Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 6. syyskuuta 2000 - Strasbourg EUVL-painos

10. Ihmisten kloonaus (jatkoa)
MPphoto
 
 

  Fiori (PPE-DE).(IT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, uskon, että jokaiselle ihmiselle, jonka sielussa elää usko ihmiseen, pitää hänen ensimmäisestä olemassaolon hetkestään saakka varmistaa varaukseton kunnioitus, joka kuuluu moraalisesti ihmiselle kokonaisuudessaan.

Tämän takia meidän pitää voimakkaasti ja selkeästi vastata kielteisesti kaikkiin niihin kokeiluihin, jotka johtavat ihmisalkioiden tuhoutumiseen: alkio on jo ihminen, jolla on täsmällinen henkilöllisyys, ja jokainen toimenpide, joka ei ole alkion kannalta hyödyllinen, on teko, joka vahingoittaa oikeutta elämään. Parlamentin pitää vahvistaa se, mitä se on jo useaan otteeseen sanonut näiden vuosien aikana ja myös hiljattain viime toukokuussa. On moraalitonta käyttää ihmisalkioita tutkimustarkoituksiin, juuri niihin samoihin tarkoituksiin, joita varten Yhdysvaltain presidentti Bill Clinton lupasi myöntää julkista rahoitusta ja jotka Tony Blairin johtama Britannian hallitus hyväksyi.

Valitettavasti näyttää siltä, että kaupalliset edut ajavat kohti tutkimuksia, joissa mennään sieltä, missä aita on matalin ja jätetään kaikki ajatukset ihmiselämän suojelemisesta kokonaan huomiotta, ihmiselämän, joka mielestämme saa alkunsa jo hedelmöitymisen aikana. Ihmisen kehoa ei hallitse omistaminen vaan olemassaolo, elävän ihmisen olemassaolo, eli sitä ei näin ollen voida muuntaa pelkäksi koneeksi, joka koostuu osista, koneistoista, kudoksista ja toiminnoista.

Se, mitä nyt halutaan toteuttaa, muistuttaa elämän saalistamista, mikä on vastakohta etiikalle, joka merkitsee rakkautta ihmistä kohtaan, hänen ruumistaan kohtaan jo ihmiselämän ja maailmaan syntymisen ensimmäisessä vaiheessa, vastakohta olemassaololle maailmassa, ihmismaailmalle, ruumiille sellaisena kuin se on. Totta onkin, että ne, jotka tarttuvat ihmisalkioon, tyhjentävät sen ja vievät siltä kaiken sisäisen solumassan ja elämän, yrittävät kovasti väittää, että alkion sisällä ei ole ketään, sillä jos sisällä olisi joku, hänellä olisi oikeus rakkauteen, tai rakkaudettomassa maailmassa hänellä olisi ainakin oikeus ihmisarvoonsa, muuten maailma olisi täynnä väkivaltaa, raakuutta ja kyynisyyttä.

Hyvät kollegat, alkioita tuhoavien tutkimusten vastustaminen ei merkitse ainoastaan uskonnollisen periaatteen vaan myös sivistyksen periaatteen noudattamista: ihmistä on ehdottomasti kiellettävä hallitsemasta toista ihmistä, ja tämän periaatteen pitäisi edelleen olla syvälle kulttuuriimme juurtunut. Sitä ei voida sallia, että yksi ihminen kykenee hallitsemaan niin voimakkaasti toista ihmistä.

Emme kuitenkaan tästä syystä vastusta tutkimusta, päinvastoin. Vaihtoehtoiset tutkimukset ovat mahdollisia: esimerkiksi aikuisen kehossa olevia ja heti syntymän jälkeen napanuorasta otettuja kantasoluja voidaan tutkia. Sitä paitsi tutkimuksia aikuisten soluista on jo tehty, ja ne ovat lupaavia. Monet tutkijat paneutuvat menetelmiin, jotka ovat vaihtoehto kloonaukselle, eikä mene kovinkaan kauan, kun he muodostavat merkittäviä ryhmiä, jotka tutkivat kansallisella tasolla tätä erityisaluetta.

Viimeisenä asiana haluan sanoa, että on ehdotettu sellaisen tilapäisen komitean perustamista, joka keskustelee näistä asioista. Haluamme, että ihmiselämää koskevan tieteen synnyttämien ongelmien tutkimista syvennetään sillä ehdolla, että parlamentin omaksumia kantoja ei aseteta kyseenalaisiksi. Komission pitää lähteä liikkeelle näistä kannoista ja auttaa meitä antamaan perusteltua tietoa.

 
  
MPphoto
 
 

  Goebbels (PSE). - (FR) Arvoisa puhemies, luonnoksen perusoikeuskirjaksi 1 artiklassa sanotaan, että ihmisen arvokkuutta on kunnioitettava ja suojeltava. Sen 3 artiklassa sanotaan, että lääketieteen ja biologian aloilla on noudatettava periaatteita, joissa kielletään: rotuhygieniaan pyrkivät toimet, varsinkin sellaiset, joiden tavoitteena on ihmisten karsiminen; ihmiskehon tai sen osien käyttäminen hyötymistarkoituksessa; kloonauksen käyttö ihmisen tuottamiseen.

Tällaiset juhlalliset julistukset eivät välttämättä riitä. Tieteen kehitys on ällistyttävää. Tieteelliset tutkimukset kehittyvät välillä sellaista vauhtia, että tavallisten kuolevaisten ja jopa poliitikkojen on sitä vaikea käsittää. Tämä teknotieteen, eli tieteen ja teknologian yhteensulautuman, kehitysvauhti herättää eettisiä kysymyksiä, joiden seuraukset ovat vakavia. Tämä ei koske ainoastaan elämän mekanismien uudenlaista hallintaa. Tämän osalta se, että Britannian hallitus on ehdottanut parlamentille, että tämä säätäisi lain, jolla hyväksytään tietyt lääketieteelliseen tarkoitukseen tehtävää kloonausta koskevat tutkimukset, mukaan lukien ihmisalkiota koskevat tutkimukset, ja se on synnyttänyt monenlaisia reaktioita ja kommentteja, sekä myönteisiä että kielteisiä.

Tietyt parlamentin poliittiset ryhmät ehdottavat, että äänestettäisiin kiireellisestä päätöslauselmaesityksestä. Sosialistit ovat sitä mieltä, että tällaiset kysymykset ovat erittäin tärkeitä lääketieteen, biologian ja yhteiskunnan kannalta ja että tämä tärkeä merkitys edellyttää parlamentiltamme syvällisempää työskentelyä kuin hätäisesti kyhätyn päätöslauselman laatiminen. Tässä ei nyt ole kyse mistään tulitaistelusta. Kyse ei ole siitä, kuka ampuu ensimmäisen laukauksen.

Tämänaamuiset keskustelut teollisuuden muutosten seurantakeskuksesta osoittivat, että parlamentti voi muuttaa mielensä kokonaan vain muutamassa minuutissa. Sosialistit harmittelevat tällaista äänestystä, joka muistuttaa enemmän venäläistä rulettia kuin vakavasti otettavaa parlamenttityöskentelyä. Haluamme, että käydään selkeää keskustelua todella tärkeästä aiheesta eli geeniteknologialle avautuvista mahdollisuuksista ja niistä rajoista, joita tällä alalla ei saa rikkoa.

Kaikki nämä kysymykset koskevat monia parlamenttimme pysyviä valiokuntia. Kyseessä on itse asiassa selkeästi horisontaalinen ongelma, jota kannattaa käsitellä väliaikaisessa valiokunnassa, jonka tehtävänä on kutsua asiantuntijoita ja järjestää avoimia kuulemistilaisuuksia, joiden pohjalta voidaan käydä maltillisesti objektiivista keskustelua, jota rajoittuneet ennakkoluulot eivät vääristä.

Arvoisa puhemies, lopuksi pyydän teitä ja pyydän meitä kaikkia tekemään töitä tosissaan. Olemme valmiit perumaan päätöslauselmamme, jos myös muut ryhmät tekevät niin, ja tekemään jotain kunnollista yhdessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Wallis (ELDR). - (EN) Suhtaudun myönteisesti komission jäsenen julkilausumaan ja erityisesti siihen, että se oli punnittu ja harkittu.

ELDR-ryhmän esittämän päätöslauselman kanta on sama. Emme halua, että maani tapahtumiin ja Ison-Britannian hallituksen ilmoitukseen reagoidaan nopeasti ja harkitsematta. Nämä ovat vakavia asioita, ja ne ovat osoitus kansalaistemme syvästä huolesta, mutta meidän olisi ymmärrettävä kaikki Ison-Britannian ilmoituksen taustat ja muistettava toissijaisuusperiaate, johon komission jäsen viittasi.

Kyseessä on pelkkä ehdotus, ei päätös, ja se on tehty maan korkeimman terveysviranomaisen kloonausasiantuntijaryhmän erittäin varovaisen ja harkitun raportin perusteella. Asia on ollut harkittavana kaksi vuotta – joidenkin mielestä liian kauan, kun ajatellaan niitä syöpää, Parkinsonin tautia tai elinten vajaatoimintaa sairastavia ihmisiä, joille voisi olla apua tästä tutkimuksesta. Asiantuntijaryhmä ehdottaa vain, että laajennetaan Ison-Britannian nykyisiä sääntöjä siitä, mihin tarkoitukseen alkioita voidaan käyttää tutkimuksessa.

Korostan, että tässä laajennetaan nykyisiä sääntöjä ja valvontaa tällä hyvin, hyvin arkaluonteisella alueella. Meidän täytyy kunnioittaa sitä, että kansalaisten huoli on puolin ja toisin syvää ja perusteltua, ja tähän päätöslauselmassamme pyritäänkin. Ison-Britannian hallitus on tunnustanut sen ehdotuksessaan, koska siitä toimitetaan vapaa äänestys mahdollisesti myöhemmin tänä vuonna. Vaikka oma puolueeni ei olekaan hallituksessa, olen sitä mieltä, että Ison-Britannian hallitus on menetellyt punnitusti ja harkitusti. Pyydän parlamenttia käsittelemään punnitusti ja harkitusti tätä tärkeää kysymystä.

 
  
MPphoto
 
 

  Lannoye (Verts/ALE). - (FR) Arvoisa puhemies, keskustelemme jälleen hyvin tärkeästä eettisestä asiasta, joka koskee ihmisiin sovellettavan bioteknologian kehitystä. On olemassa kaksi vastakkaista mielipidesuuntausta. Toinen vastustaa ihmisen ja tarkemmin sanottuna alkion välineellistämistä ja on huolissaan niistä seurauksista, joita tiettyjen kloonauksen kaltaisten tekniikoiden yleisellä käyttöönottamisella saattaa olla ihmiskunnalle. Toisen suuntauksen mukaan vakavasti ja tähän mennessä parantumattomasti sairaiden ihmisten oikeus voida hyötyä lääketieteellisten tutkimusten avaamista mahdollisuuksista, menee aina muiden näkökohtien edelle, olivatpa ne sitten mitä tahansa.

Puoltaessaan kloonausta lääketieteellisiin tarkoituksiin Britannian hallitus näyttää ilman minkäänlaisia kansainvälisellä tasolla käytyjä alustavia neuvotteluja ja tätä haluan korostaa valinneen jälkimmäisen mielipidesuuntauksen. Tämän päätöksen taustalla on olettamus, että kloonaus lääketieteellisessä tarkoituksessa, eli vielä erilaistumattomien alkiosolujen kloonaus ihmisalkiosta tutkimus- ja tuotantotarkoituksiin, tarjoaa lupaavia kehitysnäkymiä. Vaikka tämä olettamus onkin perusteltu, se ei muuta sitä tosiseikkaa, että tämän valinnan myötä ihmisalkiosta tehdään lääketieteelliseen tarkoitukseen käytettävien solujen varasto, mikä johtaa alkioiden tuottamiseen ensin tutkimustarkoituksiin ja sen jälkeen epäilemättä tuotantotarkoituksiin.

Tässä vaiheessa on mielestäni tärkeää esittää kaksi huomiota. Ensinnäkin muistutan Euroopan neuvoston Oviedossa huhtikuussa 1997 tekemästä ihmisoikeuksia ja biolääketiedettä koskevasta yleissopimuksesta. Siinä syyllistytään kieltämättä eräissä kohdissa tiettyyn epätarkkuuteen, mutta sen 18 artikla on hyvin selkeä ja siinä sanotaan, että ihmisalkioiden tuottaminen tutkimustarkoituksiin on kielletty. Tästä asiasta ollaan Euroopassa oltu yksimielisiä viime päiviin asti. Ison-Britannian hallitus on juuri rikkonut tämän yksimielisyyden kannanotollaan.

Toinen huomio on se, että monien asiantuntijoiden mukaan, ja tutkimuksesta vastaava komission jäsen Busquinin muistutti tästä juuri, on myös muita keinoja, joilla voidaan vastata vakavasta perinnöllisestä sairaudesta kärsivien ihmisten perusteltuihin odotuksiin. Nämä keinot eivät nimittäin edellytä alkioiden tuotantoa kloonauksen avulla, vaan niissä käytetään aikuissoluja. Jos asia on kerran näin, niin miksi meidän pitää harjoittaa eettisesti ja yhteiskunnallisesti kyseenalaista vastuunpakoilua?

Hyvät kollegat, lopuksi olen sitä mieltä, että geeniterapiasta saatavat tiedot voivat olla hyödyllisiä ihmiskunnalle, mutta niihin sisältyy myös vakavia riskejä ja seurauksia. Tarvitsemme siis tiukkaa oikeudellista kehystä ja selkeitä oikeudellisia suuntaviivoja. Tämän vuoksi se, että ihmisen kloonausta koskeva kielto pidetään voimassa eikä sitä että kiellosta pidetään edelleenkin kiinni on tärkeää. Parlamentin tehtävänä on vahvistaa tämä uudelleen, mutta ei hätiköiden, vaan aivan yksinkertaisesti noudattaen aikaisempien päätösten linjaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas-Mauro (UEN). - (FR) Arvoisa puhemies, 200 vuotta sitten tohtori Cabanis, valistuksen ajan filosofi, rohkeni ehdottaa luonnon aikaansaannosten tarkistamista ja korjaamista, sillä koska olimme niin uteliaina tutkineet keinoja, joilla eläinroduista saataisiin kauniimpia ja parempia, niin eikö ollut häpeällistä, että ihmisrotu oli laiminlyöty kokonaan. Aivan kuin olisi ollut tärkeämpää saada suuria ja voimakkaita härkiä kuin vahvoja ja terveitä ihmisiä, kuin olisi ollut tärkeämpää saada hyvältä tuoksuvia kaloja kuin viisaita ja hyviä kansalaisia.

Tänään tuo tohtori Cabanis´n uni on toteutumassa. Tällä unella on kuitenkin nimi: se on rotuhygienia. Se on painajainen. Tällä painajaisella on monet kasvot, jotka ovat toinen toistaan hirviömäisempiä, kun kyse on esimerkiksi prenataalisista diagnooseista, joiden avulla eliminoidaan Downin oireyhtymää kantavat alkiot, jotta ei tarvitsisi nähdä vaivaa itse sairauden pois kitkemiseksi; kun kyse on ylimääräisten alkioiden kehittämisestä, jotka kasataan pakastimiin; kun kyse on lopulta ihmisten kloonauksesta.

Nämä alkiot ovat kuitenkin ihmisiä, joiden elämä on pyhää. Ne ovat ihmisiä. Meidän velvollisuutemme on kunnioittaa heidän arvokkuuttaan. Mitä hyötyä on suurista ihmisoikeuksia koskevista julistuksistamme, jos saatamme kuitenkin ihmisen arvokkuuden naurunalaiseksi ja vielä laboratorioidemme kätköissä. On päivänselvää, että ihmisten kloonaus merkitsisi sellaisen uudenlaisen orjuuden syntymistä, jossa koeputket olisivat kahleita ja laboratoriot olisivat orjalaivoja.

Epäitsekkäät henkilöt tietenkin moittivat meitä siitä, että kiellämme tieteellisen tutkimuksen mahdollisuudet kehittyä ja, vielä pahempaa, hoitaa sairaita. En hyväksy tällaista älyllistä terrorismia. Voisi melkein luulla, että kaikille näille ihmisille lääketiede on vain tekosyy noidan oppipoikien tekemille kokeille. Lääkärin vaimona seuraan tutkimuksen kehitystä hyvin läheltä.

Näin ollen olisi epäilemättä tarkoituksenmukaisempaa, että tiedemiehiä pyydettäisiin tutkimaan perusteellisemmin mahdollisuutta tuottaa kehittyviä kantasoluja lääketieteellisiä tarkoituksia varten, erityisesti aikuisen elimistä. Meillä on oikeus puolustaa kaikkien ihmisolentojen arvokkuutta niitä vastaan, jotka vain unelmoivat elämän arvoituksen ratkaisemisesta, ja kieltää jyrkästi ihmisten kloonaus.

 
  
MPphoto
 
 

  Bonino (TDI).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, uskon, että kollega Fiori teki asiat selväksi puheenvuorossaan: hän vahvisti selvästi, että tässä on kyse uskonnollisten periaatteiden hänen periaatteittensa samastamisesta sivistyksen periaatteiden kanssa.

Minä puolestani uskon kuitenkin, että instituutioiden pitää sen sijaan lujittaa maallikkouden periaatetta, eli pitää vahvistaa, että sitä, mikä joidenkin mielestä saattaa olla moraalisesti mahdotonta hyväksyä, ei sen tähden voida pitää juridisesti mahdottomana käytäntönä. On siis vahvistettava juridisten sääntöjen ja uskonnollisten periaatteiden välinen ero. Jos emme noudata tätä periaatetta, ajaudumme tuuliajolle loppuajoiksi.

Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, palatakseni puheena olevaan aiheeseen, käsitämme, että kaikki uusi vaikka tämä uusi asia olisikin lupaavaa miljoonien ja taas miljoonien ihmisten sairauksien hoitamisen kannalta synnyttää normaalin, perinteisen ja aina olemassa olleen reaktion, joka tarkoittaa kieltoa, kampanjointia, huutoa "barbaareja" vastaan, ilman että edes kysymme itseltämme, toimiiko tuo kielto ylipäätään, tai voisiko se toimia, tai kykenemmekö huolehtimaan siitä, että sitä noudetaan tai kykenemmekö valvomaan sitä.

Samanlaista asennetta on osoitettu tavallisten sosiaalisten ilmiöiden edessä jo pitkään oli kyse sitten esimerkiksi abortista, maahanmuutosta tai jopa huumeista. Annetaan kieltoja, ja sitten asiasta pestään kädet.

Minä taas uskon, että politiikan vastuulla tämä on kaikkein vaikein ja monimuotoisin vastuualue on hallita tiettyjä ilmiöitä, asettaa rajoja, estää asioiden hoitaminen Villin lännen tapaan. Tämä on instituutioiden tehtävä riippumatta jokaisen meistä uskonnollisesta omatunnosta, niiden, joilla sellainen on. Juuri tästä syystä me Boninon listan radikaalijäsenet katsomme voivamme tukea, vaikkakin vaivalloisesti, liberaaliryhmän kompromissia. Haluamme pyrkiä vähentämään tieteen ja politiikan välistä kuilua ja pyrkiä hallitsemaan uutta ilmiötä maallikon näkökulmasta kokeiluihin ja niitä seuraaviin siirtoihin liittyvän käytännöllisyyden kanssa aloittamatta välittömästi, kuten aina, kieltokampanjoita, joiden tiedämme olevan tehottomia.

Täsmälleen kuten luvattomien aborttien tapauksessa, nyt me yksinkertaisesti käynnistämme uudelleen miljoonien ihmisten lääketieteellisiin syihin perustuvan matkailun, jotka matkustavat salaa muualle hankkimaan hoitoa. Väitteeni on erittäin vakavaluonteinen ja huolestuttaa minua kovasti, mutta olkaa tarkkoina: tieteellisten ja sosiaalisten ilmiöiden kannalta kieltojen tie ei ole koskaan johtanut minnekään.

Uskon, että meidän vastuumme on asettaa rajoja tai pyrkiä ottamaan vastuu seuraavien siirtojen rajoittamisesta tyrkyttämättä omia eettisiä periaatteitamme niiden, joilla niitä on sivilisaation periaatteina. Oikea institutionaalinen sivistys merkitsee maallikkoutta, kokeiluja ja vertailua.

 
  
MPphoto
 
 

  Wurtz (GUE/NGL). - (FR) Arvoisa puhemies, pyydän anteeksi, että joudun poistumaan aivan pian, olen ilmoittanut istunnolle tästä lyhytaikaisesta esteestä.

Arvoisa puhemies, ryhmäni ei hyväksy Britannian hallituksen päätöstä ihmissolujen kloonauksesta. Se ei mielestämme ota huomioon tätä asiaa koskevaa eurooppalaista lainsäädäntöä eikä etiikkaa käsittelevän eurooppalaisen työryhmän parhaillaan valmistelemaa lausuntoa, jossa käsitellään kloonausta koskevien tutkimusten seurauksia. Kannatamme kaikkien ihmisten kloonaukseen liittyvien tutkimusten kieltämistä ja vastustamme kloonaukseen liittyvien bioteknologisten keksintöjen kaikenlaista kaupallista hyödyntämistä.

Kun nämä yleiset periaatteet hyväksytään, voidaan aloittaa keskustelu siitä, miten bioteknologisiin tutkimuksiin pitäisi asennoitua, jotta voimme mitata näiden tutkimusten eettisiä seurauksia jarruttamatta kuitenkaan niitä töitä, joilla voidaan parantaa ihmisten terveydentilaa.

Näiden sivilisaatiota koskevien kysymysten äärimmäisen arkaluonteisuuden vuoksi ryhmäni ei halunnut hätäisesti neuvoteltuja päätöslauselmia. Sen sijaan kannatimme alusta lähtien kloonausta ja bioteknologisia tutkimuksia käsittelevän väliaikaisen valiokunnan perustamista, jotta voidaan järjestää tarpeelliset kuulemistilaisuudet ja tehdä päätös täysin asiantuntevasti, kun sen aika koittaa.

Tämän vuoksi ryhmäni ei ole allekirjoittanut mitään niistä kompromissipäätöslauselmista, jotka on tänään annettu meidän käsiteltäväksi. Tässä vaiheessa jokainen meistä lausuu mielipiteensä rehellisesti niiden periaatteiden pohjalta, jotka juuri toin esille.

 
  
MPphoto
 
 

  Blokland (EDD). - (NL) Arvoisa puhemies, tammikuussa 1998 kävimme keskustelua Euroopan neuvoston pöytäkirjasta, johon sisältyi ihmisen kloonauksen kielto. Ilmaisin silloin pelkoni siitä, että maat, kuten Britannia ja Alankomaat, jotka tuolloin kieltäytyivät allekirjoittamasta pöytäkirjaa, eivät ehkä ehdottomasti haluaisi asettaa kieltoa.

Tämä tapahtui vajaat kaksi vuotta sitten. Nyt Britannian hallitus haluaa sallia alkioiden terapeuttisen kloonauksen tutkimusta varten. Minun on vaikea päästä irti siitä vaikutelmasta, että mennään toistuvasti askel pitemmälle. Ensin tämä ei ole sallittua, ja nyt voidaan kloonata terapeuttisesti mutta ei suvun jatkamista varten. Ikään kuin tämä selittäisi ja oikeuttaisi kaiken. Mikä on sitten tämä suuri ero ihmisalkioiden terapeuttisen ja suvun jatkamiseen liittyvän kloonauksen välillä? Entä mitä tehdään, jos pian syntyy paineita alkaa soveltaa tutkimustuloksia farmaseuttisesti tai aloittaa suvun jatkamiseen liittyvä kloonaus?

Pidän jokaista uutta ihmiselämää Jumalan lahjana. Ihmiselämän kaikkia muotoja tulee kohdella kunnioittaen. Se on myös ainoa tapa suojella ihmisarvoa. Ihmisalkion käsittely käyttöesineenä, mikä olisi muka oikeutettua tutkimuksen nimissä, inhottaa minua ennen kaikkea siksi, että on myös muita mahdollisuuksia kloonata kantasoluja. Miksi sitten kuitenkin tehdään tämä valinta kaikista ympäri maailmaa esiintyvistä eettisistä vastalauseista huolimatta?

Vetoan Britannian hallitukseen kiireellisesti, että se harkitsisi uudelleen tätä kauaskantoista päätöstä, ja pyydän Britannian parlamenttia olemaan tukematta tätä ehdotusta.

 
  
MPphoto
 
 

  Paisley (NI). - (EN) Arvoisa puhemies, ylpeä ihminen haluaa leikkiä jumalaa. Hän kieltäytyy hyväksymästä, että hän on pelkkä luontokappale. Hän haluaa olla luoja. Kysymys, jota tänään käsittelemme, on luomisen ja ihmisen keksintöjen välinen taistelu. Jotkut tutkijat ovat nykyisin niin ylimielisiä, että he patentoivat jo keksintöjään ikään kuin he olisivat törmänneet omaan luomukseensa. Human Gene Sciences -yrityksen toimitusjohtaja, tri William Hesseltine, on jo patentoinut 100 ihmisen geeniä, ja hänen yrityksensä on tehnyt hakemuksia 8000 geenistä. Heidän mielestään ihmisen kloonauksessa on kyse terveyden edistämisestä. Minä väitän tänään, että ihmisen kloonauksessa on kyse tiettyjen tutkijoiden ja heidän yritystensä rikastumisesta. Jotkut tutkijat ovat vieneet Hitlerin fasistisen hulluuden pois sotatantereelta ja ovat valmiita laillistamaan sen laboratoriossa. Parlamentin täytyy torjua tämä, ja Ison-Britannian parlamentin jäsenenä äänestän sitä vastaan omassa parlamentissani.

 
  
MPphoto
 
 

  Liese (PPE-DE). - (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, arvoisat parlamentin jäsenet, me PPE-ryhmänä olemme järkyttyneitä Ison-Britannian hallituksen ihmisalkioiden kloonausta koskevista suunnitelmista. Tähän asti kaikki vastuulliset tahot Euroopan unionissa olivat yhtä mieltä siitä, ettei ihmisen kloonausta saa hyväksyä missään tapauksessa.

Neuvosto, Ison-Britannian hallitus mukaan lukien, hyväksyi viidennessä tutkimuksen puiteohjelmassa yksimielisesti muotoilun, jossa kielletään kloonaus, myös niin sanottu terapeuttinen kloonaus. Bioteknologian keksintöjen oikeudellista suojaa koskevassa direktiivissä parlamentti ja neuvosto hyväksyivät tekstin, jossa säädetään ihmisen kloonausta koskeva kattava kielto, koska tämä tekniikka on yleisen järjestyksen ja hyvien tapojen vastainen.

Arvoisa komission jäsen, muutamissa lehdistön viime päivien julkaisuissa ja myös teidän puheessanne oli muutamia epäselvyyksiä viidennen tutkimuksen puiteohjelman ja ennen kaikkea keksintöjen oikeudellista suojaa koskevan direktiivin osalta. Syntyi vaikutelma, että vain suvun jatkamiseen liittyvä kloonaus olisi kielletty. Tämä ei pidä paikkaansa! Olin mukana laatimassa huolellisesti molempia tekstejä, ja molemmissa direktiiveissä kielletään sekä terapeuttinen että suvun jatkamiseen liittyvä kloonaus.

Arvoisa komission jäsen, tarkastelkaa asiakirjoja hyvin huolellisesti ja oikaiskaa tämä käsitys, muuten joudutte napit vastakkain Euroopan parlamentin kanssa. Enkä usko teidän haluavan sitä. Yhden jäsenvaltion hallitus sanoo nyt irti tämän Euroopan unionin valtioiden ja instituutioiden välisen yleisen yhteisymmärryksen.

Meidän parlamenttina on vastustettava tätä tabujen rikkomista. On kuitenkin myös tärkeää, että me emme vain tuo ilmi omaa mielipidettämme vaan että meidän mielipiteemme ilmaisemisella on myös seurauksia. Me PPE-ryhmänä olemme siksi pyytäneet, että perusoikeuskirjaan sisällytetään ihmisen kaikissa kehitysvaiheissa tapahtuvaa kloonausta koskeva tiukka kielto.

Lopuksi vaadin komissiota toteuttamaan tiukasti viidennen tutkimuksen puiteohjelman sisältämän vaatimuksen siitä, että mitään ihmisen kloonauksen muotoja ei tueta. Se tarkoittaa myös sitä, että vältetään ristikkäisiä tukia tutkimusinstituutioiden sisällä Isossa-Britanniassa. Varmin tapa saavuttaa tämä on huolehtia siitä, ettei Euroopan unioni enää ylipäätään tue instituutioita, jotka käyttävät kloonauksessa ihmisen soluja.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Gebhardt (PSE). - (DE) Arvoisa puhemies, meidän pitäisi kuunnella komission jäsentä! Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, ei ole ylipäätään mitään epäilystä siitä, että bio- ja geeniteknologialla on nykyään merkittävä rooli. Sen merkitys tulee kasvamaan edelleen tutkimuksessa ja sen kaikkien sovellusten myötä. Myöskään sitä ei kukaan epäile. Onko kuitenkin toiminta tällä vaikealla alalla, joka on täynnä toiveita ja pelkoja, kaiken epäilyksen yläpuolella? Pelkään, että ei ole.

Paras todiste tästä kielteisestä kannasta on meidän tämänpäiväinen keskustelumme. Me parlamentissa reagoimme hätäisesti yhdessä Euroopan unionin jäsenvaltiossa tehtyyn lakialoitteeseen, joka aiheutti hälytysmielialan julkisuudessa muutamia päiviä sitten. Ja miltä tämä reaktio näyttää? Yksi ainoa katsaus käsiteltävänä oleviin päätöslauselmaesityksiin osoittaa, että Euroopan parlamentille ei jää kiireessä paljon muuta mahdollisuutta kuin toistaa jo useita kertoja ilmaistu kantansa bio- ja geeniteknologian tutkimuksen ja soveltamisen kriittisistä aloista. Se on tosin oikein, mutta ei tarpeeksi!

Meidän on tehtävä bio- ja geenitekniikasta, ennen kaikkea kuitenkin bioetiikasta, keskeinen aihe Euroopan parlamentissa. En ole yksin vaatimuksineni. Ryhmäni seisoo takanani. Kansalaiset vaativat meiltä tällä alla enemmän ennakoivaa toimintaa. Me emme saa kulkea enää tapahtumien jälkijunassa. Me emme saa enää kommentoida jo eteenpäin mennyttä kehitystä uupumiseen asti. Euroopan parlamentin on viitoitettava tietä, jotta bio- ja geenitekniikka kehittyy ihmiskunnan siunaukseksi eikä käänny sitä vastaan eettisten rajojen ylittämisen myötä.

Meidän pitäisi siksi päättää suurella enemmistöllä ehdotetusta valiokunnasta, joka muodostaa perustan ennakoivalle lainsäädännölle. Meidän on oltava tietoisia siitä, että bioteknologiaan liittyy lääketieteen ja tekniikan oletettavasti suurin vallankumous. Tämän vallankumouksen mukana ei saa seurata varomaton lainsäädäntö. Meidän on hankittava parhaiden asiantuntijoiden neuvoja ja huolehdittava johdonmukaisesta lainsäädännöstä Euroopan unionin valtioissa. Erityisesti etiikan ja ihmisarvon suojaamisen kysymykset ovat niin tärkeitä, että me emme saa jättää niitä hajanaisen, mahdollisesti jopa ristiriitaisen yksittäisen valtion lainsäädännön huomaan.

Meidän on tarkasteltava pikaisesti kaikkia etiikan kysymyksiä lääketieteessä, tekniikassa ja tieteissä. Euroopan parlamentin tarpeellisen valiokunnan on siksi aloitettava työnsä mahdollisimman nopeasti. Meidän äänestyksemme toimii lähtölaukauksena sille.

 
  
MPphoto
 
 

  Plooij-Van Gorsel (ELDR). - (NL) Arvoisa puhemies ja arvoisat kollegat, bioteknologia on tällä hetkellä yksi lupaavimmista teknologioista, jotka voivat saada aikaan läpimurron lääketieteessä. Siksi sen seurauksena, että kloonaustekniikat pysäytetään Euroopassa, tutkimusta jatketaan muualla, esimerkiksi Yhdysvalloissa tai pahimmassa tapauksessa sellaisissa maissa, joiden eettiset standardit ovat matalammat kuin Euroopan unionissa. Siten asiantuntijat, tutkimustoiminta ja työllisyys siirtyvät ulkomaille. Lisäksi tuotteet tulevat kuitenkin Euroopan unionin markkinoille.

Mistä nyt on oikeastaan kysymys, arvoisat kollegat? Keitä me olemme kieltämään ihmisiltä oikeuden parantumiseen? Eikö olekin hyvin helppoa kieltää eettisin perustein hyvin lupaava ja potentiaalinen teknologia? Eikö kaikilla ihmisillä ole oikeus terveyteen ja hyvinvointiin? Kuka uskaltaa lyödä tähän etiikan leiman? Voin sanoa teille, että kannatan Euroopan liberaali- ja demokraattipuolueen ryhmän kanssa tätä päätöslauselmaa sydämestäni.

 
  
MPphoto
 
 

  Breyer (Verts/ALE). - (DE) Arvoisa puhemies, me olemme siinä hirveässä tilanteessa, että yhdessä EU:n jäsenvaltiossa sallitaan terapeuttinen kloonaus, jota me olemme aina kritisoineet. Euroopan unionin kansalaiset odottavat Euroopan parlamentin ottavan siihen kantaa. Jos sitä peitellään sanomalla, että me annamme teille vain rauhoittavan pillerin, me perustamme loputtoman keskustelukerhon, väliaikaisen valiokunnan, mitä pidän vastuuttomana. Meidän on otettava kantaa tässä ja nyt kantaa tähän päätökseen, joka tehdään seuraavien kuukausien – jopa seuraavien viikkojen aikana – ja sitten tietysti myös aiheisiin, jotka ovat edessä tulevaisuudessa. Älkäämme kuitenkaan kaunistelko tätä asiaa luopumalla kannanotosta ja yrittämällä piilotella asiaa valiokunnissa ja rauhoittaa siten kansalaisia.

Mielestäni se, mitä nyt tapahtuu, on niin tärkeää. Terapeuttisen kloonauksen hyväksyjä avaa Pandoran lippaan. Siten lähestyy myös painajainen kloonatusta ihmisestä, mittojen mukaisesta ihmisestä. Umpimähkäinen ero suvun jatkamiseen liittyvän ja muun kloonauksen välillä on semanttinen temppu. Yhtä ongelmallinen on nimitys terapeuttinen kloonaus, sillä terapiasta ei voi olla puhe. Kloonaus, myös terapeuttinen kloonaus, avaa oven sille, että ihminen nähdään enää vain biologisena materiaalina.

On vastuutonta ja tahallista – korostan tahallista – tuottaa elämää käyttääkseen sitä tutkimusmateriaalina. Se on ristiriidassa ihmisoikeuksien kanssa. On myös ihmisarvon jakamista tuottaa alkioita varaosavarastoa varten. Parlamentin on siksi käytettävä toimintamahdollisuuttaan.

Arvoisa tutkimuksesta vastaava komission jäsen, odotan tänään myös teiltä yksiselitteistä lausuntoa siitä, miten te aiotte menetellä, jos yksi jäsenvaltio ei noudata parlamentin ja neuvoston päätöksiä. Me tarvitsemme selkeän viestin, ja uskon, että olisi todiste poliittisesta köyhyydestä, jos me heittäisimme kaikki eettiset epäilykset yli laidan uskollisuudesta Blairia kohtaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Grossetête (PPE-DE). - (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, on itsestään selvää, että ihmisten kloonaus, jonka ainoana pyrkimyksenä on tuottaa toisen olennon kaltainen olento vain sen vuoksi, että tästä tulisi parempi, täytyy ehdottomasti kieltää. Tämä on aina ollut parlamentin kanta, ja mielestäni se on hyvä vahvistaa uudelleen. Tänään kyse on kuitenkin kloonauksen käyttämisestä lääketieteellisiin tarkoituksiin, ja sillä on monenlaisia seurauksia.

Seuraukset ovat lääketieteellisiä. On erotettava selkeästi toisistaan kloonaus lääketieteellisessä tarkoituksessa ja kloonaus ihmisen tuottamiseksi. Soluterapia herättää nykyisin valtavia toiveita monille perinnöllistä tai rappeuttavaa sairautta, kuten Alzheimerin ja Parkinson tautia tai syöpää sairastaville potilaille.

Seuraukset ovat eettisiä ja filosofisia. Mikä on alkion asema? Vastataksemme tähän kysymykseen, voimme palata niihin lukuisiin keskusteluihin, joita olemme käyneet abortista tai koeputkihedelmöityksestä. Mikä on ylimääräisten alkioiden asema, jotka on tuotettu keinohedelmöityksellä ja jotka on tarkoitus hävittää? Eikö niille voitaisi antaa elämä takaisin?

Seuraukset ovat taloudellisia ja yhteiskunnallisia. Kyse on yhteiskunnallisesta keskustelusta. Mitkä ovat amerikkalaisten ja japanilaisten näkemykset näissä asioissa? Eurooppalaisten on omaksuttava maailmanlaajuinen näkökulma ja otettava huomioon lääketieteellisessä tarkoituksessa tehtävän kloonauksen tarjoamat tutkimusmahdollisuudet.

On käytävä perusteellista keskustelua. Olette pyytäneet sitä ja olemme kanssanne samaa mieltä. Ehkä on paikallaan määritellä ensin se, mitä kielletään tekemästä ja rajata tarkasti hyväksyttävä toiminta. Raja-aidat ovat välttämättömiä. Nämä kysymykset ymmärretään eri tavalla maasta ja kulttuurista riippuen.

Tämän vuoksi vain tärkeät perustavanlaatuiset periaatteet voivat ohjata Euroopan unionin toimintaa tällä alalla. Nämä periaatteet ovat olemassa. Niitä ovat ihmisen kunnioitus, elämän ja vapauden sekä kaikkia palvelevan kehityksen kunnioitus.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Muscardini (UEN).(IT) Arvoisa puhemies, kloonaus ja patentoiminen ovat ja niiden pitää pysyä laittomina toimina kaikessa, mikä liittyy ihmiseen. Terapeuttisen ja suvun jatkamiseen liittyvän kloonauksen välillä ei ole mitään eroa; tarkoitus ei voi pyhittää keinoja, kun kyse on ihmisarvosta, jota pitää kunnioittaa ensisijaisesti.

Ihmisalkioiden käyttämistä elinten tuottamiseen ei siis voida millään tavoin hyväksyä. Kun näitä elimiä käytetään, eliminoidaan itse asiassa mahdollinen ihminen, ja tämä olisi selvästi ristiriidassa sen määrätyn arvon ja sen asetetun päämäärän kanssa, joka liittyy muiden ihmisten pelastamiseen. Asia olisi varmasti toisin, jos kokeet koskisivat ainoastaan kantasoluja eivätkä alkioita.

Pyrkimys muuttaa elämän alkuperää koskevien perussääntöjen olemusta, on mielestämme eettisesti kammottava toimenpide. Meidän on pysähdyttävä pohtimaan luonnonjärjestelmän järisyttämisen mahdollisia seurauksia. Pitää vedota ennalta varautumisen periaatteeseen, ja sitä pitää soveltaa myös, jos kloonausta voidaan olettaa käytettävän terapeuttisiin tarkoituksiin. Ei olekaan sattumaa, että tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen viidennestä puiteohjelmasta 1998-2002 jätetään pois niiden ohjelmien rahoitus, jotka liittyvät alkioiden kloonaukseen lisääntymistarkoituksissa, eikä sen kautta rahoiteta terapeuttisiin tarkoituksiin tehtäviä tutkimuksia.

Koska kunnioitamme asiasta esitettäviä eri mielipiteitä, mielestämme on välttämätöntä määritellä eettiset säännöt, jotka pohjautuvat ihmisarvon kunnioitukseen bioteknologian alalla.

Kehotamme tieteen ja uusien tekniikoiden etiikkaa käsittelevää eurooppalaista työryhmää ottamaan huomioon ne riskit, jotka liittyvät niiden tiettyjen rajojen ylittämiseen, joiden toisella puolen kaikki saattaa vaikuttaa sallitulta, kun ihmisarvoa ei kunnioiteta. Kuten puheenjohtaja Prodi vakuuttaa, on toivottavaa, että eurooppalaiset voivat kokoontua yhteisten arvojen ympärille.

Tämän aikaansaamiseksi komission pitää edistää avointa keskustelua, jotta löydettäisiin sopiva tasapaino eettisen taipumattomuuden, joka perustuu kieltäytymiseen hyödyntää ihmiskehoa kaupallisiin tarkoituksiin, ja sen velvoitteen välillä, joka koskee vastaamista terapeuttisiin vaatimuksiin.

Pyydämme neuvostoa tekemään aloitteen järjestää kansainvälinen kokous elävien aineiden käytöstä välttääksemme sen, ettei ihmisalkioilla käytäisi kauppaa ja ettei niitä käytettäisi luonnonvastaisiin tarkoituksiin. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, on tärkeää, ettemme luo uutta ihmislajia, kuten näyttää käyvän myös luonnon- ja ympäristömullistusten kohdalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Linkohr (PSE). - (DE) Arvoisa puhemies, on vahinko, ettei kukaan hallituksen kantaa tukevista brittiläisistä kollegoista ole käyttänyt puheenvuoroa. Olisi ollut mielenkiintoista kuulla myös heidän perustelujaan, sillä voin jo kuvitella, että he ovat myös ajatelleet siinä yhteydessä jotakin. Isossa-Britanniassahan on sallittu vuodesta 1990 lähtien alkiotutkimus 14. päivään saakka. Uskon sen olevan looginen seuraus, jos tätä askelta seuraisi nyt toinen.

Miksi Iso-Britannia toimii toisin kuin Manner-Eurooppa? Se on toki mielenkiintoinen kysymys. Ero on ilmeisesti olemassa hallituksista riippumatta. Aiemmin vallassa oli konservatiivinen hallitus ja nyt työväenpuolueen muodostama hallitus, eikä mikään ole muuttunut. Miksi yleinen mielipide Isossa-Britanniassa on erilainen kuin Kanaalin toisella puolella? Se olisi esimerkiksi kysymys, josta keskusteleminen olisi täysin paikallaan tällä kierroksella, sillä meillä on etuoikeus omistaa kansan valitsemia edustajia koko Euroopan unionista. Tämä oli ensimmäinen huomioni.

Toinen huomio on se, että minua miellytti erittäin suuresti se, mitä komission jäsen Bonino sanoi. Se on minulle hyvin läheinen asia. Kannattaisin myös sitä, että annamme meitä periaatteidemme osalta johtaa käsityksen, jonka mukaan valtio ja uskonto on erotettava toisistaan jyrkästi. Valtio ei ole uskonnollinen. Valtion on kunnioitettava uskontoa. Myös minä kunnioitan sitä, että joku on katolilainen, evankelisluterilainen, juutalainen tai mitä muuta tahansa. Vaadin kuitenkin myös, että minun mielipidettäni kunnioitetaan. Se voidaan tehdä kuitenkin vain valtion ja kirkon erottamisen yhteydessä. Tämä erehtymättömyyden vaatimus on vahingoittanut Eurooppaa jo valtavan paljon. Meidän pitäisi yrittää päästä siitä eroon. Kenelläkään ei ole etuoikeutta etiikkaan. Myös ne, jotka ovat toista mieltä, ovat eettisiä.

Me olemme lisäksi kokeneet toistuvasti, miten kieltoja pehmitettiin käytännössä. Jokainen voi mainita esimerkkejä siitä. Olen siksi hyvin vakuuttunut siitä, että – mitä tahansa me täällä päätämmekin – avarakatseisessa yhteiskunnassa tieto etsii oman tiensä tutkimuksessa, jota harjoitetaan eri näkökohdista. Me emme voi loppujen lopuksi välttää menettelemästä tämän tiedon kohdalla vastuullisesti siten, että yritämme rajoittaa sitä. Hyvä Francis Wurtz, kaikenlaisen tutkimuksen kieltämistä voidaan vaatia. On kuitenkin äärimmäisen naiivia uskoa, että kieltoa noudatetaan. Loppujen lopuksi me emme voi välttää rajojen selkeää asettamista.

Tässä tapauksessa minulle käy samoin kuin monille muille. Minulla nousevat myös kaikki karvat pystyyn sen ajatuksen kohdalla, että alkioilla puoskaroidaan, niitä "tutkitaan" jne. Rajat ovat täysin olemassa. Käytännön kokemus osoittaa minulle kuitenkin, että loppujen lopuksi ei ehkä voida tehdä juurikaan muuta kuin yksinkertaisesti rajoittaa tätä kaikkea. Meillä ei ole tällä hetkellä mitään toimintatarvetta. Meillä on aikaa. Meidän pitäisi pohtia hyvin tarkasti, miten me menettelemme tässä asiassa. Meillä on sitä varten valiokuntia, ja joskus on myös hyödyllistä lukea hyvä kirja.

 
  
MPphoto
 
 

  Ahern (Verts/ALE). - (EN) Eräs tärkeä eurooppalainen arvo on, että me kaikki, olimmepa me sitten uskovaisia tai emme, olemme samaa mieltä siitä, että ihmisillä tehtävien kokeiden pitäisi olla vain heidän yksinomaiseksi ja välittömäksi hyödykseen. Jos poikkeamme tuosta periaatteesta, se tapahtuu omalla vastuullamme, ja tällä kertaa olemme selvästi poikenneet siitä. Emme voi tehdä kokeita ihmisillä missään heidän kehityksensä vaiheessa, emmekä todellakaan voi tehtailla alkioita koetarkoituksiin. Seuraava vaihe on kaupallinen hyödyntäminen, jonka bioteknologian patentointia koskeva direktiivimme sallii.

Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset väittävät, että eettisistä epäilyksistä huolimatta ihmisalkioiden kloonaus on välttämätöntä, koska se on ainoa tapa auttaa erilaisista sairauksista kärsiviä potilaita. Monet tutkijat kiistävät tämän ja suosittelevat, että aikuisten kantasoluja tutkittaisiin lisää, jolloin sairauksien parantamisessa päästäisiin samaan tulokseen. Emmekö voi kokoontua ja etsiä tapaa tutkia kantasoluja ilman, että ihmisillä tarvitsisi suoranaisesti tehdä kokeita? Toivon, että parlamentti on samaa mieltä siitä, että Eurooppa rakennettiin tämän arvon varaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Purvis (PPE-DE). - (EN) Tämä on tunteita herättävä aihe, eikä suinkaan vähiten "Ihmisten kloonaus" -otsikon takia. Kantasolujen tutkimus olisi vähemmän tarkoitushakuinen otsikko. Haluan kuitenkin pyytää, että pohtisimme asiaa rauhallisesti ja tarkastelisimme tosiseikkoja ja asian vaikutuksia meihin ihmisiin, terveyteemme ja hyvinvointiimme, tieteen tulevaisuuteen ja Euroopan terveydenhoitoalaan ja – eikä suinkaan vähiten – henkiseen hyvinvointiimme.

Selvittäkäämme siis joitakin tosiseikkoja. Tosiseikka: ihmisten kloonaus on kielletty Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tätä ei ole mitään aikomusta muuttaa, eikä Yhdistyneen kuningaskunnan teollisuudella ole mitään aikomusta harjoittaa ihmisen kloonausta nyt eikä tulevaisuudessa. Alkion kantasolujen käyttö tutkimustarkoituksiin on lyhyen aikavälin ratkaisu siihen, että tieteessä on löydettävä keinoja aikuisten solujen uudelleenohjelmointiin.

Tosiseikka: suuresti kunnioitettu ja ankara ihmisen hedelmöitystä ja embryologiaa valvova viranomainen sääntelee ankarasti kantasolujen tutkimusta parlamentin sitovan lain nojalla. Voisi kenties olla hyvä, että muilla jäsenvaltioilla olisi jotakin vastaavaa.

Tosiseikka: aikuisten kantasolujen tutkimuksessa on viime aikoina tapahtunut kiinnostavaa edistystä, mutta siihen liittyy yhä merkittäviä haittoja verrattuna alkioiden kantasolujen ainutlaatuisiin ominaisuuksiin. Alkioiden kantasolujen tutkimuksen tavoitteena on löytää keinoja, miten nämä haitat voitaisiin ratkaista aikuisten kantasoluja käyttämällä.

Pääsemmekin tästä itse ongelmaan. Onko korkeintaan 14 päivän ikäinen alkio elävä olento, jolla on elävän ihmisen tai sikiön täydet oikeudet? Olipa se sitten oikein tai väärin, tällainen tutkimus on ollut sallittua Yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdysvaltain lainsäädännössä 10 vuoden ajan ja siitä on ollut paljon hyötyä. Monta kuukautta kestäneen maailmanlaajuisen kuulemisen jälkeen Donaldsonin raportissa suositellaan tällaisen tutkimuksen laajentamista terapeuttisiin tarkoituksiin.

Valinta on teidän, hyvät kollegat. Teidän on toimittava omantuntonne ja uskonne mukaisesti mutta myös ajateltava lähimmäisenne tulevaa hyvinvointia. Lähimmäisestä huolehtiminen on myös kristillinen käsky. Lähimmäisellä saattaa olla Alzheimerin tauti tai Parkinsonin tauti tai diabetes.

 
  
MPphoto
 
 

  Hermange (PPE-DE). - (FR) Arvoisa puhemies, tämä on vakava ja vaikea aihe. Se sai alkunsa Britannian päätöksestä. On sanottava myös, että tätä asiaa koskevissa lainsäädännöissä on suuria kansallisia eroja, mikä antaa mahdollisuudet sellaiseen toimintaan, jota ei voida valvoa. Kuten Françoise Grossetête juuri sanoi, tällaisten toimien yhteydessä voimme kysyä, kuinka paljon jotkin maat arvostavat sitä periaatetta, että ihmiselämää on kunnioitettava sikiövaiheesta alkaen, kuten muistutetaan ihmisoikeuksia koskevan Euroopan yleissopimuksen 18 artiklassa, jossa kielletään alkioiden tuottaminen ihmiseen liittyvään käyttöön.

Säännösten epäyhtenäisyys osoittaa, kuinka monimutkainen tämä keskustelu on, ja se herättävää tiettyjä kiinteästi toisiinsa liittyviä kysymyksiä. Mitä tarkoittaa elämän kunnioitus? Mitä eroa on esialkiolla ja alkiolla? Voidaanko alkiota koskeviin tutkimuksiin myöntää lupa lääketieteellisessä tarkoituksessa? Mistä kantasolut ovat peräisin? Voidaanko alkioita kloonata? Eikö kantasoluja ole aikuiskudoksen lisäksi myös sikiökudoksessa? Voidaanko alkioiden luomiseen myöntää lupa muita tutkimustarkoituksia varten kuin sellaisia, jotka liittyvät elämän suojelemiseen? Kun otetaan huomioon ne vakavat sairaudet, joihin ei nykypäivänä ole parannuskeinoa, onko meillä oikeus estää sellaisten tutkimusten tekemistä, joiden sanotaan antavan toivoa?

Yhtä paljon kuin on kysymyksiä, joilla on vakavia seurauksia, on myös kysymyksiä, jotka puhuvat elämän puolesta. Tästä syystä meidän on käytävä vuoropuhelua, ensin unionin toimielimissä, ja on valitettavaa, arvoisa komission jäsen, että puheenjohtaja Prodi puhui maanantaina lehdistölle ennen kuin ilmoitti siitä Euroopan parlamentille. Mielestäni hän puhui asiasta hyvin varovaisesti ja harkitusti.

Toiseksi olen sitä mieltä, että voidaksemme käydä tätä keskustelua parlamenttiin pitäisi perustaa väliaikainen valiokunta, joka voisi aluksi kutsua nopeasti koolle asiantuntijoita Euroopasta ja Atlantin takaa ja kuulla heitä maltillisesti. Tätä keskustelua täytyy käydä kuitenkin myös kansalaisten kanssa. Tästä syystä ehdotan, että luodaan perusta eurooppalaiselle bioetiikalle ja että annetaan säädös, jolla voidaan hallita tämän alan toimintaa sen sijaan, että perustamme turhaan useita seurantakeskuksia. Ehdotan, että luodaan lisääntymistä tutkivaa lääketiedettä ja bioteknologiaa käsittelevä eurooppalainen virasto.

 
  
MPphoto
 
 

  Busquin, komissio. - (FR) Arvoisa puhemies, haluaisin vastata, sillä jäsen Liese esitti puheenvuorossaan täsmällisen kysymyksen. Hän esitti viidettä puiteohjelmaa koskevan kysymyksen. Jäsen Liese varmasti tietää, että asia on näiltä osin erittäin selvä. Viidennessä puiteohjelmassa tuodaan selkeäsi esille se sillä tästä on päätetty yhteispäätösmenettelyssä että ohjelman ulkopuolelle jätetään ehdottomasti ihmisten tuottamisessa ja lääketieteellisessä tarkoituksessa käytettävien kloonaustekniikoiden tutkimukset.

Näin ollen on selvää, että tällä hetkellä nämä tutkimukset on ehdottomasti jätetty puiteohjelman ulkopuolelle. Halusin vain tarkentaa tätä asiaa, jäsen Liese, sillä te kysyitte sitä.

Mitä taas keskusteluun tulee, kuten sanoin ensimmäisessä puheenvuorossani, komissio haluaa käydä keskustelua parlamentin kanssa näistä kysymyksistä, jotka ovat kuten olemme nähneet hyvin monimutkaisia ja kiinnostavia.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. - Olen vastaanottanut kahdeksan työjärjestyksen 37 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettyä päätöslauselmaesitystä(1).

Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna klo 12.00.

 
  
  

PUHETTA RYHTYI JOHTAMAAN
varapuhemies PUERTA

 
  

(1) Ks. pöytäkirja

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö