Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Donderdag 22 juli 2004 - Straatsburg Uitgave PB

Verklaring van de voorgedragen voorzitter van de Commissie (voortzetting van het debat)
MPphoto
 
 

  Attard-Montalto (PSE).(EN) Mijnheer de Voorzitter, bij de beoordeling van de geschiktheid van de heer Barroso heeft men zich gericht op drie specifieke zaken. De voornaamste kritiek die u hebt gekregen, mijnheer Barroso, heeft betrekking op uw houding ten aanzien van de oorlog in Irak, op het feit dat u een compromiskandidaat bent, en, waar het uw beleid betreft, op zinspelingen dat u rechts van het midden staat hoewel u zelf beweert in het centrum te staan. Bij deze procedure wordt ervan uitgegaan dat u schuldig bent totdat uw onschuld is bewezen. Er leven veel vooroordelen over het beleid dat u in Portugal hebt ingevoerd en over uw politieke overtuigingen.

Als we voor een voorzitter moeten stemmen, moeten we voor bepaalde beginselen stemmen. Wij willen vier dingen zien: respect voor mensenrechten, democratie en de rechtsorde; de mogelijkheid om Europa een rol te laten spelen op het wereldtoneel zonder dat het respect voor de verschillende identiteiten van de naties verloren gaat; de mogelijkheid om welvaart te creëren; en de mogelijkheid om deze welvaart op een sociale manier te verdelen. Op basis van deze punten moeten we besluiten of u wel of niet de juiste kandidaat bent.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid