Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Seznam 
 Úplné znění 
Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 26. října 2004 - Štrasburk Revidované vydání

5 - Prohlášení zvoleného předsedy Evropské komise p. Barrosa
MPphoto
 
 

  Zahradil (PPE-DE). Pan Barroso je podle mého názoru schopný politik, je to politik, který umí přicházet s novými řešeními, politik, který rozhýbá poněkud zrezivělé soustrojí Evropské unie, a to zejména ekonomicky zrezivělé, a proto myslím, že musí dostat šanci a že by jeho autorita neměla být podkopávána hned na začátku. Neměli bychom také připustit, aby se z Evropského parlamentu stávalo kolbiště pro bojování domácích politických bitev. Měli bychom hledat konstruktivní řešení a pozitivní řešení a ne se nechat vmanévrovat do krize. Proto pan Barroso bude mít podporu české delegace při klubu EPP-ED.

Druhá poznámka: pan Barroso tady vystoupil jako strážce smluv, strážce ducha evropských smluv. Já to vítám. Dovolte mi připomenout, že v těchto smlouvách je také jasně řečeno, že mohou být měněny pouze jednomyslně, a to se týká také a především tzv. Evropské ústavy. Pokud, byť jen jeden jediný stát, tuto ústavu neratifikuje, pak ústava neplatí. Nelze proto připustit, aby od různých politiků zaznívaly výroky jako že je jedno, když jeden, dva nebo tři státy tuto ústavu neratifikují, že bude stejně platit, anebo dokonce, že ten, kdo ústavu neschválí, bude muset Evropskou unii opustit. Já doufám, že i tady bude stát Komise jednoznačně na pozici stávajících smluv, že řekne, že nepřipustí takové jejich ohýbání a podobné výroky, a že řekne, že je připravena i na alternativu, kdy Evropská ústava nevstoupí v platnost, a že Komise bude ochotna se spolupodílet na řešení takové budoucí situace, aniž bych teď chtěl takové řešení předjímat.

Doufám tedy, že Komise bude katalyzátorem pozitivního procesu diskuze o Euroústavě a sehraje v něm pozitivní roli.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí