Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 5 september 2000 - Straatsburg Uitgave PB

6. Agenda
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. - Zoals u weet, heeft het Parlement vanochtend besloten een mededeling van de heer Verheugen over de uitbreiding in te schrijven op de agenda van morgen om 17.00 uur. De heer Prodi, voorzitter van de Commissie, heeft de wens te kennen gegeven om eveneens een mededeling over dit onderwerp te doen. Aangezien de heer Prodi Straatsburg absoluut morgenmiddag om 17.00 uur moet verlaten, stel ik u voor de mededeling van de Commissie te verschuiven naar 16.00 uur. De debatten worden derhalve na de mededeling van de Commissie voortgezet tot het Vragenuur aan de Commissie dat om 17.30 uur begint.

Zijn daar bezwaren tegen?

 
  
MPphoto
 
 

  Poettering (PPE-DE) ­ (DE) Mijnheer de voorzitter, ik ben het volledig eens met wat u gezegd heeft en juich van harte toe dat de voorzitter, de heer Prodi, zelf stelling zal nemen. Ik wil u alleen verzoeken ­ en de hier aanwezige fractievoorzitters zijn het eens met wat ik nu zeg ­ om de fractievoorzitters morgen in de gelegenheid te stellen hun standpunt kort uiteen te zetten. Dit is tot nu toe niet ingepland. Ik verzoek u echter dit op de agenda te zetten, zodat ook wij ons standpunt uiteen kunnen zetten. Het hoeft geen lange discussie te worden, maar de fractievoorzitters moeten hiertoe in de gelegenheid worden gesteld. Ik verzoek u dan ook dienovereenkomstig te besluiten.

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. - Mijnheer Poettering, het Parlement is soeverein. Dus als u die wens uitspreekt en ik het gevoel heb dat de anderen en met name uw collega's het daarmee eens zijn dan is daar geen enkel bezwaar tegen en betekent dat dat het woord ook gevoerd zal worden door de voorzitters van de fracties.

Geen bezwaren?

Dan is aldus besloten.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid