Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Donderdag 16 januari 2003 - Straatsburg Uitgave PB

Europese aquacultuur
MPphoto
 
 

  Kindermann (PSE).(DE) Mijnheer de Voorzitter, een belangrijk onderdeel van het gemeenschappelijk visserijbeleid is de mededeling van de Commissie over de aquacultuur van september 2002. Ik verwelkom dan ook het initiatief van de visserijcommissie om aan de hand van een initiatiefverslag de aquacultuur in de Europese Unie grondig te belichten. Deze productietak van de visserij is de laatste jaren gestaag gegroeid en het belang ervan is dan ook navenant toegenomen. De aquacultuur kan daarom beschouwd worden als een reëel alternatief voor de vangst van de wereldwijd slinkende voorraden van natuurlijke hulpbronnen in de vorm van zeedieren die voor menselijke consumptie bestemd zijn. Bovendien zorgt de aquacultuur voor positieve effecten op de arbeidsmarkt, ook buiten de kustregio’s – daar wil ik graag de nadruk op leggen.

Veel arbeidsplaatsen zijn direct of indirect gebonden aan de aquacultuur. De sector biedt niet alleen werk in de primaire productie, maar ook op vele andere gebieden. Het onderzoek op het gebied van aquacultuur acht ik van speciaal belang. Hiervoor moeten in ieder geval meer financiële middelen uitgetrokken worden om nog betere aanbevelingen te kunnen doen. Er zijn nog heel wat onopgeloste problemen in de visteelt. Ik zal me beperken tot een paar voorbeelden: de toepassing van geneesmiddelen, minimalisering van effecten op het milieu, voedselveiligheid van het product, betere productie-inrichtingen die tevens voldoen aan hogere eisen aan het welzijn van dieren, en, niet in de laatste plaats, de bescherming van de in het wild levende zeedieren tegen genetisch gemodificeerde vissoorten.

Tot slot wil ik de rapporteur, de heer Martin, heel hartelijk bedanken dat hij dit problematische terrein zo grondig heeft onderzocht. De aquacultuur zal in de toekomst nog volop stof voor discussie bieden.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid