Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2000 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

3. Πληρωμές μικρών ποσών στην εσωτερική αγορά
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. - Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A5-0283/2000) της κ. Peijs, εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Πληρωμές μικρών ποσών στην εσωτερική αγορά (COM(2000) 0036 - C5-0103/2000 - 2000/2018(COS)).

 
  
MPphoto
 
 

  Peijs (PPE-DE), εισηγητής. – (NL) Κυρία Πρόεδρε, το 2002, κάθε πολίτης που βρίσκεται στη ζώνη του ευρώ θα έχει στα χέρια του το νέο νόμισμα και θα προσδοκεί ορισμένα πλεονεκτήματα απ’ αυτό. Ωστόσο, τα πλεονεκτήματα δεν θα έρθουν αυτομάτως. Πρέπει να κάνει κανείς κάτι για να επωφεληθεί. Αυτό είναι το πλαίσιο εντός του οποίου θα ήθελα να τοποθετήσω την ανακοίνωση της Επιτροπής για τις πληρωμές μικρών ποσών.

Τι πρέπει να κάνουμε όλοι εμείς για να φροντίσουμε ώστε ο ευρωπαίος πολίτης, ο οποίος εγκατέλειψε το νόμισμα στο οποίο είχε συνηθίσει, να μπορέσει πραγματικά να επωφεληθεί από το νέο νόμισμα; Πρέπει απλώς να καταστήσουμε τις πληρωμές φθηνότερες, ταχύτερες και ασφαλέστερες. Αναμένω λοιπόν χωρίς άλλο από την Επιτροπή ότι θα υιοθετήσει ταχύτατα τις συστάσεις για την τροποποίηση της οδηγίας του 1997, τις οποίες υποβάλλω στην έκθεσή μου εξ ονόματος του Κοινοβουλίου, για να τις συμπεριλάβει σε μία επίσημη τροποποίηση της οδηγίας.

Περί τίνος πρόκειται; Ο πυρήνας του προβλήματος είναι ότι οι πληρωμές μικρών ποσών εξακολουθούν να προξενούν έντονη δυσαρέσκεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους πολίτες. Αιτία είναι το υψηλό κόστος και το μεγάλο χρονικό διάστημα που απαιτείται. Το συμπέρασμα είναι ότι η οδηγία του 1997 δεν σημείωσε αρκετή επιτυχία. Πρέπει να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο. Ο καταναλωτής και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν επωφελούνται όσο θα έπρεπε από την εσωτερική αγορά η οποία ολοκληρώθηκε με την καθιέρωση του ευρώ.

Μία λύση που προτείνεται στην έκθεση αυτή είναι η σημαντική βελτίωση των υποδομών για τις διασυνοριακές πληρωμές. Όπως προκύπτει, υπάρχουν ορισμένες εργασίες που εξακολουθούν να είναι χειρονακτικές, γεγονός το οποίο οδηγεί σε υψηλό κόστος και χρονοτριβή. Καλώ λοιπόν τις τράπεζες να φροντίσουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα να θεσπίσουν τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να αυτοματοποιηθεί παντελώς η διεκπεραίωση διασυνοριακών πληρωμών, οι οποίες έτσι μπορούν να γίνουν πολύ φθηνότερες.

Στην έκθεσή μου κατονομάζω, εκτός άλλων, συστήματα όπως το IBAN, SWIFT, STEP 1 και IPI. Με τα συστήματα αυτά, οι πληρωμές μεταξύ τραπεζών σε διάφορες χώρες μπορούν να γίνουν πιο εύκολες, ταχύτερες και φθηνότερες. Ωστόσο, οι τράπεζες πρέπει να επικοινωνήσουν με τους πελάτες τους για να τους γνωστοποιήσουν ότι, εκτός από τον αριθμό ΦΠΑ, στις επιστολές τους πρέπει να αναφέρεται και ο αριθμός IBAN.

Η διαδικασία τυποποίησης χρειάζεται οπωσδήποτε συντονισμό. Γι’ αυτό καταθέσαμε μία τροπολογία στην οποία καλούμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αναλάβει σύντομα τον εν λόγω συντονισμό, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που της αναθέτει η Συνθήκη για το σύστημα πληρωμών. Ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ρυθμίσει δύο θέματα. Καταρχάς, να αναπτύξει ένα ευρωπαϊκό τυποποιημένο μορφότυπο για την διαβίβαση δεδομένων. Αυτό μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα, γιατί το μορφότυπο υπάρχει ήδη. Έτσι, θα αντικατασταθεί το εθνικό πρότυπο που χρησιμοποιείται σήμερα παντού.

Το δεύτερο πράγμα που ζητάμε είναι η καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού τραπεζικού αριθμού, όπως για παράδειγμα ο IBAN. Αυτό που έχει σημασία εδώ είναι ότι αυτού του είδους τα εναρμονισμένα μορφότυπα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από όλους στη ζώνη του ευρώ. Εάν τα πράγματα δεν προχωρήσουν με την ενδεδειγμένη ταχύτητα, ίσως θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να καταστήσουμε τις πράξεις αυτές υποχρεωτικές.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην έκθεσή μου, οι διαδικασίες αυτοματοποίησης και τυποποίησης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τρεις μήνες πριν από την έναρξη της κυκλοφορίας των κερμάτων και των χαρτονομισμάτων σε ευρώ. Αυτή θα ήταν η ιδανική κατάσταση. Οι τράπεζες εξακολουθούν ωστόσο να υποστηρίζουν ότι αυτό είναι αδύνατο. Εδώ έχω καταθέσει μια τροπολογία στην οποία αναφέρεται ότι οι τράπεζες θα πρέπει να είναι έτοιμες την 1η Ιανουαρίου του 2001. Έτσι, οι καταναλωτές θα μπορέσουν να επωφεληθούν αμέσως από τις αλλαγές στις διασυνοριακές πληρωμές από τη στιγμή που θα έχουν στα χέρια τους το ευρώ.

Η συνολική μείωση του κόστους των πληρωμών περίπου στο επίπεδο του κόστους των εσωτερικών πληρωμών δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τις ενέργειες των τραπεζών. Εδώ χρειάζεται να βοηθήσουν και τα κράτη μέλη. Όντως, μέχρι σήμερα τα κράτη μέλη υποχρέωναν τις τράπεζες να αναφέρουν στην κεντρική τράπεζα όλες τις διασυνοριακές πληρωμές που υπερέβαιναν το ποσό των 12 500 ευρώ, για λόγους που έχουν σχέση με τις στατιστικές του ισοζυγίου πληρωμών. Η εργασία αυτή δεν μπορεί να τυποποιηθεί και, συνεπώς, γίνεται χειρονακτικά. Πρόκειται για μία πολυδάπανη δραστηριότητα η οποία έχει καταστεί περιττή με την ενιαία αγορά και το ενιαίο νόμισμα. Δεν νομίζω ότι οι Γάλλοι μετράνε πόσα φράγκα μεταφέρονται από το Παρίσι στην Auxerre, και γιατί άλλωστε να το κάνουν;

Επιπλέον, ο όγκος και ο αριθμός των πληρωμών μικρών ποσών αποτελούν ένα πολύ περιορισμένο ποσοστό του συνόλου των πληρωμών που διενεργούνται. Ως εισηγήτρια, είμαι πεπεισμένη ότι δεν χρειάζεται να υπάρχουν αντιρρήσεις για την κατάργηση της υποχρέωσης αναφοράς έως το πλήρες ποσό που περιλαμβάνεται στην οδηγία, που είναι συγκεκριμένα 50 000 ευρώ. Η απώλεια δεδομένων για τις στατιστικές του ισοζυγίου πληρωμών θα είναι ελάχιστη με την αλλαγή αυτή.

Η αλλαγή που συνεπάγεται αυτή η νέα κατάσταση είναι ότι η εγγύηση επιστροφής χρημάτων θα πρέπει να αυξηθεί μέχρι το ποσό των 50 000 ευρώ. Αυτή τη στιγμή, οι τράπεζες σχεδόν αμείβονται όταν χάνουν χρήματα. Εάν πληρώσετε 30 000 ευρώ και η τράπεζα χάσει τα χρήματα αυτά, τότε είναι υποχρεωμένη να σας επιστρέψει μόνο 12 500 ευρώ. Βεβαίως, οι τράπεζες δεν πρέπει να χάνουν χρήματα και πρέπει να εγγυώνται για την οργάνωσή τους. Γι’ αυτό και εμείς προτείνουμε να αυξηθεί το όριο για την εγγύηση επιστροφής χρημάτων έως το ποσό των 50 000 ευρώ, που είναι το ποσό που αναφέρεται στην οδηγία. Σύμφωνα με την άποψη των τραπεζών, δεν χάνονται ποτέ χρήματα, πράγμα που σημαίνει ότι το θέμα είναι ανύπαρκτο.

Ένα τελευταίο σημείο είναι ότι θα ήθελα να προσφέρω στους καταναλωτές περισσότερες δυνατότητες πληρωμών. Πρόκειται για καταναλωτές οι οποίοι ευρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης ή δεν έχουν τραπεζικό λογαριασμό. Ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον είναι δυνατό να συμπεριληφθούν στη δεύτερη τραπεζική οδηγία επιχειρήσεις όπως η Moneygram και η Western Union. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρήσεις αυτές θα μπορούσαν να εγκατασταθούν ελεύθερα στη συνολική επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμη και αν δεν είναι τράπεζες. Όπως είναι φυσικό, για τις επιχειρήσεις αυτές θα ισχύσουν οι ίδιες αυστηρές απαιτήσεις όσον αφορά την ασφάλεια και το ξέπλυμα χρημάτων.

Ελπίζω ότι η έκθεση αυτή θα δώσει τα απαιτούμενα κίνητρα στις τράπεζες να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την προαγωγή της καινοτομίας με στόχο τη βελτίωση των διασυνοριακών πληρωμών. Ωστόσο, προκειμένου να δώσουμε στις τράπεζες μια απόλυτη βεβαιότητα και σαφήνεια για τα πολύ σημαντικά επενδυτικά προγράμματά τους, αναμένω ότι η Επιτροπή θα τροποποιήσει αμέσως την οδηγία.

 
  
MPphoto
 
 

  von Wogau (PPE-DE). - (DE) Κυρία Πρόεδρε, από τότε που άνοιξαν τα σύνορα μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλο και περισσότερες επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες που προσφέρει η κοινή αγορά. Με αυτή λοιπόν την ευκαιρία διαπιστώσαμε ότι από τη μια πλευρά η κυκλοφορία των αγαθών διευκολύνθηκε ουσιαστικά, αλλά από την άλλη οι πληρωμές που συνδέονται με αυτήν εξακολουθούν να συνοδεύονται από πολύ μεγάλα εμπόδια και κόστος. Η πρώτη μελέτη η οποία διεξήχθη πάνω σε αυτό το θέμα κατόπιν προτροπής της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής είχε τότε καταλήξει στις διαπιστώσεις ότι για διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων άνω των 1 000 ΓΜ το κόστος ανέρχονταν κατά μέσο όρο σε 25%, ενώ σε μεμονωμένες περιπτώσεις έφθανε μάλιστα και το 75%. Φανταστείτε ότι από την εν λόγω κατάσταση πρωτίστως θίγονται οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις. Η φιλοδοξία που ανέκαθεν είχαμε ως ευρωπαίοι βουλευτές από το άνοιγμα των αγορών μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ήταν να παρέχουμε πρόσβαση στις μεγάλες επιχειρήσεις, την οποία άλλωστε διέθεταν από καιρό, αλλά να ανοίξουμε αυτή τη μεγάλη ευρωπαϊκή αγορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Προς τούτο, θα ήθελα να ευχαριστήσω εξαιρετικά την εισηγήτρια της έκθεσης, την κυρία Karla Peijs, για την επιμονή με την οποία εδώ και χρόνια προσπαθεί να επιτύχει τον εν λόγω στόχο, συγκεκριμένα τη μείωση του κόστους των πληρωμών μεταξύ των κρατών μελών. Πρέπει να ομολογήσω ότι στο θέμα αυτό έχουν σημειωθεί αρκετά βήματα και το κόστος των πληρωμών είναι κατά μέσο όρο σαφώς χαμηλότερο από ότι την εποχή του ανοίγματος των συνόρων μεταξύ των κρατών μελών. Ωστόσο εξίσου σαφές είναι ότι εξακολουθεί να είναι υπερβολικά υψηλό και ότι πρέπει να γίνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση. Οι τράπεζες μας ενημερώνουν συνεχώς και θα έλεγα μάλλον με κάθε δίκαιο, ότι τα απαραίτητα όργανα για την εκτέλεση τέτοιου είδους πληρωμών, τα συστήματα τρεχούμενων λογαριασμών που υπάρχουν στις επιμέρους εθνικές αγορές, δεν έχουν ακόμη οργανωθεί καλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εδώ πρέπει να καταβληθούν πολλές προσπάθειες.

Αυτό δεν το λέω μόνο για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες τραπεζικές ενώσεις που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκείνο που εμείς προσπαθούμε να επιτύχουμε δεν είναι ένα και μοναδικό σύστημα πληρωμών, πράγμα που θα οδηγούσε και πάλι στη δημιουργία ενός μονοπωλίου, αλλά τη δημιουργία συνθηκών ανταγωνισμού μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων πληρωμών που ισχύουν μεταξύ των διαφόρων τραπεζών και των τραπεζικών ομίλων, γεγονός που θα αποβεί εν τέλει προς όφελος των πολιτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Randzio-Plath (PSE). - (DE) Κυρία Πρόεδρε, η έκθεση της εισηγήτριας, κυρίας Karla Peijs, αξίζει πραγματικά τον έπαινό μας διότι εκθέτει τα προβλήματα που υπάρχουν στις πληρωμές. Σε τελευταία ανάλυση, από τον τομέα των πληρωμών περιμένουμε να ενισχύσει την οικονομική ολοκλήρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι να την παρεμποδίζει. Ωστόσο, μέχρι σήμερα έτσι έχουν τα πράγματα, αφού το πλήθος των προσφυγών εκ μέρους μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι καταγγελίες πολιτών σχετικά με τα υψηλά τέλη για μικρές πληρωμές βρίσκονται στην ημερησία διάταξη. Μάλιστα, γνωρίζουμε περιπτώσεις στις οποίες τα τέλη μεταφοράς ποσών για τις διασυνοριακές πληρωμές αυξήθηκαν μετά την εισαγωγή του ευρώ και μάλιστα όχι ευκαταφρόνητα.

Η μηνιαία επιταγή στην κόρη ή στον γιο που βρίσκεται στο εξωτερικό, οι διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων για βιβλία ή υπηρεσίες, ταξίδια ή ξενοδοχεία έχουν μια επιπλέον επιβάρυνση, παρά το γεγονός ότι η διασυνοριακή κυκλοφορία θα έπρεπε να διεξάγεται πιο αποτελεσματικά και με μικρότερο κόστος. Κάποιοι μάλιστα μιλούν για δυνατότητα μείωσης του κόστους κατά 90%, όταν μάλιστα οι οικονομικοί οργανισμοί μας τονίζουν συνέχεια ότι οι παράγοντες υψηλότερου κόστους έγκεινται στο κόστος μεταφοράς των πληρωμών και όχι στις τεχνικές διαδικασίες των διασυνοριακών πληρωμών. Επιπλέον, θα ήταν καλό εάν παράλληλα με το σύστημα Target για τις πληρωμές ποσών μεγάλης αξίας υπήρχε και ένα σύστημα Target για πληρωμές μικρής αξίας και για ομαδικές πληρωμές, εφόσον κάτι τέτοιο από τεχνικής απόψεως είναι δυνατό και εκείνο που λείπει είναι η απαιτούμενη θέληση, η οποία υπήρχε στην περίπτωση των πληρωμών μεγάλης αξίας.

Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λυπούμαστε πολύ που η επιτροπή, στο πλαίσιο των εργασιών της, δεν ενέκρινε την προσφορά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και εδώ συντασσόμαστε με τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που υποστηρίζουν ότι μια ημέρα οι διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων εντός της ΕΕ δεν θα πρέπει να είναι ακριβότερες από τις μεταβιβάσεις στο εσωτερικό ενός μεμονωμένου κράτους μέλους της ΕΕ.

Εδώ και χρόνια ζητάμε επιμόνως εναρμόνιση των προσπαθειών. Επιτέλους έγινε πράγματι δυνατή η εγκαθίδρυση ενός γρήγορου, ασφαλούς και οικονομικού συστήματος και ευτυχώς οι οικονομικοί οργανισμοί έχουν κάνει και αυτοί την αρχή και βρίσκονται σε καλό δρόμο. Βέβαια καλό θα ήταν να είχαμε ήδη εκμεταλλευτεί τη μεταβατική περίοδο. Το πλήθος καταγγελιών από εκνευρισμένους πολίτες μιλά από μόνο του και πρέπει να πω ότι κάτι τέτοιο στη δεδομένη χρονική στιγμή φυσικά δεν συμβάλλει στην ενίσχυση της αποδοχής της νομισματικής ένωσης.

Ο πολιτικός στόχος είναι ξεκάθαρος και έχει την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας: η χρησιμοποίηση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου πληρωμών, στον οποίο όλα θα λειτουργούν τόσο καλά, όπως και σε μια μεμονωμένη κοινοτική χώρα. Οι μικροί πελάτες αποτελούν μέρος της εσωτερικής αγοράς, όπως και οι μεγάλοι πελάτες και στο σημείο αυτό δεν θα πρέπει να γίνεται καμία διάκριση. Έχω την άποψη όμως ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να κάνουν κάτι παραπάνω και να υποστηρίξουν την έκθεση της εισηγήτριάς μας. Η υποχρεωτική δήλωση για τις στατιστικές του ισοζυγίου πληρωμών πρέπει συγχρόνως να καταργηθεί για τις διασυνοριακές πληρωμές όταν τα ποσά είναι μικρότερα των 50.000 ευρώ. Πράγματι η δειγματοληψία αρκεί. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μπορούσε να βοηθήσει και μάλιστα με την καθιέρωση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού μορφότυπου δεδομένων στις πληρωμές και με την υποστήριξη της καθιέρωσης ενός ενιαίου ευρωπαϊκού κωδικού αριθμού τραπέζης στο πλαίσιο του διεθνούς συστήματος ΙΒΑΝ. Θα ήταν σημαντικό εάν όλοι οι παράγοντες έπρατταν όπως πρέπει να πράξει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, συνεπεία της συνθήκης, δηλαδή να υποστηρίξουν την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος πληρωμών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει το δικαίωμα να καθορίσει το ύψος των τραπεζικών τελών, μπορεί όμως να επηρεάσει στη μείωση των τελών που σχετίζονται με τη μεταφορά ποσών. Στην Ένωση υπάρχουν πραγματικά πολλές διαφορές όσον αφορά τα τέλη, εν μέρει όμως και ομοιότητες. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία μέσα στην εσωτερική αγορά. Νομίζω ότι η Επιτροπή πρέπει αυτή τη φορά να παρουσιάσει επιτέλους συντομότερα απ’ ότι μέχρι σήμερα τα αποτελέσματα των ερευνών σχετικά με το κατά πόσον ακριβώς υπάρχουν συμφωνίες τύπου καρτέλ μεταξύ των τραπεζών. Σημαντικός – και αυτό επισημαίνεται πολύ σωστά και στην έκθεση – θα είναι ο προσανατολισμός των καταναλωτών σε ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών και εδώ ζητούμε να γίνουν βήματα προκειμένου να καθιερωθεί πραγματικά ένα διαλειτουργικό πολυνομισματικό πρότυπο για τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια. Μια τέτοια προσέγγιση που μέχρι τώρα είναι δυνατή μόνο στο Λουξεμβούργο, στη Γαλλία και στη Γερμανία, πρέπει να αναπτυχθεί και να εξαπλωθεί σε ολόκληρη την ΕΕ.

Έχω την άποψη ότι η εν λόγω έκθεση είναι πολύ σημαντική προκειμένου να επιτύχουμε πράγματι την ενσωμάτωση των πολιτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο χώρο του ευρώ καθώς και την αύξηση της αποδοχής της οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Χρειαζόμαστε ασφάλεια, ταχύτητα και μικρό κόστος. Ζω στη νομισματική ένωση σημαίνει πληρώνω στο πλαίσιο λειτουργικών διασυνοριακών πληρωμών. Αυτό πρέπει να είναι και το σύνθημά μας για τις υπόλοιπες 432 ημέρες!

 
  
MPphoto
 
 

  Maaten (ELDR). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να προσυπογράψω τα όσα ανάφερε η εισηγήτρια καθώς και την έξοχη έκθεσή της. Αισθάνομαι συνεπώς ιδιαίτερη ικανοποίηση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και ιδιαίτερα ο Επίτροπος Bolkestein αλλά και ο Επίτροπος Monti, έχουν δώσει προτεραιότητα στο θέμα αυτό.

Οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις δυσφορούν ολοένα και περισσότερο για το κόστος των διασυνοριακών τραπεζικών συναλλαγών στην εσωτερική αγορά. Αυτό είναι απολύτως κατανοητό. Οι καταναλωτές καταβάλλουν υπερβολικά ποσά για οποιοδήποτε είδος διασυνοριακών τραπεζικών συναλλαγών, καθώς και για τις πληρωμές μετρητοίς, τη μεταφορά πιστώσεων, τις πιστωτικές κάρτες και τις επιταγές. Για τις πληρωμές μεγάλων ποσών υπάρχει ένα εκλεπτυσμένο δίκτυο το οποίο επιτρέπει να διενεργούνται οι πληρωμές με την ίδια ταχύτητα και στο ίδιο κόστος όπως οι εσωτερικές συναλλαγές. Ωστόσο, οι ιδιώτες δεν μπορούν να υπολογίζουν σε επαρκή υποστήριξη, σε μείωση του κόστους και σε αποτελεσματική διεκπεραίωση των πληρωμών μικρών ποσών.

Θα ήθελα συνεπώς να τονίσω για άλλη μία φορά την ιδιαίτερη σημασία που έχει η παροχή αποτελεσματικών, ασφαλών και φθηνών υπηρεσιών στο χώρο των πληρωμών μικρών ποσών στην εσωτερική αγορά και παράλληλα με την καθιέρωση του ευρώ. Η αποδοχή του ευρώ εξαρτάται κυρίως από το κατά πόσον οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τη ζώνη του ευρώ ως εσωτερική ζώνη πληρωμών. Η αποδοχή του ευρώ εκ μέρους των καταναλωτών έχει καθοριστική σημασία. Από τη στιγμή που θα αρχίσουν να κυκλοφορούν τα κέρματα και τα χαρτονομίσματα σε ευρώ, την 1η Ιανουαρίου 2002, οι καταναλωτές θα χρησιμοποιούν συνέχεια το νόμισμα και πώς θα μπορέσουμε λοιπόν εμείς να εξηγήσουμε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές, παρά την ύπαρξη ενός ενιαίου νομίσματος στη ζώνη του ευρώ;

Όλοι πρέπει να υιοθετήσουν το σκεπτικό ότι οι πληρωμές ποσών μεταξύ δύο χωρών που συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ δεν πρέπει πλέον να θεωρούνται ως διεθνείς συναλλαγές οι οποίες θα συνεπάγονται ένα συγκεκριμένο κόστος, αλλά ως εθνικές πληρωμές.

Το υψηλό τραπεζικό κόστος εμποδίζει την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Οι καταναλωτές εμποδίζονται στις διεθνείς αγορές τους. Για παράδειγμα, ο καταναλωτής δεν θα είναι πρόθυμος να πάρει μια συνδρομή σε ένα ξένο έντυπο σε περίπτωση που το κόστος διπλασιάζει την τιμή του, λόγω των υψηλών τραπεζικών τελών. Η ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων με το κοινό νόμισμα σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται να υπάρχουν εμπόδια ή σημαντικές διαφορές. Ο στόχος πρέπει να είναι μία ενιαία ζώνη πληρωμών, όπου για τις διασυνοριακές πληρωμές ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις και τα ίδια τέλη όπως για τις εσωτερικές συναλλαγές.

Αυτή είναι κατά τη γνώμη μας η μόνη λογική συνέπεια της ύπαρξης της εσωτερικής αγοράς και του ενιαίου νομίσματος. Στην ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων στη ζώνη του ευρώ αντιστοιχεί μια ευέλικτη αγορά εργασίας. Σε περίπτωση που εξακολουθούν να υπάρχουν συναλλαγές με τη χώρα προέλευσης, αυτό δεν πρέπει να εμποδίζει την απασχόληση σε ξένη χώρα. Είναι αλήθεια ότι οι τράπεζες σε όλη τη ζώνη του ευρώ, τήρησαν μια ιδιαίτερα επιφυλακτική στάση όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας για τις διασυνοριακές πληρωμές μικρών ποσών. Μετά την εφαρμογή της οδηγίας, ένα μεγάλο μέρος των προβλημάτων παρέμεινε ανεπίλυτο. Τώρα που η αλλαγή πλησιάζει ολοένα και περισσότερο, είναι πλέον καιρός να αναληφθεί δράση, τόσο εκ μέρους των τραπεζών όσο και εκ μέρους των κρατών μελών. Οι τράπεζες πρέπει να δεσμευθούν να εφαρμόσουν τα πρότυπα που ισχύουν για τους αριθμούς των λογαριασμών και για τις πληρωμές.

Την εποχή της σύγχρονης τεχνολογίας, η ηλεκτρονική αρτηρία θα μπορούσε να προσφέρει τη λύση. Είναι πλέον καιρός να δημιουργηθεί μια τράπεζα στο Διαδίκτυο η οποία δεν καταλογίζει τέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Berthu (UEN). - Κυρία Πρόεδρε, η έκθεση της κ. Peijs, σχετικά με τις πληρωμές μικρών ποσών στην εσωτερική αγορά, επαναλαμβάνει την παλαιά διεκδίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το υψηλό κόστος των διασυνοριακών μεταφορών πιστώσεων στο εσωτερικό της Ένωσης.

Αυτό είναι απόλυτα ακριβές. Το εν λόγω κόστος είναι υψηλό και γνωρίζουμε καλά γιατί. Τα πληροφορικά συστήματα των διαφόρων τραπεζών μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών έχουν κακή διασύνδεση μεταξύ τους, εξ ου η ανάγκη δαπανηρών χειρωνακτικών εργασιών για την πραγματοποίηση μεταφορών πιστώσεων από το ένα εθνικό σύστημα στο άλλο. Επομένως δεν υπάρχει εδώ κανένας διαβολικός ελιγμός από την πλευρά των τραπεζιτών, αλλά μόνο μια τεχνική πραγματικότητα που ανθίσταται προς το παρόν, αλλά που υποχρεωτικά θα εξελιχθεί προς την σωστή κατεύθυνση με τον καιρό.

Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να δούμε το πρόβλημα σχετικά. Πρέπει να το δούμε σχετικά, ιδιαίτερα αφού οι διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων αντιπροσωπεύουν ένα πολύ μικρό μέρος του συνόλου των μεταφορών πιστώσεων. Σύμφωνα με τα έγγραφα που συμβουλεύθηκα, κατέχουν ένα μερίδιο 0,2%, έως 0,04%. Σε κάθε περίπτωση, είναι πραγματικά απειροελάχιστο. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή του αποδίδουν πραγματικά πολλή σημασία. Γιατί άραγε;

Πρώτη απάντηση, διότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν την τάση να ευνοούν ό,τι είναι διασυνοριακό, και τελικά, αυτό είναι και λίγο φυσιολογικό. Όμως δεν θα έπρεπε παρόλα αυτά αυτή η μεροληψία υπέρ του διασυνοριακού να καταλήξει να τιμωρεί τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών προς όφελος μιας πολύ μικρής μειονότητας. Στο βαθμό που δεν θα ήταν αποδοτικές οι επενδύσεις, οι οποίες θα ελάφρυναν σημαντικά το κόστος των διασυνοριακών μεταφορών πιστώσεων, διότι η απόσβεσή τους θα γινόταν με έναν πολύ μικρό αριθμό πληρωτών, πρέπει να συναγάγουμε το συμπέρασμα ότι, εάν γίνονταν κάτω από αυτές τις συνθήκες, το κόστος τους θα μεταφερόταν στο σύνολο των πελατών των τραπεζών οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το θέμα. Πιστεύω ειλικρινά ότι αυτή η επίπτωση δεν είναι πραγματικά επιθυμητή. Από πολιτική άποψη είναι εντελώς αμφίβολη. Επιπλέον πρέπει να σταματήσουμε να υποστηρίζουμε πως ό,τι κοστίζει ακριβά για τεχνικούς λόγους θα μπορούσε ξαφνικά να γίνει δωρεάν, επειδή εγκρίναμε μια οδηγία για να λάβουμε αυτήν την απόφαση. Σας υπενθυμίζω το βασικό αξίωμα που διδασκόμαστε στο πρώτο έτος των οικονομικών σπουδών: δωρεάν γεύμα δεν υπάρχει.

Υπάρχει ένας δεύτερος λόγος, κυρία Πρόεδρε, για την επιμονή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τον αναφέρει η ίδια η έκθεση Peijs στην αιτιολογική σκέψη Δ του σχεδίου ψηφίσματος. Παραθέτω: “Οι υψηλές επιβαρύνσεις των διασυνοριακών μεταφορών πιστώσεων κλονίζουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο ευρώ”. Μα για ποιο λόγο λοιπόν θα κλόνιζαν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο ευρώ; Μόλις σας έδειξα ακριβώς ότι αυτά τα δύο προβλήματα δεν συνδέονται, φαινομενικά τουλάχιστον, μεταξύ τους. Στην πραγματικότητα, πείσαμε τους πολίτες, πριν από μερικά χρόνια - για να αποδεχθούν ευκολότερα το ευρώ - ότι αυτού του είδους το κόστος θα εξαφανιζόταν ολοκληρωτικά με το ενιαίο νόμισμα. Σας έφερα εδώ ένα μικρό φυλλάδιο που διανεμήθηκε σε εκατομμύρια αντίτυπα σε δημόσιους χώρους στη Γαλλία, και κυρίως στα ταχυδρομεία, και ορίστε τι διαβάζω στο κεφάλαιο “προμήθεια αγοράς συναλλάγματος”: “στη ζώνη του ευρώ, οι προμήθειες συναλλάγματος θα καταργηθούν”. Βέβαια, με τη στενή έννοια, αυτό είναι αλήθεια, αλλά ο αφελής αναγνώστης, ο οποίος δεν είναι ειδικός επί του θέματος, νόμισε ότι θα καταργούνταν όλα τα έξοδα των διασυνοριακών μεταφορών πιστώσεων, ενώ στην πραγματικότητα οι προμήθειες συναλλάγματος αντιπροσωπεύουν μόνο ένα πολύ μικρό μέρος τους, μόνο ένα μικρό ποσοστό.

Επομένως, βρισκόμαστε τώρα αντιμέτωποι με τις συνέπειες των μεθόδων της καταναγκαστικής “άγρας πελατών” που χρησιμοποιήθηκαν για να “πλασάρουν” το ευρώ, το οποίο με οδηγεί σε ένα συμπέρασμα σχετικά με αυτήν την υπόθεση των διασυνοριακών μεταφορών πιστώσεων, αλλά επίσης, κυρία Πρόεδρε, για το ευρώ γενικά. Μπορούμε να αρνούμαστε στα λόγια την πραγματικότητα, μπορούμε να διηγούμαστε ιστορίες στον κόσμο, αλλά, κάποια ημέρα, οι προσεγγίσεις σας, τα ψεύδη σας, θα γυρίσουν εναντίον σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Blokland (EDD). – (NL) Κυρία Πρόεδρε, σχεδόν σε κάθε παράγραφο της έκθεσης που έχει κατατεθεί διακρίνει κανείς το θαρραλέο χαρακτήρα της συναδέλφου Peijs. Καλά κάνει και ταρακουνά και προειδοποιεί τον τραπεζικό τομέα. Αυτό γιατί, ενώ υπάρχουν οι σημαντικότερες τεχνολογίες και τα απαιτούμενα πρότυπα, δεν σημειώνεται πρόοδος με τη διευκόλυνση των διασυνοριακών πληρωμών ποσών έως και 50 000 ευρώ. Θα μπορούσε κανείς να σκεφθεί ότι καμία από τις εμπορικές τράπεζες δεν ενδιαφέρεται να εκσυγχρονίσει το σημερινό τρόπο εργασίας.

Υποστηρίζω την πολιτική δύο αξόνων κατά μήκος της οποίας η εισηγήτρια προσπαθεί να ωθήσει τις τράπεζες που καθυστερούν να αναλάβουν δράση. Είμαι της γνώμης ότι η άσκηση νομοθετικής πίεσης δεν επαρκεί και θα μπορούσε να αποδειχθεί ότι είναι ακόμη και λιγότερο αποδοτική απ’ ό,τι η πίεση που ασκείται εάν επιτραπούν ανταγωνιστικές εναλλακτικές λύσεις για τη μεταφορά ποσών στη ζώνη του ευρώ.

Ίσως να επιθυμεί η Επιτροπή να εξετάσει με πολύ μεγάλη σοβαρότητα τη δυνατότητα αυτή, γιατί υποθέτω ότι η μείωση των τελών με την αύξηση του ανταγωνισμού χαίρει της προτίμησής της.

Υπάρχει ένα σημείο το οποίο θεωρώ κάπως υπερβολικό. Η απαίτηση της εξίσωσης του κόστους της μεταφοράς ποσών εντός της ζώνης του ευρώ με το κόστος των πληρωμών στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των τελών για τις εσωτερικές πληρωμές. Αυτό ισχύει οπωσδήποτε για την περίπτωση των Κάτω Χωρών, όπου επί πολλά χρόνια οι τράπεζες συνήθιζαν να μην χρεώνουν τίποτα στους καταναλωτές για τις εσωτερικές πληρωμές.

Η επιφύλαξη αυτή δεν με εμποδίζει να συγχαρώ θερμά την εισηγήτρια, συνάδελφο Peijs, για τον εμπεριστατωμένο τρόπο με τον οποίο εξέτασε το θέμα αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Kauppi (PPE-DE).(FI) Κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε κ. Bolkenstein, η υπό εξέταση έκθεση που περίτεχνα εκπόνησε η συνάδελφος κυρία Peijs είναι εξαιρετικά σημαντική όσον αφορά τους καταναλωτές της ζώνης ευρώ και την απόλυτη εμπιστοσύνη στο ίδιο το ευρώ. Στην αίθουσα αυτή σπάνια επικρατεί μια τέτοια ευρεία ομοφωνία ως προς τη σπουδαιότητα της έκθεσης που εξετάζουμε. Μπορώ να συμφωνήσω με τις αιτίες ανησυχίας όλων των συναδέλφων που μίλησαν προηγουμένως και με όλα όσα είπαν.

Σήμερα το πρωί το ευρώ σημείωσε νέα πτώση. Τις πρωινές ώρες η τρέχουσα τιμή του ευρώ καθορίστηκε σε 0,8240 έναντι του δολαρίου των ΗΠΑ. Αυτό αποτελεί νέο κατώτατο ρεκόρ. αΈχουμε δηλαδή πολλά ακόμη να κάνουμε στον τομέα αυτό, όμως οι δυνατότητες και τα μέσα των πολιτικών, αυτά που μπορούμε να κάνουμε, είναι λιγότερα από εκείνα που μπορούμε να κάνουμε για το ζήτημα των πληρωμών μικρών ποσών στην ενιαία αγορά. Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την κίνηση δικαστικής προσφυγής κατά εκατόν είκοσι τραπεζών και τραπεζικών ενώσεων, η οποία οφείλεται στις υπόνοιες δημιουργίας καρτέλ επί των τελών που χρεώνουν για μετατροπές συναλλάγματος στην ευρωζώνη. Αυτό αποτελεί ένα εξαιρετικά καλό μέτρο από την πλευρά της Επιτροπής. Εντούτοις κατανοώ κάπως και τις τράπεζες. Μολονότι εμείς σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατακρίνουμε τις τράπεζες, θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι οι διασυνοριακές πληρωμές δεν αποτελούν παρά το έξι τοις εκατό του συνολικού όγκου των πληρωμών, και κατά συνέπεια η ανάπτυξη του τομέα αυτού αποτελεί, από την οπτική γωνία των τραπεζών, δαπανηρή επένδυση σε σχέση με το κέρδος που αποφέρει. Έτσι έχουν τα πράγματα από την οπτική γωνία των τραπεζών. Εξάλλου στις διασυνοριακές μεταβιβάσεις μέσω τραπεζών το μεγαλύτερο μερίδιο του κόστους κατέχει η χειρωνακτική επεξεργασία, από την οποία θα πρέπει σύντομα να απαλλαγούμε.

Ακριβώς όπως είπε και η κ. Randzio-Plath, δεν μπορούμε εμείς με πολιτικές αποφάσεις να διατάξουμε τις τράπεζες να μειώσουν τα τέλη. Εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να υποχρεώσουμε και να πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να καλέσει αμέσως τις τράπεζες σε μια ομάδα εργασίας για τις προδιαγραφές, στην οποία θα ληφθούν αποφάσεις επί των τεχνικών ζητημάτων, με τα οποία θα κατορθώσουμε να μειώσουμε το κόστος. Δεν μπορούμε να αναγκάσουμε τις τράπεζες να εκτελούν ζημιογόνες εργασίες, όμως ως πολιτικοί, εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να υποστηρίξουμε την τροπολογία που υπέβαλαν ο κ. Radwan και η κ. Peijs, εξ ονόματος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, στην οποία απαιτούμε τη λήψη μέτρων ακόμη πριν τη λήξη του προσεχούς έτους, και κατά προτίμηση την εφαρμογή των προδιαγραφών αυτών όταν τα νομίσματα και τραπεζογραμμάτια ευρώ τεθούν σε κυκλοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Villiers (PPE-DE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, είναι πραγματικά λυπηρό το γεγονός ότι σε ένα Κοινοβούλιο όπου το 85% των ανθρώπων στοιχημάτιζαν την φήμη τους ως πολιτικοί στο ενιαίο νόμισμα, δεν έχουμε μεγαλύτερη προσέλευση στη συζήτηση για την απόδοση αυτού του νομίσματος. Γνωρίζουμε ότι μια διασυνοριακή συναλλαγή στη ζώνη του ευρώ στοιχίζει 17 φορές περισσότερο από μια εγχώρια. Οι λαοί που μπήκαν στη ζώνη του ευρώ πίστευαν ότι ακόμα και αν δεν είχε κανένα άλλο πλεονέκτημα, θα τους έδινε τη δυνατότητα να μεταφέρουν τα χρήματά τους ευκολότερα και φθηνότερα στο εξωτερικό. Βλέπουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει.

Το αναμενόμενο αυτό πλεονέκτημα δεν ήθηκε πράγματι, όπως η Επιτροπή ομολόγησε κατά τη συζήτηση αυτής της έκθεσης στο πλαίσιο επιτροπής, δεν αναμένεται βελτίωση της κατάστασης ούτε μετά την έναρξη της κυκλοφορίας των χαρτονομισμάτων και των κερμάτων. Αυτό είναι ακόμα ένα πλήγμα για ένα νόμισμα που ήδη δίνει μάχη, ένα νόμισμα που χτυπάει ένα νέο ρεκόρ πτώσης στη διεθνή αγορά ουσιαστικά κάθε εβδομάδα, ένα νόμισμα με τον πρόεδρο της τράπεζας να είναι συνεχώς στο στόχαστρο για τα επιπόλαια σχόλιά του στον τύπο, ένα νόμισμα για το οποίο στη μοναδική περίπτωση που ζητήθηκε από τους Ευρωπαίους να δώσουν την ψήφο τους για τη μετάβαση στο ευρώ ή όχι, εκείνοι ψήφισαν “όχι” στο πρόσφατο δημοψήφισμα στη Δανία. Μαθαίνουμε τώρα ότι οι υπεύθυνοι εκτύπωσης για την παραγωγή των χαρτονομισμάτων απειλούν ότι θα αρχίσουν απεργία. Πάνω από όλα, ακόμα και το πιο σημαντικό πλεονέκτημα που οι οπαδοί του ευρώ υποσχέθηκαν στο λαό της Ευρώπης, η μείωση του κόστους συναλλαγών, δεν πραγματοποιήθηκε.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα για τους λαούς που είναι στη ζώνη του ευρώ από αυτό το νόμισμα που τους επιβλήθηκε από μια πολιτική ελίτ της Ευρώπης; Αυτό το σχέδιο δεν έχει να κάνει με οικονομικά θέματα. Δεν πρόκειται να προσφέρει πρακτικά πλεονεκτήματα στους Ευρωπαίους πολίτες. Είναι και πάντα ήταν ένα βήμα προς την κατεύθυνση της δημιουργίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης, ένα πολιτικό σχέδιο.

Βλέπουμε ότι δεν έχει κατορθώσει να προσφέρει κάποιο πλεονέκτημα στη μεγάλη πλειοψηφία των απλών ανθρώπων στη ζώνη του ευρώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Radwan (PPE-DE). - (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρώτα από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω πραγματικά τη συνάδελφο κυρία Karla Peijs για την έκθεση και για την επιμονή της, όσον αφορά την επίτευξη θετικών βημάτων για τους πολίτες. Την 1.1.2002 το ευρώ θα γίνει πραγματικότητα και για τους πολίτες, αφού μάλιστα θα το δούνε στις τσέπες τους. Σήμερα για μια διασυνοριακή μεταφορά εντός της αγοράς της τάξεως των 100 ευρώ τα τέλη ανέρχονται κατά μέσο όρο σε 17,10 ευρώ, ποσό πολλαπλάσιο των τελών που αντιστοιχούν στις εθνικές μεταβιβάσεις. Η αγορά του ευρώ στο μέλλον θα αποτελεί εσωτερικό χώρο και ο πολίτης δεν μπορεί να καταλάβει, πώς μέσα σε αυτόν τον χώρο, όπου οι κίνδυνοι μετατροπών καταπίπτουν και τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών με τις τραπεζικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου ολοένα και πιο αυτονόητες, μια μεταφορά ποσού από το Μόναχο έως το Σάλσμπουργκ είναι πολύ πιο ακριβή από ότι μια μεταφορά από το Μόναχο έως το Κίελο.

Τα πλεονεκτήματα του ευρώ πρέπει να καταδειχθούν τόσο στον πολίτη, αλλά και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως τώρα που αντιμετωπίζουμε προβλήματα με την αποδοχή του ευρώ και που πολλοί έχουν την εντύπωση ότι από την όλη ιστορία θα ωφεληθούν μόνο οι τράπεζες και οι μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά όχι ο απλός πολίτης.

Για μένα δεν μετράει το επιχείρημα σύμφωνα με το οποίο οι διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων σε ευρώ είναι ελάχιστες. Αυτό μου θυμίζει τη συζήτηση για την κότα και το αυγό. Εμείς οι ίδιοι ως βουλευτές εδώ στις Βρυξέλλες αλλά και οι συνεργάτες μας, λόγω των υψηλών τελών του ευρώ, δεν πραγματοποιούμε καμία διασυνοριακή μεταφορά. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι όταν πέσουν οι τιμές, αυτές θα εκτιναχθούν στα ύψη και οι πολίτες θα χρησιμοποιήσουν τη δυνατότητα που τους παρέχεται. Χαιρετίζω το γεγονός ότι η Επιτροπή εξακολουθεί να πιέζει τις τράπεζες, ίσως και ακόμη περισσότερο, μέσω των διαδικασιών που έχει κινήσει κατά 120 τραπεζών. Επίσης και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα έπρεπε να έχει αυξήσει και άλλο τις πιέσεις της.

Η πρόταση που διατυπώθηκε από τη συνάδελφο κυρία Peijs και εμένα στοχεύει επίσης στο να οδηγήσει όλες τις τράπεζες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όχι ως πρόφαση, αλλά ακριβώς επειδή από πολιτικής πλευράς δεν μπορούμε να ασκήσουμε μεγαλύτερες πιέσεις. Δεν θέλουμε τη ρύθμιση των τιμών στον εν λόγω τομέα, αλλά τουλάχιστον τον συντονισμό τους. Η ΕΚΤ ήταν προκαθορισμένη να παρέχει εκ των προτέρων ενιαίες μορφές δεδομένων και ενιαίους τραπεζικούς κωδικούς στην Ευρώπη. Ελπίζω οι χαμηλές τιμές να μην εμφανιστούν ξαφνικά σε πέντε χρόνια, αλλά διαδοχικά και τα πρώτα θετικά αποτελέσματα να είναι ορατά ήδη από το 2002. Τέλος, θα έχουμε πραγματικά επιτύχει το στόχο μας, εάν οι τράπεζες προσφέρουν στους πελάτες τους χαμηλό κόστος διασυνοριακών μεταφορών. Τότε θα έχουμε αποκτήσει μια πραγματική αγορά σε αυτόν τον τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Bolkestein, Επιτροπή. – Κυρία Πρόεδρε, θα μιλήσω στα Αγγλικά για να απαντήσω στην κυρία Villiers, που μίλησε για να πλεονεκτήματα και τα πιθανά μειονεκτήματα του ευρώ. Είναι ένα πολυσυζητημένο θέμα στις μέρες μας, δεν ανήκει όμως στην αρμοδιότητα μου. Θα ενημερώσω λοιπόν το συνάδελφό μου, τον κ. Solbes Mira, που ασχολείται με θέματα μακροοικονομίας, σχετικά με τις παρατηρήσεις της κ. Villiers.

Δεν επιθυμώ να προσθέσω κάτι στην τωρινή συζήτηση. Δεν θέλω να ταράξω τα νερά.

 
  
  

Kυρία Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Peijs για την έξοχη έκθεση που κατάρτισε για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και ενιαίου χώρου πληρωμών. Μετά την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και την καθιέρωση του ενιαίου νομίσματος, σήμερα χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ έναν ενιαίο χώρο πληρωμών. Στο μέλλον, τα σύνορα δεν επιτρέπεται να διαδραματίζουν πλέον κανένα ρόλο. Εν καιρώ θα πρέπει ακόμη και να πάψει να υπάρχει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ διασυνοριακών και εσωτερικών πληρωμών. Όμως, για την υλοποίηση του στόχου αυτού θα χρειαστεί να δουλέψουμε ακόμη πολλά χρόνια.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στην ημερομηνία της 1ης Ιανουαρίου 2002. Η ημερομηνία αυτή πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό και συμβολικό ορόσημο της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό θα ήθελα να το πω και στην κ. Villiers. Την ημέρα αυτή, την 1η Ιανουαρίου 2002, όλοι οι πολίτες της ζώνης του ευρώ θα έχουν στο πορτοφόλι τους τα ίδια κέρματα και τα ίδια χαρτονομίσματα. Μετά το ευρωπαϊκό διαβατήριο, πρόκειται για την δεύτερη καθημερινή απόδειξη του ότι ανήκουμε όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, πρέπει να κάνουμε ότι μπορούμε για να επιτύχει η νέα αυτή φάση. Όντως, εάν τα συστήματα διασυνοριακών πληρωμών εξακολουθήσουν να είναι τόσο ακριβά όσο σήμερα, υπάρχει κίνδυνος να υπονομευθεί η αξιοπιστία του νέου νομίσματος. Γι’ αυτό και έχει εξαιρετική σημασία να ληφθεί μία δέσμη μέτρων, πριν από την 1η Ιανουαρίου 2002, ώστε τα μέτρα αυτά να τεθούν σε ισχύ από τη στιγμή που θα αρχίσουν να κυκλοφορούν τα νέα κέρματα και χαρτονομίσματα.

Η Επιτροπή θα εξετάσει τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόταση. Πάνω απ’ όλα, θα μελετήσουμε προσεκτικά τα προβλήματα στον τομέα του ανταγωνισμού. Σε σχέση με αυτά και απαντώντας στις παρατηρήσεις της κ. Kauppi και της κ. Randzio-Plath, η οποία δυστυχώς έπρεπε να αποχωρήσει, θα ήθελα να πω ότι η Επιτροπή έχει διεξάγει έρευνες για την πιθανή σύναψη συμφωνιών μεταξύ τραπεζών. Οι έρευνες αυτές πραγματοποιήθηκαν το Φεβρουάριο του 1999. Η Επιτροπή απέστειλε πράξεις αμφισβήτησης σε τράπεζες σε έξι κράτη μέλη. Αυτό συνέβη τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους στην Πορτογαλία, την Ιρλανδία, το Βέλγιο, τη Φινλανδία, τις Κάτω Χώρες και την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Οι συναφείς διαδικασίες έχουν κινητοποιηθεί. Η έρευνα για το κόστος που καταλογίζεται για τις διασυνοριακές πληρωμές εκκρεμεί ακόμη.

Γενικότερα, η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι η τεχνολογική εξέλιξη επιτρέπει την εντατικοποίηση του ανταγωνισμού σ’ αυτό τον κλάδο των πληρωμών, δεδομένου ότι ο ανταγωνισμός οδηγεί φυσικά σε μείωση του κόστους. Για το θέμα αυτό θα ανταλλάξουμε απόψεις στη μεγάλη σύσκεψη στρογγυλής τραπέζης, που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες.

Το καλοκαίρι του 2001, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση για τη βελτίωση των διασυνοριακών πληρωμών. Σας το λέω ευθέως κ. Peijs, στην έκθεση αυτή θα συμπεριληφθούν νομοθετικές προτάσεις για την τροποποίηση της οδηγίας του 1997, η οποία τέθηκε σε ισχύ πέρυσι. Το λέω αυτό ευθέως προς την κ. Peijs, επειδή γνωρίζω ότι εκτιμά τις σαφείς απαντήσεις. Της υπόσχομαι λοιπόν ότι η Επιτροπή, αφού ολοκληρωθεί η έκθεση – και αυτό δεν θα γίνει αμέσως, όπως ζήτησε η κ. Peijs, αλλά οπωσδήποτε αρκετά σύντομα – θα υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για το θέμα αυτό. Επί τη ευκαιρία θα αναφερθούμε και στο θέμα της μείωσης του διαστήματος που απαιτείται για την εκτέλεση διασυνοριακών πληρωμών, θέμα το οποίο θίγεται στην έκθεση της κ. Peijs. Τη στιγμή αυτή, περί το 85% των πληρωμών διενεργούνται εντός τριών ημερών. Το θέμα είναι βεβαίως το ποσοστό αυτό να φτάσει το 100%. Γι’ αυτό και η Επιτροπή προσπαθεί να ασκήσει επιρροή στις τράπεζες. Επαναλαμβάνω ότι θα χρειαστεί να περάσει λίγος καιρός μέχρι να γίνει αυτό, αλλά η Επιτροπή θα προβεί το επόμενο καλοκαίρι σε δηλώσεις σχετικά με την πρόταση της κ. Peijs για τη μείωση της προθεσμίας κατά το ήμισυ. Η Επιτροπή θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει τις επιθυμίες του Σώματος.

Στην έκθεση της εισηγήτριας γίνεται επίσης αναφορά στις στατιστικές δηλώσεις τις οποίες υποχρεούνται να υποβάλουν οι τράπεζες στην περίπτωση των διασυνοριακών πληρωμών. Οι δηλώσεις αυτές έχουν επιβληθεί από τα κράτη μέλη και όχι από την Επιτροπή. Έχουμε τη γνώμη ότι αυτή η μορφή συγκέντρωσης στατιστικών δεδομένων για τις εσωτερικές πληρωμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατάλοιπο του παρελθόντος, το οποίο δεν μπορεί πλέον να δικαιολογηθεί στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου και ενιαίου χώρου και αποτελεί εμπόδιο για την καλή λειτουργία της αγοράς. Ελπίζω λοιπόν ότι τα κράτη μέλη θα φροντίσουν σύντομα να εκσυγχρονίσουν τα συστήματα που χρησιμοποιούν για τη συγκέντρωση στατιστικών δεδομένων.

Η Επιτροπή υποστηρίζει, επίσης, απόλυτα τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενθάρρυνση των ηλεκτρονικών πληρωμών. Αυτό που έχει σημασία από την άποψη αυτή είναι να κατοχυρωθεί η τεχνική και νομική ασφάλεια, ιδιαιτέρως όσον αφορά τις πάγιες εντολές πληρωμών.

Αντιθέτως, η Επιτροπή διαφωνεί με την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Εσωτερικής Αγοράς γιατί προσπαθεί να μας αφαιρέσει το δικαίωμα να αναλάβουμε μια νομοθετική πρωτοβουλία για την εξίσωση του κόστους των διασυνοριακών με το κόστος των εσωτερικών πληρωμών. Συμφωνούμε βεβαίως με την αρχή, όχι όμως και με την προτεινόμενη μέθοδο. Ως γνωστό, είμαστε υπέρ του ελεύθερου ανταγωνισμού, όχι όμως υπέρ της διοικητικής ρύθμισης των τιμών. Επιπλέον, όπως πολύ σωστά παρατηρήθηκε και από τον κ. Blokland, ένα παρόμοιο μέτρο θα μπορούσε να έχει αντίθετα αποτελέσματα, γιατί θα μπορούσε να οδηγήσει σε άμεση αύξηση του κόστους των εσωτερικών πληρωμών. Νομίζω ότι οι καταναλωτές οι οποίοι δεν διενεργούν ποτέ διασυνοριακές πληρωμές δεν πρόκειται να το εκτιμήσουν αυτό.

Έτσι, έφθασα στο τέλος της σύντομης ανάλυσης που ήθελα να κάνω σχετικά με τη συνέχεια που προτίθεται να δώσει η Επιτροπή στην έκθεση της κ. Peijs. Ελπίζω ότι θα εισακουσθούν οι εκκλήσεις σας, κυρίως εκ μέρους του τραπεζικού τομέα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διεξάγουν ένα διαρκή και συχνά δύσκολο διάλογο με τις τράπεζες για να επιτύχουν απτά αποτελέσματα και θα χαιρόμαστε όλως ιδιαιτέρως αν βοηθούσατε την προσπάθειά μας αυτή.

 
  
MPphoto
 
 

  Peijs (PPE-DE), εισηγήτρια. – (NL) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να καθησυχάσω τον Επίτροπο. Η έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων δεν έχει συμπεριληφθεί στην έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Το Κοινοβούλιο συμφωνεί απόλυτα μαζί σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Bolkestein, Επιτροπή. – (NL) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Peijs με την τελευταία παρατήρηση που έκανε, η οποία γίνεται αποδεκτή από την Επιτροπή. Συνεπώς, θα παραμείνουμε στη διαπίστωση ότι η Επιτροπή συμφωνεί – από κάθε άποψη μάλιστα – με την έκθεση της κ. Peijs.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος - Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα το απόγευμα στις 18.00.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.00 και συνεχίζεται στις 15.00)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. VIDAL-QUADRAS ROCA
Αντιπροέδρου(1)

 
  

(1) Ανακοίνωση κοινών θέσεων του Συμβουλίου : βλ. συνοπτικά πρακτικά

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου