Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 21 april 2004 - Strasbourg EUT-utgåva

Omröstning (fortsättning)
MPphoto
 
 

  Andreasen, Busk, Jensen, Riis-Jørgensen och Sørensen (ELDR), skriftlig. (DA) Om principen ”en aktie/en röst” införs i all lagstiftning finns det en risk för att lagstiftningen får en retroaktiv effekt, då de nuvarande ägarförhållandena förändras och tvångsinlösen därmed sker.

Vi anser i stället att marknaden själv måste fastställa vilka ägandeformer som skall premieras. Av dessa skäl har vi inte kunnat stödja införandet genom lagstiftning av principen ”en aktie/en röst” som en allmän princip.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy