Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Torsdag den 28. oktober 2004 - Strasbourg EUT-udgave

Iran
MPphoto
 
 

  Beer (Verts/ALE). - (DE) Hr. formand, mine damer og herrer, vi diskuterer for første gang i det nyvalgte Parlament menneskerettighedssituationen i Iran. Vi gør det, fordi vi er meget bekymrede over forværringen af menneskerettighedssituationen i Iran, hvilket Rådet også selv gav udtryk for i oktober.

Det voksende antal beretninger om idømmelse af dødsstraf er tydeligvis kun toppen af isbjerget. Vi har stort set ikke mulighed for virkelig at kontrollere, hvad der foregår. Fire måneder efter parlamentsvalget i Iran må vi konstatere, at de små former for frihed, som er opnået i de senere år, fremskridtene, bevægelsesfriheden for kvinder, for journalister, for elever og studerende, fortsat undertrykkes målrettet. Forslag fra regeringen om forbedring af retsstatsligheden som f.eks. ligestilling mellem kønnene tilbagevises systematisk af parlamentet.

På denne baggrund vil jeg gerne understrege, at alene meddelelserne - og vi har også fået utroligt meget post fra den iranske ambassadør fra Bruxelles - om, at der kan forventes forbedringer, ikke er tilstrækkeligt. Det er rigtigt, at ethvert fremskridt, selv om det kun er et lille fremskridt, hen imod forbedring af menneskerettighedssituationen for de berørte og de truede skal hilses velkommen. Men jeg siger også helt ærligt til Dem, at det ikke er tilstrækkeligt for mig, hvis der kun annonceres et lovforslag om udsættelse af steninger.

Vi skal kæmpe for, at steninger forbydes og ikke blot udsættes. Jeg mener ikke, at det er tilstrækkeligt, hvis det siges i dag, at det iranske parlament, Madjlis, har fået overrakt et lovforslag om udsættelse af dødsstraf for mindreårige. Det betyder jo, at dødsstraf fortsat er legitimt og lovligt, og det kan ikke være Europa-Parlamentets holdning. Derfor skal man også sige dér, at vi hilser fremskridt velkommen, men de svarer ved gud ikke til det, som vi forstår ved demokrati og retsstatslighed.

Europa-Parlamentet har i denne lovgivningsperiode for første gang i historien oprettet en interparlamentarisk delegation for forbindelserne med Den Islamiske Republik Iran. Vi har gjort det og støttet det trods forværringen af menneskerettighedssituationen eller netop på grund af forværringen af menneskerettighedssituationen. Vi vil som Parlament forsøge at bruge de få eksisterende instrumenter for at hjælpe og knytte forbindelse til det iranske parlament. Vores parti, De Grønne, har overtaget ledelsen af denne delegation, og jeg glæder mig trods alle vanskelighederne til samarbejdet mellem Parlamentet og Madjlis. Vi skal forsøge at fremme dialogen, således at de, der kæmper som demokrater i Iran, også hører en klar stemme om støtte fra Europa.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik