Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 Hakemisto 
 Koko teksti 
Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 17. joulukuuta 2002 - Strasbourg EUVL-painos

Talousarvio 2003 (neuvoston muuttama)
MPphoto
 
 

  Turco (NI).(IT) Arvoisa puhemies, minäkin haluan keskittyä jäsen van Damin tapaan käsittelemään puheenvuorossani tiettyä budjettikohtaa enkä vähiten siksi, että kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan jäsenenä olen voinut seurata tätä asiaa tiiviisti. Kyseinen budjettikohta on B7-6310, joka koskee pohjoinen-etelä-yhteistyötä huumeiden ja niiden väärinkäytön torjunnassa. Ensin kansalaisvapauksien ja -oikeuksien valiokunta, sitten budjettivaliokunta ja lopuksi täysistunto päätti yksimielisesti estää uusien määrärahojen myöntämisen ja ottaa nykyiset maksumäärärahat varaukseen, koska tällä budjettikohdalla ei ollut parlamentin mielestä oikeusperustaa. Sillä ei ollut parlamentin mielestä oikeusperustaa, koska komission olisi pitänyt esittää parlamentille arviointikertomus toimista, joita yhteisö on rahoittanut tässä budjettikohdassa jo lokakuussa 2000, ja ehdottaa uutta asetusta. Tätä budjettikohtaa on sen sijaan rahoitettu ainakin kahden varainhoitovuoden ajan ilman oikeusperustaa.

Välittömästi täysistunnon äänestyksen päättymisen jälkeen komissio kertoi budjettivaliokunnan puheenjohtajalle, ettei tällä budjettikohdalla ollut itse asiassa oikeusperustaa, vaikka komission jäsen oli toistuvasti esittänyt juuri päinvastaisia väitteitä vastatessaan parlamentin esittämiin kysymyksiin. Komission jäsen oli näissä vastauksissaan todennut, että tätä budjettikohtaa rahoitetaan tarkasti määritellyn oikeusperustan nojalla ja että tätä budjettikohtaa voitaisiin rahoittaa edelleenkin arvioinnin puuttumisesta huolimatta. Meille kerrottiin myöhemmin, että arviointi olikin itse asiassa jo tehty. Tämä arviointi, jossa olisi pitänyt käsitellä 21. lokakuuta 1997 annettua asetusta ja joka oli komission mukaan toimitettu parlamentille heinäkuussa 2002, ei saapunut ainakaan koskaan kansalaisvapauksien ja -oikeuksien valiokunnan sihteeristöön. Onnistuin joidenkin vaikeuksien jälkeen kaivamaan sen esiin. Tämä asiakirja on 9. toukokuuta 2002 päivätty lopullinen kertomus, jonka kansalaisvapauksien ja -oikeuksien valiokunta olisi todellakin voinut arvioida, jos meillä olisi ollut siihen aikaa. Näin olisi ehkä vältetty tämä uutta talousarviota koskeva tilanne, jossa komissio, parlamentti ja neuvosto ovat yhdessä vapauttaneet varauksessa olevat määrärahat nyt, kun arviointi näyttää olevan olemassa. Tässä arvioinnissa keskitytään kansilehteä ja otsikkoa lukuun ottamatta pääasiassa 1990-lukuun, ja se koskee pohjoinen-etelä-yhteistyötä huumeiden ja niiden väärinkäytön torjunnassa, mikä liittyy ainoastaan osittain 21. lokakuuta 1997 julkaistuun asetukseen. Arvioinnissa keskitytään lisäksi kaikkiin edellisten vuosien aikana toteutettuihin toimiin, mutta siinä ei edelleenkään todeta selvästi, mitä tämän asetuksen osalta tapahtui näiden kolmen vuoden aikana.

Arviointi paljastaa selvästi, että viimeisten kolmen vuoden aikana suurin osa tähän budjettikohtaan kuuluvista toimista on toteutettu yhdessä Pino Arlacchin johtaman Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälisen huumevalvontaohjelman kanssa ja sen kautta. Olemme vaatineet komissiota vuosien ajan tutkimaan toimia, jotka YK on tunnustanut avoimuuden periaatteen ja myös varainhoitoasetuksen vastaisiksi. Puheenjohtaja Prodi oli ottanut tehtäväkseen varmistua YK:n väitteiden paikkansapitävyydestä. Mitään ei ole kuitenkaan tapahtunut, ja olemme nyt rahoittamassa jälleen huolettomasti tätä budjettikohtaa ilman oikeusperustaa, kuten olemme rahoittaneet sitä joka vuosi useiden vuosien ajan. Olemme rahoittamassa arveluttavia toimia, joita komissio on vielä nytkin kykenemätön tai haluton arvioimaan asianmukaisesti.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö