Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 31 Μαρτίου 2004 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

6. Κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ (2003)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A5-0207/2004) της κ. Boumediene-Thiery, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελευθεριών και Δικαιωμάτων των Πολιτών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2003).

 
  
MPphoto
 
 

  Boumediene-Thiery (Verts/ALE), εισηγήτρια. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συνέβαλαν σε αυτό το έργο και το εμπλούτισαν. Από την έγκρισή του και έπειτα, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων είναι το πλαίσιο αναφοράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάρτιση της ετήσιας έκθεσής του σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα, έκθεση ουσιαστικής σημασίας στον κοινοβουλευτικό μας βίο. Πράγματι, θεωρούμε γενικά αυτόν τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ως ένα σύνολο κατευθυντηρίων γραμμών. Για το 2003, όμως, επιλέξαμε μια κάπως διαφορετική προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη ορισμένα μόνο άρθρα του Χάρτη, που τα αντιπαραβάλαμε με την πραγματικότητα και τις πρακτικές.

Τίθεται ένα πρώτο ερώτημα: για ποιον λόγο ενδιαφέρεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ζήτημα των θεμελιωδών δικαιωμάτων; Θυμίζω, λοιπόν, ότι το Κοινοβούλιο είναι η έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας και, συνεπώς, καλείται να αποφανθεί για θέματα που επηρεάζουν άμεσα τους πολίτες, ιδίως σε ό,τι αφορά την αξιοπρέπειά τους, εφόσον ο πρωταρχικός ρόλος του είναι να τους εκπροσωπεί κα να προασπίζεται τα συμφέροντά τους.

Οι δημόσιες ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα στα συντάγματά μας, στις εθνικές και ευρωπαϊκές μας νομοθεσίες. Το σχέδιο Ευρωπαϊκού Συντάγματος περιλαμβάνει μάλιστα στο προοίμιό του τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Η νομιμοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων ενισχύθηκε με το άρθρο 7. Δυνάμει αιτιολογημένης πρότασης, μπορεί να προσφύγει στο Συμβούλιο όταν σε ένα κράτος μέλος υφίσταται σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης των αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 6. Από αυτήν την άποψη, η υπό συζήτηση έκθεση θα ενισχύσει τη σχετική δυνατότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να επιτελεί το ελεγκτικό του καθήκον όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρόκειται για την τέταρτη έκθεση. Κάθε χρόνο, όπως γνωρίζετε, η έκθεση ανατίθεται σε μια πολιτική ομάδα. Εφέτος, είχα τη χαρά να την συντάξω εγώ. Στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης, επιδιώξαμε να υπολογίσουμε την αποτελεσματικότητα των δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, μια αποτελεσματικότητα που προσμετράται με βάση κάθε άτομο, ανεξαρτήτως φύλου, εθνικής ή πολιτισμικής καταγωγής, σεξουαλικών προτιμήσεων, θρησκείας, ειδικών αναγκών ή κοινωνικής θέσης. Διαπιστώσαμε έναν πολλαπλασιασμό των μέτρων που έχουν θεσπιστεί, ιδίως μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001, τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε επίπεδο κρατών μελών στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, της διεθνούς εγκληματικότητας και της λαθρομετανάστευσης.

Σήμερα, εν ονόματι της ασφάλειας της Ένωσης, τίθενται περιορισμοί στις δημόσιες ελευθερίες μας και στα θεμελιώδη μας δικαιώματα. Πολλά μέτρα έχουν άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις σε ορισμένες ευάλωτες ομάδες, όπως και σε κοινωνικά κινήματα. Η καταπολέμηση της εγκληματικότητας, της ανασφάλειας, της τρομοκρατίας, όσο νομιμοποιημένη και αν είναι, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θίξει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις δημοκρατικές ελευθερίες χωρίς να αμφισβητήσει τα ίδια τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με βάση αυτήν τη διαπίστωση, επιλέξαμε να εκπονήσουμε αυτήν την έκθεση εστιάζοντας ιδίως στην ενοχοποίηση των κοινωνικών κινημάτων και των ευάλωτων ομάδων. Μεταξύ των πληθυσμών-στόχων, εντοπίζονται κυρίως τα συνδικάτα, οι ενώσεις αλληλεγγύης και υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, τα θύματα της εμπορίας ανθρωπίνων όντων, οι Ρόμα και οι Αθίγγανοι, οι δημοσιογράφοι, οι γυναίκες, τα παιδιά και τα άτομα περιορισμένης κινητικότητας.

Τρία σημεία προσέλκυσαν ιδίως την προσοχή μου, και επιτρέψτε μου να σας τα παρουσιάσω εν συντομία. Όσον αφορά την ελευθερία του Τύπου, η ύπαρξη πλουραλιστικών μέσων ενισχύει τη δημοκρατική αρχή. Σε σχέση με τον πλουραλισμό των μέσων, μόλις ετέθη σε ψηφοφορία μια έκθεση που παρουσίασε η κ. Boogerd-Quaak σχετικά με τους κινδύνους παραβίασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως δε στην Ιταλία. Συνεπώς, δεν θα επανέλθω στο θέμα· υπενθυμίζω ωστόσο ότι αυτή η έκθεση αναφέρεται στην πληροφόρηση των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην υποχρέωση των μέσων και των θεσμικών οργάνων να σέβονται το δικαίωμα των πολιτών για πλήρη και αντικειμενική πληροφόρηση. Το δικαίωμα αντικειμενικής πληροφόρησης υπόκειται σε πολιτική χειραγώγηση της πληροφόρησης. Δυστυχώς, είδαμε ορισμένα παραδείγματα στη Μεγάλη Βρετανία, ιδίως στη διάρκεια του πολέμου κατά του Ιράκ, ή και στη Γαλλία στη διάρκεια του καύσωνα.

Αυτή η έκθεση δείχνει, για παράδειγμα, ότι υφίσταται ένα οιονεί μονοπώλιο, το οποίο ασκούν ορισμένες κυβερνήσεις, και ότι υπάρχει σε ορισμένες χώρες μεγάλη συγκέντρωση των τηλεοπτικών μέσων, του ιδιωτικού τομέα ή του Τύπου. Η ελευθερία του Τύπου και συχνά, δυστυχώς, και τα δικαιώματά μας υπονομεύονται μέσω αυτής ακριβώς της συγκέντρωσης των μέσων και της πίεσης που υφίστανται ορισμένοι δημοσιογράφοι όταν παρέχουν ενημέρωση, λόγω της πολιτικής ή ιδεολογικής τους τοποθέτησης. Συνεπώς, είναι ανάγκη να τροποποιήσουμε την οδηγία, προκειμένου να υποχρεώσουμε τα κράτη μέλη να διαφυλάξουν τον πλουραλισμό των μέσων και να ενισχύουν την προστασία του απορρήτου των δημοσιογραφικών πηγών.

Έρχομαι τώρα στο δικαίωμα του ασύλου. Το δικαίωμα ασύλου που συνδέεται με την ανθρωπιστική παράδοση της Ευρώπης διαδέχεται μια πολιτική ασφάλειας και κλεισίματος των συνόρων. Δεν υφίσταται ακόμα εναρμόνιση των νομοθεσιών, περιορίζουμε συχνά το δικαίωμα ασύλου μέσω των διαφορετικών εθνικών νομοθεσιών, η δε μεταχείριση και οι συνθήκες ζωής στα κρατητήρια απέχουν μακράν του να είναι οι καλύτερες.

Όσον αφορά το δικαίωμα στην υγεία και τη δυνατότητα κάθε πολίτη να έχει πρόσβαση σε αυτό το δικαίωμα, οφείλουμε βεβαίως να τα υλοποιήσουμε. Όλα αυτά τα δικαιώματα συνδέονται με την ιδιότητα του πολίτη και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι σήμερα η ευρωπαϊκή ιθαγένεια δεν μπορεί να οικοδομηθεί χωρίς αυτά τα δικαιώματα. Συνεπώς, θα σας ζητήσω να γρηγορείτε ιδιαίτερα ώστε τα δικαιώματά μας, που απειλούνται ολοένα και περισσότερο, να είναι τα μόνα που θα διέπουν τις πολιτικές μας.

Τέλος, για να είναι αξιόπιστη η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μπορεί να σέβεται η ίδια τα δικαιώματα και να καθίσταται σεβαστή, πρέπει να τακτοποιήσει τα του οίκου της, να μην φοβάται δηλαδή να αντιδρά και ενίοτε να αναλαμβάνει δράση όποτε τελούνται παραβιάσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, Συμβούλιο. (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει καταρχάς να πω ότι, ως πρώην μέλος της υπηρεσίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και ως πάλαι ποτέ πρόεδρος της Επιτροπής της Ιρλανδίας για τη Δικαιοσύνη και την Ειρήνη, χαίρομαι ιδιαίτερα που μιλώ εδώ γι’ αυτή την έκθεση. Χαιρετίζω την ευκαιρία να συμμετάσχω στη συζήτηση αυτής της θεμελιώδους έκθεσης κρίσιμης σημασίας για την Ένωση. Η έκθεση χρήζει προσεκτικής εξέτασης. Όπως είπε η εισηγήτρια, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διατεθειμένη να θέσει υψηλά κριτήρια στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα πρέπει να είναι διατεθειμένη να εξετάσει προσεκτικά και τη δική της απόδοση και να επιτύχει υψηλές επιδόσεις. Δεδομένης της ευρύτητας και της φύσης της έκθεσης, δεν είναι δυνατόν να απαντήσω σε όλους τους προβληματισμούς που τέθηκαν, αλλά θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ορισμένα από τα βασικά θέματα.

Τις τελευταίες εβδομάδες, αισθανθήκαμε όλοι φρίκη από τα τραγικά γεγονότα της Μαδρίτης και εκφράζουμε τη βαθύτατη λύπη μας στα θύματα, τις οικογένειές τους και όλο τον ισπανικό λαό. Όπως ανέφερε ήδη ο ιρλανδός πρωθυπουργός, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε μια δήλωση για την τρομοκρατία η οποία θεσπίζει μια σειρά από μέτρα για την ενίσχυση της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσει την απειλή της τρομοκρατίας. Έχουμε επίσης επίγνωση των υποχρεώσεών μας για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών κατά τη λήψη μέτρων κατά της τρομοκρατίας. Δεν πρέπει να υπάρξει κανένας συμβιβασμός αυτών των θεμελιωδών αξιών· δεν γίνεται ανταλλαγή. Η αποτελεσματική καταστολή της τρομοκρατίας απαιτεί σεβασμό των επιβαλλόμενων διαδικασιών και του κράτους δικαίου. Η δήλωση μας δεσμεύει να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές στις οποίες βασίζεται η Ένωση.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε επίσης ότι θα πρέπει να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις για το νέο Σύνταγμα. Όπως θα γνωρίζουν οι βουλευτές του Σώματος, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο οποίος συζητήθηκε διεξοδικά στην Ευρωπαϊκή Συνέλευση, και για τον οποίο υπάρχει εκπληκτική συναίνεση, είναι ένα στοιχείο το οποίο πρόκειται να ενταχθεί στη νέα Συνταγματική Συνθήκη – γεγονός το οποίο όλοι θα επικροτήσουμε.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τάμπερε του 1999 συμφώνησε να εργαστεί προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός κοινού συστήματος ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη βάση της πλήρους και χωρίς εξαιρέσεις εφαρμογής της Σύμβασης της Γενεύης. Χαιρετίζουμε την πρόοδο που σημειώθηκε εχθές στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων για την οδηγία σχετικά με τις προϋποθέσεις για το άσυλο. Η προτεραιότητά μας είναι να την οριστικοποιήσουμε και να καταλήξουμε σε συμφωνία για την οδηγία σχετικά με τις διαδικασίες ως μέρος της ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης του ενιαίου ευρωπαϊκού καθεστώτος ασύλου.

Περνώντας σε ένα άλλο θέμα, η εμπορία ανθρωπίνων όντων είναι αποκρουστική και εγκληματική πρακτική εκμετάλλευσης. Η δήλωση των Βρυξελλών σχετικά με την πρόληψη της εμπορίας ανθρωπίνων όντων και την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου, την οποία προσυπέγραψε το Συμβούλιο τον περασμένο Μάιο, παρέχει τη βάση για ένα εμπεριστατωμένο πενταετές πρόγραμμα, προς την κατεύθυνση του οποίου εργαζόμαστε επί του παρόντος. Το Συμβούλιο συμφώνησε επίσης μέτρα για την παροχή βοήθειας στα θύματα της εμπορίας, μέσω της παροχής αδειών παραμονής για μικρό διάστημα στα θύματα που συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές. Στο πλαίσιο αυτό, θυμίζω την απόφαση πλαίσιο για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, η οποία εγκρίθηκε πέρυσι και η οποία αποτελεί μέρος του φάσματος προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Όσον αφορά το θέμα της αλληλεγγύης και του κοινωνικού αποκλεισμού, τα κράτη μέλη έχουν εγκρίνει εθνικά σχέδια δράσης στο πλαίσιο της ημερήσιας διάταξης της Λισαβόνας, τα οποία περιγράφουν τις δράσεις που θα αναληφθούν για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Το δεύτερο τέτοιο σχέδιο αναπτύχθηκε σε όλα τα κράτη μέλη πέρυσι, ύστερα από μια διαδικασία διαβούλευσης με ομάδες συμφερόντων για την κοινωνική συνοχή. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε ότι βασικό σημείο της ημερήσιας διάταξης της Λισαβόνας ήταν ο υψηλός βαθμός κοινωνικής συνοχής και ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι στρατηγικές οι οποίες έχουν αποφασιστική επίδραση στον κοινωνικό αποκλεισμό και την εξάλειψη της φτώχειας. Εστίασε ιδιαίτερα στον βασικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας.

Θεωρούμε την απασχόληση ως τον βασικό δρόμο απομάκρυνσης από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό· απασχόληση σε καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, που θα επιτρέπει στους πολίτες να απολαμβάνουν υψηλότερα επίπεδα ευημερίας σε όλη την Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι η δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας ήταν το πιο επείγον θέμα με το οποίο έπρεπε να ασχοληθεί.

Είναι ουσιώδες να προσελκύσουμε περισσότερους ανθρώπους στο εργατικό δυναμικό. Τα υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής γυναικών και μεγαλύτερων σε ηλικία ομάδων στο εργατικό δυναμικό θα συμβάλουν στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και στην απομάκρυνση του υψηλού κινδύνου της φτώχειας που βιώνουν αυτές οι ομάδες. Σε κάθε περίπτωση είναι προς όφελος και της Κοινότητας να το κάνει αυτό.

Όσον αφορά τα θέματα της ισότητας με τα οποία ασχολείται η έκθεση, η συνολική επίδραση των τριών οδηγιών περί ισότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να απαιτείται από τα κράτη μέλη να απαγορεύουν τις άμεσες διακρίσεις, τις έμμεσες διακρίσεις και την παρενόχληση λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικής προτίμησης όσον αφορά την απασχόληση, τη μη μισθωτή απασχόληση ή την επαγγελματική κατάρτιση. Απαγορεύεται επίσης η θυματοποίηση. Είναι τώρα σημαντικό να προχωρήσουμε στην πλήρη εφαρμογή αυτών των ουσιαστικών μέτρων προστασίας για ορισμένες από τις πιο ευάλωτες ομάδες στην κοινωνία μας.

Η πρόοδος σχετικά με το σχέδιο οδηγίας για την ισότιμη πρόσβαση στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών αναγνωρίστηκε ως σημαντική προτεραιότητα της ιρλανδικής Προεδρίας και έχει επίδραση στον τομέα αυτόν.

Οι εκπρόσωποι των κρατών μελών, οι οποίοι συνήλθαν στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών στις 13 Δεκεμβρίου του 2003, σημείωσαν τη σημασία της συλλογής και ανάλυσης δεδομένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη διαμόρφωση πολιτικής. Συμφώνησαν να επεκτείνουν την εντολή του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας για να γίνει Υπηρεσία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και η Επιτροπή ετοιμάζει μια πρόταση για να υλοποιήσει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ένωσης, θα ήθελα να καταγράψω την έγκριση της οδηγίας για το καθεστώς κατοίκου μακράς διαρκείας υπέρ των υπηκόων τρίτων χωρών. Αυτό δίνει τη δυνατότητα απόκτησης καθεστώτος κατοίκου μακράς διαρκείας μετά από πέντε χρόνια νόμιμης παραμονής και την αναγνώριση της ισότιμης μεταχείρισης σε διάφορες πτυχές της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Δεδομένων ορισμένων παράλογων δηλώσεων σε ορισμένα από τα μέσα ενημέρωσης στα οποία αναφέρθηκε η εισηγήτρια για θέματα που άπτονται της ελεύθερης κυκλοφορίας, αυτή είναι μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη. Προσωπικά, θα ήθελα να αναφέρω ιδιαίτερα ότι υπάρχει μια αναφορά στην παράγραφο 155 στις δικαστικές καθυστερήσεις. Πρέπει να πω στην εισηγήτρια ότι εντυπωσιάστηκα ιδιαίτερα από το γεγονός ότι αναφέρεται εδώ μια ιρλανδική υπόθεση. Είναι μια υπόθεση στην οποία είχα εμπλακεί ο ίδιος και οι καθυστερήσεις ήταν, κατά τη γνώμη μου, ασυγχώρητες.

Σημείωσα με ενδιαφέρον το ζήτημα της συμμετοχής στις ευρωπαϊκές και τοπικές εκλογές και του δημοκρατικού ελλείμματος. Καθώς οι ευρωπαϊκές εκλογές πλησιάζουν, είναι προς όφελος όλων μας να ενθαρρύνουμε και να διασφαλίσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή όλων των υποψηφίων εκλογέων. Η συμμετοχή βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοκρατίας.

Δυστυχώς, είναι σαφές, από έρευνες κοινής γνώμης, από τη μικρή συμμετοχή των εκλογέων στις ευρωπαϊκές εκλογές και τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης, ότι πολλοί Ευρωπαίοι αισθάνονται αποκομμένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρούν ότι δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι γι’ αυτήν. Για τον λόγο αυτόν, η Προεδρία αποφάσισε να συγκαλέσει Υπουργική Διάσκεψη για την Επικοινωνία της Ευρώπης, η οποία θα διεξαχθεί την ερχόμενη εβδομάδα. Η διάσκεψη θα έχει δύο κυρίως στόχους: να συζητήσει το πώς μπορούν να είναι καλύτερα ενημερωμένοι οι πολίτες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και να εκτιμήσει πώς μπορούμε να προωθήσουμε μεγαλύτερη συμμετοχή όλων των Ευρωπαίων στην απόφαση για το πώς εξελίσσεται και πώς προχωρά η Ένωσή μας.

Θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία να συμμετάσχω στη συζήτηση και, σε προσωπικό επίπεδο, θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για μια έκθεση την οποία εγώ θεωρώ εξαιρετική και άκρως σημαντική.

 
  
MPphoto
 
 

  Vitorino, Επιτροπή. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ την κ. Boumediene-Thiery και την Επιτροπή Ελευθεριών και Δικαιωμάτων των Πολιτών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων για την έξοχη έκθεση, που καταδεικνύει τη συνέχιση της προσπάθειας του Κοινοβουλίου υπέρ μιας πραγματικής πολιτικής των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία θέλουμε να οικοδομήσουμε από κοινού. Πρόκειται για ένα έγγραφο το οποίο, για μια ακόμα φορά, βασίζεται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, έστω και αν η εισηγήτρια επέλεξε μια θεματική προσέγγιση του Χάρτη, αναλύοντας την ποινικοποίηση των κοινωνικών κινημάτων και των ευάλωτων ομάδων.

Στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, που δυστυχώς βρίσκεται εκ νέου στη ζέουσα επικαιρότητα και που μας αγγίζει βαθύτατα, πρέπει να μεριμνούμε ούτως ώστε να γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι δημόσιες ελευθερίες. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ασπάζομαι πλήρως αυτήν την αρχή και ελπίζω ότι, μετά τα τραγικά γεγονότα της 11ης Μαρτίου, θα μπορέσουμε να υπερβούμε ορισμένες δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε στο παρελθόν προκειμένου να υιοθετήσουμε νομικούς κανόνες για την προστασία των ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των κοινών εγγυήσεων όσον αφορά την ποινική διαδικασία, εγγυήσεων που είναι βασικές για την οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων. Τα μέτρα που ελήφθησαν για την προστασία της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στην Ευρώπη ενάντια σε όλες τις μορφές εγκληματικότητας και ενάντια στην τρομοκρατία πρέπει να οδηγήσουν στη δημιουργία μιας σαφούς ισορροπίας μεταξύ της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων –ιδίως του δικαιώματος στην ασφάλεια και την ελευθερία, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα– αφενός, και των μέτρων κοινωνικής προστασίας, αφετέρου. Είναι προφανές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε μια πολύ σημαντική καμπή όσον αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Μέσω της διεύρυνσης, του καθορισμού των συνταγματικών της κανόνων και της δημιουργίας ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, ετοιμάζεται να καθορίσει την πραγματική της ταυτότητα. Η έκθεσή σας πληροί μια πολύ σημαντική λειτουργία, που είναι εκείνη του ελέγχου του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων τόσο εκ μέρους των κρατών μελών, κάτι που καθαυτό είναι πολύ σημαντικό, όσο και εκ μέρους των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Η έκθεση θα συμβάλει επίσης στην προαγωγή των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και αυτό είναι ουσιώδες στοιχείο για το μέλλον. Όλες οι συστάσεις που απευθύνετε στην Επιτροπή θα αξιολογηθούν πολύ προσεκτικά, ώστε να δοθεί η δέουσα συνέχεια. Επί του παρόντος, θα επικεντρωθώ σε ορισμένα σημεία.

Καταρχάς, το Δίκτυο Ανεξαρτήτων Εμπειρογνωμόνων για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα ολοκλήρωσε την έκθεσή του για το έτος 2003. Η Επιτροπή μόλις έλαβε το τελικό κείμενο αυτής της έκθεσης, που θα σας διαβιβαστεί επισήμως το συντομότερο δυνατό. Θα ήθελα να επισημάνω ότι απαντώντας στο αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της περασμένης χρονιάς το δίκτυο μας διαβίβασε εφέτος τις είκοσι πέντε εθνικές εκθέσεις, στις οποίες βασίζεται η συγκεφαλαιωτική έκθεση του συνόλου του δικτύου. Όπως και η πρώτη έκθεση του δικτύου, η έκθεση του 2003, που εκφράζει τις απόψεις αποκλειστικά του Δικτύου Ανεξαρτήτων Εμπειρογνωμόνων και όχι εκείνες της Επιτροπής, δίνει έμφαση όχι μόνο σε ορισμένες ανησυχίες που συνδέονται με τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά εξίσου, και πρέπει να το πούμε αυτό, σε θετικές πτυχές, και ιδίως στις καλές πρακτικές που ανέπτυξαν ορισμένα κράτη μέλη και που μπορεί να εμπνεύσουν ανάλογες λύσεις σε άλλα κράτη. Η μέριμνα του Δικτύου Εμπειρογνωμόνων είναι να διαφυλάξει τη διασύνδεση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, που συνιστά το μέσο αναφοράς του, με τις γενικότερες εξελίξεις του διεθνούς δικαίου που διέπει τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως τις εξελίξεις σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η έκθεση που υποβλήθηκε από το δίκτυο καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα θεμάτων. Το δίκτυο επιμένει στη συμβολή που δύναται να κομίσει η εκ μέρους της Ένωσης άσκηση των αρμοδιοτήτων που αυτή έχει σε ποινικά θέματα, προκειμένου για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων από διάφορες απόψεις, για παράδειγμα, σε θέματα καταπολέμησης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, καταπολέμησης της σωματεμπορίας ή καταπολέμησης της ατιμωρησίας για σοβαρά εγκλήματα του διεθνούς δικαίου. Το δίκτυο προβαίνει σε σημαντικά σχόλια όσον αφορά την εξέλιξη της πολιτικής ασύλου στα κράτη μέλη και στα μέσα της Ένωσης. Επ’ αυτού, ο κ. Roche επεσήμανε προ ολίγου το γεγονός ότι εχθές επιτύχαμε μια συμφωνία με το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων σε σχέση με μια ιδιαίτερα σημαντική οδηγία, εκείνη που εναρμονίζει την έννοια του πρόσφυγα σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951, που προβαίνει στη σύγκλιση των υφιστάμενων καθεστώτων επικουρικής προστασίας σε όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης και που καλύπτει το πολύ σημαντικό και ευαίσθητο ζήτημα της δίωξης από μη κρατικούς λειτουργούς. Η έκθεση του δικτύου εκφράζει επίσης ανησυχίες για τη βραδύτητα με την οποία το ευρωπαϊκό δίκαιο ενσωματώνει τις εξελίξεις που σημειώνονται σε επίπεδο δικαίου ορισμένων κρατών μελών όσον αφορά την έννοια της οικογένειας.

Περνώ τώρα στο ζήτημα της Οργανισμού για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Όπως υπενθύμισε ο κ. Roche, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου αποφάσισε να διευρύνει την εντολή του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας προκειμένου να το μετατρέψει σε Οργανισμό για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Η ιδέα της δημιουργίας ενός Οργανισμού για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα προωθήθηκε άλλωστε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για παράδειγμα με την έκθεση που εκπόνησε η κ. Swiebel σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ένωση το 2001. Η Επιτροπή είχε ήδη αρχίσει να αξιολογεί τη δυνατότητα δημιουργίας ενός τέτοιου οργανισμού. Η ιδέα άλλωστε είχε ανακοινωθεί στην ανακοίνωση της Επιτροπής με βάση το άρθρο 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που καταθέσαμε στο Κοινοβούλιο τον περασμένο Οκτώβριο. Η Επιτροπή θα καταθέσει περί τον Ιούλιο ένα έγγραφο προβληματισμού, προκειμένου να θέσει προς συζήτηση σε έναν ευρύτατο δημόσιο διάλογο την ιδέα της δημιουργίας ενός Οργανισμού για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Πιστεύουμε ότι της δημιουργίας του εν λόγω οργανισμού θα πρέπει να προηγηθεί ένας διευρυμένος διάλογος σχετικά με τους στόχους και τους τρόπους δράσης. Προκειμένου να επιτρέψουμε τη συμμετοχή του επόμενου Κοινοβουλίου σε αυτήν τη συζήτηση, ο διάλογος με την κοινωνία των πολιτών θα παραταθεί μέχρι τον Οκτώβριο και θα κλείσει με τη διοργάνωση εκ μέρους της Επιτροπής μιας δημόσιας ακρόασης, κατά την οποία προτιθέμεθα να υποβάλουμε ένα σχέδιο κανονισμού σχετικά με τον νέο οργανισμό την άνοιξη του 2005.

Για την ώρα, δεν μπορώ να δεσμευτώ επί της ουσίας του κανονισμού· μπορώ όμως να υπογραμμίσω ότι η δημιουργία του οργανισμού ουδόλως θα άρει τη μελέτη των ρατσιστικών και ξενοφοβικών φαινομένων· αυτά, θα παραμείνουν σημαντικοί πυλώνες του πεδίου δράσης του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης και της δημόσιας εικόνας του. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς σε μια στιγμή κατά την οποία –όπως δείχνουν οι εργασίες του Παρατηρητηρίου της Βιέννης και ιδίως οι εκθέσεις του για τον αντισημιτισμό, που θα παρουσιαστούν σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο– φόβοι για την ανάπτυξη του ρατσισμού και της ξενοφοβίας εκδηλώνονται εκ νέου στην Ευρώπη. Είναι επίσης σαφές ότι η δημιουργία αυτού του οργανισμού θα πρέπει να σεβαστεί την υφιστάμενη διοργανική ισορροπία. Τέλος, προς το παρόν, δεν σκοπεύουμε να διευρύνουμε την εντολή του οργανισμού εκτός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η ευρωπαϊκή πολιτική σε θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων μορφοποιείται σταδιακά. Το 2000 σημαδεύτηκε από τη διακήρυξη του Χάρτη και, μετά από σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θεσπίσαμε το 2002 το Δίκτυο Εμπειρογνωμόνων, για το οποίο ήδη σας μίλησα. Η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Νίκαιας σηματοδότησε ένα σημαντικό σημείο όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 6 και του άρθρου 7 της Συνθήκης. Η νέα συνταγματική συνθήκη θα προσδώσει στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δεσμευτικό, από νομική άποψη, χαρακτήρα και θα προβλέπει την προσχώρηση της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Στην ανακοίνωσή της για το άρθρο 7, η Επιτροπή παρουσίασε ένα πλαίσιο ανάλυσης των προϋποθέσεων εφαρμογής αυτού του άρθρου στο μέλλον, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη, που εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από τη συνεργασία των θεσμικών οργάνων με τα κράτη μέλη και από τον διάλογο με την κοινωνία των πολιτών. Το μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης εναπόκειται στις κοινές αξίες που συνιστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα, το κράτος δικαίου και οι δημοκρατικοί θεσμοί. Αυτές οι κοινές αξίες πρέπει να αποτελούν τη βάση κάθε δράσης στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων.

Θα υπάρξει προβληματισμός όσον αφορά έναν πιο συνεκτικό τρόπο αντιμετώπισης της εσωτερικής και εξωτερικής διάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με το Σύνταγμα, είμαι βαθιά πεπεισμένος ότι τροποποιούμε άρδην το νομικό και πολιτικό περιβάλλον της Ένωσης. Ελπίζω ότι η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, από κοινού, θα είναι σε καλό δρόμο προκειμένου να οικοδομήσουν μια πραγματική πολιτική των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. DAVID MARTIN
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Stockton (PPE-DE), συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Αναφορών. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ να συγχαρώ την κυρία Boumediene-Thiery για τη φιλόδοξη έκθεσή της.

Θα πρέπει να καταγραφεί ότι, για πολλούς λόγους, το κόμμα μου δεν είναι γενικά ευχαριστημένο με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων όπως παρουσιάστηκε και, ιδιαίτερα ενόψει όσων ακούσαμε τόσο από τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου όσο και από τον Επίτροπο, ανησυχούμε μήπως αποτελέσει άλλο ένα πλαίσιο για ρύθμιση και γραφειοκρατία, τη στιγμή που θα πρέπει να αφήσουμε να επικρατήσει η κοινή λογική και οι καλοί τρόποι.

Δεδομένου ότι επίκεινται εκλογές, γνωρίζουμε όλοι ότι το μεγαλύτερο κόμμα στην Ευρώπη είναι τώρα το κόμμα της απάθειας. Έχουμε πλήρη επίγνωση του ότι οι προβλέψεις για την προσέλευση των ψηφοφόρων τον Ιούνιο θα είναι ακόμη χαμηλότερες από ό,τι στο παρελθόν. Ένα σημαντικό καθήκον του επόμενου Κοινοβουλίου θα είναι να κάνει τους πολίτες της νέας Ευρώπης να κατανοήσουν καλύτερα και να συμμετέχουν περισσότερο στα θεσμικά όργανα. Και είναι τα δικά τους και όχι τα δικά μας θεσμικά όργανα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους οι πολίτες μπορούν να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί. Μπορούν να απευθυνθούν άμεσα στις εκλεγμένες εθνικές κυβερνήσεις τους, οι οποίες απαρτίζουν το Συμβούλιο· στον Επίτροπό τους, ο οποίος έχει διοριστεί από την εκλεγμένη τους κυβέρνηση· σε εμάς, ως εκλεγμένους εκπροσώπους· στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή· και επίσης στην Επιτροπή Αναφορών του Κοινοβουλίου. Εξ ονόματος αυτής της επιτροπής υπέβαλα γνωμοδότηση σε αυτή την έκθεση.

Εμείς, στην Επιτροπή Αναφορών, έχουμε παρατηρήσει πόσο συχνά μπορούμε να διευθετούμε προβλήματα που θα έπρεπε να έχουν διευθετηθεί σε εθνικό, ή ακόμα και σε περιφερειακό μερικές φορές, επίπεδο. Ωστόσο, η συνεχιζόμενη ύπαρξη της Επιτροπής Αναφορών αποτελεί μια πολύ χρήσιμη δικλείδα ασφαλείας και πρόχειρη λύση, ενώ, μόνη αυτή από τις επιτροπές του Κοινοβουλίου, θα συνεχίσει να εργάζεται στο μεσοδιάστημα έως το νέο Κοινοβούλιο.

Ίσως ορισμένοι από εσάς να παρατήρησαν ότι υπάρχει ένα έργο τέχνης –υποθέτω ότι είναι έργο τέχνης– στο κέντρο της εσωτερικής αυλής του κεντρικού κτιρίου: μια γυάλινη σφαίρα, με διάμετρο δύο περίπου μέτρων. Από απόσταση μοιάζει απλή και διαφανής, αλλά, όσο πλησιάζει κανείς, τόσο πιο περίπλοκη κατασκευή φαίνεται και τόσο πιο αδιαφανής η επιφάνειά της. Αυτός είναι ένας καταπληκτικός, αλλά ειρωνικός, συμβολισμός τόσο του Κοινοβουλίου όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ισχυρίζομαι λοιπόν ότι είναι καθήκον του νέου Σώματος και της νέας Επιτροπής να κάνουν αυτά τα θεσμικά όργανα να εργαστούν και να απλοποιήσουν τις σχέσεις τους με τους πολίτες. Αυτό θα συμβάλει ιδιαίτερα ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έθεσε ο Προεδρεύων του Συμβουλίου και να διασφαλίσουμε ότι, όταν επανεκλεγούμε, θα έχουμε την υποστήριξη των πολιτών μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Swiebel (PSE).(NL) Κύριε Πρόεδρε, η υπό συζήτηση έκθεση, για την οποία θα ήθελα να συγχαρώ θερμά την εισηγήτρια, κ. Boumediene-Thiery, επιβεβαιώνει το μοτίβο των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα προβλήματα που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα αυτόν, τα οποία προσδιορίσαμε επίσης στις τέσσερις προηγούμενες εκθέσεις κατά τη διάρκεια της θητείας του παρόντος Κοινοβουλίου. Παρεκτροπές εκ μέρους κυβερνητικών στελεχών και αξιωματούχων της αστυνομίας, συνθήκες κράτησης στις φυλακές, άνιση μεταχείριση, διακρίσεις, ρατσισμός, ξενοφοβία, αντισημιτισμός και, μόλις προσφάτως, η ολοένα και μεγαλύτερη απειλή της διάβρωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως είναι τα δικαιώματα των υπόπτων, το τεκμήριο αθωότητας, και, τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, η ιδιωτική ζωή – όλα αυτά με το πρόσχημα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Η κ. Καραμάνου θα προσθέσει κάτι σχετικά με αυτό σε λίγο.

Γενικά, οι εκθέσεις αυτές, και ειδικότερα η τελευταία, της κ. Boumediene-Thiery, μας προτρέπουν να επανεξετάσουμε ποια πρέπει να είναι η πολιτική αντίδραση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων σε όλα αυτά. Για τον λόγο αυτόν, είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που ο υπουργός κ. Roche, ο οποίος παρίσταται ως εκπρόσωπος της ιρλανδικής Προεδρίας, δήλωσε με σαφήνεια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι διατεθειμένη να κάνει την αυτοανάλυσή της. Εκτιμώ πολύ αυτή τη δήλωση. Άλλες Προεδρίες απέφευγαν το θέμα ή δεν κατάφεραν να παρευρεθούν σε όλες τις σχετικές συζητήσεις, και μου φαίνεται ότι πρέπει να εκτιμήσουμε ιδιαιτέρως αυτού του είδους την ειλικρίνεια· επομένως, του αξίζει κάθε έπαινος.

Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να αναρωτηθούμε κατά πόσον η ΕΕ μπορεί να θεωρηθεί σήμερα ότι διαθέτει μια πλήρως ανεπτυγμένη πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γεγονός είναι πως όχι. Κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά παρ’ όλα αυτά το μόνο που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι θραύσματα και δομικά υλικά. Σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, τα τελευταία πέντε χρόνια, έχουν προταθεί σημαντικές κανονιστικές και θεσμικές παράμετροι. Όπως έχουν ήδη επισημάνει διάφοροι ομιλητές, αν και έχουν σημειωθεί αλλαγές, όλες αυτές οι συνδυασμένες προσπάθειες δεν έχουν οδηγήσει ακόμη σε μια συνολική πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επιτρέψτε μου να σκιαγραφήσω τα διάφορα σημεία στον υπόλοιπο χρόνο που έχω στη διάθεσή μου.

Καταρχάς, έχουμε έναν Χάρτη που δηλώνει ρητώς τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό είναι πραγματικά υπέροχο.

Δεύτερον, έχουμε ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που χρησιμοποιεί αυτόν τον Χάρτη ως βάση των εκθέσεών του. Αυτό είναι επίσης αξιέπαινο, διότι κάνει τη διαδικασία συστηματική και εξακριβώσιμη.

Τρίτον, όπως ορθώς επεσήμανε ο κ. Επίτροπος, υπάρχει ένα δίκτυο, και αυτό έχει κάνει όχι μόνο την εκπόνηση εκθέσεων, αλλά και την ανάλυση και παροχή συμβουλών πολύ πιο επαγγελματικές. Πρέπει σίγουρα να συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο, διότι πρόκειται για ένα σημαντικό επίτευγμα.

Τέταρτον, έχουμε το άρθρο 7 της Συνθήκης, στο οποίο το Συμβούλιο της Νίκαιας προσέθεσε έναν μηχανισμό προειδοποίησης. Αυτό αποτελεί επίσης τεράστια πρόοδο, διότι, για να μιλήσουμε χωρίς περιστροφές, χρειάζεται κάτι περισσότερο από μια ατομική βόμβα για να κάνεις πόλεμο.

Πέμπτον, λάβαμε την ανακοίνωση της Επιτροπής του Οκτωβρίου 2003, στην οποία αναπτύσσεται λεπτομερώς το αναθεωρημένο άρθρο 7. Ως εκ τούτου, γνωρίζουμε τι πιστεύει η Επιτροπή σχετικά με το πώς πρέπει να χειριστούμε το θέμα αυτό, αν και περιμένουμε ακόμη τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου για την ανακοίνωση της Επιτροπής. Υποθέτω ότι το Κοινοβούλιο θα την συζητήσει στην επόμενη περίοδο συνόδου.

Όπως επεσήμανε ήδη ο Επίτροπος, το έκτο δομικό υλικό που έχουμε είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας απόφασης στην οποία κατέληξε το Συμβούλιο τον Δεκέμβριο. Είμαι ικανοποιημένη που έκανε ένα πρώτο βήμα στην πορεία προς τη λήψη αποφάσεων την οποία πρέπει να ακολουθήσουμε. Θα συνεισφέρω και εγώ σε αυτό, στον βαθμό που θα μπορέσω να το κάνω.

Έβδομον, όπως έχει επίσης ήδη αναφερθεί, θα έχουμε σύντομα ένα Σύνταγμα στο οποίο το άρθρο για τις αξίες θα ενισχυθεί και στο οποίο θα ενσωματωθεί ο Χάρτης. Όλα αυτά είναι υπέροχα, αλλά είναι απλά δομικά στοιχεία, και δεν σχηματίζουν ακόμη ένα συνεκτικό σύνολο.

Αυτό που χρειαζόμαστε πραγματικά είναι μια συνεκτική πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία θα καλύπτει όλους τους στόχους, τους θεσμούς, τα μέσα και τα οικονομικά. Επιπλέον, θα ήθελα πάρα πολύ να διευκρινιστεί το ζήτημα που αφορά το σε ποιο βαθμό τα προβλήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ένα κράτος μέλος δημιουργούν πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, έτσι ώστε χώρες και κράτη μέλη, καθώς και εμείς, να τολμήσουμε να ζητήσουμε ο ένας από τον άλλο να λογοδοτούμε με πολύ περισσότερη ειλικρίνεια απ’ ό,τι έχουμε κάνει έως σήμερα. Επιτρέψτε μου ακόμη μια φορά να πω πόσο ευχαριστημένη είμαι με τις συνεισφορές του κ. Roche, εξ ονόματος της Προεδρίας, και του Επιτρόπου κ. Vitorino.

 
  
MPphoto
 
 

  Schmidt, Olle (ELDR). (SV) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Roche, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας την κ. Boumediene-Thiery για το θετικό της έργο σε μια σημαντική έκθεση. Ποια είναι η κατάσταση στην ΕΕ των 15, ποια είναι η Ένωση που στηρίζεται στην ισοτιμία όλων των ανθρώπων, στον ανθρωπισμό, στην ανεκτικότητα και στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια; Νομίζω ότι η μεγάλη πλειοψηφία των μελών του Σώματος αυτού μπορούμε να δούμε ρωγμές στην πρόσοψη της ΕΕ. Καλώς ήρθατε στην Ένωσή μας: οι πρόσφυγες πέφτουν θύματα προσβολών και αποκλεισμού και διατρέχουν κίνδυνο να χάσουν τη ζωή τους στον δρόμο προς μια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη. Ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της κοινής πολιτικής για τους πρόσφυγες πραγματοποιήθηκε εχθές, όπως είπε ο κ. υπουργός, αλλά άργησε πολύ να έρθει, και οι προτάσεις δεν προχωρούν όσο θα έπρεπε.

Οκτακόσιες χιλιάδες γυναίκες και παιδιά αγοράζονται και πουλιούνται σαν εμπορεύματα σε ένα αποκρουστικό σεξουαλικό εμπόριο. Οι γυναίκες υφίστανται ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων τους, κινδυνεύουν να εξαναγκαστούν σε γάμο και πέφτουν καθημερινά θύματα κακομεταχείρισης μόνο και μόνο επειδή είναι γυναίκες. Η ελευθερία της έκφρασης και του Τύπου περιορίζονται. Οι ομοφυλόφιλοι υφίστανται διακρίσεις. Ο αντισημιτισμός αυξάνεται, και οι Εβραίοι ακούν τα ίδια συνθήματα που αντηχούσαν στην Ευρώπη τη δεκαετία του 1930. Στην έκθεση που έχουμε ενώπιόν μας σήμερα υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη μίσους και βίας. Ο ρατσισμός και η αδιαλλαξία απέναντι στους μετανάστες αυξάνονται. Εκατομμύρια μεταναστών αποκλείονται από την κοινωνία. Οι μουσουλμάνοι διώκονται. Ο ισλαμικός φονταμενταλισμός ενισχύεται στα προάστια των κωμοπόλεων και των πόλεών μας. Πράγματι, στην Ένωσή μας 190 απλοί Ισπανοί έχασαν στη ζωή τους στον δρόμο για τη δουλειά μια συνηθισμένη ημέρα.

Αληθεύει ότι η ελευθερία δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή από ό,τι αυτή την άνοιξη, που η Ευρώπη ενώνεται και τα παλιά τραύματα επουλώνονται. Ταυτόχρονα, ωστόσο, γνωρίζουμε ότι η ΕΕ των 15 θα φέρει μαζί της πολλές αδυναμίες στη νέα ΕΕ την 1η Μαΐου 2004.

Θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας ότι είναι θλιβερό που σχεδόν όλα τα κράτη μέλη εισάγουν περιορισμούς για τα νέα κράτη μέλη. Οι ευρωπαίοι ηγέτες θα έπρεπε να έχουν μπορέσει να το εμποδίσουν από κοινού με το να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι και με το να έχουν προσαρμόσει το κοινοτικό κεκτημένο εγκαίρως. Πολλοί από τους νέους φίλους μας έχουν δικαιολογημένα απογοητευτεί από αυτό. Εν κατακλείδι, θα ήθελα να πω ότι η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κόμματος των Φιλελευθέρων, Δημοκρατών και Μεταρρυθμιστών ζητεί τη στήριξη του Σώματος για δύο τροπολογίες σχετικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τη γαλλική απαγόρευση για τις μουσουλμανικές μαντίλες.

 
  
MPphoto
 
 

  Kaufmann (GUE/NGL).(DE) Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση αυτή για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνει αναφορές σε μεγάλο αριθμό καταχρήσεων εξουσίας σε διαφόρους τομείς. Με αφορμή την πρόσφατη συνάντηση των υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών και των ανακοινώσεών τους θα ήθελα να επικεντρωθώ στον τομέα της προστασίας των προσφύγων, δηλαδή στα άρθρα 18 (δικαίωμα ασύλου) και 19 (προστασία σε περίπτωση απομάκρυνσης, απέλασης και έκδοσης) του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Στην έκθεση, για την οποία συγχαίρω θερμά την εισηγήτρια, κατηγορούνται τα κράτη μέλη ότι μέχρι τώρα δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν για μια οδηγία που θα αφορά τις διαδικασίες ασύλου και το καθεστώς των προσφύγων. Την εβδομάδα αυτήν οι υπουργοί Εσωτερικών συμφώνησαν γι’ αυτό. Το γεγονός ότι με τη νέα οδηγία θα αποκτούν αναγνωρισμένο καθεστώς σε όλα τα κράτη μέλη και οι άνθρωποι που φεύγουν από την πατρίδα τους εξαιτίας δίωξης από μη κρατικούς παράγοντες είναι θετικό. Τόσο εγώ όσο και πολλές ΜΚΟ και πολίτες εργασθήκαμε γι’ αυτό. Δυστυχώς, κατόπιν εντολής της κυβέρνησής μου, οι πρόσφυγες –που δεν είναι όμως θύματα πολιτικής δίωξης– αντιμετωπίζονται διακριτικά ως προς την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει αντικειμενικός λόγος γι’ αυτό και πιστεύω ότι είναι και αντιπαραγωγικό από οικονομική άποψη διότι οι πρόσφυγες στους οποίους παρέχεται η επονομαζόμενη επικουρική προστασία θα είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται παράνομα για να επιβιώσουν.

Όσοι κάνουν κήρυγμα προς τα έξω για τα θεμελιώδη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, πρέπει να κοιτάζουν και τη δική τους κατάσταση και να μην ασχολούνται διαρκώς με το τι θα μπορούσαν να βελτιώσουν οι γείτονές τους. Αυτό είναι σωστό και χαίρομαι γιατί το βλέπει έτσι και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου.

Ο απολογισμός της Ευρώπης στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου είναι κατά τη γνώμη μου ολοφάνερα εξοργιστικός – πράγμα που δείχνει καθαρά η έκθεση. Θα ήθελα να επισημάνω ιδιαίτερα το γεγονός ότι άνθρωποι που οργάνωσαν τη ζωή τους εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν να μην έχουν δικαίωμα ψήφου, μολονότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ζήτησε επανειλημμένα. Ακόμη, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας θα καταστήσει ουσιαστικά ανέφικτη για τους πρόσφυγες τη νόμιμη είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο μόνος τρόπος να τους χορηγηθεί εδώ άσυλο θα είναι να πέσουν στην Ευρώπη με αλεξίπτωτο. Ως εκ τούτου, θα ήθελα να έχουμε το θάρρος να αλλάξουμε την κατεύθυνση της πολιτικής μας εδώ στην Ευρώπη προκειμένου να μην έχουμε ξανά μπροστά μας μια έκθεση που ασκεί κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τόσο πολλές σοβαρές και διαφορετικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Turco (NI).(IT) Κύριε Πρόεδρε, χαιρετίζω και εγώ το έργο που επιτέλεσε η συνάδελφος κ. Boumediene-Thiery, και το οποίο ήταν επίσης πολύ σημαντικό για τη συζήτηση που ακολούθησε στην Επιτροπή Ελευθεριών και Δικαιωμάτων των Πολιτών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων.

Θα ήθελα να επισημάνω κάτι: εδώ και πολλά χρόνια η ετήσια αυτή έκθεση μοιάζει ολοένα και περισσότερο με τις προηγούμενες. Διαπιστώνεται πλέον μια συνεχής παραβίαση των ίδιων πάντα δικαιωμάτων και διεξάγεται πάντα η ίδια συζήτηση χωρίς να καταλήγουμε στο καίριο σημείο που έθεσε η συνάδελφος κ. Swiebel. Επιθυμούν η Επιτροπή και το Συμβούλιο να καταστήσουν τον σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων μια πραγματική πολιτική; Επ’ αυτού αναμένουμε μια απάντηση. Εάν όμως η απάντηση αναφέρει ότι υπάρχει ήδη το άρθρο 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε πρέπει να κατανοήσετε εδώ και τώρα ότι πρόκειται για μια υποκριτική απάντηση. Αν και υφίστανται οι συνθήκες για την εφαρμογή του, το άρθρο 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εφαρμόστηκε και ούτε θα εφαρμοστεί ποτέ σε ένα θεσμικό πλαίσιο στο οποίο, για προφανείς λόγους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα έχει ποτέ τη δύναμη να αντιπαρατεθεί με ένα από τα κράτη μέλη. Κατά συνέπεια, όταν υπάρχουν παραβιάσεις που επαναλαμβάνονται στον χρόνο και καταγγέλλονται με αυτές τις εκθέσεις και όταν απουσιάζουν οι κυρώσεις, είναι αναπόφευκτο το προσεχές έτος να διαπιστώσουμε ακόμη μια φορά την επιδείνωση αυτής της εικόνας.

Σε όλα αυτά, πρέπει να προστεθούν οι επονομαζόμενες πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Όλες οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε ή θα ήθελε να αναλάβει το Συμβούλιο το τελευταίο διάστημα έχουν στην ουσία ως μόνη πρακτική συνέπεια τον περιορισμό των ελευθεριών των πολιτών, αν και έχουν ως στόχο την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Όσον αφορά δε τη μόνη πραγματικά χρήσιμη πρωτοβουλία, τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας πληροφοριών, διαβάσαμε τις δηλώσεις του ιταλού υπουργού Εσωτερικών σύμφωνα με τις οποίες αυτό δεν είναι εφικτό, καθώς όλες οι εθνικές υπηρεσίες αποκρύπτουν τα στοιχεία τους. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση υπερασπίζεται με αυτόν τον τρόπο τους πολίτες της από τους κινδύνους της τρομοκρατίας, πώς μπορεί να αποκτήσει ποτέ τη δύναμη και την ικανότητα να τους υπερασπίζεται από τις παραβιάσεις που διαπράττουν τα ίδια τα κράτη μέλη εις βάρος τους;

 
  
MPphoto
 
 

  Evans, Robert J.E. (PSE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αρχίσω επαναλαμβάνοντας την παρατήρηση που έκανε ο υπουργός κ. Roche στην εισαγωγή του ότι είναι προς μεγάλη τιμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης το γεγονός ότι μπορούμε να προβούμε σε αυτή την κρίσιμη αυτοαξιολόγηση, την εν λόγω έκθεση σχετικά μα τα ανθρώπινα δικαιώματα εντός της ΕΕ. Είναι πολύ εύκολο να ασκούμε κριτική για άλλα μέρη του κόσμου· είναι πιο δύσκολο, και προς τιμή μας, ότι είμαστε διατεθειμένοι να κοιτάξουμε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κυβερνήσεων που συνεργάζονται για να δημιουργήσουν έναν πιο δημοκρατικό θεσμό – και όχι, με όση φαντασία και αν βάλει κανείς, ένα υπερκράτος που πρέπει να προκαλεί φόβο, όπως μπορεί να διαβάσουμε στις εφημερίδες. Όπως ορθώς δήλωσε ο Επίτροπος Vitorino, υπάρχουν πολλά θετικά σημεία που μπορούμε να λάβουμε υπόψη, και μπορούμε να βασιστούμε στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των χωρών.

Συμφώνησα επίσης, τόσο μαζί του όσο και με τον υπουργό κ. Roche, όταν μίλησαν για την ανάγκη ανάπτυξης μιας σύγχρονης ερμηνείας της Σύμβασης της Γενεύης για τους πρόσφυγες. Η κατάσταση σήμερα είναι διαφορετική από τη μεταπολεμική περίοδο του 1951, όμως οι προκλήσεις μπορεί να είναι οι ίδιες, ακόμη και αν θα είναι διαφορετικές οι πρακτικές πτυχές. Πρέπει να συνεργαστούμε όλοι, εάν πρόκειται να εφαρμόσουμε τις αρχές της.

Τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι πιο σημαντικό για μια ΕΕ 25 χωρών από το να έχει μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση και, παράλληλα αλλά ξεχωριστά, μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για το άσυλο. Η εισηγήτρια έχει αναφερθεί στην ανάγκη γι’ αυτήν την πολιτική και την επικροτώ για το έργο της. Όπως αναφέρει, δεν πρέπει να βασίζεται στον χαμηλότερο κοινό παρανομαστή· αντιθέτως, ένα σύστημα που θα κερδίσει τον μεγαλύτερο σεβασμό και θα υπόκειται όσο το δυνατόν λιγότερο σε κριτική θα βασίζεται στα υψηλότερα δυνατά πρότυπα, θα σέβεται τις οικογένειες, και θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Boudjenah (GUE/NGL).(FR) Κύριε Πρόεδρε, συμμερίζομαι και εγώ πολλές διαπιστώσεις και προτάσεις της κ. Boumediene-Thiery. Εν συντομία, θέλω να σταθώ στις ανησυχίες που συνδέονται με την άκρως επικεντρωμένη στην ασφάλεια προσέγγιση, την οποία επιβεβαίωσε πριν από λίγο καιρό το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ευθυγραμμισμένη με το αμερικάνικο μοντέλο, αυτή η τοποθέτηση είναι επικίνδυνη, γεμάτη απειλές και επιπροσθέτως οδηγεί σε αδιέξοδο όσον αφορά τις ρίζες της τρομοκρατίας. Υπό την πρόφαση της καταπολέμησης αυτής της μάστιγας, οι νομοθεσίες που συσσωρεύονται σε κάθε μια από τις χώρες μας καταφέρουν ήδη νέα πλήγματα στα ανθρώπινα δικαιώματα. Φέρνω, για παράδειγμα, στον νου μου τα λεγόμενα προληπτικά μέτρα όσον αφορά τη χορήγηση θεωρήσεων στη Γερμανία, τα μέτρα που στις Κάτω Χώρες επιτρέπουν τον οιονεί εκτοπισμό είκοσι έξι χιλιάδων ατόμων, εκείνα τα μέτρα που στη Γαλλία προκάλεσαν αύξηση κατά ένα τρίτο των απελάσεων σε σχέση με τις αρχές του 2003.

Ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο από τις παγκόσμιες αρχές του ασύλου και της αλληλεγγύης. Οι αρχηγοί κρατών δεν εξευτέλισαν, άραγε, αυτές τις αρχές επιτρέποντας εκ των πραγμάτων, αρχής γενομένης από το 2005, το συστηματικό φακέλωμα όλων των ατόμων που ζουν στην Ευρώπη; Η ίδια λογική κατισχύει στα σχέδια οδηγιών με στόχο την εναρμόνιση της πολιτικής ασύλου. Δεν πρέπει, συνεπώς, να ανησυχούμε, όπως μόλις έπραξε ο Ύπατος Εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, για την έννοια των ασφαλών τρίτων χωρών προς τις οποίες θα είναι δυνατή η είσοδος των προσφύγων χωρίς καμία απολύτως εγγύηση για την ασφάλειά τους; Τέλος, πρόκειται για την ίδια ακριβώς λογική που διέπει τις ευρωπαϊκές μισθωμένες πτήσεις, που ευτυχώς απέρριψε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αντιθέτως, το μέλλον των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη εξαρτάται από μια πραγματική πολιτική υποδοχής, ισότητας όσον αφορά τα δικαιώματα –μεταξύ των οποίων το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι σε όλες τις εκλογές– και ο πλήρης σεβασμός της ελευθερίας της έκφρασης, συμπεριλαμβανομένων των συνδικαλιστικών ελευθεριών.

 
  
MPphoto
 
 

  Dillen (NI).(NL) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το παρόν Κοινοβούλιο έχει συζητήσει πολυάριθμες εκθέσεις σχετικά με τα συνταγματικά δικαιώματα. Κάθε φορά είναι αξιοσημείωτο το πώς κάθε εισηγητής καταφέρνει να επισκιάσει τους προκατόχους του όσον αφορά την ποινικοποίηση εκατομμυρίων Ευρωπαίων που είναι αντιμέτωποι με τις τραγικές συνέπειες της ανεξέλεγκτης μετανάστευσης. Δεν θα ήταν σωστό να κατηγορήσουμε για έλλειψη αλληλεγγύης τους λίγους πολιτικούς και τις κυβερνήσεις που κάνουν δειλές προσπάθειες να κάνουν κάτι για τις τεράστιες συνέπειες της κατάχρησης του ασύλου. Είναι πνευματικά άδικο να εκτοξεύουμε συστηματικά τη μομφή του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στο πρόσωπο πολιτικών που πιστεύουν ότι οι πυκνοκατοικημένες κοινωνίες μας δεν μπορούν πλέον να δεχτούν νέα μεταναστευτικά κύματα, καθώς αυτό θα έχει καταστροφικές κοινωνικές συνέπειες. Πριν από λιγότερο από δύο εβδομάδες, συμμορίες νέων μεταναστών προξένησαν παράλογες καταστροφές σε διάφορες ιδιοκτησίες πολιτών εδώ στο Στρασβούργο, και κάνουν το ίδιο πράγμα κάθε Χριστούγεννα εδώ και χρόνια. Ίσως κάποιος εισηγητής να μπορεί να συμπεριλάβει στην έκθεσή του για τα συνταγματικά δικαιώματα μια παράγραφο για τα δικαιώματα –σωματική ακεραιότητα, ασφάλεια και ιδιοκτησία– των Ευρωπαίων που ζουν στα προάστια των πόλεών μας. Θα ήταν πιο χρήσιμο από ό,τι ένα άσχετο και ψεύτικο έγγραφο –το χιλιοστό στη σειρά– για το πώς, ως Ευρωπαίοι, τείνουμε να μεταχειριζόμαστε τους συμπολίτες μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Santini (PPE-DE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, είναι αλήθεια ότι η έκθεση αυτή σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει να μετατραπεί σχεδόν σε ρουτίνα. Για να μην επαναλάβω πράγματα που έχουν ειπωθεί ήδη σε άλλες περιστάσεις ή από άλλους συναδέλφους, θα εστιάσω την παρέμβασή μου σε τρία κυρίως θέματα: το πρώτο αφορά αναπόφευκτα την οικογένεια. Όχι μόνον εγώ, αλλά και όλη η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, απορρίπτουμε χωρίς ενδοιασμούς τις παραγράφους 102 και 103, με τις οποίες επιχειρείται ακόμα μια φορά η νομική αναγνώριση των ζευγαριών που συζούν ακόμη και αν απαρτίζονται από άτομα του ιδίου φύλου. Απορρίπτουμε επίσης την τροπολογία αριθ. 157, η οποία προσθέτει στο αίτημα αυτό ακόμη και το δικαίωμα σε νόμιμες υιοθεσίες. Φαίνεται πως κάποιοι δεν θα διδαχθούν ποτέ ότι επί του θέματος αυτού είναι μάταιο να αντιτιθέμεθα στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη, η οποία εκχωρεί σαφώς στα κράτη μέλη το δικαίωμα, την αρμοδιότητα και την κυριαρχία για να αποφασίζουν επί του λεπτού αυτού ζητήματος.

Ένα δεύτερο θέμα στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι αυτό της ελευθερίας του Τύπου και της πολυφωνίας, το οποίο μόλις εχθές αποτέλεσε αντικείμενο έντονης συζήτησης στο πλαίσιο της Επιτροπής Ελευθεριών και Δικαιωμάτων των Πολιτών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Για ακόμη μια φορά, με φρασεολογία μάλιστα ανάρμοστη για το Κοινοβούλιο, αναφέρεται στην παράγραφο 63 ότι στην Ιταλία η ιδέα της πολυφωνίας παραβιάζεται με απόλυτο κυνισμό. Σας παρακαλώ, κυρία Boumediene-Thiery, η φράση αυτή είναι κατάλληλη για εκλογική διακήρυξη και όχι για συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο! Απορρίπτουμε, κατά συνέπεια, χωρίς ενδοιασμούς τις τροπολογίες αριθ. 84, 85 και 86 που αντανακλούν την πλάνη αυτή και θέτουν εν τέλει μόνο την Ιταλία στο στόχαστρο, σαν να είχαν συγκεντρωθεί στη χώρα μας όλα τα προβλήματα των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Είναι αλήθεια ότι τα κίνητρα όπως τα κριτήρια του πλουραλισμού, της ελευθερίας και της πρόσβασης όλων στην ενημέρωση είναι ορθά, αλλά καταλήγουν σε συμπεράσματα που περιορίζονται τόσο πολύ μόνο στην περίπτωση της Ιταλίας, ώστε να απαξιώνουν ακόμη και τα ευγενή τους κίνητρα. Αρκεί να διαβάσει κανείς την έκθεση των “Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα”, που δεν στεγάζονται ασφαλώς στην οργάνωση του ιταλού πρωθυπουργού, αλλά είναι ως γνωστόν μια οργάνωση αριστερών δημοσιογράφων. Τον Απρίλιο του 2003 διεξήγαγαν και στη συνέχεια δημοσίευσαν μια έρευνα στην Ιταλία, η οποία καταλήγει σε πολύ διαφορετικά συμπεράσματα από εκείνα που χαρακτηρίζουν τη χθεσινή ανεκδιήγητη έκθεση, με τις ακόμη πιο ανεκδιήγητες τροπολογίες, της Επιτροπής Ελευθεριών και Δικαιωμάτων των Πολιτών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Για παράδειγμα, υπάρχει πράγματι σύγκρουση συμφερόντων στην Ιταλία, αλλά επιλύεται επί του παρόντος, θα έλεγα τώρα, στο ιταλικό κοινοβούλιο, που είναι το μόνο αρμόδιο για να συζητήσει με σοβαρότητα αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει ένα μεταρρυθμιστικό νομοσχέδιο που πρόκειται να ψηφιστεί και το οποίο η ιταλική Αριστερά δεν είχε ούτε καν το θάρρος ή την ικανότητα να προτείνει στα επτά χρόνια της διακυβέρνησής της.

Οι “Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα” αναφέρουν επί λέξει –δεν είναι δικές μου επινοήσεις– ότι ο Τύπος στην Ιταλία είναι “ελεύθερος και πολυφωνικός, αν και έχει εξασθενίσει από την ηγεμονία της τηλεόρασης”. Δεν μιλά, συνεπώς, ούτε για λογοκρισία ούτε για καταδυνάστευση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, όπως αντιθέτως συνέβη εχθές στην Επιτροπή Ελευθεριών και Δικαιωμάτων των Πολιτών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Όσον αφορά τον προσανατολισμό των δημοσίων και ιδιωτικών τηλεοπτικών δελτίων ειδήσεων, αναφέρει ότι είναι “ουσιαστικά ισορροπημένα”· η μόνη σαφής κριτική είναι η απομάκρυνση από τις τηλεοράσεις προσώπων όπως ο κ. Biagi, ο κ. Santoro και ο κ. Luttazzi, για τους οποίους μπορώ να διαβεβαιώσω όσους δεν τους γνωρίζουν ότι κανείς δεν νοιώθει νοσταλγία στην Ιταλία, εκτός ίσως από τους πολιτικούς εργοδότες τους οι οποίοι τους χρηματοδοτούν.

Θα προβώ σε ένα τελευταίο σχόλιο για να υποστηρίξω, ύστερα από τόσα αρνητικά σχόλια, την έγκριση της τροπολογίας αριθ. 199 που κατέθεσα από κοινού με τον κ. Borghezio, σχετικά με την αποζημίωση που δικαιούνται οι φυλακισθέντες ιταλοί στρατιώτες για την καταναγκαστική εργασία που εκτέλεσαν στη Γερμανία από το 1943 έως το 1945. Μόνον οι Ιταλοί δεν αποζημιώθηκαν. Ζητάμε από τη Γερμανία, αν και είναι πλέον πολύ αργά, να αποζημιώσει τους ιταλούς αυτούς πολίτες, οι οποίοι παρά τη θέλησή τους εργάστηκαν σκληρά στις βιομηχανίες και στα στρατόπεδα καταναγκαστικών έργων. Θα ήθελα να ζητήσω, ωστόσο, από τον κ. Σρέντερ να βιαστεί, γιατί ο νεότερος είναι 80 ετών, και κάθε χρόνο που περνά αποβιώνει το 10%.

 
  
MPphoto
 
 

  Καραμάνου (PSE). – Κύριε Πρόεδρε, η ετήσια έκθεση για τα θεμελιώδη δικαιώματα έρχεται σε μια δύσκολη συγκυρία που σημαδεύεται από το πρόσφατο τρομοκρατικό χτύπημα στην Ισπανία και την παραβίαση του δικαιώματος στη ζωή δεκάδων αθώων ανθρώπων. Στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο προβληματισμός και οι αποφάσεις έμειναν δυστυχώς στα επιφαινόμενα, και όχι στην ουσία και τα αίτια της νέας κατάστασης που έχει δημιουργηθεί από τον πόλεμο εναντίον της δημοκρατίας, όπως αποκάλεσε την τρομοκρατία ο Πρόεδρος Pat Cox.

Είναι βέβαιο ότι τα μέτρα κατασταλτικού χαρακτήρα που προωθούνται όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν το κακό στη ρίζα του, που είναι κυρίως τεράστιες ανισότητες και διακρίσεις του σύγχρονου κόσμου, αλλά απειλούν να σαρώσουν θεμελιώδεις ελευθερίες και δημοκρατικά δικαιώματα, ενισχύοντας έτσι από άλλη σκοπιά τους στόχους της τρομοκρατίας. Οδηγούμαστε δηλαδή με μαθηματική ακρίβεια σε μια οργουελιανή κατάσταση, όπου η προστασία των προσωπικών δεδομένων θα είναι ανύπαρκτη και η προσωπική ζωή μονίμως κάτω από το εξεταστικό βλέμμα του μεγάλου αδελφού. Η τρομοκρατία αποτελεί το άλλοθι για τη διόγκωση των δαπανών για την ασφάλεια και τη μετατροπή των σύγχρονων δημοκρατιών σε αυταρχικά αστυνομικά κράτη όπου κάθε πολίτης αντιμετωπίζεται ως εν δυνάμει τρομοκράτης.

Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν στο μέτωπο της τρομοκρατίας, ένα άλλο φρικτό έγκλημα που συντελείται καθημερινά εις βάρος χιλιάδων γυναικών και παιδιών, με τη μορφή ενός σύγχρονου δουλεμπορίου, βρίσκεται τελευταίο στην πολιτική μας ατζέντα. Πράγματι, τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι δημοκρατικές ελευθερίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο.

 
  
MPphoto
 
 

  Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Κύριε Πρόεδρε, αυτή η ετήσια έκθεση για την πολιτική στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εφιστά την προσοχή στους αυξανόμενους αριθμούς παραβιάσεων που πραγματοποιούνται στην ΕΕ, και κάνει συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς αυτή η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί. Η έκθεση θίγει πολλά σωστά σημεία, από τα οποία θα ήθελα να υπογραμμίσω την αναφορά που κάνει στο γεγονός ότι πολλές γυναίκες εξακολουθούν να στερούνται του δικαιώματος της άμβλωσης στην ΕΕ, όπως συμβαίνει σήμερα στην Πορτογαλία, όπου μάλιστα εξακολουθούν να διώκονται ποινικά.

Χαιρετίζω την εισηγήτρια όταν ζητά από τα κράτη μέλη να εγγυηθούν την ίση πρόσβαση όλων των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των νέων και των απόρων γυναικών και των μεταναστριών, σε συνθήκες ασφαλούς και νόμιμης άμβλωσης, σε επείγοντα μέτρα αντισύλληψης, σε προσιτές από άποψη κόστους υπηρεσίες αναπαραγωγικής και σεξουαλικής υγείας και σε σεξουαλική αγωγή. Ελπίζω ότι η πορτογαλική κυβέρνηση –και το κυρίαρχο πολιτικό κλίμα στη χώρα μου– θα λάβουν εντέλει υπόψη τους αυτή την πρόταση.

Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω τον τρόπο με τον οποίο η έκθεση καταδικάζει όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών και ζητεί από τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν και να εξαλείψουν τη βία κατά των γυναικών και των παιδιών στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Gorostiaga Atxalandabaso (NI).(EN) Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την εισηγήτρια, κυρίως για τη συνεχή της αφοσίωση στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ωστόσο, στην έκθεση δεν υπάρχει καμία αναγνώριση ενός σημαντικού και επείγοντος θέματος – του βασανισμού των Βάσκων πολιτικών κρατουμένων.

Εχθές, μια νεαρή κοπέλα, η Ainara Gorostiaga, αφέθηκε ελεύθερη σύμφωνα με την απόφαση του ισπανού δικαστή Baltasar Garzón, μετά από δύο χρόνια φυλάκισης. Κρατείτο σε απομόνωση από τον Φεβρουάριο του 2002. Η δεσποινίς Gorostiaga παραδέχτηκε όλες τις κατηγορίες εναντίον της, όμως στη συνέχεια αναίρεσε, λέγοντας ότι η κατάθεσή της αποσπάστηκε κάτω από βασανισμούς. Ο δικαστής Baltasar Garzón αναγνωρίζει τώρα ότι δεν είναι ένοχη. Άλλα τρία νεαρά άτομα έχουν ήδη αφεθεί ελεύθερα επειδή δεν υπήρχε καμία απόδειξη εναντίον τους. Δύο χρόνια σε απομόνωση λόγω βασανιστηρίων! Κυρίες και κύριοι, quousque tandem;

 
  
MPphoto
 
 

  Krarup (GUE/NGL).(DA) Κύριε Πρόεδρε, αν οι καλές προθέσεις και τα ένθερμα λόγια μπορούσαν να αλλάξουν τον κόσμο, τότε η ευχάριστη έκθεση της κ. Boumedienne-Thiery θα αποτελούσε επανάσταση. Όταν, ωστόσο, διαβάζω για όλα αυτά τα δικαιώματα που διατυπώνονται με μεγάλα λόγια, σκέφτομαι έναν δανό πολιτικό, ο οποίος εξελέγη στην πατρίδα μας που είναι εκτεθειμένη σε ισχυρούς ανέμους βάσει ενός προγράμματος για την ενίσχυση των ποδηλατοδρόμων. Η ίδια επωδός αποτελεί τη βάση αυτής της έκθεσης, ήτοι η αντίληψη ότι τα δικαιώματα πηγάζουν από τα λόγια. Στην πραγματικότητα, τα δικαιώματα απορρέουν από τις κοινωνικές πρακτικές, τον αγώνα και την πολιτική δράση.

Αυτό που μου κάνει επίσης εντύπωση σε αυτή την έκθεση είναι μια λεπτομέρεια που αφορά την αναγνώριση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Δεν έχω τίποτα ενάντια στα δικαιώματα –ακριβώς το αντίθετο– αλλά γιατί δεν επετράπη στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα; Αν το έκανε, θα πετύχαινε το ίδιο αποτέλεσμα. Ο λόγος είναι ότι υπάρχει μια άλλη ημερήσια διάταξη στην οποία τα δικαιώματα αυτά σχετίζονται στον μεγαλύτερο βαθμό με την τρέχουσα διαδικασία ολοκλήρωσης, και η διπροσωπία αυτή στην ημερήσια διάταξη με παρακίνησε να κάνω αυτή την παρατήρηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Schröder, Ilka (GUE/NGL).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η υποκρισία όσων λέγονται εδώ στο Σώμα για τα θεμελιώδη δικαιώματα δύσκολα θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη, ιδίως όταν έρχεται από τη δεξιά πτέρυγα. Το Συμβούλιο και οι κυβερνήσεις θεσπίζουν διαρκώς νέα προγράμματα επιτήρησης βυθίζοντας στην απελπισία χιλιάδες μετανάστες με την πολιτική τους που κάνει την Ευρώπη ένα φρούριο, αφήνοντάς τους κολλημένους στα σύνορα, επιτρέποντας να πνίγονται στη θάλασσα και τελικά συγκεντρώνοντας τους λίγους που τα καταφέρνουν μόνο και μόνο για να τους απελάσουν το γρηγορότερο, το δε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που διακηρύσσει ότι είναι ο θεματοφύλακας των θεμελιωδών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χειροκροτεί. Δυστυχώς, η πραγματικότητα φαίνεται σε όλους εκείνους που έχουν χάσει τα στοιχειώδη δικαιώματά τους ως πολίτες πολύ διαφορετική. Στην καπιταλιστική κοινωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κρατική, αστυνομική και ρατσιστική βία είναι καθημερινά φαινόμενα. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα είναι η ανοιχτή δικαιολόγηση των βασανιστηρίων στη Γερμανία του 2003 εκ μέρους πολλών πολιτικών και εκπροσώπων της δικαιοσύνης και της αστυνομίας. Δυστυχώς, η πρόταση ψηφίσματος που υπέβαλα καταδικάζοντας τη δικαιολόγηση των βασανιστηρίων απορρίφθηκε στην Επιτροπή Ελευθεριών και Δικαιωμάτων των Πολιτών, Δικαιοσύνης και Εξωτερικών Υποθέσεων από τις Ομάδες που τώρα υπερασπίζονται εδώ τους πολιτικούς φίλους τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, Συμβούλιο. (EN) Κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Συμφωνώ με την άπόψη που εκφράστηκε από πολλούς ότι η Ένωσή μας βασίζεται σε μια κοινή δέσμευση για την ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους δημοκρατικούς θεσμούς και το κράτος δικαίου. Η Ένωσή μας πρέπει να είναι ένα υπόδειγμα σε όλους αυτούς τους τομείς, διαφορετικά είμαστε μια άσκηση υποκρισίας.

Ανέφερα ότι, στο πρόγραμμα του Τάμπερε, το Συμβούλιο επαναβεβαίωσε τη σημασία που αποδίδει η Ένωση και τα κράτη μέλη στο αναφαίρετο δικαίωμα αναζήτησης ασύλου, το οποίο αναφέρθηκε από πολλούς βουλευτές. Συμφώνησε να εργαστεί προς τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος για το άσυλο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και απολύτως σωστό. Ο κ. Evans, για παράδειγμα, είπε ότι το σύστημα που καθιερώνουμε πρέπει να χαρακτηρίζεται από σαφήνεια. Έχει απόλυτο δίκιο ως προς αυτό. Δεδομένης της συζήτησης που διεξάγεται με πάθος σε ορισμένα κράτη μέλη, θέλω να αναφερθώ στο θέμα της μετανάστευσης, ένα θέμα που θίχτηκε από πολλούς βουλευτές. Υπάρχει μια ανησυχητική αύξηση στα ξενοφοβικά σχόλια, ιδιαίτερα σε ορισμένα τμήματα των λαϊκών μέσων ενημέρωσης. Η Ευρώπη είναι ανοικτή στη μετανάστευση. Πράγματι, η μετανάστευση προς την Ευρώπη είναι τόσο απαραίτητη όσο και επιθυμητή, παράλληλα με τη μετανάστευση στο εσωτερικό της Ευρώπης. Η ανάπτυξη μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για τη μετανάστευση έχει επομένως ιδιαίτερη σημασία. Τόσο ο κ. Evans όσο και η κ. Kaufmann έθιξαν αυτό το θέμα. Είναι σημαντικό να έχουμε μια σαφή πολιτική για τη νόμιμη μετανάστευση για να συμβάλουμε στον τερματισμό ενός μέρους της ανησυχητικής υστερίας.

Η ιρλανδική Προεδρία θα συνεχίσει να υποστηρίζει μια πρωτοβουλία της Επιτροπής για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη της το έργο της ομάδας εμπειρογνωμόνων σε αυτόν τον τομέα και τη δήλωση των Βρυξελλών.

Αρκετοί ομιλητές αναφέρθηκαν στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο σχέδιο της Συνταγματικής Συνθήκης. Μου προκαλεί εντύπωση ότι τα στοιχεία του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο σχέδιο Συνταγματικής Συνθήκης είναι ένας από τους μεγάλους πυλώνες στους οποίους βασίζεται αυτή η Συνθήκη. Ο Χάρτης προσφέρει επιπλέον προστασία για τους πολίτες της Ένωσης στις συναλλαγές τους με τα όργανα της Ένωσης ή με αυτά των κρατών μελών όταν εφαρμόζουν το κοινοτικό δίκαιο. Απλώς, δεν μπορώ να καταλάβω με ποιον τρόπο αυτό μπορεί να απεικονιστεί ως οτιδήποτε άλλο εκτός από θετικό. Επομένως, με εξέπληξε η συνεισφορά του Λόρδου Stockton από αυτήν την άποψη. Δεν πιστεύω ότι είναι σωστό να απεικονίζει τον Χάρτη ως αρνητικό· είναι θετικός από κάθε άποψη.

Ο Λόρδος Stockton παρατήρησε ότι η κοινή λογική και οι καλοί τρόποι αποτελούν την καλύτερη προστασία. Ίσως θα είχε δίκιο εάν ζούσαμε σε έναν ιδανικό κόσμο, όμως δεν ζούμε. Ζούμε σε έναν κόσμο που δεν είναι τόσο τέλειος. Η προσωπική μου πείρα είναι ότι η κοινή λογική και οι καλοί τρόποι μας απογοήτευσαν σε περισσότερες από μία περιστάσεις.

Αρκετοί βουλευτές αναφέρθηκαν στη σημασία της ελευθερίας του Τύπου για την προστασία των πολιτικών ελευθεριών. Ο ελεύθερος Τύπος έχει θεμελιώδη σημασία για την προστασία των πολιτικών ελευθεριών. Ωστόσο, οι ίδιοι βουλευτές εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με την υπερβολική συγκέντρωση. Η συγκέντρωση αποτελεί μια πραγματικότητα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καιν στον βαθμό που παρεμβαίνει στην ελεύθερη έκφραση απόψεων ή ελαττώνει τη δυνατότητα του ελεύθερου Τύπου να δρα ως προστάτης όλων των ελευθεριών μας, μια τέτοια συγκέντρωση συνιστά λόγο ανησυχίας.

Ευχαριστώ τους βουλευτές για την πολύ ενδιαφέρουσα και ζωηρή συζήτηση. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους βουλευτές για τα ευγενικά λόγια που είχαν να πουν για την ιρλανδική Προεδρία. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Προεδρία, εκτελώντας την αποστολή του Συμβουλίου, θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν σήμερα.

Συγχαίρω την εισηγήτρια γι’ αυτή την έκθεση. Μπορεί να μην συμφωνούμε με όλες τις απόψεις και τα σχόλια που υπάρχουν στην έκθεση, όμως είναι απίστευτα σημαντικό ότι κοιτάζουμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη μας κάθε τόσο για να δούμε εάν μπορούμε να εκπληρώσουμε τα δικά μας υψηλά πρότυπα. Αυτή η έκθεση σίγουρα βοηθάει από αυτήν την άποψη.

 
  
MPphoto
 
 

  Vitorino, Επιτροπή. (PT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όπως καταδεικνύουν καθαρά αυτή η συζήτηση και αυτή η έκθεση, τα θεμελιώδη δικαιώματα, δυστυχώς, συνεχίζουν να παραβιάζονται στην ΕΕ. Νομίζω, ωστόσο, ότι για τα μέλη του Σώματος, που θα είναι σε λίγο υποψήφιοι σε εκλογές που είναι ιδιαιτέρως σημαντικές για το μέλλον της ΕΕ, αξίζει να θυμηθούμε ότι τα εξαιρετικά οφέλη των τελευταίων πέντε ετών στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι κάτι για το οποίο είμαστε υπερήφανοι και μπορούμε, πραγματικά, να ενθαρρύνουμε τους πολίτες να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία, δεδομένων των προοπτικών για τη θέσπιση μιας πολιτικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η Συνέλευση που ενέκρινε τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο ετήσιος ρόλος του Κοινοβουλίου στον προσδιορισμό των προβλημάτων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων –μια ιδιαίτερα ιδεολογική συζήτηση ενίοτε, αλλά σίγουρα πάντα επίκαιρη– η τροποποίηση του άρθρου 7 της Συνθήκης της Νίκαιας, το γεγονός ότι συστήνεται ένας Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και, όπως μόλις είπε ο Προεδρεύων του Συμβουλίου, κ. Roche, η προοπτική του να δοθεί στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων κεντρικός ρόλος στο σχέδιο Συνταγματικής Συνθήκης αποτελούν, κατά την άποψή μου, ένα φάσμα πτυχών που θα δείξουν στους πολίτες ότι αυτό το Σώμα, το οποίο εκλέγουν άμεσα, έθετε πάντα το ζήτημα των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην πρώτη γραμμή της πολιτικής συζήτησης και δραστηριότητας.

Η δεύτερη παρατήρησή μου αφορά τις αναφορές που γίνονται στην πολιτική ασύλου. Δεν μπορούμε να κρύψουμε το γεγονός ότι τα κράτη μέλη έχουν διαφορές που είναι ενίοτε δύσκολο να ξεπεραστούν, και ότι ορισμένες φορές το τίμημα που πρέπει να πληρώσουμε για να ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες είναι μια συμφωνία που βασίζεται στον ελάχιστο κοινό παρανομαστή. Θεωρούσαμε πάντα τις συμφωνίες αυτές ως μέρος του σταδιακού καθορισμού μιας πολιτικής ασύλου και μετανάστευσης. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτιά μας σε αυτό, αλλά ας μην είμαστε ηττοπαθείς. Σήμερα, πρέπει να το παραδεχτώ –και με πονά που το λέω– μια ημέρα μετά την τελική έγκριση από το Συμβούλιο Υπουργών μιας οδηγίας που ορίζει την έννοια του πρόσφυγα, ευθυγραμμίζει τα συστήματα επικουρικής προστασίας και αναγνωρίζει ότι παρακρατικοί φορείς μπορεί να διενεργούν διώξεις, περιπτώσεις στις οποίες χορηγείται το καθεστώς πρόσφυγα· χαιρετίζουμε αυτή την οδηγία, που περιέχει εξαιρετικές προτάσεις στον τομέα της διεθνούς προστασίας και αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου στον καθορισμό μιας ευρωπαϊκής έννοιας για το άσυλο. Ας μην είμαστε ηττοπαθείς, σήμερα τουλάχιστον, και ας αναγνωρίσουμε τα θετικά στοιχεία των βημάτων που έχουν γίνει.

Το τρίτο μου σχόλιο αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Δεν δημιουργούμε έναν οργουελικό κόσμο. Δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς ότι αντιμετωπίζουμε μια απειλή προκειμένου να προστατεύσουμε τον ανοικτό τρόπο ζωής μας, πρέπει να αποτρέψουμε την τρομοκρατία και να προστατεύσουμε τους πολίτες μας. Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει να κάνουμε χρήση της τεχνολογίας που αποδεικνύεται ότι είναι η πλέον ενδεδειγμένη.

Δεν πρέπει να πολεμάμε φανταστικούς εχθρούς, ούτε πρέπει να μαχόμαστε την τεχνολογία με στείρο τρόπο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η τεχνολογία θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τον νόμο και τις απαιτούμενες διασφαλίσεις όσον αφορά την ιδιωτική ζωή και τις εγγυήσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτή είναι η πρόκληση την οποία αντιμετωπίζουμε, και το Κοινοβούλιο πρέπει, επομένως, να ασχοληθεί με τον καθορισμό των νομικών κανόνων που διέπουν την εισαγωγή βιομετρικών δεδομένων στα διαβατήρια και τις θεωρήσεις, καθώς και τη διασταύρωση των δεδομένων στον τομέα της ασφάλειας.

Τέλος, το βασικό πλαίσιο αναφοράς της πολιτικής για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ είναι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, αλλά δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε αυτόν. Δεν επιθυμούμε να αποκοπούμε από τη γενική ανάπτυξη της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρώπη συνολικά, ιδίως στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Δεν υπάρχει, συνεπώς, καμία σύγκρουση μεταξύ της εκχώρησης συνταγματικού καθεστώτος στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και στην ταυτόχρονη προβολή της άποψης ότι η ΕΕ πρέπει να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Σύνταγμα δείχνει προς αυτή την κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 12.00.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου