Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 14 januari 2004 - Strasbourg EUT-utgåva

Omröstning
MPphoto
 
 

  Turco (NI), skriftlig. – (IT) För att bygga vidare på Marco Cappatos röstförklaring, måste jag understryka vikten av OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. OSSE verkar för säkerhet på alla sätt utom genom direkta militära ingripanden, och gör således allt för att främja respekten för kulturell och språklig mångfald. Två institutioner inom OSSE arbetar för att uppnå detta, nämligen Högkommissarien för nationella minoriteter och Representanten för mediefrihet, som kontinuerligt har riktat sin uppmärksamhet mot språkfrågan. Utrikesministrarna i OSSE-länderna antog nyligen, vid deras möte i Maastricht i december 2003, ett beslut om tolerans – beslut 4/03, artikel 10 gäller Högkommissarien för nationella minoriteter och hans rekommendationer för utbildning och språk, däribland radio- och tv-sändningar. Beslutet gäller också rekommendationer om denna fråga från Representanten för mediefrihet, vars text man finner på www.osce.org. Under 2002 och 2003 genomförde han en grundlig undersökning av media i flerspråkiga samhällen, med fem länder som exempel. Dessa länder var Luxemburg, Schweiz, före detta jugoslaviska republiken Makedonien, Moldavien och Serbien och Montenegro.

Den 13 och 14 september arrangerar OSSE en konferens om rasism och främlingsfientlighet. Konferensen kommer att hållas i Bryssel och jag hoppas att man kommer att ta upp frågan om språklig mångfald.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy