Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2001 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

6. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων της σουηδικής Προεδρίας
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Με πολύ μεγάλη χαρά υποδέχομαι τον πρωθυπουργό κ. Persson. Κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, θα ήθελα να σας εκφράσω τη μεγάλη χαρά με την οποία σας υποδεχόμαστε για πρώτη φορά στην αίθουσα αυτή, επί τη ευκαιρία της έναρξης της σουηδικής Προεδρίας, στην οποία ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Θα μου επιτρέψετε να σας δώσω χωρίς καθυστέρηση το λόγο.

 
  
MPphoto
 
 

  Persson, Συμβούλιο.(SV) Κυρία Πρόεδρε, Πρόεδρε της Επιτροπής και αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου!

Κατά την τελευταία δεκαετία και μόνο η Ευρώπη άλλαξε τόσο όσο ποτέ άλλοτε στο παρελθόν. Τον ψυχρό πόλεμο διαδέχθηκε η συνεργασία, η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει λάβει συγκλονιστικές διαστάσεις και οι οικονομίες των χωρών μας έχουν διαπλακεί στενά σε μία παγκόσμια αγορά.

Αυτοί που απειλούν τη δημοκρατία και την ειρήνη δεν μπορούν να χαρακτηριστούν πλέον απλώς ως αυταρχικά καθεστώτα πίσω από το σιδηρούν παραπέτασμα. Αντίθετα, αυξάνεται σήμερα η απειλή κατά της δημοκρατίας εκ τον ένδον μέσα από τις ίδιες τις ώριμες δημοκρατίες. Προέρχεται από την μείωση της εμπιστοσύνης προς τους αιρετούς αντιπροσώπους, τη φθίνουσα προσέλευση στις κάλπες, τις επιτυχίες λαϊκιστικών κομμάτων και τις ακραίες θέσεις του κινήματος της άκρας Δεξιάς.

Λίγες από τις μεγάλες προκλήσεις στην Ευρώπη μπορούν να αντιμετωπίσουν απολύτως μόνα τους τα διάφορα κράτη λόγω του μεγάλου βαθμού της αλληλεξάρτησής τους. Ποτέ δεν ήταν μεγαλύτερη η ανάγκη συνεργασίας. Τολμώ συγχρόνως να υποστηρίξω ότι και οι προοπτικές για τη συνεργασία δεν ήταν ποτέ περισσότερο λαμπρές.

Η σουηδική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκινά μία σημαντική στιγμή, σε μία περίοδο που χαρακτηρίζεται από σημαντικές αλλαγές και προκλήσεις για την Ευρώπη.

Η Ένωση βρίσκεται προ της μεγαλύτερης διεύρυνσης στην ιστορία της. Αφού συμφωνήσαμε σχετικά με τα οικονομικά και θεσμικά πλαίσια γι’ αυτό το ιστορικό γεγονός, έρχεται τώρα η ώρα των πραγματικών διαπραγματεύσεων.

Η Ένωση υιοθέτησε ένα πρόγραμμα με νέες μορφές συνεργασίας προκειμένου να καταστεί η πλέον δυναμική και ανταγωνιστική οικονομία στον πλανήτη. Έχουμε ως στρατηγικό στόχο την πλήρη απασχόληση. Στα πλαίσια της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης έρχεται σύντομα η σημαντική στιγμή της θέσης σε κυκλοφορία των χαρτονομισμάτων και νομισμάτων του ευρώ.

Τα ζητήματα που αφορούν τους πολίτες μας απασχολούν όλο και πιο έντονα. Η Ένωση αποτελεί σήμερα μία συνάθροιση ενεργών κρατών προνοίας. Όλο και περισσότερο γίνεται σήμερα κατανοητό το ότι η κοινωνική πρόνοια δεν αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη, αλλά ότι, αντίθετα, η κοινωνική πρόνοια και η ανάπτυξη αποτελούν προϋποθέσεις η μία για την άλλη.

Η Σουηδία αναλαμβάνει τώρα την Προεδρία για πρώτη φορά. Θα εργασθούμε προς το συμφέρον ολόκληρης της Ένωσης, υπέρ της διαφάνειας και της σταθερότητας και θα προωθήσουμε την ανάπτυξη της Ευρώπης. Θέλουμε επίσης να εδραιώσουμε την πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί. Είναι τιμή για μένα ως Πρωθυπουργός της Σουηδίας να σας παρουσιάσω το πρόγραμμα δραστηριοτήτων της σουηδικής Προεδρίας. Θα ακούσω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις απόψεις και τα σχόλιά σας.

Στα πλαίσια του ευρέος προγράμματος της Ένωσης θα δώσουμε προτεραιότητα σε τρεις τομείς: τη διεύρυνση, την απασχόληση και το περιβάλλον. Πρόκειται για τρεις ευρείς πολιτικούς τομείς, κάθε ένας εκ των οποίων παίζει καθοριστικό ρόλο για το πώς θα διαμορφωθεί το μέλλον των πολιτών της Ευρώπης.

Θα ήθελα να αναφερθώ καταρχήν στο ζήτημα της διεύρυνσης. Κανένα άλλο ζήτημα δεν είναι τόσο καθοριστικό για το μέλλον της ΕΕ και για την εξέλιξη της Ευρώπης όσο η υποδοχή των νέων κρατών μελών στην Ένωση. Αφορά την ικανότητά μας να θέσουμε τα θεμέλια για ειρήνη και ελευθερία, δημοκρατία και ευμάρεια στην Ευρώπη. Τη στιγμή αυτή ολοκληρώνουμε το ιστορικό γεγονός που θέτει τέλος στη διαίρεση της Ευρώπης σε Ανατολική και Δυτική. Με σεμνότητα, υπερηφάνεια και έντονη αποφασιστικότητα η σουηδική κυβέρνηση θα προσπαθήσει να συμβάλει στο έργο αυτό, σε αυτή την ιστορική εξέλιξη.

Κατά τη γαλλική Προεδρία ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διακυβερνητική διάσκεψη που είχε ως στόχο να προετοιμάσει τα όργανα της Ένωσης προκειμένου αυτά να λειτουργήσουν καλά σε μία διευρυμένη Ένωση. Τα οικονομικά πλαίσια είχαν ήδη καθορισθεί στο Βερολίνο την άνοιξη του 1999. Στη Νίκαια κατέστη σαφές ότι η επόμενη διακυβερνητική διάσκεψη δεν θα αποτελέσει εμπόδιο ούτε θα θέσει όρους για τη διεύρυνση. Έχουμε πολύ έργο ακόμα μπροστά μας, ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα να υποδεχθούμε νέα κράτη μέλη μετά το τέλος του 2002.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2001 η διαδικασία της διεύρυνσης θα εισέλθει σε μία φάση συγκεκριμένων διαπραγματεύσεων σε πολλούς τομείς. Στόχος της Σουηδίας είναι να προσπαθήσει να ανοίξει το δρόμο προκειμένου να σημειωθεί πολιτική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Η αρχή της διαφοροποίησης θα αποτελέσει έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους στις εργασίες αυτές. Κάθε υποψήφια χώρα θα κριθεί σύμφωνα με την πρόοδο που έχει πραγματοποιήσει, θα δοθεί η δυνατότητα σε όλες να καλύψουν τις όποιες καθυστερήσεις.

Σημαντική πρόοδος έχει επιτευχθεί στις υποψήφιες χώρες. Ωστόσο, προκειμένου οι προσπάθειές τους να στεφθούν με επιτυχία απαιτείται να συνεχίσουν με επιμονή οι χώρες αυτές στο δρόμο των μεταρρυθμίσεων, έτσι ώστε να εκπληρώσουν τους όρους για την ένταξή τους στην Ένωση. Συγχρόνως τα κράτη μέλη οφείλουν να συμβάλουν στην πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να διευκολύνει αυτή τη διαδικασία. Θα πρέπει όλοι από κοινού να καταβάλλουμε προσπάθειες προκειμένου η διεύρυνση να πραγματοποιηθεί με έντονη υποστήριξη από τους πολίτες της Ένωσης.

Η σουηδική Προεδρία θα αξιοποιήσει κάθε ευκαιρία προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία ένταξης των καλύτερα προετοιμασμένων υποψηφίων χωρών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Γκέτεμποργκ θα εκτιμήσει τον Ιούνιο του 2001 την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη διαδικασία της διεύρυνσης και θα δώσει τις αναγκαίες κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου αυτή να ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να δίνει ιδιαίτερη σημασία στη σχέση της με την Τουρκία ως υποψήφια χώρα. Η υιοθέτηση της εταιρικής σχέσης με την Τουρκία και η υποβολή εκ μέρους της χώρας αυτής του εθνικού προγράμματος προσαρμογής θα αποτελέσουν κεντρικά όργανα στο πλαίσιο αυτό.

Υπολείπεται σημαντικό έργο ακόμα, ωστόσο υπάρχει τώρα η δυνατότητα να υποδεχθούμε νέα κράτη μέλη μετά το τέλος του 2002. Ελπίζω ότι υποψήφιες χώρες θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2004.

Ένας άλλος τομέας στον οποίο θα δοθεί προτεραιότητα είναι η απασχόληση. Σήμερα η απασχόληση μειώνεται στις χώρες της ΕΕ και όλο και περισσότεροι άνθρωποι βρίσκουν εργασία. Δεν θα πρέπει ωστόσο να εφησυχάζουμε για το λόγο αυτό. Δεκατέσσερα εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται χωρίς εργασία στην ΕΕ.

Η ανεργία αποτελεί μία γιγαντιαία σπατάλη οικονομικών πόρων και - ακόμα χειρότερο - ανθρώπινων γνώσεων και φιλοδοξιών. Τίποτα δεν είναι σημαντικότερο για την ανάπτυξη και την ελευθερία του ατόμου από την εργασία και την οικονομική ανεξαρτησία. Τίποτα δεν είναι σημαντικότερο για τη δημοκρατία και την ισότητα από την ύπαρξη εργασίας για όλους τους πολίτες. Μία Ένωση η οποία δεν αντιμετωπίζει στα σοβαρά το πρόβλημα της ανεργίας δεν θα μπορέσει ποτέ να αποτελέσει την ένωση των πολιτών την οποία επιδιώκουμε όλοι.

Η φιλοδοξία να καταστήσουμε την ΕΕ μία ένωση απασχόλησης χαρακτηρίστηκε από ορισμένους στις μέχρι τώρα συζητήσεις ως ευσεβής πόθος και μόνον, ωστόσο κάτι νέο έχει συμβεί στον τομέα αυτόν. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθόρισε πέρυσι το Μάρτιο στη Λισαβόνα ένα νέο στρατηγικό στόχο για την Ένωση. Εντός δέκα ετών η Ένωση οφείλει να διαθέτει την ανταγωνιστικότερη και πλέον εντατική σε γνώσεις οικονομία στον πλανήτη. Αποφασίστηκε συγχρόνως ότι η πλήρης απασχόληση θα πρέπει να αποτελέσει ένα θεμελιώδη στόχο της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της Ένωσης. Θεωρώ τις αποφάσεις αυτές ως μία σημαντική πρόοδο και ως εξαιρετικά σημαντικά ορόσημα στην ανάπτυξη της Ένωσης.

Η σημερινή Ευρώπη είναι καλύτερα εξοπλισμένη από ό,τι εδώ και πάρα πολλά χρόνια προκειμένου να παράσχει τη δυνατότητα εργασίας σε όλους - όσους θέλουν και είναι σε θέση να εργασθούν. Οι προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας παραμένουν καλές. Τα δημόσια οικονομικά είναι υγιή. Οι τιμές είναι σταθερές. Μεταρρυθμίσεις των αγορών αγαθών και κεφαλαίων πραγματοποιήθηκαν στο σύνολο της Ευρώπης.

Ο δρόμος προς την πλήρη απασχόληση περνά μέσα από τη συνέχιση των οικονομικών μεταρρυθμίσεων, την ανάπτυξη της κοινωνικής ασφάλειας και την ενίσχυση της κοινωνικής πρόνοιας. Περνά επίσης μέσα από την υποστήριξη στην εκπαίδευση και την έρευνα, τις νέες τεχνολογίες και το επιχειρηματικό πνεύμα, τις επενδύσεις για το περιβάλλον και την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Στοκχόλμης που θα διεξαχθεί στις 23-24 Μαρτίου πρόκειται να αποτελέσει την πρώτη σε μία σειρά από συνόδους κορυφής την άνοιξη οι οποίες αποσκοπούν στο να συμβάλουν περαιτέρω στην ανάπτυξη των στόχων που καθορίστηκαν στη Λισαβόνα. Στη Στοκχόλμη θα πρέπει να κρίνουμε με τρόπο ανοικτό και αυτοκριτικό την πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Συνεχίζονται οι εργασίες σχετικά με το κοινοτικό δίκαιο, εκεί όπου χρειάζεται, αλλά κυρίως με τη νέα ανοικτή μέθοδο συντονισμού. Ως προεδρεύουσα χώρα προσπαθούμε να μην υποσκάψουμε τη στρατηγική της Λισαβόνας προωθώντας υπερβολικά πολλά νέα ζητήματα. Ούτε και νέες διαδικασίες μας χρειάζονται. Η σύνοδος της Στοκχόλμης θα πρέπει αντίθετα να εντοπίσει ορισμένους τομείς που έχουν προτεραιότητα.

Βρισκόμαστε εν μέσω ταχύτατων εξελίξεων, κατά τις οποίες η ανάπτυξη προωθείται όλο και περισσότερο από τη διανοητική δύναμη, όλο και λιγότερο από τη μυϊκή δύναμη. Αυξάνει συγχρόνως και η κινητικότητα. Ο ισχυρότερος ανταγωνιστικός παράγοντας για τις επιχειρήσεις καθίσταται το ανθρώπινο κεφάλαιο και για τους εργαζόμενους η εκπαίδευση. Η περίθαλψη, το εκπαιδευτικό σύστημα, η φροντίδα, η εκπαίδευση και άλλες παροχές και υπηρεσίες του κράτους προνοίας καθίστανται τα ανταγωνιστικά μέσα των κρατών, των περιφερειών και των πόλεων.

Το σουηδικό πρότυπο του κράτους προνοίας στηρίχθηκε πάντοτε στην ιδέα ότι η ισότητα και η δικαιοσύνη αποτελούν καθεαυτές παραγωγικές έννοιες. Στην ιδέα ότι η ανάπτυξη ενισχύεται εφόσον δοθεί σε όλους τους πολίτες η δυνατότητα να συμβάλλουν σε αυτήν και εφόσον όλοι δουν τους καρπούς αυτής της ανάπτυξης. Σήμερα οι εξελίξεις δείχνουν ότι κράτη τα οποία διαθέτουν ένα υψηλό ποσοστό απασχόλησης και ένα καλά εκπαιδευμένο πληθυσμό, τα οποία μπόρεσαν να διαδώσουν τις εξελίξεις της τεχνολογίας, τα οποία έχουν επιτύχει μία δίκαιη κατανομή του πλούτου και ένα ευρύ σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, είναι συγχρόνως τα κράτη τα οποία έχουν σημειώσει τη μεγαλύτερη πρόοδο στους νέους τεχνολογικούς τομείς. Τα κράτη τα οποία δεν αξιοποιούν τις ικανότητες και τη δημιουργικότητα όλων των πολιτών τους είναι καταδικασμένα να καταστούν λιγότερο ανταγωνιστικά.

Στο πλαίσιο αυτό εγγράφονται και οι αναμενόμενες δημογραφικές εξελίξεις στην Ευρώπη. Ο χαμηλός αριθμός των γεννήσεων και η αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων απειλεί να επιβαρύνει σημαντικά το φορτίο της κοινωνικής ασφάλειας για άτομα που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία από το έτος 2010 περίπου και αργότερα. Οι δημογραφικές εξελίξεις θα πρέπει να αντιμετωπισθούν με ένα ευρύ πολιτικό μέτωπο. Θα απαιτηθεί μία ευρεία αναθεώρηση των συνταξιοδοτικών συστημάτων και των συστημάτων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και φροντίδας προς τους ηλικιωμένους. Θα χρειαστεί να ληφθούν μέτρα προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Θα πρέπει να καταστεί σαφής η σημασία της βελτίωσης των συνθηκών ζωής των οικογενειών με παιδιά, της αύξησης της ισότητας και της δια βίου μάθησης.

Καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι βρίσκουν εργασία, θα δίνεται όλο και περισσότερη προσοχή στο ζήτημα των συνθηκών εργασίας. Στόχος είναι να μπορέσουμε να καταλήξουμε από κοινού σε έναν ορισμό της έννοιας “ποιότητα της εργασίας” και της σημασίας της για την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Εξάλλου θα πρέπει στη Στοκχόλμη να υπογραμμίσουμε τη σημασία της νέας τεχνολογίας μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης του προγράμματος δράσης eEurope και της μεγαλύτερης έμφασης στη σημασία της βιοτεχνολογίας για την καινοτομία και την ανάπτυξη.

Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω τη ζωτική σημασία που έχει για τη σταθερότητα και την ευημερία στην Ευρώπη η επιτυχής εξέλιξη της οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Ως προεδρεύουσα χώρα η Σουηδία θα εργασθεί δραστήρια προκειμένου η θέση σε κυκλοφορία των νομισμάτων και χαρτονομισμάτων του ευρώ στα πλαίσια της νομισματικής ένωσης στην αρχή του 2002 να καταστεί μία αναμφίβολη επιτυχία. Κάτι τέτοιο είναι προς το συμφέρον όλων μας.

Ο τρίτος σημαντικός τομέας είναι το περιβάλλον. Οι μεγάλες απειλές για το περιβάλλον δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν χωρίς μία ενεργό διεθνή συμμετοχή. Η συνεργασία εντός της ΕΕ στον τομέα του περιβάλλοντος θα πρέπει να εμβαθυνθεί. Θα πρέπει να στηριχθούμε σε μία γενική θεώρηση της πολιτικής. Η οικολογική προοπτική θεωρείται συχνά ως κάτι το αντιδραστικό και η προοπτική της αειφόρου κοινωνίας θεωρείται ότι αντιβαίνει το στόχο της δικαιοσύνης και της αύξησης της υλικής ευημερίας. Κάτι τέτοιο αποτελεί λάθος - το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει.

Με την ανακύκλωση, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών ανακαλύψεων και των νέων τεχνολογιών που δεν κάνουν σπατάλη ενέργειας είναι απολύτως δυνατό σήμερα να χρησιμοποιούμε τους πόρους του πλανήτη χωρίς να κάνουμε κατάχρηση αυτών. Συγχρόνως η εξέλιξη μας παρέχει μοναδικές δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης σε νέες αγορές. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο δυναμικό και τεράστιες δυνατότητες τις οποίες θα ήθελα να αξιοποιήσουμε. Η ΕΕ θα ήθελα να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και να δώσει το παράδειγμα μίας εξέλιξης όπου οι τομείς της οικολογίας, της οικονομίας και της κοινωνίας συνεργάζονται και αλληλοενισχύονται.

Το ζήτημα του περιβάλλοντος θα πρέπει να ενσωματωθεί σε όλους τους τομείς συνεργασίας της ΕΕ. Οι εργασίες της ΕΕ για το έκτο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον θα πρέπει να σημειώσουν πρόοδο. Το πρόγραμμα αυτό θα ισχύει για τα επόμενα 10 χρόνια και θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς και απόλυτα δικαιολογημένους περιβαλλοντικούς στόχους και δείκτες. Το πρόγραμμα θα πρέπει να αποτελέσει ένα από τα θεμέλια της συνολικής στρατηγικής για μακροχρόνια αειφόρο ανάπτυξη η οποία αναμένεται να υιοθετηθεί κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Γκέτεμποργκ. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να επικεντρώνεται σε διάφορους τομείς κλειδιά, στους οποίους σήμερα διαπιστώνουμε ότι η ανάπτυξη δεν είναι αειφόρος, καθώς και σε μέτρα τα οποία μπορούν να αντιστρέψουν τις αρνητικές τάσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει αργότερα πρόταση για μία τέτοια στρατηγική.

Η αγορά χημικών ουσιών, η οποία αναπτύσσεται ταχέως, θα πρέπει επίσης να μας απασχολήσει. Η Σουηδία θα καταβάλει προσπάθειες προκειμένου να επιτευχθεί ομοφωνία σχετικά με μία νέα στρατηγική για τις χημικές ουσίες εκεί που η αρχή της προφύλαξης αποτελεί μία σημαντική αφετηρία για την Ένωση.

Τελευταίο, αλλά σίγουρα όχι ασήμαντο, το ζήτημα των κλιματολογικών αλλαγών. Αναφέρομαι π.χ. σε πλημμύρες, σεισμούς και το λιώσιμο των πάγων. Λίγα ζητήματα είναι τόσο ανησυχητικά όσο ο κίνδυνος των διαταραχών στο περιβάλλον οι οποίες μπορούν να προξενήσουν μακροπρόθεσμες και επικίνδυνες κλιματικές αλλαγές. Το ζήτημα του κλίματος είναι κεντρικής σημασίας για την ΕΕ. Θα εξακολουθήσουμε να του δίνουμε προτεραιότητα και στο μέλλον. Οι διαπραγματεύσεις για το κλίμα θα πρέπει να επαναληφθούν.

Τα περιβαλλοντικά ζητήματα περιέχουν μία βαθιά ηθική διάσταση. Έχουμε δανειστεί τη γη από τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Καθήκον της γενιάς μας είναι να αφήσει πίσω της μία Ευρώπη η οποία να έχει λύσει τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα.

Κυρία Πρόεδρε, η νέα Συνθήκη της Νίκαιας καθιστά δυνατή σε πολλά σημεία την εμβάθυνση και την αύξηση της αποτελεσματικότητας της συνεργασίας μας. Διευκολύνει τη στενότερη συνεργασία μεταξύ μικρότερων ομάδων κρατών μελών. Ακόμα περισσότερες αποφάσεις θα λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία και με τη διαδικασία της συναπόφασης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επήλθε σαφήνεια σχετικά με τη θέση των διαπραγματευόμενων υποψήφιων χωρών σε μία διευρυμένη ΕΕ. Υπολογίζω ότι η νέα συνθήκη θα μπορέσει να υπογραφεί μέσα σε λίγο περισσότερο από ένα μήνα. Τα κράτη μέλη έχουν με τη σειρά τους δεσμευθεί να καταβάλουν προσπάθειες για μία ταχεία και επιτυχή κύρωση της νέας συνθήκης.

Η Ένωση δεν αποτελείται από στατιστικές. Η συνεργασία έχει τη δική της δυναμική. Η Ένωση διαρκώς αντιμετωπίζει νέες απαιτήσεις από το εξωτερικό και από τους δικούς της πολίτες. Επιπλέον θα πρέπει να συζητήσουμε το σύνολο της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής.

Μία σειρά ζητημάτων που αφορούν το μέλλον τέθηκαν προς συζήτηση παράλληλα με τη διακυβερνητική διάσκεψη η οποία ολοκληρώθηκε μόλις. Για το λόγο αυτό υπήρξε η ιδιαίτερη δήλωση στη Νίκαια σχετικά με το μέλλον της ΕΕ. Ανακοινώνει τη διεξαγωγή μίας νέας διακυβερνητικής διάσκεψης το 2004 και καλεί τη σουηδική και την επόμενη, τη βελγική Προεδρία να ξεκινήσουν μία συζήτηση κατά το 2001 σχετικά με τα προβλήματα του μέλλοντος με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Αυτό θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μεταξύ των ζητημάτων τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν στη διαδικασία αυτή μέχρι την επόμενη διακυβερνητική διάσκεψη, αναφέρονται τέσσερα συγκεκριμένα: πρώτον, πώς θα δημιουργηθεί και θα επιβλέπεται ένας σαφέστερος διαχωρισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ των κρατών μελών και της Ένωσης, δεύτερον, το καθεστώς του λεγόμενου Χάρτη των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τρίτον, πώς μπορεί να απλοποιηθεί η συνθήκη χωρίς να αλλάξει το περιεχόμενό της και, τέταρτον, ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων.

Η σουηδική Προεδρία θεωρεί σημαντικό και ενδιαφέρον το καθήκον να δώσει ώθηση στη διεξαγωγή μίας έντονης και ευρείας συζήτησης στα κράτη μέλη αλλά και στις υποψήφιες χώρες. Ελπίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμμετάσχει δραστήρια στις συζητήσεις αυτές και θα αξιοποιήσει τη μοναδική θέση που διαθέτει προκειμένου να αναλάβει δικές του πρωτοβουλίες με στόχο να δώσει ώθηση στη συζήτηση αυτή. Ελπίζω ότι και τα εθνικά κοινοβούλια και οι κυβερνήσεις θα θελήσουν να αναλάβουν τις κατάλληλες πρωτοβουλίες. Θα πρέπει επίσης να καταβάλουμε ιδιαίτερες προσπάθειες προκειμένου στη συζήτηση αυτή να συμμετάσχει η νεολαία των χωρών μας, ενώ θα πρέπει επίσης να καταγράψουμε καλύτερα τις απόψεις των πολιτών μας σχετικά με το μέλλον της συνεργασίας στην ΕΕ.

Κυρία Πρόεδρε, αυτό που σήμερα αποκαλούμε ΕΕ δημιουργήθηκε κάποτε προκειμένου να καταστήσει αδύνατο ένα πόλεμο στην ευρωπαϊκή ήπειρο και από την άποψη αυτή υπήρξε εξαιρετικά επιτυχές. Ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν συγκρούσεις στην Ευρώπη και στις γειτονικές της περιοχές. Οι προκλήσεις για την Ευρώπη στον τομέα της πολιτικής ασφάλειας αναμένεται στο άμεσο μέλλον να αφορούν τη διαχείριση κρίσεων και την πρόληψη συγκρούσεων. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει ένα συνδυασμό πολιτικών και στρατιωτικών μέσων για τη διαχείριση κρίσεων. Θα πρέπει επιπλέον να αναπτυχθεί μία στενή συνεργασία με τον ΟΗΕ και την ΟΑΣΕ.

Η σουηδική Προεδρία θα δώσει άμεση προτεραιότητα στην εφαρμογή της απόφασης που έλαβε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Νίκαια σχετικά με το δυναμικό της Ένωσης για τη διαχείριση στρατιωτικών και πολιτικών κρίσεων. Στόχος είναι να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση απόφαση προκειμένου να βρίσκεται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση στρατιωτικών και πολιτικών κρίσεων ήδη κατά το 2001.

Στο στρατιωτικό πεδίο θα πρέπει πρώτα από όλα να δημιουργηθούν μόνιμες δομές και να προχωρήσουν οι εργασίες για τη διευθέτηση της συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ.

Στον πολιτικό τομέα θα προωθήσουμε περαιτέρω τις εργασίες για την ανάπτυξη της ικανότητας σχεδιασμού και καθοδήγησης πολιτικών παρεμβάσεων, κυρίως σχετικά με την αστυνομία. Κατά το εξάμηνο της σουηδικής Προεδρίας θα διεξαχθεί μία ειδική διάσκεψη σχετικά με το στόχο να αποκτήσει η Ένωση το κατάλληλο δυναμικό για αστυνομικές παρεμβάσεις. Θα ορισθούν επίσης συγκεκριμένοι στόχοι προκειμένου να ενισχυθεί η δικαιοσύνη, η πολιτική διοίκηση και οι υπηρεσίες πολιτικής άμυνας.

Παράλληλα με τις εργασίες με στόχο την ενίσχυση του δυναμικού για τη διαχείριση κρίσεων της ΕΕ, η Σουηδία θα καταβάλει σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να προτείνει μία συντονισμένη και αποτελεσματική πολιτική της ΕΕ στον τομέα της πρόληψης συγκρούσεων. Σκοπεύουμε να προτείνουμε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την πρόληψη συγκρούσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Γκέτεμποργκ.

Γνωρίζω ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόσο για τη διαχείριση κρίσεων όσο και για την πρόληψη συγκρούσεων. Έχετε υποβάλει ενδιαφέρουσες προτάσεις και σημαντικές συζητήσεις έχουν διεξαχθεί στο Κοινοβούλιο. Προσβλέπω στη συνέχιση της στενής μας συνεργασίας.

Κυρία Πρόεδρε, οι εξελίξεις στη Ρωσία έχουν συνέπειες για το μέλλον ολόκληρης της Ευρώπης. Η Ευρώπη και η Ρωσία χρειάζονται η μία την άλλη. Θα πρέπει να δοθεί επομένως άμεση προτεραιότητα στην εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας. Συγχρόνως, οι σχέσεις μας θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από ειλικρίνεια και συνέπεια, περιλαμβανομένης και της δυνατότητας άσκησης κριτικής όταν χρειάζεται, όπως για παράδειγμα στην Τσετσενία, όπου η κατάσταση εξακολουθεί να εμπνέει έντονη ανησυχία. Το ίδιο ισχύει και για την κατάσταση σχετικά με τα ανεξάρτητα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη Ρωσία. Το μήνυμα της ΕΕ πρέπει να είναι ότι μία γνήσια εταιρική σχέση θα πρέπει να εκφράζεται σε ένα κοινό σύστημα αξιών. Σε μία σύγχρονη δημοκρατία θα πρέπει ένα ισχυρό κράτος να εξισορροπείται από μία ισχυρή κοινωνία των πολιτών.

Φιλοδοξία της Προεδρίας είναι να ολοκληρώσει τη διατύπωση μίας πολιτικής για τη Ρωσία η οποία να προσανατολίζεται τόσο στη συνεργασία όσο και στην ειλικρίνεια, προκειμένου να επιτύχουμε έναν αυξημένο βαθμό προβλεψιμότητας και σταθερότητας στις σχέσεις μας. Συγκεκριμένα επιδιώκουμε την εμβάθυνση του διαλόγου μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας σε πολιτικά, οικονομικά και νομικά ζητήματα. Θέλουμε να αναπτύξουμε τη συνεργασία με στόχο την πρόληψη συγκρούσεων, τη διαχείριση κρίσεων και την προώθηση του αφοπλισμού και της μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων. Θέλουμε να προωθήσουμε την ενσωμάτωση της Ρωσίας στην παγκόσμια οικονομία, μεταξύ άλλων υποστηρίζοντας τις προσπάθειες της χώρας αυτής να καταστεί μέλος του ΠΟΕ. Θέλουμε περισσότερη συνεργασία απέναντι στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην ήπειρό μας, όπως για παράδειγμα την απειλή κατά του περιβάλλοντος και το διεθνές οργανωμένο έγκλημα. Θέλουμε να συνεχιστεί η υποστήριξη προς τις μεταρρυθμίσεις στη Ρωσία, κυρίως προκειμένου να ενισχυθεί η κοινωνία των πολιτών και να εκσυγχρονιστεί η διοίκηση.

Οι εξελίξεις στα δυτικά Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή και τη χερσόνησο της Κορέας θα μας απασχολήσουν επίσης έντονα. Στα δυτικά Βαλκάνια στόχο έχουμε την πρόληψη κρίσεων, καθώς επίσης και τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις και την παροχή οικονομικών ενισχύσεων. Η σταδιακή προσέγγιση της περιοχής προς την ΕΕ μέσω των συμφωνιών σταθεροποίησης και σύνδεσης είναι κεντρικής σημασίας. Προκειμένου η προσέγγιση αυτή να αποτελέσει πραγματικότητα ωστόσο, θα πρέπει να καταβληθούν σαφείς προσπάθειες υπέρ της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της περιοχής.

Η Ένωση διαδραμάτισε ένα σημαντικό ρόλο στις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή υποστηρίζοντας τις αμερικανικές ειρηνευτικές προσπάθειες. Κατά την Προεδρία της η Σουηδία θα εργασθεί υπέρ της συνέχισης του ενεργού ευρωπαϊκού ρόλου στην ειρηνευτική διαδικασία.

Σε λίγες ημέρες θα πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία ενός νέου αμερικανού Προέδρου. Διαγράφονται σημαντικές δυνατότητες να δοθεί μία νέα ώθηση στη συνεργασία μας με τις ΗΠΑ. Τα εμπορικά ζητήματα και η εφαρμογή του προγράμματος δράσης εντός της διατλαντικής οικονομικής σχέσης αποτελούν αποφασιστικής σημασίας μέρη αυτής της συνεργασίας. Οι εκκρεμούσες διαφορές μας σε ζητήματα εμπορικής πολιτικής θα πρέπει να καταλήξουν σε κοινώς αποδεκτές λύσεις και όχι να επισκιάζουν τα πάρα πολλά κοινά πολιτικά συμφέροντα και τον πλούσιο διάλογο που έχουμε με τις ΗΠΑ.

Κυρία Πρόεδρε, σε μία Ένωση η οποία δίνει άμεση προτεραιότητα στους πολίτες, οι πολιτικές συζητήσεις θα πρέπει να διεξάγονται με διαφάνεια, τα έγγραφα να είναι προσβάσιμα στους πολίτες, οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων να μπορούν να παρακολουθούνται και να είναι δυνατός ο καταλογισμός ευθυνών σε αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Για αυτό απαιτείται να συνεχισθούν οι προσπάθειες προκειμένου να καταστεί η ΕΕ μία διαφανέστερη και πιο σύγχρονη ένωση.

Μέσω της Συνθήκης του Άμστερνταμ δημιουργήθηκε μία νομική βάση για κανόνες σχετικά με τη δημοσίευση εγγράφων στα διάφορα όργανα. Η Σουηδία θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικές τις εργασίες προκειμένου να υπάρξει μία νομική πράξη περί διαφάνειας η οποία να υιοθετηθεί βάσει αυτής της διάταξης της Συνθήκης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία στα πλαίσια των εσωτερικών της μεταρρυθμίσεων ανέλαβε η ίδια πολλές πρωτοβουλίες με στόχο την αύξηση της διαφάνειας, έχει υποβάλει μία πρόταση σχετικά. Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου σχετικά με αυτή τη νομική πράξη, η Σουηδία προτίθεται να βρίσκεται σε στενή επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο έδειξε έντονο ενδιαφέρον στο ζήτημα της διαφάνειας. Σκοπεύουμε να προωθήσουμε το ζήτημα αυτό φιλοδοξώντας να καταλήξουμε σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα την άνοιξη.

Όπως ανέφερα στην εισαγωγή της παρέμβασής μου, οι θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης έχουν λάβει μία πλέον περίοπτη θέση στις εργασίες της Ένωσης. Η επιτυχία των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν σχετικά με τον Χάρτη για τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν μία σημαντική απόδειξη για αυτό. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει τα ανθρώπινα δικαιώματα να ληφθούν ακόμα πιο αποφασιστικά υπόψη στον πολιτικό διάλογο που διεξάγουμε με άλλες χώρες με στόχο την πρόληψη συγκρούσεων, καθώς και στις συμφωνίες με χώρες εκτός ΕΕ. Η Ένωση οφείλει να διαδραματίσει εξάλλου έναν ενεργό ρόλο εντός της επιτροπής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στα πλαίσια της επόμενης παγκόσμιας διάσκεψης στον τομέα αυτόν.

Κυρία Πρόεδρε, είναι σημαντικό να έχουν οι ευρωπαίοι πολίτες, μέσω των αιρετών τους αντιπροσώπων, επιρροή και έλεγχο στην ευρωπαϊκή συνεργασία. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι αποφασιστικής σημασίας στα πλαίσια αυτά.

Η σουηδική Προεδρία ενδιαφέρεται να υπάρχει μία καλή και στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο κατά το επόμενο εξάμηνο. Θα συμμετάσχουμε δραστήρια στο σημαντικό ευρωπαϊκό πολιτικό διάλογο που διεξάγεται στο κτίριο αυτό, εδώ στο Κοινοβούλιο.

Καλούμαστε να λάβουμε σημαντικές αποφάσεις. Το μέλλον της Ευρώπης διαμορφώνεται μέσω της συνεργασίας. Ας εργασθούμε από κοινού για μία Ευρώπη ειρήνης, ελευθερίας, ευμάρειας και κοινωνικής συνοχής!

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. - Ευχαριστώ τον κ. Προεδρεύοντα του Συμβουλίου για την τοποθέτησή του.

Το λόγο έχει τώρα η Επιτροπή, ο Πρόεδρος κ. Prodi.

 
  
MPphoto
 
 

   Prodi, Πρόεδρος της Επιτροπής.(ΙΤ) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, με μεγάλη ευχαρίστηση παρουσιάζομαι ενώπιόν σας σήμερα, στην έναρξη μιας νέας Προεδρίας, και εύχομαι σε όλους σας καλή χρονιά. Καλωσορίζοντάς σας στην αρχόμενη Προεδρία σας, κύριε Persson, εκφράζω τη χαρά μου για την επιλογή της Σουηδίας να υιοθετήσει ένα ιδιαίτερα παραστατικό slogan, βασισμένο στο γράμμα E.

Το γράμμα E συμβολίζει πρώτα απ’ όλα την “Ευρώπη”, η οποία είναι ο κοινός μας στόχος και στην οποία η Σουηδία θα προσανατολίσει, κατά τους επόμενους έξι μήνες, τις καλύτερες προσπάθειές της, προκειμένου να την κάνει να προοδεύσει, ιδίως στους τομείς της διεύρυνσης, enlargement, της απασχόλησης, employment, και του περιβάλλοντος, environment.

Όμως το γράμμα E συμβολίζει επίσης το “ευρώ”. Το 2001 είναι το έτος που προαναγγέλλει την υλική κυκλοφορία του ενιαίου νομίσματος και είναι επίσης το τελευταίο έτος ύπαρξης πολλών εθνικών νομισμάτων, μερικά από τα οποία υπερηφανεύονται για υπερεκατονταετή ιστορία και με τα οποία έχουμε, και προσωπικά, συναισθηματικό δέσιμο. Η σουηδική Προεδρία θα μας συνοδεύσει, επομένως, σε ένα τμήμα της πορείας προς την ιστορική ημερομηνία της 1ης Ιανουαρίου 2002.

Θα ήθελα να σταματήσω μια στιγμή στα τρία E γύρω από τα οποία διαρθρώνεται η σουηδική Προεδρία, όπως εξήγησε προ ολίγου ο Πρωθυπουργός Persson. Αυτές οι τρεις προτεραιότητες είναι καλά επιλεγμένες, επειδή αφορούν τους τρεις τομείς στους οποίους η Ένωση, και η Ευρώπη στο σύνολό της, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τεράστιες προκλήσεις και θα μπορέσουν να αδράξουν τεράστιες ευκαιρίες. Δεν πρόκειται απλώς για μια προτεραιότητα αυτών των έξι μηνών, που θα ξεχαστεί μετά, αλλά για μακροπρόθεσμες προκλήσεις, που έχουν επιλεγεί ως πρωταρχικοί στόχοι και για τα πέντε έτη της νομοθετικής περιόδου.

E όπως enlargement, διεύρυνση. Η διεύρυνση – είναι χρήσιμο να το επαναλάβω – είναι η πιο μεγάλη πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσει η Ένωση. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη φάση για το μέλλον όλης της Ευρώπης: έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα χώρο ειρήνης, ευημερίας και σταθερότητας που θα εκτείνεται σε πεντακόσια εκατομμύρια πολίτες, ενωμένους σε μία κοινότητα με τις ίδιες αξίες. Για να καταστεί δυνατή αυτή η διαδικασία, έπρεπε να υιοθετήσουμε έναν ορισμένο αριθμό εσωτερικών μεταρρυθμίσεων. Παρότι δεν είναι απόλυτα ικανοποιητική, είναι μάλιστα κάθε άλλο παρά ικανοποιητική, η Συνθήκη της Νίκαιας αποτελεί εντούτοις ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και μας επιτρέπει να συνεχίσουμε τον δρόμο που έχουμε πάρει. Για το λόγο αυτό και επίσης επειδή η Νίκαια, έχοντας επίγνωση των ορίων της, προβλέπει μια “επομένη της Νίκαιας”, θα ήθελα να επιμείνω ενώπιόν σας ώστε, όταν έρθει η στιγμή, το Σώμα σας να συστήσει στα εθνικά κοινοβούλια να επικυρώσουν τη Συνθήκη της Νίκαιας. Κατά τη γνώμη μου, είναι πράγματι προφανές ότι η ειρήνη, η σταθερότητα και η ευημερία δεν μπορούν να σταματήσουν στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πρέπει να συμπεριλάβουν όσο το δυνατόν περισσότερο όλες τις γειτονικές και τις φιλικές χώρες. Χαίρομαι, επομένως, που βλέπω ότι στις προτεραιότητες της αρχόμενης Προεδρίας συγκαταλέγονται και οι σχέσεις με τη Ρωσία.

Στην ίδια αυτή στρατηγική, που αποσκοπεί στην οικοδόμηση μιας ουσιαστικής πολιτικής γειτνίασης, εντάσσεται και το πρόσφατο ταξίδι μου στη Βόρεια Αφρική. Κατά την επανένωση της ηπείρου μας, πράγματι, πρέπει να προσέξουμε να μην επισκιαστεί αυτή η διάσταση. Η ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση είναι και αυτή θεμελιώδης για τα συμφέροντά μας και αυτόν τον καιρό εξετάζουμε τους διάφορους τρόπους προώθησης και ενίσχυσής της. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε – και είναι σαφές ότι η Προεδρία ασφαλώς δεν θα την ξεχάσει – ούτε τη βόρεια διάσταση της Ένωσης, που έχει θεμελιώδη σημασία.

Το δεύτερο E σημαίνει employment, δηλαδή απασχόληση. Η προτεραιότητα αυτή ταυτίζεται σε μεγάλο βαθμό με τη νέα οικονομική και πολιτική ατζέντα που συμφωνήσαμε στη Λισαβόνα. Συμμερίζομαι πλήρως τη δέσμευση να τη φέρουμε σε πέρας. Ειδικότερα, η Επιτροπή χαίρεται για την έμφαση που δίνει η Προεδρία στον εκσυγχρονισμό της αγοράς εργασίας και στην ανάγκη να διασφαλισθούν ίσες ευκαιρίες για τις γυναίκες και τους άνδρες της κοινωνίας μας. Εκσυγχρονισμός των οικονομιών μας σημαίνει περισσότερες θέσεις εργασίας και η προαγωγή των ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι σημαντική πτυχή της καταπολέμησης των διακρίσεων. Η Επιτροπή θα εργασθεί σε στενή επαφή με την Προεδρία, για να συμβάλει στην επιτυχία της Συνόδου Κορυφής της Στοκχόλμης, που θα είναι κατά μεγάλο μέρος αφιερωμένη σ’ αυτές τις πτυχές. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή σκοπεύει να προτείνει μια νέα στρατηγική για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας μέχρι το 2005, οι λεπτομέρειες της οποίας θα παρουσιαστούν στη συνθετική έκθεση που ετοιμάζουμε ενόψει της συνόδου της Στοκχόλμης.

Το τρίτο E αντιστοιχεί στο environment, δηλαδή το περιβάλλον. Οι συμπολίτες μας ανησυχούν για τα ζητήματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των τροφίμων, που είναι αυτή την εποχή ιδιαίτερα σημαντική. Τα πρόσφατα γεγονότα σχετικά με την κρίση των τρελών αγελάδων μας το υπενθυμίζουν με τον πιο δραματικό τρόπο και η Επιτροπή έχει ήδη εγκρίνει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσιμης κατάστασης. Έχουμε ευθύνη απέναντι στις μελλοντικές γενιές να εξασφαλίσουμε μιαν αειφόρο ανάπτυξη των κοινωνιών μας και να καταστήσουμε τις οικονομίες μας συμβατές, μακροπρόθεσμα, με τις ισορροπίες του πλανήτη. Υπολογίζω στη συνεργασία μου με τη σουηδική Προεδρία για να δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια αποτελεσματική και συνεκτική στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη. Η Σύνοδος Κορυφής του Γκέτεμποργκ θα πρέπει να λάβει συγκεκριμένα και εφαρμόσιμα μέτρα – επαναλαμβάνω, συγκεκριμένα και εφαρμόσιμα – σε σχέση με τη θεμελιώδη αυτή πτυχή.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση θα πρέπει να διατηρήσει την αποφασιστικότητά της να αναλάβει καθοδηγητικό ρόλο στα θέματα που αφορούν την αλλαγή του κλίματος. Πρέπει να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε στο Κυότο και να ασκούμε σταθερά πίεση στους διεθνείς μας εταίρους να τηρήσουν και αυτοί τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στο Κυότο. Από αυτή την άποψη, το γράμμα E υποδηλώνει επίσης μια πιο συνειδητή δέσμευση σε ό,τι αφορά την ενέργεια και ένα βαθύ προβληματισμό σε σχέση με όλες τις πτυχές που συνδέονται με τον εφοδιασμό, τη χρήση, τη διατήρηση και την περιβαλλοντική συμβατότητα των πηγών ενέργειας. Χαίρομαι, λοιπόν, για την έμφαση που δίνει η Προεδρία σε αυτές τις πτυχές.

Έχω συστήσει επανειλημμένα, σε παρεμβάσεις μου ενώπιον της Συνέλευσής σας, μια εμβάθυνση της ευρωπαϊκής πολιτικής σε θέματα διαφάνειας και χαίρομαι που ο Πρωθυπουργός Persson επέμεινε σ’ αυτό και αφιέρωσε σ’ αυτό σημαντικό τμήμα της παρέμβασής του. Η συμμετοχή των πολιτών, τόσο στις μεγάλες αποφάσεις όσο και στην καθημερινή ζωή της Ευρώπης και των οργάνων της, αποτελεί πράγματι προτεραιότητα για την Επιτροπή. Θέλω, λοιπόν, να διαβεβαιώσω την Προεδρία για όλη την υποστήριξή μας στις προσπάθειές της να προαγάγει το άνοιγμα και τη διαφάνεια.

Κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, οι πρωτοβουλίες που προβλέπονται για αυτό το εξάμηνο είναι φιλόδοξες και πρόκειται – είμαι βέβαιος για αυτό – να αφήσουν μακροχρόνια ίχνη στο πνεύμα των συμπολιτών μας. Ωστόσο, δεν βλέπω τα εγχειρήματα των εξαμηνιαίων Προεδριών σαν απομονωμένες μεταξύ τους κινήσεις, αλλά περισσότερο σαν μια συνεχή προσπάθεια, σαν κάτι που διαρκεί στον χρόνο.

Εκτιμώ πλήρως, ως εκ τούτου, την προσπάθεια που κατέβαλε ο σουηδός Πρωθυπουργός να μας διαβεβαιώσει ότι η δραστηριότητά του θα βασισθεί στα θεμέλια που έθεσε η εντατική εργασία της προηγούμενης Προεδρίας για να επιτρέψει στη διάδοχό της να φέρει σε πέρας με αποτελεσματικότητα τη δική της δράση. Αυτό είναι ακόμη πιο αληθινή, αν σκεφθούμε το καθοριστικό θέμα της αποκαλούμενης “επομένης της Νίκαιας”, δηλαδή της ιδιαίτερης συζήτησης για το μέλλον της Ένωσης. Την τελευταία φορά που μίλησα στη Συνέλευσή σας διευκρίνισα την απογοήτευσή μου για ορισμένες πτυχές της Συνθήκης που είχε μόλις συμφωνηθεί, αλλά προπαντός για την ατμόσφαιρα που επικράτησε καθ’ όλη τη διάρκεια της Συνόδου. Στη Νίκαια δεκαπέντε κράτη μέλη, καθένα από τα οποία επικεντρωμένο, καίτοι κατανοητά, στα ιδιαίτερα εθνικά του συμφέροντα, δεν κατάφεραν να καταλήξουν παρά σε μία ατελή συμφωνία.

(Χειροκροτήματα)

Η πλειοψηφία των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, εξάλλου – και αυτό είναι το πιο σημαντικό σημείο – φάνηκε περισσότερο διατεθειμένη να προσπαθήσει να εξασφαλίσει τη δυνατότητα παρεμπόδισης της μελλοντικής δράσης της Ένωσης παρά να βρει έναν τρόπο να προωθήσει τον κοινό σκοπό.

(Χειροκροτήματα)

Έτσι, η Νίκαια έδειξε καθαρά τι εννοούμε όταν μιλάμε για συμφωνία επί του ελάχιστου κοινού παρονομαστή. Θα ήταν παράτολμο να έχουμε την ψευδαίσθηση ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σ’ αυτόν το δρόμο. Επέστρεψα από τη Νίκαια με την επιβεβαίωση μιας πεποίθησης που ήδη είχα και που είχα ήδη εκδηλώσει ενώπιόν σας: την πεποίθηση πως, αντίθετα από ό,τι συμβαίνει να ακούω να λένε, δεν είναι η “μέθοδος Monnet” που έφθασε στα όριά της, είναι η διακυβερνητική μέθοδος που δείχνει σημεία εξάντλησης.

(Χειροκροτήματα)

Πρέπει, επομένως, να αντλήσουμε κάποιο δίδαγμα για τη συζήτηση σχετικά με το μέλλον της Ένωσης, που να μας φέρει μέχρι το 2004, παρότι είναι ακόμα αρκετά νωρίς για να έχουμε μια ολοκληρωμένη σχετική ιδέα.

Το πρώτο μάθημα είναι ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα θετικό ή μακροπρόθεσμο για τη διασφάλιση του μέλλοντος της Ευρώπης χωρίς την άμεση συμμετοχή των ζωντανών ευρωπαϊκών δυνάμεων, στις οποίες ανήκουν φυσικά και οι δυνάμεις όλων των υποψήφιων χωρών.

Κατά τη γνώμη μου, ο δρόμος που μας χωρίζει από το 2004 μπορεί να διαρθρωθεί σε τρεις σαφώς διακεκριμένες φάσεις: μια πρώτη φάση, που έχει ήδη ξεκινήσει και που θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε φάση του ανοιχτού προβληματισμού – αυτό που κάνουμε σήμερα – κατά τη διάρκεια της οποίας καλό είναι να αναπτυχθεί η εκτενέστερη δυνατή συζήτηση σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας των πολιτών, της πολιτικής και της επιστήμης για το μέλλον της Ευρώπης. Καθένας από μας πρέπει να συμβάλει στην προώθηση και την εξάπλωση της συζήτησης. Γι’ αυτό είναι αναγκαίο να δώσουμε αμέσως συγκεκριμένη σημασία στον στόχο μας, που είναι να φθάσουμε, το 2004, σε ένα ισορροπημένο και σταθερό σύστημα που θα επιτρέπει στη διευρυμένη Ένωση να λειτουργεί με δημοκρατικό, θεμιτό και αποτελεσματικό τρόπο.

Η συμβολή των δημοκρατικών ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων είναι θεμελιώδης για να ριζώσει αυτή η συζήτηση στην κοινωνία των πολιτών. Με την οπτική αυτή, θα ήθελα ειδικότερα να διοργανώσω προσεχώς μια συνεδρίαση με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μέσω αυτής της ανταλλαγής απόψεων, θα ήθελα να μπορούσαμε να καταλήξουμε σε εφαρμόσιμα συμπεράσματα σχετικά με τους στόχους που πρέπει να επιδιώξουμε και τα μέσα που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να τους επιτύχουμε. Η συζήτηση αυτή πρέπει να είναι ανοιχτή και χωρίς προκαθορισμένα όρια. Ιδιαίτερα, είναι αυτονόητο ότι ο χειρότερος τρόπος για να την αντιμετωπίσουμε θα ήταν να περιοριστούμε ξανά στα τέσσερα θέματα της δήλωσης της Νίκαιας, διότι εδώ πρόκειται για την “επομένη της Νίκαιας”. Τα θέματα αυτά – ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, η απλοποίηση της Συνθήκης, η διευκρίνιση των αρμοδιοτήτων και οι υποθέσεις για μια δεύτερη Βουλή – είναι προφανώς πολύ σπουδαία. Ορισμένα έχουν αποτελέσει αντικείμενο σημαντικών εργασιών, όπως στην περίπτωση της αναδιάρθρωσης της Συνθήκης, αλλά τα θέματα αυτά δεν είναι παρά στοιχεία ενός βασικού προβληματισμού, ο οποίος πρέπει να γίνει ταυτόχρονα ευρύτερος και βαθύτερος

(Χειροκροτήματα)

και ο οποίος συνοψίζεται αποτελεσματικά στον ίδιο τον τίτλο της δήλωσης των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, όταν έθεσαν στον εαυτό τους την ερώτηση: “Τι θέλουμε για το μέλλον της Ευρώπης;” Εύχομαι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέσω των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται σ’ αυτό, να ασκήσει στην εντέλεια όχι μόνο τον ρόλο του ως εκφραστή της δημοκρατικής νομιμότητας της κοινοτικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων, αλλά και τον ρόλο της γέφυρας με τα εθνικά πολιτικά κόμματα, μέχρι τις δημόσιες απόψεις που εκπροσωπούν.

(Χειροκροτήματα)

Σας ζητώ θερμά να το κάνετε αυτό και θα είμαι στο πλευρό σας σ’ αυτή τη δραστηριότητα. Πιστεύω πως είναι σημαντική για το μέλλον της Ευρώπης. Η Επιτροπή, από την πλευρά της, σκοπεύει να ξεκινήσει έναν ευρύ και ανοιχτό διάλογο με τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και με τους πρωταγωνιστές των πολιτικών συστημάτων της Ένωσης. Αυτή είναι η πρώτη φάση.

Η δεύτερη φάση θα πρέπει να αρχίσει αμέσως μετά τη Σύνοδο Κορυφής του Λάκεν, τον επόμενο Δεκέμβριο. Η φάση αυτή, την οποία μπορούμε να ορίσουμε ως φάση του διαρθρωμένου προβληματισμού, είναι η πιο λεπτή και θα πρέπει να αποκρυσταλλωθεί σε μια λειτουργική σύνθεση των απόψεων που θα έχουν συλλεχθεί κατά τη διάρκεια της προηγούμενης φάσης. Δεν θα μπορούμε να περιοριστούμε σε μια διαπραγμάτευση αποκλειστικά διακυβερνητική και κεκλεισμένων των θυρών. Αυτό είναι το μάθημα της Νίκαιας. Στο Λάκεν θα πρέπει να εφεύρουμε μια νέα μέθοδο, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ανοίγματος και νομιμότητας.

Η τρίτη και αναπόφευκτη φάση θα είναι αναγκαστικά μια νέα, κυρίως ειπείν Διακυβερνητική Διάσκεψη. Κατά τη γνώμη μου, η διάσκεψη αυτή θα μπορούσε να είναι σύντομη, καταληκτική και αποφασιστική. Και τα τρία επίθετα είναι σημαντικά: σύντομη, καταληκτική και αποφασιστική.

Όπως είπα, ο προβληματισμός που θα ξεκινήσουμε θα πρέπει να είναι ανοιχτός, επειδή, όπως τονίστηκε επανειλημμένα αυτές τις τελευταίες μέρες, πρόκειται ουσιαστικά για έναν προβληματισμό σχετικά με τη διάρθρωση της πολιτικής ζωής μιας Ένωσης με είκοσι πέντε ή και περισσότερα μέλη.

Θα υπολειπόμουν όμως των πεποιθήσεων και του χρέους μου, αν δεν υπενθύμιζα, για άλλη μια φορά, δεδομένου ότι παραμένουν επίκαιρες, τις ανησυχίες που εξέφρασα σε τούτη την αίθουσα στις 3 Οκτωβρίου. Έχω πράγματι την ακράδαντη πεποίθηση ότι η κοινοτική μέθοδος, ο εξορθολογισμός της, η απλοποίησή της, η διεύρυνσή της αποτελούν το μέλλον, όχι το παρελθόν της Ένωσης. Πραγματικά, η δυναμική της Ένωσης, εδώ και σαράντα χρόνια και ιδιαίτερα από το Μάαστριχτ και μετά, έχει δημιουργήσει ένα ιδιότυπο πολιτικό σύστημα, που δεν μπορεί να αναχθεί σε κανένα εθνικό πρότυπο. Η Ένωση είναι όντως δημοκρατική, δηλαδή βασίζεται σε διπλή νομιμοποίηση: αυτήν που απορρέει από τους ευρωπαϊκούς λαούς, τους οποίους εκπροσωπείτε εσείς, κύριοι βουλευτές, και εκείνη των κρατών μελών, τα οποία εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο, που με τη σειρά του βασίζεται στην εθνική δημοκρατική ψήφο. Υπάρχει, επομένως, διπλή δημοκρατική νομιμοποίηση: δεν είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχει νομιμοποίηση. Η Ένωση είναι αποτελεσματική, όχι μόνο δημοκρατική, επειδή έχει οικοδομηθεί γύρω από ένα όργανο, την Επιτροπή, που είναι ανεξάρτητο εκτελεστικό όργανο, αλλά παραμένει προσεκτική στις ισορροπίες και τα συμφέροντα όλων των κρατών μελών, μικρών και μεγάλων. Η Επιτροπή είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουμε να ενώσουμε τις κυριαρχίες της Κοινότητας και να αποκτήσουμε έτσι τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις του μέλλοντος, όπως τη διεύρυνση. Κατά τρίτον, η Ένωση είναι ελέγξιμη, επειδή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξασφαλίζει την τήρηση των κοινών κανόνων από όλους.

Στο πλαίσιο αυτό, η συζήτηση για το τι πρέπει ή τι δεν πρέπει να κάνουμε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο, όσον αφορά τη συγκεκριμένη κυβερνητική δράση, είναι πιο καίρια από ποτέ και αποτελεί συνέπεια της παρούσας συζήτησης. Η συνεκτικότητα και η συνοχή της Ένωσης και των κρατών μελών της πρέπει να βγουν από αυτή ενισχυμένες. Πρέπει να αποκλεισθεί απόλυτα οποιοσδήποτε κατατεμαχισμός της κοινοτικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων και, ιδιαίτερα, οποιοσδήποτε κατατεμαχισμός της εκτελεστικής δράσης, διότι είναι αντίθετος προς τον στόχο που έχουμε προκαθορίσει. Ακόμα περισσότερο δε τη στιγμή που, εκεί όπου θέλουμε να εκφράζεται η ποικιλία των ευαισθησιών στο επίπεδο της επιθυμητής ολοκλήρωσης, διαθέτουμε πλέον το σημαντικότατο – επαναλαμβάνω, σημαντικότατο – μέσο των ενισχυμένων συνεργασιών, τις οποίες η Συνθήκη της Νίκαιας καθιστά τώρα δυνατές στο πλαίσιο της κοινοτικής μεθόδου. Μόνο μια συνεκτική δράση, αναθεωρημένη υπό το πρίσμα της αρχής της επικουρικότητας και ενός σαφέστερου οράματος της διακυβέρνησης της Ευρώπης και διαρθρωθεί γύρω από το θεσμικό τρίγωνο σύμφωνα με την κοινοτική μέθοδο, θα μπορέσει να μας εξασφαλίσει αυτό το αποτέλεσμα.

Κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, εκτείνεται μπροστά μας μια περίοδος γεμάτη δεσμεύσεις και πρωτοβουλίες. Οι προκλήσεις είναι μεγάλες, μα άλλο τόσο μεγάλη είναι και η αποφασιστικότητά μας. Η Επιτροπή θα εργαστεί σε στενή επαφή με τις διάφορες Προεδρίες για να φέρει σε πέρας το μεγάλο καθήκον μας. Υπολογίζω σε όλους εσάς, γυναίκες και άνδρες ευρωπαίους πολιτικούς και μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και υπολογίζω στη βούλησή σας να συνεργασθείτε μαζί μας.

(Ζωηρά και παρατεταμένα χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Poettering (PPE-DE) . - (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε αγαπητοί συνάδελφοι! Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου Persson, προτείνατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις κοινοβουλευτικές ομάδες καλή συνεργασία. Θα επωφεληθούμε ευχαρίστως, άλλωστε υπάρχουν καλές σχέσεις. Μπορώ να σας δηλώσω, εξ ονόματος της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, ότι απολαμβάνετε την αμέριστη συμπαράστασή μας και σε θέματα περιεχομένου, εάν προτίθεστε να δώσετε έμφαση στην κοινοτική Ευρώπη και όχι στη διακυβερνητική συνεργασία, τη συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων, την οποία απορρίπτουμε κατηγορηματικά στο πλαίσιο της Ένωσης. Τυχόν οπισθοδρόμηση στη διακυβερνητική συνεργασία δεν επιτρέπεται να υπάρξει!

(Χειροκροτήματα)

Η χώρα σας συνορεύει με μια ιδιαίτερα συμπαθητική χώρα – όπως συμπαθητική είναι και η Σουηδία. Σχετικά με την κοινοτική Ευρώπη ακούγονται περισσότερα στη Φινλανδία, και θα ευχόμουν, οι απόψεις Φινλανδίας και Σουηδίας να ταυτίζονταν στα θέματα αυτά. Αποτελείτε συνέχεια προηγούμενων Προεδριών, και ως εκ τούτου αναλαμβάνετε κάποια υποθήκη, ήτοι αυτή της Συνθήκης της Νίκαιας. Δεν μπορώ να συμφωνήσω με την άποψή σας, ότι η Συνθήκη της Νίκαιας επέτυχε, όπως αναφέρατε εδώ. Ωστόσο, η υποθήκη αποτελεί ταυτόχρονα ευκαιρία, επειδή υπάρχει η δυνατότητα εξόφλησης της οφειλής. Εμείς θα θέλαμε μαζί σας, κατά τις προσεχείς εβδομάδες και μήνες, να αποπληρώσουμε την οφειλή της υποθήκης της Νίκαιας. Για το λόγο αυτό, δεν τασσόμαστε ως ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και των Ελεύθερων Δημοκρατών στην παρούσα φάση ούτε υπέρ αλλά ούτε κατά της Συνθήκης της Νίκαιας.

Επέδωσα μάλιστα στην Προεδρία, η οποία εκπροσωπείται από τον κ. Danielsson, ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος από το Συνέδριο του στο Βερολίνο. Ο Ρομάνο Πρόντι, Πρόεδρος της Επιτροπής μας, έκανε λόγο για την αναγκαιότητα στενής συνεργασίας, των κομμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όχι μόνο σε κοινοτικό επίπεδο, αλλά και με τα εθνικά κόμματα. Το συνέδριο του ΕΛΚ υιοθέτησε χωρίς καμία ψήφο κατά, με την ψήφο και των 42 εθνικών κομμάτων, τις βασικές αρχές, τις οποίες θα ήθελα να σας παρουσιάσω: Πρώτον σχετικά με τη συστηματοποίηση της διακυβερνητικής διάσκεψης. Η διάσκεψη που παρατείνεται για εβδομάδες και μήνες, πρέπει να είναι παρελθόν, έπ’ ουδενί δεν αποτελεί πρότυπο για το μέλλον. Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στο να μείνουμε προσκολλημένοι στο παλαιό σύστημα.

(Χειροκροτήματα)

Δεύτερον: Σας καλούμε να ορίσετε το συντομότερο διάσκεψη – οι προετοιμασίες πρέπει να αρχίσουν κατά τη διάρκεια της δικής σας Προεδρίας και θα πρέπει να καταλήξουν σε κάποια απόφαση κατά τη βελγική Προεδρία –, η οποία θα στραφεί στη μεθοδολογία και στο πρότυπο της διάσκεψης, με ενεργή συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και φυσικά των εθνικών κυβερνήσεων, κυρίως όμως της Επιτροπής. Σας καλούμε να εγκαινιάσετε σύντομα τη συζήτηση, και σας καλούμε επίσης, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, να εξαλείψετε λάθη που προκύπτουν από τη Συνθήκη της Νίκαιας, πριν ακόμα αυτή υπογραφεί.

Λέγεται ότι υπήρχε πρόθεση να δοθούν στην Πολωνία λιγότερες ψήφοι στο Συμβούλιο από ό,τι στην Ισπανία. Αυτό διορθώθηκε, επειδή προφανώς επρόκειτο μόνο για τυπογραφικό λάθος. Υπάρχει όμως ακόμα ένα τυπογραφικό λάθος: Η Τσεχία και Ουγγαρία, οι οποίες έχουν τον ίδιο πληθυσμό με το Βέλγιο και την Πορτογαλία, πρόκειται να εκπροσωπούνται μόνο από 20 Ευρωβουλευτές, ενώ οι άλλες δύο χώρες από 22. Ας δώσουμε λοιπόν και στην Τσεχία και την Ουγγαρία 22 βουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ας μην αρχίσουμε τη διεύρυνση με διακριτική μεταχείριση αυτών των δύο χωρών! Αυτό μπορείτε να το διορθώσετε πριν την υπογραφή, επειδή εάν είναι απλά και μόνο κάποιο λάθος τεχνικής φύσεως, δεν χρειάζονται κανενός είδους πολιτικές αποφάσεις.

Τέλος, σχετικά με το ζήτημα της διαφάνειας. Παρακολουθούμε με μεγάλη ανησυχία, ότι, από τις ενέργειες της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου Υπουργών– ενώ ο κ. Σολάνα, τον οποίο εκτιμώ ιδιαιτέρως, ενδιαφέρεται περισσότερο για το έργο του Ύπατου Εκπροσώπου – προκύπτει ότι υπάρχουν ορισμένα στεγανά στην κορυφή της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου Υπουργών, αφού κανείς δεν είναι διατεθειμένος να ενημερώσει ούτε την Επιτροπή ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Φροντίστε για τη διαφάνεια, αυτό είναι η μεγάλη ελπίδα που τρέφουμε για την Προεδρία σας.

(Χειροκροτήματα)

Κύριε Πρόεδρε, επειδή συνηθίζω να διαβάζω προσεκτικά οτιδήποτε δηλώνει ο διακεκριμένος Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του Συμβουλίου, πρόσεξα την ομιλία σας την 5η Οκτωβρίου ενώπιον της Σκανδιναβικής Λέσχης, στην οποία στηρίζετε τις μεγάλες σας ελπίδες στο Συμβούλιο Υπουργών. Ελπίζω ότι το Μάαστριχτ σας άνοιξε τα μάτια! Το Συμβούλιο Υπουργών δεν πρέπει να ενισχυθεί, πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη διαφάνεια και να μεταρρυθμιστεί, ούτως ώστε να ανοίξουν οι πόρτες του για την κοινή γνώμη.

Τέλος το τρίτο θέμα: Η διεύρυνση. Εδώ οι γνώμες μας ταυτίζονται: η διεύρυνση αποτελεί για εμάς ηθική, ιστορική και πολιτική υποχρέωση, και δεν επιτρέπεται να καθυστερήσει, ανεξάρτητα από την έκβαση της απόφασής μας για τη Νίκαια.

Μια τελική παρατήρηση: Η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης πρέπει να ενισχυθεί. Αναφέρατε πολλά ενθαρρυντικά για το ευρώ. Συμφωνώ μαζί σας, αλλά ας έχετε το θάρρος να ενισχύσετε το ευρώ στην Ευρώπη, υπογραμμίζοντας στο λαό της χώρας σας ότι το ευρώ αποτελεί αναγκαιότητα και ότι η Σουηδία πρέπει να μας συνοδεύσει σε αυτή την πορεία.

(Χειροκροτήματα)

Σας εύχομαι καλή επιτυχία, και εάν επιτύχετε, θα έχουμε επιτύχει όλοι μας. Μολονότι δεν ανήκετε στο κόμμα μας, σας εύχομαι καλή επιτυχία, επειδή ο σκοπός είναι το E κεφαλαίο, δηλαδή η Ευρώπη, και ως εκ τούτου ας εργαστούμε από κοινού.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Barón Crespo (PSE).(ES) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κύριες και κύριοι, πρώτα απ’ όλα θέλω να καλωσορίσω τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, τον Πρωθυπουργό Persson. Είναι η πρώτη φορά που η Σουηδία κατέχει την Προεδρία του Συμβουλίου και ανακοίνωσε τις προτεραιότητές της, τα περίφημα 3 Ε, που συμπίπτουν με τη διακήρυξη των σοσιαλιστών και των ευρωπαίων σοσιαλδημοκρατών, επειδή πρέπει να πω, με υπερηφάνεια, ότι ο κ. Persson και το κόμμα του ανήκουν στην πολιτική μου οικογένεια και, επιπλέον, ότι ο Πρωθυπουργός της Σουηδίας υπερασπίστηκε εδώ το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο και την ικανότητα προσαρμογής του στην εποχή της παγκοσμιοποίησης με τρόπο που μας γεμίζει υπερηφάνεια.

(Χειροκροτήματα)

Θέλω να του πω, σε σχέση με την απασχόληση, να υπολογίζει σ’ εμάς για τη Σύνοδο της Στοκχόλμης, για να συζητήσουμε για την απασχόληση, την καινοτομία και τη φράση με την οποία τελείωσε την ομιλία του: την κοινωνική συνοχή. Σε σχέση με την διεύρυνση, ελπίζω ότι ο ενθουσιασμός της Σουηδίας για τη διεύρυνση βοηθά τους Σουηδούς να αγαπήσουν περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και, σε σχέση με το περιβάλλον, υποστηρίζουμε την πρωτοβουλία της Σουηδίας να δώσει περιεχόμενο στην αειφόρο ανάπτυξη.

Τώρα, κυρία Πρόεδρε, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου αναφέρθηκε σε ένα βασικό για μας ζήτημα, που είναι η κατάσταση της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης. Το Ευρωβαρόμετρο που δημοσιεύτηκε αυτές τις ημέρες σε διάφορες εφημερίδες αποκαλύπτει τη σχιζοφρένεια στην οποία έχουμε περιέλθει. Οι πολίτες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Μεγάλης Βρετανίας, ζητούν περισσότερες ευρωπαϊκές λύσεις στα προβλήματα και όμως έχουν χαμηλό βαθμό εμπιστοσύνης στα θεσμικά όργανα. Και αυτό είναι ένα θέμα που μας επηρεάζει άμεσα εμάς, την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, καθώς και τις εθνικές κυβερνήσεις. Και η απόδειξη βρίσκεται στο πρόβλημα των τρελών αγελάδων. Η Επιτροπή, και αναφέρομαι στην Επιτροπή Σαντέρ, εκπλήρωσε το καθήκον της, το ίδιο και η Επιτροπή Πρόντι. Το Κοινοβούλιο δημιούργησε μία εξεταστική επιτροπή το 1997 και αυτό το Σαββατοκύριακο είδαμε για άλλη μια φορά, με την περίπτωση της Αυστρίας και της Ιταλίας, πως οι κυβερνήσεις παραδέχονται το πρόβλημα μόνο όταν δεν έχουν άλλη επιλογή. Συνεχίζουν την πολιτική του στρουθοκαμηλισμού, όταν αυτό που χρειάζεται είναι να δώσουμε ευρωπαϊκές λύσεις σε ευρωπαϊκά προβλήματα.

Το επόμενο θέμα που θα απασχολήσει τη σουηδική Προεδρία και όλους μας από το 2001, που αρχίζει τώρα, μέχρι το 2004 – είναι τέσσερα χρόνια και πολλές εκλογές στο μεσοδιάστημα, μεταξύ των οποίων και ευρωεκλογές – είναι το θέμα του “μετά” τη Νίκαια. Και εδώ θα ήθελα να κάνω μία έκκληση στην σουηδική Προεδρία. Βέβαια εσείς δεν είστε μεγάλοι γνώστες του λαβυρίνθου των κοινοτικών θεσμικών οργάνων. Όμως, έχετε αναγνωρισμένη πείρα στη δημοκρατία και τη διαφάνεια και αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Κατά συνέπεια, έχετε επιφορτιστεί μια ιδιαίτερη ευθύνη. Και επικροτώ τη βούληση με την οποία δηλώσατε ότι θέλετε να καταλήξουμε σε μια ξεκάθαρη συμφωνία σχετικά με ένα τόσο λεπτό θέμα όπως η πρόσβαση στα έγγραφα, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε και παραπέρα. Ζήσατε τις πέντε ημέρες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Νίκαιας και θα βγήκατε από αυτό εξίσου εξαντλημένος με τους ομολόγους σας. Σ’ αυτό το ζήτημα, και δίνω δίκιο στον Πρόεδρο Πρόντι, δεν είναι η μέθοδος Μονέ που αμφισβητείται. Είναι η διακυβερνητική μέθοδος, διότι, επιπλέον, το τονίζω – βιώνουμε σήμερα αυτή την σκανδαλώδη κατάσταση – οι πρεσβευτές δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις. Είπατε ότι η Συνθήκη θα υπογραφεί μέσα στον επόμενο μήνα. Θα πρέπει πρώτα να δούμε τι αλλαγές έχουν γίνει στην Συνθήκη. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πρέπει να τελειώνουμε μ’ αυτή τη μέθοδο.

(Χειροκροτήματα)

Γι’ αυτό το λόγο, εκτός από τα όσα είπατε τελειώνοντας, υπάρχει ένα θετικό στοιχείο στο Παράρτημα IV: δεν γίνεται λόγος για άλλη διακυβερνητική διάσκεψη. Κάνατε λόγο για τη διάσκεψη των κρατών μελών. Και είπατε, συγκεκριμένα, ότι το Κοινοβούλιο έχει ένα αποκλειστικό ρόλο να λάβει την πρωτοβουλία και, καθώς εδώ καινοτομούμε, θα δεχθώ στην πρόταση που έκανε ο Πρόεδρος Πρόντι – και πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Επιτροπής που επικροτώ. Έχουμε τέσσερα χρόνια. Ο Πρόεδρος Πρόντι πρότεινε τρεις φάσεις. Η πρώτη, ανοιχτός προβληματισμός. Θα καλούσα το Συμβούλιο να ενσωματώσει αυτή την πρώτη φάση, την οποία πρέπει να εγκαινιάσετε και να προωθήσετε στο Λάκεν και κατά την οποία πρέπει να βρούμε την μέθοδο για να προχωρήσουμε, και όχι μόνο για να μιλήσουμε για το μέλλον της Ένωσης, αλλά για να δούμε ποιο είναι το μέλλον της διευρυμένης Ένωσης, διότι, μετά τη Νίκαια, οι χώρες αυτές είναι ήδη μαζί μας και πρέπει να μάθουν πώς λειτουργούμε, το οποίο είναι ένα ζήτημα αρκετά περίπλοκο. Ως εκ τούτου, σας ζητώ, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου να αναλάβετε και εσείς σημαντικές πρωτοβουλίες στην Σύνοδο Κορυφής του Λάκεν, στο τέλος του χρόνου.

Δεύτερον, ποια μέθοδο; Για μένα και την Ομάδα μου, η μέθοδος πρέπει να είναι η δημοκρατική μέθοδος όλων των χωρών μας· η συζήτηση να διεξαχθεί σε κοινοβουλευτική βάση, δημόσια και με τήρηση πρακτικών. Στην εποχή μας είναι ήδη χάρη στο Διαδίκτυο. Και αυτό αποτελεί την προσαρμογή και τη βελτίωση της μεθόδου της Συνέλευσης. Τίποτε περισσότερο. Και βεβαία, την μετάδοση της συζήτησης σε όλα τα μέσα, αλλά χωρίς να φέρουμε την κοινωνία των πολιτών αντιμέτωπη με τα Κοινοβούλιο, διότι είμαστε αντιπροσωπευτικές δημοκρατίες και πρέπει να επεξεργαστούμε ένα σύνθετο σύστημα.

Και τέλος, κυρία Πρόεδρε, και μ’ αυτό ολοκληρώνω, πιστεύω ότι η διάσκεψη των κρατών μελών πρέπει να είναι η τελευταία πράξη, στην οποία λαμβάνονται αποφάσεις για συγκεκριμένα ζητήματα, και όχι μια επίπονη και ατέρμονη διαδικασία.

Και μ’ αυτό, κυρία Πρόεδρε, και τώρα πράγματι τελειώνω, θα μπορούσατε να έχετε προσθέσει ένα ακόμη Ε στην ευρωπαϊκή διαδικασία, και το λέω ως Ισπανός: το Ε της ελπίδας.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Malmström (ELDR).(SV) Κυρία Πρόεδρε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κύριε Πρωθυπουργέ, σας καλωσορίζουμε! Το επόμενο εξάμηνο αναμένεται ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Μας περιμένουν σημαντικά πολιτικά καθήκοντα και ελπίζω ότι η επιτυχία της σουηδικής Προεδρίας θα επηρεάσει επίσης θετικά την κοινή γνώμη. Η επιτυχία αυτή μπορεί να δείξει στους συμπατριώτες μας στη Σουηδία ότι μπορούμε να επιτύχουμε καλά αποτελέσματα μέσω της συνεργασίας στην ΕΕ. Μπορεί να δείξει στους ευρωπαίους συναδέλφους εδώ ότι η Σουηδία συμμετέχει εποικοδομητικά και όχι απρόθυμα στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση.

Η Ομάδα των Φιλελευθέρων υποστηρίζει απολύτως την απόφαση της Σουηδίας να δώσει προτεραιότητα στη διεύρυνση. Κανένα καθήκον δεν είναι σημαντικότερο από τη δημιουργία μίας ενιαίας Ευρώπης, οι δε διαπραγματεύσεις θα πρέπει πραγματικά να πραγματοποιήσουν ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός την επόμενη άνοιξη. Θα επιθυμούσαμε επίσης να καθοριστεί μία ημερομηνία για την ένταξη των πρώτων χωρών.

Ένα άλλο ζήτημα, στο οποίο οι Φιλελεύθεροι και ένα μεγάλο μέρος του Κοινοβουλίου υποστηρίζει τον κύριο Πρωθυπουργό, αφορά την αρχή της διαφάνειας. Το ζήτημα της πρόσβασης του κοινού στα διάφορα έγγραφα αποτελεί ένα σημαντικό θέμα για τη δημοκρατία, είναι αποφασιστικής σημασίας προκειμένου να εξασφαλισθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην ΕΕ συνολικά. Το προηγούμενο φθινόπωρο το Συμβούλιο καθυστέρησε στο ζήτημα αυτό - τις εργασίες σχετικά με το άρθρο 255 - τώρα χρειαζόμαστε αποτελέσματα. Έχουμε μεγάλες προσδοκίες από τη Σουηδία και το ρόλο της στην προώθηση και στην αποφασιστική υπεράσπιση του μοντέλου που επικρατεί μεταξύ άλλων στη Σουηδία και στις Κάτω Χώρες. Γιατί να μην δώσουμε το καλό παράδειγμα καθιστώντας πρώτα από όλα ανοικτές τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου των Υπουργών;

Το ζήτημα της δημοκρατίας σχετίζεται επίσης συχνά με το τι θα συμβεί μετά τη διάσκεψη της Νίκαιας. Η Συνθήκη οφείλει να απλουστευθεί. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες στην ΕΕ θα πρέπει να ορισθούν σαφέστερα. Εμείς οι Φιλελεύθεροι θεωρούμε εξάλλου ότι οι Ευρωπαίοι χρειάζονται ένα κοινό ευρωπαϊκό σύνταγμα. Οι πολίτες θα πρέπει να συμμετάσχουν στις συζητήσεις για τα αποτελέσματα της Νίκαιας. Από τη Σουηδία εξαρτάται να ξεκινήσει τη φάση που ο Πρόεδρος Πρόντι ονόμασε ανοικτή περισυλλογή. Θα ήταν ενδιαφέρον να μας σχολιάσει κάπως πιο συγκεκριμένα ο κ. Πρωθυπουργός το καθήκον αυτό, τη μέθοδο και τα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν πριν αναλάβει η βελγική Προεδρία.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Hautala ( Verts/ALE).(SV) Κυρία Πρόεδρε, πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρόεδρε του Συμβουλίου, αποφάσισα να μιλήσω σουηδικά σήμερα, καθώς είναι η δεύτερη επίσημη γλώσσα στη χώρα μου.

Κύριε πρόεδρε, πραγματικά πιστεύω ότι οι προσδοκίες από τη σουηδική Προεδρία είναι ιδιαίτερα υψηλές μετά από τις εμπειρίες μας από τη γαλλική Προεδρία. Είμαι προσωπικά πεπεισμένη ότι η Σουηδία θα επιβεβαιώσει για άλλη μία φορά τον κανόνα ότι τα μικρότερα κράτη μέλη είναι συχνά τα λιγότερο μεροληπτικά, κάτι που είναι προς όφελος του κοινού ευρωπαϊκού συμφέροντος απέναντι στα στενά εθνικά συμφέροντα. Πρόκειται για την πρώτη Προεδρία σας και ο πρέσβης σας - εάν μου επιτρέπετε να το πω δημοσίως - συνέκρινε με πολύ αστείο τρόπο την πρώτη Προεδρία με την απώλεια της παρθενίας. Ο ίδιος είπε ότι δεν ήθελε να χάσει την παρθενία του με βίαιο τρόπο. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διευκολύνει την Προεδρία έτσι ώστε να χάσετε την παρθενία σας με ιδιαίτερα ήπιο και φιλικό τρόπο.

Η Ομάδα μου σας εύχεται κάθε καλή επιτυχία στους εξής κυρίως τομείς: η αειφόρος ανάπτυξη θα πρέπει να αποτελέσει πραγματικότητα τώρα. Ή τώρα ή ποτέ! Στο Γκέτεμποργκ θα πρέπει να επιβεβαιωθούν οι στόχοι και οι δείκτες σύμφωνα με αυτά που μας είπατε. Η διαχείριση πολιτικών κρίσεων αποτελεί ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να προωθηθεί κατά τη σουηδική Προεδρία. Η πρόληψη συγκρούσεων σε όλους τους τομείς της εξωτερικής πολιτικής είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ομάδα μας. Χαιρόμαστε για την υπόσχεση που δώσατε ότι θα υποβληθεί ένα πρόγραμμα στον τομέα αυτόν.

Κάτι που δεν αναφέρθηκε ίσως με την ίδια σαφήνεια στο πρόγραμμα της σουηδικής Προεδρίας είναι η ευρεία μεταρρύθμιση της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ, προκειμένου να γίνουν και πάλι ασφαλή τα τρόφιμα που καταναλώνουμε. Το περιβάλλον θα πρέπει να πάψει να καταστρέφεται και τα ζώα να μην βασανίζονται πλέον. Παρακολούθησα την συζήτηση στη Σουηδία και διαπίστωσα ότι εσείς, κύριε πρόεδρε του Συμβουλίου, ανακαλύψατε ξαφνικά ότι στην πραγματικότητα είσαστε χορτοφάγος, ή έστω χορτοφάγος part-time. Επιτρέψτε μου να σας καλωσορίσω στο ... κλαμπ!

Κύριε πρόεδρε του Συμβουλίου, ίσως με αυτό που σας πω εκπλήξω εσάς και τους σουηδούς πολίτες: σε ορισμένους τομείς χρειάζεται πραγματικά περισσότερη και όχι λιγότερη Ευρώπη. Οι περιβαλλοντικοί φόροι αποτελούν ένα καλό παράδειγμα. Όλοι καταλαβαίνουν ότι στον τομέα αυτό θα πρέπει να καταργηθεί η απαίτηση της ομοφωνίας. Εδώ απαιτείται μία κοινοτική μέθοδος, δηλαδή ισχυρά κοινοτικά όργανα - Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Κοινοβούλιο - αντί για μέθοδοι διακυβερνητικής συνεργασίας, κάτι που υπογράμμισαν και άλλοι συνάδελφοι. Η μέθοδος της διακυβερνητικής συνεργασίας αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από συζητήσεις κεκλεισμένων των θυρών άνευ κοινοβουλευτικού ελέγχου. Κάτι τέτοιο δεν θα οδηγήσει σε περισσότερη διαφάνεια όπως επιδιώκουμε εμείς. Θα το αποκαλούσα αυτό ως το “σουηδικό παράδοξο”. Θα πρέπει να καταλάβετε ότι η διαφάνεια προϋποθέτει την κατάργηση των μεθόδων της διακυβερνητικής συνεργασίας.

Μετά τη Σύνοδο Κορυφής της Νίκαιας είναι σημαντικό να ξεκινήσετε μία ευρεία μεταρρύθμιση της ΕΕ στην οποία να συνεργασθούν τα εθνικά κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζω να δεχθείτε την πρόκληση που σας απηύθυνε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Sjöstedt (GUE/NGL).(SV) Κυρία Πρόεδρε, συνάδελφοι και Πρόεδρε του Συμβουλίου. Στο πρόγραμμα της σουηδικής Προεδρίας περιλαμβάνονται πολλά σημεία τα οποία υποστηρίζουμε εμείς στην Ενωμένη Αριστερά. Θεωρούμε ότι οι προτεραιότητες - διεύρυνση, περιβάλλον και απασχόληση - είναι σημαντικές και σωστές. Υπάρχουν και άλλα θετικά στοιχεία στο πρόγραμμα τα οποία αξίζει να υπογραμμίσουμε, όπως μέτρα κατά του εμπορίου ανθρωπίνων όντων και οι προσπάθειες για την επίτευξη πραγματικής ειρήνης στην Παλαιστίνη.

Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση, θεωρούμε ότι είναι αποφασιστικής σημασίας να λάβει υπόψη η ΕΕ τις ιδιαίτερες ανάγκες των υποψηφίων κρατών και όχι να τα καταστήσει μέλη βα κατηγορίας.

Απέναντι στο στόχο αυτό, τα αποτελέσματα της Συνόδου της Νίκαιας είναι απογοητευτικά. Στην πραγματικότητα δεν πραγματοποιήθηκε καμία μεταρρύθμιση της ΕΕ η οποία να διευκολύνει τη διεύρυνση, αντίθετα η διαδικασία λήψης αποφάσεων κατέστη ακόμα πιο περίπλοκη. Είναι επίσης απολύτως απαράδεκτο το γεγονός ότι έγιναν διακρίσεις κατά υποψηφίων χωρών όπως η Τσεχική Δημοκρατία και η Ουγγαρία στις οποίες δόθηκαν λιγότερες θέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από ό,τι στις χώρες της ΕΕ με ανάλογο πληθυσμό. Πρόκειται για ένα λυπηρό σφάλμα το οποίο οφείλει να διορθωθεί. Για το λόγο αυτό θα ήθελα να ρωτήσω τη σουηδική Προεδρία: είστε διατεθειμένοι να θέσετε προς συζήτηση και να διορθώσετε αυτό το λάθος στη συνθήκη προσχώρησης που θα διαπραγματευθείτε;

Ορισμένες χώρες της ΕΕ θέλουν να αποκλείσουν τους πολίτες των μελλοντικών κρατών μελών από την αγορά εργασίας της Ένωσης για ένα μακρό διάστημα. Τέτοιες διακρίσεις είναι απαράδεκτες. Άντ’ αυτών θα πρέπει όλοι όσοι εργάζονται σε χώρα μέλος της ΕΕ να τηρούν τις συλλογικές συμβάσεις και τη νομοθεσία για την αγορά εργασίας της χώρας αυτής, έτσι ώστε η ελεύθερη κυκλοφορία να μην καταλήξει σε κοινωνικό ντάμπιγκ.

Μία πραγματικά αριστερή πολιτική θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην απασχόληση ακόμη και στην οικονομική πολιτική, αντί για το δογματικό μονεταρισμό που επικρατεί σήμερα στην ΕΕ και στη Νομισματική Ένωση. Μία τέτοια πολιτική θα απαιτούσε επίσης το δημοκρατικό έλεγχο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ωστόσο, οι σημερινές κυβερνήσεις της ΕΕ, ασχέτως πολιτικής τοποθέτησης, έδωσαν προτεραιότητα στην προσαρμογή στους όρους της ΟΝΕ απέναντι στην κοινωνική πρόνοια και τον αγώνα κατά της ανεργίας. Η πολιτική αυτή θα πρέπει να αναθεωρηθεί.

Ακούγονται πολλές φωνές στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ζητούν να κατευθύνεται ο αχαλίνωτος καπιταλισμός μέσω πολιτικών αποφάσεων αντί να συνεχίζονται οι απορυθμίσεις και η αχαλίνωτη κερδοσκοπία που βλέπουμε σήμερα. Ένα αίτημα που ακούγεται είναι η φορολόγηση των συναλλαγών σε συνάλλαγμα, ο λεγόμενος φόρος Tobin. Πολλά από τα μέλη της σουηδικής κυβέρνησης έχουν εκφραστεί θετικά για την ιδέα αυτή. Έχετε τώρα μία χρυσή ευκαιρία προκειμένου να αναλάβετε πρωτοβουλία κατά τη διάρκεια της σουηδικής Προεδρίας. Το δεύτερο ερώτημά μου προς την Προεδρία είναι επομένως: τι πρωτοβουλίες σκοπεύετε να αναλάβετε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας σχετικά με τον φόρο Tobin;

Το σημαντικότερο ζήτημα στον τομέα του περιβάλλοντος κατά το επόμενο εξάμηνο θα είναι οι διαπραγματεύσεις στα πλαίσια του πρωτοκόλλου του Κυότο για τη μείωση των εκπομπών των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να καταλήξουμε σε συμφωνία, αλλά ακόμα σημαντικότερο είναι να καταλήξουμε σε μία συμφωνία με περιεχόμενο. Θεωρούμε ότι μία τέτοια συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει πραγματικές μειώσεις των εκπομπών, και όχι να δίνει το δικαίωμα στις πλούσιες χώρες οι οποίες πραγματοποιούν σήμερα τις περισσότερες εκπομπές να συνεχίζουν να ρυπαίνουν ανεξέλεγκτα μέσω του εμπορίου των δικαιωμάτων εκπομπών.

Κατά τη συνδιαλλαγή σχετικά με την έκθεση για τις γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες η οποία ολοκληρώθηκε μόλις, οι θέσεις της Σουηδίας μας απογοήτευσαν. Η Σουηδία έλαβε ενεργά αντίθετη στάση κατά των δημοσίων αρχείων για τις καλλιέργειες γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Ελπίζουμε ότι η Σουηδία θα βελτιώσει τη στάση της και δεν θα καταβάλλει προσπάθειες υπέρ της άρσης του de facto μορατόριουμ το οποίο ισχύει στον τομέα αυτόν. Η σχετική νομοθεσία της ΕΕ παραμένει απολύτως ανεπαρκής από περιβαλλοντικής άποψης.

Φαίνεται δυστυχώς ότι η σουηδική Προεδρία δεν σκοπεύει να πράξει τίποτα προκειμένου να αλλάξει σε βάθος η ανεύθυνη πολιτική της ΕΕ για τους πρόσφυγες, πολιτική η οποία μέσω της συμφωνίας του Σένγκεν προκαλεί καθημερινά νέες τραγωδίες. Αντίθετα, είδαμε ότι η Σουηδία υιοθετεί μέτρα που επιδεινώνουν αυτή την πολιτική, τελευταία μέσω της υιοθέτησης αυστηρότερης νομοθεσίας για την ευθύνη των μεταφορέων. Η νομοθεσία αυτή συνεπάγεται κατά κάποιο τρόπο ιδιωτικοποίηση της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου και στην πράξη αφήνει να αποφασίζει για τη μοίρα των αιτούντων άσυλο το προσωπικό των αεροδρομίων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η σημαντικότερη απογοήτευση από την πολιτική της Σουηδίας είναι ωστόσο η στρατιωτικοποίηση της ΕΕ. Η Σουηδία, όχι μόνο εγκαταλείπει την αδέσμευτη και ανεξάρτητη πολιτική της, αλλά τώρα θα αναλάβει επιπλέον ενεργό δράση υπέρ της στρατιωτικοποίησης της ΕΕ. Στο στρατό της ΕΕ θα συμμετέχουν ακόμη και τουρκικά στρατεύματα, στρατεύματα τα οποία μπορούν μία ωραία πρωία να διαπράξουν πραξικόπημα στη χώρα τους ή να κατακτήσουν μία γειτονική χώρα την επόμενη ημέρα. Αυτά τα στρατεύματα μπορούν να υπηρετούν στον στρατό της ΕΕ. Η Τουρκία, κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, απαιτεί επίσης να έχει επιρροή στην πολιτική της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα ως προϋπόθεση για να διατεθούν οι στρατιωτικοί πόροι του ΝΑΤΟ. Το τρίτο ερώτημα που θέλω να θέσω στον Göran Persson είναι επομένως: μπορείτε να υποσχεθείτε ότι δεν θα δοθεί τέτοιου είδους επιρροή στην Τουρκία;

Περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον να απαντηθούν τα τρία ερωτήματα που έθεσα: για τη δυνατότητα να αλλάξουν οι διακρίσεις της Συνθήκης της Νίκαιας κατά της Ουγγαρίας και της Τσεχικής Δημοκρατίας, σχετικά με το τι θα πράξετε προκειμένου ο φόρος Tobin να γίνει πραγματικότητα και τι έχετε να πείτε για τη συμμετοχή και την επίδραση της Τουρκίας στο στρατό της ΕΕ. Η Ενωμένη Αριστερά θα ήθελε, τέλος, να ευχηθεί καλή επιτυχία στη σουηδική Προεδρία.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Collins (UEN). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, πρώτον, εύχομαι στη σουηδική Προεδρία κάθε επιτυχία γνωρίζοντας ότι η επιτυχία τους θα είναι σίγουρα και επιτυχία της Ευρώπης.

Θέλω να χαιρετίσω την παρουσίαση της σουηδικής Προεδρίας εδώ σήμερα το απόγευμα ως εξαιρετικά εποικοδομητική και πραγματιστική από ό,τι φαίνεται. Χαιρετίζω επίσης τα σχόλια του Επιτρόπου, κ. Πρόντι.

Η σουηδική κυβέρνηση διευκρίνισε σαφώς ότι προτίθεται να δώσει προτεραιότητα στα επονομαζόμενα 3 Ε κατά την προεδρία της στην Ένωση και αυτό σημαίνει αντιμετώπιση των καίριων προβλημάτων της διεύρυνσης της Ένωσης, των θεμάτων απασχόλησης και της προώθησης των περιβαλλοντικών θεμάτων.

Θα έβρισκα ασφαλώς ευπρόσδεκτη την εντατικοποίηση των διαπραγματεύσεων για τη διεύρυνση μεταξύ των υποψηφίων χωρών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη έχουν διασπασθεί σε 40 σχεδόν διαφορετικά κεφάλαια συνομιλιών που καλύπτουν κάθε σφαίρα κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προς το παρόν, πολλά από τα πιο δύσκολα κεφάλαια των συζητήσεων παραμένουν ακόμη κλειστά και σε αυτά περιλαμβάνονται αγροτικά θέματα, η ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων, η εφαρμογή της κοινωνικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας για την απασχόληση της ΕΕ και η ενσωμάτωση πολλών οδηγιών και κανονισμών της ΕΕ στον τομέα των περιβαλλοντικών θεμάτων.

Αυτή είναι η καρδιά του προβλήματος σε σχέση με το ζήτημα της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υποψήφιες χώρες θέλουν να οριστεί μία συγκεκριμένη ημερομηνία από τους ηγέτες της ΕΕ για την επόμενη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, οι κυβερνήσεις της ΕΕ θέλουν πρώτα να ολοκληρωθούν τα πιο δύσκολα κεφάλαια των συνομιλιών μεταξύ των υποψηφίων χωρών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν να ανακοινωθεί μια τέτοια ημερομηνία.

Ωστόσο, το γεγονός ότι οι ηγέτες της ΕΕ μπόρεσαν να συμφωνήσουν σε μία μεταρρύθμιση των διαδικασιών λήψεως αποφάσεων στα όργανα της ΕΕ στη Νίκαια πριν από τα Χριστούγεννα αποτελεί ασφαλώς ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι υποψήφιες χώρες μπορούν να αντλήσουν παρηγοριά από το γεγονός ότι η ΕΕ αναθεώρησε τις εσωτερικές της διαδικασίες λήψεως αποφάσεων έτσι ώστε να λειτουργήσει με ομαλό και δομημένο τρόπο ο μηχανισμός της διαδικασίας διεύρυνσης.

Χαιρετίζω το γεγονός ότι η σουηδική κυβέρνηση προτίθεται να εξασφαλίσει ότι τα ζητήματα της απασχόλησης και του περιβάλλοντος θα παραμείνουν στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης κατά την Προεδρία της στην Ένωση. Είναι επιτακτική ανάγκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση να διασφαλίσει ότι τα οφέλη των νέων τεχνολογιών των πληροφοριών θα ενσωματωθούν σε όλους τους τομείς της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Επίσης, είναι σημαντικό να ενταθεί η στήριξη των πρωτοβουλιών για την απασχόληση σε αστικά και αγροτικά μελανά σημεία.

Τέλος, ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία στη Βόννη το Μάιο αυτού του έτους για να εγγυηθούν ότι θα εκπληρωθούν οι στόχοι για τη μείωση των επιπτώσεων της θέρμανσης του πλανήτη.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Dupuis (TDI). - (FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, σας ευχαριστώ που παρευρίσκεστε ανάμεσά μας όπως επίσης και για τις διεξοδικές τοποθετήσεις σας. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να σας υποβάλω μια μικρή ερώτηση, δεδομένου ότι πρόκειται για επείγον ζήτημα. Σε λίγες ημέρες, η Ένωση θα πρέπει να λάβει θέση για το Αφγανιστάν. Θα πρέπει να εγκρίνει μια κοινή θέση. Τις τελευταίες εβδομάδες, το Συμβούλιο Ασφαλείας επέβαλε μονομερή αποκλεισμό των Ταλιμπάν· θα ήθελα να μάθω, κύριε Πρόεδρε, αν η Ένωση θα υιοθετήσει την ίδια θέση.

Όσον αφορά το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε επιδοθεί σε πολλούς παλικαρισμούς και εξαγγελίες. Κάποιοι μας αναγγέλλουν ότι θα καταψηφίσουμε τη Συνθήκη της Νίκαιας, κάτι απολύτως θεμιτό κατά τη γνώμη μου. Στη Νίκαια δεν λάβαμε απαντήσεις όσον αφορά τη δημοκρατία, όσον αφορά το κράτος δικαίου, αλλά διαπράχθηκε μια προμελετημένη διάλυση της Επιτροπής. Είναι συνεπώς απολύτως θεμιτό πολλοί συνάδελφοι, η πλειοψηφία ελπίζω, να καταψηφίσουν τη συνθήκη.

Επιπλέον, το Κοινοβούλιό μας κάνει πολύ συχνά επίδειξη δύναμης στην αίθουσα· για να δούμε τι θα κάνει όταν θα ανέβει στην κονίστρα, όταν θα πρέπει να ψηφίσει. Δεν ξέρω, κύριε Προεδρεύοντα, αν θα πρέπει να φοβάστε πολύ, το παρελθόν είναι εδώ και μας διδάσκει πολλά. Κύριε Πρόεδρε, δεν σας ζητώ προφανώς να καταψηφίσετε τη Συνθήκη της Νίκαιας· σας ζητώ απλώς λίγο οίκτο. Στη Συνθήκη της Κολωνίας, το Συμβούλιο του οποίου ήσαστε μέλος, είχε ρίξει ένα κόκαλο στο Κοινοβούλιο, για να ξεγελάσει την πείνα του: το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Το Κοινοβούλιο διαπίστωσε με κάποια καθυστέρηση ότι επρόκειτο για κόκαλο τελικά και ότι σημασία είχαν οι αποφάσεις που λάβατε στη Νίκαια, ο τρόπος με τον οποίο τις λάβατε, η στάθμιση δηλαδή των ψήφων στο Συμβούλιο και η σύνθεση της Επιτροπής.

Πέρα απ’ αυτό, στη Νίκαια δεν ρίξατε άλλο ένα κόκαλο στο Κοινοβούλιο, κύριε Προεδρεύοντα, αλλά μια δηλητηριασμένη φόλα. Πράγματι, προτείνοντας στο Κοινοβούλιο μας, στην Επιτροπή, προτείνοντάς μας μια διακυβερνητική διάσκεψη το 2004, μας πετάξατε μια δηλητηριασμένη φόλα και τίποτα άλλο, διότι το 2004 το Κοινοβούλιο δεν θα υπάρχει. Το 2004, τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο θα έχουμε την προεκλογική εκστρατεία για τις προκαταρκτικές εκλογές· το Μάρτιο, τον Απρίλιο και το Μάιο θα έχουμε την προεκλογική εκστρατεία αυτή καθαυτή. Τον Ιούνιο θα γίνουν οι εκλογές· τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δικαίως θα ξεκουραζόμαστε. Το Σεπτέμβριο θα γίνουν κάποιες συναντήσεις, απαραίτητες για να γνωριστούμε· τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο θα έχουμε το περίφημο ζήτημα του προϋπολογισμού και τέλος, το Δεκέμβριο, τη διακυβερνητική διάσκεψη. Αν μπορέσετε λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, να δείξετε λίγο οίκτο και να ζητήσετε από τους συναδέλφους σας του Συμβουλίου να γίνει νωρίτερα το 2003 ή να μετατεθεί το 2005 η διάσκεψη αυτή, θα σώσετε ίσως την τιμή του Κοινοβουλίου μας, το οποίο πολύ συχνά δεν ξέρει καλά-καλά ούτε καν τι σημαίνει αυτή η λέξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Bonde (EDD).(DA) Κυρία Πρόεδρε, η Ομάδα EΔΔ θα ήθελε να συγχαρεί τη Σουηδία για την προεδρία. Θεωρούμε ότι είναι καλό έθιμο που η προεδρία αλλάζει. Προσμένουμε τη Σύνοδο Κορυφής του Γκέτεμποργκ με χαρά και ελπίζουμε να προσέλθουν πραγματικά πάρα πολλοί πολίτες στις εναλλακτικές εκδηλώσεις. Καλούμε την Προεδρία του Συμβουλίου να ανοίξει και πάλι το τις διαπραγματεύσεις για τη Συνθήκη της Νίκαιας, ώστε να γίνει ένας δημοκρατικός απολογισμός. Σήμερα το αποτέλεσμα είναι περισσότερος συγκεντρωτισμός και λιγότερη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Προκαλεί επίσης σοκ ότι οι διαπραγματεύσεις σταμάτησαν με μια απόφαση σύμφωνα με την οποία όλες οι σύνοδοι κορυφής θα συγκαλούνται στις Βρυξέλλες, χωρίς η απόφαση να γνωστοποιηθεί στον σουηδό Πρωθυπουργό, ο οποίος είχαμε την εντύπωση πως είχε συμμετάσχει στη λήψη της απόφασης. Είναι προκλητικό ότι κάποιοι μεταχειρίζονται τους Τσέχους και τους Ούγγρους σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας εκχωρώντας τους λιγότερες θέσεις στο Κοινοβούλιο απ’ ό,τι σε άλλα κράτη με λιγότερους κατοίκους. Δεν είναι ευφυές να θεσπίζουμε πλειοψηφικές αποφάσεις όσον αφορά τον διορισμό των επιτρόπων της κάθε χώρας, με αποτέλεσμα να καταλήγουν να είναι οι εκπρόσωποι της ΕΕ στα κράτη μέλη αντί για εκπρόσωποι των κρατών μελών στην ΕΕ. Με την κυβέρνηση της ΕΕ που δημιουργείται μέσω των πλειοψηφικών αποφάσεων, προχωρούμε προς την κατεύθυνση της μετατροπής της ΕΕ σε κράτος αντί προς το όραμα της Ευρώπης των εθνών και της δημοκρατίας, το οποίο επιθυμούν οι εκλογείς. Καλούμε τη Σουηδία να εισαγάγει γνήσια ευελιξία στις διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση, ώστε τα περισσότερα κράτη να μπορέσουν να ενταχθούν στη συνεργασία και να συμμετέχουν στις επόμενες εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2004. Η συνθήκη της Νίκαιας αποκαλείται συνθήκη διεύρυνσης αλλά το βάρος των ψήφων και οι θέσεις στο Κοινοβούλιο έχουν καθοριστεί με μια μη δεσμευτική δήλωση, ενώ συγχρόνως το δεσμευτικό πρωτόκολλο διεύρυνσης της συνθήκης του Άμστερνταμ θα εξαφανιστεί. Καλούμε τη σουηδική Προεδρία να εξασφαλίσει ότι μια βελτιωμένη Συνθήκη της Νίκαιας θα τεθεί σε ισχύ μόνο ταυτόχρονα με την ένταξη νέων κρατών στην ΕΕ, ειδάλλως καταλήγουμε να συγκατανεύσουμε σε μια συνθήκη διεύρυνσης χωρίς να υπάρχει καμία διεύρυνση. Διακινδυνεύουμε τελικά η Συνθήκη της Νίκαιας να εξευτελιστεί σε μια συνθήκης εκβάθυνσης, με περισσότερη ένωση, λιγότερη δημοκρατία, πράγμα το οποίο είμαι βέβαιος ότι δεν αρέσει στον νέο σουηδό Προεδρεύοντα.

 
  
MPphoto
 
 

  Hager (NI) . - (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, αξιότιμοι συνάδελφοι, ναι μεν συμπτωματικά φορώ τη γραβάτα της Νίκαιας, ωστόσο πρέπει να επισημάνω, ότι όπως και στο Άμστερνταμ έπρεπε να βιώσουμε και πάλι στη Νίκαια, ότι η διακυβερνητική διάσκεψη ως όργανο έχει τελειώσει. Αντίθετα, η πλειστάκις επαινεθείσα συνέλευση δεν έχει κατά τη γνώμη μου ωριμάσει πλήρως ως διαδικασία. Θα μπορούσε ωστόσο να χρησιμεύσει ως απαρχή μιας πιο αποτελεσματικής διαδικασίας. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σκιαγραφήσω – όπως τη φαντάζομαι - την αποτελεσματική διαδικασία, σε σχέση με τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ κρατών μελών και Ένωσης, τον οποίο έθιξαν ήδη ο Πρόεδρος του Συμβουλίου και ο Πρόεδρος της Επιτροπής.

Σε πρώτη φάση θα έπρεπε, παράλληλα με τη συζήτηση που άρχισε υπό τη σουηδική Προεδρία μετά από πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, – και μάλιστα το νωρίτερο δυνατόν – να διεξαχθεί συζήτηση και να διαμορφωθεί γνώμη σε επίπεδο εθνικών κοινοβουλίων, τα οποία στη συνέχεια θα πρέπει να υποβάλουν πρόταση, όπως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέχρι περίπου την άνοιξη του 2002, σχετικά με το συγκεκριμένο καθορισμό αρμοδιοτήτων. Σε αυτή τη βάση θα έπρεπε να συγκληθεί συνέλευση με τη συμμετοχή συνταγματολόγων, ειδικών επί του ευρωπαϊκού δικαίου, εκπροσώπων των εθνικών κοινοβουλίων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των εθνικών κυβερνήσεων, καθώς επίσης και των κυβερνήσεων των υποψήφιων για ένταξη χωρών και φυσικά του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και της κοινωνίας των πολιτών, και να επιφορτιστεί με τη σύνταξη πρότασης για έναν κατάλογο, και μάλιστα μέχρι περίπου την άνοιξη του 2003. Βάσει της πρότασης αυτής η Επιτροπή θα έπρεπε κατά την φάση III να επιφορτιστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, να καταθέσει πρόταση για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων – αυτό θα ήταν εφικτό μέχρι το τέλος του 2003.

Πριν από τη σύγκληση της διακυβερνητικής διάσκεψης θα έπρεπε η πρόταση αυτή στη φάση IV – στο σχέδιο μου έχω προβλέψει κάποιες επιπλέον φάσεις από ό,τι ο Πρόεδρος της Επιτροπής – να τεθεί εκ νέου προς συζήτηση σε εθνικό επίπεδο, και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του 2004. Στη συνέχεια, θα συγκληθεί στη φάση V η διακυβερνητική διάσκεψη, η οποία θα πρέπει να είναι σύντομη και αποτελεσματική. Με τον τρόπο αυτό, θα διασφαλιστεί μια διαδικασία με ουσιαστικότερη εμπλοκή των εθνικών κοινοβουλίων, κάτι που μέχρι σήμερα δεν είχε καταστεί δυνατόν στη σύνοδο, ενώ στους αρχηγούς των κυβερνήσεων θα υποβληθεί συμπεφωνημένη πρόταση. Στη θέση των μέχρι τούδε παράλληλων διαδικασιών των θεσμικών οργάνων θα υιοθετηθεί πλέον ο συγκερασμός των διαδικασιών αυτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Schierhuber (PPE-DE) . - (DE) Κυρία Πρόεδρε, για να απαλειφθούν οποιεσδήποτε αμφιβολίες, θα ήθελα στο σημείο αυτό να αποσαφηνίσω κάτι. Στην Αυστρία εμφανίστηκε την Κυριακή, την 14η Ιανουαρίου, το πρώτο ύποπτο κρούσμα ΣΕΒ. Επιτρέψτε μου να ανακοινώσω στο Σώμα, ότι εχθές το Ινστιτούτο του Tübingen μας γνωστοποίησε, ότι το κρούσμα αυτό ήταν αρνητικό. Ελπίζω ότι και άλλα ύποπτα κρούσματα στην Αυστρία θα είναι αρνητικά.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlsson (PPE-DE).(SV) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι και επίτροποι, χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω την Σουηδία στην Προεδρία της ΕΕ για πρώτη φορά. Εμείς οι Σουηδοί μέλη του ΕΛΚ (Μoderater) αγωνιστήκαμε πάντα υπέρ της Σουηδίας στην Ευρώπη, διαπιστώνουμε ωστόσο δυστυχώς ότι η Σουηδία αναλαμβάνει μόνο την “μισή Προεδρία”. Τα ζητήματα που αφορούν το ευρώ τα αναλαμβάνει αντ’ αυτής το Βέλγιο. Ελπίζουμε ωστόσο να μπορέσει τουλάχιστον η Σουηδία, ως προεδρεύουσα χώρα, να επιτύχει την αναγκαία πρόοδο στη διαδικασία της διεύρυνσης.

Κατά τη σουηδική Προεδρία θα πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Οι εξελίξεις στον τομέα αυτόν είναι εκπληκτικά ταχείες, ωστόσο οι φιλοδοξίες θα πρέπει τώρα να λάβουν ένα περιεχόμενο. Οι σχέσεις της ΕΕ με το ΝΑΤΟ θα αποτελέσουν ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα. Για να αποφευχθεί η σύγχυση και για να δοθεί στην ΕΕ ένας ρόλος συμπληρωματικός στο στρατιωτικό δυναμικό του ΝΑΤΟ απαιτούνται προσπάθειες και δυνατότητα αποσαφήνισης των ζητημάτων που δεν έχουν ακόμη ξεκαθαριστεί. Για το λόγο αυτό ελπίζω ότι το γεγονός πως το ΝΑΤΟ δεν αναφέρεται καν στο πρόγραμμα της Σουηδίας οφείλεται σε σύμπτωση και όχι σε μία συγκεκριμένη στρατηγική.

Η ΕΕ θα πρέπει να διαθέτει την πλέον δυναμική οικονομία του πλανήτη σε 10 χρόνια. Η Σουηδία αποτελεί μία από τις χώρες οι οποίες έχουν προχωρήσει περισσότερο στην ανάπτυξη της νέας οικονομίας. Έχουμε πρωτοπόρες σε παγκόσμιο επίπεδο επιχειρήσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και του διαδικτύου. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στις απορυθμίσεις που έλαβαν χώρα κατά την κυβέρνηση υπό την ηγεσία του κόμματός μου από το 1991 έως το 1994. Οι αγορές τηλεπικοινωνιών, ταχυδρομείων, ηλεκτρικής ενέργειας, σιδηροδρόμων και αγροτικών προϊόντων απελευθερώθηκαν. Ο Göran Persson ήταν τότε συνήθως αντίπαλος αυτής της πολιτικής, αν και φαίνεται να έχει αλλάξει αντιλήψεις. Χαίρομαι για αυτό, ελπίζω δε ότι η Σουηδία, στηριζόμενη στις καλές εμπειρίες που έχει, θα μπορέσει να δώσει ώθηση σε μία τέτοια εξέλιξη. Η Σύνοδος Κορυφής της Στοκχόλμης αποτελεί μία εξαιρετική ευκαιρία! Ας αποτελέσει μία Σύνοδο Κορυφής υπέρ της μεταρρύθμισης στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική πρόνοια!

Η συζήτηση σχετικά με την απελευθέρωση και το ελεύθερο εμπόριο προκάλεσε ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι καιρός να καταργηθούν τα τελευταία εμπόδια του προστατευτισμού στην ΕΕ. Η ΕΕ και η νέα διοίκηση των ΗΠΑ μπορούν από κοινού να καταργήσουν τα τελωνειακά εμπόδια για τα αγροτικά και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Αυτό είναι πραγματική αλληλεγγύη με τους φτωχούς του πλανήτη!

Αντίθετα από το Κόμμα της Αριστεράς το οποίο υποστηρίζει τη σουηδική κυβέρνηση, θεωρώ θετικό το γεγονός ότι το πρόγραμμα της σουηδικής Προεδρίας αναφέρει ότι μία από τις άμεσες προτεραιότητές της είναι να δώσει η ΕΕ ώθηση στον ΠΟΕ υπέρ συγκεκριμένων απελευθερώσεων. Η δήλωση αυτή συνάδει απολύτως με τη σουηδική παράδοση ελεύθερου εμπορίου και ανοίγματος στον έξω κόσμο. Ο Υπουργός Εμπορίου της Σουηδίας Pagrotsky χαρακτήρισε ωστόσο τον λεγόμενο φόρο Tobin ως μία, παραθέτω, “συμπαθητική ιδέα”, ενώ ο πρωθυπουργός εξέφρασε κατανόηση για αυτούς οι οποίοι σαμποτάρισαν τη διάσκεψη του ΠΟΕ στο Σηάτλ με ταραχές και διαδηλώσεις. Ο φόρος Tobin αποτελεί απειλή κατά των φτωχών του πλανήτη. Ένας φόρος Tobin ήταν απλώς εις βάρος της αποτελεσματικότητας της αγοράς. Ερωτώ επομένως: μπορεί ο Πρόεδρος του Συμβουλίου να ενημερώσει σαφώς το Κοινοβούλιο εάν η σουηδική Προεδρία είναι υπέρ ή κατά της επιβολής ενός φόρου Tobin;

 
  
MPphoto
 
 

  Andersson (PSE).(SV) Κυρία Πρόεδρε, μέλη της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, καλωσορίζω με χαρά τον Πρωθυπουργό της Σουηδίας Göran Persson εδώ στο Κοινοβούλιο. Προσβλέπω πάντα με ενδιαφέρον σε όλες τις Προεδρίες, ωστόσο η Προεδρία αυτή είναι κάτι εντελώς ξεχωριστό και μου γεννά ιδιαίτερα μεγάλες προσδοκίες.

Θεωρώ ότι οι προτεραιότητες που καθόρισε η Σουηδία είναι καλές – τα τρία Ε. Πρόκειται για ένα περιορισμένο αριθμό τομέων, τομείς σημαντικοί, οι οποίοι εγγράφονται απολύτως στους γενικότερους στόχους της ΕΕ. Σημαντικότερος φυσικά είναι ο τομέας της διεύρυνσης. Η ένωση του ανατολικού και του δυτικού τμήματος της ηπείρου μας αποτελεί ένα ιστορικό καθήκον μετά τον ψυχρό πόλεμο. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι υπάρχει μεγαλύτερο και σημαντικότερο καθήκον από το να συμμετάσχω στην ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας κατά τη διάρκεια της πολιτικής μου ζωής.

Οι φιλοδοξίες της Σουηδίας για την επιτάχυνση αυτής της διαδικασίας είναι αξιέπαινες. Ελπίζω ότι οι διαπραγματεύσεις με τις πρώτες χώρες θα ολοκληρωθούν γρήγορα και ότι σύντομα θα ορισθεί μία ημερομηνία στόχος για την ένταξη των πρώτων κρατών. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο κάτι τέτοιο. Καταλαβαίνω ότι θα πρέπει ο στόχος αυτός να στηρίζεται στο ρεαλισμό και να μην δημιουργεί φρούδες ελπίδες. Συγχρόνως είναι σημαντικό για τους πολίτες των υποψηφίων χωρών να μην απελπιστούν και να δουν φως στην άκρη του τούνελ.

Η δεύτερη προτεραιότητα αφορά την απασχόληση. Η Σουηδία έχει προωθήσει ιδιαίτερα το ζήτημα αυτό. Στη Στοκχόλμη επικρατεί η άποψη ότι θα πρέπει να συνδεθούν η απασχόληση, η κοινωνική πολιτική, η ανάπτυξη γνώσεων και η οικονομία σε μία κοινή πολιτική. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η ανοικτή μέθοδος συντονισμού. Στο Κοινοβούλιο θα θέλαμε, όπως ακριβώς και στη νομοθεσία, να διαδραματίσουμε ένα ρόλο στα πλαίσια της μεθόδου αυτής, καθώς αυτή καθίσταται όλο και πιο σημαντική. Θα παρακαλούσα να σχολιαστεί αυτό το αίτημα.

Η τρίτη προτεραιότητα αφορά την μακροπρόθεσμη αειφόρο ανάπτυξη. Πρόκειται για την οικονομική και την κοινωνική αειφορία καθώς και για την αειφορία στον τομέα του περιβάλλοντος. Ως γνωστόν η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί μία ιδιαίτερα επιτυχή περιβαλλοντική πολιτική καθώς οι χώρες οι οποίες έχουν τις λιγότερες φιλοδοξίες δεν μπορούν να εμποδίσουν τη λήψη αποφάσεων και επίσης καθώς το Κοινοβούλιο έχει δικαίωμα συναπόφασης στον τομέα του περιβάλλοντος. Αυτό που λείπει από αυτή τη στρατηγική είναι η σύνδεση της περιβαλλοντικής πολιτικής με τους προαναφερθέντες τομείς. Αυτή η σύνδεση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της διάσκεψης της Στοκχόλμης και να αποτελέσει ένα από τα αποτελέσματα της διάσκεψης του Γκέτεμποργκ.

Ήταν σημαντικό το γεγονός ότι επετεύχθη συμφωνία στη Νίκαια, κυρίως για τη διαδικασία της διεύρυνσης. Δεν μας ικανοποίησαν ωστόσο όλες οι αποφάσεις της Νίκαιας, για παράδειγμα οι περίπλοκοι κανόνες για τη συναπόφαση. Ούτε και ο τρόπος με τον οποίο ελήφθησαν αποφάσεις κεκλεισμένων των θυρών. Η Σουηδία έχει θέσει ως μόνιμο στόχο τη διαφάνεια και θα προωθήσει το ζήτημα αυτό για τα δημόσια έγγραφα. Ελπίζω να αγωνισθεί επίσης η Σουηδία προκειμένου να υπάρξει μία διαφανέστερη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Πραγματικά ελπίζω να συμβάλει η Σουηδία στον τομέα αυτόν.

Θα ήθελα να αναφερθώ επίσης και στη διαχείριση κρίσεων. Η ενεργός διαχείριση κρίσεων και η αδέσμευτη αμυντική πολιτική μίας χώρας δεν αποτελούν συνώνυμα της παθητικής στάσης ούτε κατέληξαν ποτέ σε παθητική στάση. Ενεργός διαχείριση κρίσεων σημαίνει προσπάθειες για την πρόληψη των συγκρούσεων. Η Σουηδία και η Φινλανδία αγωνίστηκαν υπέρ της πολιτικής διαχείρισης κρίσεων και της χρήσης στρατιωτικών μέσων ως έσχατο μέσο, ένα στόχο καλό που θα αναπτυχθεί περαιτέρω. Τον υποστηρίζει η συντριπτική πλειοψηφία.

Καλωσορίζω άλλη μία φορά την σουηδική Προεδρία.

 
  
MPphoto
 
 

  Schmidt, Olle (ELDR).(SV) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, θα ήθελα με τη σειρά μου να καλωσορίσω τον κύριο Πρωθυπουργό εδώ στο Κοινοβούλιο. Δεν είναι βέβαια ακριβώς όπως στο σουηδικό κοινοβούλιο, συνηθίζει όμως κανείς εδώ πολύ γρήγορα.

Πολλά ακούστηκαν για τα τρία Ε. Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω ένα τέταρτο Ε, στην αγγλική γλώσσα, τη λέξη empathy (συμπόνια, ανθρωπιά). Συγκινηθήκαμε όλοι βαθύτατα όταν είδαμε μετά από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι πώς αγωνίζονταν άνθρωποι να σωθούν στα ανοικτά των τουρκικών ακτών προκειμένου να έλθουν στην Ευρώπη. Πολλοί έχασαν τη ζωή τους στον αγώνα τους για μια καλύτερη ζωή. Γνωρίζω ότι εσείς κύριε Πρωθυπουργέ εκφράσατε τη βαθιά σας θλίψη μετά από τη φοβερή τραγωδία που συνέβη πέρυσι όταν βρέθηκαν 58 Κινέζοι νεκροί σε ένα εμπορευματοκιβώτιο στο Ντόβερ.

Η Ευρώπη δεν θα πρέπει να καταστεί φρούριο. Η πολιτική της Ευρώπης για το άσυλο και τη μετανάστευση θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από την αξιοπρέπεια και τον ανθρωπισμό – αυτό είχατε δηλώσει τότε. Τι συνέβη όμως στη συνέχεια; Από ό,τι φαίνεται, οι εξελίξεις στην Ευρώπη κινήθηκαν σε λάθος κατεύθυνση.

Προτείνεται η επιβολή αυστηρότερων ποινών για τη μεταφορά λαθρομεταναστών. Κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο, ωστόσο η πρόταση αυτή χτυπά αδιάκριτα. Μη κερδοσκοπικοί φορείς – εκκλησίες, μοναστήρια, οργανώσεις για το άσυλο και ιδιωτικά δίκτυα τα οποία προσφέρουν βοήθεια στους αιτούντες ασύλου – απειλούνται με ποινές. Η πρόταση αυτή θα πρέπει να αποσυρθεί. Το εκκλησιαστικό άσυλο ισχύει στη Σουηδία ήδη από το Μεσαίωνα.

Οι ηγέτες της Ευρώπης θα πρέπει να αναλογισθούν γιατί αυξάνει τόσο δραματικά η μεταφορά λαθρομεταναστών προς την Ευρώπη. Η Ευρώπη κλείνει τις πόρτες της. Η επιβολή υποχρέωσης θεώρησης διαβατηρίου σε 130 χώρες δεν προσήκει στη δημοκρατική Ευρώπη. Ο βασικός κανόνας θα πρέπει να είναι ότι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα ελεύθερης εισόδου στο έδαφος της ΕΕ. Είναι διατεθειμένη η σουηδική Προεδρία να καταβάλει προσπάθειες για τη σημαντική μείωση του καταλόγου με τις χώρες για τις οποίες απαιτείται θεώρηση;

Είμαι θερμός οπαδός της ΕΕ και εδώ και χρόνια ζητώ την υιοθέτηση κοινών κανόνων στην πολιτική ασύλου και μετανάστευσης. Όμως εμείς οι Φιλελεύθεροι δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχθούμε μία περιφραγμένη Ευρώπη. Στο σημείο αυτό η νέα Προεδρία, κύριε Πρωθυπουργέ, μπορεί να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο υπέρ του ανθρωπισμού και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στο πνεύμα του Raoul Wallenberg, τη μνήμη του οποίου τιμήσατε δεόντως. Empathy λοιπόν, κύριε Πρωθυπουργέ!

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. DAVID MARTIN
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Maes (Verts/ALE).(NL) Κύριε Πρόεδρε, ως εκπρόσωποι των λαών και των περιφερειών θεωρούμε τη Σουηδία ως σύμμαχό μας στην υπεράσπιση των πραγμάτων που μας ενδιαφέρουν, όπως η γλωσσική και η πολιτισμική ποικιλότητα. Όταν όμως αναφέρεστε στην εντονότερη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή στους θεσμούς των συνταγματικών περιφερειών μας, των κυβερνήσεών μας. Επιθυμούμε την άμεση συμμετοχή των περιφερειών μας στο διάλογο, για παράδειγμα για να αρθεί η διαφορά που παρουσιάζεται στον τομέα της απασχόλησης μεταξύ περιφερειών σε ένα κράτος μέλος.

Καλωσορίζουμε την φιλοοικολογική σουηδική Προεδρία, πιστεύουμε όμως ότι η χώρα αυτή θα ερχόταν σε πλήρη αντίφαση με τον εαυτό της εάν έστελνε τα καύσιμα MOX στο Sellafield. Αυτό μάλιστα σε αντίθεση με την υπογραφή της OSPAR, όπου καλούνται οι πάντες να υπερασπιστούν την επιλογή της μη επανεπεξεργασίας.

Έρχομαι τέλος στη διεύρυνση. Δεν πιστεύουμε μόνο ότι η υιοθέτηση του υλικού κοινοτικού κεκτημένου έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία για τη διεύρυνση αλλά θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή και στο ηθικό κεκτημένο. Αναφερόμαστε κατά κύριο λόγο στη δημοκρατία, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των μειονοτήτων, έτσι ώστε η Ευρώπη να μπορεί να είναι μια κοινότητα αξιών, δηλαδή μια Κοινότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Blokland (EDD).(NL) Κύριε Πρόεδρε, το σουηδικό πρόγραμμα εργασιών είναι άψογο, λείπει όμως η συγκεκριμένη επεξεργασία του. Πώς σκέφτεται η σουηδική Προεδρία να υλοποιήσει αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα εργασιών; Παράλληλα με τις προτεραιότητες που έχει θέσει η ίδια η Σουηδία, υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία έχει αφήσει στη μέση η γαλλική Προεδρία.

Είναι η πρώτη φορά που η Σουηδία αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιστεύω ότι ορθώς έπραξε και επέλεξε ως σημαντικότερη προτεραιότητα το θέμα της διεύρυνσης. Μήπως όμως είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι για τη διάθεση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιτρέψουν την προσχώρηση των υποψηφίων; Το γεγονός ότι δεν κατονομάζονται ημερομηνίες για την προσχώρηση αποτελεί απόδειξη ενός υγιούς ρεαλισμού, δεδομένου ότι αυτό θα καθορισθεί από τα κριτήρια προσχώρησης. Αυτό που έχει σημασία είναι να μπορέσουμε να προσφέρουμε στις υποψήφιες χώρες ένα καλύτερο μέλλον υπό συνθήκες ελευθερίας. Γι’ αυτό είναι απαραίτητη η αύξηση της απασχόλησης στις υποψήφιες χώρες καθώς και η προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης με τη χρήση φιλοπεριβαλλοντικής τεχνολογίας. Θεωρώ ορθή την επιδίωξη να επεξεργαστούμε κατά το προσεχές εξάμηνο όσο το δυνατό περισσότερα θέματα που έχουν σχέση με τις διαπραγματεύσεις με τις υποψήφιες χώρες.

Πρέπει όμως να κατανοήσουμε ότι η εσωτερική αγορά στη διευρυμένη Ένωση πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί αποτελεσματικά. Εφιστώ ιδιαιτέρως την προσοχή των μελών του Σώματος στην εφαρμογή των περιβαλλοντικών οδηγιών. Πώς προωθεί η Προεδρία στα πλαίσια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων το θέμα των οδηγιών οι οποίες εδώ και μεγάλο διάστημα δεν εφαρμόζονται με το σωστό τρόπο από τα σημερινά κράτη μέλη;

Τέλος, θεωρώ πολύ θετική την πρόθεση να ενσωματωθεί το περιβάλλον σε άλλες πολιτικές, όπως η φορολογική και η ενεργειακή πολιτική. Η ενσωμάτωση αυτή είναι καλό σημείο αναφοράς για το έκτο περιβαλλοντικό πρόγραμμα δράσης ενώ το ίδιο ισχύει για τους συγκεκριμένους στόχους και δείκτες που θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα αυτό. Ωστόσο, δεν έχω καταλάβει ακόμη με ποιο τρόπο οι δράσεις αυτές μπορούν να συνδυαστούν με την προτεινόμενη απελευθέρωση του ΠΟΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Van Velzen (PPE-DE).(NL) Κύριε Πρόεδρε, έχει δίκιο η Σουηδία που είναι υπερήφανη για την πολιτική που ασκεί για τα ίσα δικαιώματα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Νομίζω ότι μπορείτε να φανταστείτε ότι εξεπλάγην κάπως βλέποντας τη μακρά ακολουθία σας η οποία αποτελείτο μόνο από άνδρες.

Ένα ουσιαστικό στοιχείο των δηλώσεών σας είναι ότι ο πολίτης πρέπει να έχει προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρχομαι από μια χώρα όπου χειριζόμαστε πολύ συχνά το σύνθημα: “όχι λόγια αλλά έργα” και σύντομα θα δοθεί και σε εσάς η ευκαιρία. Συγκεκριμένα, έχει κατατεθεί ένας κανονισμός ο οποίος ρυθμίζει την πρόσβαση σε έγγραφα του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να σας υποβάλω πέντε ερωτήσεις.

Πρώτον: τι θα κάνετε με την πρόταση της Επιτροπής στον τομέα αυτό επί της οποίας έχει ασκηθεί σοβαρή κριτική;

Δεύτερον: έχετε την πρόθεση να προσαρμόσετε τη σημερινή πρόταση της Γαλλίας στο Συμβούλιο επιδιώκοντας περισσότερη διαφάνεια;

Τρίτον: είστε διατεθειμένοι να αρχίσετε με σπουδή και να συγκαλέσετε τις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου, έτσι ώστε να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατόν συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;

Τέταρτον: τολμάτε να υιοθετήσετε ένα ψήφισμα για να διατίθενται από τώρα στο διαδίκτυο τα έγγραφα του Συμβουλίου, έτσι ώστε να εφαρμόσετε στην πράξη τον ισχυρισμό της διαφάνειας;

Πέμπτον: πιστεύετε ότι οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν λιγότερα δικαιώματα διαφάνειας έναντι της διοίκησης στις Βρυξέλλες απ’ ό,τι έχουν οι αμερικανοί πολίτες έναντι της δικής τους διοίκησης στην Ουάσινγκτον;

Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να υποβάλω μια τελευταία ερώτηση: τολμάτε σε σχέση με την μετά τη Νίκαια περίοδο να κινήσετε μια διαδικασία διαφάνειας η οποία προτείνεται πλέον και από τον Πρόεδρο της Επιτροπής; Ποια είναι η απάντησή σας έπ’ αυτού; Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, πιστεύω ότι αυτό που έχει σημασία είναι να μην ακούμε μόνο τα ωραία λόγια σας, αλλά να βλέπουμε πάνω από όλα τις πράξεις σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Rocard (PSE). - (FR) Κύριε Προεδρεύοντα, εύχομαι καλή τύχη στη Σουηδία για την πρώτη προεδρία της. Η διεύρυνση, η απασχόληση και το περιβάλλον αποτελούν τρεις ορθές προτεραιότητες, τις οποίες συμμεριζόμαστε. Τους προσδίδουμε την ίδια σημασία όπως και σείς. Πρέπει να τα καταφέρουμε. Ας μην ξεχνάμε ποτέ ότι μια από τις θεμελιώδεις προϋποθέσεις της επιτυχίας είναι να μπορούμε να διαχειριζόμαστε σωστά τις εσωτερικές μας υποθέσεις επίσης. Η κληρονομιά της Νίκαιας είναι κακή. Θα πρέπει να την αντιμετωπίσετε.

Έρχομαι όμως στη δεύτερη προτεραιότητά σας, την απασχόληση, που αποτελεί το προσωρινό μου καθήκον στο Κοινοβούλιο. Η Ένωση χρειάστηκε πέντε χρόνια για να δημιουργήσει τη μεγάλη αγορά, αλλά με δεσμευτικά νομοθετικά εργαλεία. Το ίδιο έγινε και με το ευρώ. Ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια νέα πρόκληση, τη βελτίωση της απασχόλησης, και μάλιστα την επιστροφή στην πλήρη απασχόληση, όπως κάποιοι τόλμησαν με τη σύμφωνη γνώμη μας να πουν στη Σύνοδο της Νίκαιας, και χωρίς δεσμευτικά νομοθετικά εργαλεία όλοι ξέρουμε ως πού μπορούμε να φτάσουμε. Αυτό σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να ενδυναμώσουμε τα εργαλεία σύγκλισης και πειθούς. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό συνεπάγεται πρώτα και κύρια ένα καλύτερο συντονισμό μεταξύ της μακροοικονομικής πολιτικής και κυρίως της μακροχρηματοπιστωτικής πολιτικής, στο ζήτημά μας, και της πολιτικής απασχόλησης. Θα προεδρεύσετε, κύριε Προεδρεύοντα, του νέου, εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο θα είναι το πρώτο Συμβούλιο στο οποίο οι γενικοί μακροοικονομικοί στόχοι θα συνεξεταστούν με τους στόχους της απασχόλησης. Αν καταφέρετε να ειπωθούν υποχρεωτικά κάποια πράγματα και οι κυβερνήσεις να εξετάζουν τα αποτελέσματα και όχι τις προθέσεις, θα δημιουργήσετε προηγούμενο. Χρειαζόμαστε επίσης συντονισμό των διαφόρων πλευρών των ευρωπαϊκών πολιτικών πιο ευνοϊκό για την απασχόληση. Η πολιτική ανταγωνισμού μας, μια από τις καλύτερα συγκροτημένες πολιτικές μας, θα πρέπει να έχει αποκλειστικά ως στόχο τον υγιή οικονομικό ανταγωνισμό; Οι συγχωνεύσεις και οι αναδιαρθρώσεις πολλαπλασιάζονται. Ποια είναι η προστιθέμενη αξία τους σε σχέση με την απασχόληση και την ανάπτυξη; Η Επιτροπή εφαρμόζει τα ισχύοντα κριτήρια. Το Συμβούλιο θα έκανε ίσως καλά να επανεξετάσει τα κριτήρια αυτά. Ο ανταγωνισμός θα πρέπει επίσης να λειτουργεί υπέρ της απασχόλησης. Η ίδια ανάγκη συντονισμού υπάρχει σε επίπεδο εσωτερικής πολιτικής, όταν η Ένωση μεταρρυθμίζει τις δημόσιες αγορές της ή ρυθμίζει νομοθετικά τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας. Ο χρόνος μου τελειώνει. Το Κοινοβούλιο αυτό, κύριε Προεδρεύοντα, είναι ένα σπίτι όπου δεν μιλάμε καθόλου μεταξύ μας. Θα συνηθίσετε, και δεν θα στενοχωριέστε και τόσο πολύ. Προσωπικά, εγώ στενοχωριέμαι.

 
  
MPphoto
 
 

  Olsson (ELDR).(SV) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, θα ήθελα να συγχαρώ τον Πρωθυπουργό κ. Persson για το φιλόδοξο πρόγραμμά του που αποσκοπεί σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ελπίζω ως συνέπεια του προγράμματος αυτού να πραγματοποιήσει η ΕΕ αρκετά βήματα προς τα εμπρός και να βελτιωθεί επίσης η εικόνα της ΕΕ στη Σουηδία.

Μεταξύ των ζητημάτων που αφορούν άμεσα τον πολίτη, η ασφάλεια των τροφίμων είναι σήμερα ένα από τα σημαντικότερα. Σημείωσα αυτό που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, ότι διστάζει να φάει κρέας εξαιτίας της κακομεταχείρισης των ζώων και του τρόπου επεξεργασίας των προϊόντων κρέατος. Παρ’ όλο που είμαι πρώην αγρότης και φανατικός κρεατοφάγος, θα πρέπει να πω ότι σήμερα καταλαβαίνω εκείνους που έχουν αυτά τα αισθήματα.

Το Κοινοβούλιο πρόκειται να λάβει θέση για οκτώ οδηγίες περί της ασφάλειας των τροφίμων. Αρχίζουμε τώρα τη συζήτηση της πρότασης για μία Ευρωπαϊκή Αρχή Τροφίμων. Θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι η θέση του κυρίου Πρωθυπουργού απέναντι σε μία τέτοια αρχή.

Σε μία κοινή αγορά θα πρέπει να υπάρχουν κοινοί κανόνες, κοινοί έλεγχοι και, εφόσον δεν τηρούνται αυτοί οι κανόνες, ένα κοινό σύστημα κυρώσεων. Για όλα αυτά απαιτούνται περισσότερα από την προτεινόμενη Αρχή τροφίμων. Θεωρώ ότι η Αρχή αυτή θα πρέπει να λειτουργεί σε συνεργασία με την κτηνιατρική υπηρεσία της ΕΕ στο Δουβλίνο και με την Επιτροπή. Εντός αυτού του τριγώνου ζητήματα όπως η διαβούλευση, η εκτίμηση κινδύνων, η διαχείριση κινδύνων και οι κυρώσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζονται στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας και να εξασφαλίσουν ανάλογη ασφάλεια στα τρόφιμα στο σύνολο της Ένωσης. Ελπίζω να υποστηρίξει η Προεδρία αυτή την ιδέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Schörling ( Verts/ALE).(SV) Κύριε Πρόεδρε, αντιπρόσωποι του Συμβουλίου και της Επιτροπής, συνάδελφοι, χαίρομαι εξαιρετικά για το γεγονός ότι η σουηδική Προεδρία έχει δώσει άμεση προτεραιότητα στο περιβάλλον, γεγονός που δημιουργεί συγκεκριμένες υποχρεώσεις.

Προκειμένου να αντιστραφούν οι αρνητικές εξελίξεις με την επιδείνωση του περιβάλλοντος όπου ζούμε, χρειάζεται να ληφθούν ρηξικέλευθες πολιτικές αποφάσεις, να αντιστραφούν δηλαδή οι τάσεις που επικρατούν. Υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες καθώς ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Persson ανέφερε ότι η αειφόρος ανάπτυξη στο πρόγραμμα της ΕΕ θα οδηγήσει σε μία πράσινη στρατηγική για τον 21ο αιώνα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να καθοριστούν οικολογικοί κανόνες του παιχνιδιού στην οικονομία, να ενσωματωθεί το περιβάλλον σε κάθε άλλη πολιτική και να δημιουργηθούν τα αναγκαία κατευθυντήρια μέσα. Είναι επομένως ακατανόητο το γεγονός ότι η σουηδική κυβέρνηση δρα κατά των περιβαλλοντικών φόρων σε επίπεδο ΕΕ ως ελάχιστα επίπεδα στον φόρο για το διοξείδιο του άνθρακα και την ενέργεια. Γιατί είπατε όχι στους φόρους αυτούς στη Νίκαια;

Ένα άλλο εξαιρετικά επίκαιρο ζήτημα αφορά το πώς η σουηδική Προεδρία σκοπεύει να ανταποκριθεί στο καθήκον που της ανατέθηκε στη Νίκαια να διατυπώσει μία στρατηγική για το πολιτικό μέλλον της ΕΕ. Εσείς, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, αντιτίθεστε, όπως και ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού των κρατών μελών, σε μία φεντεραλιστική εξέλιξη της ΕΕ. Πώς βλέπετε λοιπόν την κατανομή αρμοδιοτήτων και την αρχή της επικουρικότητας στο μέλλον;

Πώς σκοπεύετε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, να μεριμνήσετε για τη διατήρηση της σουηδικής ουδετερότητας και αδέσμευτης πολιτικής, καθ’ ην στιγμήν έχετε αναλάβει ως Προεδρία την συνέχιση της ανάπτυξης του στρατιωτικού δυναμικού της ΕΕ;

Θα ήθελα καταλήγοντας να ευχηθώ καλή επιτυχία στη σουηδική Προεδρία!

 
  
MPphoto
 
 

  Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE).(ES) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς να ευχηθώ καλή τύχη στην σουηδική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως γνωρίζει ο κ. Προεδρεύων του Συμβουλίου, το καθήκον μιας Προεδρίας δεν συνίσταται μόνο στην υπεράσπιση των εθνικών της συμφερόντων, αλλά και στην αναζήτηση συμβιβασμών ώστε να προχωρήσει το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο μόνος τρόπος για να προχωρήσει είναι η καθιέρωση μιας αρμονικής συνεργασίας μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων: του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου. Γι’ αυτό μας καθησυχάζει η προσφορά συνεργασίας που κάνατε σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδίως κατόπιν των δηλώσεων στις οποίες αναφέρθηκε προ ολίγου ο κ. Poettering, σύμφωνα με τις οποίες εσείς είπατε τάχα ότι η Επιτροπή είναι ένα όργανο που πάσχει από σοβαρό δημοκρατικό έλλειμμα και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά τις εκλογές του 1999 και τη χαμηλή συμμετοχή των πολιτών της χώρας σας, θα έπρεπε να διαλυθεί. Δεν γνωρίζω αν αυτές οι δηλώσεις είναι πραγματικές ή αναληθείς, αν έχουν διαψευσθεί ή όχι, αλλά πιστεύω, κύριε Πρόεδρε, ότι επιβάλλεται να τις διευκρινίσετε.

Τούτου λεχθέντος, αναφερθήκατε, μιλώντας για την Ευρώπη των αξιών, στην ανάγκη εξαγωγής του συστήματος του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες. Δεν ξέρω τι ακριβώς θέλατε να πείτε μ’ αυτό. Αν πρέπει να απαιτήσουμε από τις τρίτες χώρες αξίες που σταθήκαμε ικανοί να απαιτήσουμε από εμάς τους ίδιους, ίσως η πιο λογική ερμηνεία είναι ότι έχετε πλέον μετατραπεί σε θερμό υποστηρικτή της υποχρεωτικής εφαρμογής του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ίσως και της συμπερίληψής του στις Συνθήκες.

Στην αρχή της παρέμβασής σας, αναφερθήκατε στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία χαρακτηρίσατε ως μία κοινότητα κρατών ευημερίας. Και θα ήθελα να σας πω ότι αυτή η ερμηνεία της ευημερίας, της Ευρώπης του χειροπιαστού, του μετρητού και του ηχηρού, του καθαρού δικαιούχου και του καθαρού υπολοίπου, είναι ένα θεμιτό, αλλά ατελές όραμα της Ευρώπης. Η Ευρώπης της ευημερίας πρέπει να υποτάσσεται, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, στην Ευρώπη των αξιών, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί και αντιπροσωπεύει μια μόνιμο έκκληση για ειρήνη, για κατανόηση, για ομόνοια και για αλληλεγγύη. Και θα θέλαμε πολύ να μην το ξεχνά αυτό η σουηδική Προεδρία.

 
  
MPphoto
 
 

  Persson, Συμβούλιο.(SV) Κύριε Πρόεδρε, Πρόεδρε της Επιτροπής, κύριοι βουλευτές, δεν μπορώ φυσικά να σχολιάσω όλες τις απόψεις που ακούστηκαν. Μπορώ ωστόσο να αναφερθώ σε ορισμένες χαρακτηριστικές απόψεις που ακούστηκαν σε πολλές από τις παρεμβάσεις. Δεν θα αναφερθώ φυσικά στα ζητήματα που αφορούν την εσωτερική σουηδική πολιτική, καθώς μπορούμε να συζητήσουμε αλλού τέτοια ζητήματα. Θα επικεντρωθώ στα μεγάλα ευρωπαϊκά ζητήματα.

Διαπιστώνω μία έντονη βούληση πολλών ομιλητών, και μάλιστα των προέδρων των μεγάλων πολιτικών ομάδων, να συνεργασθούν με την Προεδρία για την αύξηση της διαφάνειας. Ένα ζήτημα για το οποίο, όπως όλοι γνωρίζετε, επικρατούν διισταμένες απόψεις εντός της Ένωσης, έτσι ώστε θα ακολουθήσει μία δύσκολη και περίπλοκη συζήτηση κατά τους επόμενους μήνες. Πιστεύουμε ωστόσο ότι μία απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να δημιουργήσουμε εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην πολιτική και τους θεσμούς της, είναι να επικρατεί διαφάνεια, να μπορεί κανείς να παρακολουθεί την αντιμετώπιση ενός ζητήματος, να μπορούν να καταλογίζονται ευθύνες και να διεξάγεται συζήτηση. Μπορεί έτσι να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός πολιτικός χώρος όπου να διεξαχθεί μία συζήτηση, η οποία με τη σειρά της αποτελεί προϋπόθεση για τη δημιουργία θεσμών που με τη σειρά τους δημιουργούν περισσότερη δημοκρατική νομιμότητα. Αυτά που ανέφεραν οι κκ Poettering, Barón Crespo και άλλοι είναι φυσικά εξαιρετικά θετικά στο σημείο αυτό και τα σημειώνω με ιδιαίτερη προσοχή.

Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι πολλοί αναφέρθηκαν στη διεύρυνση, ιδιαίτερα ο κ. Barón Crespo στη γεμάτη οραματισμό παρέμβασή του. Η κ. Malmström μου έθεσε το ερώτημα επίσης εάν μπορούμε να καθορίσουμε μία ημερομηνία για την ένταξη της πρώτης υποψήφιας χώρας στην Ένωση. Θέλουμε κάτι τέτοιο, παρ’ όλα αυτά δεν θα κάνουμε τέτοια αναφορά. Δεν θα πραγματοποιήσουμε αυτή τη συζήτηση πριν γνωρίζουμε ότι οι διαπραγματεύσεις οι οποίες πρέπει να διεξαχθούν επί της ουσίας θα στεφθούν με επιτυχία. Πιστεύω ότι θα στέλναμε ένα λανθασμένο μήνυμα εάν αναφέραμε μία συγκεκριμένη ημερομηνία κατά την οποία οι πρώτες χώρες, από αυτές οι οποίες πραγματοποιούν τη στιγμή αυτή ενταξιακές διαπραγματεύσεις, θα μπορούσαν να γίνουν μέλη της Ένωσης. Κάτι τέτοιο θα αποτελούσε ένα λανθασμένο μήνυμα, καθώς θα πρέπει πρώτα να διαπιστώσουμε εάν οι δύσκολες διαπραγματεύσεις που έχουμε μπροστά μας θα στεφθούν με επιτυχία. Μία τέτοια επιτυχία μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη σουηδική Προεδρία, οπότε στο Γκέτεμποργκ μπορούμε αναμφίβολα να ορίσουμε μία ημερομηνία. Ελπίζω να συμβεί αυτό. Το θέλω, αν και δεν είμαι σίγουρος.

Όταν συζητούμε για τα μεγάλα ζητήματα και τη διεύρυνση είμαστε προφανώς σχεδόν απόλυτα σύμφωνοι. Είναι αδύνατο να υπάρχει περισσότερη υποστήριξη υπέρ της διεύρυνσης από αυτήν που παρέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το πρόγραμμα αυτό ανήκει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο όργανο της Ένωσης. Το Κοινοβούλιο ήταν πάντοτε υπέρμαχος της διεύρυνσης. Είναι προφανές ότι ενδιαφέρομαι εξαιρετικά να υιοθετηθεί και η συνθήκη που υπογράψαμε στη Νίκαια, καθώς αυτό αποτελεί με τη σειρά του προϋπόθεση προκειμένου να καταστεί δυνατή η διεύρυνση. Ελπίζω να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε τις διαφορές που επικρατούν σε ζητήματα ουσίας μεταξύ της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Η διεύρυνση αποτελεί κοινή μας ευθύνη, μία ιστορική δυνατότητα να θέσουμε τέλος στη διαίρεση της Ευρώπης σε Ανατολική και Δυτική.

Πιστεύω, όπως δήλωσε ο κ. Andersson στην παρέμβασή του, ότι η Συνθήκη της Νίκαιας, παρά τις ελλείψεις και τα λάθη της, άνοιξε το δρόμο για τη διεύρυνση, κάτι που θα πρέπει να υπογραμμισθεί.

Κατά την παρέμβασή τους πολλοί βουλευτές αναφέρθηκαν και στο ζήτημα του περιβάλλοντος. Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικά αυτά που ανέφερε η κ. Hautala και άλλοι. Πιστεύω ότι το ζήτημα του περιβάλλοντος δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως τροχοπέδη στην οικονομική ανάπτυξη, αλλά αντίθετα ως ένας κινητήριος μοχλός της. Όλα τα σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα μπορούν να επιλυθούν με τις νέες τεχνολογίες. Είμαι απόλυτα πεπεισμένος για αυτό. Είμαι επίσης πεπεισμένος ότι σήμερα κιόλας διαθέτουμε στην πράξη την τεχνολογία αυτή, είναι ήδη διαθέσιμη. Ξέρουμε τι είναι το λογικό να κάνουμε. Τη στιγμή που οι πολίτες μας συνειδητοποιούν τι συμβαίνει, για παράδειγμα στα ζητήματα που αφορούν το κλίμα του πλανήτη, και διαπιστώνουν ότι δεν μπορούμε να βρούμε από κοινού έναν τρόπο να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα αυτά, πλήττεται φυσικά η εμπιστοσύνη των πολιτών στα όργανα και τους θεσμούς μας. Πιστεύω για αυτό ότι η Σύνοδος Κορυφής του Γκέτεμποργκ θα αποτελέσει μία σημαντική αφετηρία προκειμένου να διανοίξουμε μία οδό προόδου καταβάλλοντας προσπάθειες σε πολιτικό επίπεδο υπέρ των νέων τεχνολογιών, της έρευνας, της ανάπτυξης και της πίστης στις ικανότητες του ανθρώπου. Εάν δώσουμε ώθηση σε αυτούς τους τομείς θα μπορέσουμε να βρεθούμε στην πρωτοπορία της τεχνολογικής ανάπτυξης, γεγονός απαραίτητο προκειμένου να καταστεί ανταγωνιστική η Ευρώπη. Το να θεωρήσουμε το περιβάλλον ως κινητήριο μοχλό, και όχι ως τροχοπέδη και ρομαντικό όραμα, το να θεωρήσουμε το περιβάλλον ως μία μακρόπνοη συμβολή σε μία καλύτερη και πιο σύγχρονη Ευρώπη αποτελεί προσέγγιση που μπορούμε να ακολουθήσουμε από κοινού με τις αξιόλογες προσπάθειες που πραγματοποιεί η Επίτροπος Wallström με το πρόγραμμα δράσης της για το περιβάλλον σχετικά με το ζήτημα των χημικών ουσιών και τη ρύθμιση αυτών. Με όλες αυτές τις συνισταμένες μπορούμε να καταλήξουμε στο Γκέτεμποργκ σε ένα πολλά υποσχόμενο αποτέλεσμα. Σημειώνω αυτά που αναφέρατε για το ζήτημα του περιβάλλοντος και σε μεγάλο βαθμό συμμερίζομαι τις απόψεις σας.

Η απασχόληση αποτελεί ως γνωστόν σε μεγάλο βαθμό μία πολιτική η οποία παραμένει, και θα παραμείνει για αρκετό χρόνο ακόμη, στην αρμοδιότητα των εθνικών κοινοβουλίων. Βρήκαμε μία μέθοδο για να δώσουμε ώθηση στην ανάπτυξη όλοι μαζί στην Ένωση υπό τη μορφή του ανοικτού συντονισμού που προβλέπεται στη διαδικασία της Λισαβόνας. Συμφωνώ απολύτως με τις απόψεις του κ. Rocard ότι προκειμένου να πλησιάσουμε ακόμη περισσότερο το στόχο της πλήρους απασχόλησης θα πρέπει να επικεντρωθούμε όλο και περισσότερο στα μακροοικονομικά ζητήματα. Με απλά λόγια: πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε το γεγονός ότι συνεργαζόμαστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να δώσουμε περαιτέρω ώθηση για παράδειγμα στην οικονομική ανάπτυξη; Βρισκόμαστε σε μία φάση κατά την οποία δεν είμαστε ευάλωτοι στα εξωτερικά ερεθίσματα. Η κάθε χώρα ξεχωριστά μπορεί να είναι ευάλωτη, όχι όμως μία ένωση χωρών. Πρόκειται για κάτι που οφείλουμε να συζητήσουμε και που είναι ιδιαίτερα – το αναγνωρίζω δημόσια – σημαντικό για τις χώρες οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει τη συνεργασία στα πλαίσια της Νομισματικής Ένωσης. Αυτές διαθέτουν περισσότερες δυνατότητες να αξιοποιήσουν την κατάστασή τους ή να δώσουν ώθηση για μία ακόμα ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη αυξάνοντας έτσι την απασχόληση. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι στην ομάδα των χωρών που ανήκουν στη ζώνη του ευρώ θα διεξαχθούν τέτοιες συζητήσεις καθώς οι σημαντικότερες εργασίες της Ένωσης αφορούν την εσωτερική αγορά και τη μέθοδο εργασίας που στηρίζεται στο κοινοτικό δίκαιο στο πνεύμα του Monnet. Αυτός ο πυρήνας της Ένωσης έχει ήδη δημιουργηθεί. Τώρα προστέθηκε η συνεργασία σε έναν άλλο τομέα, για παράδειγμα αυτό που αποκαλούμε διαδικασία της Λισαβόνας. Η συνεργασία αυτή εκφράζεται με διαφορετικούς τρόπους. Όποιον όμως τρόπο και αν επιλέξουμε, η συνεργασία αυτή θα πρέπει να πληροί τους ίδιους όρους διαφάνειας. Δεν θα ήθελα ποτέ να συζητούμε τα διάφορα κράτη, οι διάφορες κυβερνήσεις, με τρόπο κλειστό, μυστικοπαθή, μη επιδεχόμενο έλεγχο. Ασχέτως της μεθόδου που ακολουθούμε, η διαφάνεια αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση.

Πιστεύω ότι ειπώθηκαν πολλά τα οποία με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Θα ήθελα ωστόσο να πω ότι ξεχωρίζουν δύο στοιχεία που έχουν ιδιαίτερο χαρακτήρα, είναι όμως κεντρικής πολιτικής σημασίας και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι τα έλαβα υπόψη. Αυτά που δήλωσε ο κ. Olsson για την πολιτική περί τροφίμων, την ποιότητα των τροφίμων, το ενδιαφέρον των καταναλωτών για μία σωστή προστασία και για αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, όλα αυτά συνάδουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό με τον τρόπο που βλέπω εγώ ο ίδιος την προσέγγιση της Προεδρίας.

Ο κ. Olle Schmidt αναφέρθηκε στην πολιτική μετανάστευσης, ζήτησε μία γενναιόδωρη στάση της Ένωσης απέναντι στους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται στις χώρες μας ζητώντας ασφάλεια και προστασία. Η σύμβαση της Γενεύης θα αποτελεί φυσικά πάντοτε τη βάση αυτής της λογικής, ωστόσο θα πρέπει να έχουμε ακόμα περισσότερες φιλοδοξίες. Ως ένας πλούσιος εταίρος στην παγκόσμια κοινότητα θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε φιλόδοξοι. Όλοι από κοινού, όχι ο καθένας ξεχωριστά. Πρόκειται για φιλοδοξίες που θα μπορούσαμε να αναλύσουμε και να συζητήσουμε. Η Ένωση θα μπορούσε να σημειώσει πρόοδο στον τομέα αυτόν. Βλέπω ιδιαίτερα θετικά αυτά που ανέφερε ο κ. Schmidt στην παρέμβασή του για μία ανθρωπιστική πολιτική μετανάστευσης.

Θα ήθελα στη συνέχεια να αναφέρω ότι η σουηδική Προεδρία θα επισκέπτεται συχνά το ωραίο κτίριό σας προκειμένου να συζητά και να διαβουλεύεται μαζί σας. Θα θέλαμε ωστόσο να έρχεστε και εσείς σε επαφή μαζί μας. Θα θέλαμε πολύ να μας επισκεφθείτε και εσείς στην κάπως μακρινή και κρύα χώρα μας, μία χώρα η οποία πολύ συχνά όμως θα είναι γεμάτη θερμότητα και φιλικότητα, για αυτό μπορώ να σας διαβεβαιώσω. Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι! Προσβλέπω στη συνεργασία με όλες τις πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου προς όφελος της ανάπτυξης της Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Randzio-Plath (PSE) . - (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Προεδρία για το ότι εκλαμβάνει τόσο θετικά τη Σύνοδο Κορυφής της Στοκχόλμης και σκοπεύει να επιτύχει την οικονομική σταθερότητα, η οποία είναι προς όφελος της πλήρους απασχόλησης, της οικονομικής μεταρρύθμισης, της καινοτομίας και της μελλοντικής ύπαρξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που χρειαζόμαστε στη Στοκχόλμη, δεν είναι μια Σύνοδος Κορυφής της απορύθμισης. Χρειαζόμαστε μια Σύνοδο Κορυφής, η οποία θα αποσαφηνίσει, σε πιο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι καλύτερο να ρυθμίζονται τα πάντα, ούτως ώστε αξιοποιώντας την εσωτερική αγορά να προοδεύσουμε πραγματικά, όχι μόνο προς όφελος της οικονομίας αλλά και προς όφελος των ανθρώπων, και δη των εργαζόμενων.

Ως εκ τούτου, θα ήθελα να απευθύνω παράκληση προς τη Σουηδική Προεδρία: Εάν θέλετε να επιδειχθεί περισσότερη διαφάνεια και δημοκρατία, ιδίως όσον αφορά το συντονισμό της οικονομικής πολιτικής, κάντε την αρχή, κάντε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμέτοχο στο διάλογο για τη μακροοικονομία, σε όλες τις πρωτοβουλίες και στην επεξεργασία των βασικών παραμέτρων της οικονομικής πολιτικής!

Τις προτάσεις μας πρόκειται να τις καταθέσουμε πρώτα στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας. Θα διαπιστώσουμε, εάν η Σουηδική Προεδρία είναι πραγματικά σε θέση να αντιληφθεί το ζήτημα σχετικά με την υπέρβαση του δημοκρατικού ελλείμματος και με ρεαλιστικό τρόπο να προβεί σε κάποια μικρά βήματα. Αυτό είναι ειλικρινά μια θερμή παράκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο από το 1994 απευθύνει έκκληση να επιτευχθεί ανάλογη διοργανική συμφωνία.

Θα ήθελα να παρακαλέσω την Προεδρία, να συνεχίσει με συνέπεια τη διαδικασία της Λισαβόνας, επειδή όλα τα πολιτικά θέματα που αναφέρονται σε αυτή, έχουν την ίδια σπουδαιότητα. Αυτό σημαίνει, ότι θα εφαρμόσουμε όντως ένα κατάλληλο και επαρκές μείγμα πολιτικής, ακολουθώντας την πολιτική της κοινωνικής ενσωμάτωσης, της πλήρους απασχόλησης, των οικονομικών μεταρρυθμίσεων με σαφή χρονοδιαγράμματα και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Το ίδιο ισχύει επίσης και για τη δημοσιονομική πολιτική, επειδή πρέπει να καταστήσουμε επίσης σαφές σχετικά με την πολιτική επενδύσεων, ότι οι Ευρωπαίοι μπορούν να επιτύχουν την προστιθέμενη αξία μέσω της συνεργασίας τους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω των επενδύσεων τόσο σε ανθρώπινο κεφάλαιο όσο και σε υποδομές.

Μια τελευταία παρατήρηση προς τη σουηδική Προεδρία: Σε εσάς βασίζεται η ελπίδα μας, ότι η πλειονότητα των ιδιαίτερα ανήσυχων πολιτών θα μπορέσουν να βιώσουν την εισαγωγή του ευρώ χωρίς φοβίες. Εργασθείτε εντατικά, από κοινού με τη βελγική Προεδρία, και ζητήστε από όλους τους παράγοντες σε χωριά, πόλεις και πρωτεύουσες να συνεργαστούν, επειδή το ευρώ είναι ένα τολμηρό εγχείρημα ιστορικής σημασίας που μπορεί να επιτύχει μόνο εάν όλοι το επιδιώξουν!

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Beazley (PPE-DE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, όπως ακούσατε από τον πρόεδρο της Ομάδας μας νωρίτερα, στη διάρκεια της συζήτησης, το ΕΛΚ επισκέφθηκε το Βερολίνο την περασμένη εβδομάδα. Πριν να φύγουμε, εγώ και κάποιοι συνάδελφοι μπορέσαμε να επισκεφθούμε το Potsdam, όπου φυσικά έλαβε χώρα η διάσκεψη στην οποία ο Πρόεδρος Τρούμαν, ο Πρωθυπουργός Τσώρτσιλ – που περιέργως αντικαταστάθηκε από τον κ. Atley στα μισά της διάσκεψης – και ο Στρατάρχης Στάλιν επιβεβαίωσαν το διαμελισμό της Ευρώπης στη Γιάλτα. Η σουηδική Προεδρία, όπως ακούσαμε σήμερα στη διάρκεια της συζήτησης, δημιούργησε μεγάλες ελπίδες ότι θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε μία ενωμένη Ευρώπη μέσα στους επόμενους έξι μήνες αλλά πιστεύω ότι έχει περάσει πια ο καιρός για λόγια και αυτό που ζητούμε τώρα είναι αποτελέσματα. Αναρωτιέμαι εάν θα μπορούσαν να διαβιβασθούν στη σουηδική Προεδρία τέσσερα ερωτήματα.

Πρώτα απ' όλα, έχει σκοπό να συγκαλέσει ένα συμβούλιο ή μία ειδική συνάντηση όπου θα προσκληθούν οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων των υποψηφίων χωρών, όχι μόνο για να διευκολύνουμε τις διαπραγματεύσεις, αλλά και για να περάσουμε στο κοινό το σημαντικό μήνυμα ότι η διεύρυνση δεν είναι απλώς μία πολιτική άσκηση, ένας αντικατοπτρισμός, ένας διαρκώς μακρινός στόχος, αλλά ότι συντελείται πραγματικά η απαιτούμενη πρόοδος;

Δεύτερον, είναι δυνατόν να αμβλύνουμε τις γραφειοκρατικές διαπραγματεύσεις μέσα από την κατανόηση του παρελθόντος; Μοιάζει όντως οδυνηρά δύσκολο υπό μία έννοια το γεγονός ότι η διαδικασία της διεύρυνσης παρουσιάζεται απλώς ως ένα ζήτημα συμμόρφωσης με ορισμένα τεχνικά κεκτημένα, αγνοώντας, ίσως, τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι Δημοκρατίες της Βαλτικής και οι άλλες χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης κάτω από το σοβιετικό σύστημα.

Με το χρονοδιάγραμμα που έχουμε θέσει στον εαυτό μας: συμφωνεί η σουηδική προεδρία ότι απαιτούνται μεταβατικές περίοδοι και, τέλος, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι δεν θα τεθούν νέα εμπόδια στο δρόμο των υποψηφίων χωρών;

Σήμερα ήταν οπωσδήποτε η μέρα της Σουηδίας. Ελπίζουμε όλοι ότι σε έξι μήνες, στο Γκέτεμποργκ, δεν θα είναι και πάλι η μέρα της Σουηδίας αλλά η μέρα της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Myller (PSE).(FI) Κύριε Πρόεδρε, καλωσορίζω εγκάρδια τη σουηδική Προεδρία, παρ’ όλο που δεν μπορεί κανείς να τους ζηλέψει ως προς τη συγκεκριμένη περίσταση κατά την οποία αναλαμβάνουν την Προεδρία. Πίσω μας έχουμε ίσως την πιο πολυτάραχη Σύνοδο Κορυφής που έχει γνωρίσει η ΕΕ στην ιστορία της. Αναλύουμε εξονυχιστικά τα θέματα μέχρι και τα όρια της επικύρωσης μιας συμφωνίας και αυτό δεν δίνει σε καμία περίπτωση καλή εικόνα της λειτουργίας των Συνόδων Κορυφής ούτε και της λειτουργίας του Συμβουλίου. Γι’ αυτό πρέπει να παρατηρήσουμε με ικανοποίηση ότι η Σουηδία, ως κράτος που ασκεί την Προεδρία, έχει ανακοινώσει τη βούλησή της να μεταρρυθμίσει τη λειτουργία του Συμβουλίου προς την κατεύθυνση ακριβώς μιας μεγαλύτερης διαφάνειας.

Το πρόγραμμα που κατάρτισε η Σουηδία για την Προεδρία της είναι πλήρες και φιλόδοξο, και είναι πράγματι καιρός να φέρουμε επιτέλους τα περιβαλλοντικά θέματα με ευρύτερη έννοια στο επίκεντρο της συζήτησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόγραμμα της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη, το οποίο θα εγκρίνουμε ως μέρος της διαδικασίας Rio plus κατά τη Σύνοδο Κορυφής του Γκέτεμποργκ, θα πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία της αειφορίας που έχουν προτεραιότητα για την Προεδρία της ΕΕ. Κατά τη γνώμη μου, και τα τρία αυτά στοιχεία με “e” εγγυώνται αυτή την αειφορία.

Ωστόσο, με ανησυχεί λίγο - και τώρα απευθύνομαι στην Επιτροπή - το χρονοδιάγραμμα βάσει του οποίου διεξάγονται οι προεργασίες, επί παραδείγματι για τη Σύνοδο Κορυφής του Göteborg. Πώς είναι δυνατόν με αυτό το χρονοδιάγραμμα να μπορέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετάσχει σε πλήρη κλίμακα, επί παραδείγματι στην κατάρτιση του προγράμματος για την αειφόρο ανάπτυξη; Όμως θέλω να ευχαριστήσω το κράτος που ασκεί την Προεδρία για τον συνυπολογισμό της Βόρειας Διάστασης. Και πάλι προς την Επιτροπή μια ερώτηση σχετικά με το πώς θα εξασφαλισθούν επαρκείς πόροι, επί παραδείγματι ανθρώπινοι, έτσι ώστε αυτή η πολιτική της Βόρειας Διάστασης να συνεχιστεί και από την πλευρά της Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 
 

  Wijkman (PPE-DE).(SV) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω τη σουηδική Προεδρία και το πρόγραμμα που μας παρουσίασε το οποίο περιλαμβάνει πολλές σωστές προτεραιότητες. Όπως ακριβώς πολλοί από τους προλαλήσαντες, ανησυχώ και εγώ σήμερα για την τάση που διαπιστώνεται να δίνεται συχνά έμφαση στο διακρατικό τρόπο λειτουργίας της Ένωσης εις βάρος της κοινοτικής προσέγγισης, κατά την οποία ανατίθεται ένας σημαντικότερος ρόλος και περισσότερο βάρος στην Επιτροπή.

Σημείωσα τις διαβεβαιώσεις του κ. Πρωθυπουργού περί διαφάνειας, ασχέτως της προσέγγισης που ακολουθείται, το ζήτημα όμως είναι φυσικά ευρύτερο. Η ενδιαφέρουσα παρέμβαση του Επιτρόπου Πρόντι επιβεβαίωσε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε.

Παρακολούθησα με ενδιαφέρον τα σχόλια του κ. Πρωθυπουργού για τον τομέα του περιβάλλοντος. Ακούγονται καλά, παραμένει ωστόσο ένα πρόβλημα: τα περισσότερα από τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα σχετίζονται άμεσα με τον τρόπο χρήσης της ενέργειας, και το πρόβλημα είναι ότι η Ευρώπη δεν διαθέτει σήμερα ενεργειακή πολιτική. Τα κράτη μέλη δεν κατόρθωσαν καν να συμφωνήσουν για την επιβολή ενός κοινού τέλους για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η σουηδική κυβέρνηση εκφράστηκε υπέρ της επιβολής αυτού του τέλους, όμως μόνον εφόσον αποφασισθεί ομόφωνα, κάτι που είναι ταυτόσημο με τη μη λήψη απόφασης. Δέκα ολόκληρα χρόνια διάφορες κυβερνήσεις εμποδίζουν τη λήψη απόφασης. Τι κάνει τον κ. Πρωθυπουργό και την κυβέρνησή του να πιστεύει ότι το πρόβλημα θα μπορούσε να επιλυθεί τώρα; Χωρίς τέλη για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα η ΕΕ δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του πρωτοκόλλου του Κιότο. Εξάλλου, η στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη η οποία θα συζητηθεί στο Γκέτεμποργκ θα χωλαίνει σημαντικά εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ακολουθήσει μία συνολική αντιμετώπιση των ενεργειακών προβλημάτων. Ο Επίτροπος Πρόντι έκανε μία πολύ σωστή αναφορά στο ζήτημα, όπως και αρκετοί από τους προλαλήσαντες. Το ζήτημα είναι εάν η σουηδική κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να αναθεωρήσει την τακτική της.

Θα ήθελα, τέλος, να αναφέρω, όπως έκανε και ο Olle Schmidt, ότι θα ήθελα να είχα δει και εγώ ένα τέταρτο “E” - για τη λέξη empathy (συμπόνια, ανθρωπιά). Και αυτό όχι μόνο για τα ζητήματα μετανάστευσης αλλά και για τις σχέσεις μας με τον τρίτο κόσμο.

Ο φόρος Tobin αναφέρθηκε στη σημερινή συζήτηση, πιστεύω όμως ότι είναι αδύνατη η επιβολή του. Ένας τρόπος προκειμένου να εξευρεθούν περισσότεροι πόροι προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα του πλανήτη θα ήταν, πιστεύω, να καταβάλλουμε προσπάθειες προκειμένου όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να ανταποκριθούν στην απαίτηση για διάθεση του 0,7% του ΑΕΠ τους για βοήθεια προς την ανάπτυξη. Επιπλέον, όπως ακριβώς ανέφερε η κ. Carlsson, οφείλουμε να μειώσουμε τους δασμούς για τα προϊόντα των αναπτυσσομένων χωρών! Είναι διατεθειμένη η σουηδική κυβέρνηση να εργασθεί σε αυτό το πνεύμα;

 
  
MPphoto
 
 

  von Wogau (PPE-DE) . - (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, αξιότιμοι συνάδελφοι, στην παρούσα συζήτηση ειπώθηκε με ιδιαίτερη σαφήνεια, ότι η πλειονότητα των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι απογοητευμένη από το αποτέλεσμα της Νίκαιας. Ο πραγματικός λόγος γι’ αυτό είναι ο εξής: Στη Νίκαια, η διαφάνεια και η δημοκρατία για την Ευρωπαϊκή Ένωση απέτυχαν. Τι συνέβη; Εκείνο που βιώνουμε είναι ότι σε όλο και περισσότερους τομείς επικρατεί η ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο. Με τον τρόπο αυτό, καθίσταται αδύνατος ο έλεγχος από τα εθνικά κοινοβούλια, οι αποφάσεις των οποίων μπορούν να υπερψηφιστούν από αντίστοιχες πλειοψηφίες στο Συμβούλιο.

Τη θέση του δημοκρατικού αυτού ελέγχου δυστυχώς δεν κατέλαβε ο δημοκρατικός έλεγχος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτε η διαδικασία συναπόφασης. Εδώ έγκειται κατά την άποψή μου η σημαντικότερη αδυναμία όσων αποφασίστηκαν στη Νίκαια.

Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, η Σουηδία έχει μακρά παράδοση δημοκρατίας και διαφάνειας. Είμαι πεπεισμένος γι’ αυτό, και προσδοκώ από τη σουηδική Προεδρία να μας υποστηρίξει στο στόχο μας, ήτοι να απαλείψουμε το έλλειμμα της Νίκαιας και να ενισχύσουμε εκ νέου τη νομιμοποίηση των δημοκρατικών αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θα ήθελα επίσης να θίξω ένα δεύτερο θέμα. Κατά τη διάρκεια της σουηδικής Προεδρίας πρέπει να προετοιμαστεί η εισαγωγή του ευρώ, δηλαδή η κυκλοφορία των τραπεζογραμματίων και των κερμάτων σε δώδεκα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ερώτημα που θέτουμε διαρκώς στους εαυτούς μας είναι: Ποιος εκπροσωπεί άραγε το ευρώ εκτός της ζώνης του ευρώ; Κατά την άποψή μου θα έπρεπε στο θέμα αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δραστηριοποιηθεί περισσότερο από ό,τι μέχρι σήμερα. Η γαλλική Προεδρία μας έδωσε μια σαφή πληροφορία. Σύμφωνα με αυτήν, ο Πρόεδρος των δώδεκα μελών της ζώνης του ευρώ εκπροσωπεί το ευρώ εκτός ζώνης. Ωστόσο, αυτό οδηγεί εκ νέου σε μια παράδοξη κατάσταση. Σε γενικά θέματα οικονομικής πολιτικής ο σουηδός Υπουργός Οικονομικών εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση εκτός ζώνης, ενώ την υποχρέωση αυτή, όταν πρόκειται για το ευρώ, για το νόμισμα δηλαδή, την αναλαμβάνει ο βέλγος Υπουργός Οικονομικών. Αυτό δεν το καταλαβαίνουμε εμείς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – πώς πρέπει άραγε να το καταλάβουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Πώς πρέπει να το αντιληφθούν οι αγορές; Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι αναγκαίο, ούτως ώστε να διαμορφώσουμε λογικές σχέσεις!

Η συμβολή σας μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική, κύριε Υπουργέ των Εξωτερικών. Εάν κατορθώσετε να πείσετε τους συμπατριώτες σας, ότι το ευρώ είναι ένα σωστό εγχείρημα, ότι είναι σταθερό εντός ζώνης, ότι η σταθερότητά του εκτός ζώνης βελτιώνεται διαρκώς, εάν κατορθώσετε να τους πείσετε να συμμετάσχουν σε αυτό το μεγάλο έργο της ευρωπαϊκής ενοποίησης, θα έχετε συμβάλει στο να γίνει θέμα αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατανοητό στους πολίτες.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. - Η συζήτηση έληξε.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. PUERTA
Αντιπροέδρου

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου