Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Torsdag den 25. september 2003 - Strasbourg EUT-udgave

Afstemning (fortsættelse)
MPphoto
 
 

  Turco (NI). - (IT) Hr. formand, før vi går over til hr. Cashmans betænkning, vil jeg gøre opmærksom på, at vi har modtaget et erratum, som i virkeligheden ikke er et erratum. Der er tale om en rettelse til hr. Cashmans betænkning, hvor det drejer sig om Parlamentets støtte til sag T-84/03 mod Rådet af gennemsigtighedsgrunde. I erratummet taler man om at "overveje at lade Europa-Parlamentet intervenere", mens der i den oprindelse tekst står "gå ind for Europa-Parlamentets intervention." Vi forstår ikke, hvor dette erratum kommer fra, da det efter vores mening er den oprindelige tekst, som er gyldig.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik