Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 1 december 2004 - BrysselEUT-utgåva
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Talmannens uttalande
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 4.Inkomna dokument: se protokollet
 5.Avtalstexter översända av rådet: se protokollet
 6.Anslagsöverföringar: se protokollet
 7.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 9.Föredragningslista
 10.Situationen i Ukraina
 11.Budgetplanen
 12.Toppmötet EU/Ryssland
 13.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 14.Världsdag mot aids
 15.EU-medborgarnas pass
 16.Fotbollen inom EU
 17.Säkrare användning av Internet och ny online-teknik
 18.Avtal EG/San Marino och Monaco
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 20.Avslutande av sammanträdet
Debatter
EUT-utgåva (424 kb)
 
Debatter
EUT-utgåva (1126 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy