Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Donderdag 25 september 2003 - Straatsburg Uitgave PB

Stemming (voortzetting)
MPphoto
 
 

  Turco (NI), schriftelijk.(IT) Ten aanzien van het verzoek van de Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken aan de Commissie juridische zaken en interne markt om “de deelneming te ondersteunen van het Parlement” aan zaak T-84/03 tegen de Raad heeft de juridische dienst, met instemming van de hogere politieke regionen van het Europees Parlement, via een erratum een tekst in stemming gebracht die erop gericht is de “deelneming van het Europees Parlement te bespreken” .

De door mij gesteunde zaak tegen de Raad heeft te maken met problemen inzake transparantie, ook ten aanzien van de vertrouwelijkheid van juridische adviezen, en betreft het recht van zowel de burgers als de leden van het Parlement op toegang tot documenten aan de hand waarvan zij het democratisch functioneren van de instellingen kunnen controleren. Deze zoveelste hinderlaag die de juridische dienst, tot voldoening van de hogere politieke regionen van het Europees Parlement, heeft aangelegd, druist regelrecht in tegen de besluiten die door een parlementaire commissie zijn genomen en die ter stemming aan het Parlement voorgelegd hadden moeten worden.

De juridische diensten van de Europese instellingen vormen een coöperatie die zich verzekerd weet van maximale handelingsvrijheid en wier initiatieven aan geen enkele vorm van controle zijn onderworpen. De straffeloosheid die de juridische diensten kenmerkt vormt een inbreuk op de bevoegdheden van de instellingen, van het Parlement, de leden van het Parlement en de burgers. Dit optreden laat zien dat men in de hogere politieke regionen van het Parlement slechts uit is op bescherming van het primaat van de partijpolitiek.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid