Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Torsdag den 16. januar 2003 - Strasbourg EUT-udgave

Europæisk akvakultur
MPphoto
 
 

  Kindermann (PSE). - (DE) Hr. formand, en meget vigtig del af den fælles fiskeripolitik er Kommissionens meddelelse om akvakultur fra september 2002. Jeg bifalder derfor Fiskeriudvalgets initiativer om at belyse akvakulturen i EU grundigt ved hjælp af en initiativbetænkning. Den tiltagende betydning af denne produktionsgren af fiskeriet er ikke kun et resultat af den konstante vækst i de senere år, men kan også ses som et ægte alternativ til de globalt svindende naturlige ressourcer af havdyr, som bruges til menneskelig konsum. Endvidere er der positive virkninger på arbejdsmarkedet - det skal ganske bestemt understreges - ikke kun for kystregionen.

Et flertal af arbejdspladser er direkte eller indirekte bundet til akvakulturen, først og fremmest i primærproduktionen, men også på mange andre områder. Forskningen på dette område har efter min mening en særlig betydning. Her bør de finansielle midler i hvert fald øges for at kunne komme med endnu bedre anbefalinger. Der er stadig en stor mængde uløste problemer inden for akvakulturen. Jeg nævner blot nogle, f.eks. anvendelse af lægemidler, reduktion af miljøpåvirkninger, sikkerhed for produkter som levnedsmidler, forbedrede produktionsanlæg, der også lever op til højere dyrebeskyttelseskrav, og ikke mindst beskyttelse af vildtlevende arter mod genmanipulerede fiskearter.

Afslutningsvis vil jeg takke ordføreren, hr. Martin, hjerteligt, fordi han har undersøgt området så grundigt. Vi vil også fremover fortsat skulle tale om denne akvakultur.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik