Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2004 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

7. Ώρα των Ερωτήσεων (Συμβούλιο)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο (B5-0007/2004).

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ. 1 της κ. María Izquierdo Rojo (H-0845/03):

Θέμα: Εξαφάνιση των καλλιεργειών και του κοινωνικού ιστού στην Ανδαλουσία, ως συνέπεια των νέων προτάσεων των ΚΟΑ στον τομέα του ελαιολάδου, του βάμβακα και του καπνού

Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις μεσογειακές καλλιέργειες ελαιολάδου, βάμβακα και καπνού, υπό τους ισχύοντες όρους θα οδηγήσει στη δραστική εξαφάνιση των καλλιεργειών και του αντίστοιχου κοινωνικού και οικονομικού ιστού, στις μειονεκτούσες ζώνες, του στόχου 1 περιφερειακού ενδιαφέροντος. Το πρόβλημα επιδεινώνεται εάν λάβουμε υπόψη ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές οικονομικές λύσεις για αυτές τις καλλιέργειες με την ίδια ικανότητα παραγωγής θέσεων εργασίας και ευημερίας στις παραγωγικές ζώνες. Επιπλέον η Επιτροπή δεν υπέβαλε καμιά σοβαρή πρόταση όσον αφορά την μετατροπή των γεωργικών απασχολήσεων που χάνονται και επιχειρεί να τροποποιήσει άλλες ΚΟΑ που λειτούργησαν καλώς.

Εξάλλου στα πλαίσια της προοπτικής των διαρθρωτικών πολιτικών στην ΕΕ, δεν έχουν επενδυθεί σημαντικά κεφάλαια στην δημιουργία αυτού του γεωργικού κοινωνικο-οικονομικού ιστού, για να καταστραφεί τώρα ένα μεγάλο μέρος αυτών των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν με τόσες προσπάθειες.

Θα μεριμνήσει η ιρλανδική Προεδρία ώστε να εξαρτηθεί η έγκριση αυτού του τύπου προτάσεων από την υποβολή προγραμμάτων και σχεδίων με βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις που θα εγγυώνται τη διατήρηση της απασχόλησης και του υφισταμένου κοινωνικού ιστού;

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, Συμβούλιο. (ΕΝ) Τον Νοέμβριο του 2003 το Συμβούλιο άρχισε να εξετάζει τις νομοθετικές προτάσεις που η Επιτροπή τoυ είχε διαβιβάσει στις 18 Νοεμβρίου 2003 για την υπαγωγή, μεταξύ άλλων, των καθεστώτων στήριξης του βάμβακα, του ελαιόλαδου και των επιτραπέζιων ελιών, του καπνού και του λυκίσκου στον κανονισμό για τη γενική μεταρρύθμιση της ΚΓΠ που ψήφισε τo Συμβούλιο τον Σεπτέμβριο του 2003. Μια αρχική γενική συζήτηση επί των δύο αυτών προτάσεων κανονισμών διεξήχθη στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας στις 17 Δεκεμβρίου 2003. Στην εν λόγω σύνοδο οι αντιπροσωπείες των παραγωγών κρατών μελών εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για τον αντίκτυπο που θα είχαν τα προτεινόμενα μέτρα στους σχετικούς κλάδους, λόγω του ότι αφορoύν καλλιέργειες, οι οποίες βρίσκονται επί το πλείστον σε περιοχές του στόχου 1 και παρουσιάζουν δυσκολίες αναπροσανατολισμoύ.

Αυτές οι συζητήσεις συνεχίζονται και θα ήταν πρόωρο να προδικάσουμε την έκβαση των διαδικασιών και των συζητήσεων που θα διεξαχθούν στο Συμβούλιο. Ωστόσο, το Συμβούλιο θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στον αντίκτυπο της μεταρρύθμισης σε περιοχές όπου η γεωργική οικονομία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε καλλιέργειες, οι οποίες καλύπτονται από την εν λόγω μεταρρύθμιση. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή έχουν δώσει τη δέουσα προσοχή στην άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της διαδικασίας συνδιαλλαγής και θα προσπαθήσουν να καταλήξουν σε ισορροπημένη λύση, λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά συμφέροντα που διακυβεύονται.

 
  
MPphoto
 
 

  Izquierdo Rojo (PSE). (ES) Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το Συμβούλιο για αυτή την απάντηση, μολονότι αισθάνομαι ότι δεν ήταν πλήρης.

Θα ήθελα να ρωτήσω το Συμβούλιο αν θα ήταν διατεθειμένο να εξετάσει αυτά τα μέτρα που προβλέπεται να εγκριθούν στις ΚΟΑ ως προσωρινά, μέχρι να λάβουμε τις σχετικές πληροφορίες αναφορικά με τον αντίκτυπό τους στη γεωργική απασχόληση.

Συμπεραίνω από αυτή την απάντηση ότι μπορεί να υπάρξει αρνητικός αντίκτυπος στη γεωργική απασχόληση και ότι το Συμβούλιο δεν επιθυμεί να συμβεί αυτό. Θα ήθελα να ρωτήσω αν θα ήταν δυνατό να χαρακτηρίσει το Συμβούλιο αυτά τα μέτρα ως προσωρινά μέχρι να καταδειχτεί ο αντίκτυπός τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, Συμβούλιο. (ΕΝ) Αντιλαμβάνομαι την άποψη της βουλευτού. Δεν είμαι σίγουρος εάν μπορεί να δοθεί ο χαρακτηρισμός “προσωρινός”. Η Προεδρία γνωρίζει ότι αυτές οι προτάσεις μπορεί να έχουν αντίκτυπο στον κοινωνικό ιστό, ιδίως σε περιοχές όπως η Ανδαλουσία. Έχουμε σοβαρές ανησυχίες σχετικά με αυτό. Η Προεδρία γνωρίζει τις ανησυχίες των παραγωγών κρατών μελών μήπως, εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες εναλλακτικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες για τους γεωργούς που λαμβάνουν αποσυνδεδεμένη ή μερικώς αποσυνδεδεμένη ενίσχυση, οι παραγωγοί αυτοί εγκαταλείψουν οριστικά την παραγωγή, προκαλώντας ζημιά στον γεωργικό ιστό της περιοχής. Πιστεύω ότι αυτή είναι η ουσία της ερώτησης της βουλευτού.

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη το ζήτημα αυτό κατά τη διατύπωση των προτάσεων της. Προτείνει ένα ποσοστό των δαπανών για τη στήριξη των παραγωγών να διατηρηθεί ως εθνικό απόθεμα για την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων. Yπάρχει, λοιπόν, ένα στοιχείο έκτακτης ανάγκης στις εν λόγω προτάσεις. Το Συμβούλιο θα παρακολουθήσει στενά αυτά τα στοιχεία των προτάσεων της Επιτροπής και θα προσπαθήσει να καταλήξει σε συμβιβαστική λύση που θα είναι αποδεκτή από τα κράτη μέλη παραγωγούς. Όπως έχω αναφέρει, η ιρλανδική Προεδρία γνωρίζει καλά έναν τέτοιο ενδεχομένως αρνητικό περιφερειακό αντίκτυπο. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ελαχιστοποιηθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ. 2 της κ. Mary Elizabeth Banotti (H-0847/03):

Θέμα: Κοινωνική ενσωμάτωση και τριτογενής τομέας

Δεδομένου του γεγονότος ότι μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης για την ανάπτυξη του τριτογενούς τομέα και τη βελτίωση της διαδικασίας της κοινωνικής ενσωμάτωσης στην Ιρλανδία και σε άλλα Κράτη Μέλη προήλθε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια είναι η προτεραιότητα, της Ιρλανδική Προεδρία, όσον αφορά τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη φτώχεια και πώς σκοπεύει το Συμβούλιο να προωθήσει την κοινωνική ενσωμάτωση σε μη προνομιούχες περιοχές της Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, Συμβούλιο. (ΕΝ) Eίναι πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα και περιεκτική ερώτηση, όπως θα περίμενα από την Mary Banotti. Όπως η κ. Banotti αναμφίβολα γνωρίζει, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας κάλεσε τον Μάρτιο του 2000 τα κράτη μέλη και ιδίως την Επιτροπή να λάβουν μέτρα, προκειμένου να συμβάλουν καθοριστικά στην εξάλειψη της φτώχειας. Η Ατζέντα της Λισαβόνας στο σύνολό της δεν επικεντρώθηκε μόνο στην επιχειρηματικότητα. Συμφώνησε, επίσης, ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να συντονίσουν τις πολιτικές τους για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού με βάση την ανοικτή μέθοδο συντονισμού, συνδυάζοντας κοινούς στόχους, εθνικά σχέδια δράσης και από κοινού συμφωνηθέντες δείκτες, με σκοπό την προώθηση περισσότερο φιλόδοξων και αποτελεσματικών πολιτικών στρατηγικών για την κοινωνική ένταξη παράλληλα με ένα κοινοτικό πρόγραμμα για την περίοδο από το 2002 ως το 2006, το οποίο προορίζεται να ενισχύει τη συνεργασία και την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών. Η τελευταία μου φράση ήταν ιδιαίτερα σχοινοτενής, αλλά η εστίαση της πρότασης ήταν η ενδεδειγμένη.

Κατόπιν της υποβολής των εθνικών προγραμμάτων δράσης κοινωνικής ένταξης του δεύτερου γύρου για την περίοδο 2003-2005, η Επιτροπή ενέκρινε τη δεύτερη έκθεσή της για την κοινωνική ένταξη τον Δεκέμβριο του 2003. Η εν λόγω έκθεση καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές και προκλήσεις σε όλη την Ένωση. Είναι επίσης ενδιαφέρουσα γιατί επισημαίνει ομαδική εργασία και καινοτόμες προσεγγίσεις κοινού ενδιαφέροντος. Θα αποτελέσει τη βάση της κοινής έκθεσης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την κοινωνική ένταξη, η οποία θα παρουσιαστεί τον Μάρτιο στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Σημαντικό στοιχείο της έκθεσης είναι η ιδιαίτερη προσοχή που δίνεται στις περιφερειακές και τοπικές διαφορές των επιπέδων φτώχειας, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ποικίλλουν τα βασικά αίτια της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού από περιοχή σε περιοχή. Υποψιάζομαι ότι αυτό το θέμα απασχολούσε σοβαρά την κ. Banotti όταν έθετε την ερώτησή της.

Σε περιφερειακή βάση, ιδίως, παρακμάζουσες περιοχές με αρνητική μετανάστευση, υψηλό ποσοστό ανεργίας και αυξημένα επίπεδα εξάρτησης αντιπαρατάσσονται με προβλήματα πυκνοκατοικημένων και αναπτυσσόμενων περιφερειών όπου κυριαρχούν θέματα στέγασης. Η γενική εικόνα συμπληρώνεται από διαφορές και περιφερειακές ανισότητες.

Η έκθεση υπογράμμισε επίσης το πρόβλημα των περιθωριακών γεωργικών περιοχών με φαινόμενα γήρανσης του πληθυσμού, χαμηλής ποιότητας υπηρεσίες και υψηλότερα επίπεδα εξάρτησης. Επίσης, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις ειδικές συγκεντρώσεις φτώχειας και την πολλαπλή υστέρηση σε κοινότητες, ιδίως αστικές, όπως για παράδειγμα μεταξύ των μεταναστών.

Η επισήμανσή μου για τη φτώχεια είναι ότι υπάρχουν διαφορές και ανισότητες, όπως όλοι γνωρίζουμε. Αυτή είναι η κατάσταση και ενάντια σε αυτή την κατάσταση η έκθεση τονίζει τη σημασία που έχει για τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ολοκληρωμένες και συντονισμένες στρατηγικές σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε κοινότητες που αντιμετωπίζουν πολλαπλά μειονεκτήματα. Τέτοιες στρατηγικές πρέπει να προσαρμόζουν τις πολιτικές στην τοπική κατάσταση, να διευκολύνουν την κινητικότητα και τη συμμετοχή όλων των φορέων συμπεριλαμβανομένου του τριτογενούς τομέα και να διασφαλίζουν περισσότερο προσβάσιμες και ποιοτικές υπηρεσίες για τους φτωχούς και τους κοινωνικά αποκλεισμένους πολίτες.

Όσον αφορά στην ιρλανδική Προεδρία, θα προβεί στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για να διασφαλίσει ότι οι στόχοι κοινωνικής ένταξης της Ένωσης αντικατοπτρίζονται πλήρως κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και στη συνέχεια στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Για πρώτη φορά, για παράδειγμα, τον Μάρτιο του 2004, η συνεδρίαση τoυ Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών θα διαβιβάσει στο εαρινό Συμβούλιο ένα βασικό έγγραφο, το οποίο θα περιλαμβάνει τις απόψεις της για το θέμα. Θα αναφέρεται επίσης στους στόχους της Λισαβόνας αναφορικά με την πολιτική προστασίας και απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των στόχων για την εξάλειψη της φτώχειας και την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης στα κράτη μέλη.

Τέλος, η ιρλανδική Προεδρία θα λάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες, προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω πολιτικές και προγράμματα για την καταπολέμηση της φτώχειας και την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης. Κατά τη διάρκεια της ιρλανδικής Προεδρίας, θα πραγματοποιηθούν τρεις ειδικές διασκέψεις. Η πρώτη θα διεξαχθεί στις 1 και 2 Απριλίου στο Bundoran της κομητείας Donegal, μια ιδιαίτερα κατάλληλη τοποθεσία δεδομένης της περιφερειακής της θέσης. Θα έχει ως θέμα την εναρμόνιση της κινητικότητας με την κοινωνική ένταξη καθώς και τον ρόλο της κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής.

Η δεύτερη θα διεξαχθεί στις 13 και 14 Μαΐου στο Δουβλίνο: είναι η διάσκεψη για τις Οικογένειες, την Αλλαγή και την Κοινωνική Πολιτική και θα περιλαμβάνει συζήτηση για την οικογένεια ως επίκεντρο της κοινωνικής ένταξης και της κοινωνικής συνοχής.

Η τρίτη θα διεξαχθεί στις 28 και 29 Μαΐου στις Βρυξέλλες. Θα αποτελεί συνέχεια προηγούμενης διάσκεψης και θα είναι μια ειδική συνάντηση ανθρώπων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν βιώσει τη φτώχεια. Στόχος της θα είναι η ανάπτυξη περαιτέρω τρόπων που θα προωθούν τη συμμετοχή, σε όλα τα επίπεδα, ανθρώπων με εμπειρία στη φτώχεια καθώς και η προώθηση της δημιουργίας διαρθρωτικών δικτύων που θα διευκολύνουν τον εν λόγω στόχο.

Είμαι βέβαιος ότι η αξιότιμη βουλευτής θα συμφωνήσει μαζί μου ότι, ανεξάρτητα από το πόσο καλοί είναι οι υπεύθυνοι για τη χάραξη της πολιτικής, δεν μπορείς πραγματικά να διαμορφώσεις πολιτική που να επικεντρώνεται αποτελεσματικά και ουσιαστικά στις ανάγκες των οικογενειών και των κοινοτήτων που ζουν στη φτώχεια, εάν δεν αφουγκραστείς τους ανθρώπους που έχουν βιώσει αυτή την εμπειρία.

 
  
MPphoto
 
 

  Banotti (PPE-DE). (EN) Kύριε Πρόεδρε, δεν τολμούσα καν να σκεφτώ ότι θα έπαιρνα μια τόσο εκτενή και εμπεριστατωμένη απάντηση σε μια ερώτηση τριών μόνο γραμμών. Ήταν πραγματικά μια παγίδα για τον Υπουργό, γιατί φυσικά ενδιαφέρομαι για ό,τι συμβαίνει ανά την Eυρώπη, αλλά ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για ό,τι συμβαίνει στη δική μου περιφέρεια, όπου υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες ότι η ιρλανδική κυβέρνηση δεν εκπληρώνει προηγούμενες υποσχέσεις της προς διάφορες ομάδες, οι οποίες έχουν καταβάλει σημαντική προσπάθεια να εκπονήσουν προγράμματα και σχέδια προς αυτή την κατεύθυνση.

Αναφέρομαι συγκεκριμένα στο Dun Laoghaire του Rathdown, το οποίο από πολλές απόψεις αναγνωρίζεται ως πλούσια περιοχή, αλλά έχει, βέβαια, σοβαρά μειονεκτήματα, για την αντιμετώπιση των οποίων οι τοπικοί οργανισμοί έχουν καταβάλει σημαντική προσπάθεια. Χαίρομαι που ακούω ότι η ιρλανδική κυβέρνηση και Προεδρία είναι τόσο αφοσιωμένες όσο ανέφερε ο Υπουργός. Κύριε Υπουργέ, τι σκοπεύετε να κάνετε πιο κοντά στο σπίτι σας για να βεβαιωθείτε ότι πολλά από τα αυτά τα προγράμματα, που είναι εξαιρετικά καλά σχεδιασμένα, θα επιβιώσουν πραγματικά;

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, Συμβούλιο. (ΕΝ) Είμαι βέβαιος ότι η αξιότιμη βουλευτής δεν θα ήθελε να μακρηγορήσω για τις εξαίρετες πολιτικές ειδικά τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης που η κυβέρνηση της Ιρλανδίας πρόσφατα εισήγαγε, αλλά θα ήθελε ενδεχομένως να βεβαιώσω ότι θα στηρίξω το θέμα κατάλληλα σε επίπεδο Συμβουλίου.

Στην απάντησή μου τόνισα ιδιαίτερα ότι ακόμη και σε πλούσιες περιοχές –πράγματι, η κ. βουλευτής αναφέρθηκε σε μια περιοχή που θεωρείται γενικά, και δικαίως, πολύ πλούσια– υπάρχει φτώχεια και στέρηση.

Ένα από τα θέματα που αντιμετωπίζουμε στην Ιρλανδία είναι ότι με πολλούς τρόπους ιδιαίτερα όταν οι άνθρωποι παρουσιάζουν στατιστικές για να στηρίξουν αυτού του είδους τον ισχυρισμό που μόλις διατυπώθηκε γινόμαστε εμείς τα θύματα της ίδιας της επιτυχίας μας. Αυτή είναι μία από τις κατηγορίες που μας προσάπτουν. Γνωρίζω ότι ορισμένες από τις μελέτες στις οποίες επικεντρώθηκε η ερώτηση της αξιότιμης βουλευτή υπέδειξαν, για παράδειγμα, ότι στην Ιρλανδία το ποσοστό του ΑΕγχΠ που αφιερώνεται στην κοινωνική προστασία είναι χαμηλότερο από ό,τι στην υπόλοιπη ΕΕ. Τα ποσοστά που συνήθως χρησιμοποιούνται είναι 14% ή 14,7% έναντι μέσου όρου 27,5% στην ΕΕ. Αυτός είναι ένας από τους τομείς στους οποίους γίνονται τέτοιες βασικές συγκρίσεις. Πρόκειται, ωστόσο, για στατιστικό παραλογισμό, εάν κοιτάξετε λεπτομερώς τη στατιστική βάση στην οποία γίνονται οι συγκρίσεις. Το ΑΕγχΠ της Ιρλανδίας, για παράδειγμα, είναι έως και 15% πάνω από το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της. Αυτό είναι πολύ ασυνήθιστο για ένα κράτος μέλος. Συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας της φύσης της οικονομικής μας ανάπτυξης, όπως θα γνωρίζει η αξιότιμη βουλευτής, και οφείλεται κυρίως στον επαναπατρισμό κεφαλαίων. Η κοινωνική προστασία, ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, θα ήταν πάνω από το 70%, που αποτελεί μια πιο ρεαλιστική ένδειξη.

Αντί να εμπλακούμε σε μια μεγάλη στατιστική συζήτηση, μπορεί και πρέπει να τονιστεί ότι η φτώχεια και οι θύλακες φτώχειας θα βρίσκονται σε κάθε κοινωνία, ανεξάρτητα από το πόσο πλούσια είναι. Για αυτόν τον λόγο, τα προγράμματα για την εξάλειψη της φτώχειας πρέπει να είναι πιο στρατηγικά σχεδιασμένα και να βασίζονται σε πραγματικές εμπειρίες και εμείς στην ιρλανδική Προεδρία προσπαθούμε να το πετύχουμε αυτό.

Η φτώχεια είναι πολύ σχετικό θέμα. Κάθε αντικειμενικός παρατηρητής θα έλεγε ότι τα περισσότερα κράτη μέλη συμπεριλαμβανομένου και του δικού μου κράτους μέλους τα έχουν πάει ιδιαίτερα καλά τελευταία. Ωστόσο, καθένας πρέπει πάντα να επικεντρώνεται στο συγκεκριμένο είδος φτώχειας που αναφέρθηκε στη συμπληρωματική ερώτηση και το οποίο επιδίωξα να στηρίξω στην αρχική μου απάντηση. Ατομικοί θύλακες αναπόφευκτα θα παρουσιαστούν. Ωστόσο, για να επιστρέψουμε στην πραγματικότητα, η κατάσταση στο μέρος από το οποίο καταγόμαστε και οι δύο είναι αρκετά καλύτερη από ό,τι δείχνει κάποιες φορές η πρόγνωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ. 3 του κ. Lennart Sacrédeus (H-0849/03):

Θέμα: Η εξαφάνιση του δημοσιογράφου Dawit Isaac στην Ερυθραία

Το Σεπτέμβριο του 2001 η κυβέρνηση της Ερυθραίας απαγόρευσε τις ανεξάρτητες εφημερίδες. Δέκα δημοσιογράφοι, μεταξύ των οποίων και ο Dawit Isaac, φυλακίστηκαν. Ο Dawit Isaac είναι υπήκοος τόσο της Σουηδίας όσο και της Ερυθραίας. Έλαβε μέρος στη δημιουργία της πρώτης ιδιωτικής εφημερίδας της Ερυθραίας, Setit.

Η κυβέρνηση της Ερυθραίας αρνείται να γνωστοποιήσει πού βρίσκονται ο Dawit και οι άλλοι δημοσιογράφοι. Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Ερυθραίας, ο Dawit κρατείται στη φυλακή για λόγους εθνικής ασφαλείας. Ο κ. Dawit Isaac δεν συνάντησε ακόμα εκπροσώπους των σουηδικών αρχών και η ανησυχία για τη ζωή του ολοένα και αυξάνεται.

Με ποιον τρόπο είναι διατεθειμένο το Συμβούλιο να ασκήσει πίεση στην κυβέρνηση της Ερυθραίας, ούτως ώστε να διαλευκανθεί η τύχη του Dawit Isaac, που είναι πολίτης της ΕΕ, και να μπορέσουν οι συγγενείς του και οι σουηδικές αρχές να τον συναντήσουν;

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, Συμβούλιο. (EN) Γνωρίζω αυτή την υπόθεση. Το Συμβούλιο συνεχίζει να ανησυχεί έντονα για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθραία γενικά, όχι μόνο για αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση. Οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την κυβέρνηση της Ερυθραίας έχουν εξελιχθεί τα τελευταία δύο χρόνια, μετά τη δύσκολη κατάσταση στα τέλη του 2001, και έχει αποκατασταθεί ο διάλογος για την κατάσταση στο εσωτερικό της και τις ειρηνευτικές διαδικασίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο.

Σε συναντήσεις τοπικού επιπέδου οι επικεφαλής αποστολής έχουν εκφράσει, σε αρκετές περιπτώσεις, την ανησυχία της Ένωσης για τη φυλάκιση ενός αριθμού ανθρώπων μεταξύ των οποίων πολλοί δημοσιογράφοι και την καταπίεση του ανεξάρτητου Τύπου. Έχουν υποβληθεί επανειλημμένα αιτήματα για απαγγελία κατηγοριών στους συλληφθέντες ή απελευθέρωσή τους. Τον Οκτώβριο του 2003, το Συμβούλιο χαιρέτισε τα πρόσφατα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση της Ερυθραίας για την αποκατάσταση του κλίματος γενικής επικοινωνίας και ανάπτυξης εποικοδομητικού πολιτικού διαλόγου με την Ένωση. Η ΕΕ κάλεσε μάλιστα την κυβέρνηση να εγκαινιάσει διάλογο βασιζόμενο στη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και άλλα σημαντικά στοιχεία της Συμφωνίας του Κοτονού. Σε αυτό το πλαίσιο, το Συμβούλιο θα συνεχίσει να εφιστά την προσοχή της κυβέρνησης της Ερυθραίας σε μεμονωμένες περιπτώσεις, όπως η προαναφερθείσα.

Επαναλαμβάνω ότι το θέμα των κρατουμένων έχει επίσημα τεθεί στο πλαίσιο πολιτικού διαλόγου. Η ιταλική Προεδρία συγκεκριμένα, έθιξε περιπτώσεις, όπως αυτή του κ. Dawit Isaac, ο οποίος έχει διπλή υπηκοότητα, απευθείας στις αρχές της Ερυθραίας. Η ιρλανδική Προεδρία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να στηρίξει τη σκληρή δουλειά των σουηδικών αρχών που προσπαθούν να εξαφαλίσουν πληροφορίες και, το πιο σημαντικό, πρόσβαση στον κ. Isaac.

 
  
MPphoto
 
 

  Sacrédeus (PPE-DE).(SV) Κύριε Πρόεδρε, επιθυμώ και εγώ να ευχαριστήσω την ιρλανδική Προεδρία για την απάντησή της, ενώ χαιρετίζω ειλικρινά την Ιρλανδία ως τη νέα χώρα η οποία αναλαμβάνει την ευθύνη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα όσον αφορά τον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ΕΕ μπορεί να πράξει πολύ περισσότερα από όσα μπορεί να επιτύχουν οι κυβερνήσεις των επιμέρους κρατών μελών, όπως για παράδειγμα οι κυβερνήσεις της Ιρλανδίας ή της Σουηδίας. Αισθάνομαι, συνεπώς, ικανοποίηση για την προσήλωσή σας στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθραία.

Από την απάντηση της ιρλανδικής Προεδρίας, συνάγω ότι δεν έχουν υπάρξει νέες πληροφορίες. Θα ήθελα να σας απευθύνω έκκληση, πριν από τη λήξη της Προεδρίας σας στις αρχές του καλοκαιριού, να καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για την απόκτηση περισσότερων λεπτομερειών όσον αφορά την υπόθεση του δημοσιογράφου κ. Dawit Isaacs, ο οποίος είναι υπήκοος τόσο της Σουηδίας όσο και της Ερυθραίας. Έχουμε βάσιμους, και αυξανόμενους, φόβους για την τύχη του, ενώ φοβόμαστε ότι μπορεί να μην βρίσκεται πλέον εν ζωή. Σας απευθύνω θερμή έκκληση να καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλιστεί ότι ο Dawit Isaacs θα επιστρέψει ζωντανός στη Σουηδία.

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, Συμβούλιο. (EN) Μπορώ να καταλάβω καλά τις ανησυχίες που εκφράζονται εδώ. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να επαναλάβω αυτό που υπογράμμισα: το Συμβούλιο επαναβεβαιώνει σαφώς την αφοσίωση και τον σεβασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ανθρώπινα δικαιώματα. Πράγματι, όπως επεσήμανε ο αξιότιμος βουλευτής, τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν καθορίζονται γεωγραφικά. Αποτελούν μια γενική αλήθεια ζωής και κάθε κράτος με το οποίο η Ένωση έχει οποιαδήποτε επαφή πρέπει να γνωρίζει τις ανησυχίες μας αναφορικά με αυτά, ιδίως στην περίπτωση που το άτομο διαθέτει διπλή υπηκοότητα και είναι πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ.

Κατανοώ πλήρως και υποστηρίζω τα σχόλια του αξιότιμου βουλευτή.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ. 4 του κ. Gerard Collins (H-0850/03):

Θέμα: ΕΕ και Νότιος Αφρική

Θα μπορούσε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου να προβεί σε δήλωση σχετικά με το πώς βλέπει το Συμβούλιο την εξέλιξη των σχέσεων της ΕΕ με τη Νότιο Αφρική κατά το 2004; Θεωρεί το Συμβούλιο ότι η ΕΕ και η Νότιος Αφρική μπορούν να συνεργασθούν εποικοδομητικά ώστε να κινητοποιήσουν και να συντονίσουν την ευρωπαϊκή και διεθνή υποστήριξη για τη Διάσκεψη των Μεγάλων Λιμνών για την ειρήνη, την ασφάλεια, τη δημοκρατία και την ανάπτυξη, τη σύγκληση της οποίας υποστήριξε για πρώτη φορά το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ήδη τον Οκτώβριο 1994;

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, Συμβούλιο. (ΕΝ) Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Collins, ο οποίος έχει ένα μακροβιότατο και ενεργό ενδιαφέρον για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την Αφρική και πράγματι ένα καταπληκτικό ιστορικό σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί τη Νότιο Αφρική σημαντικό εταίρο στις σχέσεις της με την Αφρική, όχι μόνο διμερώς, αλλά και εξαιτίας του ρόλου της στην Κοινότητα για την Ανάπτυξη της Νοτίου Αφρικής (SADC), την Αφρικανική Ένωση και γενικά την επίλυση των συγκρούσεων στην Αφρική. Η Νότιος Αφρική έχει οργανώσει και προεδρεύσει επιτυχώς σε διασκέψεις για την επίλυση των συγκρούσεων στη Δημοκρατία του Κονγκό και στο Μπουρούντι και αυτό το μήνα η ΕΕ απέδωσε εύσημα στην αποφασιστική συμβολή της Νοτίου Αφρικής στην ολοκλήρωση της πολιτικής συμφωνίας με τις Κομόρες.

Η Νότιος Αφρική έχει, επίσης, προσφέρει ειρηνευτικές δυνάμεις στις αποστολές που διοικούνται από την UNAC σε τέτοιο βαθμό που πλέον αποτελεί τη χώρα με τις περισσότερες δυνάμεις στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις στην Αφρική και αυτό βάσει οποιωνδήποτε κριτηρίων αποτελεί μια εξαιρετική διάκριση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει αυτές τις δραστηριότητες με δημόσιες ανακοινώσεις και έχει βοηθήσει τη Νότιο Αφρική να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη των δυνάμεών της που συμμετέχουν στην αφρικανική αποστολή στο Μπουρούντι, καθώς αποτελεί μια σημαντική οικονομική αφαίμαξη για μια χώρα σαν τη Νότιο Αφρική, η οποία ακόμη αντιμετωπίζει σημαντικές εσωτερικές προκλήσεις φτώχεια, ανεργία και φυσικά την πανδημία του ιού ΗΙV/AIDS.

Η Νότιος Αφρική έχει διαδραματίσει πολύ σημαντικό και θετικό ρόλο στην επανέναρξη του διαλόγου μεταξύ ΕΕ-Αφρικής μετά τη ματαίωση της προγραμματισμένης συνόδου κορυφής της Λισσαβόνας. Η Νότιος Αφρική είναι επίσης βασικός υποστηρικτής της πρωτοβουλίας για την Νέα Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Αφρικής (NEPAD).

Τους επόμενους μήνες, υπό την Προεδρία της Ιρλανδίας στο Συμβούλιο, θα προσφέρουμε μια σειρά από ευκαιρίες για την προώθηση του διαλόγου με τη Νότιο Αφρική. Κατόπιν της συνάντησης πολιτικού διαλόγου στο περιθώριο της τέταρτης συνόδου του Συμβουλίου Συνεργασίας ΕΕ-Νοτίου Αφρικής στην Πρετόρια τον Δεκέμβριο του 2003, η Προεδρία διοργανώνει διάσκεψη ανώτατων αξιωματούχων στη Νότιο Αφρική στις αρχές της θητείας της, καθώς και μια υπουργική συνεδρίαση της τρόικας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δουβλίνο.

Οι συναντήσεις αυτές θα προσφέρουν μια ευκαιρία για εμβάθυνση του διαλόγου και συζήτηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος. Το 2004 είναι μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για τη Νότιο Αφρική, καθώς γιορτάζει δέκα χρόνια δημοκρατίας στις 27 Απριλίου. Τα κράτη μέλη της ΕΕ αναμένεται να εκπροσωπηθούν σε αυτή τη σημαντική επέτειο. Αυτή η επέτειος είναι στιγμή περηφάνιας για τη Νότιο Αφρική και πρέπει να συμμεριστούμε αυτή την περηφάνια της χώρας και τα επιτεύγματά της.

Μια προγραμματισμένη διάσκεψη στις Μεγάλες Λίμνες αποτελεί πρωτοβουλία της UNAU, η οποία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αφρικανική αυτοδυναμία. Ο Ibrahima Fall, ειδικός αντιπρόσωπος του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, είναι υπεύθυνος για την οργάνωση αυτού του συνεδρίου και το διοργανώνει μαζί με τις εθνικές προπαρασκευαστικές επιτροπές των επτά κυριότερων χωρών. Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών έχει προσφέρει τη βοήθειά του και έχει συμμετάσχει σε κάποιες προπαρασκευαστικές συναντήσεις. Θα παρακολουθούμε με άγρυπνη προσοχή αυτή τη σημαντική διάσκεψη που θα επιδιώξει να φέρει την ειρήνη σε αυτή την πολύπαθη περιοχή.

Επιτρέψτε μου και πάλι να διαβεβαιώσω τον αξιότιμο βουλευτή και εσάς, κύριε Πρόεδρε, ότι η ιρλανδική Προεδρία θα συνεργαστεί με τη Νότιο Αφρική και άλλους σημαντικούς αφρικανούς εταίρους σε αυτό το πολύ σημαντικό και σπουδαίο θέμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Collins (UEN). (EN) Θα ήθελα να απευθύνω τις ευχαριστίες και την εκτίμηση μου στον Υπουργό Roche για την εμπεριστατωμένη απάντησή του, την οποία επικροτώ. Είναι κάτι στο οποίο θα μπορούμε να αναφερθούμε ξανά και ξανά στο μέλλον.

Θα ήθελα να αναφέρω στον Υπουργό ότι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας, όταν συνεργαζόμαστε με τη Νότιο Αφρική, ότι η Ζιμπάμπουε είναι ένα γειτονικό κράτος της Νοτίου Αφρικής και η πολιτική κατάσταση εκεί προκαλεί ασφαλώς σοβαρή παγκόσμια ανησυχία, καθώς επίσης και ότι πρόκειται για ένα θέμα που έχει τεθεί σε πολλές περιπτώσεις.

Θα μπορούσε η Προεδρία να εξηγήσει πώς βλέπει τη μελλοντική σχέση ανάμεσα στη Νότιο Αφρική και τη Ζιμπάμπουε, πώς βλέπει τη μελλοντική σχέση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ζιμπάμπουε και θα μπορούσε να προσδιορίσει την προσπάθεια που πρέπει να καταβάλει η ΕΕ ώστε να επιφέρει αλλαγή στη στάση των αρχών της Νοτίου Αφρικής, να προσπαθήσουν να συμβιβαστούν, με ρεαλιστικό τρόπο, με την τρομερή κατάσταση που επικρατεί στη Ζιμπάμπουε, την οποία δεν έχουν ακόμα καταφέρει να αναγνωρίσουν;

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, Επιτροπή. (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, η ερώτηση είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Όπως ανέφερε ο κ. βουλευτής, είναι εξαιρετικά σημαντικό να συνεργαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Νότιο Αφρική για το ευαίσθητο θέμα της Ζιμπάμπουε. Τα θέματα στην Αφρική δεν μπορούν να επιλυθούν από ανθρώπους που κουνούν το δάχτυλο τους από μακριά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει τον ηγετικό ρόλο της Νοτίου Αφρικής, όχι μόνο στο θέμα της Ζιμπάμπουε αλλά γενικώς στην ήπειρο. Έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη δική της νότια περιοχή της Αφρικής. Επομένως, θα συνεργαστούμε διμερώς με τη Νότιο Αφρική στο θέμα της Ζιμπάμπουε, όπως κάνουμε με την Κοινότητα για την Ανάπτυξη της Νοτίου Αφρικής, της οποίας η Νότιος Αφρική είναι ηγετικό μέλος.

Έχει συμφωνηθεί, τόσο με την Κοινότητα για την Ανάπτυξη της Νοτίου Αφρικής όσο και με την Αφρικανική Ένωση, ότι η Ζιμπάμπουε θα πρέπει να συζητηθεί ως θέμα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Για να αναφερθώ στο σημείο που έθιξε ο κ. Collins, η κρίση στη Ζιμπάμπουε επηρεάζει άμεσα τις γειτονικές της χώρες καθώς επίσης και τη Νότιο Αφρική. Ο αντίκτυπος που έχει η κατάσταση αυτής της ταραχώδους χώρας στις γειτονικές της χώρες ήταν το αντικείμενο συζητήσεων ΕΕ-Αφρικής που πραγματοποίησε η υπουργική τρόικα μόλις τον Νοέμβριο του 2003. Το θέμα συζητήθηκε επίσης στην πρόσφατη κοινή σύνοδο ανώτερων αξιωματούχων Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΚοινότητας για την Ανάπτυξη της Νοτίου Αφρικής. Κατά τον πολιτικό μας διάλογο με τη Νότιο Αφρική τον περασμένο Δεκέμβριο, υπήρξε μια εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη Ζιμπάμπουε και η Νότιος Αφρική αναγνώρισε την ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ σε αυτή την ταραγμένη χώρα.

Για να επανέλθω στη βασική θέση του κ. Collins, συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Μέρος της λύσης του προβλήματος της Ζιμπάμπουε θα βρεθεί στη Νότιο Αφρική. Η Νότιος Αφρική είναι βασικός παράγοντας και η Ένωση, όπως προτείνει ο κ. Collins, θα πρέπει να συνεργαστεί με τη Νότιο Αφρική σε αυτό το θέμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Rübig (PPE-DE).(DE) Γνωρίζουμε ότι οι εμπορικές σχέσεις μπορούν επίσης να αποτελέσουν βάση για την βελτίωση των πολιτικών σχέσεων και γι’ αυτό θέτω το ακόλουθο ερώτημα: υπάρχουν σχέδια για την βελτίωση του γενικού πλαισίου για τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ μικρών, μεσαίων ή οικογενειακών επιχειρήσεων της Ευρώπης και της Νοτίου Αφρικής; Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια βάση για τη δημιουργία ευημερίας στις φτωχότερες περιοχές, πράγμα που τελικά αποτελεί και τη βάση για την επικράτηση της ειρήνης;

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, Συμβούλιο. (ΕΝ) Η προφανής απάντηση είναι “Ναι”. Καλύτερες επιχειρηματικές σχέσεις προκύπτουν συχνά μετά από ειρηνευτικές διαδικασίες και όχι πριν, αλλά είναι προφανές ότι οτιδήποτε θα μπορούσε να συνεισφέρει στην οικονομική ευημερία της συγκεκριμένης περιοχής θα ήταν σημαντικό και ουσιώδες. Αυτή τη στιγμή δεν έχω υπόψη μου κάποια συγκεκριμένη πρωτοβουλία αναφορικά με τη δραστηριοποίηση ΜΜΕ στο εν λόγω μέρος της ηπείρου.

Υπάρχουν πολλές περιοχές στις οποίες θα μπορούσε να δοθεί προσοχή κατά τη διάρκεια της ιρλανδικής Προεδρίας. Δεν έχουμε επίσημη ατζέντα, αλλά κοιτάζουμε, για παράδειγμα, την ανασκόπηση των εξελίξεων στη Νότιο Αφρική στο πλαίσιο της δέκατης επετείου από την απελευθέρωσή της και την ανασκόπηση των εξελίξεων στην ΕΕ, ιδίως τη διεύρυνση. Θα παρακολουθούμε επίσης τις εξελίξεις στην Αφρικανική Ένωση και τη Νέα Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Αφρικής. Η δημιουργία της Αφρικανικής Ένωσης και της Νέας Εταιρικής Σχέσης για την Ανάπτυξη της Αφρικής είναι άλλη μία σημαντική πρωτοβουλία. Δεν υπάρχει υποκατάστατο για τα κράτη της Αφρικής που αποκτούν την αυτοδυναμία τους. Η Αφρική πρέπει να κερδίσει την αυτοδυναμία της, αλλά εμείς στην Ευρώπη πρέπει να στηρίξουμε την Αφρική σε αυτό. Δεν υπάρχει υποκατάστατο για τα αφρικανικά κράτη που αποκτούν αυτοδυναμία στην ήπειρο βάσει μιας ενοποιημένης προσέγγισης.

Πρωτοβουλίες όπως αυτή της Αφρικανικής Ένωσης και της Νέας Εταιρικής Σχέσης για την Ανάπτυξη της Αφρικής είναι πολύ σημαντικές. Μία από τις φιλοδοξίες της ιρλανδικής Προεδρίας είναι να δώσει μεγαλύτερη προτεραιότητα σε θέματα που σχετίζονται με την Αφρική στην ημερήσια διάταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός από το ότι θα ήταν θετικό για την ίδια την Ευρώπη να αναλάβει ένα πιο ενεργό ρόλο και να επιδείξει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην Αφρική, η Ευρώπη έχει επίσης κάποιες ηθικές υποχρεώσεις σχετικά με αυτό το θέμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ερώτηση αριθ. 5 αποσύρθηκε.

Ερώτηση αριθ. 6 του κ. Brian Crowley (H-0853/03):

Θέμα: Προώθηση της καλής πρακτικής στην προστασία του παιδιού στο πλαίσιο των προγραμμάτων νεότητας στην Ευρώπη

Όπως γνωρίζει το Συμβούλιο, το πρόγραμμα νεότητας της ΕΕ προβλέπει κινητικότητα και άτυπη εκπαίδευση για χιλιάδες νέους από 15 έως 25 ετών και είναι ανοικτό στη συμμετοχή νέων από 30 ευρωπαϊκές χώρες. Προσφέρει δυνατότητες στους νέους με τη μορφή τόσο ομαδικών ανταλλαγών και ατομικής εθελοντικής εργασίας όσο και δραστηριοτήτων στήριξης.

Προκειμένου να διασφαλισθεί η πρωτοπορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προστασία των νέων που συμμετέχουν στα προγράμματα αυτά από τον κίνδυνο κακομεταχείρισης και λαμβανομένου υπόψη του ιρλανδικού κώδικα καλής πρακτικής: προστασία του παιδιού για τον τομέα προγραμμάτων νεότητας (Σεπτέμβριος 2002), προτίθεται το Συμβούλιο να αναλάβει άμεση δράση για να εξασφαλίσει ότι στο Πρόγραμμα Νεότητας θα ενσωματωθεί πολιτική ή στρατηγική προστασίας του παιδιού, και προτίθεται να προτείνει την έγκριση ψηφίσματος κατά τη λήξη του προσεχούς Συμβουλίου Υπουργών Νεότητας, και θα αναλάβει επίσης την απαραίτητη δράση για να εξασφαλίσει τη δημιουργία επιτελικής ομάδας υψηλού επιπέδου για το θέμα της προστασίας του παιδιού στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Προγράμματος Νεότητας της ΕΕ;

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, Συμβούλιο. (ΕΝ) Η ερώτηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα όπως θα περίμενα από ένα από τα πιο νεανικά πνεύματα του Κοινοβουλίου.

Το Συμβούλιο θα ξεκινήσει τη συζήτηση σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για το πρόγραμμα νεότητας που θα εφαρμοστεί μετά το 2006, αμέσως μόλις εγκριθεί επίσημα από την Επιτροπή και διαβιβαστεί στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Στο μεταξύ, θα ήταν ανάρμοστο για το Συμβούλιο να προδικάσει με οποιονδήποτε τρόπο το περιεχόμενο τη πρότασης, που εναπόκειται αποκλειστικά στην πρωτοβουλία της Επιτροπής.

Παράλληλα, η Προεδρία θα συνεχίσει την εργασία για τη νέα γενιά ευρωπαϊκής εκπαίδευσης, κατάρτισης και προγραμμάτων για νέους. Το πρόγραμμα της Προεδρίας στον τομέα των νέων περιλαμβάνει ένα ψήφισμα για την κοινωνική ένταξη των νέων, το οποίο, μεταξύ άλλων, θα καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν, στο πλαίσιο της επιδίωξης των στόχων κοινωνικής ένταξης που περιέχονται στη Λευκή Βίβλο για τους Νέους, στρατηγικές και προτάσεις, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι σημαντικά μέτρα κοινωνικής ένταξης αναπτύσσονται στο πλαίσιο της πολιτικής για τους νέους.

Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι το Συμβούλιο γνωρίζει την ανάγκη προστασίας των ανηλίκων απέναντι σε κάθε είδους εκμετάλλευση. Είναι ένα θέμα για το οποίο το Συμβούλιο έχει εγκρίνει μια σειρά μέτρων και συγκεκριμένα στις 22 Δεκεμβρίου 2003 ενέκρινε απόφαση πλαίσιο για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των ανηλίκων και της παιδικής πορνογραφίας. Η απόφαση πλαίσιο υποχρεώνει τα κράτη μέλη να τιμωρούν συγκεκριμένες συμπεριφορές που σχετίζονται με την εκμετάλλευση ανηλίκων και την παιδική πορνογραφία ως ποινικά αδικήματα βάσει των εθνικών νόμων.

 
  
MPphoto
 
 

  Crowley (UEN). (EN) Ευχαριστώ για αυτή την απάντηση, κύριε Προεδρεύων. Θίξατε κάποια από τα ζητήματα που ήθελα να θέσω συμπληρωματικά. Καθώς εμφανίζονται νέες τεχνολογίες επικοινωνίας Διαδίκτυο, κινητά τηλέφωνα και άλλα παρατηρούμε περιπτώσεις όπως αυτές που αναφέρθηκαν πρόσφατα στην Ιρλανδία, τη Γαλλία και τη Γερμανία όπου πορνογραφικές φωτογραφίες νέων διαδίδονταν σε σχολεία μέσω κινητών τηλεφώνων μεταξύ των μαθητών. Μπορείτε να υποβάλετε συγκεκριμένες προτάσεις που θα διαβιβαστούν κατά τη διάρκεια της Προεδρίας, με σκοπό όχι μόνο να αντιμετωπιστεί νομοθετικά αυτό το πρόβλημα, αλλά να ξεκινήσει συνεργασία μεταξύ εκείνων που εμπλέκονται στη βιομηχανία τόσο από τεχνολογικής πλευράς όσο και από πλευράς διανομής, καθώς και να μεταφερθεί μέρος της ευθύνης και της έμφασης σε αυτούς τους φορείς ώστε να ελέγχουν τον τρόπο λειτουργίας αυτών των δικτύων;

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, Συμβούλιο. (EN) Ο κ. Crowley έχει δίκιο: η σύγχρονη τεχνολογία και η εξέλιξή της δημιουργούν μια συγκεκριμένη πρόκληση. Οι υποθέσεις, οι οποίες έχουν επισημανθεί, για παράδειγμα στα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Ιρλανδίας και τα μέσα ενημέρωσης άλλων κρατών, απεικονίζουν πόσο δύσκολο είναι για τα κράτη μέλη να συμβαδίσουν με την τεχνολογία και την κατάχρηση της τεχνολογίας.

Η προστασία των ανηλίκων ιδιαίτερα σχετικά με το Διαδίκτυο και άλλες εξελισσόμενες τεχνολογίες είναι σαφώς κάτι που μας απασχολεί.

Η πορνογραφία και το εμπόριο πορνογραφικών εικόνων είτε μέσω του Διαδικτύου είτε μέσω των νέων δικτύων κινητής τηλεφωνίας– αντιμετωπίζεται με την απόφαση πλαίσιο της 22ας Δεκεμβρίου του 2003 για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων και της παιδικής πορνογραφίας. Σύμφωνα με την απόφαση πλαίσιο, κάθε κράτος μέλος πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι κάθε τύπου εκμετάλλευση ανηλίκων είναι αξιόποινη.

Αυτό που έλαβε υπόψη της η απόφαση πλαίσιο και απεικονίζει πάλι πόσο δίκιο έχει ο κ. Crowley ήταν η εκμετάλλευση της τεχνολογίας από εμπορικά συμφέροντα. Αυτό που δεν έλαβε υπόψη της, σαφέστατα, ήταν το είδος της κατάχρησης που τονίστηκε στα σχόλια του Τύπου και στο οποίο ο κ. Crowley επέστησε την προσοχή. Στο επίκεντρο βρίσκεται προφανώς η απαγόρευση της εμπορικής εκμετάλλευσης και της εμπορικής κατάχρησης νέων τεχνολογιών υπό μορφή παιδικής πορνογραφίας και εκμετάλλευσης.

Οι προτάσεις προβλέπουν ότι σχετικά με αδικήματα που αφορούν την παιδική πορνογραφία, κάθε κράτος μέλος πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι η παραγωγή, διανομή, προμήθεια και απόκτηση υλικού παιδικής πορνογραφίας είναι αξιόποινη. Αυτό θίγει το συγκεκριμένο επιχείρημα του κ. Crowley για τη νέα τεχνολογία κινητών τηλεφώνων με δυνατότητα φωτογραφίας ή βίντεο. Η οδηγία πλαίσιο μπορεί να αντιμετωπίσει το είδος του προβλήματος που τονίζει.

Καθιστά κατά κύριο λόγο υπεύθυνο για την αντιμετώπιση των θεμάτων που ανακύπτουν κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά.

 
  
MPphoto
 
 

  Rübig (PPE-DE). (DE) Φυσικά, το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι νέοι είναι η ανεργία, εξαιτίας της οποίας προκύπτουν ορισμένες ανεπιθύμητες δραστηριότητες. Πρόσφατα ο Πρόεδρος της Ένωσης των Ευρωπαϊκών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Δρ Leitl, είπε ότι δεν είναι καθόλου αποδεκτή η ανεργία για τους νέους μεταξύ 15 και 25 ετών και ότι πρέπει να έχουν να επιλέξουν είτε να εργαστούν είτε να εκπαιδευτούν, προκειμένου να επιτύχουν την ένταξή τους στην κοινωνία. Πιστεύετε ότι μπορούν να αναληφθούν παρόμοιες πρωτοβουλίες και στο πρόγραμμα νεότητας;

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, Συμβούλιο. (EN) O αξιότιμος βουλευτής έχει δίκιο γιατί η ανεργία, ιδίως η ανεργία στους νέους, είναι ένας ιδιαίτερα δύσκολος τομέας. Μέρος της γενικής διαδικασίας της Λισαβόνας είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας σε όλα τα επίπεδα. Ένας γνωστός πολιτικός ηγέτης της χώρας μου είπε κάποτε ότι η παλίρροια που ανεβαίνει παρασύρει όλες τις βάρκες, με άλλα λόγια, ότι η καλύτερη απάντηση στην ανεργία είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας και η δημιουργία του κατάλληλου οικονομικού περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου για την προώθηση των ορθών πρακτικών στην προστασία των ανηλίκων και την απασχόληση των νέων ανά την Ευρώπη, θα βρείτε μια αναφορά στην επίτευξη μεγαλύτερης συνοχής στις πολιτικές, καλύτερου συντονισμού και συνεργασίας στη χάραξη των πολιτικών κοινωνικής φύσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που παρουσιάζονται στον εν λόγω τομέα. Αυτή η έκκληση περιλαμβάνει πολιτικές αναφορικά με τη στέγαση, την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την κοινωνική πρόνοια, την απασχόληση, θέματα υγείας, μέτρα καταπολέμησης της εγκληματικότητας και πολλά άλλα.

Η φτώχεια οδηγεί σε πολλά άσχημα αποτελέσματα και όταν η φτώχεια επηρεάζει τους νέους ανθρώπους, ιδίως σε μια σύγχρονη κοινωνία, θέτει συγκεκριμένες προκλήσεις για τους υπεύθυνους της χάραξης πολιτικής, όπως υπέδειξε ο αξιότιμος βουλευτής. Σημειώνω το σχόλιο του και τις προτάσεις του.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ερώτηση αριθ. 7 αποσύρθηκε.

Ερώτηση αριθ. 8 του κ. Liam Hyland (H-0857/03):

Θέμα: Επισήμανση των κρεάτων

Μια πρόσφατη έρευνα για τους καταναλωτές που είχε οργανωθεί από την Υπηρεσία Γεωργίας και Τροφίμων της Ιρλανδίας, αποκάλυψε ότι οι περισσότεροι καταναλωτές επιθυμούν να διαθέτουν συγκεκριμένες πληροφορίες για τη χώρα προέλευσης όσον αφορά όλες τις πωλήσεις κρεάτων.

Ποια είναι η θέση του Συμβουλίου σχετικά με την επέκταση των ρυθμίσεων που διέπουν την επισήμανση του βοείου κρέατος στον κλάδο πώλησης κρεάτων;

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, Συμβούλιο. (EN) Είμαι βέβαιος ότι όλοι θα θέλαμε να στείλουμε τις ευχές μας για ταχεία ανάρρωση στον κ. Fitzsimons, έναν άνθρωπο με τόσο έντονη προσωπικότητα.

Ο κ. Hyland έθεσε μια πολύ σημαντική ερώτηση, δεδομένων κάποιων ανησυχιών για τα τρόφιμα, γενικά, και τους κινδύνους στην υγεία. Το Συμβούλιο γνωρίζει τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί από τον κ. Hyland. Ωστόσο, δεν έχει υποβληθεί ακόμα από την Επιτροπή κάποια πρόταση, η οποία θα παρέχει τη βάση για μια λεπτομερή εξέταση από το Συμβούλιο. Η ερώτηση προτρέχει των γεγονότων. Εξ όσων γνωρίζω, η Επιτροπή σύντομα θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των ισχυόντων κανονισμών επισήμανσης του βοείου κρέατος, η οποία θα εξετάσει συγκεκριμένα το θέμα που παρουσιάστηκε. Το Συμβούλιο θα έχει στη συνέχεια την ευκαιρία να τη συζητήσει σε βάθος και επιθυμεί να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών.

Θα ήθελα να κάνω μια περαιτέρω επισήμανση στον καλό μου φίλο Liam Hyland σχετικά με αυτό το ζήτημα. Το όλο θέμα της επισήμανσης και του τρόπου που συσχετίζονται η επισήμανση με την προστασία των καταναλωτών είναι κάτι για το οποίο ο κ. Hyland έχει επιδείξει μεγάλη δραστηριότητα επί χρόνια. Η ερώτησή του προδικάζει κάτι που η Επιτροπή σκοπεύει να κάνει. Η σκέψη του έχει προχωρήσει σε αυτό τον τομέα εδώ και πολύ καιρό. Στην ερώτησή του προσδιόρισε έναν τομέα που θα απαιτήσει την προσοχή της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Hyland (UEN). (ΕΝ) Με τόσο πολύ ευγενικά σχόλια από τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, σχεδόν μετανιώνω που ανακοίνωσα την αποχώρησή μου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Όπως είδαμε με την πρόσφατη επιδημία γρίπης των πουλερικών στην Ταϊλάνδη, η ερώτηση σχετικά με τη χώρα προέλευσης είναι μία από τις βασικές ανησυχίες των ευρωπαίων καταναλωτών. Εάν υπάρχει κατάλληλη ανιχνευσιμότητα, τότε κάθε εστιατόριο πρέπει να γνωρίζει τη χώρα προέλευσης του κρέατος και των άλλων προϊόντων που προσφέρει. Γνωρίζω, και είμαι βέβαιος ότι και ο Υπουργός γνωρίζει, ότι οι παραγωγοί και οι καταναλωτές στη χώρα μου, την Ιρλανδία, ανησυχούν ότι πολλά εστιατόρια δεν είναι σε θέση να παρέχουν αυτή την πληροφορία. Πέρα από τα θέματα ασφάλειας και ποιότητας, αυτό στερεί το δικαίωμα από τους καταναλωτές να υποστηρίξουν την εγχώρια ή ευρωπαϊκή παραγωγή έναντι της παραγωγής από τρίτες χώρες.

Η συμπληρωματική μου ερώτηση είναι: συμφωνεί το Συμβούλιο ότι οι καταναλωτές έχουν βάσιμες ανησυχίες στον εν λόγω τομέα; Ξέρω τώρα πια ότι συμφωνεί και είμαι ευγνώμων στον Προεδρεύοντα διότι αναγνωρίζει αυτό το γεγονός. Τι περαιτέρω δράση μπορεί να λάβει η Προεδρία για να διασφαλίσει ότι το εν λόγω θέμα θα υποστηριχτεί σε μελλοντικές προτάσεις για την επισήμανση; Γνωρίζω ότι το Συμβούλιο θα συμβάλει πολύ θετικά στο τελικό αποτέλεσμα αυτού του ζωτικού τομέα που προκαλεί ανησυχία στους καταναλωτές.

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, Συμβούλιο. (EN) Ως ένας από τους πολλούς ικανοποιημένους ψηφοφόρους του Liam Hyland το μόνο που θα ήθελα να δηλώσω στο Κοινοβούλιο είναι ότι και εγώ λυπήθηκα που αποφάσισε να αποχωρήσει. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα μεταφέρει την εξαιρετική ενέργεια και το ταλέντο που διαθέτει και θα τα χρησιμοποιήσει πολύ καλά κάπου αλλού. Το κέρδος της Ιρλανδίας να πάρει πίσω μόνιμα τον Liam θα είναι η απώλεια αυτού του Κοινοβουλίου.

Ο αξιότιμος βουλευτής έχει απόλυτο δίκιο, γιατί υπάρχουν βάσιμες ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων και θέματα επισήμανσης και ανιχνευσιμότητας. Για παράδειγμα, οι φόβοι που προκάλεσαν η σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών και ο αφθώδης πυρετός κλόνισαν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε όλη την Ευρώπη. Tα πρόσφατα περιστατικά που σχετίζονται με τη γρίπη των πουλερικών, όπως αναφέρθηκε από τον κ. Hyland, έχουν σίγουρα κλονίσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Πράγματι, δεν πρόκειται απλώς για ένα σημαντικό θέμα: οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα στη συνεχή πληροφόρηση αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα το οποίο είναι σημαντικό για την ασφάλεια των τροφίμων.

Η ιρλανδική Προεδρία σκοπεύει να διευκολύνει τη συζήτηση επί του θέματος της επισήμανσης το οποίο αποτελεί την ουσία της ερώτησης του κ. Hyland όταν η Επιτροπή παρουσιάσει την έκθεσή της, την οποία ελπίζουμε να δούμε στο προσεχές μέλλον. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να υποβάλουμε αυτό το ζήτημα στο Συμβούλιο το συντομότερο δυνατό. Πράγματι, στην Ιρλανδία εκπονήθηκε λεπτομερής μελέτη επί του θέματος από ομάδα επισήμανσης τροφίμων που συστάθηκε ειδικά για αυτό τον σκοπό. Ορμώμενος από την έκθεση αυτής της ομάδας, ο συνάδελφός μου, κ. Walsh, Υπουργός Γεωργίας και Τροφίμων, έγραψε στον Επίτροπο Byrne την άνοιξη του 2003 προτείνοντας οι κανονισμοί επισήμανσης, ειδικότερα οι κανονισμοί επισήμανσης για το βόειο κρέας, να επεκταθούν και στον κλάδο της εστίασης. Αυτό είναι το σημείο που προσπαθεί να τονίσει ο κ. Hyland. Οι καταναλωτές έχουν απόλυτο δικαίωμα να γνωρίζουν την προέλευση του βοείου κρέατος και έχουν απόλυτο δικαίωμα να γνωρίζουν τι έχει προστεθεί, γιατί η νόθευση των τροφίμων αποτελεί ένα πολύ σοβαρό ζήτημα.

Ο συνάδελφός μου, Υπουργός Walsh, ζήτησε να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες για το εν λόγω ζήτημα κατά την εκπόνηση της έκθεσης από την Επιτροπή και αναμένουμε την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με αυτό αργά ή γρήγορα.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ. 9 του κ. Seán Ó Neachtain (H-0859/03):

Θέμα: Διαβούλευση των ενδιαφερομένων μερών στον τομέα της αλιείας

Συμφωνεί το Συμβούλιο ότι στους αλιείς και τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις τους πρέπει να επιτρέπεται να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή και εμπλοκή στη διεργασία λήψεως αποφάσεων της κοινής αλιευτικής πολιτικής; Συμφωνεί το Συμβούλιο ότι για να έχουν οι αλιείς εμπιστοσύνη στις επιστημονικές συμβουλές, οι οποίες χρησιμοποιούνται στη λήψη των αποφάσεων για τη διαχείριση της αλιείας, θα πρέπει να αναπτυχθούν πιο στενοί δεσμοί μεταξύ των αλιέων και των επιστημόνων για να παρέχονται οι επιστημονικές συμβουλές κατά τρόπο διαφανέστερο; Συμφωνεί επίσης το Συμβούλιο ότι τα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια, τα οποία θα περιλαμβάνουν τους αλιείς και τις οργανώσεις τους στην διεργασία λήψεως αποφάσεων, αποτελούν τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί πρόοδος;

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, Συμβούλιο. (EN) Αυτή είναι μια ερώτηση από τον κ. Ó Neachtain: ένα ωραίο όνομα από τα δυτικά της Ιρλανδίας.

Το Συμβούλιο συμμερίζεται την άποψη του αξιότιμου βουλευτή ότι οι αλιείς και οι οργανώσεις που τους εκπροσωπούν δεν θα έπρεπε απλώς, αλλά επιβάλλεται να έχουν δικαίωμα μεγαλύτερης συμμετοχής και ανάμιξης στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Αυτή είναι μία από τις αρχές που συμφωνήθηκαν στην αναθεώρηση της ΚΑΠ, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2002. Στενότεροι δεσμοί μεταξύ των αλιέων και των επιστημόνων θα βελτίωναν τη διαφάνεια των επιστημονικών συμβουλών και αυτού του είδους ο δεσμός πρέπει επίσης να ενθαρρυνθεί.

Το Συμβούλιο πιστεύει ότι ο δρόμος προς τα εμπρός είναι τα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια ΠΓΣ. Όπως είπε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου στην Επιτροπή Αλιείας τον Ιανουάριο, αυτά τα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια θα πραγματοποιήσουν ένα φόρουμ όπου όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συγκεντρωθούν και να συζητήσουν θέματα που τους απασχολούν. Αυτή η διαδικασία διαλόγου θα οδηγήσει σταδιακά σε μεγαλύτερη αμοιβαία κατανόηση και εμπιστοσύνη. Μερικά χρόνια πριν, ως βουλευτής του ιρλανδικού Κοινοβουλίου, προήδρευσα μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, η οποία εξέτασε τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε η βιομηχανία της αλιείας σχετικά με αξιωματούχους σε διάφορες ρυθμιστικές υπηρεσίες στην Ιρλανδία. Μία από τις προτάσεις που κάναμε εκείνη την εποχή ήταν ότι το είδος ακριβώς του διαλόγου που ο κ. Ó Neachtain προωθεί στη βιομηχανία της αλιείας έχει προεξάρχουσα σημασία, υπό την προϋπόθεση και οι δύο φορείς να μπορούν να κατανοήσουν τους αντίστοιχους ρόλους τους.

Το Συμβούλιο σκοπεύει να εγκρίνει την απόφαση για τη σύσταση ΠΓΣ το συντομότερο δυνατό αφού ακούσει τις απόψεις του Κοινοβουλίου επί του θέματος. Το Συμβούλιο ανυπομονεί και πάλι να τις παραλάβει νωρίτερα παρά αργότερα. Ξέρω ότι η συμβολή του κ. Ó Neachtain θα είναι ξεχωριστή και πολύ ουσιαστική σε αυτό τον διάλογο.

 
  
MPphoto
 
 

  Ó Neachtain (UEN). (ΕΝ) Θέλω να ευχαριστήσω τον Προεδρεύοντα για την εμπεριστατωμένη απάντησή του, καθώς και για την υποστήριξή του στην αρχή των περιφερειακών γνωμοδοτικών συμβουλίων. Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτό το νέο μέτρο, το οποίο περιλαμβάνεται στην κοινή αλιευτική πολιτική για πρώτη φορά, θα είναι προς το συνολικό όφελος του τομέα της αλιείας τα επόμενα χρόνια.

Μπορεί να προβλέψει ο Υπουργός Roche ότι το μέτρο, εάν επιτύχει, θα διαδραματίσει πιο καθοριστικό ρόλο στην κοινή αλιευτική πολιτική και θα προσδώσει στους αλιείς και τα ενδιαφερόμενα μέρη θεσμοθετημένο ρόλο στην ανάπτυξη της ΚΑΠ στο μέλλον;

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, Συμβούλιο. (EN) Ευχαριστώ, κύριε Ó Neachtain. Η απάντηση στη συμπληρωματική ερώτηση του κ. Ó Neachtain περιλαμβανόταν στην απάντηση που έδωσα στην αρχική ερώτηση. Η Προεδρία υπέδειξε ξεκάθαρα τον προηγούμενο μήνα ότι τα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια προσφέρουν ένα σημαντικό φόρουμ για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Υπάρχουν θέματα προς επίλυση, αλλά θα συμφωνήσω με τη γενική αρχή ότι η διαβούλευση των ενδιαφερόμενων μερών στον αλιευτικό κλάδο είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Η ιρλανδική Προεδρία θα προωθήσει το θέμα της επικοινωνίας με τους πολίτες σε όλα τα επίπεδα επιχειρηματικές ομάδες πολιτών και ιδιώτες πολίτες σε όλα τα επίπεδα. Το είδος ανάπτυξης που ο κ. Ó Neachtain πράγματι προωθεί εδώ και καιρό συμβαδίζει απόλυτα με τις βασικές γραμμές της πολιτικής της ιρλανδικής Προεδρίας, οι οποίες αφορούν στη βελτίωση γενικά της σχέσης της Κοινότητας με τους πολίτες της Ευρώπης, είτε αυτοί οι πολίτες ασχολούνται με την αλιεία ή τη γεωργία ή οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Δεδομένου ότι αναφέρονται στο ίδιο θέμα, οι ερωτήσεις αριθ. 10 και 11 θα απαντηθούν από κοινού.

Ερώτηση αριθ. 10 του κ. Αλέξανδρου Αλαβάνου, τον οποίο αντικαθιστά ο κ. Δημήτριος Κουλουριάνος (H-0861/03):

Θέμα: Προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού προβλήματος

Σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, οι εκλογές στη λεγόμενη “Τουρκική Δημοκρατία της Βορείου Κύπρου” θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια εκ νέου κινητικότητα στην κατεύθυνση επίλυσης του Κυπριακού προβλήματος.

Μετά τα αποτελέσματα των εκλογών, θεωρεί το Συμβούλιο ότι διαμορφώνονται συνθήκες επίλυσης του προβλήματος; Οι θέσεις της Τουρκίας ενισχύουν τις πρωτοβουλίες επίλυσης του Κυπριακού;

Ερώτηση αριθ. 11 της κ. Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (H-0042/04):

Θέμα: Νέες εξελίξεις στο Κυπριακό και προοπτικές επίλυσης

Στην πρόσφατη επίσκεψή του στις Η.Π.Α ο Τούρκος πρωθυπουργός Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ξεκάθαρα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων ότι το σχέδιο Ανάν δεν αποτελεί βάση των διαπραγματεύσεων αλλά σημείο αναφοράς για τη διεξαγωγή τους. Τόνισε δε ότι στις διαπραγματεύσεις θα πρέπει να λάβει μέρος μια ανεξάρτητη και αμερόληπτη χώρα με πολιτικό βάρος καθώς και ένας νέος εκπρόσωπος του Κόφι Ανάν.

Πιστεύει το Συμβούλιο, βάσει αυτών των δεδομένων αλλά και βάσει του γεγονότος ότι ο Ραούφ Ντεκτάς παραμένει ο επίσημος διαπραγματευτής της τουρκοκυπριακής πλευράς, ότι υπάρχει δυνατότητα ταχείας εξεύρεσης μόνιμης λύσης στο πολιτικό πρόβλημα της Νήσου;

Διαβλέπει ότι υπάρχει πιθανότητα να ενταχθεί η Κύπρος ως ενιαία οντότητα στην Ε.Ε. την 1η Μαΐου 2004 με εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου σε όλη την επικράτεια της;

Σκοπεύει να λάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες με σκοπό την υλοποίηση μιας τέτοιας πολιτικής;

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, Συμβούλιο. (ΕΝ) Οι ερωτήσεις είναι άκρως επίκαιρες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει επανειλημμένως εκφράσει την προτίμησή του για την ένταξη μιας ενωμένης Κύπρου στην Ένωση την 1η Μαΐου του 2004. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου του 2003 κάλεσε όλα τα μέρη συγκεκριμένα την Τουρκία και την ηγεσία των Τουρκοκυπρίων να προσφέρουν τη δυναμική υποστήριξή τους στις προσπάθειες του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών κ. Aνάν και σε αυτό το πλαίσιο ζήτησε την άμεση επανέναρξη των συνομιλιών βάσει των προτάσεών του. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν επαναλάβει την προθυμία τους να προσαρμόσουν τους όρους ενός διακανονισμού στις αρχές στις οποίες βασίστηκε η ίδρυση της ΕΕ.

Στις εβδομάδες που ακολούθησαν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έχει σημειωθεί μια σειρά εξελίξεων στην πραγματικότητα έχουν σημειωθεί εξελίξεις εντός του τελευταίου 24ώρου οι οποίες έχουν επίπτωση στις προοπτικές για έναν συνολικό διακανονισμό. Στη Βόρεια Κύπρο, μετά τις εκλογές του Δεκεμβρίου, για παράδειγμα, έχει σχηματιστεί μια κυβέρνηση συνασπισμού, υπό την ηγεσία του κ. Mehmet Ali Talat, αρχηγού του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (CTP), η οποία τάσσεται υπέρ της επίλυσης του Κυπριακού και της ένταξης της ενωμένης Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κ. Ντενκτάς αρχηγός του Δημοκρατικού Κόμματος είναι το άλλο μέρος του εν λόγω συνασπισμού.

Στην Τουρκία, κατόπιν εντατικής διαδικασίας διαβουλεύσεων, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας δήλωσε στις 23 Ιανουαρίου του 2004 ότι έχει καταλήξει σε μια ομόφωνη θέση υπέρ των διαπραγματεύσεων, λαμβάνοντας το σχέδιο Aνάν ως αναφορά με βάση τις πραγματικές συνθήκες στη νήσο.

Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Eρντογάν συζήτησε την κατάσταση με τον γενικό γραμματέα Aνάν στο Νταβός στις 24 Ιανουαρίου και στη συνέχεια δήλωσε δημοσίως ότι η Τουρκία στηρίζει την επανέναρξη των συνομιλιών βάσει του σχεδίου Aνάν, με σκοπό την έγκριση ενός διακανονισμού μέσω δημοψηφίσματος πριν από την 1η Μαΐου.

Ο Πρωθυπουργός Eρντογάν συναντήθηκε με τους πολιτικούς ηγέτες της Βορείου Κύπρου, συμπεριλαμβανομένου του Ραούφ Ντενκτάς, κατά την επιστροφή του από το Νταβός. Ο Πρόεδρος Παπαδόπουλος έχει επαναλάβει ότι η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι πρόθυμη να συμμετάσχει στην επανέναρξη των συνομιλιών άνευ όρων.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο γενικός γραμματέας Aνάν προσκάλεσε τα μέρη να συνεχίσουν τις συνομιλίες για την πλήρη επίλυση του Κυπριακού προβλήματος βάσει των προτάσεών του. Ανέφερε στην πρόσκλησή του ότι θα λάβει την αποδοχή της πρόσκλησης ως δέσμευση για την ολοκλήρωση του σχεδίου με τη βοήθεια των Ηνωμένων Εθνών έως τις 31 Μαρτίου του 2004 και θα θέσει το τελικό σχέδιο σε ξεχωριστό, παράλληλο δημοψήφισμα στις 21 Απριλίου του 2004. Ο γενικός γραμματέας κάλεσε τους ηγέτες να συγκεντρώσουν την πολιτική θέληση που απαιτείται, προκειμένου να επιφέρουν αυτό το αποτέλεσμα στο μικρό χρονικό διάστημα που έχουν στη διάθεσή τους.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της επιστολής του, τα μέρη θα συμφωνήσουν να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις έως τις 26 Μαρτίου. Εάν δεν έχει επιτευχθεί ένα ολοκληρωμένο κείμενο έως τότε, ο γενικός γραμματέας Aνάν θα προβεί στις απαραίτητες προτάσεις, προκειμένου να ολοκληρωθεί το κείμενο έως τις 31 Μαρτίου. Πρόκειται για ένα πολύ φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα.

Οι συνομιλίες στις οποίες συμμετέχουν ο Ελληνοκύπριος και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης άρχισαν στη Νέα Υόρκη χθες, 10 Φεβρουαρίου. Αυτή η επανέναρξη προσφέρει μια πραγματική δυνατότητα για επίτευξη του ιστορικού στόχου της ένταξης μιας ενωμένης Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου του 2004.

Αποδεχόμαστε όλοι ότι υπάρχουν ακόμη ζητήματα προς επίλυση. Όμως, αυτή η Ένωση υποστηρίζει σθεναρά τον κεντρικό ρόλο των Ηνωμένων Εθνών στην αναζήτηση μιας συνολικής διευθέτησης. Υποστηρίζουμε πλήρως αυτή την τελευταία πρωτοβουλία του γενικού γραμματέα Aνάν και το Συμβούλιο είναι έτοιμο να βοηθήσει με οποιονδήποτε τρόπο θεωρεί χρήσιμο, προκειμένου να συνδράμει στην επίτευξη συμφωνίας.

Η Επιτροπή θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, προκειμένου να συμβάλει σε μια ταχεία λύση μέσα στο πλαίσιο του κεκτημένου. Εάν επιτευχθεί λύση, η Ένωση είναι έτοιμη να προσφέρει οικονομική βοήθεια για την ανάπτυξη του βορείου τμήματος της Κύπρου.

Το Συμβούλιο συνεχίζει να ελπίζει ότι είναι πιθανό να υποδεχθεί μια ενωμένη Κύπρο στην Ένωση την 1η Μαΐου του 2004. Θα πρέπει να αναφέρω στο Κοινοβούλιο ότι έχω προσωπικό λόγο για να ελπίζω ότι θα συμβεί την 1η Μαΐου, καθώς η πόλη στην οποία ζω θα υποδεχτεί την Κύπρο την ημέρα της υποδοχής την 1η Μαΐου του 2004. Ο χρόνος που απομένει, ωστόσο, είναι περιορισμένος και εάν οι διαπραγματεύσεις ολοκληρωθούν επιτυχώς, θα απαιτηθούν δύσκολοι συμβιβασμοί και βέβαια πολιτική βούληση και από τις δύο πλευρές.

Η ένταξη μιας ενωμένης Κύπρου είναι ξεκάθαρα προς το συμφέρον όλων των κατοίκων της νήσου. Είναι επίσης σαφέστατα προς το συμφέρον των ανθρώπων της Ελλάδας, της Τουρκίας και αυτής της Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Posselt (PPE-DE). (DE) Θα ήθελα να ρωτήσω μόνο το εξής: μπορεί να αποκλείσει το Συμβούλιο ότι στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, που τις επικροτώ θερμά και τις υποστηρίζω, δεν θα γίνουν παρασκηνιακά συμφωνίες ως προς την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και την ένταξη;

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, Συμβούλιο. (ΕΝ) Κατανοώ την ερώτηση, αλλά αυτή είναι μια πολύ λεπτή περίοδος. Ο βουλευτής θα γνωρίζει ότι οι συνομιλίες μεταξύ του Ελληνοκύπριου και του Τουρκοκύπριου ηγέτη συνεχίζονται, αυτή τη στιγμή, στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη υπό την αιγίδα του γενικού γραμματέα. Συνεπώς, έχουμε όλοι ευθύνη να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν σχολιάζουμε δημόσια τις προοπτικές εξέλιξης την παρούσα στιγμή. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι επιμέρους θέματα, σπρωξίματα ή νοήματα θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να προκύψει κάποια λύση.

Σύμφωνα με τη σαφή δέσμευση που δόθηκε στην Τουρκία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης τον Δεκέμβριο του 2002, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα αποφασίσει τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους, βάσει της έκθεσης και των προτάσεων τις Επιτροπής, εάν η Τουρκία πληροί τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης. Καθώς τώρα διεξάγονται λεπτομερείς και λεπτές διαπραγματεύσεις στη Νέα Υόρκη, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να υπεισέλθουμε σε εικασίες για άλλες συμφωνίες. Η πραγματικότητα είναι ότι η προσφορά έχει γίνει, είναι στο τραπέζι, βρίσκεται εκεί προς συζήτηση και θα αποφασιστεί τον Δεκέμβριο του επόμενου έτους. Σχετίζεται με τα αντικειμενικά κριτήρια της Κοπεγχάγης, τα οποία οι βουλευτές του Κοινοβουλίου και η τουρκική κυβέρνηση κατανοούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Sacrédeus (PPE-DE).(SV) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφράσει κατά το παρελθόν την άποψη ότι αντιμετωπίζει ως κατοχή την τουρκική παρουσία στη Βόρεια Κύπρο. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα παρουσιάζεται ως ένα σχέδιο ειρήνης, και η επιθυμία μας είναι η διασφάλιση των παρακαταθηκών που μας έχουν αφήσει οι De Gasperi, Schuman, Monet και Adenauer. Σε αυτό το πλαίσιο, συμφωνεί με τις αντιλήψεις της ΕΕ για την ειρήνη, καθώς και με τις παρακαταθήκες που μας έχουν κληροδοτήσει οι ιδρυτές της ΕΕ, η προσφορά στην Τουρκία μιας ημερομηνίας έναρξης των διαπραγματεύσεων για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη στιγμή που η Τουρκία εξακολουθεί να είναι μια δύναμη κατοχής στη Βόρεια Κύπρο; Με άλλα λόγια, είναι δυνατόν μια χώρα να κατέχει ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, συγχρόνως, να της προσφέρεται το δικαίωμα έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων;

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, Συμβούλιο. (EN) Έχω ήδη υποδείξει την αντικειμενική βάση πάνω στην οποία θα ληφθεί η απόφαση σχετικά με το θέμα της τουρκικής υποψηφιότητας.

Η Ένωση είναι ο ισχυρότερος και πιο σταθερός υποστηρικτής της αποστολής καλών υπηρεσιών στην Κύπρο του γενικού γραμματέα Kόφι Ανάν. Σαφέστατα, γνωρίζουμε όλοι τον ρόλο που η τουρκική κυβέρνηση μπορεί να διαδραματίσει προκειμένου να επιτευχθεί λύση.

Επιστρέφω στην προηγούμενη επισήμανση που έκανα. Η αντικειμενική βάση πάνω στην οποία θα αποφασιστεί οποιαδήποτε αίτηση για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ολοκληρωμένη και σε πλήρη συμφωνία με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης. Αυτή είναι η βάση και δεν πρόκειται να γίνουν άλλου είδους διαπραγματεύσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ. 12 του κ. Josu Ortuondo Larrea (H-0001/04):

Θέμα: Παραβιάζει η ισπανική κυβέρνηση το άρθρο 6, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΕ;

Περισσότεροι από εκατό καθηγητές Ποινικού Δικαίου από δημόσια πανεπιστήμια σε ολόκληρη την Ισπανία, έδωσαν στη δημοσιότητα μια διακήρυξη στην οποία επικρίνουν με δριμύτητα το “συνεχιζόμενο θλιβερό θέαμα” των μεταρρυθμίσεων του Ποινικού Δικαίου που προώθησε η κυβέρνηση Αθνάρ στη διάρκεια του 2003.

Οι συντάκτες του κειμένου καταφέρονται εναντίον της τελευταίας τροποποίησης του Ποινικού Κώδικα που έχει στόχο να αφαιρέσει από τον πρόεδρο της τοπικής κυβέρνησης της Χώρας των Βάσκων τη δυνατότητα να προκηρύξει δημοψήφισμα εκεί, και να τον οδηγήσει στη φυλακή εάν το πράξει. Προειδοποιούν επίσης ότι η πολιτική της “έντασης της καταστολής” στην οποία έχει καταφύγει η ισπανική κυβέρνηση, σε δικαστικά θέματα, θα μπορούσε να οδηγήσει στην “κατάρρευση του κράτους δικαίου, μετά από το οποίο απομένει μόνο η βαρβαρότητα”.

Έχει λάβει το Συμβούλιο γνώση των γεγονότων αυτών; Στο άρθρο 7, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ αναφέρεται πως “το Συμβούλιο δύναται · να διαπιστώσει την ύπαρξη σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης από κράτος μέλος αρχών που μνημονεύονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, και να του απευθύνει κατάλληλες συστάσεις”. Δεν πιστεύει το Συμβούλιο ότι έχει την ηθική, πολιτική και νομική υποχρέωση να εξακριβώσει εάν αληθεύουν ή όχι τα καταγγελλόμενα και, ενδεχομένως, να απευθύνει τις ενδεδειγμένες συστάσεις και να λάβει τα αναγκαία μέτρα;

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, Συμβούλιο. (ΕΝ) Το Συμβούλιο παραπέμπει τον αξιότιμο βουλευτή στην απάντηση που του έδωσε στην προφορική του ερώτηση H-0806/03 σχετικά με το ίδιο θέμα κατά τη διάρκεια της Ώρας των Ερωτήσεων την περίοδο συνόδου του Ιανουαρίου του 2004.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Συμβούλιο θα υπογράμμιζε το γεγονός ότι η Ένωση ιδρύθηκε βάσει των αρχών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου αρχών που είναι κοινές για όλα τα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Ortuondo Larrea (Verts/ALE). (ES) Μακάρι να άκουγαν αυτή τη συζήτηση οι επιζώντες ιρλανδοί πολίτες οι οποίοι θυμούνται την εποχή που κυβερνούνταν από το Λονδίνο.

Από τη στιγμή της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ειρήνη ήταν ένας από τους βασικούς της στόχους. Περισσότεροι από εκατό καθηγητές ποινικού δικαίου από όλη την Ισπανία αισθάνθηκαν υποχρεωμένοι να διακηρύξουν δημόσια την κατάρρευση του κράτους δικαίου που προωθεί η παρούσα ισπανική κυβέρνηση. Πιστεύω ότι αυτό δεν μπορεί να αγνοηθεί αν ο κοινός στόχος είναι να διατηρηθεί η ειρήνη και η ολοκλήρωση. Η ειρήνη και η ολοκλήρωση στην Ευρώπη πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τον σεβασμό των δημοκρατικών αρχών.

Είστε πεπεισμένος ότι η ισπανική κυβέρνηση σέβεται τις δημοκρατικές αρχές και το κράτος δικαίου;

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, Συμβούλιο. (EN) Κατανοώ το πάθος στην ερώτηση, αλλά θα ήθελα να επισημάνω ότι πραγματικά δεν μπορώ να προσθέσω τίποτα περισσότερο στις απαντήσεις που δόθηκαν στην εν λόγω ερώτηση και οι οποίες έχουν ήδη διαβιβαστεί στον βουλευτή, τόσο αυτή τη φορά όσο και την προηγούμενη.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ. 13 του κ. Bernd Posselt (H-0003/04):

Θέμα: Το καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου

Έχει κάνει η ιρλανδική Προεδρία του Συμβουλίου σκέψεις για το πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα του καθεστώτος (status) του Κοσσυφοπεδίου;

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, Συμβούλιο. (ΕΝ) Τα Δυτικά Βαλκάνια θα παραμείνουν βεβαίως σημαντική προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την ιρλανδική Προεδρία, όπως ήταν και κατά τη διάρκεια των προηγούμενων Προεδριών. Θα επιδιώξουμε συγκεκριμένα να στηριχτούμε στην πρόοδο και την καλή δουλειά της ελληνικής και ιταλικής Προεδρίας πέρυσι. Το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η ιρλανδική Προεδρία προβλέπεται στην ατζέντα που συμφωνήθηκε στη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων, η οποία πραγματοποιήθηκε τον προηγούμενο Ιούνιο στη Θεσσαλονίκη και στην οποία παρευρέθηκα. Η εν λόγω σύνοδος επιβεβαίωσε ότι το μέλλον των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην ενσωμάτωσή τους μέσα στις δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ουσιαστική πρόοδος σημειώθηκε πρόσφατα στο Κοσσυφοπέδιο βάσει του ψηφίσματος 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Το Συμβούλιο στηρίζει απόλυτα τον Harri Holkeri, τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Εθνών για το Κοσσυφοπέδιο, στην προσπάθειά του να καταστήσει λειτουργική την πολιτική “προϋποθέσεων πριν από το τελικό καθεστώς” και να εξασφαλίσει την πρόοδο στον απευθείας διάλογο για πρακτικά θέματα μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας. Πράγματι, δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερος ειδικός απεσταλμένος για αυτό το θέμα από τον κ. Holkeri. Εμείς στην Ιρλανδία έχουμε λόγο να είμαστε ευγνώμονες για τις ικανότητές του, και ιδίως για τις διαπραγματευτικές του ικανότητες. Αυτά είναι σημαντικά στοιχεία για περαιτέρω πρόοδο προς την τελική διευθέτηση του θέματος του καθεστώτος.

Τον Δεκέμβριο, το Συμβούλιο υπογράμμισε τη σημασία των διαρθρωτικών οικονομικών μεταρρυθμίσεων στο Κοσσυφοπέδιο. Η πρόοδος στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης αποτελεί βασικό στοιχείο για την εφαρμογή οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Το Συμβούλιο κάλεσε τους προσωρινούς θεσμούς αυτοδιοίκησης να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέψουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης το συντομότερο δυνατό.

Η ιρλανδική Προεδρία θα εργαστεί για να διασφαλίσει μια όσο το δυνατόν πιο στενή συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρύτερη διεθνή κοινότητα για την υποστήριξη του ειδικού απεσταλμένου κ. Holkeri.

Τον Νοέμβριο, το Συμβούλιο επιβεβαίωσε την ετοιμότητα της Ένωσης να συνδράμει στη δημιουργία ενός πολυεθνικού και δημοκρατικού Κοσσυφοπεδίου, μέσα από τη θέση του στην Ευρώπη, στο πλαίσιο της πλήρους εφαρμογής της απόφασης 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας και της πολιτικής “προϋποθέσεων πριν από το τελικό καθεστώς”.

Ανυπομονούμε για μια προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση της έκθεσης, την οποία το Συμβούλιο του Νοεμβρίου ζήτησε από τον Ύπατο Αρμοστή Χαβιέ Σολάνα να ετοιμάσει σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, καθώς και σε συνεργασία με τον κ. Holkeri. Αυτή θα εξετάσει τρόπους και μεθόδους περαιτέρω ενδυνάμωσης της συμβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εφαρμογή του ψηφίσματος 1244, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τον μηχανισμό ιχνηλάτησης της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης, καθώς και τη σημασία της αποτελεσματικής εφαρμογής των “προϋποθέσεων πριν από το τελικό καθεστώς”.

 
  
MPphoto
 
 

  Posselt (PPE-DE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του Συμβουλίου για την πολύ ολοκληρωμένη και λεπτομερειακή απάντησή του. Θέλω μόνο να προσθέσω δύο κριτικές παρατηρήσεις ή ερωτήσεις.

Πρώτον: ακούμε διαρκώς το σύνθημα “προϋποθέσεις πριν από το τελικό καθεστώς”. Ωστόσο, όλοι οι σχετικά μεγάλοι επενδυτές στο Κοσσυφοπέδιο μου λένε ότι δεν πρόκειται να κάνουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις εκεί όσο δεν έχουν μια κάποια ιδέα για την εξέλιξη του θέματος του καθεστώτος. Αυτό σημαίνει ότι το “προϋποθέσεις πριν από το τελικό καθεστώς” δεν λειτουργεί παρά μόνο εν μέρει, επειδή απλά δεν υπάρχει ασφάλεια σχετικά με το μέλλον του Κοσσυφοπεδίου. Αυτό αποτελεί πρόβλημα για την πρόοδο της οικονομίας.

Το δεύτερο σχετικό σημείο που θέλω να θίξω είναι το εξής: ως γνωστόν, οι Αμερικανοί εξήγγειλαν ότι μπορεί να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για το τελικό καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου το 2005. Δεν θα έπρεπε η ΕΕ να προετοιμαστεί γι’ αυτό το αργότερο εφέτος, το 2004, για να μην βρεθεί προ τετελεσμένων γεγονότων;

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, Συμβούλιο. (ΕΝ) Ναι, η πρώτη επισήμανση που έχω να κάνω είναι ότι ο αξιότιμος βουλευτής έχει προφανώς δίκιο: η οικονομική πρόοδος εξαρτάται κατά πολύ από τις περιστάσεις. Ως λέκτορας επί πολλά χρόνια σε ένα από τα πανεπιστήμιά μας στην Ιρλανδία, ανέφερα ότι η οικονομική πρόοδος είναι το πιο ευαίσθητο από όλα του λουλούδια και πρέπει να μεγαλώνει σε ένα πολύ ειδικό οικο-περιβάλλον, το οποίο να είναι ιδιαίτερα φιλικό στις ανάγκες του. Η ιδιωτική επένδυση σε οποιαδήποτε ταραχώδη περιοχή καθορίζεται, όπως είναι ιδιαίτερα προφανές, από το γενικό κλίμα.

Η ΕΕ ανυπομονεί, ωστόσο, να στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη στο Κοσσυφοπέδιο. Στον πυλώνα 4 UNMIK απεχθάνομαι τα ακρωνύμια, παρεμπιπτόντως η ΕΕ συνδράμει στην αναζωογόνηση της οικονομικής δραστηριότητας στο Κοσσυφοπέδιο για τη δημιουργία των συνθηκών σύγχρονης οικονομίας ανοικτής αγοράς. Σε αυτό το σημείο βρίσκεται η ουσία της συμπληρωματικής ερώτησης. Σκοπός πρέπει να είναι η παγίωση ενός βιώσιμου ιδιωτικού τομέα που μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας γιατί αυτή είναι η μοναδική ελπίδα της περιοχής. Στόχος είναι η παροχή μακροπρόθεσμων προοπτικών. Προϋπόθεση θα είναι να φέρουμε το νομοθετικό και διοικητικό πλαίσιο του Κοσσυφοπεδίου πιο κοντά στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Εάν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σκοπεύουν να επενδύσουν, αυτό ακριβώς θα απαιτήσουν.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ανασυγκρότησης συνεχίζει να χρηματοδοτεί και να διαχειρίζεται βιώσιμα προγράμματα ανασυγκρότησης και ανάπτυξης στο Κοσσυφοπέδιο. Τελικά, η λύση θα πρέπει να βρεθεί επί τόπου στο εν λόγω κράτος, δημιουργώντας αυτές τις συνθήκες που έχει υπόψη του ο βουλευτής. Η Προεδρία απευθύνει έκκληση στα προσωρινά θεσμικά όργανα να συμμετάσχουν εποικοδομητικά στην εν λόγω διαδικασία.

Το έγγραφο για τα Κριτήρια του Κοσσυφοπεδίου που συμφωνήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου του 2003 και η συνεχιζόμενη ανάπτυξη της διαδικασίας εφαρμογής μπορούν να προσφέρουν ένα σαφές πλαίσιο με το οποίο θα πρέπει να συμμορφωθούν τα προσωρινά θεσμικά όργανα, αλλά μπορούν επίσης να προσφέρουν ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να αναπτυχθεί η απαραίτητη εμπιστοσύνη. Ο μηχανισμός ελέγχου που ανακοινώθηκε στις 5 Δεκεμβρίου του 2003 προβλέπει ότι η πρόοδος των προσωρινών θεσμών στην ικανοποίηση των βασικών στόχων θα αξιολογείται με τριμηνιαίους ελέγχους.

Eάν υπάρξει συμμόρφωση με όλα τα παραπάνω, θα δημιουργηθεί το είδος της εμπιστοσύνης που είναι απαραίτητο για να επιτευχθεί βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Bιώσιμη οικονομική ανάπτυξη θα επιτευχθεί εάν και όταν οι συνθήκες για επενδύσεις κρίνονται κατάλληλες από ιδιωτική επιχείρηση ή ιδιώτες επενδυτές.

 
  
MPphoto
 
 

  Ortuondo Larrea (Verts/ALE). (ES) Θα ήθελα να συγχαρώ την ιρλανδική Προεδρία και το Συμβούλιο για όλες τις προσπάθειες που καταβάλλουν προκειμένου να επιλύσουν τη σύγκρουση στο Κοσσυφοπέδιο και άλλες συγκρούσεις στον κόσμο.

Το Συμβούλιο και τα θεσμικά όργανα ανησυχούν πολύ για αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Προσπαθούν να προσφέρουν λύσεις και να συμβάλουν στην προώθηση της ειρήνης στον κόσμο και στην επίλυση των συγκρούσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει επίσης βοηθώντας να επιλυθεί η σύγκρουση στη Βόρεια Ιρλανδία. Αυτή η βοήθεια συμπεριλαμβάνει παροχή οικονομικής υποστήριξης για την ειρηνευτική διαδικασία.

Κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, θα ήταν πάρα πολύ να ζητήσουμε να καταβληθούν κάποιες μικρές προσπάθειες και για την επίλυση της πολιτικής σύγκρουσης της Χώρας των Βάσκων, που αποτελεί επίσης μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Μολονότι η ερώτηση είναι έγκυρη, δεν είναι σχετική, καθώς δεν αφορά το πρόβλημα του Κοσσυφοπεδίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Δεδομένου ότι αναφέρονται στο ίδιο θέμα, οι ερωτήσεις 14, 15, 16 και 17 θα απαντηθούν από κοινού.

Ερώτηση αριθ. 14 του κ. Miguel Angel Martínez Martínez (H-0007/04):

Θέμα: Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις συνθήκες κράτησης κουβανών κρατουμένων στις Ηνωμένες Πολιτείες

Οι συνθήκες κράτησης πέντε κουβανών πολιτών φυλακισμένων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και συγκεκριμένα τα εμπόδια στη σχέση τους με τους οικείους τους, αποτελούν κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς δικαίου και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκ μέρους της βορειοαμερικανικής κυβέρνησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παρέμβει για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκεί όπου παραβιάζονται, και είναι απαράδεκτο να υπεκφεύγουμε της ευθύνης μας με την αιτιολογία ότι οι παραβιάσεις αυτές αποτελούν θέμα που αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κούβα.

Θα προβεί άραγε το Συμβούλιο σε κάποιες ενέργειες προκειμένου να αξιώσει από τις αρχές της Βόρειας Αμερικής συμπεριφορά που θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το Διεθνές δίκαιο όσον αφορά την κατάσταση των κρατουμένων αυτών και των οικογενειών τους;

Ερώτηση αριθ. 15 του κ. Pedro Marset Campos (H-0036/04):

Θέμα: Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Κουβανών πολιτών στις Ηνωμένες Πολιτείες

Οι συνθήκες κράτησης 5 Κουβανών πολιτών στις Ηνωμένες Πολιτείες και η έλλειψη άμεσης επαφής με τους πιο κοντινούς συγγενείς τους συνιστούν κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκ μέρους της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Δεν θεωρεί το Συμβούλιο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παρέμβει για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθότι οι καταγγελλόμενες εδώ παραβιάσεις δεν αποτελούν μόνο διμερή υπόθεση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κούβας; Προτίθεται το Συμβούλιο να προβεί σε κάποια σχετική παρέμβαση; Γνωρίζει η τρέχουσα ιρλανδική Προεδρία ότι δεν δόθηκε καμία απάντηση από την ιταλική Προεδρία στις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν από πολλούς βουλευτές σχετικά με αυτήν την υπόθεση;

Ερώτηση αριθ. 16 της κ. Ilda Figueiredo (H-0058/04):

Θέμα: Παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών σε βάρος Κουβανών πολιτών

Η κατάσταση στην οποία ευρίσκονται πέντε κουβανοί πολίτες οι οποίοι αδίκως δικάστηκαν και φυλακίστηκαν στο Μαϊάμι καθώς και η πλήρης έλλειψη επαφής δύο εξ αυτών με τους οικείους τους συνιστούν σοβαρή παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου εκ μέρους των αρχών της Βορείου Αμερικής.

Γνωρίζει άραγε το Συμβούλιο την κατάσταση στην οποία ευρίσκονται τα άτομα αυτά; Σκοπεύει το Συμβούλιο να εκφέρει άποψη για το θέμα ώστε η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να είναι πράγματι οικουμενική και όχι προνόμιο ολίγων;

Ερώτηση αριθ. 17 του κ. Ευστράτιου Κόρακα, τον οποίο αντικαθιστά ο κ. Ιωάννης Πατάκης (H-0061/04):

Θέμα: Παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις ΗΠΑ όσον αφορά τους πέντε κουβανούς πολίτες που κρατούνται παράνομα

Οι απάνθρωπες συνθήκες κράτησης των πέντε κουβανών πολιτών στις ΗΠΑ και η απαγόρευση κάθε άμεσης επαφής με τους συγγενείς τους, για εγκλήματα που ποτέ δεν διέπραξαν, αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των στοιχειωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων, από την αμερικανική κυβέρνηση.

Σκοπεύει το Συμβούλιο να παρέμβει για να γίνουν σεβαστά από τις ΗΠΑ τα δικαιώματα των πέντε κρατούμενων, εγκαταλείποντας τη σημερινή ουσιαστικά συνένοχη στάση του. Θεωρεί η ιρλανδική Προεδρία ότι πρέπει να ασχοληθεί με το σοβαρό αυτό θέμα ή θα το αποφύγει, όπως έκανε η ιταλική Προεδρία, που δεν έδωσε έστω μια απάντηση σε ανάλογες ερωτήσεις πολλών βουλευτών;

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, Συμβούλιο. (ΕΝ) Το Συμβούλιο δεν έχει τίποτα να προσθέσει στις απαντήσεις που δόθηκαν στη σύνοδο του Σεπτεμβρίου 2003, ούτε σε εκείνες που δόθηκαν σε παρόμοιες ερωτήσεις –αριθ. H-0629/03 και H-0743/03 στις συνόδους του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Μολονότι καταρχήν δεν υπάρχει περιθώριο για συμπληρωματικές ερωτήσεις μετά την απάντηση του κ. Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, θα επιτρέψω την υποβολή περαιτέρω ερωτήσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Martínez Martínez (PSE). (ES) Σας ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Θα πρέπει να καταστήσω σαφές στο Σώμα ότι θα συνεχίσουμε να θέτουμε ερωτήσεις μέχρι να σταματήσει να υπάρχει το πρόβλημα και ο πόνος που προκαλεί. Ασφαλώς, θα συνεχίσουμε να πιέζουμε για απαντήσεις μέχρι να λάβουμε κάτι καλύτερο από απλώς γραφειοκρατικές απαντήσεις. Θα έφτανα μάλιστα στο σημείο να πω ότι οι απαντήσεις αυτές είναι ανάξιες του ατόμου που τις παρέχει.

Οι προκείμενοι πέντε κρατούμενοι τιμωρήθηκαν με εξαιρετικά βαριές ποινές σε δίκες που, σύμφωνα με αμερικανούς μάρτυρες και νομικούς εμπειρογνώμονες, στερούνταν κάθε νομικής εγκυρότητας. Αυτές οι δίκες καταγγέλθηκαν ως δίκες φάρσες. Επιπλέον, τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται διπλά. Δεν στερούνται τα δικαιώματά τους μόνον οι κρατούμενοι, αλλά και οι οικογένειές τους, οι οποίες δεν έχουν το βασικό δικαίωμα να επισκεπτούν τους συγγενείς τους.

Θα ήθελα να ρωτήσω αν το Συμβούλιο ενδιαφέρεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα αυτών των συγκεκριμένων Κουβανών ή ενδιαφέρεται μόνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα εκείνων των άλλων Κουβανών οι οποίοι βρίσκονται τόσο πολύ στο επίκεντρο της δημοσιότητας τους τελευταίους λίγους μήνες.

Μπορεί πραγματικά να δικαιολογηθεί μια επιλεκτική προσέγγιση στα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κούβα; Η προσέγγιση αυτή θα πρέπει πραγματικά να διαφοροποιείται, ανάλογα με την ταυτότητα του παραβάτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ταυτότητα του θύματος της παραβίασης; Έχει επίγνωση ο Προεδρεύων του Συμβουλίου ότι η αξιοπιστία και η ισχύς της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτώνται από τη συνεπή της δράση; Σε αυτή την περίπτωση, η στάση της Ένωσης ήταν απολύτως ασυνεπής. Ωστόσο, όλα αυτά θα μπορούσε να φαίνεται ότι έχουν ελάχιστη σημασία στο ευρύτερο πλαίσιο της όλης εξωφρενικής κατάστασης στον κόλπο του Γκουαντανάμο.

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, Συμβούλιο. (ΕΝ) Δεν θα ήθελα να δώσω στον κ. Martínez Martínez μια γραφειοκρατική απάντηση, γιατί τρέφω μεγάλο σεβασμό για το άτομό του, καθώς τον γνωρίζω εδώ και πολλά χρόνια. Είναι καλός φίλος.

Το Συμβούλιο τονίζει και πάλι ότι αποδοκιμάζει οποιαδήποτε κατάσταση μη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αποτελούν παγκόσμια ανησυχία. Όπως θα συνέβαινε και με τους πολίτες οποιασδήποτε άλλης χώρας, εάν η κυβέρνηση της Κούβας ανησυχεί για την κατάσταση κάποιου πολίτη της στις ΗΠΑ, έχει το δικαίωμα να θέσει το θέμα στις αμερικανικές αρχές, όπως προβλέπεται στη Σύμβαση της Βιέννης περί των προξενικών σχέσεων.

Είμαι υποχρεωμένος να υποστηρίξω τις απαντήσεις που δόθηκαν από προηγούμενες Προεδρίες. Η πραγματικότητα είναι ότι η Σύμβαση της Βιέννης περί των προξενικών σχέσεων παρέχει το πλαίσιο για την αντιμετώπιση θεμάτων τέτοιας φύσης και τα μέσα με τα οποία η κυβέρνηση της Κούβας δικαιούται να προβαίνει σε διαβήματα για λογαριασμό των πολιτών της.

Υπάρχει και ένα άλλο θέμα, για το οποίο προκαταλαμβάνω συμπληρωματική ερώτηση: η πρόσβαση. Γνωρίζω ότι ο τρόπος πρόσβασης των συγγενών στους κρατούμενους είναι ένα από τα μελήματα του κ. Martínez Martínez. Η θέση μας είναι ότι όλα τα κράτη έχουν αποκλειστικό και χωρίς περαιτέρω προϋποθέσεις δικαίωμα να αποφασίζουν για την είσοδο αλλοδαπών στη χώρα τους. Δεν μπορώ να προσθέσω πολλά περισσότερα από όσα έχω ήδη πει. Ωστόσο, τονίζω ότι το Συμβούλιο αποδοκιμάζει οποιαδήποτε κατάσταση μη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπως ίσως γνωρίζει ο κ. Martínez Martínez, ήμουν στο παρελθόν μέλος της επιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Παίρνω όλα τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πραγματικά σοβαρά ανεξάρτητα με το πού προκύπτουν και ανεξάρτητα από το ποια κράτη αφορούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Marset Campos (GUE/NGL). (ES) Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Προεδρεύοντα του Συμβουλίου για τη χρήσιμη απάντησή του. Δεν την θεωρώ απολύτως ικανοποιητική, ωστόσο, διότι ανέφερε τη Σύμβαση της Βιέννης ως τη νομική βάση σε αυτή την περίπτωση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ασφαλώς έχει αναλάβει δράση σε παρόμοιες περιπτώσεις σε άλλα μέρη του κόσμου. Επομένως, κατά την άποψη μου, η απάντηση που έχει δοθεί δεν είναι σωστή. Όποτε προέκυψαν προβλήματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ δύο χωρών που καλύπτονταν από αυτή τη Σύμβαση, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφραζε την ανησυχία της για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παρέμβαινε και ζητούσε να γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Επομένως, σας ζητώ να αναθεωρήσετε την επιχειρηματολογία σας και να την αναπτύξετε περισσότερο. Διαφορετικά, η στάση σας θα ερμηνευόταν ως μεροληψία.

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, Συμβούλιο. (ΕΝ) Για άλλη μία φορά, θα εμμείνω στις απαντήσεις που έχω ήδη δώσει για το θέμα. Δεν θα ήθελα να ληφθεί οτιδήποτε από τα λεγόμενα μου ως ένδειξη μεροληπτικής προσέγγισης σε οποιοδήποτε θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν παγκόσμια ανησυχία και δεν θα ήθελα να υπάρχει η αντίληψη ότι η ιρλανδική Προεδρία, ή και οποιαδήποτε άλλη Προεδρία της ΕΕ, θα υιοθετούσε μεροληπτική προσέγγιση σε θέματα που αφορούν ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει να είμαστε συνεπείς, και, όπως έχω ήδη αναφέρει, η Σύβαση της Βιέννης περί προξενικών σχέσεων παρέχει το πλαίσιο υπό το πρίσμα του οποίου πρέπει να αντιμετωπίζονται οποιαδήποτε θέματα ανακύπτουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, ούτε κι εμένα με ικανοποιεί η απάντησή σας, καθόσον έχω λάβει πληροφορίες για περιπτώσεις συγγενών κουβανών πολιτών οι οποίοι κρατούνται παράνομα σε φυλακές των ΗΠΑ, και οι οποίοι έχουν στερηθεί το δικαίωμά τους σε επισκέψεις. Σε μια περίπτωση, δεν επετράπη καθόλου σε μια μητέρα να επισκεφθεί τον γιο της, ενώ σε μια άλλη περίπτωση, η σύζυγος ενός εκ των κρατουμένων μου είπε ότι δεν της είχε επιτραπεί να επισκεφθεί τον σύζυγό της στις φυλακές των ΗΠΑ. Το γεγονός αποτελεί, προφανώς, κατάφωρη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κατά συνέπεια, σας ερωτώ για μία ακόμη φορά ποια είναι τα μέτρα που πρέπει να λάβει το Συμβούλιο προκειμένου να υπερασπιστεί τα δικαιώματα αυτής της μητέρας και αυτής της συζύγου, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τους οικείους τους οι οποίοι κρατούνται παρανόμως σε φυλακές των ΗΠΑ.

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, Συμβούλιο. (ΕΝ) Κινδυνεύοντας να επαναλάβω όσα έχω ήδη πει, όσον αφορά στην πρόσβαση των συγγενών στους κρατούμενους, ο αξιότιμος βουλευτής γνωρίζει καλά ότι θέση μας είναι ότι όλα τα κράτη έχουν ένα αποκλειστικό και χωρίς περαιτέρω προϋποθέσεις δικαίωμα να αποφασίζουν για την είσοδο αλλοδαπών στη χώρα τους. Αυτό αναγνωρίζεται ξεκάθαρα από το διεθνές δίκαιο.

Η δεύτερη επισήμανση είναι ότι εάν η κυβέρνηση της Κούβας, η οποία είναι σαφέστατα υπεύθυνη για τους πολίτες της, θεωρεί ότι ανακύπτουν θέματα που αποτελούν παράβαση της Σύμβασης της Βιέννης, έχει τη δυνατότητα να θέσει τα εν λόγω θέματα. Δεν υπάρχει, πραγματικά, κάτι περαιτέρω που θα μπορούσε να προσθέσει η Προεδρία σε αυτό το θέμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Πατάκης (GUE/NGL), – Κύριε προεδρεύοντα, εγώ αισθάνομαι πραγματικά τη δύσκολη θέση σας να δώσετε απάντηση σχετικά μ’ αυτό το οξύ πρόβλημα, μια απάντηση στην οποία επιμένουμε και την οποία απαιτούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Συμβούλιο, όταν για άλλα ζητήματα παίρνει πρωτοβουλίες. Στο συγκεκριμένο ζήτημα, ξέρουμε πολύ καλά την απάνθρωπη μεταχείριση προς αυτούς τους ανθρώπους, που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τα δικαιώματα του ανθρώπου.

Τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι, κύριε προεδρεύοντα; Καταδικάστηκαν ως εγκληματίες επειδή προσπάθησαν να αποτρέψουν εγκλήματα τρομοκρατικών οργανώσεων, μισθωτών των ΗΠΑ, εναντίον της Κούβας και τη δολοφονία ηγετών τους, μεταξύ των οποίων και του ίδιου του Φιντέλ Κάστρο.

Το γεγονός αυτό καταδεικνύει περίτρανα πόσο υποκριτικά και επιλεκτικά είναι τα όσα λέγονται περί πάταξης της τρομοκρατίας από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λέει κουβέντα για την απελευθέρωση αυτών των πατριωτών αγωνιστών της δημοκρατίας, ευθυγραμμίζεται πλήρως και συμμετέχει στην εκστρατεία κατά της Κούβας, που αποτελεί φάρο για τους λαούς της περιοχής.

Και ερωτώ, κύριε προεδρεύοντα: πώς αισθάνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μια να μιλάει για πάταξη της τρομοκρατίας και από την άλλη να γίνεται στην ουσία συνένοχη με τις ΗΠΑ στα μέτρα που παίρνουν κατά των αντιτρομοκρατών αγωνιστών.

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, Συμβούλιο. (ΕΝ) Βεβαίως απορρίπτω τον ισχυρισμό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ασφαλώς αυτή η Προεδρία έχουν διφορούμενες απόψεις, κατά οποιονδήποτε τρόπο, σε θέματα που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όπως έχω ήδη αναφέρει, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδοκιμάζουν κάθε περίπτωση μη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και πάλι, εάν η κυβέρνηση της Κούβας ανησυχεί για την κατάσταση των πολιτών της στις ΗΠΑ, είναι ελεύθερη να θέσει το θέμα απευθείας στις αμερικανικές αρχές, όπως προβλέπεται από τη Σύμβαση της Βιέννης επί προξενικών θεμάτων.

Έτσι διαμορφώνονται τα πράγματα. Εκεί έγκειται το θέμα. Υπάρχει το δικαίωμα να θέσει κάποιος το ζήτημα. Είτε οι βουλευτές ικανοποιούνται από αυτή την απάντηση είτε όχι, αυτή τυγχάνει να είναι η θέση στο διεθνές δίκαιο. Έχει θεσπιστεί από τη Σύμβαση και δεν μπορώ να προχωρήσω περαιτέρω.

 
  
MPphoto
 
 

  Crowley (UEN). (EN) Φοβάμαι ότι θα συμβάλω στη θλίψη και τη δυστυχία που προξενούν στον Προεδρεύοντα αυτές οι ερωτήσεις.

Θα ήθελα να κάνω μια πρόταση, αντί να θέσω συμπληρωματική ερώτηση. Θα μπορούσατε, κύριε Προεδρεύων, να μας δώσετε σε αυτό το Κοινοβούλιο μια ένδειξη ότι για να πετύχουμε το αποτέλεσμα που όλοι επιθυμούμε να δούμε, θα υποβάλετε σε κάποιο στάδιο της Προεδρίας σας αυτό το θέμα –σε ανύποπτη στιγμή στους ομολόγους σας από άλλα κράτη μέλη και τις ΗΠΑ, ή ίσως και από την Κούβα;

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, Συμβούλιο. (EN) Εάν απαντούσα στην ερώτηση του κ. Crowley καταφατικά δεν θα ήταν ιδιαίτερα φρόνιμο. Ωστόσο, με γνωρίζει αρκετά καλά για να ξέρει ότι είμαι αρκετά τολμηρός ώστε να θέτω θέματα που πρέπει να συζητηθούν, ακόμη και αν μερικές φορές προκαλούν δυσφορία. Δεν θέλω να δημιουργήσω ψεύτικες ελπίδες, αλλά επισημαίνω ότι υπάρχουν δυνατότητες, ιδίως στο πλαίσιο της Σύμβασης της Βιέννης, για την κυβέρνηση της Κούβας η οποία είναι πρωταρχικά υπεύθυνη για την ευημερία των πολιτών της να θέσει το θέμα εάν επιθυμεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Δεδομένου ότι ο χρόνος που προβλέπεται για την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο έχει εξαντληθεί, οι ερωτήσεις αριθ. 18 ως 33 θα απαντηθούν γραπτώς(1).

Η Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο έληξε.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 19.01 και συνεχίζεται στις 21.00)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. FRIEDRICH
Αντιπροέδρου(2)

 
  

(1) Βλ. Παράρτημα “Ώρα των Ερωτήσεων”.
(2) Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. συνοπτικά πρακτικά.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου