Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 16 december 2003 - Strasbourg EUT-utgåva

Frågestund (rådet)
MPphoto
 
 

  Turco (NI).(IT) Svaret är oacceptabelt vad gäller det vi kunde kalla en formell aspekt, men detta är inte första gången som rådet, och även kommissionen, har ombetts ingripa när det gäller brott mot artikel 6 i fördraget. Ofta gäller dessa överträdelser den traditionella synen på vissa politiska och religiösa regimer som vi har sett på senare år, till exempel talibanregimen, där sammanblandningen av synd och brott blir en realitet. Det vi fördömer är följande: det grekiska nationella rådet för radio och television gjorde en bedömning som helt klart vilade på moralisk grund, trots att detta inte låg inom dess behörighetsområde, och beslutade att bötfälla en privat TV-station för att den visade två män som kysste varandra.

Uppenbarligen har inte alla utvägar prövats. Men oavsett detta speciella faktum står det lika klart att man kan hävda att en bedömning bör göras och att en politisk ståndpunkt bör offentliggöras. Rådet kan också göra politiska bedömningar.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy