissionen kommit överens om beträffande godkännande av genetiskt modifierade organismer utanför utsättningsdirektivet. Denna utgör redan grundvalen för godkännandet av genetiskt modifierade organismer. Därför är det bara logiskt och i enlighet med de bestämmelser som vi redan har godkänt på andra områden – jag kan bara nämna skogsodlingsmaterial – att även i föreliggande fall föreskriva bestämmelser om genetiskt modifierade fodertillsatser.

Här spelar i synnerhet märkningen av genetiskt modifierade tillsatser en viktig roll. Å ena sidan medger den att jordbrukaren kan fatta ett medvetet beslut om huruvida han vill använda sådant djurfoder eller inte, och å andra sidan blir det möjligt för konsumenten att avvisa livsmedel som framställts på basis av genetiskt modifierade organismer.

Avslutningsvis också ett hjärtligt tack från vår grupp till föredraganden, som lagt ner mycket arbete på detta. Jag tror vi kan vara nyfikna på att få höra vad Byrne kommer att säga.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy