Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Donderdag 16 december 2004 - Straatsburg Uitgave PB

Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 115 van het Reglement)
MPphoto
 
 

  Attard-Montalto (PSE).(EN) Mijnheer de Voorzitter, ik ben onlangs teruggekeerd van een privé-bezoek aan Zimbabwe. Merkwaardig genoeg lijkt de situatie ter plekke niet uitzichtloos. Het is echter wel zo dat, afgaande op de statistische gegevens, de situatie in delen van het land die ik niet bezocht heb waarschijnlijk ernstiger is.

In het debat over landen als Zimbabwe, waar uit angst voor repressie niet eens over mensenrechten gesproken kan worden, moeten we goed nagaan wat de juiste opstelling is om de machthebbers daadwerkelijk te kunnen beïnvloeden. We weten dat we te maken hebben met een ondemocratisch regime dat bijna al zijn macht heeft aangewend om een deel van de bevolking van haar democratische en fundamentele rechten te beroven. Aan de andere kant hebben we onlangs ook kunnen zien dat er uitzonderingen zijn. De rechterlijke macht bijvoorbeeld verkeert in een uiterst moeilijke positie, maar doet wat ze kan om enigszins onpartijdig te blijven.

Ik vraag mij weleens af of een wortel-en-stokbenadering, een beleid van overredings- en ontmoedigingsmaatregelen dus, niet meer zou opleveren dan enkel het aannemen van resoluties waarin we het regime veroordelen. We kunnen deze resolutie aannemen, maar wat voor gevolgen zal dat hebben? Voor een regime als dat van Mugabe zal dit weinig betekenen. We moeten zoeken naar andere mogelijkheden als we doeltreffend willen optreden tegen een dergelijk regime.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid