Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 All text 
Debatter
Tisdagen den 5 september 2000 - Strasbourg EUT-utgåva

OMRÖSTNING
MPphoto
 
 

  Andreasen, Busk, Haarder, Jensen och Riis-Jørgensen (ELDR), skriftlig. – (DA) Venstres fem ledamöter i Europaparlamentet stöder strävandena i detta betänkande att ge en bättre diplomatisk träning till de EG-tjänstemän som arbetar i kommissionens delegationer. Vi har framlagt – och fått igenom – ett ändringsförslag, som understryker att det bara är fråga om vidareutbildning och att kurserna skall vara öppna för diplomater från de nationella utrikestjänsterna. Men Venstre stöder däremot inte tanken på att inrätta en ny institution i form av en EG-diplomatskola och önskar inte heller att de nuvarande delegationerna skall utvecklas till EU-ambassader. Därför har Venstre i dag röstat för betänkandet som helhet men avstått från att rösta om ovannämnda punkter.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy