Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2003 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Ψηφοφορίες (συνέχεια)
MPphoto
 
 

  Turco (NI), γραπτώς. (IT) Σε συνάρτηση με το αίτημα που κατέθεσε η Επιτροπή Ελευθεριών και Δικαιωμάτων των Πολιτών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και Εσωτερικής Αγοράς για να “ταχθεί υπέρ της συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου” στην προσφυγή T-84/03 κατά του Συμβουλίου, η νομική υπηρεσία, με τη συναίνεση της πολιτικής ηγεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έθεσε σε ψηφοφορία ένα κείμενο που έχει ως στόχο να “συζητήσει τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου”, μέσω ενός διορθωτικού.

Η προσφυγή την οποία άσκησα κατά του Συμβουλίου σχετίζεται με προβλήματα διαφάνειας· ένα σημαντικό πρόβλημα είναι η εμπιστευτικότητα των νομικών γνωμοδοτήσεων και αφορά όχι μόνο τα δικαιώματα των πολιτών να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα ώστε να ασκούν δημοκρατικό έλεγχο της συμπεριφοράς των θεσμικών οργάνων, όπως έχουν δικαίωμα, αλλά και τα δικαιώματα των ευρωπαίων βουλευτών. Η πολλοστή παγίδα των νομικών υπηρεσιών, με τη συνενοχή της πολιτικής ηγεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διαστρέβλωσε τις αποφάσεις που ελήφθησαν από μια κοινοβουλευτική επιτροπή και έπρεπε να τεθούν στην ψήφο του Σώματος.

Οι νομικές υπηρεσίες των ευρωπαϊκών οργάνων είναι μια συντεχνία στην οποία εξασφαλίζεται απεριόριστη ελευθερία δράσης και οι πρωτοβουλίες της οποίας δεν υπόκεινται σε κανέναν έλεγχο. Η ασυλία την οποία απολαμβάνουν οι νομικές υπηρεσίες προσβάλλει τα δικαιώματα των οργάνων, του Κοινοβουλίου, των βουλευτών και των πολιτών, ενώ η δράση της πολιτικής ηγεσίας του Κοινοβουλίου είναι η τυπική δράση μιας ομάδας ατόμων εις αναζήτηση προστασίας.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου