Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 21 Απριλίου 2004 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Ψηφοφορίες (συνέχεια)
MPphoto
 
 

  Andreasen, Busk, Jensen, Riis-Jørgensen και Sørensen (ELDR), γραπτώς. (DA) Αν εισαχθεί στο σύνολο της νομοθεσίας μας η αρχή “μία μετοχή, μία ψήφος”, υπάρχει ο κίνδυνος η νομοθεσία να έχει αναδρομική ισχύ με αλλαγή του παρόντος καθεστώτος ιδιοκτησίας και επομένως να υπάρξει απαλλοτρίωση.

Πιστεύουμε, αντιθέτως, ότι η ίδια η αγορά πρέπει να καθορίσει τις μορφές ιδιοκτησίας που επιθυμεί να ανταμείψει. Για τους λόγους αυτούς, δεν μπορέσαμε να υποστηρίξουμε την εισαγωγή μέσω νομοθεσίας της αρχής “μία μετοχή, μία ψήφος” ως γενικής αρχής.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου