Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Donderdag 28 oktober 2004 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Vrouwen en armoede
 3.Scheepssonar
 4.Stemmingen
 5.Stemverklaringen
 6.Rectificaties stemgedrag (zie notulen)
 7.Bekendmaking van gemeenschappelijke standpunten van de Raad (zie notulen)
 8.Samenstelling commissies en delegaties (zie notulen)
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering (zie notulen)
 10.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 50 van het Reglement)
 11.Clustermunitie
 12.Iran
 13.Guantanamo
 14.Stemmingen
 15.Kredietoverschrijvingen (zie notulen)
 16.Besluiten inzake bepaalde documenten (zie notulen)
 17.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten (zie notulen)
 18.Rooster van de volgende vergaderingen (zie notulen)
 19.Onderbreking van de zitting
 ANNEX
Debatten
Uitgave PB (462 kb)
 
Debatten
Uitgave PB (1242 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid