Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Tiistai 13. maaliskuuta 2001 - Strasbourg EUVL-painos

Liikenteen harjoittajia koskevat seuraamukset
MPphoto
 
 

  Turco (TDI). - (IT) Arvoisa puhemies, käytän puheenvuoron Boninon listan edustajien puolesta ilmoittaakseni, että äänestämme Kirkhopen mietintöä ja puheenjohtajavaltio Ranskan ehdotusta vastaan, joka on ties kuinka mones rajoittamiseen perustuva ehdotus maahanmuuttoasioissa.

Ei ole epäilystäkään, etteivätkö kollegojen Cerveira, Sörensen ja Frahm esittämät näkökohdat samoin kuin viimeinen puheenvuoro olisi perusteltuja, mutta kun puhutaan tästä mietinnöstä ja tästä ehdotuksesta, on otettava huomioon eräs periaatekysymys eli se, että maahanmuuttopolitiikkaa koskevassa ongelmassa olemme ajautuneet hajaannukseen, koska muutoin meidän täytyisi todeta, tai oikeastaan neuvoston täytyisi todeta, ettei se ole kyennyt hallinnoimaan tätä ilmiötä tai ettei se ole kyennyt ennakoimaan, mitä olisi voinut tapahtua, ettei se ole kyennyt toteuttamaan ehkäiseviä toimia ja ettei se vieläkään saa aikaan hallinnollisia ehdotuksia.

Neuvosto ja yksittäiset jäsenvaltiot pommittavat meitä ehdotuksilla, joissa yhtäältä tuetaan yhteisen laajan maahanmuuttopolitiikan luomista, mutta toisaalta liitetään yhteen ja yhteensovitetaan rajoittavia säännöksiä millään tavalla määrittelemättä, millaisille asioille tai kriteereille Euroopan tuleva maahanmuuttopolitiikka perustuu, tai pikemminkin, mille sen pitäisi perustua.

Me uskomme, että tämä mietintö ja tämä ehdotus eivät voi millään lailla edistää maahanmuuttopolitiikan luomista: päinvastoin, olemme sitä mieltä, että juuri nämä ehdotukset ovat osasyynä Doverin tapauksen kaltaisiin tapahtumiin, joissa ihmishenkiä menetetään. Näin edistetään mafioiden rikastumista.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö