Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Tiistai 1. heinäkuuta 2003 - Strasbourg EUVL-painos

Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kauppa
MPphoto
 
 

  Korhola (PPE-DE). (FI) Arvoisa puhemies, on vaikea kuvitella mitään muuta mietintöä, joka vaikuttaisi eurooppalaisiin olosuhteisiin yhtä paljon ja josta päättäjät tietävät yhtä vähän.

Eurooppa on nyt astumassa tuntemattomalle maaperälle. Edes teoreettista tutkimusta päästökaupan vaikutuksista ei ole kuin nimeksi. Kun pari vuotta sitten saimme komission esityksen eteemme, alkoi selvitä, miten valtavia aukkoja oli esityksessä, jonka varaan oltiin rakentamassa eurooppalaista taloutta, kilpailu- ja ympäristöstrategiaa. Ei arvioita laajentumisen vaikutuksista, ei suuntaviivoja päästöoikeuden kirjanpidollisesta asemasta yrityksissä, ei tietoa arvonlisäverotuksesta, ei edes strategiaa vakavien markkinahäiriöiden ja spekulatiivisten hyökkäysten varalle, ei tarkkaa tietoa jäsenvaltioiden päästöistä, yritysten päästöistä puhumattakaan, ei esitystä muutoksenhakuoikeuksista. On valitettavaa, että saimme niin keskeneräisen esityksen niin keskeisestä asiasta. Tätä on korjailtu paljon, mutta onnistuimmeko me, se jää nähtäväksi.

Trilogissa niin sanottu trendline capin ongelma ratkesi komission ehdottamaan muotoiluun, joka sallii jäsenvaltion lähestyä Kioton tavoitetta omaa polkuaan pitkin. Antaessaan liikkumavaraa tämä kannustaa jäsenvaltioita myös Kioton sopimuksen kannalta vastuullisempaan liikennepolitiikkaan. Sehän se meidän varsinainen ongelmamme on.

Myös trilogin ratkaisu hankemekanismeihin on kannatettava. Ei ole mielekästä asettaa tiukempia kriteerejä kuin Marrakeshissa on sovittu. Sen sijaan on tarpeen luoda EU:n säännöt siitä, miten näiden hankemekanismeista saatujen päästöhyvitysten muuntaminen kaupattaviksi päästöoikeuksiksi tapahtuu ilman, että ilmaston muutosimperatiivi vaarantuu. Hankemekanismeista saadut päästöhyvitykset tulevat vaikuttamaan myös kehitysyhteistyöhön kiinnostavalla tavalla. Uskon jäsenvaltioiden kiinnostuksen kehitysyhteistyötä kohtaan lisääntyvän voimakkaasti, koska ne näkevät projekteissa mahdollisuuksia ansaita päästöhyvityksiä.

Erityinen ongelma päästökaupan yhteydessä oli lämmön ja sähkön yhteistuotanto (CHP) sekä prosessipäästöt. Jos CHP:n luonteeseen liittyvää kausaaliketjua ei oteta huomioon, eivät myöskään päästövähennykset toteudu. Nyt trilogi toteaa ja tunnustaa CHP:n erityisluonteen. Jäsenvaltiot voivat ottaa huomioon prosessipäästöjen vähentämisen potentiaalin, joka käytännössä tarkoittaa, että parhaat eurooppalaiset terästehtaat voivat saada täydet päästöoikeudet eivätkä joudu kärsimään ylimääräisistä kustannuksista kireästi kilpailluilla teräksen maailmanmarkkinoilla. Silloin hiilivuodon riski vähenee, ja todellinen mahdollisuus ilmaston muutoksen torjumiseen kasvaa.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö