Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 6 september 2000 - StraatsburgUitgave PB
 1.Recht op gezinshereniging
 2.Voor burgers van de Unie geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf
 3.Beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's
 4.Havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen
 5.STEMMING
 6.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 7.Fusies in de telecommunicatiesector
 8.Klonen van mensen
 9.Voorstellen van de heer Verheugen met betrekking tot de uitbreiding
 10.Klonen van mensen (voortzetting)
 11.Vragenuur (Commissie)
 12.Waterbeleid
 13.Afgedankte voertuigen
 14.Luchtvervoer en milieu
 15.Banden voor motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan
 16.Gevaarlijke stoffen en preparaten (azokleurstoffen)
 17.Zwartwerk
Debatten
Uitgave PB (739 kb)
 
Debatten
Uitgave PB (1232 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid