Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 All text 
Debatter
Torsdagen den 28 oktober 2004 - Strasbourg EUT-utgåva

Iran
MPphoto
 
 

  Beer (Verts/ALE).(DE) Herr talman, mina damer och herrar! Vi diskuterar människorättssituationen i Iran för första gången sedan valet till Europaparlament, som nyligen ägde rum. Debatten motiveras av en djup oro över den försämrade situationen, en oro som även rådet gav uttryck för i oktober.

Det ökande antalet rapporter om utfärdade dödsstraff tycks bara vara toppen av ett isberg. Vi har knappast några möjligheter kvar för att verkligen kontrollera vad som händer. Fyra månader efter parlamentsvalet i Iran befinner vi oss i en situation där det medvetet tas hårdare tag mot de begränsade friheter som erövrats och de framsteg som gjorts under senare år, såsom fri rörlighet för kvinnor, journalister, elever och studenter. På dessa områden förkastar det iranska parlamentet systematiskt de regeringspropositioner som syftar till att förbättra tillämpningen av rättsstatsprincipen, till exempel i frågor som rör jämställdhet.

I det här sammanhanget skulle jag vilja betona att tillkännagivandena om väntade förbättringar – och vi har fått många brev från Irans ambassadör i Bryssel också – inte i sig är tillräckliga. Visst bör vi välkomna alla framsteg som förbättrar människorättssituationen för dem som berörs och för dem som är i fara, hur små dessa framsteg än är, men uppriktigt sagt måste jag säga att det långt ifrån är tillfredsställande att man endast aviserar en regeringsproposition om att tillfälligt upphöra med steningar.

Vi måste kämpa för att se till att steningarna inte bara upphör tillfälligt, utan faktiskt förbjuds i lag. Uttalandena från det iranska parlamentet, Majlis, om ett förslag om att tillfälligt upphöra med dödsstraff för minderåriga går enligt min mening inte tillräckligt långt. När allt kommer omkring betyder detta att dödsstraffet i allmänhet fortsätter att vara legitimt och lagligt, och parlamentet kan inte inta en sådan ståndpunkt. Också i det här fallet välkomnar vi framstegen, men hittills motsvarar dessa framsteg knappast vår syn på demokrati och rättsstaten.

Under den här mandatperioden har Europaparlamentet, för första gången någonsin, inrättat en interparlamentarisk delegation för förbindelserna med Islamiska republiken Iran. Trots att situationen för de mänskliga rättigheterna har försämrats, eller snarare just därför, har vi inrättat och gett vårt stöd till denna delegation. Vi i parlamentet försöker att använda de få instrument som står till buds för att ge hjälp och bygga upp kontakter med det iranska parlamentet. Gruppen De Gröna/Europeiska fria alliansen har tagit på sig ordförandeskapet för delegationen, och trots alla problem ser jag fram emot samarbetet mellan detta parlament och Majlis. Vi måste anstränga oss för att föra dialogen framåt, så att de som kämpar som demokrater i Iran hör en stark stödjande röst från Europa.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy