Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Δευτέρα 3 Ιουλίου 2000 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

6. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο / Πορτογαλική Προεδρία
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. - Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση σχετικά με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τη δήλωση της Επιτροπής για τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Feira, καθώς και τη δήλωση του ασκούντος την Προεδρία του Συμβουλίου, όσον αφορά την πορτογαλική Προεδρία.

 
  
MPphoto
 
 

  Guterres, Συμβούλιο. - (PT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι μου προσφέρεται η ευκαιρία, ξεκινώντας αυτή μου την ομιλία, να συμμετάσχω εξ ονόματος της πορτογαλικής κυβέρνησης στην εκδήλωση μνήμης για το θάνατο του Προέδρου Pflimlin, εκφράζοντας επίσης, από τη δική μας πλευρά, τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στο λαό του.

Θα επιθυμούσα, εξ ονόματος της πορτογαλικής κυβέρνησης, και την παρούσα στιγμή που δεν ασκούμε πλέον την Προεδρία του Συμβουλίου της Ένωσης, να εκφράσω ολόκαρδα τις ευχαριστίες μου για την εξαίρετη συνεργασία που υπήρξε ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του εξαμήνου, μια συνεργασία που επιτεύχθηκε χάρη στις προσπάθειες του θεσμικού σας οργάνου. Και θα ήθελα να υπογραμμίσω την ουσιαστική συμβολή που υπήρξε ήδη από την αρχή εκ μέρους του Κοινοβουλίου, ώστε να μας δοθεί η δυνατότητα να ξεκινήσουμε εγκαίρως τις εργασίες της Διακυβερνητικής Διάσκεψης, μια συμβολή που συνεχίστηκε μέχρι την ύστατη στιγμή, όταν επιτύχαμε την τελευταία συνδιαλλαγή, αυτή που αφορά την οδηγία-πλαίσιο για την πολιτική για το ύδωρ, η οποία μπόρεσε να περατωθεί επιτυχώς χάρη στο πνεύμα κατανόησης που επιδείξατε.

Μετά το πέρας αυτού του εξαμήνου, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πούμε, πολύ απλά, ότι εκτελέσαμε την αποστολή μας. Εκτελέσαμε την αποστολή που αναλάβαμε με στόχο την προώθηση ενός συγκεκριμένου ευρωπαϊκού ιδανικού, στηριζόμενοι στην εικόνα που έχουμε για το σύγχρονο κόσμο και τα προβλήματά του, για έναν κόσμο μη συγκροτημένο πολιτικά και, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, ανίκανο να εξασφαλίσει εξ ολοκλήρου στους κόλπους του την ειρήνη, τη σταθερότητα, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, για έναν κόσμο που ζει στον αστερισμό της παγκοσμιοποίησης, όσον αφορά την οικονομία και την αγορά, αλλά που δεν κατάφερε ακόμη να ρυθμίσει αυτή την παγκοσμιοποιημένη οικονομία και αγορά. Για έναν κόσμο, επιπλέον, όπου έχουμε καμιά φορά την εντύπωση πως εμείς οι Ευρωπαίοι, σε μια σειρά ουσιαστικής σημασίας τομείς της τεχνολογικής ανάπτυξης και της εξέλιξης της οικονομίας, βαδίζουμε με βήμα σημειωτόν και μένουμε λίγο πίσω σε σύγκριση με άλλες ζώνες του πλανήτη οι οποίες, κατά τα φαινόμενα, παρουσιάζουν μεγαλύτερο δυναμισμό τα τελευταία χρόνια.

Από εκεί απορρέουν τα σημεία στρατηγικής που επιλέξαμε να προωθήσουμε στη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου. Κατά πρώτον, η προσπάθεια διαμόρφωσης των προϋποθέσεων ώστε να μετατρέψουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα προσεχή δέκα χρόνια και με θεμέλιο τη γνώση, στον δυναμικότερο και πιο ανταγωνιστικό οικονομικό χώρο σε παγκόσμια κλίμακα, επιτυγχάνοντας τον παραπάνω στόχο με διατήρηση υψηλών επιπέδων απασχόλησης, οικονομικής μεγέθυνσης και κοινωνικής συνοχής. Το δεύτερο σημείο στρατηγικής συνίστατο στην ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής πολιτικής μας ενοποίησης με βάση τις οικουμενικής εμβέλειας αξίες μας, καθώς και στην ενίσχυση του ρόλου που διαδραματίζει η Ευρώπη ως θεμέλιος λίθος μιας νέας αρχιτεκτονικής των διεθνών σχέσεων, που επιθυμούμε να είναι πιο ισορροπημένες και πιο δίκαιες και να στηρίζονται σε περισσότερους πόλους. Τέλος, το τρίτο σημείο της στρατηγικής μας συνίστατο στην ανάδειξη των πολιτών και στην παραπέρα οικοδόμηση του χώρου της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, διότι, σε τελευταία ανάλυση, μόνο με αναφορά στους ανθρώπους αποκτά νόημα η χάραξη και υλοποίηση της οποιασδήποτε στρατηγικής.

Ας μιλήσουμε λοιπόν για την πρώτη κατεύθυνση στρατηγικής που προανέφερα: να μετατρέψουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ορίζοντα την προσεχή δεκαετία και με θεμέλιο τη γνώση, στον δυναμικότερο και πιο ανταγωνιστικό οικονομικό χώρο του πλανήτη. Αυτός ήταν ο ουσιαστικός λόγος της πραγματοποίησης της Συνόδου Κορυφής της Λισσαβόνας, της οποίας τους στόχους είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω σε αυτήν ακριβώς την αίθουσα. Και είμαι σε θέση να σας διαβεβαιώσω πως οι παραπάνω στόχοι επιτεύχθηκαν πλήρως. Χαράξαμε μια στρατηγική με την οποία νομίζω ότι θα καταφέρουμε να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις ώστε να καταστεί εφικτό, στην Ευρώπη, ένα ποσοστό βιώσιμης οικονομικής ανόδου που θα φθάνει τουλάχιστον στο 3%, όπως επίσης και ένα ποσοστό απασχόλησης το οποίο θα αγγίζει το 70% σε μία δεκαετία, απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των συστημάτων μας κοινωνικής προστασίας. Για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων θα πρέπει να κινηθούμε σε τέσσερις θεμελιώδεις άξονες: πρώτον, να προετοιμάσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση για την οικονομία της γνώσης με τη δρομολόγηση μέσων δράσης τα οποία θα προωθούν την κοινωνία των πληροφοριών, την επιστήμη και την τεχνολογία, την κατάρτιση και την εκπαίδευση· δεύτερον, να δρομολογήσουμε τις απαραίτητες οικονομικές μεταρρυθμίσεις που θα ανοίξουν το δρόμο για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την εισαγωγή καινοτομιών, είτε μέσω της παραπέρα προώθησης των αναγκαίων οικονομικών μεταρρυθμίσεων που θα επιτρέψουν την εγκαθίδρυση μιας απολύτως ολοκληρωμένης εσωτερικής αγοράς, είτε μέσω της προαγωγής νέων πολιτικών που θα προσβλέπουν στην καινοτομία και την αναθέρμανση της επιχειρηματικής δραστηριότητας· τρίτον, να εδραιώσουμε τον πυλώνα της κοινωνικής συνοχής πάνω στο υπόβαθρο της απασχόλησης, των μεταρρυθμίσεων που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των προτύπων μας κοινωνικής προστασίας, της πάλης κατά του κοινωνικού αποκλεισμού· και, τέταρτον, να επιτύχουμε το συντονισμό των μακροοικονομικών πολιτικών μας κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίσουμε την μέχρι τούδε επιτευχθείσα σταθερότητα, που χαρακτηρίζεται από χαμηλό πληθωρισμό και χαμηλό ύψος δημοσίου χρέους και αποτέλεσε το θεμέλιο για την καθιέρωση του ευρώ, και ταυτόχρονα να διαφυλάξουμε ένα μακροοικονομικό περιβάλλον το οποίο θα ευνοεί την περαιτέρω οικονομική μεγέθυνση, την απασχόληση, την καινοτομία και την προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος.

Οι τέσσερις κατευθύνσεις στρατηγικής που προανέφερα έχουν ήδη οδηγήσει σε συγκεκριμένα επιτεύγματα. Χάρη στις άριστες προσπάθειες συνεργασίας που έχουν καταβληθεί με την Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Santa Maria da Feira είχε ήδη τεθεί επί τάπητος το σχέδιο δράσης ενόψει της δημιουργίας της κοινωνίας των πληροφοριών, η πρώτη δέσμη αποφάσεων αναφορικά με τον Ευρωπαϊκό Χώρο της Επιστήμης, κάποια καθοριστικά στοιχεία για τη δρομολόγηση της πολιτικής μας προς όφελος των επιχειρήσεων (και συγκεκριμένα, ο Χάρτης για τις μικρές επιχειρήσεις), το πολυετές πρόγραμμα, μια ολοκληρωμένη δέσμη άλλων προβλεπόμενων μέτρων με στόχο τη μεταρρύθμιση των αγορών, και συγκεκριμένα των χρηματοπιστωτικών αγορών, η Πρωτοβουλία 2000 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που αφορά την καινοτομία, το επιχειρηματικό πνεύμα και την κοινωνία των πληροφοριών, οι εκθέσεις της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου με θέμα τόσο τη βιωσιμότητα των συστημάτων μας κοινωνικής προστασίας όσο και την πάλη κατά του κοινωνικού αποκλεισμού, που έχουν ήδη οδηγήσει στη συγκρότηση και έναρξη λειτουργίας μιας επιτροπής κοινωνικής προστασίας, και, τέλος, η πρωτοβουλία της Επιτροπής με αντικείμενο την καταπολέμηση του αποκλεισμού.

Με όλα αυτά θέλω να πω ότι η στρατηγική της Λισσαβόνας δεν ήταν απλώς μια έμπνευση της στιγμής αλλά είναι κάτι που υλοποιείται με ταχείς ρυθμούς. Και εδώ οφείλουμε να υπογραμμίσουμε τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει την παρούσα στιγμή η Επιτροπή. Και αυτό επειδή, πέρα από τη χάραξη μιας στρατηγικής, εγκαινιάσαμε επίσης μια ανοιχτή μέθοδο συντονισμού, η εμβέλεια της οποίας ξεκινά από την προώθηση των πολιτικών για την κοινωνία των πληροφοριών, της επιστήμης, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και για την καταπολέμηση της φτώχειας, των πολιτικών υπέρ των επιχειρήσεων, της καινοτομίας και των οικονομικών μεταρρυθμίσεων, και φθάνει μέχρι την επανεξέταση των προτύπων και συστημάτων κοινωνικής προστασίας και απασχόλησης που εφαρμόζουμε, όπως επίσης και στη βασική μας μέριμνα για τη συνοχή. Σε όλους τους παραπάνω τομείς εγκαινιάσαμε μια ανοιχτή μέθοδο συντονισμού που μας παρέχει τη δυνατότητα να καθιερώσουμε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μια σειρά κατευθυντήριων γραμμών, για τον προσδιορισμό των οποίων επιλέγουμε αυτή τη στιγμή διάφορους δείκτες αξιολόγησης επιδόσεων και που θα προβλέπουν την ανάληψη πρωτοβουλιών σε εθνικό επίπεδο, οι οποίες θα μπορούν να συγκρίνονται και να συντονίζονται, προσφέροντας συνεπώς τη δυνατότητα σύγκλισης των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών σε επίπεδο Ένωσης, στο πλαίσιο μιας ανοιχτής μεθόδου συντονισμού που συνιστά μια ουσιαστική καινοτομία στον τρόπο λειτουργίας της Ένωσης.

Αλλά επίσης διότι η στρατηγική αυτή θεμελιώνεται σε μια ισχυρή βούληση να υπάρξει πολιτική καθοδήγηση σε ανώτατο επίπεδο με σκοπό τη δρομολόγηση των οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων. Εξ ου και η απόφαση να πραγματοποιείται στο εξής κάθε άνοιξη ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, επ' ευκαιρία του οποίου, στηριζόμενο σε μια σειρά δεικτών των διαρθρωτικών μεταβολών που θα επιλέγονται από την Επιτροπή, καθώς και σε μια έκθεση της ίδιας της Επιτροπής, θα μπορεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να προσδιορίζει μία φορά το χρόνο τις κεντρικές προτεραιότητες σε θέματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, αναλαμβάνοντας έτσι τα ηνία της απαραίτητης πολιτικής καθοδήγησης για την προώθηση του έργου όλων των άλλων σχηματισμών του Συμβουλίου και των διαφόρων επιτροπών.

Σε όλα αυτά προστίθενται, στη διάρκεια αυτού του εξαμήνου, η προσχώρηση της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ και η απόφαση που ελήφθη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Feira σχετικά με το φορολογικό πακέτο. Δεν πρόκειται για μια τελική απόφαση. Είναι απλώς και μόνο η αρχή του τέλους, αλλά μια αρχή του τέλους που αναμέναμε εδώ και δώδεκα χρόνια, μιας και είναι αδιανόητο για μια Ευρώπη η οποία στάθηκε ικανή να πραγματώσει μια ενιαία αγορά, με την καθιέρωση ενός ενιαίου νομίσματος στο οποίο έχουν ήδη προσχωρήσει τα περισσότερα κράτη μέλη της, το ότι μέχρι τώρα φάνηκε απολύτως ανίκανη να έλθει σε στοιχειώδη συνεννόηση για τα θέματα της φορολογίας, μια ουσιαστική συνιστώσα οποιουδήποτε πολιτικού και οικονομικού συστήματος.

Μια Ευρώπη ικανή να ανταγωνίζεται διατηρώντας τη συνοχή της, αλλά επίσης μια Ευρώπη πιο ισχυρή πολιτικά και ενωμένη. Αναφορικά με αυτό, θα επιθυμούσα να επισημάνω τα άκρως σημαντικά βήματα που σημειώσαμε με σκοπό να προσδώσουμε αξιοπιστία στην ευρωπαϊκή μας Κοινή Αμυντική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας. Η προσωρινή επιτροπή πολιτικών υποθέσεων και ασφαλείας, καθώς και η προσωρινή στρατιωτική επιτροπή, άρχισαν να λειτουργούν. Το στρατιωτικό προσωπικό ανέλαβε καθήκοντα. Οι μέχρι τώρα προπαρασκευαστικές εργασίες προσφέρουν τη δυνατότητα διεξαγωγής μιας διάσκεψης για τη δημιουργία ισχύος τον Οκτώβριο. Καθορίστηκαν οι κανόνες συντονισμού ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και θεσμοθετήθηκαν οι μορφές διαβούλευσης με τις έξι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανήκουν στο ΝΑΤΟ και με την ομάδα των δεκαπέντε χωρών, όπου συγκαταλέγονται όλες οι υποψήφιες προς ένταξη στην Ένωση χώρες. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές επιτρέπουν την υλοποίηση όλων των αποφάσεων που ελήφθησαν στο Ελσίνκι, ενώ συνοδεύονται επίσης από τη συγκρότηση της Επιτροπής Πολιτικής Διαχείρισης Κρίσεων, η οποία έχει ήδη αναλάβει καθήκοντα, καθώς και από έναν προγραμματισμό, επίσης στο πλαίσιο της πολιτικής διαχείρισης κρίσεων, που προσδοκούμε να καταρτίσουμε για τις αστυνομικές δυνάμεις που τίθενται στη διάθεση της Ένωσης, με σκοπό να διαθέτουμε πέντε χιλιάδες άνδρες το 2003, εκ των οποίων οι χίλιοι θα μπορούν να κινητοποιούνται σε χρονικό διάστημα ενός μηνός.

Μια ευρωπαϊκή Κοινή Αμυντική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας η οποία ανάγεται, με τον τρόπο αυτό, σε πυλώνα αξιοπιστίας της πολιτικής μας ενοποίησης, μια πολιτική ενοποίηση που προϋποθέτει, προφανώς, τη θεσμική μεταρρύθμιση που συμπεριελήφθη στην ημερήσια διάταξη των εργασιών της Διακυβερνητικής Διάσκεψης. Καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του εξαμήνου, ο στόχος της Προεδρίας του Συμβουλίου ήταν να εργαστεί εντατικά ώστε οι εργασίες της Διακυβερνητικής να μπορέσουν να περατωθούν πριν από το τέλος του έτους, δεδομένου ότι αυτή αποτελεί ένα απαραίτητο μέσο ώστε να καταστεί εφικτή η πρώτη διεύρυνση. Υπό αυτή την έννοια, επικεντρώσαμε κυρίως την προσοχή μας στην εκπόνηση μιας εμπεριστατωμένης έκθεσης για τα θέματα που έμειναν σε εκκρεμότητα μετά το Άμστερνταμ, και είχαμε ακόμη την ευκαιρία να συμπεριλάβουμε στην ημερήσια διάταξη και το θέμα των ενισχυμένων συνεργασιών, στο οποίο τελικώς συμφώνησαν οι Δεκαπέντε, για το οποίο καταβάλαμε εντατικές προσπάθειες και το οποίο θεωρούμε ως μείζονος σημασίας στοιχείο που θα δώσει τη δυνατότητα παραπέρα προώθησης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στο πλαίσιο μιας διευρυμένης και περισσότερο ετερογενούς Ευρώπης.

Και είναι προφανές ότι, την ίδια στιγμή, διεξάγεται μια ουσιαστική συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Στόχος της Προεδρίας ήταν να αφιερώσει τις εργασίες της ΔΔ στην αναζήτηση της εξασφάλισης της επιτυχίας τους ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τη διεύρυνση, αλλά βεβαίως κανένας από εμάς δεν μπορεί να παραμείνει αδιάφορος σε αυτή τη συζήτηση, ούτε εκείνοι που ενδεχομένως κρίνουν - και τοποθετούμαι στο σημείο αυτό αποκλειστικά ως Πορτογάλος - ότι θα πρέπει να τελειοποιήσουμε το θεσμικό μας πρότυπο δίχως να επιφέρουμε σε αυτό ριζικές αλλαγές, αλλά ούτε όσοι θα μπορούσαν πιθανόν να ευχηθούν (και εγώ προσωπικά θα είμαι διαμετρικά αντίθετος με αυτό το ενδεχόμενο) μια διακυβερνητική παρεκτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ...

(Χειροκροτήματα)

... ούτε ακόμη όσοι πιστεύουν πως είναι αναγκαίο να κάνουμε ένα νέο άλμα επανίδρυσης και να προχωρήσουμε ξεκάθαρα προς την κατεύθυνση ενός ευρωπαϊκού ομοσπονδιακού προτύπου.

Όσον αφορά εμάς, θα είμαστε πάντα πρόθυμοι να συμμετάσχουμε σε αυτή τη συζήτηση. Θα ήθελα, ωστόσο, να επιστήσω την προσοχή αυτού του Κοινοβουλίου σε μια βασική πτυχή: δεν υπάρχει στον κόσμο κανένα ομοσπονδιακό σύστημα το οποίο μπορεί να έχει καθαρά πολιτικό χαρακτήρα. Καμία ομοσπονδιακή πολιτική εξουσία δεν μπορεί να σταθεί χωρίς την ύπαρξη ενός ισχυρού ομοσπονδιακού προϋπολογισμού και δίχως την ανάληψη σημαντικών αρμοδιοτήτων σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

(Χειροκροτήματα)

Για το λόγο αυτό, μια γενικόλογη και αφηρημένη συζήτηση που διεξάγεται σε θεσμικό επίπεδο, μια συζήτηση που δεν λαμβάνει εξ ολοκλήρου υπόψη της τις χρηματοοικονομικές και φορολογικές επιπτώσεις του προτεινόμενου ομοσπονδιακού προτύπου, κατά τη γνώμη μας δεν μπορεί να είναι παρά μόνον αερολογίες. Από τη μεριά μας, είμαστε διαρκώς διατεθειμένοι να συμμετάσχουμε σε αυτή τη συζήτηση, υπό τον όρο όμως ότι θα προσεγγιστούν όλες οι πλευρές του ζητήματος, διότι μόνο έτσι νομίζουμε πως μια τέτοια συζήτηση αποκτά νόημα.

Επί του παρόντος, όμως, εκείνο που επεδίωξε η Προεδρία του Συμβουλίου να κάνει αυτό το εξάμηνο όσον αφορά τα θεσμικά θέματα, ήταν να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στη διαμόρφωση των όρων που θα καταστήσουν εφικτή τη διεύρυνση. Και οι εργασίες ενόψει της διεύρυνσης προωθήθηκαν με γοργούς ρυθμούς στη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου. Στάθηκε δυνατό να κλείσουν 78 διαπραγματευτικά πακέτα και να ανοίξουν άλλα 52 με τις υποψήφιες χώρες. Και σημειωτέον ότι για να ανοίγει οποιοδήποτε διαπραγματευτικό πακέτο χρειάζεται η επίτευξη κοινής θέσης των δεκαπέντε κρατών μελών σχετικά με αυτό. Με όλες τις χώρες που συγκαταλέγονται στην Ομάδα του Λουξεμβούργου έχουν ήδη ανοίξει όλα τα διαπραγματευτικά πακέτα, με εξαίρεση αυτά που αφορούν τα θεσμικά θέματα και τις διάφορες υποθέσεις. Αλλά ακόμη και με τις χώρες που ανήκουν στην Ομάδα του Ελσίνκι, ένας μεγάλος αριθμός διαπραγματευτικών πακέτων έχουν ήδη ανοίξει, και μάλιστα υπάρχουν μερικά που έχουν ήδη κλείσει. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να τονίσω τον εξαιρετικά δραστήριο και σπουδαίο ρόλο που διαδραμάτισε η Επιτροπή, όσον αφορά τους ταχείς ρυθμούς των εν λόγω διαπραγματεύσεων.

Προφανώς όμως, με βάση αυτή την εικόνα που έχουμε για τον κόσμο, όπου θέλουμε να αποτελέσει η Ευρώπη τον θεμέλιο λίθο μιας νέας αρχιτεκτονικής των διεθνών σχέσεων, οι οποίες επιθυμούμε να είναι πιο ισορροπημένες και πιο δίκαιες, έχει μεγάλη σημασία να διατηρήσουμε τον εξαιρετικά ζωντανό και δραστήριο χαρακτήρα των εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης. Αυτό ακριβώς επιδιώξαμε να κάνουμε, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή - και θα ήθελα να χαιρετίσω τον Αντιπρόεδρο Christopher Patten που παρευρίσκεται εδώ. Αυτό ακριβώς προσπαθήσαμε να κάνουμε στη διάρκεια αυτού του εξαμήνου. Και έχουμε δύο πρωτόγνωρες καινοτομίες: την Ευρωαφρικανική Διάσκεψη Κορυφής και τη διάσκεψη σε ανώτατο επίπεδο που πραγματοποιήθηκε με την Ινδία, την πολυπληθέστερη δημοκρατία του πλανήτη, που στο εξής θα διατηρεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση τακτικές σχέσεις σε ανώτατο επίπεδο. Έχουμε ακόμη όλες τις προσπάθειες που συνέβαλαν στην περάτωση των διαπραγματεύσεων ενόψει της ανανέωσης της Σύμβασης της Λομέ και στη σύναψη των συμφωνιών με το Μεξικό και τη Νότια Αφρική, την έναρξη των διαπραγματεύσεων με την Mercosur, καθώς και μια έντονη δραστηριότητα στα μέτωπα των ευρωμεσογειακών σχέσεων και της Μέσης Ανατολής, στα μέτωπα των σχέσεων με τις χώρες της Ασίας και του Ειρηνικού, στις διατλαντικές σχέσεις, στις σχέσεις με τη Ρωσία και με άλλες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης αλλά και της Κεντρικής Ασίας, και στη χάραξη μιας κοινής στρατηγικής για τη Μεσόγειο και στην εκπόνηση ενός σχεδίου δράσης για τη βόρεια διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δύο πλευρές οι οποίες, κατά τη γνώμη μου, δένουν απολύτως η μία με την άλλη, εφόσον αφορούν το νότο και το βορρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναδεικνύοντας έτσι ότι η τάση μας δεν είναι να στρεφόμαστε προς μια μονομερή και μονόπλευρη αντιμετώπιση, ότι δεν προσανατολιζόμαστε προς καμία προνομιακή γεωγραφική κατεύθυνση, αλλά επιλέγουμε έναν γνήσιο οικουμενικό προσανατολισμό.

Και βεβαίως, ανάμεσα σε όλα αυτά που περιέγραψα προηγουμένως, είχαμε πάντοτε ένα διαρκές αντικείμενο μέριμνας: τα Βαλκάνια. Αντικείμενο μέριμνας για τον πρόσθετο λόγο ότι, κατά την έναρξη των εργασιών μας, πέρα από το μέγεθος των προβλημάτων που καλούμασταν να αντιμετωπίσουμε, είχαμε και την πικρή γεύση εκείνου που διαισθάνεται ότι και η ίδια η διεθνής κοινότητα εμφανιζόταν "βαλκανοποιημένη" όσον αφορά τον τρόπο χειρισμού του ζητήματος των Βαλκανίων. Και θα ήθελα εδώ να αποτίσω φόρο τιμής στο εξαίρετο έργο συνεργασίας του Ανώτατου Αντιπροσώπου κ. Javier Solana και του Αντιπροέδρου της Επιτροπής, κ. Christopher Patten, που έδωσαν τη δυνατότητα να μη βρεθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη σειρά της, "βαλκανοποιημένη" αλλά, αντιθέτως, να ενεργήσει με συντονισμένο και ενιαίο τρόπο στα Βαλκάνια καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου, και να μπορέσει να προωθήσει το Σύμφωνο Σταθερότητας, το οποίο οδήγησε τελικώς στην ανεύρεση των αναγκαίων πόρων που επέτρεψαν τη στήριξη των συγκεκριμένων χωρών και τη δρομολόγηση μιας συνεκτικής δράσης έναντι μιας ολόκληρης σειράς καταστάσεων που χαρακτηρίζονταν από εξαιρετική πολυπλοκότητα και τις οποίες δεν πρόκειται να περιγράψω εδώ, λόγω ελλείψεως χρόνου.

Γνωρίζουμε ότι μας περιμένει ακόμη πολλή δουλειά. Γνωρίζουμε ότι έχουμε ακόμη να αντεπεξέλθουμε σε πολλά εμπόδια, με πρώτο και κύριο την ανυπαρξία ενός δημοκρατικού κράτους στη Σερβία, ένα νευραλγικό πρόβλημα, το οποίο καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την έμπρακτη εφαρμογή οποιασδήποτε στρατηγικής για τα Βαλκάνια. Αλλά γνωρίζουμε επίσης πως εμείς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είμαστε "βαλκανοποιημένοι" και ότι ενεργούμε σήμερα με ενιαίο τρόπο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο και για τις προσπάθειες που κατέβαλε ώστε να βρεθεί μια λύση για το πρόβλημα της χορήγησης χρηματοδοτικής ενίσχυσης στο Μαυροβούνιο, μια προϋπόθεση την οποία θεωρούσαμε ουσιαστικής σημασίας ώστε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους όσοι ποντάρουν στη δημοκρατία στη συγκεκριμένη περιοχή.

Θα πρέπει ακόμη να αναφέρουμε τον προβληματισμό που αναπτύσσεται γύρω από το χώρο της ιθαγένειας, τις εξελίξεις που σημειώνονται στο πλαίσιο του τρίτου πυλώνα μετά από τη Σύνοδο Κορυφής του Tampere, σε επίπεδο στρατηγικής για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, ή στο επίπεδο της εξωτερικής διάστασης του τρίτου πυλώνα - και έχουμε εδώ να αντιμετωπίσουμε θέματα υψίστης σημασίας, όπως είναι, συγκεκριμένα, το ζήτημα της μετανάστευσης, που ανάγεται σε βασικό υπόβαθρο της ανάπτυξης των σχέσεών μας με τον έξω κόσμο, αλλά και του ίδιου του προβληματισμού μας, αναφορικά με την εξέλιξη των κοινωνιών μας τα επόμενα χρόνια. Επιτρέψτε μου, όμως, να δώσω έμφαση και στις εν εξελίξει εργασίες για την κατάρτιση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, δεδομένου ότι ο εν λόγω Χάρτης σηματοδοτεί έναν νευραλγικής σημασίας σταθμό της πορείας για τη διατράνωση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, μιας ιθαγένειας που θα επιθυμούσα να την αντικρίζουμε όλοι υπό το φως των αξιών του "αιώνα του φωτός". Με άλλα λόγια, υπό το φως των αξιών του πολιτικού ορθολογισμού, που απορρίπτει κάθε μορφή πολιτικού λαϊκισμού, κάθε εκδήλωση υπέρμετρου εθνικισμού ή θρησκευτικού φανατισμού, όπως επίσης και όλες τις εκφάνσεις της ξενοφοβίας ή του ρατσισμού. Μόνον υπό το φως αυτών των αξιών αποκτά νόημα η ανάδυση μιας ευρωπαϊκής ιθαγένειας, μόνον προς αυτή την κατεύθυνση έχει κάποιο νόημα το να διατρανώνουμε το ευρωπαϊκό πολιτισμικό εγχείρημα.

Θα ολοκληρώσω, κυρία Πρόεδρε, εκφράζοντας στον Πρόεδρο Jacques Chirac, που υποθέτω ότι θα προσέλθει αύριο σε αυτό το Κοινοβούλιο, όπως επίσης και στη γαλλική κυβέρνηση, τις ευχές μου για πλήρη επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνουν στην καθοδήγηση του Συμβουλίου κατά τους προσεχείς έξι μήνες, διαβεβαιώνοντάς τους ήδη εξ αρχής ότι θα υπάρξει άριστη συνεργασία από μεριάς της πορτογαλικής κυβέρνησης.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. - Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Τον λόγο έχει ο κ. Patten, εξ ονόματος της Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 
 

  Patten, Επιτροπή. - (ΕΝ) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω αντηχώντας κι εγώ, όπως μόλις έπραξε ο Πρωθυπουργός, το συγκινητικό σας εγκώμιο για τον Πρόεδρο Pflimlin. Είμαι σίγουρος ότι όλοι συμφωνούμε με όλα όσα είπατε για τον ρόλο του ως ενός από τους αρχιτέκτονες της Ευρώπης και της αφοσίωσης στη δημοκρατία στην Ευρώπη. Ας μου επιτραπεί να προσθέσω ότι είναι προνόμιο να έπομαι αυτής της χαρακτηριστικά εύγλωττης και πολιτικά διορατικής ομιλίας.

Προτού πω κι εγώ δυο λόγια για το πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Feira όπου παρευρέθηκα με τον Πρόεδρο Prodi, ο οποίος δεν είναι μαζί μας απόψε διότι παρευρίσκεται σε μια συνάντηση στο Παρίσι με τη νέα Προεδρία, θα ήθελα, εξ ονόματος όλων των συναδέλφων μου στην Επιτροπή, να αποτίσω φόρο τιμής για τη σκληρή δουλειά, τις δεξιότητες και την ενέργεια που αφιέρωσε η πορτογαλική κυβέρνηση κατά τους τελευταίους έξι μήνες στις δραστηριότητες της προεδρίας του Συμβουλίου.

(Χειροκροτήματα)

Όλα αυτά εξασφάλισαν την επιτυχία όχι μόνο των Συνόδων Κορυφής της Λισσαβόνας και της Feira αλλά και της καθημερινής δουλειάς στο παρασκήνιο, που είναι ζωτικής σημασίας για να φτάσει η Ευρώπη στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της. Θα ήθελα μόνο να προσθέσω πως ήταν μεγάλη ευχαρίστηση η συνεργασία με τους πορτογάλους υπουργούς. Ήταν μια εμπειρία άκρως ικανοποιητική. Αναγνωρίζουμε πώς πολλοί εξ αυτών, όπως ο κ. υπουργός, εργάστηκαν με αξιοθαύμαστους ρυθμούς που χωρίς αμφιβολία θα τους χάριζαν το έπαθλο του καλύτερου παίχτη σε αρκετούς από τους 90λεπτους αγώνες των τελευταίων εβδομάδων.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 19 και 20 Ιουνίου ήταν μια ιδιαίτερα καρποφόρα συνάντηση εξέχουσας ενοποίησης. Η ημερήσια διάταξη ήταν πολύ ευρεία και θέλω απλώς να επικεντρωθώ σε ορισμένα σημεία που η Επιτροπή θεώρησε ως πιο σημαντικές νότες. Κατ’ αρχάς, οι αρχηγοί Κρατών και κυβερνήσεων επιβεβαίωσαν ότι η Ελλάδα πληροί τους απαραίτητους όρους για να εισχωρήσει στην τρίτη φάση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Η Ελλάδα θα μπει στη ζώνη του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου χρόνου, γεγονός που ελπίζω να στείλει μηνύματα σε μια δυο άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης και εκείνης που γνωρίζω καλύτερα.

(Χειροκροτήματα)

Παρατηρώ ότι ο κύριος Helmer δεν είναι εδώ για να χειροκροτήσει και αυτός.

(Γέλια)

Δεύτερον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέτασε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή της οικονομικής και κοινωνικής ατζέντας που υιοθετήθηκε στη Λισσαβόνα. Το Συμβούλιο έδωσε, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, νέα ενθάρρυνση στο έργο που έχει ήδη ξεκινήσει, ειδικά στο σχέδιο δράσης της ηλεκτρονικής Ευρώπης, στην πολιτική έρευνας και επιχειρηματικότητας, και στο εξαιρετικά σημαντικό θέμα της κοινωνικής ένταξης.

Τον Σεπτέμβριο, η Επιτροπή θα υποβάλει τις προτάσεις της για δείκτες που θα επιτρέπουν να μετράμε τις επιδόσεις μας βάσει των στόχων που θέσαμε στη Λισσαβόνα. Οι δείκτες αυτοί θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για την αναφορά σύνθεσης προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του χρόνου την άνοιξη.

Τρίτον, επιτεύχθηκε κάποια πρόοδος ως προς την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Ειδικά οι αγορές ενέργειας της Ευρώπης θα ελευθερωθούν και άλλο, ενώ η οι αερομεταφορές θα καταστούν αποτελεσματικότερες μέσω της δημιουργίας του λεγομένου ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού.

Τέταρτον, το Συμβούλιο καλωσόρισε τις ευρείες οικονομικές κατευθυντήριες γραμμές για το 2000 και συνέστησε την έγκρισή τους από το Συμβούλιο. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές αντανακλούν την ανάγκη για διατήρηση της ανάπτυξης και για τη συνέχιση της εφαρμογής των μακροοικονομικών πολιτικών που προωθούν τη σταθερότητα. Οι κατευθυντήριες γραμμές έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα και τη βιωσιμότητα της δημόσιας οικονομίας και στην ανάγκη να συνεχίσει η μεταρρύθμιση των ευρωπαϊκών αγορών προϊόντων, κεφαλαίου και εργασίας. Το Συμβούλιο δήλωσε εκ νέου τη δέσμευσή του να περατώσει τις μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες, προκειμένου να καταστεί ικανή η Ευρώπη να γίνει πραγματικά μια οικονομία βασιζόμενη στη γνώση.

Κατά τη συνάντηση της Feira συγκλονιστήκαμε, όπως είπατε κυρία Πρόεδρε, από την είδηση του τραγικού θανάτου 58 λαθρομεταναστών που ήσαν κρυμμένοι σε ένα φορτηγό στο Ντόβερ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε μια αυστηρή καταδίκη της διακίνησης ανθρώπων και το Συμβούλιο ανανέωσε τη δέσμευσή του για πανευρωπαϊκές δράσεις κατά των εγκληματιών που εμπλέκονται σε τέτοιες δραστηριότητες.

Η τραγωδία του Ντόβερ υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη της Ευρώπης για κοινή μεταναστευτική πολιτική και πολιτική ασύλου, θέμα που, όπως παρατηρώ, εγείρει μεγάλο μέρος των ΜΜΕ - συμπεριλαμβανομένων και αυτών της χώρας που γνωρίζω καλύτερα. Η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις επ’ αυτών των θεμάτων πριν από το πέρας του έτους.

Η διακίνηση ανθρώπων είναι σοβαρότατο διεθνές έγκλημα και καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει μόνη της. Πρέπει να υπάρξει κοινός ευρωπαϊκός ορισμός του εγκλήματος και ένθερμη διασυνοριακή συνεργασία για να εξασφαλίσουμε ότι αυτοί που το διαπράττουν θα συλλαμβάνονται και θα τιμωρούνται. Οι πολίτες μας το απαιτούν κι εμείς οφείλουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις τους.

Οι πολίτες μας προσδοκούν επίσης γρήγορη και θετική δράση όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, ειδικά υπό το πρίσμα των σκανδάλων με τα τρόφιμα του περασμένου έτους. Η Επιτροπή εργάζεται δραστήρια στον εν λόγω τομέα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέφρασε τη θερμή στήριξή του για τα όσα κάνουμε. Το Συμβούλιο δεσμεύτηκε να σημειώσει πρόοδο όσον αφορά τη σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την ασφάλεια των τροφίμων μόλις εκφέρει γνώμη το Κοινοβούλιο. Είμαι πεπεισμένος ότι η γνώμη θα δοθεί έως την πρώτη περίοδο συνόδου του Οκτωβρίου το αργότερο.

Στη Feira επιτεύχθηκε την τελευταία στιγμή πρόοδος στο φορολογικό πακέτο - εργαστήκαμε σκληρά ολονυχτίς κι ολημερίς για να έχουμε αυτό το επιτυχές αποτέλεσμα. Η σύνθετη συμφωνία συμπεριλαμβάνει την οδηγία για τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων. Προτού εγκριθεί η οδηγία, θα γίνουν συζητήσεις με τις ΗΠΑ και κομβικές τρίτες χώρες, όπως η Ελβετία, με τις οποίες ελπίζουμε να προωθήσουμε την υιοθέτηση αντίστοιχων μέτρων διεθνώς.

Εν τω μεταξύ, το μοντέλο συνύπαρξης θα συνεχιστεί, με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε να ανταλλάσσουν πληροφορίες είτε να παρέχουν τον παρακρατηθέντα φόρο οι ίδιες. Η οδηγία θα πρέπει να εγκριθεί ομόφωνα όχι αργότερα από την 31η Δεκεμβρίου του 2002. Η συμφωνία επ’ αυτού, όπως θα αναγνωρίσουν οι αξιότιμοι βουλευτές, δεν ήταν εύκολη, ειδικά για τα κράτη μέλη που έχουν ισχυρή παράδοση με το τραπεζικό απόρρητο. Χαιρετίζουμε το θετικό αποτέλεσμα.

Στους τομείς όπου έχω εγώ την ευθύνη, υπήρξαν επίσης, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, κάποιες σημαντικές εξελίξεις στη Feira. Αξιολογήσαμε τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία και την κατάσταση εκεί, συμπεριλαμβανομένης και της Τσετσενίας υπό το πρίσμα της πρόσφατης Διάσκεψης Κορυφής της ΕΕ με τη Ρωσία, η οποία πιστεύω πως θεωρήθηκε αρκετά επιτυχής. Είναι πάρα πολύ νωρίς για να κρίνουμε το οικονομικό πρόγραμμα του Προέδρου Πούτιν. Εντούτοις, το βασικό μας μήνυμα είναι ότι ένα λογικό πρόγραμμα θα είναι ζωτικής σημασίας για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Για την Τσετσενία υπήρξαν, είναι αληθές, κάποιες πρόσφατες μετρίως θετικές εξελίξεις σε ανταπόκριση της διεθνούς και κοινοτικής πίεσης: για παράδειγμα, στάθηκε δυνατόν να λάβει χώρα η πρόσφατη αποστολή του ECHO και οι δυτικοί ανθρωπιστικοί φορείς έχουν καλύτερη πρόσβαση στην περιοχή. Η σύγκρουση παρ’ όλα αυτά συνεχίζεται και ακόμη διατηρούμε σοβαρές επιφυλάξεις. Ειδικότερα, θέλουμε να δούμε πολύ καλύτερη πρόσβαση των φορέων ανθρωπιστικής βοήθειας. Θέλουμε να δούμε γνήσια ανεξάρτητες έρευνες στις αναφορές παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων και θέλουμε να δούμε αληθινό διάλογο ανάμεσα στη ρωσική κυβέρνηση και τους Τσετσένους.

Χαιρετίζω την υιοθέτηση της κοινής στρατηγικής για τη Μεσόγειο. Θα πρέπει να δοθούν εύσημα στην Προεδρία για την επίτευξή της. Θα μας βοηθήσει στις προσπάθειές μας να ενισχύσουμε τη διαδικασία της Βαρκελώνης. Η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις για την εκ νέου ενίσχυση της διαδικασίας αργότερα εντός του μηνός. Η Στρατηγική για τη Μεσόγειο είναι συνολική, καλύπτει όλες τις χώρες της περιοχής και συμπεριλαμβάνει την εδραίωση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Ύστερα από χρόνια συγκρούσεων και εντάσεων στη Μέση Ανατολή, έχει πράγματι ωριμάσει ο καιρός για την ειρήνη. Χαιρετίζουμε την αποχώρηση των Ισραηλινών από τον Λίβανο. Η αποστολή ειδικών γύρισε από τον Νότιο Λίβανο και σκεφτόμαστε τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε την αποκατάσταση της περιοχής.

Στη Feira ο Javier Solana κι εγώ παρουσιάσαμε μια αναφορά παρακολούθησης που σκιαγραφεί τι επιτεύχθηκε στα δυτικά Βαλκάνια από τη Λισσαβόνα και έπειτα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σημασία των εξελίξεων.

Οι κύριες προκλήσεις για το μήνα που έρχεται είναι η συνεχιζόμενη στήριξη του Μαυροβουνίου, η ενίσχυση της σερβικής κοινωνίας των πολιτών και των σερβικών ΜΜΕ, η στήριξη των εκλογών στο Κοσσυφοπέδιο και της UNMIK και η στήριξη της περιφερειακής ολοκλήρωσης. Βρέθηκα στο Κοσσυφοπέδιο ξανά την περασμένη εβδομάδα για την τέταρτη επίσκεψή μου και επισκέφθηκα επίσης την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας την Παρασκευή. Είδα άλλη μια φορά την πρόκληση που αντιμετωπίζουμε, αλλά και τα αποτελέσματα των όσων μπορούμε να κάνουμε όταν δουλεύουμε μαζί.

Θέλω μονάχα να προσθέσω δύο παρατηρήσεις. Πρώτον είμαστε βαθιά ευγνώμονες στην αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου που μετέβηκε πρόσφατα στο Κοσσυφοπέδιο και κατάφερε να επιβεβαιώσει ότι η ομάδα μας εκεί κάνει καλή δουλειά και ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ικανότητας απορρόφησης όσον αφορά την ενίσχυση.

Ελπίζω ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα στηρίξουν τις προτάσεις που έχουμε υποβάλει για νέον κανονισμό που θα διέπει τη χρηματοδοτική μας βοήθεια προς τα Βαλκάνια. Εάν θέλουμε να επιταχύνουμε λίγο τα πράγματα είναι σημαντικό να επιταχύνουμε τη διεκπεραίωση ορισμένων πραγμάτων όπως του νέου χρηματοπιστωτικού κανονισμού. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε επίσης να περιμένουμε ένθερμη στήριξη για τις προτάσεις που έχουμε υποβάλει για μη συμμετρικά αυτόνομα εμπορικά μέτρα για την περιοχή.

Είναι πολύ σημαντικό εάν θέλουμε να αυξηθεί το εμπόριο μεταξύ αυτών των χωρών να τους παράσχουμε καλύτερη πρόσβαση στις δικές μας αγορές εδώ. Αυτό θα τους παράσχει την καλύτερης μορφής βοήθεια στους επόμενους μήνες και χρόνια.

Προτού ολοκληρώσω, θα ήθελα να πω κάτι εν συντομία για τη συνάντηση κορυφής μεταξύ ΕΕ και Ινδίας. Η συνάντηση ήταν εξ ολοκλήρου συνέπεια της πρωτοβουλίας που πήρε η πορτογαλική Προεδρία το περασμένο φθινόπωρο, παρ’ ότι ξέρω ότι υπήρξαν πολλά μέλη αυτού του Κοινοβουλίου, όπως ο κύριος Dupuis, που ήσαν ενεργοί υποστηρικτές ενός στενότερο διαλόγου με την Ινδία εδώ και πολλά χρόνια. Ορισμένες φορές έχουμε ως Ένωση υποβαθμίσει τη σημασία της Ινδίας και τη σημασία της ανάπτυξης των οικονομικών και πολιτικών σχέσεων με την Ινδία. Η Ινδία είναι η μεγαλύτερη δημοκρατία στον κόσμο. Σε κάθε εκλογές ψηφίζουν περισσότεροι άνθρωποι απ’ ό,τι στην ΕΕ, στις ΗΠΑ και στον Καναδά μαζί. Είναι μια δημοκρατία που συμμερίζεται πολλές από τις αξίες μας και είχε παράδοση πολιτικής ανοχής όταν εμείς ακόμη πιστεύαμε στην ελέω Θεού βασιλεία.

Αυτό που καταφέραμε να πετύχουμε στη συνάντηση την περασμένη εβδομάδα στη Λισσαβόνα ήταν ένα σημαντικό βήμα προς τα μπροστά. Ελπίζω ότι τον νέο χρόνο θα καταφέρουμε να ξεκινήσουμε τις συναντήσεις στρογγυλής τραπέζης με αντιπροσώπους από την κοινωνία των πολιτών της Ινδίας. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να εγκαινιάσουμε το δίκτυο ομάδων ανταλλαγής απόψεων με την Ινδία και ότι θα δούμε περαιτέρω εξελίξεις και ενίσχυση της σχέσης μας με αυτή την αξιοθαύμαστη και σημαντικότατη χώρα.

Ολοκληρώνοντας, το Συμβούλιο της Feira αποτέλεσε την αποκορύφωση της άκρως επιτυχούς πορτογαλικής Προεδρίας. Πάνω απ’ όλα έθεσε τα θεμέλια για μια σειρά σημαντικών αποφάσεων οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν αργότερα εντός του έτους το αργότερο. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ορισμένες από τις συνταγματικές συζητήσεις που ξεκινήσαμε να κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βρίσκομαι σε πειρασμό να τον ακολουθήσω σε ορισμένες από αυτές τις ατραπούς και λεωφόρους. Ίσως όμως καλύτερα να το αφήσω αυτό προς το παρόν στους μεγαλύτερους και καλύτερούς μου, αν και υπόσχομαι να μην πάρω όρκο σιωπής επί του θέματος. Προφανώς χρειάζεται να κάνουμε ορισμένες σημαντικές πολιτικές συζητήσεις. Ο γερμανός υπουργός εξωτερικών, παρ’ ότι εξέφραζε προσωπική γνώμη, έβγαλε έναν λόγο που άνοιξε τους κρουνούς και τώρα ένα σωρό σχόλια και επιχειρήματα κάθε είδους μας κατακλύζουν. Πάντοτε πίστευα ότι είναι καλύτερο στην πολιτική να μιλάμε για τα σημαντικά πράγματα αντί να τα παραχώνουμε κάτω από το χαλί. Είμαι βέβαιος ότι αυτό ακριβώς θα κάνουμε τους επόμενους μήνες, αν και είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε στις πραγματικές προτεραιότητες για την ΔΚΔ πριν από τη Νίκαια.

Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην Προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας για να προωθήσει και άλλο αυτή τη διαδικασία. Ελπίζω πραγματικά ότι θα έχει εξίσου μεγάλη επιτυχία όσο και η πορτογαλική Προεδρία. Είμαι βέβαιος ότι θα είναι εξίσου θαυμάσιο να συνεργαστώ μαζί της.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Pacheco Pereira (PPE-DE). - (PT) Κύριε Πρωθυπουργέ, ως βουλευτής που διατελέσατε κάποτε, μάλλον θα κατανοείτε ότι σε ένα κοινοβούλιο τα πολιτικά ζητήματα είναι εκείνα στα οποία οφείλουμε να επικεντρώνουμε τις συζητήσεις μας. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο σημεία της ομιλίας σας στα οποία θα επιθυμούσα να εστιάσω την προσοχή μας. Πρώτα απ' όλα, με εκπλήσσει το γεγονός ότι ασκήσατε κριτική σε αυτό που αποκαλέσατε "διακυβερνητική παρεκτροπή", δεδομένου ότι, αν ψάξουμε να βρούμε κάποιο αξιοσημείωτο γεγονός στη διάρκεια του εξαμήνου της πορτογαλικής Προεδρίας, αυτό δεν είναι άλλο από την ενίσχυση του Συμβουλίου σε βάρος της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, κάτι άλλωστε που φάνηκε και από τα ίδια σας τα λόγια, στο σημείο όπου περιγράψατε τη Σύνοδο Κορυφής για την απασχόληση, επισημαίνοντας ότι διαφαίνεται "μια ισχυρή βούληση να υπάρξει πολιτική καθοδήγηση της Ένωσης", υπονοώντας ότι πράγματι αντιλαμβάνεσθε πως το Συμβούλιο είναι αυτό που πρέπει να αναλάβει την καθοδήγηση, σε βάρος των άλλων δύο θεσμικών οργάνων. Οπότε, καλό θα ήταν να αντιπαραβάλλουμε τα λόγια και τις προθέσεις με την πραγματικότητα.

Και αν πιάσουμε το πιο ενοχλητικό ζήτημα που προέκυψε το τελευταίο εξάμηνο, εκείνο που παραδέχομαι ότι δεν σας πολυαρέσει να συζητάτε εδώ μέσα, δηλαδή το αυστριακό ζήτημα, εκεί είναι που διαπιστώνουμε μέχρι ποιο σημείο έχει προχωρήσει η διακυβερνητική παρεκτροπή τους τελευταίους μήνες. Και αυτό επειδή το αυστριακό ζήτημα ενέχει κάτι πολύ επικίνδυνο για το μέλλον της Ένωσης. Άλλωστε, το αδιέξοδο στο οποίο κατέληξε αυτή η υπόθεση στο Συμβούλιο της Feira αναδεικνύει σαφέστατα για ποιο λόγο το συγκεκριμένο ζήτημα είναι επικίνδυνο. Πρώτον, διότι οδηγεί στην υποκατάσταση της αρχής της συλλογικότητας κατά τη λήψη των αποφάσεων στην Ένωση από την ενδυνάμωση των διμερών επαφών ανάμεσα στις κυβερνήσεις. Αν υπάρχει κάποιος που σε καμία περίπτωση δεν έπρεπε να εμφανιστεί σαν εκπρόσωπος των Δεκατεσσάρων, αυτός είναι ο κύριος Πρωθυπουργός υπό την ιδιότητα του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποτέ, επ' ουδενί λόγω, ο κύριος Πρωθυπουργός δεν έπρεπε να παρουσιαστεί σαν εκπρόσωπος σε αυτή την υπόθεση, ακόμη και αν έκρινε πως η Πορτογαλία όφειλε να συμμετάσχει στην επιβολή κυρώσεων. Ενεργώντας με αυτό τον τρόπο, μετέφερε αναπόφευκτα το ζήτημα της Αυστρίας ως υπόθεση που εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι προφανές ότι, από θεσμικής σκοπιάς, η υπόθεση αυτή θα κηλιδώσει τις σχέσεις μέσα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση που δεν βρεθεί σύντομα μια λύση. Πρέπει να σας πω ότι όλοι έχουμε πια καταλάβει πως, με σκοπό να κρατηθούν τα προσχήματα, άρχισαν διαπραγματεύσεις για να βρεθεί μια άκρη, μια αρχή διευθέτησης του προβλήματος. Αλλά οφείλω επίσης να επισημάνω ότι και η συγκεκριμένη αρχή διευθέτησης αποτελεί ένδειξη αδυναμίας. Κατ' ουσίαν, αποτελεί ένδειξη της αδυναμίας των δεκατεσσάρων χωρών που έλαβαν μια πολιτική πρωτοβουλία και τώρα δεν ξέρουν πώς να ξεμπερδέψουν από την κατάσταση στην οποία βρέθηκαν. Η παρατηρούμενη τάση στη σύγχρονη πολιτική πρακτική, να παραπέμπεται η ευθύνη των πολιτικών αποφάσεων σε ειδήμονες, εμπειρογνώμονες, ειδικούς και δικαστές, αναδεικνύει απλώς την αδυναμία των πολιτικών προσώπων. Οι κυρώσεις ήλθαν ως αποτέλεσμα μιας πολιτικής απόφασης. Θα όφειλαν, λοιπόν, οι ίδιοι άνθρωποι που ξεκίνησαν αυτή την υπόθεση να επιδείξουν την τόλμη να λάβουν την απόφαση να τερματίσουν τις κυρώσεις, κάτι που θα έπρεπε να είχε γίνει στη Feira.

Αναφορικά με τη Διακυβερνητική Διάσκεψη, δυστυχώς, δεν μου μένει πολύς χρόνος, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι και στο θέμα αυτό επίσης παρατηρούνται επικίνδυνες τάσεις. Δεν έχω τίποτα εναντίον των ενισχυμένων συνεργασιών, όμως θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι οι ενισχυμένες συνεργασίες εφαρμόζονται στο επίπεδο των τομεακών πολιτικών και όχι σε θεσμικό και πολιτικό επίπεδο μέσα στην Ένωση. Σε αντίθετη περίπτωση, θα φθάσουμε κάποτε να έχουμε δύο Ευρωπαϊκές Ενώσεις, μία πρώτης κατηγορίας και μια δεύτερη, υποδεέστερη, και μια τέτοια εξέλιξη θα σημάνει το τέλος εκείνου που υπήρξε η κινητήρια δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας από την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Για το λόγο αυτό, οι ενισχυμένες συνεργασίες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την προώθηση μιας Ευρώπης των δύο ταχυτήτων, αλλά για να δώσουν τη δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να προχωρήσουν πιο γρήγορα στο επίπεδο των τομεακών πολιτικών, ποτέ όμως σε θεσμικό επίπεδο, ειδ' άλλως διατρέχουμε τον κίνδυνο να διχάσουμε την Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Barón Crespo (PSE). - (ES) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κατ’ αρχάς θα ήθελα να συμμεριστώ τον επικήδειο λόγο της Προέδρου μας για τον πρόεδρο Pfimlin, ο οποίος πέρα από προκάτοχος και καλός μου φίλος, ήταν αυτός που δέχτηκε τους ισπανούς και πορτογάλους βουλευτές όταν φτάσαμε σε αυτό το Σώμα, ακριβώς επειδή στις χώρες μας είχαμε δημιουργήσει μια κοινότητα αξιών που τώρα προσπαθούμε να ενισχύσουμε. Πιστεύω πως πρόκειται για κάτι το θεμελιώδες γιατί ακριβώς αυτούς τους μήνες ο κύριος πρωθυπουργός της Πορτογαλίας επέδειξε σταθερότητα σχετικά με την υπεράσπιση αυτών των κοινών αξιών.

Ο Πρωθυπουργός Guterres έκανε φιλοφρόνηση προς αυτό το Κοινοβούλιο όταν μίλησε για τις καλές μας σχέσεις κατά τη διάρκεια αυτού του εξαμήνου. Και θα ήθελα να του ανταποδώσω τη φιλοφρόνηση γιατί, από την εμπειρία μου σε αυτό το Σώμα, ποτέ δεν είχα δει πρωθυπουργό να μας επισκέπτεται τρεις φορές κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του και ο κύριος Guterres το έκανε. Υπάρχει ένα θέμα στυλ σχετικά με το οποίο πιστεύω πως η πορτογαλική Προεδρία έκανε ένα σημαντικό βήμα.

Και δεν πρόκειται μόνο για το γεγονός ότι ήρθε εδώ, αλλά για τη θετική του βοήθεια και για την πολιτική του ευαισθησία σε δύο θεμελιώδη για το Κοινοβούλιο ζητήματα. Αναφέρομαι στο καθεστώς των βουλευτών, όπου η πορτογαλική Προεδρία συνέχισε το έργο που είχε αρχίσει η φινλανδική Προεδρία, καθώς και στο καταστατικό των πολιτικών κομμάτων.

Η μεγάλη στιγμή της πορτογαλικής Προεδρίας ήταν αναμφισβήτητα η Σύνοδος Κορυφής της Λισσαβόνας, και επιπλέον χαίρομαι που ο Πρωθυπουργός Guterres το επεσήμανε όταν μίλησε για την κοινωνία της γνώσης, γιατί ακριβώς εκεί πιστεύω πως βρίσκεται το κλειδί της επένδυσης στο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όσον αφορά τη Σύνοδο Κορυφής της Λισσαβόνας, θα ήθελα να επισημάνω τη σπουδαιότητα που η πολιτική μου ομάδα δίνει στο τρίπτυχο απασχόλησης, κοινωνικής συνοχής και ανταγωνιστικότητας, που σίγουρα αποτελεί κλειδί για εμάς, και αποτελεί μέρος όχι μόνο των σχεδίων της πορτογαλικής Προεδρίας, αλλά και των πολιτικών μας και το τρίπτυχο αυτό ενισχύθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Feira.

Θα ήθελα να τονίσω τη σπουδαιότητα της συμφωνίας που επετεύχθη στον τομέα της φορολογίας, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να προχωρήσει στον κοινωνικό τομέα αν συνεχίζει να υφίσταται ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ εισοδήματος εργασίας και εισοδήματος κεφαλαίου. Και σε αυτό το σημείο δεν μπορούμε να επικαλεστούμε το τραπεζικό απόρρητο. Προκειμένου να μπορέσουμε να συνεχίσουμε σοβαρά και με κοινωνική δικαιοσύνη, είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε από κοινού αυτά τα εισοδήματα και επιπλέον θα έλεγα πως πιστεύω ότι θα αποτελούσε ένα καλό πρώτο βήμα σχετικά με την παγκοσμιοποίηση.

Ένα άλλο θεμελιώδες σημείο είναι η πρόοδος της Διακυβερνητικής Διάσκεψης. Η πορτογαλική Προεδρία την ξεκίνησε, την έφτασε ως τη Feira, έδωσε μια θετική απάντηση στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς την διεύρυνση της ημερήσιας διάταξης, όχι μόνο όσον αφορά τις αιτήσεις μας αλλά επίσης όσον αφορά τις δεσμεύσεις του Συμβουλίου. Και καταρχάς θα ήθελα να επισημάνω πως όσον αφορά τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ότι παρότι δεν έχει συμπεριληφθεί ακόμη, έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση.

Και κάτι άλλο, και πιστεύω πως σχετικά με αυτό ο Πρόεδρος Guterres θα ασκήσει κριτική στον υφυπουργό του: την προηγούμενη εβδομάδα συμφωνήσαμε ως προς τα δύο άρθρα, ο υφυπουργός, προσωπικά, καθώς και εγώ, λέγοντας πως η μέθοδος με την οποία γίνεται η συνέλευση, δηλαδή με την ενεργή συμμετοχή βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων, εκπροσώπων των κυβερνήσεων και της Επιτροπής, είναι πολύ καλύτερη από τις Διακυβερνητικές Διασκέψεις κεκλεισμένων των θυρών. Πιστεύω πως ο νέος Πρόεδρος του Συμβουλίου θα μπορέσει να συγκρατήσει αυτήν την προσωπική άποψη του κυρίου Seixas da Costa, γιατί πιστεύω πως αυτό θα ήταν κάτι πολύ θετικό.

Κατά δεύτερον, όσον αφορά αυτή τη συζήτηση σχετικά με τον φεντεραλισμό και το σύνταγμα που ευτυχώς έβγαλε το ευρωπαϊκό θέμα από την ατονία που βρισκόταν, θα ήθελα να επισημάνω πως δεν πρόκειται για μια ακαδημαϊκή συζήτηση ή μια συζήτηση εκ νέου, αλλά όταν κάνουμε τη συζήτηση αυτή πρέπει να σεβόμαστε και να έχουμε σαν αφετηρία την τρέχουσα θεσμική ισορροπία. Συμφωνώ με την πρόκληση που επεσήμανε ο Πρόεδρος Guterres όταν είπε πως πρέπει να μιλάμε για φεντεραλισμό σε όλους τους τομείς. Συμφωνώ. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε νομισματικό φεντεραλισμό, αλλά δεν έχουμε ακόμη οικονομικό φεντεραλισμό, ενώ πρέπει να υπερασπιζόμαστε το ευρώ και πρέπει να το υπερασπιζόμαστε σοβαρά.

Κυρία Πρόεδρε, μια τελευταία παρατήρηση σχετικά με μια σημαντική απόφαση που έλαβε η πορτογαλική Προεδρία σε διμερές επίπεδο με δεκατρείς κυβερνήσεις. Πιστεύω πως η πορτογαλική Προεδρία ενήργησε με σοβαρότητα και προσοχή όταν έθεσε την απόφαση των δεκατεσσάρων. Πρέπει να πω πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή από τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση και δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε την πορτογαλική Προεδρία όταν υπερασπίζεται την κοινότητα αξιών μας ενώπιον μιας απόφασης ενός πολιτικού κόμματος για επιτρέψει τη συμμετοχή ενός άλλου πολιτικού κόμματος στην κυβέρνησή του, ενός πολιτικού κόμματος με ιδεολογία και πιστεύω που είναι απολύτως αντίθετα προς τις κοινές μας αξίες. Πιστεύω πως η πορτογαλική Προεδρία έδειξε υπομονή, επιμονή και υπερασπίστηκε τις κοινές μας αξίες.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  De Clercq (ELDR). - (NL) Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, εξ ονόματος της Ομάδας των Φιλελευθέρων, θα ήθελα να συμμεριστώ τη συγκινητική απότιση φόρου τιμής προς τον Πρόεδρο Pfeimlin και να ευχαριστήσω θερμά την Πορτογαλία για την Προεδρία της. Σε διάφορους τομείς της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, πραγματικά οι περασμένοι έξι μήνες απέφεραν πολλά.

Καταρχήν, σκέφτομαι τις εργασίες στο πλαίσιο της ΔΔ. Για τους Φιλελευθέρους είναι θεμελιώδους σημασίας να επέλθουν περαιτέρω θεσμικές μεταρρυθμίσεις, πριν από τη διεύρυνση της Ένωσης. Ιδιαίτερα, θα ήθελα να επισημάνω ότι πρέπει να επεκταθούν οι ψηφοφορίες με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο και η διαδικασία συναπόφασης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εφόσον επιθυμούμε να οδηγηθούμε σε μια αποτελεσματικότερη, περισσότερο δημοκρατική, ανοικτή και μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι Φιλελεύθεροι είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για την εξεύρεση μιας λύσης υπό τη μορφή συμφωνίας, σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών για τη φορολόγηση των εισοδημάτων που προέρχονται από τις καταθέσεις. Αυτό μπορεί να αποτελέσει τη βάση για καλύτερο φορολογικό συντονισμό στο εσωτερικό της Ένωσης.

Το μεγαλύτερο όφελος είναι πιθανόν οι ληφθείσες αποφάσεις σχετικά με την ευρύτερη εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας, την προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου και την υλοποίηση μιας κοινωνίας των γνώσεων ως μέσων για περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Εν προκειμένω, πρέπει, επίσης, να επιδοκιμαστεί η απόφαση του Συμβουλίου για την ανάπτυξη ενός συστήματος βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τη δημόσια διοίκηση.

Όσον αφορά τις εξωτερικές σχέσεις, η Ομάδα των Φιλελευθέρων είναι σύμφωνη με την ιδέα μιας διάσκεψης κορυφής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των περισσότερο αναπτυγμένων δημοκρατικά χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Πιθανόν η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πρέπει να καταστεί περισσότερο ορατή προς στήριξη της εν εξελίξει διαδικασίας σταθεροποίησης.

Κλείνοντας, θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις. Ως Βέλγος είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος με την επιτευχθείσα πρόοδο σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων και την υπόσχεση για τη δημιουργία μιας κεντρικής αρχής για τα τρόφιμα, πριν το τέλος αυτού του έτους. Ως βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξακολουθώ να εμμένω στο πρόβλημα του ενιαίου καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ελπίζω ότι, κατά τη διάρκεια της προσεχούς γαλλικής Προεδρίας, θα επιτευχθεί σχετικά μια συμφωνία.

 
  
MPphoto
 
 

  Voggenhuber (Verts/ALE). - (DE) Κυρία Πρόεδρε, και η δική μου Ομάδα εκφράζει την εκτίμησή της και τις ευχαριστίες της για τη συνεργασία της πορτογαλικής Προεδρίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όμως όσον αφορά τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής της Feira, τα αντιμετωπίζουμε με πολύ μεγαλύτερο σκεπτικισμό. Τις τελευταίες εβδομάδες προέκυψε μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών μελών μια συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, ακόμη δε και για μια συνταγματική διαδικασία. Αλλά η προετοιμασία της Διακυβερνητικής Διάσκεψης διαμορφώνεται με τρόπο που έρχεται σε φανερή αντίθεση με αυτή την αναμέτρηση διατύπωσης οραμάτων. Φαίνεται μάλιστα ότι κάποιοι υπουργοί επικαλούνται μακρινές προοπτικές με πραγματικό σκοπό να καλύψουν την ανικανότητα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να εκπληρώσει τα καθήκοντα που με δική του βούληση επωμίστηκε. Αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθυστερεί από το Μάαστριχ την επίλυση των προβλημάτων, την εκπλήρωση των εκκρεμών καθηκόντων και τη διεξαγωγή των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων. Πολλά από αυτά παραμένουν ανεπίλυτα ήδη από το Άμστερνταμ.

Στο μεταξύ, σε όλα τα κράτη μέλη η εμπιστοσύνη των ανθρώπων στην ΕΕ έχει μειωθεί πάρα πολύ. Στην Ανατολική Ευρώπη αυξάνεται ο εκνευρισμός για τη διστακτική στάση της ΕΕ. Οι πραγματικές πρωτοβουλίες - που το Κοινοβούλιο τις έχει παρουσιάσει εδώ και χρόνια σε όλα τα ψηφίσματά του - εν μέρει ούτε καν συζητούνται κατά την προετοιμασία της ΔΔ. Ασφαλώς, η σημαντικότερη από αυτές είναι η δημιουργία και η ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής δημοκρατίας, η άρση του δημοκρατικού ελλείμματος. Δεν είδαμε να λαμβάνεται στη Feira καμία απόφαση συμπερίληψης του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στη Συνθήκη - που είναι μια από τις μεγαλύτερες προσδοκίες των ανθρώπων στην Ευρώπη. Δεν έγινε ούτε καν λόγος για μια νέα μέθοδο για την ΔΔ που έχει επανειλημμένα ζητήσει αυτό το Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα είχε κάθε λόγο να προβληματιστεί για την εξαιρετικά ανεπαρκή μέθοδο της σημερινής ΔΔ αντί να θέλει να έχει τον κυρίαρχο ρόλο σε ένα μελλοντικό σύνταγμα. Δεν εγκαινιάστηκε ούτε οργανώθηκε συνταγματική διαδικασία και δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου συγκεκριμένες ιδέες γι’ αυτήν. Αναπάντητα παραμένουν επίσης τα ερωτήματα για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, τον δικαστικό έλεγχο του δεύτερου και τρίτου πυλώνα, καθώς και για το καταστατικό των ευρωπαϊκών κομμάτων κλπ.

Επίσης, δεν διαγράφηκε καμία συγκεκριμένη προοπτική σχετικά με τη δεύτερη πρόκληση, δηλαδή τη δημιουργία μιας κοινωνικής διάστασης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Θεωρώ ότι όλα αυτά θα έχουν βαρυσήμαντες επιπτώσεις για την αποδοχή στο εσωτερικό της ΕΕ, αλλά και για τις προσδοκίες που συνδέουν με εμάς οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Έχουμε ακόμη μερικούς μήνες καιρό, αλλά η ταχύτητα και η σοβαρότητα, καθώς και το βάθος των εργασιών πρέπει να αυξηθούν πολύ περισσότερο από ό,τι έως σήμερα!

 
  
MPphoto
 
 

  Miranda (GUE/NGL). - (PT) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, από το Συμβούλιο της Feira δεν βγήκε κανένα συνταρακτικό νέο, απλώς αναμασήθηκαν οι γνωστές θέσεις σχετικά με κάποιες θεμελιώδεις πολιτικές δίχως να εισαχθεί καμία αλλαγή σε αυτές που επιβαρύνουν περισσότερο τον προϋπολογισμό. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο το Συμβούλιο της Feira υπήρξε απογοητευτικό. Όπως ήταν προβλεπόμενο, τα κυριότερα θέματα, από τη διεύρυνση μέχρι τη ΔΔ, και συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, απλώς παραπέμφθηκαν, κατά μεγάλο μέρος, στη Σύνοδο Κορυφής της Νίκαιας. Αυτός είναι σίγουρα και ο λόγος που χρειάστηκε να επινοηθεί, μόλις στο παρά πέντε, μια συμφωνία αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα προώθησης του φορολογικού πακέτου, η οποία, σε τελευταία ανάλυση και ουσιαστικά, δεν κάνει τίποτα άλλο από το να παραπέμπει σε μια άλλη συμφωνία που θα βρεθεί σε μερικά χρόνια και που συναρτάται ακόμη από την αβέβαιη αποδοχή της από πλευράς τρίτων χωρών, που συμβαίνει να είναι ακριβώς οι σημερινοί φορολογικοί παράδεισοι.

Δεν προξενεί έκπληξη, επομένως, το γεγονός ότι η εν λόγω εικονική συμφωνία χειροκροτήθηκε ιδιαιτέρως από εκείνους που ουδέποτε θέλησαν να υπάρξει μια καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στη νομοθεσία του κεφαλαίου και την εργατική νομοθεσία και που ανέκαθεν αντιτάσσονταν στην ανάληψη οιασδήποτε κοινής δράσης κατά των συγκεκριμένων φορολογικών παραδείσων, για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης, ή κατά της μετεγκατάστασης επιχειρήσεων. Απεναντίας, όμως, με πρόσχημα την πραγμάτωση της εσωτερικής αγοράς και την ανάγκη να δοθεί συνέχεια στις αποφάσεις της έκτακτης Συνόδου Κορυφής της Λισσαβόνας, γίναμε μάρτυρες νέων πιέσεων με στόχο την επιτάχυνση της πορείας προς την ελευθέρωση και την απορρύθμιση της αγοράς εργασίας. Και από τη στιγμή που εγκρίθηκαν οι κεντρικοί προσανατολισμοί οικονομικής πολιτικής για το έτος 2000, αυτομάτως έγινε αποδεκτή η περαιτέρω αύξηση και η επίσπευση των περιοριστικών μέτρων που συνεπάγονται της εφαρμογής του Συμφώνου Σταθερότητας, γεγονός που προμηνύει καινούρια και μεγαλύτερα προβλήματα, ιδίως στον τομέα των κοινωνικών υποθέσεων. Μπορούμε λοιπόν να καταλάβουμε για ποιο λόγο έγινε η μεγαλειώδης πορεία που οργάνωσε το συνδικαλιστικό κίνημα επ' ευκαιρία του Συμβουλίου της Feira, στην οποία συμμετείχαν δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές και που σίγουρα μετετράπη σε ένα από τα κυριότερα γεγονότα που σημάδευσαν αυτή τη Σύνοδο Κορυφής.

Αλλά υπάρχει και ένας άλλος τομέας όπου επίσης ανακύπτουν αιτίες ανησυχίας: αναφέρομαι στο θέμα της αναθεώρησης των Συνθηκών. Είναι βέβαιο ότι σχεδόν τα πάντα παραπέμφθηκαν στη γαλλική Προεδρία, όπως επίσης είναι βέβαιο ότι οι σημαντικότερες εξελίξεις σε αυτή την υπόθεση παίχτηκαν εκτός του επίσημου θεσμικού πλαισίου, σε διμερείς συναντήσεις κορυφής, σε διάφορες διασκέψεις και μέσω μιας σειράς δηλώσεων. Αλλά ακόμη και έτσι, αναφορικά με αυτό το θέμα δεν πέρασε απαρατήρητο το γεγονός ότι το Συμβούλιο της Feira όχι μόνο συμπεριέλαβε στην ημερήσια διάταξη αλλά και έκανε συγκεκριμένο λόγο για κάποια "ενισχυμένη συνεργασία", και μάλιστα στον ενικό. Εάν εκφράζαμε ήδη σοβαρές επιφυλάξεις για εκείνο που μέχρι σήμερα ονομαζόταν "ενισχυμένες συνεργασίες", αντιλαμβανόμενοι το βαθύτερο και δύσκολα συγκαλήψιμο νόημά τους, δηλαδή τη δημιουργία ενός σκληρού πυρήνα, μιας πρωτοπορίας ή μιας εμπροσθοφυλακής, άρα μιας Ευρώπης των πολλών ταχυτήτων με επικεφαλής ένα πολιτικό διευθυντήριο, τώρα πλέον η επιλογή της νέας αυτής διατύπωσης, η οποία αναμφισβήτητα υποδεικνύει πολύ πιο ξεκάθαρα τις παραπάνω προσδοκίες, ενισχύει τις αμφιβολίες μας και γεννά εντονότατους φόβους για το είδος της ευρωπαϊκής οικοδόμησης στην οποία μερικοί ποντάρουν σθεναρά. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι κάποιοι άλλοι κάνουν σαν να μη συμβαίνει τίποτα ...

Και δυο λόγια, τελειώνοντας, για να εκφράσω τη διαφωνία μας με την ξεκάθαρη τάση στρατιωτικοποίησης που εμφανίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια τάση που διαφαίνεται με σαφήνεια από τη δημιουργία ιδίων στρατιωτικών ικανοτήτων σε ξεκάθαρη σύμπνοια με τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Εμμένουμε στην άποψη ότι ο ΟΑΣΕ συνεχίζει να αποτελεί το πιο ενδεδειγμένο πλαίσιο για την ανάπτυξη του συστήματος ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως επίσης, πιστεύουμε ότι η πρόληψη και η πολιτική αντιμετώπιση των κρίσεων θα πρέπει να υπερισχύουν σε σχέση με οιαδήποτε επεμβατική λογική.

 
  
MPphoto
 
 

  Ribeiro e Castro (UEN). - (PT) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι, η εκ περιτροπής ανάληψη της Προεδρίας συνιστά ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Ένωσής μας: φανερώνει ότι η Ένωση βαδίζει στον κοινό δρόμο της αλληλεγγύης και δεν παρεισφρέει στην πεπατημένη αυτοκρατορική οδό, όπου ορισμένοι προχωρούν σε βάρος κάποιων άλλων. Επιπλέον, το σύστημα λειτουργεί στην εντέλεια, όπως το απέδειξε πολύ καλά η πορτογαλική Προεδρία. Το γεγονός ότι όλα πήγαν καλά και ότι οι σχολιασμοί που ακούστηκαν είναι γενικώς θετικοί επιβεβαιώνει και ενισχύει το υπαρκτό γεγονός και την πεποίθησή μας. Ως Πορτογάλος, μη φεντεραλιστής και φιλοευρωπαίος, το μόνο που μπορώ να αισθάνομαι είναι ικανοποίηση, παρά τις διαφορετικές πολιτικές πεποιθήσεις μου. Όσοι επιθυμούν να αλλάξουν το σύστημα της εκ περιτροπής ανάληψης της Προεδρίας της Ένωσης δεν έχουν δίκιο. Δεν είναι αλήθεια το ότι την Προεδρία της Ένωσης μπορούν να αναλάβουν μόνον οι μεγάλοι και ισχυροί. Η ευθύνη της Προεδρίας μπορεί και θα πρέπει να συνεχίσει να μοιράζεται ανάμεσα στα κράτη μέλη, κάτι που αποτελεί μια συμβολική ένδειξη της πορείας που διανύουμε από κοινού.

Υπάρχει όμως και ένα αρνητικό μοτίβο μέσα σε αυτή την περίοδο: πρόκειται για το ζήτημα της Αυστρίας. Οφείλω να επισημάνω ότι το σφάλμα δεν πρέπει να καταλογιστεί αποκλειστικά στην πορτογαλική Προεδρία. Το σφάλμα έγινε από όλους όσους έσπρωξαν τους λεγόμενους "Δεκατέσσερις" - τι να σημαίνει άραγε αυτό; - προς μια υπερβολή και ένα αδιέξοδο. Μόνο εδώ μέσα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βρέθηκαν 406 βουλευτές οι οποίοι υποστήριξαν αυτό το ολίσθημα. Δεν πρέπει να περιπίπτουμε σε λήθη τη στιγμή που η συνειδητοποίηση του σφάλματος αρχίζει ήδη να κερδίζει έδαφος. Στην Αυστρία διενεργήθηκαν εκλογές και θα διενεργηθούν και πάλι εκλογές. Ελεύθερες εκλογές. Σε τίποτα δεν στηρίζεται οποιαδήποτε υπόνοια για παραβίαση των Συνθηκών και των εγγυήσεων που αυτές παρέχουν. Αυτό που συμβαίνει είναι μια περίπτωση καταπάτησης βασικών αρχών συμπεριφοράς έναντι ενός κράτους μέλους, που συνιστά ένα επικίνδυνο προηγούμενο επίδειξης αλαζονείας και δεσποτισμού. Και ποτέ κανείς δεν κατάλαβε για ποιο λόγο η Προεδρία της Ένωσης μπλέχτηκε σε μια ενέργεια που υποτίθεται ότι αφορούσε το επίπεδο των διμερών σχέσεων.

Σήμερα πια, η αμηχανία ολοένα και αυξάνει. Όλοι τριγυρνούν με ένα φανάρι ψάχνοντας για μια αξιοπρεπή διέξοδο. Διέξοδος μάλλον θα υπάρχει, αλλά το αν αυτή θα είναι αξιοπρεπής, πολύ αμφιβάλλω. Η γαλλική Προεδρία θα αναλάβει να την βρει. Πάντα κυκλοφορούσαν φήμες πως οι γαλλικές αρχές ήταν μεταξύ των κυριότερων υπαιτίων της παρεκτροπής που συνέβη. Καλό θα ήταν, λοιπόν, να φροντίσουν τώρα να βρουν μια λύση για το πρόβλημα.

Κατά τη γνώμη μας, η πορτογαλική Προεδρία επεδίωξε να αντιμετωπίσει με στοιχειώδη ρεαλισμό ορισμένα ζητήματα ουσίας. Όσο για τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, η Σύνοδος Κορυφής της Feira υπήρξε σαφής όταν διευκρίνισε πως θα σταθεί αποκλειστικά στην εντολή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Κολωνίας. Όμως όταν βλέπουμε κάποιες ιδέες που ακούγονται από 'δω κι από 'κει, διαπιστώνουμε πόσο πολύ θέλουν να μας αναγκάσουν να απομακρυνθούμε από την περιορισμένη εντολή της Κολωνίας. Ίδωμεν!

Αναφορικά με τη Διακυβερνητική Διάσκεψη, τα μηνύματα που μας έρχονται τώρα που η θητεία της γαλλικής Προεδρίας βρίσκεται στα σπάργανα είναι, απεναντίας, ανησυχητικά. Όλοι γνωρίζουμε τις διαφωνίες και τις δυσκολίες που είχαν προκύψει και παλαιότερα. Όμως έχοντας υπόψη μας αυτό το πλαίσιο, πώς θα μπορούσαμε να ερμηνεύσουμε την πρόσφατη πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου, να μεταβεί στο Βερολίνο και να εξαγγείλει μιαν άλλη, εντελώς διαφορετική ημερήσια διάταξη για τη μελλοντική πορεία της Ένωσης; Η ομιλία που εξεφώνησε ο Πρόεδρος Jacques Chirac στο Bundestag ήταν και άκαιρη και απρεπής. Δεν αναδεικνύει κανένα όραμα, αλλά μάλλον μια έλλειψη σεβασμού γι' αυτό που ήδη διαφαίνεται στον ορίζοντα. Δεν κάνει παρά να εντείνει το αίσθημα καχυποψίας σε ένα κλίμα το οποίο από μόνο του είναι ήδη ευαίσθητο και βεβαρυμένο. Ομιλίες σαν και αυτήν δεν βοηθούν την Ευρώπη, αλλά σαφώς στρέφονται εναντίον της. Σε ένα σχέδιο ευρωπαϊκού συντάγματος που διανεμήθηκε προσφάτως, οι συντάκτες του, μέλη του γαλλικού κόμματος Ένωση για τη Γαλλική Δημοκρατία (UDF), είναι σαφέστατοι: το κράτος μέλος που δεν θα αποδεχόταν το σύνταγμά τους θα έπρεπε να αποσυρθεί από την Ένωση και να υποβαθμιστεί στην κατηγορία του απλού εταίρου. Τι μανία είναι αυτή; Τι νόημα έχει μια τέτοια αντίφαση;

Και κάτι τελευταίο: η γαλλική Προεδρία θα πρέπει να φροντίσει να μη χαλάσει αυτά που επεδίωξε να οικοδομήσει, με πνεύμα στοιχειώδους ρεαλισμού, η πορτογαλική Προεδρία. Οιαδήποτε αντίληψη περί εμπροσθοφυλακής αντίκειται προς το ευρωπαϊκό ιδεώδες της αλληλεγγύης που μας ενώνει. Αυτή η έμμονη ιδέα με τους σκληρούς πυρήνες ή τις εμπροσθοφυλακές δεν κάνει παρά να τροφοδοτεί μια ολέθρια λογική και να υποδαυλίζει την αυξανόμενη ένταση που διχάζει τις χώρες που δίνουν στον εαυτό τους το χρίσμα του καθοδηγητή και εκείνες που δεν θέλουν ούτε αποδέχονται να έχουν καθοδηγητές στο σβέρκο τους. Εμείς δεν ανήκουμε σε μια τέτοια Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Dupuis (TDI). - (FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω από ένα θέμα που νομίζω ότι ο κ. Patten υπογράμμισε εξαιρετικά: το ζήτημα της Ινδίας. Θα ήθελα να συγχαρώ ολόψυχα την πορτογαλική Προεδρία η οποία έφερε εις πέρας επιτυχώς αυτή την εξαιρετικά σημαντική, κατά τη γνώμη μου, πρωτοβουλία, μολονότι, δυστυχώς, για άλλη μια φορά, ο τύπος δεν το έλαβε υπόψη. Είναι σημαντικό γιατί, όπως είπε ο κ. Patten, η Ινδία είναι μια δημοκρατία, είναι η μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου, πρόκειται για μια χώρα στην καρδιά της Ασίας, στην καρδιά μιας Ασίας που στις αρχές αυτής της νέας χιλιετίας, αντιπροσωπεύει κατά τη γνώμη μου τον μείζονα κίνδυνο του επόμενου αιώνα, ακόμη μεγαλύτερο από ό,τι τα ζητήματα που τέθηκαν για παράδειγμα σήμερα, αναφέρομαι στην Αυστρία.

Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της Κίνας. Η Κίνα είναι τόσο κοντά σε εμάς όσο ήταν τα ολοκληρωτικά καθεστώτα πριν από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ωστόσο, εμείς προσποιούμαστε άγνοια και εξακολουθούμε να διαπραγματευόμαστε με την Κίνα κατά προτεραιότητα. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις που διαθέτουμε προκειμένου να στηρίξουμε την Ινδία και προκειμένου να καταστήσουμε αντιληπτό στην Κίνα ότι οι Κινέζοι είναι απολύτως άξιοι της δημοκρατίας.

Όσον αφορά το ζήτημα της διακυβερνητικής παρέκκλισης, κύριε Guterres, θεωρώ ότι είναι προφανές και ότι δεν εξαρτάται μόνο από την προσωπικότητα του Προέδρου της Επιτροπής κ. Prodi. Πιστεύω ότι και το Κοινοβούλιό μας έχει μια σημαντική ευθύνη όσον αφορά την αποδυνάμωση αυτού του κεντρικού για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα οργάνου, ωστόσο, θεωρώ ότι το Συμβούλιο εξακολουθεί να επιτείνει αυτή την παρέκκλιση και ότι είναι επιτακτική ανάγκη να αλλάξουμε πορεία και να τοποθετήσουμε και πάλι την Επιτροπή στο κέντρο του κοινοτικού οικοδομήματος.

Θεωρώ ότι όσον αφορά το θέμα της εξωτερικής πολιτικής - μιλήσατε επίσης και για την αμυντική πολιτική - δεν σημειώνουμε καμία πρόοδο προς την κατεύθυνση ενός κοινοτικού οικοδομήματος. Όλα, όλα ανεξαιρέτως είναι διακυβερνητικά. Δεν είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε ποια δυνατότητα παρέμβασης διαθέτουμε σε ό,τι αφορά τον Ανώτατο Αντιπρόσωπο για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας. Δεν μπορούμε να θέσουμε ερωτήσεις στον κ. Solana. Δεν γνωρίζουμε με ποια θέματα ασχολείται. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχουμε καμία δυνατότητα παρέμβασης. Δεν γνωρίζουμε τι ήταν αυτό που εσείς, το Συμβούλιο, του αναθέσατε να φέρει εις πέρας.

Θεωρώ πως το γεγονός ότι τα πράγματα δεν είναι περισσότερο άσχημα από όσο είναι σήμερα ή το ότι εξακολουθεί να υπάρχει μια σχετική ευγένεια και μια εξωτερική αρμονία, αυτό οφείλεται αποκλειστικά στις δύο προσωπικότητες που κατέχουν τις κεντρικές θέσεις όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, στον Επίτροπο κ. Patten και στον κ. Solana. Θεωρώ ότι με οποιαδήποτε άλλη σύνθεση, η ισορροπία μεταξύ των θεσμικών οργάνων θα είχε ήδη διαταραχθεί. Θεωρώ ότι κατά τη διάρκεια αυτής της Διακυβερνητικής Διάσκεψης είναι αναπόφευκτο να αρχίσουμε να διαμορφώνουμε και να ασχολούμαστε με μια ημερήσια διάταξη σχετικά με τη μεταρρύθμιση της Ένωσης, η οποία θα προβλέπει μια προοδευτική κοινοτικοποίηση της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας. Είναι αδύνατο να συνεχίσουμε να εντείνουμε την παρέκκλιση προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε μια εξωτερική πολιτική, την οποία μεσοπρόθεσμα δεν θα τη διαχειρίζεται η Επιτροπή, ένας αντιπρόεδρος της Επιτροπής, όπως επίσης θεωρώ ότι θα ήταν επικίνδυνο να αγνοήσουμε το ζήτημα της εκπροσώπησης κάθε χώρας στους κόλπους της Επιτροπής, παρόλο που πολλοί συνάδελφοί μου στην Ολομέλεια παθαίνουν αμνησία όταν πρόκειται για αυτό το ζήτημα. Πιστεύω ότι θα ήταν πρόωρο, και νομίζω πως η Πορτογαλία δεν μπορεί να είναι αδιάφορη σχετικά με αυτό το θέμα, θα ήταν πρόωρο σήμερα, επαναλαμβάνω, να μειώσουμε τον αριθμό των Επιτρόπων σε σχέση με τον αριθμό των κρατών μελών. Πιστεύω ότι η μοναδική προϋπόθεση υπό την οποία θα μας επιτρεπόταν να κάνουμε αυτό το άλμα και να αποεθνικοποιήσουμε την Επιτροπή είναι οι εκλογές με καθολική ψηφοφορία για τον πρόεδρο της Επιτροπής.

Πιστεύω ότι οι μη μεγάλες χώρες, για να μην τις προσδιορίσουμε με κάποιο άλλο επίθετο, θα πρέπει να αξιολογήσουν αυτή την πρόταση. Ελπίζω ότι το θέμα αυτό απασχολεί την Πορτογαλία - γνωρίζω όμως ότι και άλλα κράτη μέλη, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και άλλα επίσης, συζητούν σχετικά - γιατί θεωρώ ότι πρόκειται για ένα επείγον ζήτημα και ότι θα ήταν πολύ πιο σημαντικό να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε το θέμα του ελέγχου και της ισορροπίας μεταξύ των θεσμικών μας οργάνων αντί να παρεκκλίνουμε με κίνδυνο να σταματήσουμε και να παγώσουμε κάθε μεταγενέστερη πρόοδο σε ό,τι αφορά το σύνταγμα ή τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, χωρίς μάλιστα να υπάρχει νομική βάση για αυτό τον χάρτη.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. L. MARINHO
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Bonde (EDD). - (DA) Κύριε Πρόεδρε, στην ΕΕ τα θέματα ανακύπτουν τόσο συχνά στην ημερήσια διάταξη που είναι δύσκολο να πει κανείς πότε ξεκινούν οι διάφορες εξελίξεις. Η προτεραιότητα του Δικαστηρίου των Κοινοτήτων χρονολογείται στις δικαστικές αποφάσεις του 1962 και του 1964. Το δικαίωμα αρνησικυρίας της συνδιαλλαγής του Λουξεμβούργου κυριάρχησε από το 1966 ώς το 1986. Η μετάβαση στις πλειοψηφικές αποφάσεις χρονολογείται από τον νέο κανονισμό του Συμβουλίου Υπουργών τον Ιούλιο 1987 και από τις πλειοψηφικές διατάξεις των κοινών πράξεων για την εσωτερική αγορά. Η δυνατότητα για ενισχυμένη συνεργασία ξεκίνησε με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, αλλά απαιτείται ομοφωνία και αυτή η δυνατότητα ποτέ δεν χρησιμοποιήθηκε, εκτός από τομείς όπου εκ των προτέρων υπήρχε ομοφωνία, όπως για παράδειγμα όσον αφορά την ΟΝΕ και τη συνεργασία στα πλαίσια του Σένγκεν. Με τη Σύνοδο Κορυφής της Feira τα κράτη μέλη της ΕΕ αναγνώρισαν για πρώτη φορά ότι η ενισχυμένη συνεργασία θα πρέπει να μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς τη συμφωνία όλων των κρατών. Η Feira έθεσε το θέμα στην ημερήσια διάταξη της Διακυβερνητικής Διάσκεψης. Αν θα καταλήξει σε μια γενική ρήτρα ή αν θα πρόκειται για ειδική διάταξη είναι ακόμη πολύ νωρίς για να ξέρουμε, όμως το πρώτο βήμα έγινε και με αυτό το βήμα εγκαταλείπουμε την αρχή για ισότητα μεταξύ των κρατών. Πρωτίστως η Γερμανία και η Γαλλία μπορούν να αποφασίζουν την ταχύτητα, παρ’ ότι η Μεγάλη Βρετανία και οι άλλες χώρες που διατηρούν επιφυλάξεις απέναντι στο ευρώ επιθυμούν η συνεργασία να έχει άλλη κατεύθυνση. Επισήμως οι αλλαγές των Συνθηκών θα συνεχίσουν απαιτούν ομοφωνία, αλλά στην πράξη μπορούν σύντομα να επεκτείνουν τη συνεργασία χωρίς να περιμένουν τους τελευταίους. Για όσους επιθυμούν περισσότερη ολοκλήρωση υπάρχουν καλοί λόγοι να συγχαίρουν την πορτογαλική Προεδρία, αλλά για εμάς που επιθυμούμε περισσότερη δημοκρατία και ισότητα μεταξύ των κρατών, δεν υπάρχει κανείς λόγος για εορτασμούς όσον αφορά τη Σύνοδο Κορυφής της Feira. Εξάλλου, πιστεύω ότι οι κυρώσεις κατά της Αυστρίας πρέπει να αρθούν και μάλιστα το συντομότερο δυνατόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Hager (NI). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, εξακολουθώντας να αισθάνομαι συγκλονισμένος για την παρατεινόμενη εκ των προτέρων καταδίκη της Αυστρίας από 14 κράτη μέλη της ΕΕ, θεωρώ ότι οι συνολικές επιπτώσεις της Συνόδου Κορυφής της Feira δεν είναι ακόμη δυνατόν να αξιολογηθούν τελεσίδικα. Ασφαλώς, μέρος της αναμφίβολα επιμελούς και φιλόδοξης εργασίας θα υλοποιηθεί. Δεν ήταν τελικά παρά μόνο μια ενδιάμεση και προπαρασκευαστική Σύνοδος Κορυφής που στερείται ικανοποιητικών αποτελεσμάτων σε σημαντικά ζητήματα και γεννά έτσι απογοήτευση. Κυρίως, όμως, δεν υπήρξε επίσης καθόλου θεαματική, εκτός από το μόνο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, δηλαδή την Αυστρία, και κατά συνέπειαν ήταν και λίγο απρόσφορη για να αναγνωριστεί η Προεδρία.

Αυτό όμως που πραγματικά χαράχθηκε στη μνήμη είναι ότι δεν αξιοποιήθηκε η ευκαιρία να αποκτήσουμε ξανά φυσιολογικές σχέσεις εντός της Κοινότητας. Ούτε στη Feira ούτε τις ημέρες που ακολούθησαν κατόρθωσε η Προεδρία να βρει τον δρόμο της επιστροφής στο φυσιολογικό αντιτασσόμενη στις επιθυμίες της πλειοψηφίας του Κοινοβουλίου. Έγινε τουλάχιστον ανεκτή η συνέχιση της ταπείνωσης της Αυστρίας. Αυτό το ψεγάδι θα εξακολουθήσει να συνοδεύει τη Feira.

 
  
MPphoto
 
 

  Nassauer (PPE-DE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου αυτοκολακεύθηκε λιγάκι δηλώνοντας ότι “η πορτογαλική Προεδρία εκπλήρωσε απλά το καθήκον της, τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο”. Αυτό, κύριε πρωθυπουργέ Guterres, μπορεί να ισχύει για τα καθήκοντα ρουτίνας. Όμως η εικόνα της πορτογαλικής Προεδρίας δεν θα καθοριστεί από την εκτέλεση καθηκόντων ρουτίνας αλλά από δύο γεγονότα: πρώτον, από το ότι επιβάλατε ως Πρόεδρος του Συμβουλίου τις κυρώσεις κατά της Αυστρίας και δεύτερον από την πλήρη έλλειψη προόδου ως προς την ΔΔ. Γιατί είναι σημαντικό αυτό; Η υστεροφημία μας ως γενιάς Ευρωπαίων πολιτικών δεν θα καθοριστεί από όσα απαριθμήσατε ως επιτυχίες αλλά από το εάν θα κατορθώσουμε να εκπληρώσουμε το ιστορικό καθήκον της εποχής μας ως προς την Ένωση, δηλαδή την προς Ανατολάς διεύρυνση, την επανένωση της Ευρώπης μετά από έναν αιώνα ευρωπαϊκών εμφυλίων πολέμων.

Για να δημιουργήσουμε τις σχετικές προϋποθέσεις, πρέπει να αυτομεταρρυθμιστούμε στη ΔΔ και ως προς αυτό δεν υπήρξε μέχρι τώρα καμία πρόοδος. Αυτό πρέπει να επισημανθεί. Δεν αμφισβητείται ότι η υπόθεση αυτή είναι δύσκολη. Οι ίδιες οι υπό ένταξη χώρες πρέπει να συμβάλουν κι εμείς πρέπει, φυσικά, να καταστούμε ικανοί για διεύρυνση και δεν μπορούμε να θέτουμε τη ΔΔ στο ίδιο πλαίσιο προϋποθέσεων όπως για τη διεύρυνση. Θα ήταν τελικά καταστροφικό να γίνει η δική μας έλλειψη ικανότητας για μεταρρύθμιση κριτήριο για τη διεύρυνση. Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας να σημειώσουμε εν προκειμένω προόδους. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι ο Γάλλος Πρόεδρος πρότεινε την επεξεργασία ενός ευρωπαϊκού συντάγματος και την θέσπιση καταμερισμού των αρμοδιοτήτων συνιστά μεγάλη πρόοδο, γιατί ο καταμερισμός των αρμοδιοτήτων θα δημιουργούσε την απαραίτητη εμπιστοσύνη για περισσότερες αποφάσεις με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο, πράγμα που αποτελεί μία από τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για ικανότητα δράσης.

Αυτό που κάνει δυσμενή την περίπτωση της Αυστρίας είναι ότι δίνετε εδώ την εικόνα μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης που επεμβαίνει σε εσωτερικές υποθέσεις μιας χώρας. Οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν θέλουν μια τέτοια Ευρωπαϊκή Ένωση, το ίδιο και οι υποψήφιες χώρες. Δυστυχώς, αυτά έγιναν υπό τη δική σας Προεδρία.

 
  
MPphoto
 
 

  Seguro (PSE). - (PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε Christopher Patten, κύριε Πρωθυπουργέ της Πορτογαλίας, ουδείς δεν θα παραξενευτεί με το γεγονός ότι και εγώ συμπαρατάσσομαι με την πλειοψηφία των συναδέλφων που συνεχάρησαν τον κύριο Πρωθυπουργό για τον έξοχο τρόπο με τον οποίο καθοδήγησε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διάρκεια αυτού του εξαμήνου. Και τον συγχαίρω για διάφορους και πολλούς λόγους, τους οποίους είχα ήδη την ευκαιρία να εκθέσω εδώ καθ' όλη τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου, κυρίως όμως λόγω του ότι η παρούσα Προεδρία ανέδειξε, κατά τη γνώμη μας, τρία σημαντικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Πρώτον, εγκαινίασε μια νέα πολιτική συμπεριφορά. Δεύτερον, πόνταρε στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης προικισμένης με κοινωνική συνείδηση, που θα είναι σε θέση να ανταποκρίνεται συγκεκριμένα στα προβλήματα των Ευρωπαίων. Και τρίτον, προήγαγε μια διαφορετική μορφή διαλόγου, με υπόβαθρο τις οικουμενικές αξίες της Ευρώπης, οι οποίες διατρανώθηκαν και προκρίθηκαν στη διάρκεια αυτού του εξαμήνου.

Κατά πρώτον, εγκαινιάστηκε μια νέα πολιτική συμπεριφορά στις σχέσεις με αυτό το Κοινοβούλιο. Ο συνάδελφός μου Barón Crespo είχε ήδη την ευκαιρία να το επισημάνει προ ολίγου. Αλλά επειδή δεν βλάπτει να το υπογραμμίζουμε, επιτρέψτε μου να παραθέσω άλλο ένα παράδειγμα: αναφέρομαι στον αριθμό των θεμάτων που παραπέμφθηκαν στη διαδικασία συναπόφασης και έκλεισαν επιτυχώς κατά το εξάμηνο της θητείας της πορτογαλικής Προεδρίας. Και πάνω απ' όλα, στο σεβασμό με τον οποίο αντιμετώπιζε πάντα η πορτογαλική Προεδρία αυτό το Κοινοβούλιο, κάτι που σίγουρα θα συμβάλει στην υιοθέτηση μιας νέας συμπεριφοράς, από πλευράς άλλων Προεδριών, στις σχέσεις τους με το θεσμικό μας όργανο.

Κατά δεύτερον, προκρίθηκαν οι πολιτισμικές αξίες και διατρανώθηκε ο σεβασμός για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και επανέρχομαι στο ζήτημα της Αυστρίας, κύριε Πρωθυπουργέ, για να θέσω τον εξής προβληματισμό και να σας απευθύνω το ακόλουθο ερώτημα: ποια στάση θα κρατούσαν άραγε πολλοί από εκείνους που εκτοξεύουν σήμερα κριτικές στην πορτογαλική Προεδρία επειδή αυτή επέδειξε την τόλμη και την αποφασιστικότητα να καταγγείλει κάποιες ξενόφοβες και φονταμενταλιστικές απόψεις, σε περίπτωση που οι Δεκατέσσερις και η ίδια η πορτογαλική Προεδρία τηρούσαν σιγή ιχθύος; Όσον αφορά εμάς, προτιμούσε να εγκωμιάσουμε την Προεδρία για το θάρρος και την τόλμη της, προτιμούμε να εγκωμιάσουμε την πορτογαλική Προεδρία για την αποφασιστικότητά της. Κάποιοι άλλοι προτιμούν ενδεχομένως να την επικροτήσουν για τη σιωπή της, ίσως ακόμη και για τη δειλία της. Εμείς εκτιμούμε ότι η δήλωση εκείνη είχε τη σημασία της, όχι μόνο για τα εσωτερικά δρώμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και για τον έξω κόσμο. Και υπήρξαν ορισμένοι που έλαβαν το μήνυμα, από τη στιγμή που η ίδια η αυστριακή κυβέρνηση, όταν προέβαινε στις προγραμματικές της δηλώσεις, έδωσε μεγάλη έμφαση στα ζητήματα που αφορούν την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και, πάνω απ' όλα, τόνισε ότι αποδέχεται το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θα επιθυμούσα, ωστόσο, να επικεντρωθώ και σε άλλα πολιτικά ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το δεύτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα της Προεδρίας: στη δημιουργία αυτής της Ευρώπης με κοινωνική συνείδηση που ανέφερα προηγουμένως, και της οποίας τα εγκώμια έπλεξε πολύς κόσμος, ιδίως ο Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων, αυτός ακριβώς που κάλεσε στη διαδήλωση στο Πόρτο αλλά που στάθηκε ικανός, από την άλλη, να διαχωρίσει ξεκάθαρα το στίγμα που κατάφερε να προσδώσει η παρούσα Προεδρία, επαναφέροντας στο τραπέζι των συζητήσεων ζητήματα όπως είναι η πλήρης απασχόληση, η κοινωνική ατζέντα, η οικοδόμηση μιας κοινωνίας προσηλωμένης στις αξίες του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου και θεμελιωμένης στην κοινωνία της γνώσης και των πληροφοριών, σημεία που αναδείχθηκαν σήμερα στο επίκεντρο της πολιτικής ημερήσιας διάταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που στο εξής δεν θα αντιμετωπίζονται πλέον σαν υποθέσεις δεύτερης ή τρίτης διαλογής ή σαν θέματα αποκλειστικής αρμοδιότητας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά και η παρούσα συζήτηση δεν παύει να γεννά κάποια ερωτηματικά: για ποιο λόγο πολλοί από εκείνους που, πριν από τρεις μήνες, ασκούσαν κριτική σε αυτό το Συμβούλιο επειδή, κατά τη γνώμη τους, δεν είχε επιτύχει ουσιαστικά αποτελέσματα, έρχονται σήμερα να κριτικάρουν την Προεδρία, καταλογίζοντάς της υπέρμετρο διακυβερνητικό μένος ακριβώς διότι μπόρεσε να πετύχει τα ίδια αυτά αποτελέσματα;

Τρίτο και τελευταίο χαρακτηριστικό γνώρισμα: η προαγωγή μιας νέας συμπεριφοράς της Ευρώπης έναντι του έξω κόσμου. Ο κύριος Πρωθυπουργός είχε ήδη την ευκαιρία να μιλήσει γι' αυτό, αναφερόμενος στο Μεξικό, στη Νότια Αφρική ή στη Διάσκεψη Κορυφής με την Ινδία. Αλλά επίσης μιλώντας για τη Διάσκεψη Κορυφής που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αφρική: επρόκειτο, κατά τη γνώμη μας, για μια στιγμή εξέχουσας σημασίας, για έναν σταθμό που σηματοδοτεί την έναρξη της ανάπτυξης των νέων σχέσεων που θα πρέπει να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Αφρική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζει υποκριτικά την Αφρική. Και η εν λόγω Διάσκεψη Κορυφής ήλθε να σηματοδοτήσει έναν σημαντικό σταθμό σε αυτή την εξέλιξη.

Κύριε Πρωθυπουργέ, τα τρία χαρακτηριστικά γνωρίσματα που περιέγραψα προηγουμένως με κάνουν να καταλήξω σε ένα συμπέρασμα και, ταυτόχρονα, με ωθούν στο να εκφράσω μια ευχή. Το συμπέρασμα είναι πως το ευρωπαϊκό όραμα δεν μπορεί να αποτελεί αποκλειστικό κτήμα των μεγάλων χωρών, πως η προσδοκία για πιστή προσήλωση στην προώθηση του εγχειρήματος που ανταποκρίνεται στο σχέδιο που ανήγγειλαν οι ιδρυτές της Ευρώπης συνιστά επίσης κληρονομιά όλων εκείνων που, έστω και αν ζουν σε περιφερειακές περιοχές, έστω και αν είναι μικρότεροι από εδαφικής σκοπιάς, διατηρούν παρ' όλα αυτά ένα όραμα και αισθάνονται υπερήφανοι διότι είναι συγχρόνως Πορτογάλοι και Ευρωπαίοι. Και η ευχή που θα επιθυμούσα να εκφράσω, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι να μην εκλείψουν, να μην εξανεμιστούν οι αιτίες που δικαιολογούν σήμερα την υπερηφάνειά μας με τη λήξη της θητείας της πορτογαλικής Προεδρίας, αλλά να εξακολουθήσουμε, σαν κράτος μέλος, να συμμετέχουμε στην προώθηση αυτού του εγχειρήματος, διατρανώνοντας όλες αυτές τις αξίες και έναν πολιτισμό που είναι δικός μας, έναν πολιτισμό που αξίζει το σεβασμό μας αλλά, πάνω απ' όλα, που αξίζει να εργαστούμε γι' αυτόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Kaufmann (GUE/NGL). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε πρωθυπουργέ, η πορτογαλική Προεδρία κατέβαλε προσπάθειες, εκπλήρωσε με ζήλο τον ρόλο της, επεζήτησε τη στενή επαφή με το Κοινοβούλιο και θα ήθελα να την ευχαριστήσω για όλα αυτά. Όμως η άλλη όψη του νομίσματος είναι ο απολογισμός της Feira, που ως απολογισμός και των 15 κρατών μελών είναι κατά τη γνώμη μου κάτι περισσότερο από απογοητευτικός.

Θέλω να αναφερθώ σύντομα σε τρία σημεία. Πρώτον, στα συμπεράσματα της Προεδρίας γίνεται λόγος για σημαντικές προόδους σχετικά με τη ΔΔ. Πρέπει να πω ότι αυτό μου είναι δύσκολο να το καταλάβω, αφού όλοι γνωρίζουν ότι η ΔΔ στην πραγματικότητα παραμένει στάσιμη. Στο μεταξύ προγραμματίστηκαν κι άλλες συναντήσεις υπουργών και στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης διαβάσαμε σήμερα πως γαλλικοί κυβερνητικοί κύκλοι δεν αποκλείουν ακόμη και αποτυχία στη Νίκαια.

Δεύτερον, πολλές πρωτοβουλίες πολιτών, ΜΚΟ, αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια ζητούν με μεγάλη πλειοψηφία τη συμπερίληψη του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στις Συνθήκες. Τίποτα όμως δεν έγινε στη Feira γι’ αυτό. Δεν ακούστηκε κανένα ξεκάθαρο “ναι” στον νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και θεωρώ ότι έχει δίκιο ο συνάδελφος Voggenhuber της Ομάδας των Πρασίνων: δεν θα μπορέσουμε με τον τρόπο αυτόν να αντιμετωπίσουμε τον σκεπτικισμό απέναντι στην Ευρώπη που υπάρχει στις χώρες μας. Οι πολίτες δεν θέλουν άλλο ένα κομμάτι χαρτί γεμάτο ωραίες εκφράσεις.

Τρίτο και τελευταίο: οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων δεν εξέφρασαν παρά μόλις στο σημείο 52 την θλίψη τους για τον τραγικό θάνατο των 58 προσφύγων στο Ντόβερ. Εγώ, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, αισθάνομαι θλίψη που το Συμβούλιο δεν σκέφτηκε με αφορμή το φοβερό αυτό γεγονός τίποτα καλύτερο από την εντατικοποίηση της καταπολέμησης της επονομαζόμενης εγκληματικότητας με αντικείμενο τη λαθραία μετανάστευση. Ούτε καν εξετάστηκε η σκέψη να αναθεωρηθεί η πολιτική αποκλεισμού της ΕΕ και οι εν μέρει θανάσιμες συνέπειές της για ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Κατά τη γνώμη μου όμως, αυτό ακριβώς είναι επειγόντως αναγκαίο προκειμένου να μην επαναληφθούν τραγωδίες σαν αυτή του Ντόβερ.

Αυτό που χρειαζόμαστε ιδιαίτερα είναι μια επιστροφή στα διεθνή πρότυπα του δικαίου για τους πρόσφυγες και μια απεριόριστη ισχύ της σύμβασης της Γενεύης για τους πρόσφυγες. Εδώ απαιτούνται δραστικές αλλαγές στην πολιτική, ώστε να μην προωθούμε κι από πάνω τους ανθρώπους που βγάζουν χρήματα με το εμπόριο ανθρώπων.

 
  
MPphoto
 
 

  Belder (EDD). - (NL) Κύριε Πρόεδρε, με δύο Συνόδους Κορυφής, διαδοχικά στη Λισσαβόνα και τη Feira, η Πορτογαλία προσπάθησε να καταστήσει επιτυχή την Προεδρία της. Εάν κάνω τον απολογισμό, πρέπει να παραδεχτώ ότι τους περασμένους μήνες υπήρξε έντονος συλλογισμός. Ωστόσο, όλη αυτή συλλογιστική εργασία οδήγησε σε ελάχιστα συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Καταρχάς, αναφέρομαι στην αναβολή της απόφασης για το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Το καθεστώς αυτού, αρχικά, επρόκειτο να διασαφηνιστεί κατά τη διάρκεια της πορτογαλικής Προεδρίας. Αυτό δεν επετεύχθη. Το θέμα θα διευθετηθεί, βάσει βεβιασμένης απόφασης, κατά τη διάρκεια της γαλλικής Προεδρίας. Κατά αυτόν τον τρόπο, καθίσταται αδύνατος ο κατάλληλος δημοκρατικός έλεγχος.

Επίσης, στο θέμα της λήψης απόφασης όσον αφορά την ΚΕΠΠΑ έγινε εμφανής η έλλειψη ομοφωνίας των κρατών μελών. Πιθανόν, δημιουργήθηκε μια σειρά προσωρινών επιτροπών και καθορίστηκε μια συχνότητα για το σύνολο των διαπραγματεύσεων με τις τρίτες χώρες, αλλά οι στόχοι αυτής όλης της επιχείρησης μέχρι σήμερα είναι κρυμμένοι στην ομίχλη. Αυτό θα διαπιστωθεί όταν, κατά τη διάρκεια της διάσκεψης για τις δυνατότητες του ερχομένου εξαμήνου, τα κράτη μέλη πρέπει να καταστήσουν γνωστό με ποιο τρόπο επιθυμούν πραγματικά να συμβάλουν σε αυτό το επισφαλές ευρωπαϊκό σχέδιο. Πρόκειται για μια παράδοξη σειρά των πραγμάτων. Θα ήταν πιο λογικό, καταρχήν, να συλλογισθούμε για τους στόχους και να αναζητήσουμε τα μέσα.

Η αμφισημία των ευρωπαϊκών στόχων καταδεικνύεται ακόμη πιο έντονα στο παράρτημα 2 των συμπερασμάτων της Προεδρίας σχετικά με τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Σε αυτό, από τη μια πλευρά υποστηρίζεται ότι η αυτονομία της κοινοτικής λήψης αποφάσεων πρέπει να ενισχυθεί, ενώ από την άλλη τονίζεται ιδιαίτερα το πνεύμα της εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΝΑΤΟ.

Εν συντομία, η Ευρώπη μετά από τόσα χρόνια δεν γνωρίζει ακόμη τι επιθυμεί. Κατά τη γνώμη μου, δεν έχει κανένα νόημα η Ευρώπη να συνεχίσει να οικοδομείται με όλα αυτά τα ενδιαφέροντα θεσμικά όργανα. Η πορτογαλική Προεδρία κατέδειξε, για άλλη μια φορά, ότι ήρθε ο καιρός να καθοριστούν σαφέστερα τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Ευρώπης και των εθνικών κρατών.

 
  
MPphoto
 
 

  Sichrovsky (NI). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, εξακολουθώντας κι εγώ να αισθάνομαι συγκλονισμένος από την παρατεινόμενη εκ των προτέρων καταδίκη της Αυστρίας από 14 κράτη μέλη, είμαι της γνώμης ότι παρά τα πολλά επαινετικά λόγια που ειπώθηκαν για την πορτογαλική Προεδρία, ο παραλογισμός των κυρώσεων κατά της Αυστρίας - που, όπως έγραψε κάποτε μια γερμανική εφημερίδα, αποφασίστηκαν μεν από κοινού, αλλά είναι διμερείς - θα περάσει στην ιστορία της ΕΕ και επομένως, δυστυχώς, και στην ιστορία της πορτογαλικής Προεδρίας ως “στερνή μου γνώση, να σ’ είχα πρώτα”· Δεν είναι δυνατόν μια κοινότητα που διεκδικεί τον χαρακτηρισμό κοινότητα αξιών να τελειώνει στην Λίμνη της Κωνστάντιας. Η εργασία της Προεδρίας τελικά θα είναι αξιόπιστη μόνον εάν οι αξίες που πρέπει να υπερασπιστεί είναι δεσμευτικές για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και δεν χρησιμοποιούνται αυθαίρετα και ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες για την πολιτική προπαγάνδα συγκεκριμένων πολιτικών κατά μιας δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης ενός κράτους μέλους της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Beazley (PPE-DE). - (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, κατ’ αρχάς θα ήθελα να προσθέσω και τη δική μου φωνή σε όσους νωρίτερα υπέβαλαν τα σέβη τους στη μνήμη του Προέδρου Pflimlin. Μία από τις διαρκείς κληρονομιές που μας άφησε είναι η κατανόηση της συνεχούς ανάγκης για δύναμη των τριών πολιτικών θεσμικών οργάνων της ΕΕ και για αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ τους.

Είναι ίσως αναπόφευκτο καθώς συζητάμε το τέλος της πορτογαλικής Προεδρίας η μνήμη μας να εστιαστεί περισσότερο στο δεύτερο μισό της ΔΚΔ παρά στο πρώτο, δεδομένων των πρόσφατων ομιλιών στο Βερολίνο, ωστόσο θα ήθελα σε αυτό το στάδιο να καταγραφούν οι ευχαριστίες μου προς την πορτογαλική Προεδρία για την επιμέλεια που επέδειξε και που συμβουλευόταν το Κοινοβούλιο τόσο εδώ στην Ολομέλεια όσο και στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων.

Οι ομιλίες στο Βερολίνο του Υπουργού Εξωτερικών, κυρίου Fischer, με όραμα αλλά και ακανθώδεις, του Προέδρου Chirac, ακανθώδεις αλλά χωρίς όραμα, και του Πρωθυπουργού Blair, μήτε με όραμα μήτε ακανθώδεις, που απειλούν να επισκιάσουν τη μνήμη της πορτογαλικής Προεδρίας, μας αφήνουν κάποιες ερωτήσεις στο μυαλό ως προς τις οποίες μπορεί ακόμη να μας βοηθήσει η πορτογαλική Προεδρία.

Κατ’ αρχάς, καταλαβαίνω ότι ο Πρωθυπουργός Jospin είπε ότι θα προτιμούσε να μη δει συμφωνία τον Δεκέμβριο στη Νίκαια παρά μια μη ικανοποιητική θεσμική μεταρρύθμιση. Μπορεί η πορτογαλική Προεδρία να επιβεβαιώσει ότι έχει γίνει αρκετή δουλειά ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα μπορέσει να επιτευχθεί συμφωνία τον Δεκέμβριο;

Δεύτερον, σχετικά με τη διεύρυνση, μπορεί να επιβεβαιώσει ότι υπάρχει ακόμη πολιτική βούληση στο Συμβούλιο ώστε οι υποψήφιες χώρες, το παρόν Σώμα και ο πληθυσμός της Ευρώπης να περιμένουν να ακούσουν την ανακοίνωση ημερομηνιών-στόχων για το πρώτο κύμα προσχώρησης; Είναι κάτι που η Επιτροπή και πολλά μέλη αυτού του Σώματος θα ήθελαν να δουν.

Η τελευταία μου ερώτηση για στενή συνεργασία αφορά και τον Επίτροπο κύριο Patten, εάν είναι σε θέση να αποδείξει ότι δεν έχει πάρει όρκο σιωπής. Ισχύει ακόμη ότι το Συμβούλιο συνεχίζει να προσδίδει σημασία στη δημοκρατική αλληλεπίδραση μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων και ότι η στενότερη συνεργασία δεν θα σημαίνει αναπόφευκτα περισσότερη λήψη αποφάσεων από ένα θεσμικό όργανο, το Συμβούλιο, εις βάρος του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής και, συνεκδοχικά, του λαού της Ευρώπης;

 
  
MPphoto
 
 

  Τσάτσος (PSE). - Κύριε Πρόεδρε, ως ένας εκ των δύο εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Διακυβερνητική Διάσκεψη οφείλω ευχαριστίες στην απελθούσα πορτογαλική Προεδρία για την εξαιρετικά τιμητική υποδοχή και τις εξαιρετικές συνθήκες σύμπραξης που μας επιφύλαξε. Θέλω να ελπίζω πως η ίδια συνέχεια θα δοθεί και από τη γαλλική Προεδρία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στο πιο κρίσιμο σταυροδρόμι της ιστορίας της. Η απόφαση του Ελσίνκι για τη μεγάλη διεύρυνση θέτει το υπαρξιακό ερώτημα με ποιό θεσμικό οικοδόμημα μπορεί να λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 περίπου κρατών. Πάντως, όχι με το παρόν.

Υιοθετώ πλήρως τις εύστοχες παρατηρήσεις του κ. Segura για τις πολλές επιτυχίες της πορτογαλικής Προεδρίας. Στην Φέιρα όμως, με εξαίρεση το θέμα της ενισχυμένης συνεργασίας, η ατζέντα της Διακυβερνητικής δεν εμπλουτίσθηκε αλλά παρέμεινε κυρίως με το left-over του Άμστερνταμ. Η στάση αυτή των ηγετών της Ευρώπης είναι, νομίζω, προβληματική για τον εξής λόγο: Υποτίθεται ότι αυτή η Διακυβερνητική γίνεται για να διαμορφωθούν οι θεσμικές προϋποθέσεις της διεύρυνσης. Δεν ανήκε όμως στις θεσμικές αυτές προϋποθέσεις και η κατοχύρωση της αξιοπιστίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Και πώς μπορεί να κατοχυρωθεί αυτή η αξιοπιστία χωρίς Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, χωρίς ριζική νομική αντιμετώπιση των αντιδημοκρατικών συμπεριφορών των κρατών, χωρίς κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας, χωρίς την συνταγματοποίηση των Συνθηκών;

Το γεγονός αυτό δημιουργεί για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εάν δεν πραγματοποιήσουμε προόδους έως τη Νίκαια, ένα τεράστιο δίλημμα ως προς την έγκριση της διεύρυνσης.

Επ' αυτού, έχω δύο παρατηρήσεις: πρώτον, την εξουσία που μας δίνουν οι Συνθήκες να εγκρίνουμε ή να απορρίψουμε την διεύρυνση την αισθανόμαστε ως ιστορική ευθύνη και όχι ως δύναμη για να επιβάλλουμε απόψεις· δεύτερον, η απόφασή μας εάν θα εγκρίνουμε ή θα απορρίψουμε τη διεύρυνση, για να είναι ιστορικά υπεύθυνη, θα πρέπει να εξαρτηθεί από το εάν αξιολογήσουμε τις θεσμικές αλλαγές ως επαρκείς για να υποδεχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση 10 ή 11 νέα κράτη μέλη.

Τις παραμονές της Φέιρα, και αυτό φυσικά δεν είναι τυχαίο, άρχισε ένας εξωθεσμικός διάλογος με πρωταγωνιστές τους υπουργούς εξωτερικών της Γερμανίας και της Γαλλίας. Ένας διάλογος εξαιρετικά ενδιαφέρων, με νέες ιδέες και στο σύνολό του ενισχυτικός του ευρωπαϊκού οράματος, άσχετα με το πού κανείς διαφωνεί και πού συμφωνεί. Όμως, είναι διάλογος που ανατρέπει τη λογική επί της οποίας εργάζεται σήμερα η Διακυβερνητική και που παραμένει έως σήμερα κυρίως διάλογος μόνο μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας. Μήπως αυτός ο εξωθεσμικός διάλογος επηρέασε το κείμενο των συμπερασμάτων της Φέιρα; Γι' αυτό ήταν τόσο σύντομα τα συμπεράσματα ως προς τα θεσμικά θέματα; Μήπως η Φέιρα, σε συνάρτηση με τον γαλλο-γερμανικό διάλογο, σημαίνει πως η Διακυβερνητική που διεξάγεται ξεπεράστηκε πριν καν ολοκληρωθεί; Ελπίζω όχι.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Φέιρα περιορίσθηκε να προσθέσει στην ατζέντα την ενισχυμένη συνεργασία. Καταγράφεται έτσι ως επείγον και κρίσιμο θέμα. Επ' αυτού παρατηρώ τα εξής: για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρώ και τον προβληματισμό αναγκαίο και την απαλλαγή από τον κίνδυνο μπλοκαρίσματος με το ισχύον βέτο σωστή, αλλά και την προστασία της θεσμικής ενότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγκαία. Ο κ. Brok κι εγώ τα τονίσαμε αυτά αρκετές φορές στην Διακυβερνητική.

Όμως, έχω ένα ερώτημα: Έχουμε αποσαφηνίσει στα υποψήφια κράτη, άραγε, πως η συζήτηση για την ενισχυμένη συνεργασία επί του παρόντος κυρίως σε αυτά αφορά, και πως γι' αυτό σπεύδουμε να ολοκληρώσουμε τις ρυθμίσεις πριν εισέλθουν οι νέοι εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Ο γερμανο-γαλλικός διάλογος είναι σαφής ως προς το κεντρικό του νόημα, που είναι η διαπίστωση της ανάγκης των δύο ευρωπαϊκών ταχυτήτων. Η Φέιρα, τελικά, καθίσταται ιστορική, όχι τόσο για όσα θεσμικά είπε, αλλά κυρίως για όσα στα θεσμικά ζητήματα, νομίζω, δεν είπε.

 
  
MPphoto
 
 

  Cossutta (GUE/NGL). - (ΙΤ) Κύριε Πρόεδρε, η δική μου είναι μια κριτική εκτίμηση. Το μέλλον της Ευρώπης αφορά δύο μεγάλα ζητήματα, εκείνο της δημοκρατίας και εκείνο της εργασίας.

Δημοκρατία: η Διακυβερνητική Διάσκεψη πιστεύω ότι δεν θα επιλύσει το ζήτημα του επονομαζόμενου δημοκρατικού ελλείματος και από μόνη της η επονομαζόμενη ενισχυμένη συνεργασία δεν επαρκεί. Περισσότερη δημοκρατία σημαίνει να εγγυηθούμε στους εκλεγμένους από το λαό πλήρεις νομοθετικές εξουσίες και εξουσίες πρωτοβουλίας. Περισσότερη δημοκρατία σημαίνει, επίσης, ανεξαρτησία της Ευρώπης από τις Ηνωμένες Πολιτείες και, συνεπώς, αυτονομία από το ΝΑΤΟ. Περισσότερη δημοκρατία σημαίνει πολιτικό έλεγχο της οικονομίας και των θεσμών της, αρχής γενομένης από την Κεντρική Τράπεζα και όχι αντιστρόφως.

Εργασία: το σχέδιο δράσης e-Europa μπορεί να χρησιμεύσει στο να προετοιμάσει τους πολίτες να γίνουν καταναλωτές μέσω του δικτύου και, ασφαλώς, δεν μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Η δέσμευση για την απασχόληση μετατοπίσθηκε κατά τρόπο κοντόφθαλμο προς την αγορά.

Βρίσκεται εν εξελίξει μια πραγματική και παράλογη ιδεολογική διαδικασία για την αντικατάσταση του κράτους από την αγορά και για εμάς τους κομμουνιστές είναι πασιφανές ότι η Ένωση πρέπει να αλλάξει ριζικά την πορεία της.

 
  
MPphoto
 
 

  Γιαννάκου-Κουτσίκου (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, συγχαίρω την πορτογαλική Προεδρία για τη θητεία της. Κατά τη διάρκειά της, προωθήθηκαν διάφορα θέματα, σε πολιτικό όμως επίπεδο άνοιξε η συζήτηση σχετικά με το μέλλον της Ένωσης και την προετοιμασία του, παρά το γεγονός ότι στην παρούσα φάση η Διακυβερνητική φαίνεται να παραμένει στην αρχική ατζέντα. Οι αποφάσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας, αλλά και ο καθορισμός κανόνων συνεργασίας μεταξύ Ένωσης και ΝΑΤΟ, είναι προφανέστατα θετικές, παρότι ορισμένα σημεία σχετικά με τις μελλοντικές εξελίξεις παραμένουν ασαφή. Η πορτογαλική Προεδρία αναφέρθηκε στον φεντεραλισμό, σε ζητήματα του μέλλοντος γενικά, χωρίς όμως, παραδείγματος χάρη, να θίξει το θέμα των ιδίων πόρων, χωρίς την θεαματική αύξηση των οποίων η διεύρυνση θα γίνει πρακτικά ανέφικτη και πολιτικά οδυνηρή.

Η μνεία στην ενισχυμένη συνεργασία ως κύριο μέσο προόδου της Ένωσης δίνει την εντύπωση ότι προετοιμάζομαστε για μια Ευρώπη και τυπικά δύο ταχυτήτων. Μόνο εάν η συνεργασία αυτή παραμείνει σε ορισμένους τομείς θα αποτελέσει την κινητήριο δύναμη για την Ένωση. Η επιβεβαίωση της συμμετοχής της Ελλάδας στην ζώνη ευρώ μας χαροποιεί. Αν αυτό μάλιστα αποτελεί το προοίμιο για την συμμετοχή όλων όσοι έχουν μείνει ακόμη έξω, είναι ακόμη θετικότερη. Επί της ουσίας, το Συμβούλιο της Λισσαβώνας για την απασχόληση και τον ανταγωνισμό, οι πολιτικές για το περιβάλλον και την δημόσια υγεία, αποτελούν μια μικρή στροφή προς τον πολίτη, όχι όμως αρκετή για τις πραγματικές ανάγκες του.

Κύριε Πρόεδρε, το Συμβούλιο της Feira δεν εξέπληξε, ούτε απογοήτευσε. Πρέπει όμως να παραδεχθούμε ότι η Ένωση υπό τον θεσμικό της μανδύα παραμένει σε στερεότυπα, ενώ ορισμένες φωνές υπευθύνων της ευρωπαϊκής πολιτικής αναδεικνύουν μέσω του Τύπου διάφορες ιδέες που οι Ευρωπαίοι πολίτες παρακολουθούν, χωρίς να έχουν ωστόσο καμία δυνατότητα συμμετοχής στον όποιο προβληματισμό. Η Ευρώπη αυτή θα ολοκληρωθεί με την συμμετοχή όλων μας, ακόμα και αυτών που δεν την θέλουν. Και πάντως οφείλει να είναι μια Ευρώπη που θα δίνει ελπίδες σε όλους τους πολίτες, των οποίων άλλωστε τα θεμελιώδη δικαιώματα ευελπιστούμε να δούμε ενσωματωμένα στην νέα Συνθήκη.

 
  
MPphoto
 
 

  Ribeiro e Castro (UEN). - (PT) Κύριε Πρόεδρε, η παρέμβασή μου είναι λίγο εκτός χρόνου. Αλλά χρειάστηκε να πάω να εξακριβώσω κάτι, διότι είχα μπερδευτεί, και δεν ξέρω αν πρόκειται για ένα πρόβλημα ταυτόχρονης διερμηνείας: πριν από λίγο άκουσα τον κ. Nassauer, της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, να ασκεί εντονότατη κριτική στην πορτογαλική Προεδρία, και αποκλειστικά στην πορτογαλική Προεδρία, λόγω των κυρώσεων κατά της Αυστρίας. Όμως, στις 13 Φεβρουαρίου είχαμε εγκρίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα ψήφισμα, κατόπιν ψηφοφορίας δι' ονομαστικής κλήσεως - και σημειωτέον, ο κ. Nassauer έχει καταγραφεί μεταξύ των βουλευτών που ψήφισαν υπέρ του εν λόγω ψηφίσματος. Άρα, σίγουρα υπάρχει εδώ ένα λάθος, είτε στην ταυτόχρονη διερμηνεία είτε στον κατάλογο των ψηφισάντων. Θα παρακαλούσα το Προεδρείο να μας ενημερώσει σχετικά ώστε να ξεκαθαριστεί η κατάσταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. - Κύριε Ribeiro e Castro, το θέμα θα ξεκαθαριστεί. Όπως γνωρίζετε, τις μόνες παρεμβάσεις επί της διαδικασίας που μπορώ να επιτρέψω είναι εκείνες όπου γίνεται επίκληση του Κανονισμού, επισημαίνοντας την εσφαλμένη ερμηνεία κάποιου άρθρου του. Επομένως, δεν μπορώ να σας αφήσω να συνεχίσετε να μιλάτε. Παρ' όλα αυτά, όμως, όσα είπατε ίσως αποβούν χρήσιμα και αποδοτικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Goebbels (PSE). - (FR) Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι δυνατό να εξηγήσει κανείς σε 240 δευτερόλεπτα πόσο ευνοϊκή ήταν η δράση του προέδρου Guterres και όλης της ομάδας του για την Ένωσή μας. Πρέπει συνεπώς να περιοριστώ σε λίγες σύντομες και ατελείς σκέψεις.

Δικαίως, η Πορτογαλία έθεσε την ανάπτυξη και την απασχόληση στο κέντρο της ευρωπαϊκής συζήτησης. Προκειμένου να επωφεληθούμε στο μέγιστο από την εσωτερική αγορά, πρέπει κατά τη γνώμη μου, να ενισχύσουμε τον οικονομικό πόλο της Ένωσης. Δεν μιλώ για μια οικονομική κυβέρνηση, καθώς ένας τέτοιος όρος προκαλεί σύγχυση. Εξάλλου, ποιος θα ήθελε μια κυβέρνηση που να αποτελείται μόνο από υπουργούς οικονομικών; Παρ’ όλα αυτά η Ευρώπη χρειάζεται έναν αποτελεσματικότερο συντονισμό των εθνικών οικονομικών πολιτικών, ενόψει μάλιστα μιας ενιαίας και ανεξάρτητης νομισματικής πολιτικής.

Εμείς οι Σοσιαλιστές δεν επιθυμούμε μια πολιτική οικονομικού συντονισμού η οποία να αντιστρατεύεται την Κεντρική Τράπεζα, αλλά έναν εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ εκείνων που λαμβάνουν τις αποφάσεις για την νομισματική πολιτική και εκείνων που λαμβάνουν τις αποφάσεις για τις εθνικές οικονομικές πολιτικές, δεδομένου ότι όλοι θα πρέπει προφανώς να ενεργούν και να αποφασίζουν διατηρώντας την ανεξαρτησία τους. Αυτός ο απαραίτητος συντονισμός αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση των συλλογικών πλεονεκτημάτων από τη δράση στο πλαίσιο της κοινής οικονομικής πολιτικής. Συνίσταται στην εδραίωση εντός του Συμβουλίου του ECOFIN, αλλά κυρίως εντός του Συμβουλίου του ευρώ, ορισμένων απλών κανόνων, με τους οποίους, για παράδειγμα, θα ζητείται από κάθε υπουργό Οικονομικών να προβαίνει σε ανάλυση ενώπιον των συναδέλφων του των μεγάλων κατευθυντήριων γραμμών του σχεδίου του προϋπολογισμού, ή μιας φορολογικής μεταρρύθμισης, ή οποιασδήποτε άλλης εθνικής δράσης, η οποία είναι πιθανό να επηρεάσει ολόκληρη την Ένωση. Ένας τέτοιος συντονισμός των εθνικών οικονομικών πολιτικών, τον οποίο εγώ ονομάζω διακριτικό, θα επιτρέπει τον προοδευτικό προσανατολισμό των εθνικών δράσεων προς στόχους που έχουν προσδιοριστεί από κοινού.

Η ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς προβλέπει επίσης νέους κανόνες, για να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων σε περίπτωση συγχώνευσης ή απορρόφησης επιχειρήσεων, για να αποφεύγονται οι μεταφορές των επιχειρήσεων λόγω του φορολογικού ή κοινωνικού ντάμπινγκ, για να εξασφαλίζεται η παροχή βασικών δημόσιων υπηρεσιών για όλα τα στρώματα του πληθυσμού, κυρίως τα πιο ευάλωτα.

Μια άλλη μεγάλη προτεραιότητα, την οποία η Πορτογαλία την είχε κατανοήσει, είναι η ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων των Ευρωπαίων. Μια πιο ανοιχτή και πιο ευέλικτη οικονομία, απαιτεί νέες ασφάλειες για τους εργαζομένους, για παράδειγμα το δικαίωμα στη δια βίου εκπαίδευση. Κάθε απαίτηση για περισσότερη κινητικότητα, περισσότερη προσαρμοστικότητα έχει ως απαραίτητο συμπλήρωμα μια κοινωνική κάλυψη χωρίς κενά σε όλη την επικράτεια της Ένωσης, για παράδειγμα όσον αφορά τη δυνατότητα μεταφοράς των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.

Οι Σοσιαλιστές αναμένουν από τη μέλλουσα γαλλική Προεδρία να προχωρήσει γρήγορα το σχέδιο της κοινωνικής ημερήσιας διάταξης καθώς και να έχει ένα ουσιαστικό περιεχόμενο.

Η Πορτογαλία προώθησε την e-Europe. Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στεφανώθηκαν με κάθε δόξα. Όλα φαίνονται πιθανά: η δίχως σύνορα επικοινωνία, η δημοκρατική πρόσβαση στις πληροφορίες, στις συναλλαγές και στην επικοινωνία. Ωστόσο, το όνειρο σύντομα προσκρούει στις κοινωνιολογικές και οικονομικές πραγματικότητες. Η εκπληκτική πρόοδος του Διαδικτύου στις κοινωνίες μας δεν πρέπει να μας κάνει να λησμονούμε ότι υφίσταται ένα ψηφιακό χάσμα, ότι οι διαφορές μεταξύ των πλούσιων και των φτωχών στον τομέα της πληροφορικής αυξάνουν τόσο στις ανεπτυγμένες χώρες, αλλά κυρίως στον τρίτο κόσμο.

Κύριε Πρόεδρε, θα είχα ακόμη να πω πολλά πράγματα. Δυστυχώς, ο χρόνος της αγόρευσής μου εξαντλείται. 240 δευτερόλεπτα είναι πράγματι πάρα πολύ λίγο. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η Πορτογαλία, ολόκληρη η ομάδα του προέδρου Guterres, αποδείχθηκαν αντάξιοι της Ένωσης και ότι τώρα η Γαλλία μπορεί να αποδείξει ότι ακόμη και μια μεγάλη χώρα μπορεί να επιτύχει μια καλή προεδρία.

 
  
MPphoto
 
 

  Peijs (PPE-DE). - (NL) Κύριε Πρόεδρε, από το 1989 προσπαθώ από αυτό εδώ το Κοινοβούλιο να προσφέρω ένα ευνοϊκότερο κλίμα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Τα πρώτα χρόνια επιχείρησα με διάφορες οργανώσεις να ζητήσω σαφώς από κάθε νέα Προεδρία την επεξεργασία ενός προγράμματος του συμβουλίου για τις ΜΜΕ. Πάντοτε, αποσπούσαμε ωραίες δηλώσεις, αλλά σπάνια πράξεις. Τώρα το Συμβούλιο, υπό την πορτογαλική Προεδρία, κατέληξε σε έναν Χάρτη. Είμαι ικανοποιημένη με αυτό, αλλά, αγαπητέ Πρόεδρε του Συμβουλίου, θα ήθελα να μου εγγυηθείτε τα παρακάτω κατά τις τελευταίες ημέρες της Προεδρίας σας.

Κατά πρώτον, ότι η εφαρμογή του Χάρτη αποτελεί και θα παραμείνει καθήκον του Συμβουλίου. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση αφορούν την επικουρικότητα, όπως το Συμβούλιό σας δεν κουράζεται να επαναλαμβάνει στο Κοινοβούλιο. Οι επιχειρηματίες που αρχίζουν τις δραστηριότητές τους, κατά τη γνώμη μου, δεν αποτέλεσαν ποτέ αντικείμενο προσοχής εκ μέρους της Ευρώπης. Τόσο όσον αφορά το γενικό κλίμα όσο και την κατά δυνατόν λιγότερη περίπλοκη νομοθεσία. Αλλά, για παράδειγμα, η μεταφορά της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στην εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του νομικού χριστουγεννιάτικου δέντρου, το οποίο σε γενικές γραμμές ολοκληρώνεται εδώ, αυτό αποτελεί καθήκον σας.

Η συγκριτική αξιολόγηση είναι ωραία, αλλά μια Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία στηρίζει όλη της την πολιτική σε ένα σύστημα όπως η συγκριτική αξιολόγηση, οδηγείται σε φτώχεια πολιτικής. Πάρτε για παράδειγμα τις ΗΠΑ.

Η δια βίου μάθηση. Αυτό αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών. Και προσέξτε καλά εάν δεν καταφέρετε να λάβετε γρήγορα τα μέτρα σας υπό τις σημερινές δημογραφικές εξελίξεις. Η on-line πρόσβαση για τις επιχειρήσεις. Πρέπει να φροντίσει ο καθένας στη χώρα του ώστε οι επιχειρήσεις να γίνουν ψηφιακές, και ακόμη και το μέρος των επιχειρήσεων που δεν διαθέτει ακόμη ούτε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Η εσωτερική αγορά και η πρόσβαση σε αυτή αποτελεί μια πραγματική ευρωπαϊκή υπόθεση. Αλλά στο εσωτερικό τους τα κράτη μέλη θα πρέπει να φροντίσουν ώστε να υπάρχουν αρκετά εύκολες διαδικασίες υποβολής παραπόνων. Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, συχνά τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα που εμποδίζουν την αγορά. Αυτό είναι ντροπή.

Παράδειγμα αποτελούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες όταν επιθυμούν να δουλέψουν έξω από τα σύνορά τους. Αυτό το Κοινοβούλιο θα παρακολουθεί το Συμβούλιο με κριτικό πνεύμα κατά την εφαρμογή αυτού του χάρτη. Πιστεύουμε στα λόγια σας και επιθυμούμε να γίνουν πράξεις αυτά τα λόγια. Ακόμη, θα ήθελα να στείλω τις καλύτερες ευχές μου στον παλιό συνάδελφό μας κύριο Cravinhο, ο οποίος, όπως έμαθα, είναι σοβαρά άρρωστος.

 
  
MPphoto
 
 

  Mann, Thomas (PPE-DE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, στις 28 Ιουνίου έγινε η πρώτη Σύνοδος Κορυφής μεταξύ της ΕΕ και της μεγαλύτερης δημοκρατίας του κόσμου και δεύτερης σε μέγεθος εμπορικής δύναμης της Ασίας. Η Ινδία που - το επεσήμανε ο Επίτροπος Patten - πολύ συχνά υποτιμάται, τελικά έτυχε της προσοχής που της αξίζει βάσει της οικονομικής και πολιτικής δυναμικής της. Επιτέλους, μια φορά δεν σπαταλήθηκε χρόνος με εκδηλώσεις αβροφροσύνης. Κατέστη δυνατή η υπογραφή συγκεκριμένων συμφωνιών. Δεν είναι μόνο για την ΕΕ ως τον κυριότερο εμπορικό εταίρο της Ινδίας σημαντικό να γίνει περαιτέρω αποδόμηση του προστατευτισμού και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την ελευθέρωση. Η απάντηση στη μεταρρυθμιστική διαδικασία είναι σαφείς συμπληρωματικές επενδύσεις από την Ευρώπη. Στα μέσα Απριλίου η αποστολή μας SAARC, της οποίας είμαι αντιπρόεδρος είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει ποιες πρόοδοι έχουν ήδη σημειωθεί στην οικονομική αναδιάρθρωση. Στη νέα οικονομία - π.χ. στην τεχνολογία της πληροφορίας - πάλι εμείς είμαστε ο σημαντικότερος εταίρος. Όμως δεν θα μπορέσουμε να επωφεληθούμε από τους καλά καταρτισμένους τεχνικούς και τα εξειδικευμένα στελέχη παρά μόνον όταν διαγραφεί από τη συζήτηση η ατελής ιδέα της Green Card, της πράσινης κάρτας. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να λειτουργήσει μια Green Card με χρονικά περιορισμένη ισχύ. Χρειαζόμαστε τη συνεργασία ευρωπαϊκών και ινδικών επιχειρήσεων. Τότε θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι συνεργάτες και θα έχουν σαφείς συμβάσεις με παγκόσμια ισχύ.

Στη Σύνοδο Κορυφής συζητήθηκαν η ομάδα προβληματισμού, οι επαφές με ΜΚΟ και τα νέα δίκτυα. Έχουμε κοινές αξίες. Αυτό καθιστά ακόμη σημαντικότερο τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και των εθνοτικών μειονοτήτων κι όσων σκέφτονται διαφορετικά, και την κατάργηση της παιδικής εργασίας. Αυτό δεν είναι καθόλου ένας τυπικά δυτικός τρόπος σκέψης παρά πρέπει να αποτελεί κοινή δημοκρατική συνείδηση. Η καταπολέμηση της ανεργίας και του αποκλεισμού πρέπει να είναι το ίδιο εντατική με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της εγκληματικότητας, αυτό συμφωνήθηκε μάλιστα από κοινού.

Τώρα, ελπίζω ότι η συνάντηση των πολιτικά και οικονομικά υπευθύνων θα αποτελέσει την πρώτη σελίδα ενός νέου βιβλίου, στο οποίο θα περιληφθούν και οι νέοι που βρίσκονται στα πανεπιστήμια, τα σχολεία και τις επιχειρήσεις. Ας προωθήσουμε λοιπόν προγράμματα ανταλλαγών, κύριε Πρόεδρε, προκειμένου να συναντηθούν οι άνθρωποι, να προσεγγίσουν αμοιβαία τον τρόπο σκέψης τους και να μπορέσουν μελλοντικά να συνεργασθούν!

 
  
MPphoto
 
 

  Thyssen (PPE-DE). - (NL) Κύριε Πρόεδρε, στη σύντομη παρέμβασή μου θα ήθελα, καταρχάς, να συνταχθώ με αυτά που δήλωσε η συνάδελφος κυρία Peijs και να δηλώσω ότι συμμερίζομαι από χρόνια την ανησυχία του για μια αποτελεσματική πολιτική για τις ΜΜΕ. Περαιτέρω, θα ήθελα να επικεντρώσω το ενδιαφέρον μου στην αποκαλούμενη απόφαση για το φορολογικό πακέτο. Διαβάζω στα συμπεράσματα ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε μια έκθεση του ECOFIN, μια δήλωση στα πρακτικά του Συμβουλίου, καθώς και τη συμφωνία και τις αρχές του ίδιου του φορολογικού πακέτου. Αυτό φαίνεται πλήρες, αλλά δεν αντιλαμβάνομαι το περιεχόμενο και είμαι πεπεισμένη ότι αντιπροσωπεύει ένα άδειο κουτί. Έχω την εντύπωση ότι κάθε σχετικό ερώτημα παραμένει αναπάντητο και ότι η Ευρώπη, με αυτόν τον τρόπο, δεν κερδίζει σε αξιοπιστία. Οι άνθρωποι εξακολουθούν να μην γνωρίζουν, ακόμη και μετά από αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, εάν θα υπάρξει πραγματικά ευρωπαϊκή ρύθμιση για τα εισοδήματα από τις καταθέσεις ή εάν το θέμα αντιμετωπιστεί αργότερα. Πιθανόν να έχει συμφωνηθεί ένα χρονοδιάγραμμα, αλλά για κάθε φάση αυτού τίθενται πολλοί όροι. Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν, επίσης, κατά πόσο τώρα επήλθε η άρση του τραπεζικού απορρήτου, καθώς και κατά πόσο κατά την εφαρμογή άλλων μερών του φορολογικού πακέτου θα επιτευχθεί σχετικά πρόοδος.

Κύριε Πρόεδρε, επειδή γνωρίζω ότι η Προεδρία του Συμβουλίου κατέβαλε τεράστιες προσπάθειες για να υπάρξει εξέλιξη όσον αφορά το φορολογικό πακέτο, θα ήθελα από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου μια απάντηση σε δύο ερωτήματα. Κατά πρώτον, εάν το χρονοδιάγραμμα της φορολόγησης των κινητών εσόδων έχει απλά μετατεθεί, ή εάν θα μπορούσε να εγκαταλειφθεί κιόλας. Κατά δεύτερον, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, δεν είστε και εσείς σύμφωνος μαζί μου ότι όσο θα ισχύει ο κανόνας της ομοφωνίας για τη λήψη φορολογικών αποφάσεων, τόσο θα παραμένει αδύνατο να πραγματοποιήσουμε την εσωτερική αγορά στο θέμα της φορολογίας;

 
  
MPphoto
 
 

  Stenzel (PPE-DE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, πραγματικά θα ευχόμουν μέσα από την καρδιά μου και λόγω των πολιτικών μου πεποιθήσεων να ήταν ευκολότερη η θητεία της πορτογαλικής Προεδρίας, χωρίς το βάρος που δημιούργησαν οι διμερείς κυρώσεις κατά της αυστριακής ομοσπονδιακής κυβέρνησης και γενικά κατά της χώρας μου. Πρώτα απ’ όλα θα ευχόμουν να μην είχατε αναγκαστεί να αντιμετωπίσετε ένα θέμα που ενδεχομένως κίνησαν άλλοι. Όσο συνεχίζει να σιγοβράζει αυτή η υπόθεση, τόσο πιο δύσκολα ανεκτή γίνεται, όχι μόνο για τη χώρα μου, αλλά και για ολόκληρη την ΕΕ.

Δεν μπορεί κανείς να μην επισημάνει μια κάποια αντίφαση που έγκειται στο ότι τα μέτρα αυτά είχαν απόλυτα πολιτικό νόημα και αποφασίστηκαν επίσης σε πολιτικό επίπεδο, τώρα όμως πρέπει να βρεθεί διέξοδος με τη βοήθεια ενός νομικού οργάνου, για να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο, πράγμα επιθυμητό προς το συμφέρον όλων. Τα μέτρα αυτά στερούνται κάθε νομικής βάσης και αυτός είναι ένας από τους κύριους λόγους που η Πρόεδρος του Κοινοβουλίου Nicole Fontaine επεσήμανε κατά την έναρξη της Συνόδου Κορυφής στη Feira ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέβαλε στις 15 Ιουνίου ένα ψήφισμα και ένα αίτημα στο Συμβούλιο να προβεί σε αξιολόγηση των σχέσεων των 14 με την Αυστρία και να επεξεργαστεί μαζί με όλους τους εμπλεκομένους μια διαδικασία που θα οδηγήσει σε αποδεκτή από όλους λύση.

Φαίνεται ότι αυτή η διαδικασία βρέθηκε και είναι η ανάθεση της υπόθεσης στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που με τη σειρά του θα ορίσει τρεις σοφούς που θα ενημερώσουν για την κατάσταση στην Αυστρία. Πρέπει να πω σχετικά ότι είναι λυπηρό που δεν δόθηκε χρονοδιάγραμμα για όλα αυτά. Κάτι τέτοιο θα διευκόλυνε τα πράγματα. Είναι πολύ λυπηρό που πριν ακόμη αρχίσει το όργανο αυτό τις εργασίες του ο μελλοντικός Πρόεδρος προεξοφλεί ήδη εδώ το αποτέλεσμά τους και δυσχεραίνει τις εργασίες του εν λόγω οργάνου δίνοντας την εντύπωση ότι δεν έχουν καμία πολιτική σημασία.

Μου μένει μονάχα να ελπίζω ότι θα γίνει αποδεκτή η πολιτική σημασία της έκθεσης του συγκεκριμένου νομικού οργάνου και θα επιτευχθεί εδώ κατά την γαλλική Προεδρία ένας χρυσός στόχος, δηλαδή η σύντομη άρση των κυρώσεων κατά της χώρας μου!

 
  
MPphoto
 
 

  Ferber (PPE-DE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, οι συναντήσεις των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ, που γίνονται όλο και πιο συχνές, επισύρουν επίσης όλο και πιο συχνά την κατηγορία ότι ασχολούνται με πράγματα που βασικά δεν ανάγονται στο ευρωπαϊκό επίπεδο ενώ δεν καταπιάνονται με εκείνα που πρέπει να ασχοληθούν. Στη Feira δεν έγινε λόγος για σαφή διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων που ανάγονται στο ευρωπαϊκό επίπεδο και εκείνων που αφορούν τα κράτη μέλη, δεν συζητήθηκε η άρση των παράλογων κυρώσεων κατά της Αυστρίας, ούτε και η εύρεση ενός πραγματικά λειτουργικού συμβιβασμού για τον φόρο των επιτοκίων. Αυτά που επιτεύχθηκαν μεταθέτουν το πρόβλημα κατά μία δεκαετία.

Αντίθετα, συζητήθηκαν πράγματα που αυτόν τον καιρό δεν έχουν θέση στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Με πόσες ακόμη χώρες πρέπει λοιπόν να κάνουμε ακόμη διαπραγματεύσεις; Πρέπει επιτέλους να αναπτύξουμε κλιμακούμενες διαδικασίες για τη συνεργασία της ΕΕ με τις χώρες της Κεντρικής, της Ανατολικής και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες και των δύο πλευρών ακόμη και σε επίπεδο κατώτερο της ιδιότητας του πλήρους μέλους. Τι γίνεται με την τήρηση των κριτηρίων σύγκλισης για την εισδοχή κι άλλων κρατών στη ζώνη του ευρώ; Πρέπει όλα τα κράτη που θέλουν να συμμετάσχουν στη ζώνη του ευρώ να αποδείξουν ότι διαθέτουν διαρκή σταθερότητα, το ίδιο όμως ισχύει και για όσα συμμετέχουν ήδη. Μόνο έτσι μπορεί να ξεπεραστεί η αδυναμία του ευρώ.

Δεν μας χρειάζεται ενισχυμένη συνεργασία στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου - αυτό θα ξεπερνούσε τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης! Αν θέλουμε πραγματικά να απελευθερώσουμε στην ΕΕ δυνάμεις ανάπτυξης, δεν χρειαζόμαστε στον τομέα αυτόν περισσότερες ρυθμίσεις συγκεντρωτικού χαρακτήρα αλλά περισσότερο ανταγωνισμό μεταξύ των κοινωνικών συστημάτων των επιμέρους κρατών. Μόνο τα αποτελέσματα στον τομέα της αμυντικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας πρέπει να επικροτηθούν. Εδώ η Ευρώπη έχει ανάγκη περισσότερης δράσης, εδώ χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Αυτό περιμένουν δικαιολογημένα από εμάς οι πολίτες της ΕΕ.

Θα ήθελα να σας απευθύνω επείγουσα έκκληση να σταματήσετε επιτέλους τις κυρώσεις κατά της Αυστρίας. Δεν μας χρειάζεται γι’ αυτό έκθεση του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - άλλωστε ο έλεγχος γίνεται καθημερινά μέσω των μέσων ενημέρωσης. Επικεντρώστε τις εργασίες σας στα πραγματικά ευρωπαϊκά ζητήματα!

 
  
MPphoto
 
 

  Cederschiöld (PPE-DE). - (SV) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε και κύριοι συνάδελφοι, ωραία τα λόγια στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής της Feira. Ωραία και τα λόγια της τρέχουσας Διακυβερνητικής Διάσκεψης για τις προόδους, αλλά καμία λύση δεν φαίνεται πραγματικά να διαγράφεται. Η Σύνοδος Κορυφής επεσήμανε για άλλη μία φορά τη σημασία μιας ταχείας διεύρυνσης, ωστόσο ζητεί από τις υποψήφιες χώρες να υιοθετήσουν τις διαπραγματευτικές θέσεις της ΕΕ.

Πρέπει να δείξουμε μεγαλύτερο σθένος στην ευρωπαϊκή διαδικασία ολοκλήρωσης και να μην αρχίσουμε να διστάζουμε. Οι υποψήφιες χώρες δεν πρέπει να υποχρεωθούν να περιμένουν υπερβολικά πολύ καιρό. Χρειάζεται μια νέα πολιτική βούληση που θα δώσει πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα από αυτά της Feira. Παράλληλα, είναι σημαντικό να δείξουμε σαφήνεια στο πώς θα επιλυθούν τα θεσμικά θέματα, όπως η διεύρυνση προς ανατολάς, η ειδική πλειοψηφία, ο αριθμός των Επιτρόπων και των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ΕΕ πρέπει να μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά ακόμη και μετά τη διεύρυνση. Παράλληλα, τα εσωτερικά θέματα της ΕΕ δεν πρέπει να καθυστερήσουν τη διαδικασία της διεύρυνσης. Συνεπώς, οι διαδικασίες πρέπει να προχωρήσουν παράλληλα.

Από τη διεύρυνση ανακύπτει επίσης η ανάγκη ενός Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρέπει να θεσπιστούν συνταγματικές διατάξεις, θέμα που δεν είναι αμφιλεγόμενο. Ωστόσο, ο Χάρτης της ΕΕ θέτει την ανάπτυξη της ΕΕ σε μια νέα προοπτική. Πρέπει να δείξουμε ποια είναι η ΕΕ που θέλουμε να έχουμε· μια ΕΕ με νέες προοπτικές και μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, καινοτομίες και επιχειρηματικό πνεύμα καθώς και πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις; Ή προτιμούμε περισσότερη δημόσια χρηματοδοτούμενη πρόνοια και ασθενές νόμισμα;

Η Συνέλευση για την εκπόνηση του Χάρτη θα έπρεπε ίσως να έχει διευρυμένη εντολή διατύπωσης προτάσεων για τη συνταγματοποίηση των Συνθηκών, αφού τα θέματα αφορούν όλους εξίσου βαθιά. Υπάρχει αναμφισβήτητα άμεση σχέση μεταξύ της θέσπισης νέας Συνθήκης και του περιεχομένου της Συνθήκης αυτής.

Μια παράλληλη ανάπτυξη θα μπορέσει να δημιουργήσει νέα πολιτικά ανοίγματα και να προχωρήσει μπροστά, αφού τα διάφορα συμφέροντα θα πρέπει να εξαρτώνται άμεσα μεταξύ τους. Για να επιτευχθεί παράλληλη διεύρυνση και εμβάθυνση, θα μπορούσε να ληφθεί μια απόφαση αρχής για έναν δεσμευτικό χάρτη όσον αφορά το συνταγματικό μέρος, και όχι για το μη θεμελιώδες μέρος. Η Συνέλευση θα έπρεπε σίγουρα να ξέρει τι καθεστώς θα έπρεπε να δοθεί στο Χάρτη και θα μπορούσε να το δει ως την αρχή της νέας διάρθρωσης της Συνθήκης. Τόσο αυτοί που δίνουν προτεραιότητα στη διεύρυνση όσο και αυτοί που δίνουν προτεραιότητα στην εμβάθυνση θα έβρισκαν ικανοποίηση. Μια τέτοια ανάπτυξη θα επέτρεπε την πρώιμη προσέλκυση νέων μελών και παράλληλα θα έδινε στην Ένωση πολλές ευκαιρίες να λειτουργήσει αποτελεσματικότερα για πολύ καιρό στο μέλλον.

Φέρουμε ιστορική ευθύνη να ξεπεράσουμε τα σύνορα - να μην κλιμακώσουμε τις διαφορές που ξέσπασαν με την Αυστρία. Πρέπει να αντικαταστήσουμε τις βραχυπρόθεσμες δράσεις με μακροπρόθεσμη εις βάθος συνεργασία. Τότε πιστεύω ότι οι θεμελιώδεις αξίες μας, το μη αμφιλεγόμενο μέρος του Χάρτη, θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν ως μοχλός διεύρυνσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Smet (PPE-DE). - (NL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριοι υπουργοί, η Λισσαβόνα δημιούργησε πολλές προσδοκίες στον τομέα των κοινωνικών υποθέσεων. Έπρεπε να είχατε παραστεί στις συζητήσεις, εδώ στο Κοινοβούλιο, που είχαμε στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και στις σχέσεις που δημιουργήσαμε με τα συνδικάτα στο πλαίσιο της διασυνδικαλιστικής επιτροπής. Κάθε παράγραφος αναλύθηκε και η Λισσαβόνα θα αποτελούσε την απαρχή μιας νέας σελίδας στην κοινωνική ιστορία. Όταν εξετάζω τα αποτελέσματα της Συνόδου της Feira, τότε, στις 25½ περίπου σελίδες των συμπερασμάτων της Προεδρίας, βρίσκω μόνο μισή σελίδα αφιερωμένη στην κοινωνική προστασία και τις κοινωνικές επενδύσεις. Αυτό δεν θα ήταν κάτι ασυνήθιστο, εάν πραγματικά σε αυτή τη μισή σελίδα υπήρχε κάτι το καινούργιο. Για την πολιτική για την απασχόληση και για την ευρωπαϊκή κοινωνική ατζέντα υπάρχει μάλιστα μόνο μία παρατήρηση.

Αφενός, επαναλαμβάνονται δύο φορές οι καθορισθείσες στη Λισσαβόνα προτεραιότητες: συντάξεις και φτώχια και, αφετέρου, παρατίθενται εκ νέου τέσσερις από τις καθορισθείσες στη Λισσαβόνα προθέσεις: η επιτροπή για την κοινωνική προστασία, η ανοικτή μέθοδος συντονισμού, το πρόγραμμα για τις κοινωνικές επενδύσεις, η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων. Οι παράγραφοι που αφιερώνονται σε αυτά τα θέματα αποτελούν στην πραγματικότητα την επανάληψη των παραγράφων της Συνόδου Κορυφής της Λισσαβόνας. Στην πραγματικότητα, δεν έχει προστεθεί τίποτα το καινούργιο.

Εάν η Σύνοδος της Feira αργότερα αποκτήσει κάποιο ενδιαφέρον, και από κοινωνικής άποψης, τότε αυτό πιθανόν να είναι η συμφωνία για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από τις καταθέσεις, εφόσον φυσικά οδηγήσει αυτό τελικά στην έκδοση οδηγίας. Κάτι τέτοιο θα καταστήσει πραγματικότητα, και όχι μόνο αυτονόητο επιχείρημα, την αρχή της Συνόδου του Ελσίνκι, δηλαδή ότι όλοι οι πολίτες που κατοικούν σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να καταβάλλουν τους οφειλόμενους φόρους για όλα τα εισοδήματά τους από καταθέσεις. Κατά αυτό τον τρόπο, θα εξευρεθούν χρήματα και για την κοινωνική πολιτική και δεν θα χρειάζεται η κοινωνική ασφάλιση να αναζητεί τα χρήματα που δεν εισπράττει εξαιτίας της εξαπάτησής της.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. - Ανακοινώνω ότι έλαβα επτά προτάσεις ψηφίσματος, που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 2, του Κανονισμού.(1)

 
  
MPphoto
 
 

  Malmström (ELDR). - (SV) (έναρξη της ομιλίας χωρίς μικρόφωνο) Οι εργασίες της προεδρεύουσας χώρας, της Πορτογαλίας, δεν ήταν εύκολες, υπήρξαν πολλά δύσκολα θέματα αυτή την άνοιξη, ωστόσο η Πορτογαλία έδειξε ότι είναι μια χώρα που παίρνει πολύ σοβαρά τα ζητήματα που αφορούν την Ευρώπη. Η Σύνοδος της Feira υπήρξε από πολλές απόψεις μια ενδιάμεση σύνοδος πριν από τη γαλλική Προεδρία. Δυστυχώς, κάποια από τα αποτελέσματα της Συνόδου επισκιάστηκαν από την τραγωδία του Ντόβερ, ζήτημα που πραγματικά επείγει να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο ΕΕ.

Η Ομάδα των Φιλελευθέρων εκφράζει την ικανοποίησή της για τις επιτυχίες, όπως για παράδειγμα τη δέσμη φορολογικών μέτρων και την πολιτική διαχείριση των κρίσεων. Εκφράζουμε επίσης την ικανοποίησή μας για την επιβεβαίωση ότι η Ελλάδα θα αποτελέσει σύντομα μέλος της νομισματικής ένωσης. Νιώθουμε μεγάλη ικανοποίηση για τις διατάξεις που αφορούν τη διεύρυνση, αφού για μας τους Φιλελευθέρους κανένας στόχος δεν είναι σημαντικότερος από την ολοκλήρωση της Ευρώπης. Ωστόσο, όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις και τη Διακυβερνητική Διάσκεψη είμαστε απογοητευμένοι. Θα θέλαμε να δούμε πιο απτά αποτελέσματα. Οι χώρες ακόμη προστατεύουν τις θέσεις τους και η συζήτηση για το μέλλον της ΕΕ μόλις άρχισε. Πρόκειται για μια ευπρόσδεκτη και εξαιρετικά σημαντική συζήτηση. Πρέπει να διεξαχθεί σε όλες τις χώρες, ανοικτά και αμερόληπτα, και να διασφαλίζει τη συμμετοχή των πολιτών όλων των κρατών μελών.

Δεν αρκούν οι μινιμαλιστικές μεταρρυθμίσεις της Νίκαιας. Οι πολίτες περιμένουν κάτι περισσότερο. Περιμένουν ότι η ΕΕ θα κάνει κάποια πραγματικά βήματα προόδου προς μια ανοικτή, δημοκρατική Ευρώπη που θα μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά με ίσως μέχρι και 40 κράτη μέλη. Πρέπει να συζητήσουμε τα θέματα που αφορούν το σύνταγμα. Η ΕΕ χρειάζεται ένα σύνταγμα το οποίο να εξηγεί απλά και κατανοητά ποια είναι τα καθήκοντα της ΕΕ και πώς κατανέμονται οι ευθύνες.

Την σκυτάλη έχει τώρα πάρει η Γαλλία. Νιώθω κάποια ανησυχία μπροστά στις διάφορες ενδείξεις που έρχονται από τη γαλλική Προεδρία. Ακόμη κι αν η ΕΕ χρειάζεται ίσως κάποιο στοιχείο πολλών ταχυτήτων, σε καμία περίπτωση δεν χρειαζόμαστε μια Προεδρία πολλών ταχυτήτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Maes (Verts/ALE). - (NL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η πορτογαλική Προεδρία ήταν μια ενεργητική Προεδρία. Εμείς ως Κοινοβούλιο είχαμε απέναντί μας έναν ιδιαίτερα προσεκτικό και περιποιητικό συνομιλητή. Αυτό ήταν προς ευχαρίστησή μας. Αλλά το Συμβούλιο είναι και παραμένει ο συνομιλητής μας. Ως βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν επαληθεύθηκαν οι προσδοκίες μας. Μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, το Συμβούλιο είναι εκείνο που υπακούει στις επικλήσεις για δημοκρατία και διαφάνεια. Το Συμβούλιο εξακολουθεί να μοιάζει με εκείνα τα κράτη μέλη τα οποία δύσκολα οδηγούνται σε συνεργασία. Ο κύριος Patten και ορισμένοι συνάδελφοι αναφέρθηκαν ήδη στο άθλιο τέλος των 58 κινέζων προσφύγων.

Αυτό που αποφασίστηκε στο Τάμπερε, αυτό που έπρεπε να είχε γίνει όσον αφορά τους αιτούντες άσυλο, τους εκπατρισθέντες και τους πρόσφυγες, έρχεται απελπιστικά καθυστερημένο. Και όταν αυτό θα γίνει, τότε θα είναι πιθανόν πολύ πιο περιορισμένο.

Οι συμφωνίες για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας μαρτυρούν τον πλήρη αποκλεισμό του Κοινοβουλίου. Η διολίσθηση προς μια περισσότερο διακυβερνητική και λιγότερο ομόσπονδη Ευρώπη πρέπει επειγόντως να αναστραφεί. Η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών δεν μπορεί να αποτελεί λύση για προβλήματα, μέρος των οποίων αποτελούν αυτά τα κράτη και τα σύνορά τους. Με τη διεύρυνση αυτό θα εμφανιστεί ακόμη πιο έντονα. Τότε μόνο μια δημοκρατική ομοσπονδία, η οποία αναγνωρίζει τους λαούς και τις περιφέρειες καθώς και τις μειονότητες, μπορεί να αποτελέσει τη λύση.

Θα ήθελα να απευθυνθώ στην Πορτογαλία σχετικά με τις αληθινές εμπειρίες πίσω από την όλη υπόθεση, επειδή δεν μπορώ να φανταστώ πώς μια μικρή χώρα όπως αυτή είναι ικανοποιημένη με όλα αυτά.

 
  
MPphoto
 
 

  Guterres, Συμβούλιο. - (PT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους κυρίους βουλευτές για τις παρεμβάσεις τους, ζητώντας ταυτόχρονα από τον κύριο Αντιπρόεδρο να μεταφέρει και στους απόντες βουλευτές τις ευχαριστίες μου για τη συμβολή τους στη συζήτηση.

Θα επιθυμούσα να αναφερθώ σε ορισμένα από τα βασικά ζητήματα που τέθηκαν επί τάπητος στην παρούσα συζήτηση. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά τον κίνδυνο διακυβερνητικής παρεκτροπής. Αισθάνομαι ιδιαίτερη άνεση να μιλήσω γι' αυτό το θέμα διότι εδώ και πολύ καιρό εκφράζω δημοσίως την άποψη πως θα πρέπει σταδιακά να βαδίσουμε προς την κατοχύρωση ενός και μοναδικού πυλώνα σε όλη συνολικά την Ένωση. Και η πορτογαλική Προεδρία έδωσε δείγματα γραφής ότι δεν επιθυμεί μια διακυβερνητική παρεκτροπή. Καταρχάς, στο πλαίσιο της ίδιας της Διακυβερνητικής Διάσκεψης προέκρινε τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε βαθμό πολύ μεγαλύτερο από εκείνον που προέβλεπαν οι αποφάσεις του Ελσίνκι και, κατά δεύτερον, με τη στρατηγική της Λισσαβόνας, ανατέθηκε στην Επιτροπή ένα σύνολο ουσιαστικών καθηκόντων που αναδεικνύουν τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει η Επιτροπή σε όλες τις πλευρές που αφορούν την προώθηση μιας ανοιχτής μεθόδου συντονισμού των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών της Ένωσης.

Επιπλέον, πριν από τη Σύνοδο Κορυφής της Feira, διοργανώσαμε ένα φόρουμ μεταξύ του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου, στο οποίο επίσης συμμετείχαν τα κράτη μέλη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, η Επιτροπή των Περιφερειών και οι κοινωνικοί εταίροι. Συνεπώς, συμμερίζομαι εξ ολοκλήρου την άποψη όσων εκτιμούν ότι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Ένωσης θα πρέπει να διαφυλάσσονται ως κτήμα της Ένωσης και, επομένως, να ενδυναμώνονται, και ότι η οιαδήποτε διακυβερνητική παρεκτροπή θα ήταν μια άκρως ανεπιθύμητη εξέλιξη.

Κατά δεύτερον, αναφορικά με τη Διακυβερνητική Διάσκεψη. Ο ρόλος της πορτογαλικής Προεδρίας δεν συνίστατο στο να περατώσει τις εργασίες της Διακυβερνητικής Διάσκεψης, αλλά να πράξει αυτό ακριβώς που κάναμε. Και αυτό που κάναμε ήταν να συντάξουμε μια έκθεση στην οποία παραθέταμε λεπτομερώς και με μεγάλη ακρίβεια όλες τις θέσεις και όλες τις ενδεχόμενες εναλλακτικές λύσεις αναφορικά με τα θέματα που συγκαταλέγονται στα αποκαλούμενα "παραλειπόμενα" του Άμστερνταμ και, συγχρόνως, να επιδιώξουμε να επιτύχουμε μια συναίνεση, η οποία δεν υπήρχε στο Ελσίνκι, ώστε να καταφέρουμε να συμπεριλάβουμε το θέμα των ενισχυμένων συνεργασιών στην ημερήσια διάταξη της Διακυβερνητικής, ένα θέμα με το οποίο εκτιμούμε ότι συναρτάται άμεσα το ζήτημα της δυνατότητας επέκτασης της λήψης αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία στους κόλπους του Συμβουλίου, αλλά επίσης, ενδεχομένως, και η συνεπαγόμενη προώθηση της διαδικασίας συναπόφασης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλα αυτά, όμως, έχοντας κατά νου ότι οι ενισχυμένες συνεργασίες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για να υπονομεύσουν την Ένωση, ότι πρέπει να προωθούνται μέσα στα πλαίσια της Ένωσης και ότι δεν πρέπει να ευνοήσουν την εμφάνιση οποιουδήποτε συστήματος αυθαιρεσίας ή αποκλεισμού. Οι ενισχυμένες συνεργασίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν, αυτό μάλιστα, ένα ουσιαστικό μέσο που θα παρέχει τη δυνατότητα, τηρουμένων των κανόνων της Ένωσης, περαιτέρω ενίσχυσης της ολοκλήρωσης στο πλαίσιο μιας διευρυμένης και περισσότερο ετερογενούς Ένωσης. Εν συνεχεία, τίθεται το εξής ερώτημα: θα είναι άραγε δυνατόν να περατωθούν οι εργασίες της ΔΔ; Κατ' εμέ, το ζήτημα σήμερα είναι πολύ ξεκάθαρο. Εφόσον πράγματι αντιλαμβανόμαστε τη Διακυβερνητική Διάσκεψη σαν μια διαδικασία που θα επιφέρει το σύνολο των αλλαγών που χρειάζεται να γίνουν ενόψει της διεύρυνσης, τότε οι εφικτές επιλογές είναι σήμερα πασιφανείς. Η έκθεση που προανέφερα τις προσδιορίζει επακριβώς. Εάν υπάρξει πολιτική βούληση, ένας μήνας είναι υπεραρκετός για να περατωθεί η ΔΔ. Το ζήτημα είναι να δούμε εάν υπάρχει ή όχι η απαραίτητη διάθεση για επίτευξη συμβιβασμού, μιας και όλοι γνωρίζουμε ποιοι είναι οι εφικτοί συμβιβασμοί: είτε θα θελήσουμε είτε όχι να καταλήξουμε από κοινού σε αυτούς τους συμβιβασμούς, και η προσωπική μου πεποίθηση είναι ότι όντως θα υπάρξει η ανάλογη πολιτική βούληση, οπότε θα μπορέσουμε κάλλιστα να περατώσουμε τις εργασίες μέσα στο εξάμηνο της γαλλικής Προεδρίας.

Όσο για το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και γι' αυτό το θέμα αισθάνομαι ιδιαίτερη άνεση να μιλήσω, μιας και η πορτογαλική κυβέρνηση ανέκαθεν τασσόταν υπέρ της ενσωμάτωσης ενός Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στη Συνθήκη. Όπως επίσης είναι προφανές, εκείνο που επιδιώξαμε ήταν να εγγράψουμε αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη της Feira, δίχως καν να έχουμε την ανάλογη εντολή, και να ζητήσουμε από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης να υποβάλει μια έκθεση προόδου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αλλά και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν θα μπορούσε να πάρει οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την εγγραφή του θέματος στην ημερήσια διάταξη της ΔΔ, από τη στιγμή που η ίδια η Συνέλευση δεν αποφάσισε ακόμη, στο πλαίσιο των εσωτερικών της διαδικασιών, εάν πρόκειται ή όχι για ένα θέμα με δεσμευτικό νομικό περιεχόμενο. Εκείνο που πράγματι αποφάσισε το Συμβούλιο της Feira είναι ότι η υπόθεση αυτή θα παρέμενε σε εκκρεμότητα κατά τρόπο ώστε να εκτιμηθεί αν ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα έπρεπε ή όχι να συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της ΔΔ, μόλις η Συνέλευση υιοθετήσει μια ξεκάθαρη θέση επί του θέματος. Η δική μου επιθυμία, αλλά και η επιθυμία της πορτογαλικής κυβέρνησης, είναι να ενσωματωθεί ο Χάρτης και να αναδειχθεί σαν ένα θεμελιώδες μέσο παρέμβασης της Ένωσης.

Αναφορικά με τη διεύρυνση, ακούστηκαν διάφορες παρεμβάσεις στις οποίες υπογραμμίστηκε ότι η διεύρυνση δεν μπορεί πλέον να καθυστερήσει. Είμαι σε θέση να σας διαβεβαιώσω ότι κατά τη διάρκεια αυτού του εξαμήνου δεν σημειώθηκε καμία καθυστέρηση. Μόλις προ ολίγου δήλωσα ότι, σε έξι μήνες, έκλεισαν ήδη 72 διαπραγματευτικά πακέτα. Ακόμη και στην περίπτωση των χωρών με τις οποίες οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν μόλις τώρα τελευταία, κατά τη θητεία της πορτογαλικής Προεδρίας του Συμβουλίου - δηλαδή της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Σλοβακίας, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και της Μάλτας -, μπορώ να σας πω το εξής: με τη Λεττονία άνοιξαν οκτώ διαπραγματευτικά πακέτα και έκλεισαν πέντε, με τη Λιθουανία άνοιξαν οκτώ και έκλεισαν πέντε, με τη Σλοβακία άνοιξαν οκτώ και έκλεισαν έξι, με τη Ρουμανία άνοιξαν πέντε και έκλεισαν πέντε, με τη Βουλγαρία άνοιξαν πέντε και έκλεισαν τέσσερα, και με τη Μάλτα άνοιξαν οκτώ και έκλεισαν επτά. Αυτό σημαίνει ότι εργαστήκαμε με εντατικούς ρυθμούς, σε άριστο κλίμα συνεργασίας με την Επιτροπή - και στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω το ρόλο του κυρίου Επιτρόπου Günter Verheugen - με σκοπό να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν γοργότερα με τις εργασίες ενόψει της διεύρυνσης.

Η Σύνοδος Κορυφής της Λισσαβόνας χάραξε μια συγκεκριμένη στρατηγική. Τη σήμερον ημέρα, όλοι πλέον παραδεχόμαστε ότι θα ζήσουμε σε μια κοινωνία των πληροφοριών και σε μια οικονομία της γνώσης. Το κεντρικό ζήτημα που τίθεται είναι να δούμε αν στους κόλπους αυτής της κοινωνίας και αυτής της οικονομίας θα χωρούν όλοι, εάν αυτές θα αγκαλιάσουν τους πάντες. Και το ουσιαστικό στοιχείο που χαρακτηρίζει την ευρωπαϊκή οπτική της εν λόγω στρατηγικής είναι ότι αυτή θα πρέπει να είναι στραμμένη προς την εξυπηρέτηση όλων, και η ευρωπαϊκή απάντηση για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι η προαγωγή εκείνου που ονομάζουμε "κοινωνία της μόρφωσης", που κατά βάση προϋποθέτει την εκπαίδευση και την δια βίου κατάρτιση, όπως άλλωστε επισημάνθηκε εδώ μέσα. Ε λοιπόν, τρεις μήνες μετά τη λήψη μιας πληθώρας αποφάσεων, η Σύνοδος Κορυφής της Feira δεν καλείτο, παρ' όλα αυτά, να ολοκληρώσει τη διαδικασία. Και όμως, στη Σύνοδο Κορυφής της Feira εγκρίθηκε ένα σύνολο εγγράφων θεμελιώδους σημασίας. Επί παραδείγματι, έγινε λόγος εδώ για μικρές επιχειρήσεις: ο Χάρτης των μικρών επιχειρήσεων έχει ήδη εγκριθεί. Έγινε λόγος για την κοινωνία των πληροφοριών: το σχέδιο δράσης για την προαγωγή της κοινωνίας των πληροφοριών έχει ήδη εγκριθεί. Αναφέρθηκε κατ' επανάληψη το θέμα της καταπολέμησης της φτώχειας: ήδη υπάρχουν επί τάπητος τρεις εκθέσεις μείζονος σημασίας οι οποίες ανοίγουν το δρόμο για τη λήψη αποφάσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα, τόσο από μεριάς της Επιτροπής, με στόχο την πάλη κατά του κοινωνικού αποκλεισμού, όσο και από πλευράς της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου, που τώρα ονομάζεται Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας, επίσης επί θεμάτων κοινωνικού αποκλεισμού και βιωσιμότητας των συστημάτων συνταξιοδότησης. Εν ολίγοις, έχω την ειλικρινή πεποίθηση ότι πρόκειται να δουλέψουμε με πολύ γοργούς ρυθμούς. Και όπως επεσήμανε ο κύριος Επίτροπος Christopher Patten, η Επιτροπή καταρτίζει τώρα ένα σύνολο δεικτών, που προβλέπεται να είναι έτοιμο τον Σεπτέμβριο και θα προσδώσει συγκεκριμένο περιεχόμενο και ουσία στις διάφορες δράσεις συντονισμού των πολιτικών που έχουν χαραχθεί.

Σε ό,τι αφορά το φορολογικό πακέτο, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι περιμέναμε δώδεκα ολόκληρα χρόνια μέχρις ότου καταλήξουμε σε συμφωνία. Και όταν κάποιος αναμένει δώδεκα χρόνια για να φθάσει σε συμφωνία, σημαίνει ότι η επίτευξη της συμφωνίας δεν είναι εύκολη υπόθεση. Και μια συμφωνία που δεν βγαίνει εύκολα δεν μπορεί να είναι μια τέλεια συμφωνία, αλλά δεν παύει, ωστόσο, να αποτελεί έναν ουσιαστικό συμβιβασμό, και είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι η ίδια πολιτική βούληση που μας επέτρεψε να καταλήξουμε σε αυτό το συμβιβασμό θα εκδηλωθεί και τη στιγμή της έμπρακτης υλοποίησής του. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, απαντώντας στις ερωτήσεις που ετέθησαν, θα μπορούσα να πω ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Επιπλέον, όταν μιλάμε για ομοφωνία επί φορολογικών θεμάτων, το βασικό πρόβλημα που προκύπτει είναι ότι χρειάζεται ομοφωνία ακριβώς ενόψει της έγκρισης αποφάσεων που δεν θα λαμβάνονται με ομοφωνία. Και επί του παρόντος δεν διαβλέπουμε τη δυνατότητα επίτευξης μιας τέτοιας ομοφωνίας στους κόλπους της Ένωσης.

Και τελειώνω με μια σύντομη αναφορά σε δύο θέματα. Πρώτον, σχετικά με το περιστατικό του Ντόβερ: πρόκειται για ένα περιστατικό που μας συγκλόνισε όλους, αλλά το συγκεκριμένο περιστατικό θα πρέπει να γίνει αφορμή ώστε να παραδεχθούμε ότι μέχρι σήμερα η Ευρώπη δεν φάνηκε να δείχνει την ικανότητα να κατανοεί πλήρως τι σημαίνει το φαινόμενο της γήρανσης του πληθυσμού της, το κατά πόσο είναι αναγκαίο για την ίδια την Ευρώπη να αποκτήσει μια μεταναστευτική πολιτική και να σταθεί ικανή να έλθει σε συνεννόηση, ενόψει της εφαρμογής της συγκεκριμένης μεταναστευτικής πολιτικής, με τις χώρες όπου ζουν εκείνοι που επιθυμούν να έλθουν να δουλέψουν εδώ στην Ευρώπη. Και ταυτόχρονα να διασφαλίσει μια δέσμη μέτρων σε κοινωνικό επίπεδο, τα οποία θα επιτρέπουν την αρμονική ένταξη αυτών των ανθρώπων στις κοινωνίες μας. Αυτό είναι το ζητούμενο, και προς αυτή την κατεύθυνση, άλλωστε, έλαβε η Επιτροπή την εντολή να αναπτύξει δράση, σε τομείς ουσιαστικής σημασίας, μια δράση που εκτιμούμε ότι θα συγκεκριμενοποιηθεί με τη λήψη εξαιρετικά σημαντικών αποφάσεων της Ένωσης, σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Και αγγίζουμε τώρα την καρδιά ενός άλλου προβλήματος, το οποίο θα αναδειχθεί ιδιαίτερα σημαντικό για τη ζωή των κοινωνιών μας στη διάρκεια των επόμενων δεκαετιών. Αναφέρομαι στην ικανότητά μας να μπορούμε να ζούμε με τις διαφορές, στην ικανότητά μας να προάγουμε την ανεκτικότητα στους κόλπους των κοινωνιών μας, να αντιπαλεύουμε την κάθε μορφή ξενοφοβίας και ρατσισμού. Λοιπόν, ας μιλήσουμε έξω απ' τα δόντια: η ξενοφοβία και ο ρατσισμός εμφανίζονται σε όλες ανεξαιρέτως τις κοινωνίες μας, υπάρχουν σε όλες τις χώρες μας. Και μάλιστα εμφανίζονται σαν κοινωνικό φαινόμενο. Θα είναι δραματικό αν ξεπροβάλλουν πολιτικές δυνάμεις, και ειδικότερα πολιτικές δυνάμεις που φλερτάρουν με την κυβερνητική εξουσία, οι οποίες θα χρησιμοποιούν την ξενοφοβία και το ρατσισμό για να κερδίσουν ψήφους. Και στο σημείο αυτό, θέλω να δηλώσω πολύ ξεκάθαρα, ...

(Χειροκροτήματα)

... θέλω να δηλώσω πολύ ξεκάθαρα ότι κάτι τέτοιο αντίκειται στις ευρωπαϊκές αξίες. Και αν, από τη μια, είμαστε υποχρεωμένοι να δεχθούμε, για λόγους που έχουν να κάνουν με την κυριαρχία των κρατών, το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες δυνάμεις μπορούν ενδεχομένως να αναλάβουν κυβερνητικά καθήκοντα στα διάφορα κράτη, από την άλλη όμως, θα ήθελα να πω με κάθε ειλικρίνεια πως, κατά τη γνώμη μου, οιαδήποτε πολιτική δύναμη που προσφεύγει στην ξενοφοβία με σκοπό να αρπάξει ψήφους και να φθάσει στην εξουσία δεν μπορεί να ανήκει στην ίδια οικογένεια αξιών που ανήκω εγώ. Επομένως, δεν έχω κανένα πρόβλημα αν θα πρέπει ή όχι να κρατήσω τα προσχήματα σε σχέση με τις ενέργειες στις οποίες προέβην, εξ ονόματός μου, εξ ονόματος της κυβέρνησής μου και εξ ονόματος των κυβερνήσεων άλλων δεκατεσσάρων κρατών μελών, την ώρα που στην Αυστρία ανέλαβε πολιτικές εξουσίες ένα κόμμα το οποίο, κατά την άποψή μας, δεν είναι προσηλωμένο στις παραπάνω θεμελιώδεις αξίες. Κατόπιν τούτου, θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι εμείς, ως πορτογαλική Προεδρία, είχαμε διαρκώς τη φροντίδα - κάτι που δεν ήταν πάντα εύκολο, όπως γνωρίζουν οι κύριοι βουλευτές - ώστε να εξασφαλίσουμε την πλήρη συμμετοχή της Αυστρίας σε όλες τις δραστηριότητες της Ένωσης και, επιπλέον, ώστε να εγγυηθούμε εξ ολοκλήρου την αξιοπρεπή αντιμετώπιση όλων των εκπροσώπων της Αυστρίας, συμπεριλαμβανομένων των μελών της κυβερνήσεως που ανήκουν στο FPO, σε όλα τα όργανα του Συμβουλίου. Και η Προεδρία ενήργησε με αυτό τον τρόπο έχοντας την πεποίθηση ότι ένα πράγμα είναι το δικαίωμα της κυβέρνησης μιας κυρίαρχης χώρας, όπως η δική μου, να εκφέρει άποψη για την κυβέρνηση μιας άλλης κυρίαρχης χώρας - και σε καμία περίπτωση δεν παραιτούμαι από αυτό το δικαίωμα, από τη στιγμή που εκπροσωπώ μια κυρίαρχη χώρα - και άλλο είναι το να διασφαλίζουμε την ομαλή λειτουργία μιας Ένωσης. Και εγώ προσωπικά, όσον αφορά τα θέματα που άπτονται της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτιμώ πως έχουμε χρέος να διασφαλίσουμε την πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία της.

Είναι προφανές ότι, αναφορικά με τις αποφάσεις που έλαβαν δεκατέσσερα κράτη μέλη στο επίπεδο των διμερών σχέσεων των κυβερνήσεών τους με την αυστριακή κυβέρνηση, τη στιγμή αυτή εξελίσσεται μια διαδικασία η οποία θα δώσει τη δυνατότητα επανεξέτασης των παραπάνω αποφάσεων σε εύθετο χρόνο, αποφάσεων οι οποίες, όπως επεσήμανα, ελήφθησαν αυστηρά σε διμερές επίπεδο και σε καμία περίπτωση δεν επηρέασαν τη λειτουργία της Ένωσης, για τον απλούστατο λόγο ότι η πορτογαλική Προεδρία δεν επέτρεψε κάτι τέτοιο. Και δεν επηρέασαν επίσης, επειδή η πορτογαλική Προεδρία δεν το επέτρεψε, παρά τις πολλαπλές πιέσεις που δέχθηκε, την παρουσία της Αυστρίας και την αξιοπρεπή αντιμετώπιση των εκπροσώπων της Αυστρίας στο πλαίσιο όλων των δραστηριοτήτων της Ένωσης των οποίων είχαμε την ευθύνη να προεδρεύουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Patten, Επιτροπή. - (EN) Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να απαντήσω εν συντομία διότι ο αξιότιμος φίλος μου, κύριος Beazley - και χρησιμοποιώ την έκφραση τόσο με την προσωπική όσο και την κοινοβουλευτική της έννοια - μου απέτεινε μια άμεση ερώτηση σε έναν λόγο που θα είχε τύχει ενδεχομένως καλύτερης υποδοχής στο Βερολίνο παρά στο Παρίσι ή το Λονδίνο.

Ο αξιότιμος βουλευτής με ρώτησε πώς βλέπω τη σχέση μεταξύ των θεσμικών οργάνων - μεταξύ του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου. Μπορώ να απαντήσω άμεσα: στον δικό μου τομέα είναι ένα θέμα για το οποίο έχω ήδη κάνει πρόσφατα δύο ομιλίες. Είμαι απόλυτα σαφής ότι δεν θέλω να δω καμία αύξηση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής στον τομέα του οποίου είμαι υπεύθυνος. Θέλω να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τις αρμοδιότητές μας αποτελεσματικότερα και θέλω να μας επιτρέπεται να τις εξασκούμε πλήρως για να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη μια Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας. Κατά την κρίση μου, το θέμα δεν είναι να επιδιώξουμε να αναλάβουμε νέες εξουσίες αλλά το θέμα είναι να επιδιώξουμε να εξασκήσουμε τις εξουσίες που ήδη μας παρέχει η Συνθήκη. Θα έπρεπε να προσπαθούμε να εξασκούμε τις εν λόγω εξουσίες κατά τρόπο που δείχνει μεγαλύτερη δημοκρατική υπευθυνότητα.

Επιτρέψτε μου να δώσω ένα παράδειγμα του τι εννοώ στον αξιότιμο βουλευτή. Πρέπει κάθε χρόνο να κάνουμε αίτηση στην αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή - στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο - για το επίπεδο των δεσμεύσεών μας στις εξωτερικές σχέσεις μας, αλλά θα έπρεπε να εμπλεκόμαστε σε έναν πολύ πιο ανοιχτό διάλογο με την αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή για την κατεύθυνση που θα έπρεπε να πάρουν οι δεσμεύσεις μας για δαπάνες. Θα έπρεπε να υπάρχει πιο σοβαρή ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις πολιτικές μας προτεραιότητες. Οπότε, για να απαντήσω ξανά στον αξιότιμο βουλευτή, θέλω να διαχειριζόμαστε πολύ καλύτερα αυτά που μας έχουν ήδη ανατεθεί. Θέλω να μας επιτρέπεται να κάνουμε τη δουλειά μας και θέλω να λογοδοτούμε όσο το δυνατόν περισσότερο σε αυτό το Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για όσα κάνουμε. Οι φιλοδοξίες μας είναι τόσο απλές και ντόμπρες, έχουν δε το μεγάλο προτέρημα ότι αντικατοπτρίζουν τα όσα είναι γραμμένα στις Συνθήκες.

Τέλος, θα ήθελα να κάνω άλλη μια φιλοφρόνηση για την πορτογαλική Προεδρία για το τέλος της θητείας της. Ήταν, επαναλαμβάνω, τεράστια η ευχαρίστησή μου που δούλεψα με την πορτογαλική κυβέρνηση, τους υπουργούς και τους πάρα πολύ εργατικούς αξιωματούχους. Και σας μιλάει κάποιος που κατά τη διάρκεια μιας αρκετά μακράς και, ελπίζω, όχι εντελώς άχρηστης πολιτικής ζωής, έχει εργαστεί υπό την ηγεσία πολλών προέδρων, όμως δεν νομίζω ότι έχω εργαστεί με πρόεδρο που ήταν καλύτερος, ικανότερος, αποφασιστικότερος ή ευγενέστερος από τον πρωθυπουργό της Πορτογαλίας.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. ONESTA
Αντιπροέδρου

Πρόεδρος. - Ευχαριστώ, κύριε Patten.
Η κοινή συζήτηση έληξε.
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη, στις 12.00.

 
  

(1) Βλ. συνοπτικά πρακτικά.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου