Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Onsdag den 15. september 2004 - Strasbourg EUT-udgave

Situationen i Irak
MPphoto
 
 

  Beer (Verts/ALE). - (DE) Hr. formand, kære kolleger, hr. kommissær Patten, jeg vil gerne rette en hjertelig tak til Dem for Deres klare ord til sidst. De understregede, at vores debat i dag ikke kun vedrører Irak, men også skal tage højde for en omfattende politisk tilgang. Det er blevet tydeligt, at Europas elementære interesse frem for alt må bestå i at finde en fredelig løsning for Irak - ikke kun for Irak, men for hele regionen. Vi skal udvikle en sammenhængende politik for Irak, Iran, Syrien og naturligvis Israel og Palæstina. På vej hen imod denne vanskelige løsning, der ligger foran os, bør vi også benytte debatten til at skabe klarhed og til at analysere, også selv om vi endnu ikke kender de endegyldige svar.

Vi har i de seneste måneder, hvad angår Irak, været vidne til en absolut eskalation af volden: forebyggende interventioner fra de allieredes side, Guantánamo, Abu Ghraib med alle disse skrækkelige forsøg på at retfærdiggøre tortur, frygtelige terrorangreb, henrettelse af uskyldige gidsler, tilbageholdelse af gidsler indtil i dag. Jeg vil i denne forbindelse også gerne nævne en anden meddelelse, som har chokeret mig i dag, nemlig rapporteringen fra en hemmelig tjeneste om, at Syrien skal have afprøvet kemiske våben på sudanesere. Alt dette er ikke kun handlinger som udtryk for en eskalation af volden, det er handlinger, vi fordømmer dybt, som vi bekæmper, og vi har også indskrevet denne fordømmelse i den europæiske forfatning.

Hvor står vi i dag? Efter gårsdagens grusomme angreb med de mange - mindst 60 - døde kan et blik mod pressen måske afspejle forskellene og rådvildheden i den politiske verden. I Berner Zeitung står der "Ud af Irak", Le Figaro skriver "USA skal føre krigen til ende", Der Kurier skriver, at "Irak falder fra hinanden for øjnene af besætterne", og at "Bush har bebudet, at pengene til sikkerhedsformål skal anvendes nu i stedet for at sikre befolkningens vandforsyning".

Hvor ligger vores ansvar, og hvor kan vi gå hen? Jeg tror, vi skal forsøge at finde det politiske ansvar i fællesskab trods alle forskelligheder. Vi skal opnå troværdighed. Jeg tror, det bliver nødvendigt, for kun med troværdighed vil vi kunne opnå befolkningens støtte og en styrkelse af FN. Det betyder en fordømmelse af det, der skal fordømmes, og at gøre alt for at forberede frie valg så hurtigt som muligt med alle demokratiske midler, således at det irakiske folk vinder suveræniteten tilbage.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik