Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2003 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

Ποινικές δίκες (δικονομικές εγγυήσεις)
MPphoto
 
 

  Turco (NI). (IT) Κύριε Πρόεδρε, λίγο πριν από την έναρξη ισχύος του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, το Κοινοβούλιο γνωμοδοτεί σχετικά με μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δικονομικές εγγυήσεις και τα δικαιώματα της υπεράσπισης. Παρά τις προσπάθειές σας, κύριε Επίτροπε, η προαναγγελθείσα σχετική απόφαση πλαίσιο δεν έχει παρουσιασθεί ακόμα επισήμως, ενώ το Συμβούλιο, κατά τη διάρκεια των πρώτων συζητήσεών του, εμφανίστηκε άκρως διχασμένο όσον αφορά την αναγκαιότητα και την ουσία μιας εναρμόνισης των δικαιωμάτων υπεράσπισης. Αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε και, σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα να επισημάνω τη θέση που έλαβε ο ιταλός υπουργός Δικαιοσύνης ο οποίος, αφού ενέκρινε προσωπικά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης στο πλαίσιο του Συμβουλίου, δήλωσε ότι το θεωρεί αντισυνταγματικό από τεχνική άποψη και εντελώς λανθασμένο από άποψη ουσίας.

Πιστεύω ότι οι σοβαρές αυτές δηλώσεις δεν θα μπορούσαν να βρουν καμία νομική ή πολιτική αιτιολογία, εάν η Επιτροπή και το Συμβούλιο είχαν δεχθεί όσα ζήτησε αυτό το Σώμα σχετικά με την εναρμόνιση των δικονομικών δικαιωμάτων. Δυστυχώς, όμως, τώρα είναι αργά και το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης θα τεθεί σε ισχύ σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από επιφυλακτικότητα και καθυστερήσεις υλοποίησης στα κράτη μέλη. Παρά το εξαιρετικό έργο του κ. Hernández Mollar, λαμβάνοντας υπόψη και τις σημαντικές παρατηρήσεις του Προέδρου της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Εσωτερικής Αγοράς, του κ. Gargani, η ψήφος των ριζοσπαστών βουλευτών υπέρ της πρότασης θα εξαρτηθεί από την έγκριση των τροπολογιών που προβλέπουν την έναρξη ισχύος του εντάλματος σύλληψης, εάν εγκριθούν οι δικονομικές εγγυήσεις.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου