Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 5 juli 2000 - Strasbourg EUT-utgåva

ECB:s årsrapport
MPphoto
 
 

  Riis-Jørgensen (ELDR).(DA) Käre talman, käre ordförande, käre kommissionär och kära kolleger! Jag vill först och främst säga tack till Radwan för ett mycket bra betänkande. I ECB:s årsrapport behandlas på sidorna 60-61 förhållandena i Danmark under 1999. Det påpekas att den danska kronan under 1999 var stabil och marginellt starkare än centralkursen i ERM 2. Denna situation har tyvärr ändrats, eftersom det under de senaste två månaderna varit en press på den danska kronan. Spekulationen mot den danska kronan sker ju först och främst därför att det enligt danska opinionsundersökningar finns möjlighet till ett nej vid den kommande folkomröstningen den 28 september. Om det blir ett nej vid denna folkomröstning – och jag är mycket oense med min franske kollega som just har talat, och som hoppas på ett nej, såvitt jag kunde förstå – så kan man förvänta sig att spekulationerna mot kronan blir större, och så får Danmark användning av det försvar av kronan från ECB, som fastställts i ERM 2-avtalet. Därför, herr Duisenberg, vill jag gärna be er om att klargöra vilka gränser som råder för det danska ERM 2-avtalet, och svara på följande fråga. För det första: Vilka villkor skall Danmark uppfylla för att ECB skall utföra stödköp? För det andra: Hur stora valutareserver skulle ECB i en konkret situation använda på stödköp av kronor för att försvara den danska kronan? För det tredje: Under hur lång tid kommer ECB att vara redo att stödja kronan? Till sist, och för det fjärde: Kan ni berätta för oss om ERM 2-avtalet löper på obegränsad tid?

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy