Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 All text 
Debatter
Torsdagen den 18 november 2004 - Strasbourg EUT-utgåva

Europeiska ombudsmannens verksamhet (2003)
MPphoto
 
 

  Mitchell (PPE-DE).(EN) Herr talman! Under 2003 behandlade Europeiska ombudsmannen 363 frågor. Av de 2 436 klagomål som mottogs började man behandla 250 frågor under 2003, och 110 frågor hade inte slutbehandlats i slutet av december 2002. Jag vill göra två påpekanden om dessa siffror. För det första verkar detta ytligt sett vara mycket få frågor jämfört med de klagomål som mottagits och man kan ifrågasätta om EU:s medborgare känner till vad ombudsmannen verkligen gör, även om de vet att Europeiska ombudsmannen existerar?

Det kanske kan rubba samförståndet här under förmiddagen, och jag har inte för avsikt att väcka anstöt, men hur många av de nya ledamöterna här i parlamentet kan ens namnge ombudsmannen? Jag tvivlar verkligen på att de kan det. Jag skulle vilja påpeka att 66,9 procent av dessa frågor gällde kommissionen – så mycket är kommissionen värd som fördragens väktare. För att vi inte skall känna oss nöjda här i parlamentet, så gällde 10,7 procent av frågorna Europaparlamentet, det näst högsta antalet.

För det andra: Den 10-procentiga ökningen av klagomål till ombudsmannen bör inte betraktas som något positivt, men vi bör erkänna och tolka siffrorna i förhållande till de ansträngningar som ombudsmannens kansli har gjort för att medvetandegöra sin profil. Men skulle den 54-procentiga ökning som ombudsmannen i dag meddelat kunna hänga samman med att en mängd ledamöter i Europaparlamentet befann sig mitt i valet till Europaparlamentet och uppmärksammades offentligt? Jag har noterat det som har sagts om Europeiska byrån för uttagningsprov för rekrytering av personal och jag skulle vilja yrka på att det skall göras större ansträngningar för att undanröja de problem som finns här.

Sammanfattningsvis vill jag upprepa vikten av de många roller som ombudsmannen spelar och önska honom lycka till i sitt arbete.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy