Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Torstai 28. lokakuuta 2004 - Strasbourg EUVL-painos

Iran
MPphoto
 
 

  Beer (Verts/ALE). (DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, keskustelemme Iranin ihmisoikeuskysymyksestä ensi kertaa parlamentin hiljattaisten vaalien jälkeen. Sysäyksenä tälle keskustelulle on ollut syvä huoli tilanteen heikkenemisestä, mihin myös neuvosto yhtyi lokakuussa.

Vaikuttaa siltä, että kuolemantuomioiden lisääntyminen on vain jäävuoren huippu. Meillä ei juurikaan ole mahdollisuuksia valvoa, mitä todella tapahtuu. Neljä kuukautta Iranin parlamenttivaalien jälkeen todistamme tilannetta, jossa kavennetaan tarkoituksella viime vuosina saavutettuja vähäisiä oikeuksia ja edistystä, kuten naisten, toimittajien, oppilaiden ja opiskelijoiden liikkumavapautta. Iranin parlamentti hylkää lisäksi järjestelmällisesti hallituksen lakialoitteet, joiden tarkoituksena on edistää oikeusvaltion periaatetta, kuten sukupuolten välistä tasa-arvoa koskevat aloitteet.

Tässä yhteydessä haluaisin painottaa, että ilmoitukset odotetuista parannuksista eivät sellaisinaan riitä – ja mekin olemme saaneet lukuisia kirjeitä Iranin Brysselin-suurlähettiläältä. Toki vähäinenkin edistys kohti niiden ihmisoikeustilanteen parantumista, joihin loukkaukset kohdistuvat tai jotka ovat vaarassa, on myönteistä, mutta suoraan sanottuna ei todellakaan riitä, että hallituksen aikomuksesta tehdä kivitysten vastainen lakialoite on vasta annettu ilmoitus.

Meidän on taisteltava sen puolesta, että kivityksiä ei pelkästään keskeytetä vaan ne todella kielletään. Ilmoitukset siitä, että Iranin parlamentille Majlisille on esitetty lakialoite alaikäisten kuolemanrangaistuksen keskeyttämisestä eivät mene tarpeeksi pitkälle. Tämä tarkoittaa yleisesti ottaen, että kuolemanrangaistus on edelleen oikeutettu ja laillinen, eikä Euroopan parlamentti voi hyväksyä tällaista kantaa. Tässäkin tapauksessa suhtaudumme toki myönteisesti edistykseen, mutta toistaiseksi tämä edistys on hyvin kaukana siitä, mitä demokratia ja oikeusvaltion periaate mielestämme ovat.

Euroopan parlamentti on tällä toimikaudella perustanut ensi kertaa historiassaan parlamenttien välisen valtuuskunnan, joka vastaa suhteista Iranin islamilaiseen tasavaltaan. Olemme perustaneet tämän valtuuskunnan ja tukeneet sitä ihmisoikeustilanteen heikkenemisestä huolimatta tai oikeastaan juuri sen vuoksi. Me parlamentin jäsenet yritämme hyödyntää joitakin harvoja käytössämme olevia välineitä avustaaksemme Iranin parlamenttia ja luodaksemme yhteyksiä siihen. Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä on ottanut hoitaakseen valtuuskunnan puheenjohtajuuden, ja kaikista ongelmista huolimatta odotan innokkaasti parlamentin ja Majlisin välistä yhteistyötä. Meidän on pyrittävä viemään vuoropuhelua eteenpäin, jotta demokratian kannattajat Iranissa saavat Euroopalta voimakkaan tuen.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö