Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Keskiviikko 3. heinäkuuta 2002 - Strasbourg EUVL-painos

3. Äänestykset
MPphoto
 
 

  Puhemies. – Seuraavana vuorossa on äänestykset.

Esityslistalla on ensimmäisenä päätös toimivaltakiistassa oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnan ja ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnan välillä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ympäristövastuusta ympäristövahinkojen ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi (KOM(2002) 17 - C5-0088/2002 - 2002/0021(COD)).

Pitkien neuvottelujen jälkeen, joissa ei onnistuttu pääsemään molempia valiokuntia tyydyttäneeseen tulokseen, puheenjohtajakokous päätti 13. kesäkuuta pitämässään kokouksessa, että tämä direktiiviehdotus palautetaan oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokuntaan, joka on asiasta vastaava valiokunta toimivaltansa puitteissa, sillä ehdolla että oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnan ja ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnan välillä sovelletaan tehostettua Hughes-menettelyä.

Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta vastustaa tätä päätöstä ja pyytää, että toimivaltakysymys otetaan parlamentin esityslistalle työjärjestyksen 154 artiklan 2 kohdan mukaisesti, mihin sillä on oikeus voimassa olevan työjärjestyksen mukaisesti.

Ennen äänestystä annan puheenvuoron molempien kyseessä olevien valiokuntien puheenjohtajille, ja vain heille, ja sen jälkeen vuorossa on äänestykset.

 
  
MPphoto
 
 

  Gargani (PPE-DE), oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta. - (IT) Arvoisa puhemies, haluaisin heti sanoa, että tässä istuntosalissa tänään toimitettavan kaltaista äänestystä ei ole ennen tapahtunut. Tämä on hieman poikkeuksellinen äänestys, koska pelissä ei ole ainoastaan oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnan ja ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnan toimivalta, vaan kyse on ennen kaikkea johdonmukaisuudesta työjärjestyksessä kuten te mainitsitte hetki sitten ja keskustelussa tähdentämissämme asioissa. Ristiriitatilanteessa te muistutitte asiasta puheenjohtajakokouksessa lausuttiin selkeitä sanoja oikeudellisten asioiden valiokunnan hyväksi, koska juuri puheenjohtajakokouksen pitää tehdä päätös toimivallan aiheuttamassa ristiriitatilanteessa, minkä me vahvistimmekin 154 artiklan muutoksessa. Juuri kollega Corbett esitti tämän ehdotuksen parlamentille, ja parlamentti otti sen vastaan. Juuri puheenjohtajakokouksella onkin keinot perusteellisen analyysin tekemiseen, arviointiin tapaus tapaukselta ja asioista päättämiseen. Myönteinen äänestys, jota pyydän parlamentilta, merkitsee, että puheenjohtajakokoukselle näytetään vihreää valoa työjärjestyksen sääntöjen lainvoimaisuuden vahvistamiseksi.

On lukuisia syitä, jotka tukevat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaa, ja haluaisin esittää niistä kaksi: oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta on tehnyt aiheen parissa työtä jo maaliskuusta 2000, jolloin sille osoitettiin toimivalta hyvät jäsenet, kuunnelkaa tarkasti käsitellä asian osalta ympäristöasioiden oikeudellista vastuuta koskevaa vihreää kirjaa, kuulemisasiakirjaa, joka edelsi riidan aiheena olevaa direktiiviehdotusta. Direktiiviehdotuksen tämänpäiväinen esittelijä on sama kuin vihreä kirjaa käsitellyt, eli erittäin pätevä kollegamme Manders, joka on viime vuosina omaksunut asiassa perusteellisen tuntemuksen. Lisäksi sille osoitettua toimivaltaa kunnioittaen oikeudellisten asioiden valiokunta keskusteli asiasta, ja 21. toukokuuta se järjesti hyvin tärkeän kuulemisen. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden historiallinen toimivalta ympäristövastuukysymyksissä vastaa juuri teidän tulkintaanne työjärjestyksemme liitteestä VI, jossa tälle valiokunnalle osoitetaan vahingonkorvausoikeutta koskevat kysymykset alasta riippumatta.

Tässä direktiiviehdotuksessa vahingonkorvausoikeus langetetaan tietenkin saastuttajalle, ja pyydän jo nyt, että parlamentti voisi äänestää näiden kysymysten ja asioiden puolesta ja vahvistaa puhemiehistön tekemän päätöksen.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Jackson (PPE-DE), ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnan puheenjohtaja. - (EN) Arvoisa puhemies, ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta on sitä mieltä, että tämä asia tulisi ratkaista omassa valiokunnassani kolmesta syystä:

Ensiksi se perustuu perustamissopimuksen osaan, jossa käsitellään ympäristönsuojelua. Asia käsitellään ympäristöasioiden neuvostossa. Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnan vastuualueeseen kuuluvat ympäristöpolitiikan asiat; oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnan vastuualueeseen kuuluvat vahingonkorvausoikeusasiat. Itse asiassa tämän direktiivin avulla voidaan luoda kokonaan uusia keinoja taistella biodiversiteetille, sekä vesi- että maa-alueille, aiheutuneita ympäristövahinkoja vastaan ja jäsenvaltioiden viranomaisille voidaan sälyttää hallinnollinen taakka, jotta ne auttaisivat ehkäisemään ja hoitamaan ympäristövahinkoja. On harhaanjohtavaa ja yksinkertaistettua puhua ehdotuksesta ympäristövastuudirektiiviksi. Ehdotuksen tulisi sen sijaan viitata direktiiviksi ympäristövahinkojen ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi.

(Suosionosoituksia)

Toiseksi kolme varapuheenjohtajaa, joiden valitsemiseen kaksi ja puoli vuotta sitten käytimme puolitoista päivää, ovat yksimielisesti päättäneet, että tämä mietintö tulisi valmistella ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnassa. Minulla ei ole mitään tekemistä kahden varapuheenjohtajan kanssa, koska heidän poliittinen ryhmänsä on hyvin kaukana Britannian konservatiiveista. Kolmas varapuheenjohtaja oli jäsen Provan, jolla meidän tietojemme mukaan on vieläkin suora linja entisen pääministeri Thatcherin kanssa.

(Naurua)

Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta äänesti vastustavansa tehtävän antamista oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalle, vaikka täytyy myöntää, että äänestystulos saatiin niukalla enemmistöllä.

Kolmanneksi esittelijä Papayannakis tekee kovasti töitä tämän direktiivin kanssa. Arvostamme työtä, jonka jäsen Manders on tehnyt oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnan kannan puolesta. Minun täytyy kuitenkin todeta liberaali- ja demokraattipuolueen ryhmälle, että sillä ei ole mitään mahdollisuuksia saada jäsen Papayannakisia luopumaan esittelijän toimesta liberaaliryhmän jäsenen hyväksi.

(Naurua)

Tähän on yksinkertainen syy: jos liberaali- ja demokraattipuolueen ryhmä haluaisi toimia esittelijänä ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnassa, se olisi viimeisenä listallamme. Seuraavilla ryhmillä olisi etuoikeus: UEN, PSE, EDD, ja jopa sitoutumattomat sekä PPE-ryhmä ovat listalla ylempänä kuin liberaalit.

On olemassa vielä yksi mahdollisuus, jota kukaan ei ole huomannut. Mitä tapahtuu, jos äänet menevät tasan? Ehdotan, että äänten mennessä tasan, annamme asian naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnalle, joka parhaillaan etsii tekemistä.

(Naurua ja suosionosoituksia)

 
  
  

(Parlamentti hyväksyi puheenjohtajakokouksen ehdotuksen.)

 
  
MPphoto
 
 

  Van Hulten (PSE). - (EN) Arvoisa puhemies, työjärjestyspuheenvuorona haluan sanoa, että tänä aamuna puheenjohtajavaltio Tanskan toimintaohjelman keskustelussa käytettiin ensimmäistä kertaa "catch the eye" -menettelyä. Läsnäolijat ovat varmasti sitä mieltä, että menettely oli onnistunut. Istuntosalissa oli enemmän ihmisiä kuin tavallisesti tämänkaltaisen keskustelun aikana.

Valitettavasti kaikille ei ollut aikaa puhua, koska aikaa jäi vain puoli tuntia keskustelun jälkeen. Haluaisin teidän kauttanne pyytää neuvoston puheenjohtajalta, että tätä kokeilua jatkettaisiin tulevaisuudessa ja että menettelylle jätetään seuraavissa keskusteluissa enemmän aikaa.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. – En tiedä, oliko äskeinen työjärjestyspuheenvuoro, mutta se oli musiikkia korvilleni.

 
  
MPphoto
 
 

  Bautista Ojeda (Vihreät/ALE). - (ES) Arvoisa puhemies, kysymys ei ole työjärjestyskysymyksestä vaan muistutuksesta.

On kulunut vuosi siitä, kun puhkesi elintarvikekriisi, koska oliivien puristejätteestä saadusta öljystä löytyi alfabenzopyreeniä. Vielä ei ole ratkaistu oliiviöljypuristamojen ongelmaa. Vastuumme tuona hetkenä elintarviketurvallisuudesta oli erittäin suuri, mutta myös tällä parlamentilla on vastuu ratkaisujen löytämisessä taloussektorille, jolla on lisäksi keskeinen ja tärkeä ympäristötehtävä, kun se kierrättää voimakkaasti pilaannuttavia tuotteita.

 
  
  

Yksinkertaistettu menettely:

Ehdotus neuvoston ja komission päätökseksi EY:n ja Japanin hallituksen sopimuksen tekemisestä kilpailunvastaista toimintaa koskevasta yhteistyöstä (KOM(2002) 230 - C5-0290/2002 - 2002/0106(CNS)) (Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta)

(Parlamentti hyväksyi komission ehdotuksen.)

Antonios Trakatellisin laatima Euroopan parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunnan mietintö sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön kansanterveysalan toimintaohjelman (2003–2008) hyväksymisestä (PE-CONS 3627/02 - C5-0204/2002 – 2000/0119(COD)) (A5-0234/2002)

(Parlamentti hyväksyi yhteisen tekstin.)

Guido Podestàn ja Kathalijne Maria Buitenwegin laatima budjettivaliokunnan mietintö esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3/2002 varainhoitovuoden 2002 talousarvioon (SEC(2002) 626 – 00000/2002 – C5-0000/2002 – 2002/2128(BUD)) (A5-0248/2002)

(Parlamentti hyväksyi päätöslauselman.)

Antonios Trakatellisin laatima ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnan mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi geneettisesti muunnettujen organismien jäljitettävyydestä ja merkinnöistä ja geneettisesti muunnetuista organismeista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyydestä sekä direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta (KOM(2001) 182 – C5-0380/2001 – 2001/0180(COD)) (A5-0229/2002)

(Parlamentti hyväksyi lainsäädäntöpäätöslauselman.)

Karin Scheelen laatima ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnan mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi geneettisesti muunnetuista elintarvikkeista ja rehuista (KOM(2001) 425 – C5-0368/2001 – 2001/0173(COD)) (A5-0225/2002)

(Parlamentti hyväksyi lainsäädäntöpäätöslauselman.)

Giorgio Lisin laatima ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnan mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta 9 päivänä joulukuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/82/EY muuttamisesta (KOM(2001) 624 – C5-0668/2001 – 2001/0257(COD)) (A5-0243/2002)

(Parlamentti hyväksyi lainsäädäntöpäätöslauselman.)

Godelieve Quisthoudt-Rowohlin laatima teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietintö muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yritysten, tutkimuskeskusten korkeakoulujen osallistumista ja tutkimustulosten levittämistä koskevista säännöistä Euroopan yhteisön puiteohjelman 2002–2006 toteuttamiseksi (KOM(2001) 822 – C5-0017/2002 – 2001/0202(COD)) (A5-0203/2002)

(Parlamentti hyväksyi lainsäädäntöpäätöslauselman.)

Godelieve Quisthoudt-Rowohlin laatima teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietintö muutetusta ehdotuksesta neuvoston päätökseksi yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista koskevista säännöistä Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) puiteohjelman 2002–2006 toteuttamiseksi (KOM(2001) 823 – C5-0236/2002 – 2001/0327(CNS)) (A5-0205/2002)

(Parlamentti hyväksyi lainsäädäntöpäätöslauselman.)

Piia-Noora Kaupin laatima talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietintö Euroopan keskuspankin vuosikertomuksesta 2001 (C5-0196/2002 – 2002/2092(COS)) (A5-0220/2002)

(Parlamentti hyväksyi päätöslauselman.)

Anne Van Lanckerin laatima naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnan mietintö seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja seksuaali- ja lisääntymisoikeuksista (2001/2128 (INI)) (A5-0223/2002)

Kohta nro 25:

 
  
MPphoto
 
 

  Gollnisch (NI). (FR) Arvoisa puhemies, haluaisin vain ilmoittaa teille pienestä kielellisestä ongelmasta, joka koskee 25 kohtaa.

Ranskankielisen version kyseisessä kappaleessa suositellaan "hankkeen käynnistämistä" ilmaisulla "mise en branle" ("branler"-sanan slangimerkitys "naida, panna"). Pelkään, että seksuaalisuutta käsittelevässä mietinnössä tämä ilmaisu on hieman epäilyttävä, jopa sopimaton, ja omassa maassani se antaa aihetta nauruun mietinnössä, joka totta puhuen muilta osin antaa pikemminkin aihetta itkuun.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. – Varmistan, että käännöspalveluissa vältetään slangin käyttämistä.

(Parlamentti hyväksyi päätöslauselman.)

Äänestys on päättynyt.

 
  
MPphoto
 
 

  Bourlanges (PPE-DE). (FR) Arvoisa puhemies, haluaisin ilmoittaa ja haluaisin, että pöytäkirjaan merkitään, etten ole osallistunut yhteenkään tätä mietintöä koskevaan äänestykseen, sillä mielestäni on täysin kohtuutonta, että muutama viikko sen jälkeen kun äänestimme toimivallan tarkkaan jakoon tähtäävästä Lamassouren mietinnöstä päätämme – olen suunnilleen samaa mieltä mietinnön kanssa – antaa neuvoja jäsenvaltioiden hallituksille ja kansanedustuslaitoksille ja puuttua asiaan, joka ei kuulu toimivaltaamme.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. – Jäsen Bourlanges, tuo oli erittäin ovela tapa kiilata äänestysselityksissä jonon ohi.

 
  
MPphoto
 
 

  Van Lancker (PSE), esittelijä. - (NL) Arvoisa puhemies, kehottaisin kollegaani Bourlangesia ja muita hänen kanssaan samalla kannalla olevia kollegoja kysymään komission jäsen Byrneltä jossakin vaiheessa, eikö Euroopan unionilla tosiaankaan ole asiassa mitään tehtävää. Eilisiltaisessa vastauksessaan hän sanoi hyvin selvästi, että myös seksuaali- ja lisääntymisterveys kuuluu kansanterveyteen, jota koskevan jäsen Trakatellisin mietinnön me hyväksyimme juuri tuntia ennen omaa mietintöäni. Siispä, hyvät kollegat, jääkäämme odottamaan jatkoa.

 
  
  

ÄÄNESTYSSELITYKSET

 
  
  

Puhetta ryhtyi johtamaan
varapuhemies ONESTATrakatellisin mietintö (A5-0229/2002)

 
  
MPphoto
 
 

  McKenna (Verts/ALE). - (EN) Arvoisa puhemies, Vihreiden ja EFA-ryhmän (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen) puolesta ilmoitan olevani tyytyväinen tämän päivän äänestystuloksiin geneettisesti muunnetuista organismeista (GMO). Olemme edistyneet merkittävästi, sillä äänestimme ei-sallittuja GMO:ita vastaan, eli toisien sanoen vahingossa tapahtuvaa sekoittumista GMO:ihin vastaan. Tämä on hyvä asia, sillä ilman tätä tulosta olisimme jättäneet monikansallisille yrityksille takaportin auki.

On erittäin hyvä että kynnysarvo on laskettu 0,5 prosenttiin. Mietintö osoittaa myös, että jos teknisesti on mahdollista saada kynnysarvo alemmaksi, niin alempiin kynnysarvoihin tulisi myös päästä. Lupamenettely on tällä hetkellä vuodeksi kerrallaan. Lupa GMO:ista on voimassa vuoden, ja sinä aikana ihmiset voivat miettiä, onko luvan myöntäminen toisen kerran tarpeellista.

Yksi tämän päivän äänestyksen suurimmista pettymyksistä oli se, että GM-tuotteilla ruokituista eläimistä saatuja maito- ja lihatuotteita ei tarvitse merkitä. Kuluttajilla on oikeus tietää, onko heidän ostamansa maito saatu GM-rehulla ruokituista eläimistä tai onko heidän syömänsä liha peräisin GM-rehulla ruokituista eläimistä. Ihmisten käyttämällä ravinnolla ja eläimille annetulla ravinnolla on selvä yhteys. Tämä asia nousi selkeästi esille BSE-kriisin yhteydessä. On selvää, että eläimille syötetty ravinto aiheutti erittäin negatiivisia ja vakavia seurauksia kuluttajille.

Kuluttajalla on siis oikeus tietää asiasta ja oikeus valita. Oli valitettavaa, ettei tätä asiaa voitu tämänpäiväisessä mietinnön äänestyksessä kokonaan hyväksyä. Olemme kuitenkin etenemässä merkittävästi eteenpäin. Eurooppa osoittaa etenkin Yhdysvalloille, että haluamme laittaa kuluttajien asiat ensisijaiseen asemaan, eikä monikansallisilla yrityksillä ole oikeutta sanella kuluttajille, mitä heidän pitäisi tai ei pitäisi ostaa. Kuluttajilla on myös oikeus saada tietoa ja ymmärtää selkeästi mitä ovat ostamassa ja kuluttamassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Fatuzzo (PPE-DE). - (IT) Arvoisa puhemies, äänestin tätä asetusehdotusta vastaan. Mieleeni tulee, että käytämme paljon aikaa päättääksemme, mikä on syömässämme ruoassa hyvää ja mikä huonoa, mistä se koostuu, sisältääkö se geneettisesti muunnettuja organismeja vai ei, vaikka samaan aikaan lukuisilla ihmisillä maailmassa on nälkä, eikä heillä on mitään syötävää. Tämän sanottuani haluan kuitenkin sanoa antavani arvoa mietinnölle ja haluan sanoa, että minä ja eläkeläispuolue kannatamme GMO:ita. Kannatan kehitystä, eikä kehitystä voi pysäyttää. Tämä on minun mielipiteeni, ja olen vakuuttunut, että tulevaisuudessa ravintomme pitää sisällään monia geneettisesti muunnettuja organismeja. Tämän vuoksi äänestin ehdotusta vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Ebner (PPE-DE). - (DE) Arvoisa puhemies, kannatan läpinäkyvyyttä, avoimuutta ja kuluttajansuojaa, mehän kuulumme itsekin kuluttajiin. Me emme ole kuitenkaan saaneet läpinäkyvyydelle, avoimuudelle ja kuluttajansuojalle kannatusta siinä määrin kuin olisimme toivoneet. Käytännöllisen ratkaisun tulikokeen sijasta tämän parlamentin enemmistö asetti etusijalle perusratkaisun. Uskon, että tämä myös vielä niin kiihkeästi esitetty populismi ei ratkaise ongelmaa vaan lisää epävarmuutta entisestään. Tämä viitoitettu tie ei ole mielestäni valitettavasti kovinkaan käytännöllinen. Se lisää kuluttajien epävarmuutta, kuluttajien, joilla on määrä olla mahdollisimman paljon tietoa mutta myös niin paljon tietoa kuin on tarpeen. Tästä syystä olen äänestänyt mietintöä vastaan, koska se ei ole käytännöllinen ratkaisu vaan perusratkaisu.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernié (EDD), kirjallinen. – (FR) Kuluttajansuoja perustuu tuotteiden jäljitettävyyttä ja merkintöjä koskeviin selkeisiin ja täsmällisiin tietoihin.

Jos periaatteena on, että kuluttajien saatavilla on oltava GMO:ista vapaata ravintoa, vastustamme kynnysrajan asettamista ei-sallittujen GMO:iden satunnaiselle esiintymiselle. Sekä PPE:n kannattamaa yhden prosentin että PSE:n ehdottamaa puolen prosentin rajaa on mahdotonta hyväksyä. Unionissa ei-sallituiksi määriteltyjen GMO:iden osalta on sovellettava nollarajaa. Kuluttajat eivät käsittäisi kiellettyjen GMO:iden sallimista edes äärimmäisen pienissä määrissä.

Tuotteiden tarkan jäljitettävyyden periaatetta on sovellettava samalla tavalla EU:n ulkopuolisista maista peräisin oleviin tuotteisiin. Tuonnin ei tule johtaa siihen, että jäsenvaltioihin tuodaan vilpillisesti siirtogeenisiä tuotteita, joiden viljely ei ole jäsenvaltioissa sallittua.

Mitä tulee Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lausuntojen antamiseen, kannatamme tarkistuksia, jotka liittävät kiinteästi yhteen jäsenvaltioiden elintarviketurvallisuusviranomaiset sekä paikalliset ja alueelliset elintarvike- ja terveysviranomaiset.

Tässä GMO:ita koskevassa pulmallisessa asiassa, kuten muissakin, välttäkäämme liiallista keskittämistä, joka etäännyttäisi kansalaiset heidän jokapäiväistä elämäänsä koskevista päätöksistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Berthu (NI), kirjallinen. – (FR) Trakatellisin ja Scheelen laatimat mietinnöt viittaavat kahteen limittäiseen asetusehdotukseen, jotka osittain päällekkäisesti käsittelevät geneettisesti muunnettujen organismien hyväksyntää, jäljitettävyyttä ja merkintöjä.

Tämä esitystapa, joka tekee aiheesta vieläkin vaikeammin ymmärrettävän, johtuu ilmeisesti vain komission sisäisestä toimivaltakilpailusta. Kansalaisia kohtaan, joiden on jo nyt vaikea ymmärtää Eurooppaa, tällainen menettelytapa ei ole hyväksyttävä, ja tämän olisi yksistään pitänyt oikeuttaa palauttamaan kyseiset tekstit. Koska parlamentti ei näin arvokkaasti toiminut, se joutui äänestämään asiasta lievässä sekaannuksessa.

Mitä itse asiaan tulee, ajatuksena on antaa tiettyjä takuita GMO:iden hyväksymis- ja merkintämenettelyiden tiukkuudesta. Pääpiirteissään tuin tarkistuksia, joilla pyrittiin tekstin tiukentamiseen ja jotka usein hyväksyttiinkin, joten tästä näkökulmasta tulos ei näytä huonolta.

Valitettavasti komissio on sisällyttänyt näihin kahteen asetukseen sellaisen äänestys- ja päätöksentekomenetelmän, joka evää valtioilta vapaan valintamahdollisuuden. Esittelen sen Scheelen mietintöä koskevassa äänestysselityksessäni. Tämän takia äänestin tyhjää näiden kahden mietinnön osalta.

 
  
MPphoto
 
 

  Bordes, Cauquil ja Laguiller (GUE/NGL), kirjallinen. – (FR) Tämä mietintö paljastaa täydellä syyllä GMO:ita koskevan yhteisön lainsäädännön hajanaisuuden ja riittämättömyyden. Mutta kuinka asia edes voisi olla toisin? Suuret biotekniikan, kemian ja elintarvikealan yhtiöt eivät luonnollisestikaan toivo liian velvoittavaa sääntelyä, ja vielä vähemmän ne toivovat todellisen valvonnan toteutumista, varsinkaan kuluttajien oikeutettujen pelkojen leimaamassa nykytilanteessa.

Olisi tietenkin mahdollista määrätä näille yhtenäinen vaatimusjärjestelmä ja ennen kaikkea sallia, että yhteiskunta valvoo kyseisiä yhtiöitä. Eurooppalaiset toimielimet ovat kuitenkin liian kytköksissä työnantajiin ja näiden etuihin voidakseen todella asettaa näille velvoitteita millä tahansa alalla.

Me äänestämme tämän mietinnön puolesta ei siksi, että haluaisimme matkia niitä, jotka haluavat tehdä GMO:ista nykyajan hirviön, vaan siksi ettemme luota vähääkään kapitalistien valintoihin, jotka eivät perustu ennalta varautumisen periaatteeseen, vaan ainoastaan voitontavoitteluun. Vaikkakin ehdotetut toimenpiteet ovat osa eurooppalaisten ja amerikkalaisten trustien välistä kilpailusotaa, ne kenties johtavat hieman laajempaan avoimuuteen tai turvallisuuteen kuluttajien näkökulmasta.

Samoin perustein ja samoin varauksin, muun muassa mitä tulee luottamuksellisten tietojen kunnioittamiseen, mistä hyötyvät vain työnantajat, äänestimme Scheelen mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. - (PT) Kuluttajien oikeutta saada tietoa tuotteista, joita aikovat ostaa, ei saa vaarantaa sellaisten monikansallisten yritysten etujen vuoksi, jotka haluavat salata GMO:iden käytön maatalous- ja elintarviketuotannossa. Siksi on tärkeää, että komission ehdottamaa yhden prosentin rajaa merkinnöille alennetaan tai se jopa poistetaan kokonaan, koska ehdotettu kynnysarvo jättäisi merkinnöittä huomattavan määrän tuotteita, jotka on saatu tai johdettu geneettisesti muunnetuista organismeista.

Mietintö on siis askel myönteiseen suuntaan, koska se antaa kuluttajille lisää turvaa. Tämä selittää teollisuuden ja Yhdysvaltojen vastustuksen ja tekee mietinnön hyväksymisestä strategisesti tärkeän ei pelkästään Euroopan unionin kannalta, vaan myös siksi, että se osaltaan ehkäisee GMO:iden leviämistä kehitysmaihin. PPE:n ehdotukset ovat valitettavia. Luonnollisesti tällä hetkellä yritetään välttää pahinta. Tärkeintä olisi jatkaa uusien kauppalupien saamisen lakkautusta, mitä tulee GMO:ihin, koska, kuten tiedetään, ne sulkevat pois tulevaisuuden vaihtoehtoja. Tämä johtuu siitä, että ne ovat tie ilman paluuta ja niillä on ennalta arvaamattomia seurauksia ympäristölle, taloudelle ja ihmisten ja eläinten terveydelle.

 
  
MPphoto
 
 

  Goebbels (PSE), kirjallinen. – (FR) Olen kaikkien kuluttajien valistuneen suostumuksen kannalla. Kuluttajan saatavilla on oltava kaikki ne tiedot, joiden pohjalta hän voi arvioida, haluaako hän vai eikö hän halua ostaa tuotteita, jotka häntä miellyttävät. Jotta kuluttaja voisi tehdä valintansa, hänen täytyy saada puolueettomia tietoja. Tällä hetkellä tietyt tahot kuitenkin yrittävät pelotella kuluttajia, vaikka minkäänlaisia todisteita geneettisesti parannettujen tuotteiden mahdollisesta vahingollisuudesta ei ole olemassa, puhumattakaan geneettisesti parannetuilla tuotteilla ruokituista eläimistä peräisin olevista tuotteista. En käsitä, kuinka ruoka-ainetta voidaan kutsua "luonnonmukaiseksi", jos viisi prosenttia sen aineosista ei ole eloperäisiä, kun sitä vastoin ponnekkaasti tuomitaan kaikki tuotteet, jotka satunnaisesti sisältävät mitättömän määrän GMO:ita.

Euroopan on vihdoin näytettävä punaista korttia vihreälle fanatismille, joka on tehnyt GMO:iden metsästyksestä jokapäiväisen leipätyönsä. Unionin on laadittava säännöt, jotka vastaavat sitä vastuuntuntoista käytöstä, jota harjoittavat muun muassa Yhdysvaltojen, Kiinan, Intian ja Etelä-Afrikan kaltaiset valtiot, joissa on jo monien vuosien ajan ilman minkäänlaista ongelmaa tuotettu ja kulutettu geneettisesti paranneltuja tuotteita. Tämä on jatkoa maailmanlaajuiselle vuosituhantiselle perinteelle, jonka mukaan maanviljelijät ovat geneettisesti muuntaneet, valintojen ja risteytysten avulla, kaikki ne tuotteet, joita olemme vuosisatojen ajan kuluttaneet.

 
  
MPphoto
 
 

  Jackson (PPE-DE), kirjallinen. – Kannatan direktiiviä, jonka mukaan kuluttajan on saatava luotettavaa ja tärkeää tietoa, niin että he voivat päättää itse haluavatko he ostaa tai olla ostamatta elintarvikkeita, jotka sisältävät geneettisesti muunnettuja (GM) aineksia. Euroopan unionin ei tulisi vaatia sellaisten olemattomien määrien merkitsemistä, joita ei voi jäljittää lopputuotteessa. Tämä olisi suhteetonta, mahdotonta valvoa ja mahdollistaisi huijaamisen.

Kannatan 1 prosentin sääntöä. Mielestäni tämä on taso, joka luotettavasti voidaan saavuttaa modernin tekniikan mahdollisuuksilla.

Vastustan sellaista ajatusta, jonka mukaan geneettisesti muunnetulla rehulla ruokituista eläimistä saadut tuotteet tulisi merkitä. Tätä on myöskin mahdotonta valvoa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että GM-rehun siirtogeenistä DNA:ta ei voida löytää maidosta, lihasta tai munista.

GM-tekniikka antaa meille mahdollisuuden luoda ympäristöä säästäviä maatalouden muotoja, jolloin voidaan käyttää vähemmän torjunta-aineita, rikkakasvien torjunta-aineita sekä keinotekoisia lannoitteita. Uskon että järkevällä lainsäädännöllä voidaan asettaa luotettavat menetelmät GM-ainesten jäljittämiseksi, ja eurooppalaiset voisivat saada osakseen GM-elintarvikkeiden ja GM-rehun hyödyt ja silti olla kuluttamatta niitä, jos niin haluavat.

 
  
MPphoto
 
 

  Meijer (GUE/NGL), kirjallinen. - (NL) On epävarmaa, aiheutuuko kasvien ja eläinten geneettisistä muunteluista tulevaisuudessa vakavia ongelmia. Meidän on kuitenkin jo nyt otettava huomioon se mahdollisuus, että koko elämä, ja ristipölytyksen vaikutuksesta erityisesti kasvien elämä, muuttuu tästä syystä ja että ilmenee tauteja, joita vastaan ihmisillä ja eläimillä ei ole kunnollista vastustuskykyä. Sen sijaan, että asian asianmukaiseen tutkimiseen olisi varattu ensin aikaa, parlamentti päätti jo kaksi vuotta sitten antaa tilaa kaupallisille sovelluksille. Tämän ansiosta eräät yritykset voivat kerätä voittoa lyhyellä aikavälillä asialla, josta saattaa myöhemmässä vaiheessa aiheutua ennen muuta kustannuksia.

Nyt kun geneettisestä saastumisesta mahdollisesti aiheutuvien vaarojen ensimmäinen puolustuslinja on murtunut, on entistä tärkeämpää, että toinen puolustuslinja pitää. Geneettisesti saastuneiden tuotteiden pakkausmerkintöjen ansiosta kuluttajat saavat mahdollisuuden jättää ne ostamatta. Tämä on parempi ratkaisu kuin se, että tavalliset luonnolliset tuotteet saatettaisiin poikkeusasemaan määräämällä, että niissä on ilmoitettava, ettei niitä ole muunnettu geneettisin toimenpitein. On kuitenkin pelättävissä, että tavanomaiseen tapaan monet kuluttajat, ennen kaikkea pienituloiset kuluttajat, ostavat halvimpia tuotteita. Mahdollisien haittavaikutusten varominen on heille ylellisyyttä, johon heillä ei ole varaa. Pakkausmerkinnöillä voidaan siksi ratkaista ongelmasta vain pieni osa.

 
  
MPphoto
 
 

  Moreira da Silva (PPE-DE), kirjallinen. - (PT) Koska geneettisesti muunnettuja organismeja (GMO) koskeva lainsäädäntö on ollut hajanaista ja heikkoa eikä se ole pystynyt antamaan kuluttajille varmuutta ja teollisuudelle oikeusperustaa, kauppalupien myöntämisprosessit ovat olleet lakkautettuina EU:n tasolla jo kolme vuotta.

Olen iloinen lainsäädäntöehdotuksesta, jonka tänään hyväksymme (GMO:iden jäljitettävyydestä ja merkinnöistä), koska se tekee mahdolliseksi GMO:iden sekä niistä valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen rekisteröimisen ja niiden markkinoilla liikkumisen seurannan. Tällä tavalla helpotetaan kuluttajien valintoja ja tarvittaessa prosessia, jolla tuotteita vedetään pois markkinoilta. Kuitenkin olisi ollut parempi, että näistä säädöksistä olisi tehty yksi asetusehdotus kahden sijaan, kuten nyt on käynyt Euroopan unionin komission ehdotuksen kohdalla. GMO:iden lainsäädäntö on siis tarpeettomasti jaettu kahteen osaan.

Toisaalta direktiiviehdotus sisältää järjestelyjä, jotka liiallisen kunnianhimoisina voivat avata mahdollisuuden väärennöksille, kuluttajien harhaanjohtamiselle ja kilpailun vääristymiselle. Sääntöjen pitää olla selviä ja yksinkertaisia. Siksi tuen esittelijän tarkistusehdotuksia siten, että jäljitettävyys ja merkinnät saadaan koskemaan GMO:ita ja tuotteita, joissa havaitaan geneettisesti muunnettua DNA:ta tai geneettisesti muunnettuja proteiineja. Merkintöjen laajentaminen tuotteisiin, joissa ei ole jälkiä geneettisesti muunnetusta DNA:sta tai geneettisesti muunnetuista proteiineista, olisi täysin harhaanjohtavaa kuluttajan kannalta. Lisäksi sellainen järjestely olisi ristiriitainen asetuksen tavoitteiden kanssa ja taloudellisesti raskas sekä yrityksille että kuluttajille.

 
  
  

Scheelen mietintö (A5-0225/2002)

 
  
MPphoto
 
 

  Fatuzzo (PPE-DE). - (IT) Arvoisa puhemies, kannatan geneettisesti muunnettujen organismien markkinoille saattamista. Minua kuitenkin huolestuttaa, että tämä tapahtuu järjestäytymättömästi, ja ennen kaikkea niin, että rajoitetaan pienten liikkeenharjoittajien, pienten maanviljelijöiden ja pienten käsiteollisuusalan ammattilaisten toimintaa. Haluaisin, että kaikissa näissä asiakirjoissa, jotka direktiiveissä, asetuksissa koskevat elintarvikkeita ja myös tässä tapauksessa geneettisesti muunnettuja rehuja, pyrittäisiin aikaisempaa enemmän estämään se, että GM-ravinnon kehittyminen vahingoittaisi pieniä eurooppalaisia yrityksiä.

 
  
MPphoto
 
 

  Miller (PSE). - (EN) Arvoisa puhemies, haluan sanoa Euroopan sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmän puolesta, että tämänpäiväinen äänestys heijastaa toiveitamme olla lykkäämättä asioita ja parantaa tuotteiden jäljitettävyyttä.

Kuluttajat haluavat tietää käyttämiensä elintarvikkeiden ja juomien alkuperän ja sen, miten alkuperä voidaan selvittää ja testata. Tarvitsemme tehokkaita ehdotuksia alhaisimpien mitattavissa olevien kynnysarvojen asettamiseksi ja paremmat määritelmät sille, mikä voidaan puhtaasti määritellä tuotteeksi, jota ei ole geneettisesti muunnettu.

Äänestimme hyväksyttävän 0,5 prosentin kynnysarvon puolesta. Tuon arvon ylittävässä tuotteessa täytyy olla GMO-merkintä. Tämän arvon alittavat tuotteet eivät kuitenkaan takuuvarmasti ole tuotteita, joita ei ole geneettisesti muunnettu.

Meidän tulee edistää ajatusta, jonka mukaan tuotteiden merkitseminen kannustaa kehittämään sellaisia viljelyaloja ja tuotteita, joita ei ole geneettisesti muunnettu, eikä tyytyä siihen, että tuotteiden merkitseminen jää vain tämän ehdotuksen pyrkimykseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Berthu (NI), kirjallinen. – (FR) Scheelen mietinnössä tuetaan komission lopullisen ehdotuksen KOM (2001) 425 mukaisesti erittäin kiistanalaista keskitettyä eurooppalaista GMO:iden lupamenettelyä. Kyseisessä ehdotuksessa nimittäin viitataan epäselvästi komitologiaa koskevaan päätökseen 1999/468/EY, jonka mukaan:

1) Lupapäätökset tekee komissio jäsenmaiden edustajien muodostaman "sääntelykomitean" määräenemmistön puoltavan lausunnon pohjalta.

2) Mikäli komitea ei pääse asiasta yhteisymmärrykseen, asia viedään neuvostoon, mutta mikäli neuvosto ei hyväksy komission ehdotusta (määräenemmistöpäätöksellä) tai mikäli se ei sitä vastusta (yksimielisesti), päätöksenteko siirtyy takaisin komissioon, joka tekee päätöksen yksin.

Näin siis GMO-lupa voidaan antaa vastoin jäsenvaltioiden vähemmistön tahtoa ja jopa joissain tapauksissa vastoin enemmistön tahtoa. Tältä kohdin menettely ei sisällä minkäänlaista kansallista suojalauseketta, vaikka jokin valtio esimerkiksi ilmaisisi kansanäänestyksessä vastustuksensa tietyn GMO:n osalta.

Tämä menettely on silminnähden tarkoitettu antamaan komissiolle vapaat kädet, jotta tämä voisi myöntää lupia, joista hallitukset sen jälkeen sanoisivat: "Me emme voi asialle mitään, tämä on eurooppalainen sääntö." Näin toimii Brysselin demokratia.

 
  
MPphoto
 
 

  Isler Béguin (Verts/ALE), kirjallinen. – (FR) Euroopan parlamentti on ottanut suuren askeleen eteenpäin vastatakseen ravinnossa esiintyvien GMO:iden vaikutuksista huolestuneiden Euroopan kansalaisten pyyntöihin.

Äänestämällä Scheelen mietinnön puolesta parlamentti ilmaisi selkeästi vaatimuksensa kaikkien GMO:ita sisältävien tuotteiden merkitsemisestä (mukaan lukien esimerkiksi suklaa).

Vihreät ovat kuitenkin pahoillaan siitä, että kun eläimille annetut tuotteet määrätään merkittäviksi, lopputuotetta lihaa ei tarvitse merkitä. Tämä on mietinnön ainoa kielteinen kohta.

Jos karjankasvattaja voi valita eläimilleen GMO:ista vapaata rehua, kuluttaja ei puolestaan voi tietää sisälsikö eläimille annettu rehu GMO:ita vai ei. On valitettavaa, ettei parlamentti vienyt asiaa loppuun asti.

Vihreät ovat kuitenkin iloisia tästä EP:n edistysaskeleesta kohti kuluttajan kannalta entistä suurempaa avoimuutta, koska tavoitteena on, että kuluttaja voisi vapaasti valita GMO:ita sisältävien ja GMO:ista vapaiden tuotteiden väliltä.

 
  
MPphoto
 
 

  Krivine ja Vachetta (GUE/NGL), kirjallinen. – (FR) Komissio esittää geneettisesti muunnettujen eläimille tarkoitettujen elintarvikkeiden ja rehujen hyväksyntää ja merkintöjä koskevaa direktiiviä. Useassakin kohdassa tästä ehdotuksesta heijastuu elintarvikealan lobbausryhmien painostus. On erityisen vakavaa ehdottaa hyväksyttävää kynnysarvoa kaupallisten tuotteiden sisältämille GMO:ille, jotka ovat tunnetusti vaarallisia, joten siis kiellettyjä! Kuten Karin Scheele korostaa parlamentille laatimassaan mietinnössä: kyseisen toimenpiteen myötä "heikennetään biologista turvallisuutta koskevaa yhteisön lainsäädäntöä kokonaisuudessaan". Mitä tulee nykyisiin luvallisiin GMO:ihin, komissio ehdottaa erittäin korkeaa kynnysarvoa, jonka alittavista määristä ei tarvitsisi ilmoittaa kuluttajalle pakollisella merkinnällä. Me tuemme täten esittelijän ehdotusta alentaa kynnysarvoa 1 prosentista 0,5 prosenttiin. Samalla tavoin kannatamme kaikkia tarkistuksia, jotka vahvistavat direktiiviä lupamenettelyn ja suuren yleisön tiedonsaantioikeuden osalta.

Näiden ulkoapäin katsottuna teknisten seikkojen (merkinnät, jäljitettävyys) takana piilee keskeisiä poliittisia ja demokratiaa koskevia kysymyksiä, jotka saavat Ranskassa aivan erityistä vastakaikua aikana, jolloin José Bové, maalaisten keskusliiton johtohenkilö, on vangittuna, koska hän on taistellut maataloustuottajien oikeuksia, väestön terveyttä ja ympäristön laatua kunnioittavan ravinnon puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Pesälä, Pohjamo ja Väyrynen (ELDR), kirjallinen. - Haluan äänestyskäyttäytymiselläni huomioida maanviljelijöiden näkökulman GM-merkintöihin liittyen.

Nykyistä luotettavammat alkuperätiedot ovat tarpeen, jotta viljelijät voivat olla varmoja erityisesti EU:n ulkopuolelta ostamiensa tuotantopanosten sisällöstä. Nykyisellään viljelijä ei voi täysin taata tuottamiensa elintarvikkeiden tai raaka-aineiden GM-puhtautta. Vastuuta ei voi ottaa, jollei raaka-aineita pystytä valvomaan kattavasti.

Viljelijän ja samalla muunkin elintarvikeketjun oikeusturvan varmistamiseksi on tärkeää säilyttää GMO-merkintäraja 1,0 prosentissa. Rajan alentaminen ei merkittävästi paranna kuluttajansuojaa, päinvastoin se altistaa virheelliselle merkitsemiselle. Samoin kananmunien tai maidon, joiden varmistusprosessissa on ollut mukana GMO:ta, merkitseminen ei hyödytä sen kyseenalaisen luotettavuuden vuoksi. Viljelijä ei voi nykytekniikalla vakuuttua käyttämiensä raaka-aineiden GM-sisällöstä. Jäljitettävyyden ulottaminen kotieläintuotteisiin siinä tapauksessa, että eläinten ruokinnassa on käytetty GM-rehua, ei ole realistinen ajatus. Jäljitettävyys edellyttäisi tässä tapauksessa käytännössä kaikkien ruuan raaka-aineiden alkuperän seurantaa. Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnan esittämä kymmenen vuoden jakso seurantatietojen säilyttämiseen komission ehdottaman viiden vuoden sijaan on mielestäni kohtuuton. Näin pitkä ajanjakso seurantatietojen säilyttämiselle on käytännössä hankala eikä se tuo merkittävää lisäturvaa kuluttajalle.

Edellä olevien perustelujen vuoksi äänestin asiaan liittyvissä kohdissa viljelijän oikeusturvan tukemisen mukaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Thyssen (PPE-DE), kirjallinen. - (NL) Olen tyytyväinen, että tulimme täysistunnossa jälleen järkiimme, joskaan emme yhtään liian suuren enemmistön turvin. Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnan äänestyksen jälkeen järki tuntui olevan aivan hukassa.

Merkitsemis- ja jäljitettävyysvelvoitteen soveltamisalan laajentaminen eläimiin, joita on joskus niiden elinaikana ruokittu rehulla, joka koostuu tai on valmistettu kokonaan tai osittain GMO:ista tai sisältää tällaisia rehuaineita, oli liian kaukaa haettua. Onneksi nämä tarkistukset eivät menneet täysistunnossa läpi.

Ikävä kyllä tämä ei ollut tarpeeksi tämän mietinnön ja Trakatellisin mietinnön puolesta äänestämiseksi. Siksi oli tarpeen ottaa jäljitettävyys merkitsemisessä tärkeäksi erottavaksi tekijäksi. Vasta tuolloin pääsemme todella päätavoitteeseen eli kuluttajalle tarjottavaan mahdollisuuteen valita eri tuotteiden välillä. Tätä valinnanmahdollisuutta ei nyt taata, ja tilaisuus on menetetty. Nyt johdamme monet kuluttajat väärille jäljille.

 
  
  

Lisin mietintö (A5-0243/2002)

 
  
MPphoto
 
 

  Fatuzzo (PPE-DE). - (IT) Arvoisa puhemies, miten monta kertaa Eurooppaa kierrellessämme olemme nähneet upeita kaupunkeja ja kauniita maalaismaisemia? Vierailin hiljattain Skotlannissa, jossa näin upeita nummia, todellisen paratiisin kenen tahansa silmissä. Miten monesti me sitä vastoin päädymme kaupunkeihin, joissa miljoonien asukkaiden ohella on haitallisia ja vaarallisia yrityksiä, jotka voivat olla minä päivänä tahansa aiheena tässä direktiiviehdotuksessa, jolla halutaan välttää vaarallisista aineista aiheutuvat suuronnettomuudet? Hyvä jäsen Lisi, suuressa viisaudessanne te ehdotitte tässä asiakirjassa, että haitalliset ja vaaralliset yritykset siirrettäisiin kauas asutusalueilta. Miten voisin olla kannattamatta tätä erinomaista ja viisasta ehdotusta? Siksi äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Ainardi (GUE/NGL), kirjallinen. – (FR) Lisin mietinnössä mennään pitemmälle kuin komission ehdotuksissa, sillä pyrkimyksenä on Seveso 2 -direktiivin muuttaminen selvästi sitovammaksi.

Edistysaskeleita on korostettava: räjähdysalttiisiin aineisiin sovellettavien kynnysrajojen alentaminen, uusien syöpää aiheuttavien aineiden ja tiettyjen kaivosalan toimintojen mukaan ottaminen, varastoinnin huomioiminen mahdollisena vaarallisuustekijänä tiettyjen aineiden osalta.

Mietinnössä ilmaistaan tarve ottaa mukaan yritysten työntekijät, hyödyntää näiden käytännön kokemus, ammattitaito ja koulutus, jotta saavutettaisiin parempi turvallisuustaso.

Mietinnön toinen erittäin myönteinen kohta on halu parantaa avoimuutta, suuren yleisön tiedonsaantia ja paikallisen väestön osallistumista kaikilla turvallisuuden osa-alueilla.

Kuitenkin turvallisuussuunnitelmien laadinnasta puuttuu vielä työterveys- ja turvallisuustoimikuntien todellinen huomioon ottaminen.

Alihankinnan osalta mietinnössä suositellaan henkilöstöjen yhdistämistä ja kouluttamista. Kuitenkaan alihankinnan logiikkaa ei aseteta kyseenalaiseksi. Yritysjohtojen maksimaalisen kannattavuuden tavoite, joka heijastuu valtavana alihankinnan osuutena, on kuitenkin vastoin pyrkimystä saavuttaa korkein mahdollinen turvallisuustaso.

Mietinnössä ei myöskään korosteta tarpeeksi kyseisten yritysten johdon vastuuta.

Näistä huomioista huolimatta sekä yllä mainitsemistani syistä äänestän mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Bordes, Cauquil ja Laguiller (GUE/NGL), kirjallinen. – (FR) Peräkkäin tapahtuneet Enscheden (Alankomaat), Baia Maren (Romania), Donanan (Espanja) ja AZF:n (Toulouse) suuronnettomuudet ovat saaneet neuvoston ja Euroopan parlamentin ryhtymään toimiin vaarallisten aineiden käyttöä koskevan lainsäädännön tiukentamiseksi. Parempi tosin myöhään kuin ei milloinkaan. Kuitenkin vaikka äänestystulos olisikin myönteinen, kuten me toivomme, ei lainsäädäntö ole riittävän sitova, eikä sen turvin voida velvoittaa työnantajia lisäämään vastuullisuuttaan yhteisöä kohtaan.

Täytyy muistaa, että tämä vastuuntunnottomuus muodostaa vakavan vaaran lähiympäristön asukkaille ja jopa laajemmin, mutta myös ja ennen kaikkea näiden vaarallisten yritysten työntekijöille.

Merkitsee kuitenkin paljon, että mietinnön laatija perusteluissaan varoittaa ennalta varautumisen periaatteen tiukasta tulkinnasta, joka voisi tarpeettomasti rangaista teollisuutta. Tämä suopeus työnantajia kohtaan, vaikka tekstissä periaatteessa pyritäänkin suuronnettomuusvaarojen torjunnan vahvistamiseen, ennustaa uusia ei aineiden vaarallisuudesta vaan yritysten voitontavoittelusta johtuvia suuronnettomuuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Meijer (GUE/NGL), kirjallinen. - (NL) Alankomaissa Enscheden kaupungissa 13. toukokuuta 2000 kokonaisen korttelin tuhonnut suuri ilotulitusonnettomuus osoitti, että turvallisuus oli olemassa vain paperilla. Yritys oli hakenut ja saanut kaikki tarvittavat luvat, joten mikään ei voinut mennä vikaan. Ympäristön asukkaille ei tiedotettu varastotilan tosiasiallisesta käytöstä, niin ettei kukaan osannut huolestua asiasta tai vaatia turvatoimien tiukentamista. Kahden päivän kuluttua pyysin Euroopan komissiolta mahdollisimman suurta julkisuutta ja Seveso II -direktiivin soveltamista. Muutamaa viikkoa myöhemmin keskustelin kolmen muun alankomaalaisen Euroopan parlamentin jäsenen kera komission jäsenen Wallströmin kanssa, ja hän lupasi antaa ehdotuksen Seveso-direktiivin tiukentamisesta, josta tänään äänestetään.

Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta on oikeutetusti edelleen tiukentanut ehdotuksia vaarallisten yritysten sulkemisen, henkilöstökoulutuksen, kansalaistiedotuksen sekä turvallisuusselvitysten ja pelastussuunnitelmien julkisen saatavuuden osalta. Tällä välin on valitettavasti havaittu myös vastakkaista liikehdintää. Rotterdamin kunta on valittanut, että sen asema maailman suurimpana satamana on uhattuna siksi, että monissa laivakuljetuksissa on mukana kiinalaisia ilotulitteita sisältäviä kontteja eikä niiden saapumista satamaan voida uusien turvallisuusvaatimusten perusteella enää sallia. Antwerpen sallisi tällaisten alusten pääsyn satamaan, minkä jälkeen ilotulitteet kuljetettaisiin Rotterdamiin kuorma-autolla, mikä on vielä paljon vaarallisempaa. Tämäkin ongelma on vielä ratkaistava.

 
  
MPphoto
 
 

  Titley (PSE), kirjallinen. - (EN) Olen tyytyväinen tähän mietintöön, joka kehottaa ryhtymään toimiin kaupunkialueella tapahtuvien teollisuusonnettomuuksien torjumiseksi. Ranskan Toulousessa sekä Alankomaissa tapahtuneet traagiset tapahtumat ovat murheellisia esimerkkejä siitä, ettei nykyisellä lainsäädännöllä pystytä tehokkaasti suojelemaan Euroopan kansalaisia. Vasta kun EU saa aikaan sopivat arviointimenetelmät vaarallisten aineiden uhkista voimme varmistua siitä, että mahdollisten suuronnettomuuksien estämiseksi on tehty kaikki mahdollinen.

Lopuksi haluan sanoa, että olen tyytyväinen vaatimukseen rankaisutoimenpiteiden käyttöönotosta niitä omistajia kohtaan, jotka eivät noudata nykyistä tai tulevaa lainsäädäntöä. Koska alihankkijayritykset ovat tärkeässä asemassa teollisuudessa, on lisäksi tärkeää, että nämä toimenpiteet ulotetaan koskemaan myös heitä.

 
  
  

Quisthoudt-Rowohlin mietintö (A5-0203/2002)

 
  
MPphoto
 
 

  Fatuzzo (PPE-DE). - (IT) Arvoisa puhemies, tämä mietintö koskee parlamentin päätöstä yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumisesta tieteelliseen tutkimukseen ja tutkimustulosten levittämiseen. Mielestäni tämä asiakirja on hyvin tärkeä, mutta syy, minkä vuoksi äänestin sen puolesta haluaisin korostaa, että pidän vieläkin tärkeämpänä, että Euroopan unioni sitoutuu tekemään kaikkensa, jotta tutkijat jäisivät Eurooppaan. Meidän on tarjottava enemmän panoksia ja taloudellista apua tutkimukselle omistautuvien hyväksi, jotka ovat aina loisteliaasti keksineet uusia tapoja, joilla helpottaa ihmisen elämää missä päin maailmaa tahansa. Uskon, että Euroopan unionin entistä suurempi panos Euroopassa olisi todella tarpeen paitsi nykyisille eläkeläisille, myös niille, jotka elävät tulevaisuudessa onnellisina Euroopassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Caudron (NI), kirjallinen. – (FR) Olen tyytyväinen siihen, että kuudenteen puiteohjelmaan liittyvä lakipaketti saadaan tänään päätökseen. Olemme pitäneet kiinni sitoumuksistamme, kun hyväksyimme toukokuussa 2002 kuudetta puiteohjelmaa kokonaisuudessaan koskevan mietinnön ja kesäkuussa 2002 erityisohjelmia koskevat mietinnöt sekä vihdoin heinäkuussa 2002 osallistumissäännöt, jotka luovat oikeudelliset ja taloudelliset puitteet tutkimustoimintaa ohjaavien suuntaviivojen täytäntöönpanolle vuoteen 2006 asti.

Annan tunnustukseni jäsen Quisthoudt-Rowohlin tähän asti tekemästä työstä. Hän ei ole säästellyt ponnistuksiaan, jotta nämä kolme toimielintä löytäisivät kompromisseja, jotka mahdollistavat asiakirjojen hyväksynnän ensimmäisessä käsittelyssä.

Komissio pyrkii useisiin tavoitteisiin, joita olemme tukeneet alusta asti: yksinkertaisempien määräysten laatiminen, hallinnon nopeuttaminen ja supistaminen, yhteisön taloudellisten etujen suojaamisen vahvistaminen.

Useita ongelmallisia kohtia ilmaantui kuitenkin nopeasti. Käsittelen tässä ainoastaan yhteisvastuuta. Komission ehdotuksessa määrättiin, että kaikki osanottajat ovat yhteisvastuussa EY:n talousarviosta tulevista varoista, muiden osallistujien hallinnoimat varat mukaan lukien. Tämän käytännön rajat tulivat nopeasti vastaan. Siten usean epämuodollisen kolmikantaneuvottelun tuloksena päätettiin, että kukin osallistuja on vastuussa hänelle maksetusta yhteisön rahoitusosuuden määrästä.

(Äänestysselitys keskeytettiin työjärjestyksen 137 artiklan mukaisesti.)

 
  
MPphoto
 
 

  Marques (PPE-DE), kirjallinen. - (PT) Onnittelen jäsen Quisthoudt-Rowohlia erinomaisesta mietinnöstä, jonka hän on meille esittänyt, ja annan sille täyden tukeni. Hyväksyn, kuten esittelijäkin, komission omaksuman lähestymistavan, jossa helpotetaan rahoituksen saantia yksinkertaistetun lainsäädännön ja osallistujille taatun toiminnan joustavuuden myötä.

Haluaisin kuitenkin mainita erään kohdan, joka liittyy yhteisön syrjäisimpiin alueisiin ja johon tein tarkistusehdotuksen, koska pidin sitä hyvin tärkeänä: on välttämätöntä, että syrjäisimpiin alueisiin liittyviin ohjelmiin sisältyy arvonlisäyksen kriteerin tiukentaminen. Kuudennen puiteohjelman johdanto-osassa viitataan tarpeeseen huomioida syrjäisimpien alueiden erityispiirteet, kun kyse on ohjelmaan pääsystä. Eurooppalaisen arvonlisäyksen kriteerin tiukentamisella voidaan nimittäin ehkäistä syrjäisimpien alueiden rankaiseminen sillä, että on vaikea löytää ulkopuolisia kumppaneita, jotka olisivat halukkaita yhteistyöhön syrjäisillä alueilla sijaitsevien laitosten kanssa, vaikka projektit olisivat hyvälaatuisia.

 
  
  

Quisthoudt-Rowohlin mietintö (A5-0205/2002)

 
  
MPphoto
 
 

  Fatuzzo (PPE-DE). - (IT) Arvoisa puhemies, toisessa jäsen Quisthoudt-Rowohlin mietinnössä käsitellään Euroopassa harjoitettavaa ydinvoimaa koskevaa tutkimusta ja toimintaa, ja erityisesti siinä käsitellään kaikkea Euratomin perustamissopimukseen sisältyvää. Käytän tilaisuuden hyväkseni ja ilmoitan äänestäväni tämän päätöksen puolesta korostaakseni sekä omasta puolestani että eläkeläispuolueen edustajana täällä Strasbourgissa, että kannatan ydinvoimaa. Kannatamme kuitenkin ennen kaikkea sitä, että Eurooppa päättää vihdoinkin, pitääkö meidän kehittää ydinvoimaa vai pysäyttää sen kehittäminen. Joko ydinvoima on vaarallista ja haitallista, jolloin se on sitä kaikkialla Euroopassa, tai sitten ydinvoimassa on tulevaisuus, ja se merkitsee tiedettä ja kehitystä, jolloin se pitää ottaa käyttöön kaikissa Euroopan unionin valtioissa. Olen vakuuttunut, että tämä olisi myönteinen asia kaikille Euroopan kansalaisille, sekä eläkeläisille että työtä tekeville ja nuorille.

 
  
  

Kaupin mietintö (A5-0220/2002)

 
  
MPphoto
 
 

  Fatuzzo (PPE-DE). - (IT) Arvoisa puhemies, äänestin Kaupin mietinnön puolesta, jossa palautetaan mieliimme, minkälainen vuosi 2001 oli euron, Euroopan yhteisen rahan, ja erityisesti Euroopan keskuspankin kannalta. Korostan tässä mietinnössä sitä osaa, joka minun on sanottava, että se on hieman puutteellinen koskee makrotaloutta, toisin sanoen valtioiden talousarvioita ja niiden vaikutusta Euroopan keskuspankin aloitteisiin. Samalla toivon, että jäsenvaltiot pitäisivät talousarvioissaan huolen siitä, että kansalaisten etujen mukaisesti oltaisiin varovaisia sosiaalikuluissa, joista kansalliset eläkelaitokset joutuvat huolehtimaan, ja että harjoitettaisiin tietynlaista oikeudenmukaisuutta kaikkien kansalaisten kohdalla, eikä epäoikeudenmukaisuutta, kuten valitettavasti liian usein tapahtuu.

 
  
MPphoto
 
 

  Berthu (NI), kirjallinen. – (FR) Euroopan keskuspankin vuosikertomuksen 2001 esipuheessa Wim Duisenberg esittää mielenkiintoisen henkilökohtaisen mielipiteen yhdentymisestä. Hän arvioi, että yhdentyminen tulee saamaan aivan uuden sysäyksen, koska yhtenäisvaluutta kannustaa kansalaisia vaatimaan jäljellä olevien maiden välisten esteiden poistamista. Ja hän päättää esipuheensa seuraavasti: "Euroopan yhdentymisestä voisi toisin sanoen tulla entistä enemmän alhaalta ylöspäin suuntautuva, Euroopan kansalaisten alulle panema prosessi ja vähemmän poliitikkojen ja asiantuntijoiden ajama ylhäältä alaspäin -prosessi."

Tämä teksti sisältää kaksi tunnustusta: ensinnäkin nykyinen toimielinjärjestely on epävakaa. Toiseksi Euroopan rakentaminen on tähän asti ollut ennen kaikkea "poliitikkojen ja asiantuntijoiden" asia.

Silti ajatus, että Euroopan kansalaiset voisivat yhtenäisvaluutan vuoksi vaatia lisää yhdentymistä vaikuttaa meistä kyseenalaiselta. Epäilemättä tätä toivovat eurokraatit, jotka haluaisivat, että kansalaiset vihdoin sanoisivat heille, että he ovat olleet oikeassa alusta asti. Toistaiseksi kuitenkaan mitään tämän suuntaista kehitystä ei ole havaittavissa.

Sitä paitsi Duisenbergin kuvaama prosessi ei itse asiassa ole spontaani, vaan pikemminkin kyse on ylhäältä johdetusta prosessista, joka perustuu yhtenäisvaluutan olemassaoloon. Taas kerran manipulointia.

 
  
MPphoto
 
 

  Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. - (PT) Äänemme tätä mietintöä vastaan on päivänselvä, mikä johtuu mietintöön sisältyvistä väitteistä, erityisesti väitteestä "ylivoimaisesti tärkein tavoite muihin verrattuna on hintojen vakauden säilyttäminen", koska siinä ei oteta huomioon kasvua ja työllisyyttä, vaan puolustetaan vakaussopimuksen mielettömyyttä vedoten "maltillisen palkkapolitiikan" jatkamiseen. Samoin pidetään kiinni vanhasta kapitalistisesta reseptistä "työläiset maksakoot kriisin", vaikka palkoista voittoihin siirretyt tuottavuuden hyödyt eivät lisänneet sijoituksia tai työllisyyttä, vaan saman pienen ryhmän rikastumista kuin aina ennenkin.

Mietinnössä unohdetaan nykyinen taloussuhdanne ja vedotaan edelleen vapauttamiseen, yksityistämiseen, pääomamarkkinoiden integraatioon ja tietysti työn joustavuuteen ja pidetään epäoikeudenmukaisena sitä, että EKP:n toimintaa Yhdysvaltain keskuspankin osalta arvostellaan, ja unohdetaan, että sovellettu deflaatiopolitiikka johti työttömyyteen samalla, kun tiukka rahapolitiikka ei sallinut 1990-luvun loppupuolen talouskasvun täyttä hyödyntämistä. Kansainvälisesti tunnettujen taloustieteilijöiden, kuten Solow'n, lisäksi tätä arvostelua tukee myös Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomissio.

 
  
MPphoto
 
 

  Meijer (GUE/NGL), kirjallinen. - (NL) EKP muistuttaa vahvasti yksityisesti omistettua vanhanaikaista setelipankkia. Syynä pankin kansallistamiseen valtion omistamaksi pankiksi oli se, että rahankierron kuuluu olla demokraattisesti valvottu viranomaisen perustehtävä. Tällainen politiikka koskee valuuttakursseja, korkoja, liikkeelle lasketun rahan määrää ja vaikutuksia työllisyyteen, yhdyskuntapalveluihin, ympäristönsuojeluun ja kuluttajahintoihin. Kun keskitetty Euroopan setelipankki irrotetaan poliittisen puuttumisen ulottumattomiin, katkaistaan äänestäjien ja edellä mainitun viranomaisen perustehtävän välinen sidos, ja näin olemme entisessä sadan vuoden takaisessa epätyydyttävässä tilanteessa.

Kertomuksen käsitteleminen vuosittain parlamentissa on toki kiintoisaa, koska näin voidaan lausua vastakkaisia mielipiteitä noudatetusta ja odotettavissa olevasta politiikasta, mutta itse pankin ei tarvitse niistä piitata. Sillä on jopa taipumuksena osoittaa näkyvästi, että sen toimet ovat täysin vastakkaiset sille, mitä poliitikot haluavat määrätä. Jäsen Kaupin mukaan pankki on jälleen suoriutunut tehtävästään loistavasti, mutta siitä voivat mielipiteet erota. Se, että euro on nyt taas lähes dollarin arvoinen, johtuu Yhdysvaltojen rakenteellisesti liian alhaisesta verotustasosta suhteessa väistämättömiin julkisiin menoihin sekä puolustusmäärärahojen tuhlaukseen. Olen yksinomaan tyytyväinen ehdotukseen, jonka mukaan luottamuksellisuutta rajoitettaisiin tekemällä pöytäkirjoista julkisia.

 
  
MPphoto
 
 

  Patakis (GUE/NGL), kirjallinen. – (EL) Vastustamme jyrkästi EKP:n armottoman kovaa monetaristista politiikkaa, epätasa-arvon, työntekijöiden laajenevan hyväksikäytön ja eurooppalaisten monopolien voittojen ja etuoikeuksien turvaamisen politiikkaa.

Vakaussopimuksen tiukan noudattamisen ja inflaation torjunnan nimissä vaaditaan jatkuvasti palkkojen pienentämistä ja rakenteellisia muutoksia työmarkkinoille päätavoitteena työmarkkinaehtojen vieläkin suurempi joustavuus. Niin kutsutun "yritysten ja sijoitusten terveen toimintaympäristön" nimissä tuetaan suurpääoman ahneutta piittaamatta taloudellisista ja sosiaalisista seurauksista, työntekijöiden epävarmuudesta ja turvattomuudesta sekä työntekijöiden harteille sälytetystä raskaasta taloudellisesta taakasta.

EKP:n korkopolitiikka seuraa amerikkalaista korkopolitiikkaa, ja sitä heikentää olennaisesti tarve rahoittaa keinottelusuunnitelmia, jotka objektiivisesti johtavat paitsi ei-tuotannollisiin sijoituksiin myös epäeettisiin keinottelubisneksiin pörssimarkkinoilla, joiden kustannukset jäävät tuhansien irtisanottujen työntekijöiden ja huijattujen sijoittajien maksettaviksi.

Viimeaikaiset skandaalit amerikkalaisissa pörsseissä, ensiksi Enron, nyt Worldcom ja Xerox, skandaalit, joita nyt paljastuu myös eurooppalaisissa yrityksissä, ovat johtaneet piensijoittajien säästöjen ryöstöön ja eläkerahastojen ja vakuutusyhtiöiden talletusten rosvoamiseen sekä tuhansien työntekijöiden uhraamiseen voitontavoittelun alttarilla.

 
  
  

Van Lanckerin mietintö (A5-0223/2002)

 
  
MPphoto
 
 

  Ahern (Verts/ALE). - (EN) Arvoisa puhemies, ilmoitan Vihreät ja Euroopan vapaa allianssi -ryhmän puolesta, että olemme tyytyväisiä mietintöön, ja onnittelen mietinnön esittelijää. Hänen suuntaansa esitettiin suurta painostusta, jotta mietintö olisi vedetty pois tai siihen olisi tehty kompromisseja. Häntä voi onnitella siitä, että hän piti puolensa.

Mietinnön mukaan aborttien määrä on suuri niissä maissa, joissa sukupuolivalistus on vähäistä ja ehkäisymenetelmiä ei yleisesti käytetä. Mietinnön mukaan aborttia ei tulisi missään tapauksessa käyttää ehkäisymenetelmänä. Uskon, että kaikki olemme samaa mieltä siitä, että tämä asia on huolestuttava.

Mietinnön mukaan naisten lisääntymisterveyden ja lisääntymisoikeuksien säilyttämiseksi abortin tulisi olla turvallinen, laillinen ja kaikille mahdollinen. Jokin aika sitten Irlannissa korkein oikeus päätti tapauksen X osalta, että raskauden keskeytys on laillinen, jos äiti on todellisessa hengenvaarassa ja jos vaara voidaan poistaa ainoastaan keskeyttämällä raskaus. Tämä tarkoittaa, että abortti on Irlannissa laillinen, mutta siitä ei ole säädetty lakeja. Tämä huolestuttaa tietenkin lääkäreitä, jotka eivät voi työskennellä lainsäädännön puitteissa ja jotka eivät siksi tunne voivansa noudattaa tätä korkeimman oikeuden päätöstä.

Irlantilaisnaisten mahdollisuus aborttiin on huolestuttava asia. Yli 6 600 irlantilaisnaiselle tehtiin viime vuonna abortti Isossa-Britanniassa. Viime aikoina on selvitetty niitä tilanteita, joissa EU:n kansalaiset hakevat muista maista terveyspalveluja, jotka eivät ole heidän käytettävissään heidän kotimaassaan. Haluaisin kuulla komission selityksen sille, miten tämä voi toissijaisuusperiaatteen mukaisesti käytännössä toimia.

 
  
MPphoto
 
 

  Fatuzzo (PPE-DE). - (IT) Arvoisa puhemies, kuten hyvin monet PPE-DE-ryhmän jäsenet, minäkin äänestin tätä asiakirjaa vastaan paitsi sen sisällön vuoksi, joka ei täysin heijasta ideologiaamme abortista ja seksuaaliongelmista, jotka koskevat Euroopan kansalaisten terveyttä, mutta äänestin sitä vastan myös siksi, että näin haluan korostaa sitä tosiasiaa, että vaikka hyväksynkin, että puhumme tästä tärkeästä asiasta, haluaisin ja toivoisin meidän puhuvan yhtä usein myös vanhusten terveydestä, eläkeläisten elämästä ja siitä mitä tapahtuu miksipä ei eri sukupuolten välisissä suhteissa eläkeläisten elämässä. Arvoisa puhemies, kuvitelkaa, jos täällä olisi 200 eläkeläispuolueen edustajaa: näistä asioista puhuttaisiin silloin varmasti nykyistä enemmän!

 
  
MPphoto
 
 

  Banotti (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, en äänestänyt Van Lanckerin mietinnöstä monista syistä, joita jäsen Ahern on jo tässä maininnut, mutta jätin äänestämättä myös siksi, että mietinnössä on myös joitakin erittäin hyviä kohtia.

Mietinnössä todetaan selkeästi, että aborttia ei tulisi käyttää perhesuunnittelumuotona. Olen itse YK:n hyvän tahdon lähettiläs lisääntymisterveysasioissa. Olen joutunut toteamaan, kuinka HIV-tartuntojen ja aidsiin sairastuneiden määrä on noussut hälyttävästi, ei ainoastaan kehitysmaissa mutta myös ehdokasvaltioissa. Mielestäni lisääntymisterveyteen liittyvät palvelut ovat jokaisen oikeus ja ne tulisi olla kaikkien ulottuvilla.

Irlannissa ei ole lainsäädäntöä abortista. Tämä mietintö aiheuttaa monia ongelmia tulevaan valtiosäännön muuttamisessa. Irlannissa aborttien määrä on luvattoman suuri.

Ymmärrän täysin, ettei Euroopan unionilla ole toimivaltaa tässä asiassa, mutta kuten komission jäsen Byrne on todennut, lisääntymisterveys kuuluu olennaisena osana kunnolliseen terveydenhoitopalveluun.

 
  
MPphoto
 
 

  Vatanen (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, äänestin tätä mietintöä vastaan, koska en usko asian kuuluvan unionin toimivaltaan. Vaikka mietinnössä esitetään monia hyviä kohtia, siinä puhutaan myös oikeuksista. Kenen kustannuksella nämä oikeudet toteutetaan? Oikeudet toteutetaan syntymättömän lapsen kustannuksella ja samalla myös ihmisyyden kustannuksella. Ihmisyyttä koskevia asioita ei varmasti voida alistaa politiikan keploteltaviksi. Kun rakennamme parempaa maailmaa, täytyy rakentamisen perustua varmoihin perustuksiin. Ihmiselämästä ei voida päättää äänestämällä. Se ei voi perustua enemmistö- tai vähemmistöpäätöksiin.

Jos solidaarisuutemme ei voi ulottua haavoittuvimpaan olentoon, syntymättömään lapseen, olemme ihmiskuntana rakentamassa huomisen maailmaa hiekkaperustuksille, jotka tulevat kastumaan syntymättömän lapsen kyynelistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Posselt (PPE-DE). - (DE) Arvoisa puhemies, tämä mietintö ei ole pelkästään hyökkäys toissijaisuusperiaatetta ja itälaajentumisen monimutkaista prosessia vastaan, vaan se on myös ristiriidassa Euroopan unionin perus- ja perustamisperiaatteiden kanssa. Abortti on lapsivastainen, naisvastainen ja ihmisyyden vastainen. Lapsivastainen, koska se tappaa syntymättömiä lapsia. Naisvastainen, koska se alentaa naiset vieläkin enemmän miesten manipuloinnin kohteeksi, mikä usein torjutaan. Ja ihmisyyden vastainen, koska se kyseenalaistaa ihmiselämän alun, lopun ja koko sen arvon, henkilön arvon hedelmöitymisestä luonnolliseen kuolemaan saakka. Abortti on siksi niiden unionin perusperiaatteiden vastainen, jotka Adenauer, Schuman ja de Gasperi muotoilivat. Perusperiaatteiden, jotka ovat tehneet unionistamme sen, mikä se on tänään ja minä sen on määrä säilyä.

Haluaisin sanoa kaikille tahoille, jotka arvostelevat nyt parlamenttia. Älkää arvostelko parlamenttia vaan sitä niukkaa enemmistöä, joka on piiskannut tämän mietinnön läpi, ja huolehtikaa siitä, että seuraavassa parlamentissa on toisenlainen enemmistö!

 
  
MPphoto
 
 

  Cushnahan (PPE-DE). – (EN) Arvoisa puhemies, äänestin mietintöä vastaan, koska aborttilainsäädäntö ei kuulu Euroopan unionin toimivallan piiriin. Näin ollen Euroopan parlamentin ei pitäisi edes keskustella mietinnöistä, jotka luovat tällaisen vaikutelman, ja näin pelotella turhaan monia Euroopan kansalaisia.

Kyseisen ongelman tekee vielä monimutkaisemmaksi se, että Irlannissa järjestetään pian toinen kansanäänestys Nizzan sopimuksen hyväksymisestä. Ottamalla nyt esille aborttia käsittelevän aiheen Euroopan parlamentti vain puhaltaa lisää tuulta irlantilaisten euroskeptikkojen purjeisiin. He tulkitsevat tänään toimitetun äänestyksen todisteeksi siitä, että Eurooppa haluaa ujuttaa abortin Irlantiin vastoin sen tahtoa ja että kyseessä on näin ollen epädemokraattinen hanke. Vaikka tämä ei mitä ilmeisimmin pidäkään paikkansa, mietinnön hyväksyminen tänään sekä yhteisen maatalouspolitiikan puolivälin uudistaminen sellaisena kuin sitä on ehdotettu tekevät Nizzan sopimuksen ratifioinnin huomattavasti epävarmemmaksi. Jos näin tapahtuu, tämän mietinnön tukijoiden saavuttaman voiton hinta on valitettavasti liian kova, ja he joutuvat vastuunkantajiksi, jos Irlannin kansa äänestää uudelleen sopimusta vastaan.

Vetoan kollegoihini Euroopan parlamentissa, että he eivät enää valmistelisi mietintöjä sellaisista aiheista, joissa meillä ei ole toimivaltaa, vaan keskittyisivät sen sijaan niihin eurooppalaisen lainsäädännön aloihin, joilla käytetään yhteispäätösmenettelyä.

 
  
MPphoto
 
 

  Arvidsson, Cederschiöld, Grönfeldt Bergman ja Stenmarck (PPE-DE), kirjallinen. (SV) Esittelijä Van Lanckerin mietinnössä on monia asioita, joita me maltillisen kokoomuspuolueen jäsenet pidämme hyvinä ja tärkeinä. EU:lla ei ole eikä sillä pidäkään olla toimivaltaa tässä asiassa.

Olemme sen vuoksi päättäneet tukea niitä tarkistuksia, jotka merkitsevät tekstin poistamista sillä perusteella, että abortin ja seksuaaliopetuksen kaltaiset kysymykset eivät kuulu EU:n toimivaltaan. Tuimme myös tarkistusta 7, josta kantamme käy selvästi ilmi. Lopullisessa äänestyksessä vastustimme koko mietintöä.

 
  
MPphoto
 
 

  Berthu (NI), kirjallinen. – (FR) Onneksi Van Lanckerin mietinnöllä, jonka Euroopan parlamentti juuri hyväksyi (huolimatta siitä, että äänestin mietintöä vastaan), ei ole mitään oikeudellista merkitystä. Pyrkimyksessään antaa neuvoja sukupuolivalistuksesta ja abortin laillistamisesta mietinnön laatijat eivät nimittäin epäröi sekaantua jäsenvaltioiden ja jopa ehdokasvaltioiden toimivaltaan.

Muodoltaan teksti on tyypillinen esimerkki EU:n toimivallan laajentamismenetelmistä. Komission jäsen Byrne selitti eilen illalla, etteivät "seksuaali- ja lisääntymisoikeudet" tietenkään suppeassa mielessä sisälly perussopimuksiin, mutta että toisaalta "lisääntymisterveys" voidaan liittää yleiseen kansanterveyteen, jonka osalta komissiolla on joitakin lisätoimivaltuuksia. Joka tapauksessa toissijaisuusperiaatteen todellisen valvonnan puuttuessa EU:n toimielimet ovat vapaita sanomaan mitä tahansa.

Asiasisällöltään Van Lanckerin mietinnössä käsitellään abortin herkkää aihetta liian kevyesti. Jokaisen valtion on voitava vedota omiin arvoihinsa ja omiin suuntauksiinsa. Joka tapauksessa on myönnettävä, että valtio ei voi sitä estää, mutta on vaikea suositella, että sille näytettäisiin iloisesti vihreää valoa.

 
  
MPphoto
 
 

  De La Perriere (NI), kirjallinen. – (FR) Tässä mietinnössä miehet ja naiset samaistetaan eläimiin, jotka eivät kykene hallitsemaan seksuaalisia viettejään, jotka johtavat väistämättä yhdyntään.

Ehdottamalla nykyisten jäsenvaltioiden sekä laajemmin myös ehdokasvaltioiden välistä yhteistyötä seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien alalla, komissio ilmaisee, mikä on keskustelun tuleva suunta: aborttien yleistyminen ja perheiden hajoaminen.

Komission tahto saattaa tämän alan kansallisia politiikkoja lähemmäksi toisiaan on osa valtioiden sisäisen yhteiskuntaelämän järkeistämistä – standardointia – ja tämä identiteettieroista piittaamatta. Aborttikäytännön yleistämisen ohella mietinnössä suositellaan aborttiin liittyvien tukipalveluiden perustamista, kun taas hätää kärsivät äidit jätetään oman onnensa nojaan. Järjettömyys on huipussaan, kun komissio pyytää jäsenvaltioita olemaan nostamatta syytettä laittomista aborteista!

Tämän lisäksi mietinnössä esitetään nuorille ja lapsille suunnattuja tiedotus- ja tietoisuuden lisäämistoimia. Nämä toimenpiteet kuitenkin loukkaavat lapsen koskemattomuutta ja ainoastaan edesauttavat tämän irtaantumista perheestä, jonka oleellista kasvatuksellista roolia ei kunnioiteta.

 
  
MPphoto
 
 

   Ferrer (PPE-DE), kirjallinen. - (ES) Haluan ensiksi todeta, että mielestäni on vakava poliittinen virhe, että puheenjohtajakokous on antanut laatia mietinnön, joka rikkoo selvästi toissijaisuusperiaatetta, kun Irlannissa sitä paitsi pidetään kohta kansanäänestys. Tästä syystä äänestin mietintöä vastaan. Euroopan unionilla ei ole toimivaltaa seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvissä kysymyksissä – kuten komission jäsen Byrne meille eilen selkeästi muistutti – vaan ne kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan. Tästä on osoituksena, että mietinnössä ei tehdä lainsäädäntöehdotuksia, vaan siinä ainoastaan annetaan suosituksia jäsenvaltioiden ja ehdokasvaltioiden hallituksille.

Äänestin mietintöä vastaan kuitenkin erityisesti siksi, etten ole lainkaan samaa mieltä sen sisällöstä. Ihmiselämän arvo on säilytettävä, eikä sitä saa tuhota. Asianmukaisia sukupuolivalistuspolitiikkoja, perhesuunnitteluun tai ehkäisyvälineisiin liittyvää neuvontaa ja seksuaaliterveyspalveluja voidaan edistää, mutta abortin laillistamisen suositteleminen on asia erikseen. Oikeus elämään menee minkä tahansa muun oikeuden yläpuolelle, myös naisen oikeuksien yläpuolelle, ja sen puolustamisen on oltava viranomaisten harjoittamien politiikkojen ensisijainen tavoite.

(Äänestysselitystä on lyhennetty työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti.)

 
  
MPphoto
 
 

  Heaton-Harris (PPE-DE), kirjallinen. – (EN) Yhdistyneen kuningaskunnan valtuuskunta PPE-DE-ryhmässä äänestää tätä mietintöä vastaan, sillä se merkitsisi Euroopan unionin päätösvallan ulottamista sellaisille aloille, jotka eivät tällä hetkellä kuulu Euroopan unionin toimivallan piiriin.

 
  
MPphoto
 
 

  Keppelhoff-Wiechert (PPE-DE), kirjallinen. - (DE) Kristillisdemokraattien ryhmä on torjunut Euroopan parlamentissa päättäväisesti van Lanckerin mietinnön "Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja seksuaali- ja lisääntymisoikeudet", ja voin vain tukea tätä kantaa.

Me emme saa sivuuttaa kansallisten katolisten maallikkoliikkeiden ja -järjestöjen huolestuneisuutta ehdokasvaltioissa. Tämän mietinnön aihe ei kuulu EU-politiikan toimivaltaan. Toissijaisuusperiaatteen mukaan tällaisia aiheita koskevat päätökset on tehtävä kansallisella tasolla.

Olen erittäin huolestunut, että ennen kaikkea niin sanottua hätäehkäisyä – katumuspilleriä – edistetään yleisenä käytäntönä. Siten ehdotettaisiin abortin laillistamista jäsenvaltioissa ja ehdokasvaltioissa.

Aiheen erityisen arkaluonteisuuden vuoksi mietinnön hyväksyminen aiheuttaa laajentumisprosessia koskevia kielteisiä reaktioita ehdokasvaltioissa ja rasittaa tätä prosessia tarpeettomasti. Mietinnössä esitetään voimakkaita vaatimuksia ehdokasvaltioiden hallituksille, jotka eivät osallistu millään tavalla päätöksenteko-ohjelmaan. Olen syvästi vakuuttunut, että sellainen menettelytapa ei joka tapauksessa sovellu edistämään luottamusta EU:n demokraattisiin päätöksentekoprosesseihin.

 
  
MPphoto
 
 

  Krivine ja Vachetta (GUE/NGL), kirjallinen. – (FR) Van Lanckerin "seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja –oikeuksia" koskeva mietintö tukee myönteisesti pyrkimystä kannustaa jäsenvaltioita ja ehdokasvaltioita kehittämään lisääntymisterveyttä koskevaa tiedotusta ja palveluiden saatavuutta. Erot ovat nimittäin hyvin suuria eri Euroopan maiden välillä, kuten myös jokaisen maan rikkaiden ja köyhien välillä. Sama pätee seksuaaliseen väkivaltaan, joka on edelleen todellinen ja laaja ilmiö. Mietinnössä siis kehotetaan valtioita aloittamaan ilmaisten tai erittäin halpojen ehkäisyvälineiden jakelu, laillistamaan abortti, kehittämään nuorille suunnattuja todellisia tiedotus- ja valistustoimia sekä seksuaalisen väkivallan uhreiksi joutuneille naisille suunnattuja tukitoimia.

Mietinnöllä on painoarvoa lähinnä suuntaa-antavassa mielessä, sillä Euroopan unioni ei voi päättää valtioiden toimivaltaan kuuluvasta terveyspolitiikasta. Toisin sanoen kyseessä on mielenkiintoinen edistysmielinen kannustus, jolla pyritään parantamaan niiden tuhansien naisten asemaa, jotka joutuvat turvautumaan aborttiin dramaattisissa olosuhteissa, joskus henkensä uhalla. Tämän ovat hyvin ymmärtäneet ne taantumukselliset jäsenet, jotka ovat tehneet kaikkensa estääkseen tekstiä koskevan keskustelun ja äänestyksen: mielenosoituksia, uhkauksia, valtavia määriä sähköpostiviestejä. Äänestimme luonnollisesti mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Lulling (PPE-DE), kirjallinen. - (DE) Sosialistinen esittelijä on tehnyt tästä valiokunta-aloitteisesta mietinnöstä, jonka naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta sai laatia, kommunististen ja vihreiden avustajiensa myötävaikutuksella tekstin, jossa kehotetaan taisteluun abortin ja ehkäisyn puolesta. Pitkän päätöslauselmaesityksen 20:stä perustelukappaleesta 14:stä ja 31 kohdasta 17 on omistettu näille aiheille aivan kuin naisilla ei olisi mitään muita ongelmia myös heidän lisääntymisterveytensä yhteydessä.

Se itsepintaisuus, jolla tämä yhtenäinen vasemmisto seurasi tätä tavoitettaan ottamatta huomioon vahinkoja, joita se voisi aiheuttaa esimerkiksi Nizzan sopimuksen ratifioinnista Irlannissa järjestettävän toisen kansanäänestyksen tai ehdokasvaltioissa järjestettävien kansanäänestysten yhteydessä, ja ottamatta myöskään huomioon sitä tosiasiaa, ettei EU:lla ole toissijaisuusperiaatteen ansiosta ehdottomasti minkäänlaista toimivaltaa tällä alalla, lähentelee mielestäni jo valitettavaa häiriytynyttä kutsumustietoisuutta.

Koska asia on näin eikä näitä aborttifanaatikkoja voitu valitettavasti valistaa järjellä ja realismilla paremmasta, äänestin tätä mietintöä vastaan.

Päätän puheenvuoroni sanomalla selkeästi ja selvästi, että aborttia ei saa korottaa perhesuunnittelun ensisijaiseksi välineeksi. Ei voi myöskään olla niin, että niin sanottua katumuspilleriä jaetaan ilmaiseksi kouluissa, mikä houkuttelee välinpitämättömyyteen ja tukee oletusta, joka viime kädessä vapauttaa miehet kokonaan vastuustaan ja vaatii naisilta, erityisesti nuorilta naisilta, heidän terveytensä vaarantamista. Näin ei toki voi olla!

 
  
MPphoto
 
 

  Marchiani (UEN), kirjallinen. – (FR) Van Lanckerin mietintö on todellinen painajainen. Siinä käsitellään seksuaalisuus- ja lisääntymiskysymyksiä viittaamatta kertaakaan elämän syntyyn. Mietintöä lukiessa tulee sairaalloinen vaikutelma, että raskaus on väkisinkin murhenäytelmä. Tosin liian monet raskaana olevat naiset kärsivät inhimillisestä tai aineellisesta ahdingosta. Eikö velvollisuutemme ole siis pikemminkin toimia kuin paeta? Abortti on helppousratkaisu, jota tarjoaa yhteiskunta, joka kuolee, koska se ei enää kunnioita elämää.

Painottakaamme sen sijaan vastaanottokeskusten perustamista ahdingosta kärsiville äideille; tarjotkaamme todellisia inhimillisiä, aineellisia ja taloudellisia keinoja helpottaa heidän ahdinkoaan; antakaamme jälleen arvoa ja yhteiskunnallista ja taloudellista tunnustusta joidenkin vanhempien valinnalle hoitaa lastaan ja keskeyttää tämän takia ammatillinen uransa; helpottakaamme adoptiomenettelyjä…

Hedonistisen ja materialistisen ideologisen taistelun nimissä, osoituksena täydellisestä inhimillisyyden kieltämisestä, halutaan torjua niin sanottu ei-toivottu lapsi, samalla tavoin kuin hankkiudutaan eroon vanhuksesta, joka on muka rasitteena. Valitkaamme tämän kuolemankulttuurin sijaan elämä sen alusta aina luonnolliseen kuolemaan saakka ja valitkaamme lapset, jotka ovat tulevaisuutemme.

 
  
MPphoto
 
 

  Meijer (GUE/NGL), kirjallinen. - (NL) Maailmassa, jossa miehet ovat ottaneet itselleen hallitsevan aseman, nainen on tuomittu tyydyttämään miehen seksuaalisia tarpeita, synnyttämään ja kasvattamaan lapset ja tekemään kotitaloustyöt. Maailmassa, jossa kaikilla ihmisillä on yhtäläiset oikeudet, mahdollisuudet ja valinnanvapaus, nainen päättää itse, kuinka hän järjestää elämänsä, kenen kanssa hän on mahdollisesti sukupuolisuhteessa ja kenen kanssa hän haluaa lapsia, jos haluaa.

Useimmissa EU:n jäsenvaltioissa on jo säädetty, että naisen mielestä epätoivottu raskaus voidaan keskeyttää hänen aloitteestaan lääketieteellisesti vastuullisella tavalla. Vielä parempi on, jos tällaiset raskaudet vältetään esimerkiksi helposti saatavissa olevan ehkäisyvalistuksen avulla. Tällaisilla toimilla vältetään ne tilanteet, joissa ihmiset joutuvat kasvattamaan lapsia, joita he eivät ole halunneet tai joita he eivät vielä ole halunneet. Näin vältetään myös sellaiset tilanteet, joissa raskauksia keskeytetään vanhaan vaaralliseen tapaan sukkapuikon ja saippuaruiskun avulla tai tekemällä kallis matka ulkomaille.

Tällaisen kehityksen vastustusta odotan toki islamin fundamentalistisen tulkinnan piiristä, koska siinä lähtökohtana on nimenomaan naisen ja miehen eriarvoisuus, mutta en odota sitä eurooppalaisten kristittyjen valtavirrasta. Van Lanckerin luonnoksessa ei velvoiteta mitään jäsenvaltiota mihinkään, siinä yritetään ainoastaan oppia toinen toisiltamme, jotta voitaisiin kehittää parhaita käytäntöjä.

 
  
MPphoto
 
 

  Muscardini (UEN), kirjallinen. - (IT) Seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja seksuaali- ja lisääntymisoikeuksia koskeva mietintö on muun muassa haitaksi miehen ja naisen väliselle tasa-arvolle. Lisäksi kun puhutaan lisääntymisoikeuksista, eikä lasten hankkimisoikeuksista, päädytään lopulta siihen, että nainen mielletään eräänlaiseksi "hautojaksi" tai jonkinlaiseksi koneeksi. Alleanza Nazionale -puolue torjuu tämän mekaanisen ajattelutavan ihmiselämän syntymisestä, ja torjumme myös sellaisen kulttuurillisen ajattelutavan, joka on vastoin naisen vapautta nauttia oikeudesta syntyvän lapsen elämään. Emme myöskään voi hyväksyä väitettä, jonka mukaan abortista tulee ehkäisymenetelmä, ja olemme vakuuttuneita, että terveyden suojelemiseksi kaikkien lääkkeiksi katsottavien tuotteiden hinnat pitää olla sellaiset, että niitä voidaan saada käyttöön lääkärin kirjoittaman reseptin kautta.

Muistutamme lisäksi, että:

- Terveysasioissa toimivalta kuuluu kansallisille valtioille, samoin kuin eettisissä kysymyksissä tehtävät valinnat.

- Mietinnössä ei vähimmässäkään määrin käsitellä ongelmia, jotka liittyvät elinoikeuksiin ja oikeuteen saada elää arvokasta elämää, eikä siinä käsitellä liioin kysymyksiä, joista olemme itsepintaisesti puhuneet komissiolle, esimerkkinä rahasto, jolla autettaisiin taloudellisista tai psykologisista ongelmista kärsiviä naisia, jotka haluaisivat vaikeuksistaan huolimatta viedä raskauden päätökseen. Mietinnössä ei myöskään käsitellä nyky-yhteiskunnan esittämiä ajatuksia, kuten kiintymyksen osoittamista sen laajassa merkityksessä tai sukupuolivalistukseen liittyvän kiintymyksen osoittamista.

- Naisen arvoa ja hänen osallistumistaan yhteen elämän tärkeimmistä tapahtumista eli äitiyteen käsiteltiin vain lisääntymisen tai seksuaalioikeuden hallinnan kannalta.

(Työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti lyhennetty teksti.)

 
  
MPphoto
 
 

  Queiró (UEN), kirjallinen. - (PT) Tänään parlamentissa nähtiin sitä, mikä aidoimmillaan edustaa EP:n käsitystä toissijaisuusperiaatteesta. En pelkästään viittaa sääntelykiihkoa ilmentävään äänestykseen yli 400 tarkistuksesta eri mietinnöissä, mikä edustaa täydellistä vastakohtaa käsitykselle yksinkertaistetusta ja yksinkertaistavasta Euroopan unionista, ainoasta, josta voi tulla kansalaisille helpommin lähestyttävä. Viittaan myös Van Lanckerin mietintöön seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvistä oikeuksista sekä tämän mietinnön hyväksymiseen, koska se edustaa sietämätöntä tungettelua ei vain yksilöiden omantunnon vaan myös jäsenvaltioiden vallankäytön piirissä.

Äänestin siis mietintöä vastaan, en pelkästään sen keskeistä sisältöä, joka suurelta osin on maassani ratkaistu kansanäänestyksellä, vaan myös sitä tungettelevaa menettelyä vastaan, joka tässä äänestyksessä valitettavasti omaksuttiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Ribeiro e Castro (UEN), kirjallinen. - (PT) Mietintö ja siihen liittyvä äänestys saavat kuulostamaan naurettavilta lausunnot, joita olemme kuulleet toissijaisuusperiaatteesta tai jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeuden kunnioittamisesta. Vasemmiston mielestä oikeutta ei ole, kaikki riippuu vain ideologisesta tavoitteesta, johon pyritään. Itse asiassa juuri tungettelemalla alueelle, jonne ei ole toivottu, unionista tulee monien mielissä epäsuosittu, syystä tai toisesta. Mutta jos todella haluamme keskustella siitä, kuka vaikuttaa keneen pitkällä aikavälillä, olen sitä mieltä, että se on Portugalin abortin laillistamista vastustava ja oikeutta elämään suojeleva humanistinen lainsäädäntö, joka tullaan omaksumaan muissakin valtioissa tämän vuosisadan aikana. Geenitutkimuksen, embryologian, fetologian ja lääketieteen löytöjen valossa 2000-luvulla ei voi enää pitkään kieltää tosiasiaa, joka tunnetaan koko ajan vain yksityiskohtaisemmin: jokaisen abortin kohdalla on syntymässä yksilöllinen, ainutlaatuinen ja ainutkertainen ihminen, jonka ihmisarvo pitää tunnustaa ja jota pitää suojella kaikin tavoin. Sinä päivänä, jona ihmisarvoa pidetään etusijalla Euroopassa ja kaikki edustamme oikeusvaltiota kaikille, kukaan ei voi ylpeillä näiden vuosikymmenten tilastoluvuilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Sacrédeus (PPE-DE), kirjallinen. (SV) Olen vastustanut tätä mietintöä.

Aborttia koskeva kysymys ei kuulu Euroopan tasolle sen vuoksi, että kansanterveyteen liittyvät asiat kuuluvat kansalliseen toimivaltaan. Me kristillisdemokraatit olemme sitä mieltä, että olisi väärin antaa EU:n vastuulle Ruotsin eduskunnan ja muiden kansallisten parlamenttien lainsäädäntövalta, kun kyse on syntymättömän lapsen oikeusturvasta. Tämä kysymys on niin olennainen ihmisten ja valtioiden moraalikäsitysten, elämän loukkaamattomuuden ja ihmisarvon kannalta sekä niin selvästi sidoksissa kansojen erilaisiin perinteisiin, että siitä on jatkossakin päätettävä kansallisissa parlamenteissa.

Aborttia koskeva kanta määritellään selkeästi 12 kohdassa: "Euroopan parlamentti suosittaa, että naisten lisääntymisterveyden ja -oikeuksien takaamiseksi abortista pitäisi tehdä laillinen kaikkialla ja turvallinen ja mahdollinen kaikille naisille."

Tässä kohdassa Euroopan parlamentti ei selvästikään ole valmis ottamaan mitenkään huomioon sitä tosiasiaa, että monet jäsenvaltiot – mukaan lukien Irlanti, Portugali ja Saksa – ovat sillä kannalla, että sikiön lähdettäminen on täysin ristiriidassa sen periaatteen kanssa, että valtion tärkein tehtävä on elämän, erityisesti puolustuskyvyttömän, suojelu.

 
  
MPphoto
 
 

  Scallon (PPE-DE), kirjallinen. – (EN) Olen hyvin hämmästynyt, että puheenjohtajakokous olisi voinut hyväksyä Van Lanckerin mietinnön, vaikka siinä käsitellään aiheita, jotka eivät kuulu Euroopan unionin toimivallan piiriin. Terveydenhuoltopalvelut, abortti ja koulutus ovat yksinomaan jäsenvaltioiden ja ehdokasvaltioiden velvollisuuksia, joista nämä päättävät perustuslakinsa ja lainsäädäntönsä mukaisesti.

Mitä tulee Irlannin kantaan, perustuslain 40 pykälän 3 momentin 3 alakohdassa tunnustetaan sikiön oikeus elämään, samoin kuin äidin vastaava oikeus elämään. Tämän perustuslain pykälän nojalla abortti on laiton Irlannissa.

"Katumuspilleri", jonka vaikutus perustuu valmistajan mukaan alkaneen raskauden keskeytykseen, on niin ikään laiton Irlannin lainsäädännön mukaan eli rikkomuksista ihmisiä vastaan annetun lain 1861 58 ja 59 pykälän mukaan.

Irlannin perustuslain 42 pykälän 1 momentin mukaan valtio tunnustaa perheen lapsen ensisijaiseksi ja luonnolliseksi kasvattajaksi ja takaa kunnioittavansa vanhempien luovuttamatonta oikeutta ja velvollisuutta huolehtia mahdollisuuksiensa mukaan lastensa uskonnollisesta ja moraalisesta, älyllisestä, ruumiillisesta ja sosiaalisesta kasvatuksesta (42.1).

(Lyhennetty työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti)

 
  
MPphoto
 
 

  Theorin (PSE), kirjallinen. (SV) Naisten oikeus päättää itse kehostaan on perusoikeus, jota ei saa heikentää. Sen vuoksi en voi tukea tarkistuksia 2 ja 5, enkä tietenkään niitä tarkistuksia, jotka heikentävät tätä oikeutta.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. – Keskeytämme nyt työmme. Istuntoa jatketaan klo 15.00.

(Istunto keskeytettiin klo 13.32 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

 
  
  

Puhetta ryhtyi johtamaan
varapuhemies VIDAL-QUADRAS ROCA

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö