Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 6. september 2000 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Ret til familiesammenføring
 2.Foranstaltninger med hensyn til unionsborgeres rejse og ophold
 3.Bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet
 4.Modtagefaciliteter i havne for driftsaffald og lastrester fra skibe
 5.AFSTEMNING
 6.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 7.Fusioner inden for telesektoren
 8.Kloning af mennesker
 9.Verheugens udtalelser om udvidelsen
 10.Kloning af mennesker (fortsættelse)
 11.Spørgetid (Kommissionen)
 12.Vandpolitiske foranstaltninger
 13.Udrangerede køretøjer
 14.Lufttransport og miljø
 15.Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer
 16.Farlige stoffer og præparater (azofarvestoffer)
 17.Sort arbejde
Forhandlinger
EUT-udgave (691 kb)
 
Forhandlinger
EUT-udgave (1146 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik