Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2003 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Υδατοκαλλιέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση
MPphoto
 
 

  Kindermann (PSE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της κοινής αλιευτικής πολιτικής είναι η ανακοίνωση της Επιτροπής τον Σεπτέμβριο του 2002 σχετικά με μια στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας. Επικροτώ λοιπόν την πρωτοβουλία της Επιτροπής Αλιείας να διερευνηθεί διεξοδικά το θέμα της υδατοκαλλιέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω μια εμπεριστατωμένης έκθεσης πρωτοβουλίας. Η ολοένα και μεγαλύτερη σημασία αυτού του παραγωγικού κλάδου της αλιείας δεν οφείλεται μόνο στη συνεχή ανάπτυξή του τα τελευταία χρόνια, αλλά μπορεί να θεωρηθεί και ως μια πραγματική εναλλακτική λύση σε σχέση με τα μειούμενα αποθέματα της θαλάσσιας πανίδας που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Υπάρχουν επίσης θετικές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας και – κάτι που πρέπει να τονιστεί – όχι μόνο για τις παράκτιες περιοχές.

Πολλές θέσεις εργασίας εξαρτώνται άμεσα ή έμμεσα από την υδατοκαλλιέργεια, τόσο στην πρωτογενή παραγωγή όσο και σε πολλούς άλλους τομείς. Πιστεύω πως η έρευνα σε αυτόν τον τομέα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Οι οικονομικοί πόροι πρέπει σε κάθε περίπτωση να αυξηθούν για τον σκοπό αυτόν έτσι, ώστε να μπορούμε να κάνουμε καλύτερες συστάσεις. Υπάρχει ακόμη μια σειρά άλυτων προβλημάτων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας. Θα αναφέρω μόνο ορισμένα: χρήση φαρμάκων, ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ασφάλεια τροφίμων για τους καταναλωτές, βελτίωση των εγκαταστάσεων παραγωγής σε συνδυασμό με πιο αυστηρά πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων και, κυρίως, προστασία των μη εκτρεφομένων ειδών από τα γενετικά τροποποιημένα είδη ιχθύων.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή, κ. Martin, επειδή ασχολήθηκε τόσο διεξοδικά με αυτό το πρόβλημα. Αναμφίβολα, και στο μέλλον θα έχουμε να συζητάμε για το θέμα της υδατοκαλλιέργειας.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου