Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Fuld tekst 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 14. januar 2004 - Strasbourg EUT-udgave

Afstemning
MPphoto
 
 

  Turco (NI), skriftlig. - (IT) Jeg tilslutter mig hr. Cappatos stemmeforklaring og understreger vigtigheden af OSCE, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa. OSCE fremmer sikkerheden på alle andre måder end ved hjælp af et væbnet direkte indgreb og gør således også en indsats for at fremme respekten for kulturel og sproglig mangfoldighed. OSCE har to organer til dette formål, nemlig højkommissæren for nationale mindretal og repræsentanten for mediefrihed, som har lagt - og fortsat lægger - stor vægt på sprogspørgsmålet. Senest vedtog OSCE-landenes udenrigsministre på deres møde i Maastricht i december 2003 en beslutning om tolerance - beslutning 4/03 - hvor man i artikel 10 minder om højkommissæren for nationale mindretal og hans henstillinger om uddannelse og sprog, også når det gælder radio- og fjernsynsudsendelser, og hvor man minder om henstillingerne i forbindelse med repræsentanten for mediefrihed, hvis tekst kan læses på www.osce.org. Repræsentanten foretog fra 2002 til 2003 en indgående undersøgelse af medierne i flersprogede samfund og brugte fem lande som udgangspunkt, nemlig Luxembourg, Schweiz, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Moldova og Serbien-Montenegro.

Den 13. og 14. september afholder OSCE en konference om racisme og fremmedhad i Bruxelles, hvor spørgsmålet om sproglig mangfoldighed forhåbentlig bliver taget op.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik