Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Tirsdag den 13. marts 2001 - Strasbourg EUT-udgave

Sanktioner over for transportvirksomheder, som befordrer tredjelandsstatsborgere ind på medlemsstaternes område
MPphoto
 
 

  Turco (TDI). - (IT) Hr. formand, på vegne af parlamentsmedlemmerne fra Emma Bonino-Listen vil jeg gerne sige, at vi stemmer imod Kirkhopes betænkning og den franske præsidents forslag, som er endnu et forslag om en strengere indvandringspolitik.

Der er ingen tvivl om, at de betragtninger, som vores kolleger Cerveira, Sörensen og Frahm gav udtryk for, og som der blev givet udtryk for i det sidste indlæg, har deres berettigelse, men hvis man skal gå i dybden med denne betænkning og med dette forslag, er det nødvendigt at tage højde for et principspørgsmål, nemlig at vi er splittede med hensyn til indvandringspolitikkerne. Ellers burde vi - og navnlig Rådet - erklære, at vi ikke har været i stand til at styre dette fænomen, nemlig at vi ikke har været i stand til at forudse, hvad der kunne ske, og forebygge det, og at vi i dag stadig ikke er i stand til at gøre noget ved det ved hjælp af nogle regeringsforslag.

Vi bliver bombarderet med forslag fra Rådet og de enkelte medlemsstater, som på den ene side hævder, at de ønsker en fælles og overordnet indvandringspolitik, men som på den anden side tilføjer og harmoniserer strafferetlige aspekter uden nogen som helst definition af det indhold og de kriterier, der skal - eller rettere burde - ligge til grund for EU's kommende indvandringspolitik.

Vi tror ikke på, at denne betænkning og dette forslag på nogen måde kan bidrage til indførelsen af en indvandringspolitik. Vi er tværtimod af den opfattelse, at det netop er den slags forslag, som er medvirkende til begivenheder som dem, der fandt sted i Dover, og som kostede menneskeliv. På denne måde er vi med til at gøre mafiaerne rigere.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik