Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Fuld tekst 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Tirsdag den 22. oktober 2002 - Strasbourg EUT-udgave

Adgang til Rådets følsomme oplysninger på det sikkerheds- og forsvarspolitiske område
MPphoto
 
 

  Turco (NI). - (IT) Hr. formand, jeg vil gerne rette en varm tak til hr. Brok for, at han sammen med Europa-Parlamentets formand har taget initiativ til en mere klar og nøjagtig regulering af Parlamentets adgang til Rådets følsomme dokumenter. Selv om aftalen har nogle mangler, som ordføreren selv gjorde opmærksom på ved at sige, at Parlamentet har været nødt til at give Rådet nogle indrømmelser, er den i det mindste et skridt i retning af en større demokratisk kontrol.

Som medlem af Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder er det efter min mening ubegribeligt, at Europa-Parlamentet tydeligt nægtes adgang til dokumenter om retlige og indre anliggender netop på nogle områder, hvor bestemmelserne vedrører borgernes friheder og rettigheder direkte.

På Rådet (retlige og indre anliggender) den 14. og 15. oktober drøftede man rammeafgørelsen om narkotika, og det sidste disponible dokument i registeret er fra juni. I mellemtiden har flere dokumenter cirkuleret, uden at Europa-Parlamentet har fået kendskab til dem.

Hvorfor må borgerne ikke få at vide, hvilket kompromis det danske formandskab har foreslået? Man er måske bange for, at det skal komme frem, at ministrene i Rådet i al hemmelighed ikke respekterer mandatet fra deres regering, deres parlament og borgerne, og at de på EU-plan gør noget, som de ikke er modige nok til at gøre på nationalt plan?

Selv ikke den danske minister, Lene Espersen, turde i dag forklare Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder, hvad dette kompromis går ud på. For at komme med endnu et eksempel var der efter indenrigs- og justitsministrenes møde den 14. og 15. oktober hele 20 dokumenter af de 39 dokumenter, der blev drøftet, som ikke blev offentliggjort i registeret.

Efter vores mening bør man holde op med denne behandling af Europa-Parlamentet og de borgere, som har valgt det, og som fortsat bliver ydmyget af Rådet på denne skandaløse måde.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik