Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2000 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Καλωσóρισμα
 2.Κατάσταση στη Μέση Ανατολή
 3.Προτεραιότητες της Ένωσης όσον αφορά τις εξωτερικές σχέσεις
 4.ΨΗΦΟΦΟΡIΕΣ
 5.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 6.Ημερήσια διάταξη
 7.Προτεραιότητες της Ένωσης όσον αφορά τις εξωτερικές σχέσεις (συνέχεια)
 8.Οικονομικό έτος 2001
 9.AIDS
 10.Δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου για τις βιομηχανικές αλλαγές
 11.´Ωρα τωv Ερωτήσεωv (Συμβoύλιo)
 12.Οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Τουρκίας
 13.Κοινοτική πολιτική στον οπτικοακουστικό τομέα στην ψηφιακή εποχή
 14.Κοινωνικο-οικονομική κατάσταση των φοιτητών του προγράμματος ERASMUS
 15.Αλιευτικές συμφωνίες
 16.Παράρτημα - Πανηγυρική συνεδρίαση
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (1076 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (2042 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου