Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2004 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Πρόοδος στην εφαρμογή της Ζώνης Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (2003)
MPphoto
 
 

  Turco (NI). (IT) Κύριε Πρόεδρε, συντάσσομαι με την έκκληση του Επιτρόπου Vitorino για ενημέρωση των πολιτών. Το πρόβλημα είναι τι ενημέρωση θα προσφέρουμε; Ακούσαμε τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου να παραθέτει έναν απίστευτο όγκο στατιστικών στοιχείων όσον αφορά τη διαφάνεια των εργασιών του Συμβουλίου, δεκάδες χιλιάδες έγγραφα. Δυστυχώς, από τα έγγραφα αυτά απουσιάζει ένα στατιστικό στοιχείο: η θέση των μεμονωμένων κρατών μελών η οποία, παρότι δεν είναι ευαίσθητο δεδομένο, συνιστά ουσιαστικό στοιχείο από την άποψη της δημοκρατικής διαδικασίας. Δεν είναι τυχαία η δήλωση –η οποία φρονώ ότι έγινε ελαφρά τη καρδία– ότι το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης έχει ήδη εγκριθεί από οκτώ κράτη μέλη. Πώς είναι δυνατόν; Ένα έγγραφο το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα χωρίς προηγούμενη συζήτηση στη διάρκεια ενός γεύματος και το οποίο δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί, θεωρείται σχεδόν δεδομένο, σαν να αποτελεί πλέον μέρος των de facto διαδικασιών αυτού του θεσμικού οργάνου.

Δεν γίνεται καμία απολύτως αναφορά στην αρχή ου δις δικάζειν, αν και επί ένα εξάμηνο η ιταλική Προεδρία υπενθύμιζε ότι στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας η αρχή ου δις δικάζειν αποτελεί πυλώνα εγγύησης για τους πολίτες. Ούτε λέξη! Όσον αφορά δε την Europol, η Προεδρία ισχυρίζεται ότι το πρωτόκολλο αποτελεί βήμα προόδου: το ίδιο όμως πρωτόκολλο αρνείται αυτό που το Κοινοβούλιο ζητά εδώ και χρόνια, τον δημοκρατικό έλεγχο. Ακόμη και τα κοινοβούλια της Γαλλίας και της Αγγλίας είναι σήμερα αντίθετα με την κοινοτική αυτή θέση για την Europol.

Κατόπιν τούτου εμείς θέλουμε να ενημερώσουμε τους πολίτες. Ναι αλλά σχετικά με τι;

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου